Von Psilander nr 146

Från Adelsvapen-Wiki

F 146.jpg

Friherrliga ätten von Psilander nr 146

Friherrlig 1719-05-23, introd. s. å. Utdöd 1776-03-11.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Psilanderhielm och Psilanderskjöld.

TAB 1

Nils Persson, född 1532. Bonde i Våxtorps socken, Jönköpings län. Död 1599.

Barn:

 • Petrus Nicolai Psilander, född 1564 i Våxtorps socken. Konrektor i Växjö skola 1610. Kyrkoherde i Vittaryds, Berga och Dörarps församlingars pastorat av Växjö stift 1614. Prost över Sunnerbo härad. Död 1631-04-10 och ligger jämte sin hustru och hennes 2:a man begraven på Vittaryds kyrkogård under en gemensam gravsten. Gift med Gunilla Paulina i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1632 med mannens efterträdare i ämbetet, kyrkoherden Nils Rubenius i hans 1:a gifte, född 1598, död 1672-02-01), död 1650-06-30, dotter av kyrkoherden Paulus Erici (stamfader för adl. ätterna Hilletan, Lilliengrip och Lillienstam), och Ester Eriksdotter.

Barn:

 • Per Persson Psilander, född 1624. Inspektor i kammararkivet. Död 1680. Se Tab. 2.
 • Nils Persson Psilander. Häradshövding. Död 1682. Se Tab. 4.

TAB 2

Per Persson Psilander (son av Petrus Nicolai Psilander, Tab. 1), född 1624-10-16. Var i tjänst hos Jöns Kurck, innan han antogs till kopist i kammarens kansli 1646-03-24. Aktuarie i kammarkollegium 1652. Notarie därst. 1660-10-18, sedan han skött tjänsten på förordnande från 1655-12-03, men protokollen från hans notarietid voro icke ännu 1668 renskrivna. Referendarie 1665. Inspektor i kammararkivet 1669-04-23. Död 1680-08-18. Gift 1661-11-03 med Elisabet Johansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Stockholm Anders Jönsson), född 1632-09-28, död 1684-11-07, dotter av kyrkoherden i Hollola i Tavastehus län Johannes Mattiae.

Barn:

 • Johan Psilander, adlad Psilanderhielm, född 1664. Överkommissarie. Död 1722. Se adliga ätten Psilanderhielm, Tab. 1.
 • Per Psilander, född 1667. Amiralitetsöverkommissarie. Död 1731. Se Tab. 3.
 • Gustaf Psilander, adlad och friherre von Psilander, född 1669. President. Död 1738. Se Tab. 5.

TAB 3

Per Psilander (son av Per Persson Psilander, Tab. 2), född 1667-08-11 i Stockholm. Kompaniskrivare vid amiralitetet i Karlskrona 1686-08-01. Ord. kammarskrivare därst. 1690. Kammarförvant vid amiralitetets stats- och kammarkontor 1693-04-00. Kommissarie vid byggnings- och varvskontoret i Karlskrona 1702-08-20. Överkommissarie därst. 1722-04-11. Död 1731-06-11 i nämnda stad. Gift 1697-09-12 med Petronella Mesterton, född 1678-12-04, död 1752-02-18, dotter av handelsmannen i Stockholm Jakob Mesterton från Skottland och Petronella Schaeij.

Barn:

 • Nils Psilander, adlad (och friherre) Psilanderskjöld, född 1707, död 1783. Se adl. ätten Psilanderskjöld.

TAB 4

Nils Persson Psilander (son av Petrus Nicolai Psilander, Tab. 1), född på 1620-talet. Student i Dorpat 1637-05-27. Häradshövding på Åland 1658. Död 1682. Gift 1655 efter 28/10 i Stockholm med Elsa Hansdotter Törnros, dotter av räntmästaren Hans Jöransson samt syster till sekreteraren Peter Hansson Törnros, adlad Törnrose.

