Rosir nr 251

Från Adelsvapen-Wiki

F 251.jpg

Friherrliga ätten Rosir 251 †

Adlad 1756-07-16, introducerad 1756. Friherrlig 1771-10-15, introducerad 1772. Utdöd 1789-06-14.


Per Olofsson Gibbo. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente

Barn:

 • Gunno Persson. Var i början handlande. Bodde sedan på Broslätts gård, Älvsborgs län såsom landbonde. Gift med Christina Torbjörnsdotter.

Barn:

 • Johan Rozir, adlad och friherre Rosir, friherre till Sundby i Ornö kapellförsamling, Stockholms län samt Näringsberg i Västerhaninge socken, Stockholms län. Född 1709-11-29. Student i Uppsala (Um.) 1730-09-03. Auskultant i Svea hovrätt 1736-05-21. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1737. Kopist i justitieexpeditionen 1741. Kanslist 1742. Registrator 1744. Protokollssekreterare 1747-09-12. Revisionssekreterare 1750-07-03. Tillika ledamot i lagkommissionen. Adlad 1756-07-16 (introducerad 1756-10-27 under nr 1971). Statssekreterares n. h. o. v. 1762-06-29. RNO 1767-11-23. Justitiekansler 1769-11-30. KNO 1770-11-26. Friherre 1771-10-15 (introducerad 1772 under nr 251). Av riksens ständer entledigad från justitiekanslersämbetet 1772, då han åter blev revisionssekreterare. President i Svea hovrätt 1772-06-04. Avsked från Svea hovrätt 1787-12-01. Död 1789-06-14 i Stockholm och slöt själv sin ätt samt begraven 1789-06-17 i Jakobs kyrka, då vapnet krossades av kanslirådet Nils von Rosenstein. 'Friherre Rosir var nyttjad i flera extra förrättningar och var bl. a. 1747 aktör emot Blackwell, ett riket i ömmaste måtto och dess fastställda successionsordning rörande mål. Uppfördes vid 1769 års riksdag på riksrådsförslag.' Gift 1753-11-08 med Ulrika Bedoire, född 1733-06-09, död i barnsäng 1769-04-00 och begraven i Jakobs kyrka, dotter av grosshandlaren Frans Bedoire i Stockholm och hans 1:a hustru Maria Elisabet Ross samt syster till landshövdingen Jean Bedoire, adlad de Bedoire.
 • Barn:
 • Anna Christina, född 1754-08-19 i Stockholm, död i Stockholm 1754-10-27.
 • Johan Ulrik, född 1756-01-15 i Stockholm, död 1756-01-25.
 • Maria Elisabet, född 1756-11-27 i Stockholm, död 1820-09-11 på Sundby. Gift 1789-11-24 i Stockholm med översten friherre Johan Magnus Lilliesvärd, i hans 2:a gifte, född 1739, död 1794.
 • Johan, född 1758-12-28 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1774-10-07. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen samt i Svea hovrätt. Kopist i justitierevisionsexpeditionen. Protokollssekreterare. Död ogift 1786-11-01 Utö .
 • Peter, född tvilling 1760-02-23 i Stockholm, död 1760-04-25.
 • Ulrika, född tvilling 1760-02-23 i Stockholm, död 1760-04-25.
 • Ulrika, döpt 1761-05-10.
 • Ulrika Johanna, född 1764-03-26 i Stockholm, död 1764-09-16.
 • Frans, född 1766-04-24 i Stockholm, död späd.
 • Ulrika, född 1769-04-26, i Stockholm, död 1832-02-27 på Näringsberg, den sista av namnet. Gift 1795-05-13 i Stockholm med översten Corfitz Ludvig Cock, född 1759, död 1810.

Källor

Vapensköld för adliga ätten Rosir nr 1971

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.