Åkerhielm af Margretelund nr 205

Från Adelsvapen-Wiki

F 205.jpg

Friherrliga ätten Åkerhielm af Margretelund nr 205

Friherrlig 1731-06-14, introd. s. å.

Åkerhielm Margrethelu F20500.png

TAB 1

Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund, (son av Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm nr 987, tab 2), till Margretelund i Österåkers socken, Stockholms län, som han 1718 inköpte. Född 1684-12-14 i Stockholm (Ulr. El.). Student i Åbo 16981 och i Uppsala2 1702-11-12. Anställd i k. kansliet 1706. Registrator vid krigsexpeditionen 1710. Sekreterare därst. 1714. Extra ordinarie krigsråd 1719. Krigsråd 1720-08-01. President i Åbo hovrätt 1728-12-17. Friherre 1731-06-14 (introd. s. å. under nr 205). Riksråd 1739-03-31. Överste markalk3 1741-06-11. Entledigad därifrån 1747-12-10. Död 1768-03-11 på Margretelund och ligger jämte sin fru och flera av familjen begraven i friherrliga Åkerhielmska eller Margretelundsgraven i Österåkers kyrka. Över honom hava slagits två medaljer, den ena 1765 av riksens ständer, den andra 1851 av svenska akademien. 'Han hade ett födelsemärke i halsgropen till utseendet likt en kostelig orientalisk pärla, varför han ansågs icke förgäves vara född till världen. Avreste mot slutet av sommaren 1703, med sedermera superintendenten i Karlstad Ingemund Bröms till guvernör, till London, där han hos svenska envoyén Christoffer Leijoncrona, en gammal trogen vän till hans far, med mycken omvårdnad bemöttes. Studerade sedan i Oxford till 1705, då han blev kallad till London att förrätta kommissionssekreterarsysslan under greve Carl Gyllenborgs vistelse i Frankrike. For därefter till Holland och Frankrike, varifrån han färdades såsom kurir till konungen, som då var i Sachsen. Fick 1712 befallning att resa till konung Carl XII i Turkiet, för att tjänstgöra i kansliet. Återvände därifrån i slutet av år 1714 över Stralsund, vars belägring året därpå han uthärdade. Utstod under överresan därifrån till Sverige en svår kanonad från de fientliga batterierna på Rügen, varvid bland andra kanslisten Gloser blev skjuten. Var sedermera med bemälda konung, vars besynnerliga ynnest han tillvann sig under vistelsen i Turkiet, på dess resor och fälttåg och vid hans sida, då han sköts vid Fredrikshall. Gjorde sig känd för sin rättrådighet och omutlighet samt kallades därför den svenska Cato.'. Gift 1712-09-28 med friherrinnan Anna Christina Feif, född 1695-07-21, död 1758-12-14 på Margretelund, dotter av presidenten Casten Feif, adlad och friherre Feif, och Anna Christina Barckhusen.

Barn:

 • Fredrik, född 1717. Överstelöjtnant. Död 1798. Se Tab. 8.
 • Anna Catharina, född 1722-01-07 på Margretelund, liksom de följande syskonen, död 1772-10-08 i Stockholm och begraven i Hjärneska familjegraven i Bromma kyrka, Stockholms län. Gift 1743-05-12 med landshövdingen Daniel Tilas, friherre Tilas, i hans 2:a gifte, född 1712, död 1772.
 • Carl, född 1723-09-21, död 1726-12-02 på Margretelund och begraven s. å. 5/12 i Österåkers kyrka.
 • Knut, född 1725-01-02, död s. å. 2/2 på Margretelund och begraven s. å. 5/2 i Österåkers kyrka.
 • Brita Maria, född 1726-09-17, död 1778-12-31 Säby. Gift 1744-08-02 med översten Carl Linroth, född 1712, död 1792.
 • Carl Gustaf, född 1728-03-24, död s. å. 16/4 på Margretelund och begraven s. å. 18/4 i Österåkers kyrka.
 • Sofia Lovisa, född 1729-08-27, död ogift 1797-01-23 i Stockholm.
 • Anna Christina, född 1730-11-14, död 1791-10-01 Bredsjö. Gift 1752-06-30 med hovjunkaren friherre Claes Lybecker, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1779.
 • Samuel, född 1732. Hovjunkare. Död 1763. Se Tab. 37
 • Ulrik Lars, född 1734-11-18. Sergeant vid livgardet. Död 1754-11-15 i Stockholm och begraven i familjegraven i Österåkers kyrka
 • Magdalena, född 1737-06-12 i Åbo4, död 1739-10-07 på Margretelund och begraven s. å. 11/10 i Österåkers kyrka
 • Renata Juliana, född 1739-02-28, död 1786-05-01. Gift 1762-08-19 på Margretelund med sin kusin, hovrättsrådet Samuel Magnus Ehrenmalm, född 1731, död 1814.

TAB 2

Alrik, (son av Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund, tab 1), född 1716-01-21 i Stockholm. Student i Åbo 17291. Auskultant i Åbo hovrätt 1734. Volontär vid livgardet 1737. Rustmästare därst. 1738. Fänrik 1741-08-07. Löjtnant 1747-05-21. En tid kapten i hessisk tjänst. Kapten vid livgardet 1750-08-29. RSO 1757-04-28. Avsked 1759-02-13. Död 1797-02-15 Kägleholm. Ägde Kägleholm ävensom Medinge i Näsby socken, Örebro län, samt andelar i stamgodset Margretelund och friherrliga Feifska arvegodset Dylta. Gift 1:o 1747-06-30 i Stockholm med (friherrinnan) Magdalena Didron, född 1729-02-24, död 1758-03-23, dotter av generallöjtnanten Johan Fredrik Didron (friherre Didron), nr 440, och Anna Fredrika von Schantz. Gift 2:o 1775-08-14 på Kägleholm med Brita Bergman, död 1814-09-04 på Medinge.

Barn:

 • 1. Samuel Fredrik, född 1748. Livdrabant. Död 1800. Se Tab. 3.
 • 1. Anna Magdalena, född 1750-06-29 i Stockholm, död där 1802-08-01. Gift 1771-08-13 med ryttmästaren Fredrik Ulrik Wingeflycht, född 1740, död 1812.
 • 1. Maria Gustava, född 1752-12-09 i Stockholm, död där 1817-06-18. Gift 1:o 1775-04-02 i Klackeborg i Järstads socken, Östergötlands län med ryttmästaren Alexander Lagerhjelm, född 1749, död 1793. Gift 2:o 1799-09-08 i Lyrestads socken, Skaraborgs län med ryttmästaren Adam Fredrik Storckenfeldt, i hans 3:e gifte, född 1750, död 1800.

TAB 3

Samuel Fredrik, (son av Alrik, tab 2), född 1748-05-14 i Stockholm. Sergeant vid Upplands regemente. Livdrabant 1767-05-13. Avsked 1771-06-05. Död 1800-04-21 i Arboga. Han ägde tid efter annan Lindevad i Allhelgona socken, Östergötlands län, som han fick med sin fru, samt Agnhammar i Grums socken, Värmlands län och därjämte såsom fideikommiss friherrliga Didronska huset vid Regeringsgatan i Stockholm, vilket allt småningom försåldes. 'Var en lärd och beläst man'. Gift 1775-04-07 på Lindevad med Fredrika Lovisa Uggla, född 1746-05-24, död 1794-05-27 i Arboga, dotter av häradshövdingen i Bobergs domsaga av Linköpings län, lagmannen Samuel Uggla på Lindevad och hans 2:a hustru Maria Christina Nordenflycht, i hennes 2:a gifte, samt kusin till en av rikets herrar m. m. Samuel Uggla, adlad, friherre och greve af Ugglas.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1776. Statsråd. Död 1853. Se Tab. 4.
 • Jakob Alrik, född 1782-06-18 på Lindevad. Kadett vid Karlberg 1797-11-24. Utexaminerad 1802-09-24. Kornett vid livregementsbrigadens dragonkår s. å. 6/10. Löjtnant därst. 1808-01-08. Ryttmästare vid livgardet till häst 1809-10-17. Regementskvartermästare därst. s. d. GMtf 1813-12-20. RSO 1814-12-16. Överstelöjtnant i armén 1815-06-20. Kammarherre s. å. 7/10. Brigadadjutant vid livregementsbrigaden 1817-06-03. Adjutant hos presidenten i krigskollegium 1824-10-27. Avsked från brigadadjutantsbeställningen 1842-01-25 med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén. CXIVJoh:s med. 1855. Död ogift 1856-04-13 i Stockholm och begraven på Bromma kyrkogård Stockholms län. 'Han åtföljde expeditionen till Västerbotten 1809 och bevistade därunder såsom adjutant hos generalen greve Wachtmeister bataljen vid Sävar. Deltog även i 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge och var under stormningen av Leipzig i excellensen Adlercreutz' stab'

TAB 4

Gustaf Fredrik, (son av Samuel Fredrik, tab 3), född 1776-02-10 Lindevad. Kornett vid livhusarregementet 1793-02-25. Löjtnant därst. 1795-05-11. Stabsryttmästare vid samma, då lätta livdragonregementet 1802-02-15. Ryttmästare därst., sedermera vid livgardet till häst 1809-02-18. RSO 1810-05-04. Överstelöjtnant i armén s. å. 7/8. Överstes avsked 1811-01-29. Direktör för k. m:ts hovkapell och spektakler 1818-11-23. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1821-07-17. Avsked från direktörsbefattningen för k. m:ts hovkapell och spektakler 1823. KNO s. å. 8/7. Ordförande i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket 1826-02-14. Generaltulldirektör 1827-05-04. Statsråd 1831-04-23. Entledigad från långvårdsstyrelsen 1835-03-13. RoKavKMO 1837-01-28. StkGrFrO s. å. Ledamot av serafimerordensgillet 1847-12-06. Avsked från statsrådsämbetet 1840. Ordens översteombudsman 1851-04-28 död 1853-09-23 på Ulvsunda i Bromma socken, vilken egendom han 1844 inköpt, samt ligger jämte sin 1:a fru begraven i eget gravkor på Klara kyrkogård. 'Han avsändes 1805 till hovet i Karlsruhe att notificera prinsessan Amalia Maria Charlottas födelse. Bevistade 1808 kriget i Finland och därunder affärerna vid Helsinge och Lokalaks. Var tonkonstens varma vän och idkare samt länge ledamot och ordförande i musikaliska akademien. Har skrivit tragedierna Engelbrekt och Valdemar samt en översättning av Hamlet.'. Gift 1:o 1807-09-21 i Forsmarks brukskyrka Stockholms län med sin syssling friherrinnan Helena Charlotta af Ugglas, född 1786-10-27 i Stockholm, död där 1828-04-07, dotter av en av rikets herrar m. m. Samuel Uggla, adlad, friherre och greve af Ugglas, och Carolina Wittfoth. Gift 2:o 1831-06-21 på Stockholms slott med hovfröken hos drottningen Elisabet Sofia (Elise) Anker, född 1804-10-24 i Fredrikshald, Norge, död 1884-02-14 i Stockholm, dotter av possessionaten Niels Anker, av dansk adlig ätt, och Annetta Beata von Wachenitz, av pommersk adel. Friherrinnan Åkerhielm, född Anker, ägde Ulvsunda.

Barn:

 • 2. Johan Gustaf Nils Samuel, född 1833. Statsminister. Död 1900. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Gustaf Nils Samuel, (son av Gustaf Fredrik, tab 4), född 1833-06-24 i Klara förs. i Stockholm. Student i Uppsala 1850-09-00. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1851-09-11. Kansliexamen 1852. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 18/6. Underlöjtnant vid kåren 1854-03-17. Deltog i övningarna vid krigsskolan i Saumur s. å. Adjutant hos generalen greve von Essen vid hans mission till kejsar Alexander II:s kröning i Moskva 1856-08-00. RRS:tStO3kl s. å. i sept. Attaché vid beskickningen i Paris s. å. i nov. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1857-04-23. Avsked från kåren med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén s. å. 12/5. T. f. legationssekreterare i S:t Petersburg 1857-02-00–1859. Sekreterare vid den utomordentliga beskickningen till Wien med anledning av konung Carl XV:s tronbestigning 1859. T. f. legationssekreterare i Wien s. å. i mars. RÖJKrO3kl s. å. i juli. Legationssekreterare i Köpenhamn 1860-08-21. RDDO 1862-07-19. Rappellerad 1863-09-29. Avsked ur krigstjänsten 1867-01-08. Statsrevisor 1867–1869 och dess ordförande 1870. Ledamot av riksdagens andra kammare 1870–1875. Vice talman i nämnda kammare 1873–1874. RNO 1873-05-14. Statsråd och chef för finansdepartementet 1874-09-28. KNO1kl s. å. 1/12. Avsked från statsrådsämbetet 1875-05-11. HLFrKA s. å. Ordförande bland fullmäktige i riksgäldskontoret 1875–1889. Ledamot av riksdagens första kammare 1876–1893. Överstekammarjunkare 1876-12-01. KmstkNO 1880-03-19. LLA s. å. 10/5. Vice ordförande i styrelsen för allmänna hypoteksbanken 1880–1881. Avgick i utomordentlig beskickning till Karlsruhe 1881-03-12. StkBadZLO s. å. 19/3. KmstkVO 1885-01-12. RoKavKMO 1888-12-01. Minister för utrikes ärenden 1889-06-12–s. å. 12/10. Statsminister s. å. 12/10. StkNS:tOO s. å. 4/11. Avsked från statsministerämbetet 1891-07-10. Ordförande i styrelsen för allmänna hypoteksbanken 1892-07-011900-02-23. En av riksdagens deputerade vid jubelfesten till firande av Uppsala möte 1893. Ledamot av riksdagens andra kammare 1894–1895-04-18. Ledamot av riksdagens första kammare 1895-04-18. Ordförande i aktiebolag sågverksägarnas garantiförening. OII:sJmt 1897-09-18. Ordförande i konstitutionsutskottet vid 1899 års riksdag. Död 1900-04-02 i Stockholm. Har från trycket utgivit: Otium. Två tolfter dikter (1891) och Försvenskningar efter Gustave Nadaud (1892). Ägde Margretelund och Överby, båda i Österåkers socken, samt Ulvsunda i Bromma socken, (båda i Stockholm.) ävensom huset nr 9 vid Nybrogatan i Stockholm. Gift 1860-05-19 i Stockholm med grevinnan Ebba Aurora Ulrika Gyldenstolpe, född 1841-12-25 i nämnda stad. Ordförande i styrelsen för kronprinsessans vårdanstalt för sjuka barn 1885-10-06–1897-11-13. Överhovmästarinna hos drottningen 1890-09-30 med rang från 1889-06-12. OII:sJmt 1897-09-18. TChO 1899. Död 1913-12-25 i Stockholm (Österåkers förs., Stockholm l, db), dotter av en av rikets herrar greve Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe, och hans 2:a fru grevinnan Ebba Eleonora Brahe.

Barn:

 • Ebba Elisabet (Elise), född 1860-12-31 i Köpenhamn, död 1912-09-04 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.. Gift 1:o 1882-11-26 i Stockholm med översten greve Erik Carl Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Vasa, nr 5, från vilken hon 1892 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1859, död 1913. Gift 2:o 1894-08-18 i Strängnäs med löjtnanten vid Södermanlands regemente Vulf Carl Fredrik von Eckermann, född 1860-12-02 Edeby, död 1903-12-03 på sin egendom Lövsund i Runtuna socken, Södermanlands län.
 • Gustaf-Fredrik Nils, född 1863. Kabinettskammarherre. Död 1920. Se Tab. 6.
 • Ebba Aurora Charlotta, född 1867-06-06 i Stockholm. Statsfru hos drottning Viktoria 1909-01-08, tjänstfri 1924. Död 1931-03-23 Säby. Gift 1887-11-28 i nämnda stad med kaptenen och godsägaren friherre Conrad Henrik Falkenberg af Trystorp, född 1860.

TAB 6

Gustaf Fredrik Nils, (son av Johan Gustaf Nils Samuel, tab 5), född 1863-10-01 på Ulvsunda i Bromma socken, Stockholms län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1881-05-16. Student i Uppsala s. å. 18/7. Jur. preliminärexamen 1884-01-31. Student i Lund 1886-05-28. Kansliexamen 1888-01-30. Attaché s. å. 3/2. Attaché vid beskickningen i London s. å. 9/4. Tjänstg. i utrikesdepartementet 1889-09-15. T. f. andre sekreterare i nämnda departement 1890-01-01. Överbragte till Bryssel den för konung Leopold af Belgien avsedda Serafimerkedjan s. å. RBLeopO s. å. RSpCIII:sO 1891. TMO3kl s. å. Andre sekreterare 1894-06-16. T. f. legationssekreterare i Köpenhamn 1896-06-15–8/8. Härold vid KMO s. å. 23/11. T. f. legationssekreterare i Paris 1897-10-10– dec. samt 1898-09-21–nov. Kammarherre i k. m:ts hov och vice ceremonimästare 1897-12-01. Legationssekreterare i disponibilitet 1899-03-01. Entledigad från innehavande befattning på stat i utrikesdepartementet s. d. Uppvaktande hos kronprinsessan av Danmark under hennes vistelse i Stockholm s. å. i juni och juli månader. KDDO2gr s. å. 23/8. T. f. introduktör för främmande sändebud 1900. OffFrHL och KLEkkrO 1900-06-00. RNO s. å. 9/7. Kabinettskammarherre s. å. 1/12. Entledigad från förordnandet såsom introduktör för främmande sändebud s. å. 31/12. KFrHL 1902. KNO2kl 1904-07-09. Död 1920-04-11 på Margretelund och jordfäst s. å. 17/4 i Österåkers kyrka. Gift 1893-05-20 i slottskapellet i Stockholm med Eva Viktoria Ankarcrona, född 1871-04-10 Tureholm Södermanlands län. Dotter av överhovjägmästaren Conrad Viktor Ankarcrona, och grevinnan Ebba Charlotta Bielke.

Barn:

 • Gustaf'' Samuel Viktor Nils, född 1894. Kammarherre. Se Tab. 7.

TAB 7

Gustaf'' Samuel Viktor Nils, (son av Gustaf Fredrik Nils, tab 6), född 1894-02-19 i Stockholm. Studentexamen 1912-05-21. Fänrik vid livgardets till häst reserv 1917-12-31. Underlöjtnant därst. 1919-12-31. Löjtnant 1922-09-08. Tjänstg. kammarjunkare 1924-12-31. Avsked ur regementets reserv 1927-01-14. Gift 1920-04-20 i Stockholm med danska baronessan Else Vibecke Løvenskiold i hennes 1:a gifte, född 1899-08-11 på Charlottenlund, Danmark. Dotter av danska hovjägmästaren och legationsrådet lensbaron Carl Oskar Herman Leopoldus Løvenskiold till baroniet Løvenborg och hans 1:a fru Rigmor Marie Tvermoes.

Barn:

 • Elise Ebba Eva Rigmor, född 1925-01-09 på Margretelund, Österåkers förs., Stockholm
 • Else Catharina Margareta, född 1927-06-10 på Margretelund, Österåkers förs., Stockholm

TAB 8

Fredrik, (son av Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund, tab 1), till Margretelund. Född 1717-09-11 i Stockholm. Student i Åbo 17291. Kom i tjänst 1737. Löjtnant vid artilleriet. Ryttmästare vid skånska kavalleriregementet 1746-04-29. Major vid karelska dragonregementet 1747-04-21. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnant vid Nylands dragonregemente 1761-12-22. Avsked 1762-05-26. Död 1798-03-14 på Margretelund och ligger jämte sin fru begraven i familjens grav i Österåkers kyrka. Gift 1755-03-23 med Maria Gustava de Besche, född 1734-07-26, död 1794-09-22 på Margretelund, dotter av kammarherren Gerhard Georg de Besche, och friherrinnan Maria Christina Ehrenkrona.

Barn:

 • Samuel Göran, född 1756-01-22 Berga. Kadett vid artilleriet 1770-12-30. Underlöjtnant därst. 1773-12-08. Kornett vid adelsfaneregementet 1783-05-30. Löjtnant 1795-04-07. Ryttmästare. Död barnlös 1800-10-20 Usansbo. Gift 1799-06-06 med Johanna Albertina Kock, född 1775, död 1802-05-18 i Sala, dotter av urmakaren Jakob Kock och Lovisa Berg.
 • Fredrik Gustaf, född 1757-03-11 på Berga, död 1763-06-14 Dylta
 • Erik Adolf, född 1759. Fänrik. Död 1804. Se Tab. 9
 • Brita Vilhelmina, född 1762-06-11 på Dylta, död där s. å. 5/9.
 • Axel Ludvig, född 1763-08-27 på Dylta, död där 1764-04-16.
 • Eva Eleonora, född 1764-12-18 på Dylta, död 1855-01-13 i Akkas' socken i Finland. Gift 1796-03-08 på Margretelund med löjtnanten vid Nylands läns infanteriregemente Gustaf Fredrik Eklöf, född 1759-02-26.
 • Carl Vilhelm, född 1766-01-11 på Dylta, död där 1767-02-06.
 • Charlotta Fredrika, född 1768-01-06 på Dylta, död 1821-09-12 i Stockholm. Gift 1794-10-05 på Margretelund med ryttmästaren Jakob Vilhelm Westée, född 1750-12-20, levde 1800, död före hustrun.
 • Christina Beata, född 1769-12-23 på Margretelund, död 1808-07-30 i Västerhaninge socken, Stockholms län. Gift 1795-01-06 med majoren vid Närkes och Värmlands regemente Gustaf Kjellnerberg, född 1752, död 1827.
 • Casten Gustaf Filip, född 1773. Kornett. Död 1845. Se Tab. 20.

TAB 9

Erik Adolf, (son av Fredrik, tab 8), född 1759-03-25 Berga. Kadett vid artilleriet 1770-12-30. Sergeant därst. 1777-01-07. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1778-02-25. Avsked 1784-03-24. Död 1804-07-26 i Gamlarp i Nässjö socken, Jönköpings län. Gift 1787-02-07 med Lovisa Carolina Hallonqvist, född 1754-03-21 på Kyrkenäs, i Bälaryds socken, Jönköpings län, död 1833-06-11 (1821-03-02?) Helgesta, dotter av ryttmästaren Jakob Magnus Hallonqvist och Juliana Maria Ljungqvist.

Barn:

 • Fredrik Magnus, född 1787. Löjtnant. Död 1850. Se Tab. 10.
 • Erik Georg Filip, född 1790. Fältkommissarie. Död 1855. Se Tab. 17.
 • Axel Adolf, född 1794. Löjtnant. Död 1872. Se Tab. 19.

TAB 10

Fredrik Magnus, (son av Erik Adolf, tab 9), född 1787-10-03 i Eksjö. Sergeant vid arméns flotta 1796-04-18. Korpral vid livgardet till häst 1804-10-20. Fanjunkare därst. 1808-12-19. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1813-02-02. Löjtnant därst. 1815-08-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1821-06-19. Död 1850-05-17 i Ängelholm. Gift 1815-03-31 i Landskrona med Anna Dorotea Meliander, född 1789-09-08 i Lund, död 1852-05-08 i Ängelholm, dotter av snickaremästaren Jonas Meliander och Dorotea Lundsten.

Barn:

 • Amalia Dorotea Carolina, född 1817-04-06 i Ängelholm, död 1885-12-02 i Barkåkra socken, Kristianstads län. Trolovad med rådmannen sedan borgmästaren i Mariestad Anders Håkansson Lang, från vilken hon 1851-03-12 blev skild. Gift 1852-02-10 i Ängelholm med lantbrukaren Achates Wiberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1848-11-11 i Ängelholm med Ingrid Svensdotter, född 1821-10-02 i Bjuvs socken, Malm., död 1851-07-18 i Torekovs socken, Krist., dotter av Sven Nilsson och Anna Persdotter), född 1826-10-17 i Ängelholm, död 1910.
 • Carl Erik Fabian Oskar, född 1819. Hovpredikant. Död 1892. Se Tab. 11.
 • Maria Henrietta Albertina Olivia, född 1822-02-02 Bjärröd s län, död 1896-02-16 i Åkesholms prästgård i Rebbelberga socken, Kristianstads län. Gift 1847-06-30 i Barsebäcks kyrka Malmöhus län med kontraktsprosten, kyrkoherden i Barkåkra församling av Lunds stift, filosofie jubeldoktorn, LVO, Johan Peter Hofverberg, född 1815-03-11 i Barsebäcks socken, död 1898-03-06 på Åkesholm.
 • Syster Maximiliana Eufrosyne Augusta, född 1824-08-26 Torsjö s län, död 1866-01-19 i Uddevalla. Gift 1850-01-11 Ugerup s län med häradshövdingen Axel Mauritz Rosenquist af Åkershult, född 1815, död 1907.
 • Bror Christian Alexander Bonde (Alex), född 1830. Borgmästare. Född 1898. Se Tab. 14.

TAB 11

Carl Erik Fabian Oskar, (son av Fredrik Magnus, tab 10), född 1819-04-07 i Ängelholm. Student i Lund 1836. Teoretisk teol. examen 1842-06-18 och praktisk teol. examen s. å. 29/10. Prästvigd s. å. 13/11. Vice pastor i förstn. stad 1844. Förste pastorsadjunkt i finska församlingen i Stockholm 1846–1855. Föreståndare för Klara församlings allmänna skola 1847–1854. Pastoralexamen 1850-02-23. Extra ordinarie tjänstg. hovpredikant 1854-07-12. Vice pastor i hovförsamlingen och t. f. notarie i hovkonsistorium 1855. Innehavare av klockarlägenheten i Riseberga pastorat av Lunds stift 1856-04-23. T. f. regementspastor vid norra skånska infanteriregementet 1859. Kyrkoherde i Riseberga 1868-06-23. Död 1892-08-11 i Malmö. Har av trycket utgivit: Jesu Kristi jordiska levnadshistoria (1853), Nyckeln till Bibeln (1854) och Något om Jesus, vår dyre frälsare (1855). Gift 1:o 1848-04-24 Långbro med Svea Rosina Wretman, född 1818-12-24 på nämnda egendom, död 1853-05-17 i Stockholm, dotter av lagmannen Johan Wretman och Sofia Ulrika Essen. Gift 2:o 1858-04-05 i Barkåkra kyrka Kristianstads län med Johanna Sofia Karlström, född 1823-07-28 i Ribbelberga förs., Krist. ]] , död 1902-06-28, i Malmö, dotter av prosten och kyrkoherden Olof Jonsson Karlström och Ulrika Dorotea Dahlberg.

Barn:

 • 1. Rika Minna Rosina, född 1849-02-30 i Stockholm, död där 1924-02-17. Gift 1875-11-14 i Riseberga kyrka med bruksägaren Carl Oskar Lejdström, född 1830-04-14 i Bergs socken, Västmanlands län, död 1906-10-03 i Strängnäs.
 • 1. Knut Ossian, född 1850. Skriftställare. Död 1920. Se Tab. 12.
 • 2. Oskar Fredrik Magnus, född 1859-02-10 i Riseberga socken. Mogenhetsexamen i Lund 1880. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket 1882-06-07. Biträdande kammarskrivare 1897-12-23 och kammarskrivare vid tullkammaren i Malmö 1900-12-13. Transp. till tullbevakningsinspektionen därst. 1904-12-14. Död ogift 1910-02-09 i nämnda stad, S:t Petri förs..
 • 2. Carl Helge, född 1861-02-01 i Riseberga socken. Mogenhetsexamen 1878-06-02. Student i Lund s. å. i sept. Jur. filosofie examen 1880-05-29 och kansliexamen 1889-09-13. Amanuens i lantbruksstyrelsen 1890-02-18–1898. Medarbetare i Stockholms Dagblad 1898. Redaktör för Gävleposten. Död ogift 1906-09-09 i Malmö.
 • 2. Dan Vincent, född tvilling 1863. Redaktör. Död 1931. Se Tab. 13.
 • 2. Amy, född tvilling 1863-06-11 i Riseberga socken. Amanuens vid pressbyrån under konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Korrespondent hos turistföreningen 1898. Gift 1905-08-20 i Malmö med läraren vid före detta Beskowska skolan filosofie kandidat, RNO, m. m., Carl Adolf Leopold Fahlstedt, född 1863-11-19 i Stockholm, död där 1931-07-04, Klara förs..

TAB 12

Knut Ossian, (son av Carl Erik Fabian Oskar, tab 11), född 1850-06-09 i Stockholm. Studerade en tid vid teknologiska institutet. Efter sitt första giftermål en tid lantbrukare i Skåne, men reste efter skilsmässan utomlands och vistades sedan hela sitt liv på resor. Var en tid munk i klostret Zograph S:t George på berget Athos i Grekland. Metafysisk skriftställare. Död 1920-01-25 i Bozen i Tyrolen. Gift 1:o 1876-04-11 Ljungstorp med Elisabet Johanna Schenck, från vilken han blev skild, född 1857. Gift 2:o 1891-06-17 med konstnärinnan Agnes Mönnicke i hennes 2:a gifte, född 1848 i Norge. Gift 3:o 1900-03-25 med Agnes Augusta Hedwig Winkel von Reuterritz, född 1868-05-04 i Sachsen. Gift 4:o 1912-08-11 i Bukarest med friherrinnan Elisabet Taube af Odenkat, född 1865-05-10 Lidhem, död 1932-08-01 i Göteborg, Annedals förs.. Dotter av godsägaren friherre Henrik Vilhelm Eugen Taube af Odenkat, och Fredrika Charlotta Elisabet Fjellstedt.

Barn:

 • 1. Johan Ossian, född 1876-07-14 och död s. å. 8/8 Bosjöklosters socken.
 • 1. Brita Maria Augusta Annie Rosina Amy Märta Margareta (Greta), född 1885-03-14 i Stockholm, död 1918-10-23 vid Kolmårdssanatoriet. Gift 1906-04-10 i Stockholm med överläkaren för Kolmårdssanatoriet, RVO, med. licentiat Emmerik Daniel Danielsson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1920 med Margareta Källgren, född 1889-07-16), född 1875-01-24 i Östra Tollstads socken, Östergötlands län, död 1927-10-17 i Stockholm.

TAB 13

Dan Vincent, (son av Carl Erik Fabian Oskar, tab 11), född tvilling 1863-06-11 i Riseberga socken, Kristianstads län. Friherre. Mogenhetsexamen 1880-06-01. Student i Lund s. å. aug. 25. Redaktionssekreterare i tidningen Morgonbladet 1887–1891-03-00. Redaktör och utgivare av Svenska Dagbladet 1891-04-00–1893-01-00. Medarbetare i Stockholms Dagblad 1893-02-00–1896-11-00 och i Landskrona Posten 1896-12-00–1897-03-00. Redaktör för Norrköpings Tidningar 1898–1899. Redaktör för jultidningen Vid Öresund 1899. Redaktör och verkställande direktör för Gävleposten och dess bolag 1906–1912. Sedan medarbetare i Nya Dagligt Allehanda. Död 1931-03-16 i Stockholm, Oscars förs.. Gift 1906-04-21 i Malmö med Anna Vilhelmina Elisabet (Annie) Quiding, född 1869-11-18 i Malmö . Författarinna och politisk skriftställarinna. Dotter av rådmannen Nils Herman Quiding och Anna Catharina Åkerblom.

Barn:

 • Nils Helge Samuel, född 1910-11-28 i Gävle stadsförs.

TAB 14

Bror Christian Alexander Bonde (Alex), (son av Fredrik Magnus, tab 10), född 1830-07-07 Svenstorp s län. Student i Lund 1849. Jur. preliminärexamen 1850-05-10 och examen till rättegångsverken 1852-12-13. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1853. Länsnotarie i Östersund 1857-07-07. Vice häradshövding 1859. Rådman i Landskrona 1861-12-23. Ledamot av direktionen för Landskrona sparbank 1864. Borgmästare i sistnämnda stad 1869-09-02. Ledamot av riksdagens andra kammare 1874–1875. Verkställande direktör i Landskrona–Eslövs och i Landskrona–Ängelholms järnvägsaktiebolag. RVO 1879-12-01. Död 1898-03-15 i Landskrona. Gift där 1861-11-15 med Charlotta Lovisa Beata (Lotten) Styff, född 1836-06-06 i nämnda stad ]], död 1916-10-26 i Malmö, Caroli förs. ]] och begraven i Landskrona, dotter av handlanden Sven Peter Styff och Marie Elisabet Klint.

Barn:

 • Ellen, född 1862-12-27 i Landskrona, död 1932-09-15 på Montebello vid nämnda stad. Gift 1889-04-15 i Landskrona med kaptenen friherre Gustaf Henrik von Düben, född 1856, död 1939.
 • Fredrik, född 1866-04-27 och död 1868-05-05 i Landskrona.
 • Charlotte Henriette, född 1870-11-02 i Landskrona. Gift 1895-06-15 med praktiserande läkaren i Malmö, med. licentiat Nils Gustaf Herman Welin, född 1861-12-05 i Lund, död 1932-09-14 i Malmö.
 • Fredrik Oskar, född 1872-02-04 i Landskrona. Bryggare i Dortmund i Westfalen. Bryggmästare i Uddevalla. Död ogift 1905-06-13 i sistnämnda stad och begraven i Landskrona.
 • Knut Erik, född 1873-06-21 i Landskrona. Anställd i handelsflottan 1888. Styrmansexamen 1894-05-00 och sjökaptensexamen 1896. Förste styrman på järnskeppet Augusta från Sundsvall. Kapten i Kongostatens tjänst. Död ogift 1902-09-29 i Mateba i Kongo.
 • Hilda Maria Carolina, född 1875-02-11 i Landskrona. Anställd i återförsäkringsaktiebolag Hermes i Malmö sedan 1899. Gift 1916-11-11 i Malmö, Caroli förs. med häradshövdingen Carl-Vilhelm af Ekenstam, född 1870, död 1920.

TAB 15

Albert, (son av Bror Christian Alexander Bonde, tab 14), född 1864-10-17 i Landskrona. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1886. Utexaminerad 1888. Överflyttade till Nordamerika 1889. Anställd först vid staden Chicagos spårvägsanläggningar, sedan vid Edison Commonwealth Co i nämnda stad. Gift 1:o 1896-10-24 i Chicago med Emily Friberg, född 1870-11-10 i Chicago, död där 1905-06-19, dotter av köpmannen Edvard Friberg och hans hustru Jeanette. Gift 2:o 1906-07-23 i nämnda stad med Elisabet Koch, född 1880-06-14 i Motala. Dotter av Karl Koch och hans hustru.

Barn:

 • 1. Henry Irving. Anställd vid Western Electric Co., Hawthorne Plant, Chicago, från 1934. Ingenjör vid Commonwealth Edison. Gift 1937-10-23 i Chicago, IL, USA med Myrtle Tenneson, född 1908-02-01 i Blair, WI, USA. Dotter av Bernt o Tenneson och Signe, född Mathson från Norge.

TAB 16

Albert Edvard, (son av Albert, tab 15), född 1898-11-23 i Chicago. Först anställd vid Edison Commonwealth Co, sedan vid Kingsley Miller & C:o i Chicago. Gift 1921-06-29 i Chicago, Ill., USA med Emy Matilda Andersson, född 1898-12-17 i Chicago. Dotter av Oscar Emil Anderson och Mathilda Sandberg.

Barn:

 • Eugen Edvard, född 1922-06-14 i Chicago, USA. Gift 1943 i Douglas, GA, USA med Bernice Médal, född 1922-09-04 i Chicago, IL,USA. Dotter av Robert Médal och Katherine Sedlock.
 • Eleanor Marilyn, född 1928-10-25 i Chicago, Ill., USA.

TAB 17

Erik Georg Filip, (son av Erik Adolf, tab 9), född 1790-02-10 Bälarydstorp. Fältkommissarie vid arméns första passevolanskommissariat. Avskedad 1842. Död 1855-03-06 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm. Gift 1820-02-24 på Ekholmen i Landeryds socken, Östergötlands län med Henriette Sofia Juliana Lagercrantz, född 1801-06-02 Frö, död 1834-01-06 Munkvrak, dotter av majoren Jakob Lagercrantz, och Maria Lovisa Ulrika Ehrenpohl.

Barn:

 • Hedvig Malvina Aurora, född 1821-03-02 på Munkvrak, liksom syskonen, död 1880-10-09 i Norrköping. Gift 1856-06-28 Egeby med kassören vid Drags aktiebolag Erik Adolf Sondén, född 1824, död 1907-07-02 i Norrköping.
 • Göran Adolf Jakob, född 1827. Tullinspektor. Död 1892. Se Tab. 18.
 • Henriette Lovisa Gustava, född 1828-12-11, död ogift 1897-06-30 Mem
 • Fritz Julius Mortimer, född 1831-08-29. Bokhållare Lövsta. Inspektor Hemmesta. Arr. Tranberga i Torpa socken, Östergötlands län 1865–1867. Inspektor Danielshammar. Död barnlös 1909-11-01 (på Vånga eller i Vänge). Gift 1875 med Henriette Goeldner, död 1887.
 • Carl Rikard Valdemar, född 1833-12-16, död 1839-09-16 i Linköping.

TAB 18

Göran Adolf Jakob, (son av Erik Georg Filip, tab 17), född 1827-06-14 Munkvrak. Volontär vid livgardet till häst 1845. Extra ordinarie tulluppsyningsman i Örebro 1854. Född född resetullinspektor i Älvsborgs län s. å. T. f. tullinspektor vid Fårösund på Gotland s. å. T. f. övertulluppsyningsman vid Arkösund 1855. Tullinspektor i Sölvesborg s. å. Tullförvaltare därst. 1856-02-26. T. f. tullförvaltare i Karlstad 1859. Ord. tullförvaltare därst. 1860. Inspektor vid förpassningstullkammaren i Göteborg s. å. 1/12. Avsked. Död 1892-09-20 i Stockholm (på Mälby?). Ägde Mälby i Årdala socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1854-07-05 i Stockholm med stiftsjungfrun Augusta Carolina Ulrika Stierneld nr 1318, från vilken han blev skild, född 1819-09-21 i Arboga, död 1883-03-31 i Stockholm, dotter av majoren Carl Fredrik Stierneld, och hans 1:a fru Lovisa Ulrika von Ehrenheim, B. Gift 2:o 1888-07-07 i Stockholm med Selma Ingeborg Ahlberg, född 1850-08-28 i Stockholm, Kungsholms förs. ]], död 1928-09-12 i Sundbyberg, dotter av provinsialläkaren Nils Levin Ahlberg och Anna Maria Berg.

Barn:

 • 1. Claes Axel Stierneld, född 1855-04-21 i Stockholm, död 1856-10-17 i Sölvesborg.
 • 1. Henriette Lovisa Augusta, född 1857-04-26 i Sölvesborg, död ogift 1924-12-03 i Stockholm, Oscars förs..
 • 1. Anna Georgina Augusta, född 1859-03-11 i Sölvesborg, död ogift 1932-08-11 i Stockholm, Oscars förs. ]] och begr. å Johannes kyrkogård i Stockh.
 • 2. Frida, född 1888-11-05 på Mälby.

TAB 19

Axel Adolf, (son av Erik Adolf, tab 9), född 1794-01-26 Kyrkenäs. Fältväbel vid första livgrenadjärregementet 1811-05-07. Fänrik därst. 1812-09-20. Löjtnant 1818-06-30. Avsked 1825-06-07. CXIV Joh:s med. 1855. Död 1872-12-03 i Styra socken, Östergötlands län. Gift 1819-07-31 med Johanna Carolina Catharina Hjertonn, född 1796-09-22 i Sånga socken, Stockholms län, död 1863-10-24 i Adelsö socken, Stockholms län, dotter av lagmannen Carl Gustaf Hjertonn och Gustava Lovisa Lemke.

Barn:

 • Emilia Carolina Lovisa, född 1819-11-10 på Degerby i Hillersjö socken, Stockholms län, död 1876-08-10 i Stockholm. Gift 1835-05-21 med godsägaren Carl Jakob Wallöf, född 1808-04-19 Husby, död 1857-06-15 i Stockholm.

TAB 20

Casten Gustaf Filip, (son av Fredrik, tab 8), född 1773-08-20 Margretelund. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1794-01-12. Kornett vid adelstaneregementet 1795-04-07. Konstit. löjtnant vid Älvsborgs lantvärnsbataljon 1808-06-19. Konstit. kapten därst. s. å. 2/9. Död 1845-07-04 i Vånga socken, Älvsborgs län. Gift 1795-12-21 Gäddeviksholm med Christina Charlotta Kylander, från vilken han blev skild, född 1769-02-20, död 1358-05-09 i Ulricehamn, dotter av kornetten Anders Kylander och Catharina Elisabet Ribbing.

Barn:

 • Anders Carl Gustaf Leonard, född 1796. Bryggare. Död 1857. Se Tab. 21.
 • Gustava Sofia Elisabet Charlotta, född 1799-06-04 Olarp, död 1832-11-28. Gift 1816-11-05 i Timmele socken, Älvsborgs län med fanjunkaren vid Älvsborgs regemente Carl Peter Segerdahl, född 1787-11-05 i Fivlereds socken, Älvsborgs län, död 1825-03-04 på furirbostället Bruntorpet.
 • Hedvig Dorotea Lovisa, född tvilling 1802-07-07 Örneberg
 • Eleonora Fredrika Petronella, född tvilling 1802-07-07 på Örneberg, död 1888-10-08 i Stockholm. Gift 1822-07-28 Redvägsborg smannen Johannes Carlson, född 1798, död 1836.
 • Per Adolf Fredrik, född 1803. Lantbrukare. Död 1857. Se Tab. 25.
 • Samuel Georg Conrad, född 1804. Kapten. Död 1900. Se Tab. 26.
 • Christina Albertina Ulrika (Ulla), född 1807-11-03 på Örneberg, död ogift 1884-04-01 på Redvägsborg. Hon testamenterade sin kvarlåtenskap till två släktfonder under riddarhusets förvaltning.
 • Filip Fritiof Vilhelm, född 1809. Tullinspektor. Död 1893. Se Tab. 34.


TAB 21

Anders Carl Gustaf Leonard, (son av Casten Gustaf Filip, tab 20), född 1796-08-09 på Norra Vibäck i Norra Solberga socken, Jönköpings län. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1815-04-14. Förare därst. 1816-06-25. Sergeants avsked 1820-03-23. Ägnade sig sedan åt lantbruk till 1840 och därefter åt bryggerirörelse i Jönköping. Död 1857-09-26 i nämnda stad. Gift 1:o 1822-01-25 i Timmele prästgård Älvsborgs län med Amalia Christina Sundborg, från vilken han blev skild, född 1797-12-28, död 1879-01-00 i Skövde, dotter av kyrkoherden Johan Leonard Sundborg och Sara Christina Wennergren. Gift 2:o 1847-10-17 med Lovisa Vilhelmina Carlberg, född 1802-11-15 i Stockholm, död 1887-08-08 i Jönköping.

Barn:

 • 1. Johan Filip Viktor, född 1822. Kommissionslantmätare och justerare. Död 1895. Se Tab. 22.
 • 1. Sara Teresia, född 1825-01-05 Knuve Gift 1857-05-22 med regementsläkaren vid Västgöta regemente, med. licentiat och kir. magister Peter Erlandsson, född 1814-09-13 i Lund, död 1869-08-13 i Skövde.
 • 1. Matilda Amalia, född 1828-02-04 på Vistaholm i Floby socken, Skaraborgs län, död ogift 1914-03-29 i Stockholm (Engelbr.).

TAB 22

Johan Filip Viktor, (son av Anders Carl Gustaf Leonard, tab 21), född 1822-02-25 på Redvägsborg i Timmele socken, Älvsborgs län. Lantmäterielev 1838-06-25. Lantmäteriexamen och lantmäteriauskultant 1840-06-25. Vice kommissionslantmätare i Jönköpings län 1844-02-03. Extra ordinarie kontorsskrivare i tullverket 1847-01-19. Kommissionslantmätare i Jönköpings län 1851-11-28. Justerare av mått och vikter i Hallands läns första distrikt 1858-10-08, i Jönköpings län 1860-12-13 och i Östergötlands 10:e distrikt 1873-07-22. Kommissionslantmätare i Jönköpings län 1862. Avsked som sådan 1884-01-30. Död 1895-02-01 i Norrköping. Gift 1:o 1850-04-30 Syreda med Siri Siggina Charlotta Fridolf, född 1831-04-30 Boaskog ]], död där 1864-10-13 ]], dotter av kaptenen Vid Andra livgrenadjärregementet Johan Gustaf Fridolf och hushållerskan Catharina Ekström (vigda 1836-10-04 i Flisby, vb). Gift 2:o 1866-07-12 på Lilla Ljuna i Hogstads socken, Östergötlands län med Clara Cecilia Petersson, född 1842-11-20 på nämnda egendom ]], död 1872-03-17 på Boaskog, dotter av lantbrukaren Carl Petersson och Johanna Ericsdotter (Eriksson). Gift 3:o 1874-12-16 Gränsbo med Julia Ellen Bennich, född 1852-07-12. Dotter av kaptenen Carl Johan Oskar Bennich och Helga Margareta Sofia Åberg.

Barn:

 • 1. Agnes Hedvig, född 1851-01-16 på Syreda. Död 1884-07-16 i Eksjö. Gift 1879-10-09 i Eksjö landsförsamling med lantbrukaren Sven Axel Ferdinand Svensson, född 1844, död 1889 eller 1890 i Nordamerika.
 • 1. Fanny Amalia, född 1852-10-07 på Syreda. Död 1935-05-12. Gift 1891-12-08 i Gisshult i Solberga socken, Jönköpings län med lantbrukaren Per Hjalmar Nilsson, född 1854-04-02 Mjärdevid s socken, Östergötlands län.
 • 1. Anna Teresia, född 1854-10-19 på Syreda. Telegrafistexamen 1883. Extra ordinarie telegrafist i telegrafverket s. å. Död ogift 1926-02-26 i Alingsås och begraven s. å. 3/3 i Flisby socken.
 • 1. Ernst, född 1856, död på Syreda samma dag i början av år 1856 (Åkerhielmska släktboken, p. 190).
 • 1. Emma Hildur Erika, född 1857-12-11 på Syreda. Telegrafist vid telegrafverket 1884-07-04. Föreståndare för telegrafstationen i Näsåker 1890 och för stationen i Bjästa 1894-12-01. Kommissarie vid telegrafverket 1907-11-29. Död ogift 1912-09-17 i Göteborg (Alingsås stadsförs., db).
 • 1. Carl Gustaf Edvard, född 1860. Postexpeditör. Död 1913. Se Tab. 23.
 • 1. Ellen Sigrid Matilda, född 1863-01-24 på Boaskog ]], död där 1864-06-03.
 • 2. Signe Viktoria, född 1867-05-29 på Boaskog, död 1902-12-06 Ekströmen s socken, Östergötlands län. Gift 1892-12-30 i Norrköping med godsägaren Carl Johan Nikolaus Björkman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1887-09-08 med Henrika Sofia Matilda Cornelius, född 1864-12-20 Åby, död 1891-04-15 på Ekströmen, dotter av grosshandlaren Hans Henrik Cornelius och Sofia Cornell), född 1863-11-09 Skramstad
 • 2. Clara Maria, född 1872-03-15 på Boaskog, död 1878-11-29 i Norrköping.
 • 3. Gunhild Cecilia (Gunla), född 1875-10-23 i Norrköping, S:t Olai förs. Stiftsjungfru. Sjuksköterska vid Sofiahemmet i Stockholm 1898. Gift 1904-04-25 med sin svåger, godsägaren Carl Johan Nikolaus Björkman i hans 3:e gifte, född 1863-11-09 Skramstad
 • 3. Ingeborg Maria (Maja), född 1886-08-21 i Norrköping. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1914-07-08 i Blåviks kyrka Östergötlands län med kamreraren i Östergötlands ensk. bank Gustaf Valter Löfgren, född 1885-02-14 i Västervik, död 1920-04-18 i Åtvidaberg. Gift 2:o 1921-05-02 i Strängnäs med livförsäkringsinspektören Carl Emanuel Fahlgren, född 1875-10-08, död 1937.

TAB 23

Carl Gustaf Edvard, (son av Johan Filip Viktor, tab 22), född 1860-11-25 Boaskog. Postskrivare i Norrköping 1882. Extra ordinarie postexpeditör 1883-06-02. Extra biträde i nämnda stad 1885-06-06. Justerare i 10:e distriktet 1895-03-26. Postexpeditör 1897-12-08. Konstit. till justerare av mått och vikt i distrikten nr 8 och 10 1899-12-15, vilket förordnande han innehade till sin död. Död 1913-07-19 i Norrköping. Gift 1898-12-03 inför Stockholms magistrat med Agnes Lovisa Warburg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1885-12-12 i Stockholm med grosshandlaren Nils Mårtensson, från vilken hon blev skild 1898, född 1856-07-08 vid Teckomatorp i Norra Skrevlinge socken, Malm.), född 1864-06-16 i Köpenhamn. Dotter av grosshandlaren Vilhelm Warburg och Sofia Koppel.

Barn:

 • Vera Siri, född 1899-09-01 i S:t Olai förs., Norrköping, liksom syskonen. Kassörska hos Malmö pappersindustriaktiebolag.
 • Sonja Signe Sofia, född 1900-11-30. Utexaminerad från Rimforsa lanthushållningsskola 1925.
 • Hjördis Gabriella, född 1902-08-16. Gift 1930-11-19 i Mombassa, Afrika med plantageägaren, agronomen Stig Paul Lennart Kockum, född 1900-09-26 i Malmö, S:t Petri förs.
 • Uno Carl Viktor Samuel, född 1904-03-08. Inspektor i Ruiru, Kenya Colony, Afrika. Gift 1:o 1934-03-19 med Valerie Mary Birch, dotter av plantageägaren, kaptenen C. B. Birch och N. N. Garbet.
 • Gerd Agnes, född 1905-03-03 (Malmö).

TAB 24

Nils Samuel, (son av Johan Filip Viktor, tab 22), född 1888-12-22 i Norrköping. Friherre. Mogenhetsexamen därst. 1908-06-13. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. 16/6. Volontär vid Älvsborgs regemente s. å. 20/10. Korpral vid sistnämnda regemente 1909-05-10. Distinktionskorpral s. å. 1/10. Fanjunkare 1910-09-07. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid regementet s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1916-06-02. Kapten 1925-12-04. Gift 1920-07-08 i Borås med Maria Christina Nilsson, född 1896-02-22. Dotter av direktören i Borås Mauritz Nils Nilsson och Berta Larsson.

Barn:

 • Hans Nils Samuel, född 1921-04-22 i Göteborg
 • Eva Christina, född 1927-03-04 i Borås
 • Elisabet, född 1932-12-07 i Borås

TAB 25

Per Adolf Fredrik, (son av Casten Gustaf Filip tab 20), född 1803-10-12 Örneberg. Rustmästare vid Västgöta regemente 1824-04-10. Avsked 1826-12-27. Sedan lantbrukare. Död 1857-08-13 Gigaryd. Gift 1826-08-20 med Susanna Lovisa Oijens, född 1790-09-15, död 1845-10-17, dotter av engelska fabrikören, sekreteraren Samuel Oijens och Maria Christina Göthenstierna.

Barn:

 • Maria'' Charlotta Maximiliana Adelaide, född 1828-09-06 Frännarp Gift 1859-11-13 i Brunns socken, Älvsborgs län med skräddarmästaren Per Oskar Lundberg, född 1829-04-08 i Länghems socken, Älvsborgs län, död 1897-01-13 i Ulricehamn.
 • Margareta Matilda Fredrika Josefina, född 1830-09-04 Tokarp, död 1837-04-23 i Timmele socken.
 • Fredrik Samuel Filip Viktor, född 1832-07-13 på Tokarp. Lantmäteriexamen 1851. Vice kommissionslantmätare 1856-03-31 drunknade ogift 1857-07-25 i Rocksjön vid Jönköping.

TAB 26

Samuel Georg Conrad, (son av Casten Gustaf Filip, tab 20), född 1804-12-02 Redvägsborg. Sergeant vid Västgöta regemente 1823-05-26. Fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1827-05-04. Löjtnant därst. 1837-04-14. Kapten 1848-02-18. Avsked 1858-05-25. Död 1900-02-06 i Hultsfred. Gift 1837-01-15 Hillerstorp med Anna Maria Sidvall, född 1810-04-11 i Ölmestads socken, Jönköpings län, död 1892-04-06 Hultsfred, dotter av andre lantmätaren Nils Georg Sidvall och Ulrika Maria Liedbeck.

Barn:

 • Abela Adelaide Fredrika Matilda (Adele), född 1837-05-29 på Hillerstorp, död ogift 1920-01-27 i Västervik (Målilla-Gårdveda förs., Kalm. db).
 • Johan Fredrik Rikard Georg, född 1839-01-18 Tibble. Kadett vid Karlberg 1855-10-11. Utexaminerad 1858-12-17. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1862-01-10. Avsked 1864-05-10. Död barnlös 1866-08-18 i Visby. Gift 1864-07-05 i Borgå i Finland med Zulima Olivia (Amy) Gustava Sneckenström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1869-01-12 med kaptenen i armén och i Gotlands infanterireg:s reserv, intendenten av första klassen vid intendenturkåren, intendenten vid dalregementet, RSO, Otto Emerik Rosell, född 1846-05-27, död 1895-01-26), född 1835-09-18 i Borgå, död 1876-03-13, dotter av kommerserådet Gustaf Fredrik Sneckenström och hans 1:a fru Christina Charlotta Spaak. (Se nedan.)
 • Vilhelmina Ottilia Teodora Rosalie (Rosa), född 1841-05-04 i Hejde socken, död 1917-04-07 i Västervik. Gift 1:o 1865-10-05 i Visby med sin broders svärfader, kommerserådet Gustaf Fredrik Sneckenström i hans 3:e gifte (gift 1:o med Christina Charlotta Spaak, född 1803-07-02, död 1840-10-10. Gift 2:o med Catharina Vilhelmina Elisabet Stenroth, född 1819-09-30, död 1855-02-19), född 1797-08-28 i Finland, död 1877-03-19 i Helsingfors. Gift 2:o 1879-04-29 i Visby med kaptenen vid Gotlands infanteriregemente, RSO, Per Alfred Danielson, född 1834-12-28 i Tveta socken, Kalmar län, död 1908-10-07 i Västervik.
 • Hilma Amalia Maria Teresia, född 1843-01-27 Tyrvalds, död ogift 1916-05-10 i Målilla, Gårdveda förs..
 • Samuel Hjalmar Viktor Knut, född 1844. Major. Död 1923. Se Tab. 27.
 • Carl Oskar Birger Eugen, född 1847. Kapten. Död 1928. Se Tab. 30.
 • Eufrosyne Eugenia Antoinetta Aurora (Anna), född 1849-12-05 Stenstu, död 1912-10-16 i Västervik. Gift 1870-09-12 i Visby med jägmästaren Seved Edvard Tigerhielm, född 1837, död 1913.
 • Gustaf Axel Ernst Leopold, född 1853. Godsägare. Död 1927. Se Tab. 31.
 • Hulda Elvira Alma Cornelia, född 1856-07-03 i Visby, död ogift 1934-09-30 i Stockholm (Målilla-Gårdveda förs., Kalm. db).

TAB 27

Samuel Hjalmar Viktor Knut, (son av Samuel Georg Conrad, tab 26), född 1844-12-20 Tyrvalds. Kadett vid Karlberg 1859-11-01. Utexaminerad 1863-09-19. Underlöjtnant vid norra skånska infanterireg: död s. å. 30/12. Anställd såsom sekundlöjtnant vid femte danska infanteriregementet 1864-05-06. Bevistade dansk-tyska kriget och deltog därunder i slaget på Als s. å. 29/6. Avsked ur danska armén s. å. 17/8. RDDO s. å. 5/10. Löjtnant vid förstn. regemente 1870-08-02. Transp. till Gotlands nationalbeväring 1871-04-14. Avsked ur krigstjänsten s. å. 25/5. Disponent på Lohikoski pappersbruk i Finland 1871–1879. DFM 1876. Löjtnant i armén 1880-12-23. Lantmäteri elev 1882-06-28. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring s. å. 8/12. Lantmäteriexamen 1885-04-30. Lantmäteriauskultant s. d. Löjtnant 1886-09-04. Justerare av mått och vikt 1887-02-00. Kapten i armén 1891-10-05. Kapten vid Vendes trängbataljon 1894-10-19. RSO s. å. 1/12. Justerare av mått och vikt i distriktet nr 25 1899-12-15. Kapten vid andra Göta trängkår 1902-10-31. Major i armén och avsked från beställning på stat 1905-07-29. Dannebrogsmännens hederstecken 1914-04-23. Död 1923-06-06 i Mullsjö i Nykyrka socken, Skaraborgs län. Gift 1870-05-24 i Borgå i Finland med Augusta Josefina Sneckenström, född 1846-07-13 i nämnda stad, död 1928-06-02 i Mullsjö (Bredastads förs., Jönk, db), dotter av kommerserådet Gustaf Fredrik Sneckenström och hans 2:a fru Catharina Vilhelmina Elisabet Stenroth.

Barn:

 • Aina Augusta, född 1873-01-03 Lohikoski. Gift 1909-12-29 i Hedemora med språkläraren, filosofie doktorn Charles Samuel Allwood, född 1874-04-11.
 • Maria Elisabet (Lisa), född 1875-08-13 på Lohikoski. Examinerad sjuksköterska vid Lunds lasarett sedan 1899. Död 1915-10-04 i Göteborg, Masthuggs förs.. Gift 1903-02-10 i Halmstad med kyrkoherden i Oskars församling i Stockholm, LNO, teol. licentiat, doctor teol. Håkan Gustaf Valdus Bengtsson, född 1873-09-08 i Göteborg.
 • Gunnar Väinö, född 1880. Justerare. Död 1939. Se Tab. 29.

TAB 28

Erik Hjalmar, (son av Samuel Hjalmar Viktor Knut, tab 27), född 1871-05-16 på Underbacken vid Karlsborg. Volontär vid Gotlands infanteriregemente 1890-06-11. Mogenhetsexam, i Visby 1891-06-09. Sergeant 1892-06-18. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Avsked från Gotlands infanteriregemente s. å. 22/12. Sergeant i södra skånska infanteriregementet 1893-01-13. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 31/10. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 17/11. Transp. till första Svea artilleriregemente 1894-10-01 och till andra Göta artilleriregemente 1895-09-28. Löjtnant vid sistnämnda regemente sedermera Smålands artilleriregemente 1898-06-03. Kapten därst. 1905-12-30. RSO 1914-09-30. Major på reservstat vid samma regemente 1917-12-11. Riddarhuskassör 1924-04-30–1935-12-31. Gift 1898-10-17 i Ludvika med Hulda Rosa Hilma Adèle Tigerhielm, född 1876-04-07 på Elleholm i Lövångers socken, Västerbottens län. Dotter av jägmästaren Seved Edvard Tigerhielm, och friherrinnan Euenia Antoinetta Aurora Åkerhielm af Margretelund.

Barn:

 • Märta Ebba Öllegård Eriksdotter, född 1899-11-22 i Jönköping, liksom syskonen. Målarinna. Gift 1920-06-26 i Stockholm med komministern i Oscars förs. i Stockholm, teol. licentiat Erik Vilhelm Arbin, född 1892-09-13 i Norrköping.
 • Rosa Aina Margareta Eriksdotter, född 1901-03-24. Gift 1925-10-25 i Stockholm med kaptenen Nils Börje Ulfstand Rosencrantz född 1879.
 • Elsa Anna Augusta Eriksdotter, född 1907-08-27 i Jönköping, Jönköpings län. Gift 1934-03-23 i Oskars kyrka i Stockholm med underlöjtnanten i fortifikationens reserv, civilingenjören Nils-Olof Henriksson Berlin, född 1908-07-04.
 • Erik Gustaf Samuel Eriksson, född 1911-08-04. Studentexamen i Stockholm 1930-05-13. Elev vid tekniska högskolan s. å. Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1933-04-21.

TAB 29

Gunnar Väinö, (son av Samuel Hjalmar Viktor Knut, tab 27), född 1880-01-27 på Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län. Justerarexamen 1904. Lantmäteriexamen 1906. Justerare i distrikten nr 41 och 42, Kopparbergs län, 1909-05-08. Transp. till distrikten nr 38–40 Västmanlands län, 1914-12-24 och till distriktet nr 26, Göteborgs och Bohus län 1922-02-08. Äg. hus i Göteborg. Död 1939-10-29 i Göteborg (Nykyrko förs., Skarab. db nr 21). Gift 1:o 1907-10-12 med Emma Louise (Lulle) Ingier, från vilken han 1917-12-03 blev skild, född 1881-01-06, dotter av disponenten Hans Ingier och Sofie Louise Larsen-Busk. Gift 2:o 1918-01-22 i Stockholm, Sofia förs., med Ester Vilhelmina Thorberg, född 1890-11-03 i Strängnäs. Telegrafist. Dotter av köpmannen Carl Oskar Thorberg och Sofia Vilhelmina Hjelmberg.

Barn:

 • 1. Gunvor Gunnarsdotter, född 1915-05-05 i Kristiania
 • 2. Samuel Hjalmar Gunnar Birger Gunnarsson, född 1918-12-29 i Västerås
 • 2. Björn Bertil Samuel Gunnarsson, född 1920-04-20 i Västerås
 • 2. Ester Margaretha Gunarsdotter, född 1922-09-06 i Göteborg

TAB 30

Carl Oskar Birger Eugen, (son av Samuel Georg Conrad, tab 26), född 1847-06-06 Kube. Kadett vid Karlberg 1862-08-18. Utexaminerad 1865-09-08. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring, nu Gotlands infanteriregemente, s. å. 19/9. Löjtnant därst. 1873-09-19. Roteman i Stockholms sjunde rote 1878-10-01. Kapten 1885-06-05. RSO 1890-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1897-06-26. Avsked ur krigstjänsten 1900-05-18. Död 1928-10-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Ägde huset nr 65 vid Karlavägen i Stockholm sedan 1881, Stenstu i Västerhejde socken, Gotlands län 1873–1876 och huset nr 25 A, B, vid Jakobsbergsgatan i Stockholm 1878–1888. Gift 1874-02-14 i Uppsala med Christina Fredrika (Diken) Gisslén, född 1855-02-14. Dotter av handlande och godsägaren Carl Christian Gisslén och Engla Fredrika Eklundh.

Barn:

 • Carl Oskar, född 1875-09-14 på Stenstu. Mogenhetsexamen 1893-05-16. Student i Uppsala s. å. 3/10. Jur. filosofie examen 1894-05-30. Jur. utr. kandidat 1900-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 1/6. Extra ordinarie tjänsteman i arméförvaltningen 1903-07-21. T. f. ombudsman därst. 1906-07-28. Kamrerare 1908-02-28. Avsked 1922-11-24. Gift 1921-01-20 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm med Carolina Matilda Lundström, född 1870-03-28. Dotter av kamreraren Carl Johan Olof Lundström och Augusta Sofia Matilda Tamm.
 • Vera Fredrika, född 1877-08-08 i Västerhejde socken. Gift 1907-02-14 i Stockholm med arkitekten Rudolf Friedrich Kommer, från Tyskland, från vilken hon blev skild 1919-02-22, född 1884-01-02 i Freiburg.
 • Ernst Samuel, född 1879-06-16 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Affärsman i London. Gift 1911-04-10 i London med Mabel de Harven, född 1883-04-10.

TAB 31

Gustaf Axel Ernst Leopold, (son av Samuel Georg Conrad, tab 26), född 1853-03-16 i Visby. Handelsbokhållare i Gävle 1868–1870. Elev vid Ryssbylunds lantbruksskola 1870–1871. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1871. Avgången 1873. Inspektor Lohikoski Allmänna livförsäkringsbol:s i Stockholm generalagent i Finland 1890. Nämnda bolags reseinspektör sedan 1891. Ägde Jokala i Jyväskylä socken, Vasa län 1874–1876, Paarskylä i Bjärno socken, Åbo län 1876–1881. Arrenderade Silje och Norafors i Sel-Angers och Sättna socknar (Västernorrland) 1881–1885 och Boda i Torps socken, Västernorrland 1885–1890. Ägde Syreda i Flisby socken, Jönköpings län sedan 1894. Död där 1927-05-30. Gift 1:o 1877-11-01 i Stockholm med Aurora Charlotta Vilhelmina (Mina) Tisell, från vilken han 1892-05-24 blev skild, född 1857-09-23 i Krigsbergs socken, Östergötlands län, död 1924-12-20 och jordfäst i Solna socken, Stockholms län, dotter av bruksägaren Carl August Tisell och Eva Matilda Vilhelmina Rezelius. Gift 2:o 1894-06-19 Kloster med Anna Matilda Engdahl, född 1869-10-02 i Målilla socken, Kalmar län, dotter av grosshandlaren Nils Irenes Engdahl och Maria Sofia Nilsson.

Barn:

 • 1. Gustaf Samuel, född 1878. Doctor med. Död 1921. Se Tab. 32.
 • 1. Catharina Cecilia (Carin), född 1880-01-28 i Stockholm. Gift 1921-06-18 på Mälsåker i Ytterselö socken Södermanlands län med chefen för generaltullstyrelsens statistiska avdelning, RVO, Tor Axel Ekman, född 1873-08-14 i Stockholm.
 • 1. Krister, född 1883. Kapten. Död 1926. Se Tab. 33
 • 1. Elin Charlotta, född 1886-04-19 Boda. Gift 1:o 1909-09-27 i Stockholm Johannes förs. med tandläkaren Johan Artur Liljeblad, från vilken hon 1910-03-03 blev skild, född 1862-07-24. Gift 2:o 1911-02-18 i Åbo med arkitekten Edvard Julius Mielck, född 1879-08-29, död 1925-02-15 i Viborg.
 • 2. Anna Maria Margareta (Greta), född 1897-10-13 på Syreda. Lärarinna vid flickläroverket i Hälsingborg.

TAB 32

Gustaf Samuel (Gösta), (son av Gustaf Axel Ernst Leopold, tab 31), född 1878-10-21 på Paarskylä i Bjärno förs., i Åbo län, Finland. Friherre. Tjänsteman vid brand- och livförsäkringsaktiebolag Skånes kontor i Stockholm 1896–1899. Sjukgymnast 1898. Assistent vid södra gymnastiska institutet i Stockholm sedan s. å. Utgivare av tidningen Sport 1898–1899. Medarbetare i Ny Tidning för Idrott och redaktionssekreterare i Nordiskt Idrottsliv 1899. Student i Heidelberg 1902–1905. Underläkare vid kliniken i Zürich. Promov. tysk doctor med. 1907-02-00. Praktiserande läkare och sjukgymnast i Wiesbaden s. å. i maj till 1915, därefter i Stockholm. Död 1921-09-11 i närheten av Turinge kyrka, Stockholms län vid bilolycka och jordfäst s. å. 17/9 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (db nr 191). Ägde Mälsåker i Ytterselö socken, Södermanlands län, som han köpte 1920. Gift 1912-11-16 i Oskarskyrkan i Stockholm med Elise Johanna Stenman, född 1887-06-14 i Eskilstuna. Dotter av fabriksägaren August Stenman och Gerda Carlsson.

Barn:

 • Ingrid Elisabet, född 1913-10-08 i Wiesbaden
 • Fredrik-Gustaf August (Tedde), född 1916-01-09 i Stockholm, Oscars förs.
 • Göran Samuel, född 1920-02-07 i Stockholm, Engelbrekts förs.

TAB 33

Christer, (son av Gustaf Axel Ernst Leopold, tab 31), född 1883-11-03 i Selångers socken, Västernorrland. Underlöjtnant vid flottan 1905-08-18. Löjtnant därst. 1907-08-31. RRS:tStO3kl 1909-06-00. Kapten i flottan 1916-06-30. Kapten vid flottan s. å. 30/8. Avsked från lön 1919-08-29–1920, under vilken tid han ägnade sig åt affärsverksamhet. Ånyo kapten på stat 1921-02-01. OffIKrO. Död 1926-02-20 i Barcelona under en sjöexpedition såsom sekond på kryssaren Fylgia (Skeppsholms förs., Stockholm, db nr 6). Gift 1911-12-29 i Stockholm (Södertälje stadsförs:s vb nr 83) med stiftsjungfrun Agnes Margareta (Greta) von'' Oelreich, född 1891-10-08 i Stockholm. Dotter av postexpeditören Axel Gottlieb von Oelreich, och Charlotta Elisabet Leijonström.

Barn:

 • Ulla Elisabet Alice Vilhelmina, född 1916-02-05 i Karlskrona
 • Gösta Axel Charles Emil, född 1918-06-15 i Karlskrona

TAB 34

Filip Fritiof Vilhelm, (son av Casten Gustaf Filip, tab 20), född 1809-03-13 Redvägsborg. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1825-06-23. Fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1827-05-04. Avsked 1834-05-30. Strandbevakningsuppsyningsman på Gotland s. å. Tullinspektor i Burgsvik på nämnda ö 1849-08-14 och i Skellefteå 1869. Död 1893-09-19 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm. Gift 1:o 1834-01-19 Skäggs med Catharina Svebilius, född 1807-11-06 i nämnda socken, död 1847-09-07 vid Fårösund Gotlands län, dotter av dykerikommissarien Olof Gabriel Svebilius och Clara Aurora Bahr. Gift 2:o 1848 med Augusta Vilhelmina (Mina) Pettersson, född 1827-10-28, död 1901-04-26 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Aleta Clara Charlotta, född 1834-06-17 i Västkinde socken, död ogift 1923-06-14 i Norrköping.
 • 1. Fredrik Folke Styrbjörn, född 1836. Sjökapten. Död 1896. Se Tab. 35.
 • 1. Casten Filip Herman, född 1838-07-07 i Västergarns socken, Gotlands län. Styrman i handelsflottan. Död ogift 1870-11-03 i Stockholm.
 • 1. Knut Vilhelm Hugo, född 1840-11-02 vid Fårösund. Styrmansexamen vid navigationsskolan i Visby 1858-05-08. Sjökaptensexamen av 2 klass 1859-04-07 och av 1 klass s. å. 7/5. Extra kadett vid flottan s. å. 1/10. Sjöofficersexamen 1861-04-30. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring s. å. 6/6. Fanjunkare därst. s, å. 14/10. Officersexamen 1862-02-13. Underlöjtnant s. å. 11/3. Sekundlöjtnant vid andra danska infanteriregementet 1864 och deltog i slaget vid Dybböl, där han sårades och tillfångatogs av preussarna s. å. 18/4. RDDO s. å. 27/6. Löjtnant vid förstn. regemente 1867-11-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1872-06-07. DFM 1876. Erhöll av danska riksdagen statsunderstöd 1888. Vistades en följd av år i Nordamerika. Död 1889-02-03 i Vetlanda socken, Jönköpings län. Gift 1868-04-14 i Kristianstad med Maria Adamina (Ada) Hasselström, född 1840-08-27 i nämnda stad, död 1898-11-12 i Vetlanda socken, dotter av ryttmästaren Axel Pontus Hasselström och Ulrika Morman.
 • 1. Samuel Albert Vollrat, född 1843. Järnvägstjänsteman. Död 1909. Se Tab. 36.
 • 2. Emma Catharina Vilhelmina, född 1849-06-04 i Fårösund, död 1909-04-15 i Stockholm, Engelbrekts förs.. Gift 1870-12-04 i Skellefteå med tyske vice konsuln och grosshandlaren Nils August Brännström, född 1839-08-01 i Umeå, död 1892-06-24 i Skellefteå.
 • 2. Carl August Vilhelm, född 1854-04-10 i Öja socken, Gotlands län. Genomgick handelsskola i Stockholm. Överflyttade 1877 till Grimsby i England, 1881 till Calais i Frankrike och 1883 till Chicago, där han först var spårvägskassör och sedan köpman. Återvände till Sverige 1899 och var först anställd vid Skultuna bruk Västmanlands län, sedan bankman men återvände till Nordamerika 1912. Död 1925-09-24 i Chicago. Gift 1879 i Grimsby med Sarah Ann (Sally) Watson, född 1854-09-17 i England.

TAB 35

Fredrik Folke Styrbjörn (son av Filip Fritiof Vilhelm, tab 34), född 1836-05-13 i Visby i Västergarns socken, Gotlands län. Anställd i handelsflottan. Ångfartygsbefälhavarexamen 1863. Sjökapten. Död 1896-08-18 i Stockholm Maria förs. i Stockholm. Gift 1864-04-23 i sistnämnda stad med Catharina Cajsa Henrika Sellberg, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sjökaptenen Carl Fredrik Frisk), född 1834-03-26 i Råneå förs, Norrbottens län ]], död 1893-09-17 i Paris. Dotter av Nils Henrik Sellberg och Cajsa Brita Nilsdotter i Råneby.

Barn:

 • Olga Catharina, född 1865-05-05 i Katarina förs., Stockholm. Gift 1896-11-15 i Eskilstuna med stationsinspektoren Carl Axel Leonard Lindqvister, född 1858-07-08 i Norrtälje, död 1917-12-31 i Hallstavik i Häverö socken, Stockholms län.
 • Eva Cecilia, född 1866-12-01 i Katarina förs., Stockholm. Gift 1893-10-14 med tandläkaren Carl August Vilhelm Grell, född 1870-04-14, död 1931-02-27 i Degerfors.

TAB 36

Samuel Albert Vollrat, (son av Filip Fritiof Vilhelm, tab 34), född 1843-05-15 i Fårösund på Gotland. Överflyttade till Chicago, där han var järnvägstjänsteman och stålsliperichef. Död 1909-01-13 i Chicago. Gift 1:o 1876-10-07 i nämnda stad med Augusta Vilhelmina Petersson, född 1855-08-28 i Örebro, död 1883-05-26 i Chicago. Gift 2:o 1892-05-14 i sistnämnda stad med Hedvig (Hattie) Sofia Josephson, född 1865-05-15 i Norrköping. Död 1918-09-06 i Chicago, Ill., U.S.A. Jämte sin man begr. i Memorial Park Cemetery, Evanston, Ill., U.S.A. Dotter av broskötaren Andrew Josephson och Hedvig Nelson.

Barn:

 • 1. Samuel Albert Vilhelm, född 1877-07-27 i Chicago. Affärsman.
 • 1. Augusta Sigrid Ulrika, född 1879-07-06 i Chicago. Gift 1903-06-07 i Chicago med Edward Gutenkunst, född 1877-06-12. Apotekare. Död 1942-10-12 i Kiel, Wisc., USA. Son av Jacob Gutenkunsy och Augusta.
 • 2. Georg Vollrath Herman, född 1893-02-25 i Chicago. Se Tab. 36 A.
 • 2. Gurli Hedvig Alete Mildred, född 1895-01-29 i Chicago, död. Gift 1920-02-04 i Chicago med Carroll Leston Shaw, född 1895-12-07 i Marmette, Wisc. Ingenjör. Löjtnant i 1. världskriget.
 • 2. Marguerite Marie, född 1900-06-07 i Chicago, död 1900-12-00. Begr. på Gracelands kyrkogård i Chicago.
 • 2. Jeanette Katherine, född 1902-06-14 i Chicago, död 1903-07-25. Begr. liksom systern på Gracelands kyrkogård i Chicago.

TAB 36. A

Georg Vollrath Herman, (son av samuel Albert Vollrat tab 36), född 1893-02-25 i Chicago, IL, USA. Gift 1:o med Edna Koppler. Gift 2:o 1926-11-10 i Chicago med Mildred Prokopec, född 1900-05-05. Dotter av John Prokopec och Emma Hodek.

Barn:

 • 2. George John, född 1928-11-25 i Rahway, N.J., USA.
 • 2. David Albert, född 1930-06-30 i Cranford, N.J. USA.

TAB 37

Samuel, (son av Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund, tab 1), till möderneegendomen Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län. Född 1732-01-08. Auskultant i bergskollegium 1748-03-01. Hovjunkare3 1749-09-05. Extra notarie i bergskollegium 1753-12-01. Brukspatron på Dylta svavelbruk. Död 1763-10-28 Signildsberg och begraven i Österåkers socken, Stockholms län. Gift 1760-11-20 med Eva von Bahr, född 1741, död 1805-06-02 i Stockholm, dotter av kanslirådet Johan Christian von Bahr, och Eleonora Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt.

Barn:

 • Samuel Christian Fredrik Lars, född 1763. Överste och generaladjutant. Död 1821. Se Tab. 38.

TAB 38

Samuel Christian Fredrik Lars, (son av Samuel, tab 37), till Dylta bruk och Kåfö i Hovsta socken, Örebro län. Född 1763-06-27 Signildsberg. Volontär vid livgardet 1765-06-11. Rustmästare därst. 1774-04-27. Avsked från regementet 1778-04-10. Fanjunkare vid lätta livdragonregementet s. å. 15/4. Kornett därst. 1779-03-11. Löjtnant 1785-04-18. Kapten 1788-09-10. Sekundmajor vid livhusarregementet 1792-06-26. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1793-07-28. Avsked från majorsbeställningen vid livhusarregementet s. d. RSO 1800-06-14. Generaladjutant och överste i armén 1805-03-01. Chef för Närkes och Värmlands lantvärnsbrigad 1808-04-07. Avsked s. å. Död 1821-02-06 på Dylta. Gift 1801-05-28 på Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län med Hedvig Christina Burenstam, född 1783-12-21, död 1863-05-26 i Örebro, dotter av bruksägaren Olof Burén, adlad Burenstam, och Carolina Camitz.

Barn:

 • Samuel Olof Fredrik (Fritz), född 1802-04-02 på Dylta bruk, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Avgången därifrån 1817-03-10. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1821-02-10. Kornett därst. s. å. 26/6. Löjtnant 1826-06-27. Avsked 1829-02-26. Död barnlös 1880-05-13 i Dresden. Ägde under några år Tuna i Österåkers socken, Stockholms län och från 1845 under några år Vårby i Huddinge socken, Stockholms län. Gift 1861-03-16 i Dresden med Helena Hermine Hildegard Reijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1847-01-02 med överstelöjtnanten i preussisk tjänst Carl August Behrendt, död 1855-02-15), född 1819-08-01 i Berlin, död 1905-09-25 i Dresden, dotter av sachsiska legationsrådet Carl Reijer och Fredrika Charlotta Ried.
 • Eva Carolina Aimée Constance, född 1803-12-26, död 1862-08-08 i Stockholm. Gift 1824-12-28 på Dylta bruk med sin syssling, majoren Robert Ulrik Henrik von Bahr, född 1794, död 1873.
 • Hedvig Sofia Charlotta, född 1804-12-22, död 1879-11-07 i Stockholm. Gift 1823-07-20 på Dylta bruk med översten Carl Johan Nauckhoff, B, född 1786, död 1857.
 • Johan Carl, född 1807. Landshövding. Död 1879. Se Tab. 39.
 • Christian Vilhelm, född 1809. Hovmarskalk. Död 1902. Se Tab. 41.
 • Emilie Marianne, född 1811-01-08, död 1899-03-11 i Örebro. Gift 1828-11-23 på Dylta bruk med överstelöjtnanten friherre Gustaf Fromhold Armfelt, född 1799, död 1867.
 • Gustaf Georg Knut, född 1813. Hovmarskalk. Död 1895. Se Tab. 43.
 • Julie, född 1816-01-13, död 1838-03-07 i Arboga. Gift 1836-08-16 Kåfö med ryttmästaren vid livregementets husarkår med överstelöjtnants n. h. o. v., RSO, Johan Lamberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1850-07-28 Götarsvik, med Hedvig Aurora Maria von Schantz i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1858-09-03 Ekeberg
 • Christina Fredrika, född 1818-10-03, död 1892-04-16 Smedby. Gift 1841-05-20 på Kåfö med kaptenen friherre Oskar August Blixt Åkerhielm af Blombacka, född 1811, död 1892.

TAB 39

Johan Carl, (son av Samuel Christian Fredrik Lars, tab 38), född 1807-07-21 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län. Student i Uppsala 1824. Kansliexamen därst. 1826. Hovrättsexamen 1827. Attaché i Rom 1829. Kammarherre 1836-05-08. Ordförande i statsrevisionen 1845. Ledamot av representationskommittén 1845–1846. Ordförande i Södermanlands läns hushållningssällskap 1848–1856. RNO 1853-04-28. KNO 1854-12-18. Landshövding i Örebro län och ståthållare på Örebro slott 1856-02-14. KmstkNO 1860-11-26. Avsked 1876-05-05. Död 1879-11-13 på sin egendom Ökna i Floda socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1835-05-07 på Drottningholm med grevinnan Julia Emerentia von Düben, född 1811-10-26 i Wien, död 1837-08-09 på Dylta, dotter av kammarherren greve Gustaf von Düben, och Lovisa Henrietta Renata Augusta, grevinna af Schönburg-Wechselburg. Gift 2:o 1840-10-06 Fågelsta med grevinnan Ebba Catharina Lovisa Fredrika Löwenhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1837-11-03 med löjtnanten greve Gustaf von Düben, född 1808, död 1838), född 1819-01-02 i Stockholm, död 1841-07-08 vid Laxå bruk i Bodarne socken, Örebro län, dotter av en av rikets herrar greve Carl Axel Löwenhielm, och hans 1:a fru friherrinnan Ebba Augusta Sofia De Geer af Leufsta. Gift 3:o 1848-06-08 på Tullgarns slott med hovfröken Aurora Charlotta (Lotten) Skjöldebrand, född 1819-01-02 i Stockholm, död 1907-01-16 på Fågelsta, dotter av en av rikets herrar Anders Fredrik Skjöldebrand, friherre och greve Skjöldebrand, och hans 2:a fru Charlotta Letitia Ennes.

Barn:

 • 1. Hedvig Augusta Helena, född 1836-06-28 på Dylta, död 1849-02-15 på Ökna.
 • 1. Agnes Julia Emerentia, född 1837-07-09 på Dylta, död s. å. 21/10 på Kåfö.
 • 3. Emma Ebba Helena Hedvig Charlotta, född 1849-10-11 i Stockholm, död 1930-06-22 på Fågelsta. Gift 1872-09-02 i Örebro med ryttmästaren Carl August Tamm, se friherrliga ätten Tamm, född 1840, död 1905.
 • 3. Carl Gustaf, född 1853. Kammarherre. Död 1903. Se Tab. 40.

TAB 40

Carl Gustaf, (son av Johan Carl, tab 39), född 1853-01-16 Ökna. Kadett vid Karlberg 1870-06-07. Utexaminerad 1873-12-20. Underlöjtnant vid livregementets husarkår s. å. 27/12. Löjtnant därst. 1878-05-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i kårens reserv 1884-03-21. Kammarherre s. å. 1/12. Ryttmästare i armén 1886-10-01. Ryttmästare i livregementets husarers reserv 1896-03-13. RSO 1900-07-09. KSpICO1kl 1901. Död 1903-08-18 på Ökna, som han ägde sedan 1880. Gift 1881-08-25 i slottskapellet Eriksberg med friherrinnan Ingeborg Vilhelmina Bonde, född 1853-01-01 på sistnämnda egendom, död 1927-06-16 på Ökna ]], dotter av överstekammarherren friherre Carl Jedvard Bonde, och grevinnan Vilhelmina Sofia Charlotta Lewenhaupt.

Barn:

 • Johan Carl Gustaf (Jan-Carl), född 1882-06-27 på Ökna. Mogenhetsexamen 1901-05-20. Reservunderlöjtnant i livgardets till häst reserv 1903-12-18. Avsked 1907-06-14. Död ogift 1911-09-19 på Ökna, Floda förs..
 • Knut Christian Carl, född 1884-10-22 på Ökna, död där 1888-05-13.
 • Helena Ingeborg Vilhelmina Charlotta (Lena), född 1886-05-11 på Ökna. Stiftsjungfru. Död 1908-08-13 på nämnda egendom. Gift 1905-04-24 i Floda kyrka med ryttmästaren greve Carl Axel Polykarpus Cronhielm af Hakunge, i hans 1:a gifte, född 1882-07-04.

TAB 41

Christian Vilhelm, (son av Samuel Christian Fredrik Lars, tab 38, född 1809-06-16 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Utexaminerad 1831-04-27. Kornett vid livgardet till häst s. å. 14/5. Löjtnant därst. 1836-08-10. Avsked ur krigstjänsten 1841-12-07. Hovmarskalk 1862-11-18. Död 1902-06-14 på Dylta, som han ägde 1842–1895. Gift 1:o 1842-10-29 i Åtvids kyrka Östergötlands län med friherrinnan Catharina Emerentia Maria Adelswärd nr 249, född 1820-07-09 Adelsnäs Gift 2:o 1861-04-25 i Karlskrona med hovfröken Hedvig Mariana (Marianne) Virgin nr 1848, född 1834-09-09 i Karlskrona, död 1888-12-10 på Dylta, dotter av envoyén Christian Adolf Virgin, och Maria Charlotta Geijer.

Barn:

 • 2. Hedvig Maria Emerentia Adelaide Elisabet, född 1862-12-18 på Dylta. Död 1936-05-25 i Stockholm, Oscars förs. (DB NR 141). Gift där 1891-06-11 med amanuensen i justitierevisionen, vice häradshövdingen Jakob Otto Ekman, född 1853-03-02 i Stockholm, död där 1897-10-08.
 • 2. Eva Charlotta Marianne Julia, född 1864-12-08 på Dylta. Gift 1886-06-10 med hovjägmästaren Carl Edvard Ludvig Bohnstedt, född 1840, död 1919.
 • 2. Gustaf Samuel Adolf Vilhelm, född 1867. Bruksägare. Död 1927. Se Tab. 42.
 • 2. Josefina Aimée Dagmar, född 1869-11-12 på Dylta, död ogift 1901-02-21 på nämnda egendom.

TAB 42

Gustaf Samuel Adolf Vilhelm, (son av Christian Vilhelm, tab 41), född 1867-04-06 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1886. Utexaminerad 1888. Ägde Dylta sedan 1895 och arrenderade Åsby i Stigtomta socken, Södermanlands län 1897-03-14–1902. Död 1927-02-10 på Dylta bruk (Axbergs förs., Örebro län, db). Gift 1892-07-12 i Stockholm med Anna Amalia Wattrang, född 1869-08-15 Jakobsberg. Dotter av kammarherren Axel Wattrang, och friherrinnan Anna Elisabet Leijonhufvud.

Barn:

 • Eva Anna Marianne, född 1893-09-26 på Dylta. Gift 1917-07-18 i Stockholm med kaptenen Carl Evald Fredrik Rolf Gustafsson Leijonmarck född 1889.
 • Anna Ingeborg Elisabet, född 1898-09-09 på Åsby. Författarinna.
 • Marianne Amalia Josefine, född 1902-02-10 på Åsby. Pianist.
 • Gösta Samuel Vilhelm Axel, född 1906-06-18 på Dylta.
 • Aimée Anna Helene, född 1910-02-02 på Dylta

TAB 43

Gustaf Georg Knut, (son av Samuel Christian Fredrik Lars, tab 38), född 1813-06-01 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län. Fanjunkare 1833-03-01. Kornett vid livgardet till häst s. å. 30/3. Löjtnant 1839-05-22. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1845-03-17. Avsked ur krigstjänsten 1849-03-27. Hovmarskalk och chef för konung Carl XV:s hovförvaltning 1868-12-10. RDDO 1869-08-25. RNO 1870-01-28. KVO1kl 1871-06-19. KDDO1gr 1872-10-14. Chef för konung Oskar II:s hovförvaltning s. å. 18/10. KSpCIII:sO 1873-02-02. Skattmästare vid KMO och KNO1kl s. å. 5/5. Avsked från nämnda skattmästarämbete 1876-04-29. StkBadZLO 1881-09-20. KmstkNO s. å. 1/10. Avsked från chefsbefattningen för hovförvaltningen 1890-06-13. Död 1895-03-02 på Våxnäs vid Karlstad. Ägde Kåfö i Hovsta socken, Örebro län, Skärsätra på Lidingön Stockholms län och Hägersten i Brännkyrka socken, Stockholms län. Gift 1852-10-07 i Stockholm med Julia Matilda Berwald, född 1822-10-14 i nämnda stad, död där 1877-01-01, dotter av hovkapellmästaren Johan Fredrik Berwald och Matilda Charlotta Cohn.

Barn:

 • Hedvig Julia Matilda, född 1853-07-07 i Stockholm. Död 1921-03-18 i Neapel. Gift 1874-11-28 i Stockholm med landshövdingen Emil Adolf Malmborg, född 1842, död 1913.
 • Knut Johan Samuel Vilhelm, född 1863-06-25 i Stockholm, död 1864-02-06 i Brännkyrka socken.

Källor

1Lå. 2Um. 3SAB. 4Åbo kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.