Barn:

 • Nils Nilsson Psilander. Kronofogde i Gärds och Villands härad 1684 samt i Ingelstads, Järrestads, Herrestads och Ljunits härad före 1691. Borgmästare i Simrishamn 1695-02-18. Fältkamrerare vid svenskca armen 1700-08-08. Död 1709 i rysk fångenskap, vari han rakade vid Poltava. Gift med Catharina Kling, dotter av kronobefallningsmannen Lars Kling och Catharina Arvidsdotter Weinheim samt systerdotter till överinspektören Nils Arvidsson Weinheim, adlad Hägerflycht.

Barn:

 • Nils Nilsson Psilander, till Hammar i Nosaby socken, Kristianstads län. Född 1682. Kom i tjänst 1703. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1705-10-17. Konfirm. fullm. 1706-08-28. Löjtnant därst. 1707-05-04. Kapten vid Gyllenstiernas dragonregemente 1708-03-09. Majors karaktär 1722-06-25 med tur från 1722-06-26 och placerad vid Bohusläns dragonregemente1. Avsked1 1725-06-25. Död 1734-05-03 på Hammar. Han blev fången vid Perevolotjna och förd till Verchoturje, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet 1722-06-00. Gift 1724 med Catharina Margareta Lönn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-02-27 med sin svåger, assessorn Anders Toresson Schenling, adlad Nordenadler, i hans 2:a gifte, född 1683, död 1761), född 1700-01-17, död 1773-01-10 på Hammar, dotter av krigskommissarien Adolf Lönn och Elisabet Ulf.

Barn:

 • Nils Nilsson Psilander, adlad och adopt. Psilanderskjöld, född 1724, död 1782. Se adliga ätten Psilanderskjöld .

TAB 5

Gustaf Psilander, adlad och friherre von Psilander (son av Per Persson Psilander, Tab. 2), född 1669-08-15 i Stockholm. Kompaniskrivare vid amiralitetet 1687-02-00. Arklimästare därst. 1688-06-02. Konstapel 1689-05-01. Gick s. å. i holländsk örlogstjänst. Underlöjtnant vid svenska amiralitetet 1694. Överlöjtnant därst. 1697-10-07. Kapten 1700-03-20. Holmmajor i Karlskrona 1710-02-22. Adlad 1712-09-15 (ej introd.). I holmmajorsbeställningen stadfästad s. å. 22/12. Schoutbynacht s. å. 29/12. Vice amiral 1714-12-11. Amiral 1715-08-04 (15/8). Landshövding på Gotland 1716-10-05. Friherre 1719-05-23 (introd. s. å. under nr 146). Landshövding i Kalmar län och på Öland 1728-05-06. President i amiralitetskollegium i Karlskrona 1734-12-11. Död 1738-03-18 i nämnda stad och begraven s. å. 24/3 därst. samt sedan nedsatt i Kalmar stads kyrka, där hans vapen med påskrift ses. 'Han bevistade under sin holländska tjänst förutom andra sjötåg sjöslaget mellan de allierade och franska flottan i Kanalen år 1690 samt gjorde resor till Spanien, Portugal och Moskva. Blev, då han såsom kommenderande örlogsskeppet Öland skulle hemkonvojera en svensk handelsflotta från Portugal, den 28 juli 1704, åtta mil från engelska vallen av engelska schoutbynachten William Wheston med åtta linjeskepp angripen, för det han ej ville stryka flagg för den storbrittaniska, och efter ett ganska skarpt skjutande å ömse sidor, varvid hans skepp blev gjort redlöst och en stor del av hans folk dödad eller blesserad, uppbringad tillika med handelsflottan till Thomsen, men fick, sedan skeppet blivit reparerat, av drottning Anna jämte stort lovord för sin tapperhet tillstånd att med sitt skepp och handelsflottan fritt hemresa till Sverige. Föreslogs 1727, 1731 och 1734 av riksens ständer till riksråd. Var en mycket beläst man samt hade en ansenlig och vacker boksamling i teologi, historia och andra vetenskaper, varmed han särdeles på sin ålderdom roade sig.'. Gift 1697-12-07 i Karlskrona med Ingrid Lepin, född 1676-07-18 i Kristianopel i Blekinge död 1729-10-10 i Kalmar, dotter av kyrkoherden i Kristianopel Hans Lepin och Anna Hansdotter Birkopp.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1698-09-12, död 1699-11-09 och begraven i Lyckeby i Lösens socken, Blekinge län.
 • Anna Elisabet, född 1700-08-11, död 1772-07-13 på familjegodset i Småland. Gift 1717-05-26 med vice amiralen Aron Siöstierna, född 1684, död 1746.
 • Peter, född 1702. Landshövding. Död 1776. Se Tab. 6.
 • Gustava Johanna, född 1705-01-08 i Karlskrona, död 1772-03-00 Gullaskruv. Gift 1729-08-17 i Kalmar med generalmajoren Samuel Anckarstierna, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1767.
 • Hans, född 1706-04-09 i Karlskrona, död s. å. 20/9 och begraven i Lyckeby.
 • Hans, född 1708. Kommendör. Död 1752. Se Tab. 7.
 • Ingrid Beata, född 1710-05-09, död 1718-01-07 i Visby och där begraven
 • Charlotta Catharina, född 1713-03-28 i Karlskrona, död 1771-01-24. Gift 1736-04-18 i Karlskrona med riksrådet Johan von Snoilsky, friherre och greve Snoilsky, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1787.
 • Sofia Maria, född 1714-08-03 i Karlskrona, död 1755-02-08. Gift 1743-01-28 i nämnda stad med riksrådet Axel Lagerbielke, friherre Lagerbielke, i hans 1:a gifte, född 1703, död 1782.

TAB 6

Peter (son av Gustaf Psilander, adlad och friherre von Psilander, Tab. 5), född 1702-09-20 i Karlskrona. Student i Uppsala2 1718-11-25 samt i Wittenberg, Jena, Halle och Leipzig. Extra ordinarie kanslist i utrikes expeditionen 1723-09-00. Kopist därst. 1725-12-08. Kanslist 1730-08-15. Assessor i Åbo hovrätt 1739-06-18 hovrättsråd därst. 1741-11-06. Assessor i Svea hovrätt 1744-05-14. Adelns fullmäktig i manufakturkontoret 1745--1748. Entledigad från hovrätten 1747-09-30. RNO 1751-12-04. Landshövdings titel4 1757-05-12. Landshövding i Kronobergs län 1758-05-03. Avsked 1763-04-11. Död 1776-03-11 i Stockholm och slöt friherrliga ätten von Psilander samt begraven s. å. 16/3. Gift 1729-09-18 i nyssn. stad med sin kusin Elisabet Psilanderhielm, född 1704-06-29 i Karlskrona, död 1769-04-18 i Stockholm, dotter av överkommissarien Johan Psilander, adlad Psilanderhielm, och Brita Bähr.

Barn:

 • Ingrid Gustava, född 1731-05-31 i Stockholm, död 1768-09-05. Gift 1757-12-18 i nämnda stad med riksrådet Axel Arnell, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1777.

TAB 7

Hans (son av Gustaf Psilander, adlad och friherre von Psilander, Tab. 5), född 1708-03-04 i Karlskrona. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona. Skeppskapten 1737-10-00. Amiralitetskapten 1743-11-23. Kommendör vid jaktvarvet i Stockholm 1744. RSO 1748-11-07. Död 1752-08-01 på sin gård Väsby i Värmdö socken Stockholms län och begraven 1752-08-20 samt ligger jämte sin fru i sin svärfaders grav i Katarina kyrka i Stockholm. Han for i yngre åren i sju år till sjös i holländsk och engelsk tjänst. Gift 1739-12-27 i Stockholm med Maria Charlotta Wattrang, född 1719-11-13, död 1745-12-12, dotter av kam- marrådet Carl Henrik Wattrang, och hans 2:a fru Johanna Scharenberg.

Barn:

 • Johanna Gustava, döpt 1740-11-25 i Stockholm, död 1747-12-20 och begraven s. å. 21/12 i Katarina kyrka i Stockholm.
 • Ingrid Charlotta, född 1742-09-27 vid järnbruket i Åkers socken, död 1747-12-29.
 • Gustaf, född 1743, död 1744 och begraven 1745-01-30 i Katarina kyrka i Stockholm.

Källor

A. Psilander, Slägten Psilander (1886).

1 Lk. 2 Um. 3 At (P.). 4 At (RA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.