:

D´Ohsson nr 383

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten D'OHSSON nr 383 †

Friherrlig 1828-10-29 enl. 37 § R.F., introd. 1833 utdöd 1851-12-25.

Abraham Constantin Mouradgea d'Ohsson, friherre d'Ohsson (son av Ignatius Mouradgea, adlad Mouradgea d'Ohsson, se adl. ätten Mouradgea d'Ohsson nr 2171), född 1779-11-26 i Konstantinopel (Tarapia vid Bosporen). Student i Uppsala 1798. Kansliexamen därst. 1799. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen s. å. 1/3. Attaché i Paris 1801. Legationssekreterare 1805. Legationssekreterare i Berlin 1807, i Sevilla, hos spanska regeringen 1808 och i Paris 1810. Chargé d'affaires därst. 1811. Rappellerades 1813. RNO 1814-08-18. Minister i Haag 1816. LVA 1817-01-15. StkDDO 1850. KmstkNO 1823-07-03. HLHA s. å. Friherre 1828-10-29 enl. 37 § R.F. (introd. 1833-12-07 under nr 383). Minister först i Dresden, sedan i Berlin 1835. Rappellerad 1850-09-25. Död 1851-12-25 i Berlin och slöt själv sin friherrl. ätt. Han övergick 1815 från katolska läran till den lutherska. Gift 1833-08-14 i Haag med friherrinnan Lovisa Sidonia Sirtema van Grovestins, född 1804-05-03, död 1875-05-21. Dotter av friherre Douve Teodor Sirtema van Grovestins och Adriana Maria Groeninex van Zoelen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: