:

Friherrliga ätter

Från Adelsvapen-Wiki

Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor online

Friherrliga ätter

: