:

Von Beskow nr 399

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Beskow nr 2299 utdöd och 399 †

Adlad 1826-05-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1827. Friherrlig 1843-08-14 enligt 37 § R.F., introducerad 1844. Utdöd 1868-10-17.

Ätten härstammar från staden Beskow i Preussen, nära Friedland.

Arent Beskow, född 1718-04-19. Inflyttade till Stralsund, där han blev skräddare och slutligen ålderman. Död 1790. Gift med Anna Catharina Zelms, dotter av löjtnanten i svensk tjänst Fredrik Zelms.

son:

  • Bernhard Beskow, född 1762-04-05 i Stralsund. Kom till Stockholm där han blev grosshandlare samt slutligen ägare till flera betydliga bruks- och lantegendomar i riket. Ledamot av patriotiska sällskapet 1809. Ledamot av sjöförsäkringsöverrätten 1814. Död 1820-02-29 i Stockholm. Gift 1792-05-28 med Anna Catharina Dalin, född 1764-12-09, död 1843-04-13 Stockholm, dotter av arrendatorn av Johannisbergs kungsgård i Västmanland Ludvig Dalin och Anna Maria Westman.

son:

  • Bernhard Beskow, adlad och friherre von Beskow, född 1796-04-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1807-03-17. Kansliexamen 1814-06-10. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1814-10-14. Kopist i handels- och finansexpeditionen 1815-09-08. Kanslist 1816-12-04. Protokollssekreterare 1818-12-09. Kanslist vid Kungl Maj:ts Orden 1824-01-28 –1827-07-04. 1. expeditionssekreterare i Kungl Maj:ts kansli 1825-02-01. Handsekreterare hos kronprins Oskar 1825-12-20. Kammarherre 1826-05-03. Adlad 1826 (introducerad 1827 under nr 2299). En av de 18 i Svenska akademien 1828-02-11. Ledamot av Institut historique de France och av Société royale de géographie 1828. RNO 1829-04-08. LMA 1829-05-26. 1. Direktör för Kungl Maj:ts hovkapell och spektakler 1831-02-01. Tjänstledig från 1832-04-08#, avsked 1832-06-23. Hovmarskalk 1832-12-01. LSkS 1833-10-01. HedLHA 1834 (preses 1835 och 1839). Svenska akademiens ständiga sekreterare 1834-06-02. LVA 1836-02-10 (medlem av redaktionsutskottet 1836– 1868, preses 1855–1856). Ceremonimästare i survivans vid KMO 1836-05-03 – 1837. KNO 1836-05-03. Underkansler i survivans vid KMO 1837 –1861-01-28 (ordinarie 1849). HedLFr KA 1837-03-17. OffFrHL 1842. Fil. hedersdoktor i Uppsala 1842. (Promoverad 1842-06-15). Ledamot av Accademia Tiberina i Rom 1842-11-28. LVS 1843-06-03. Friherre 1843-08-18 (introducerad 1844 under nr 399). Ledamot av Arkadiernas akademi i Rom 1844-01-25. KmstkNO 1844-10-14. Ledamot av musikaliska akademien Sankta Cecilia i Rom 1844. Ledamot av Aretinska akademien för vetenskap och konst 1844. Ledamot av arkeologiska samfundet i Rom 1845. Ledamot av Accademia Ercolanese i Neapel 1845. HedLVVS 1846-05-05. KDDO 1847-07-16. Ledamot av norska Videnskabernes Selskab 1848-04-15. HedLVS 1849-09-15. Ledamot av Accademia properziana i Assisi och Accademia imperiale e reale di scienze, lettere ed arti della Toscana 1849. Ledamot av Samfundet pro fide et christianismo 1852. Överstekammarjunkare 1861-01-23. RoK av KMO 1861-01-28. Död 1868-10-17 i Stockholm och slöt själv sin ätt. Gift 1822-05-26 i Stockholm med Magdalena Wåhlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1810-06-17 i Stockholm med överstelöjtnanten Johan Gustaf Lillienheim, från vilken hon 1820 blev skild, född 1771, död 1834), född 1790-08-28 i Stockholm, död i Stockholm 1873-02-04 dotter av vice presidenten Georg Didrik Wåhlberg, adlad af Wåhlberg, och Elisabet Chenon.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: