:

Gyllenstierna af Ulaborg nr 18

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Gyllenstierna af Ulaborg nr 18 †

Friherrlig 1651-03-26, introd. 1652. Utdöd 1709-06-28.

TAB 1

Erik Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Ulaborg (son av Carl Gyllenstierna, se friherrlia ätten Gyllenstierna af Lundholm nr 3, Tab. 7), friherre till Ulaborg i Ule socken, i Finland, herre till Nynäs i Bälinge socken, och Pintorp i Stora Malms socken, båda i Södermanlands län, vilken sistnämnda egendom han gav dess nuvarande namn Ericsberg, Årås i Kölingareds socken, och Limmared i Tranemo socken, båda i Älvsborgs län, samt Gällenäs och Yxelshof. Född 1602-12-10 på sin mödernegård Limmared. Student i Uppsala samt studerade sedan vid universiteten i Leiden, Helmstedt och Oxlord1. Volontär vid konung Ludvig XIII:s livgarde 1627–1629. Konung Gustaf II Adolfs kammarherre 1630. Sändebud till Ryssland 1634-03-08. Kammarråd 1636. Landshövding över Karelen, Viborg, Nyslott och Kymmenegård 1637-10-27. Lantmarskalk på riksdagen i Stockholm 1641 och 1642. Häradshövding i Jääskis härad i Finland s. å. 3/5. Generalguvernör över Ingermanland, Kexholms län, Narva och Alentacken s. å. 20/7. Riksråd 1645-01-24. Rikskammarråd s. d. 20/7. Häradshövding på Åland s. å. Legat till Ryssland 1647. Friherre till Ulaborg 1651-03-26 (introd. 1652 under nr 18). Assessor i Svea hovrätt 1652-02-05. President i Åbo hovrätt 1654-01-30. Ledamot av reduktionskollegium 1655. Lagman i Tiohärads lagsaga 1657-01-23. Generalguvernör i Finland1 1657-01-31, men hindrades av sjuklighet att tillträda detta ämbete1. Död 1657-10-23 på Nynäs, begraven 1658-10-10 i Riddarholmskyrkan och sedan nedsatt i Bälinge kyrka. 'Han bevistade vid konung Gustaf II Adolfs sida slaget vid Leipzig den 7 sept. 1631 och skickades med berättelse därom till drottningen. Var 1633 marskalk för kurfursten av Brandenburg och hans son, då konung Gustaf II Adolfs lik blev från Wolgast utfört. Samt likaledes marskalk för svenska och tyska ridderskapet i själva likprocessionen. Gift 1636-01-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med Beata von Yxkull, till Björkvik och Steninge, född 1618-07-01 i Stockholm, död 1667-10-19 på Steninge och begraven 1668-06-10 i Riddarholmskyrkan, dotter av översten Conrad Reinholdsson von Yxkull, till Padenorm, Pusujärvi, Yxelshof och Steninge, och friherrinnan Elisabet Oxenstierna, samt brorsdotter till krigsrådet Otto von Yxkull, friherre von Yxkull-Gyllenband.


 • Conrad, född 1638. Landshövding. Död 1684. Se Tab. 2.
 • Christina, född 1643. Död före 1648.
 • Erik, född 1644-07-12 på Narva slott, död 1645-01-05 i Nyen, begraven 1654-04-07 i Riddarholmskyrkan och därefter nedsatt i familjegraven i Bälinge kyrka .
 • Mikael, född 1645, död före fadern.
 • Gustaf, friherre till Ulaborg, herre till Gällenäs och Yxelshof. Född 1646-08-13. Student i Uppsala4 1653-05-24. Kammarherre 1669. Kansliråd 1671-12-19. Död ogift 1672-10-26 och begraven i Bälinge kyrka .
 • Christina, född 1648, död ogift 1669-04-27, begraven i Riddarholmskyrkan s. å. 29/10 och sedan flyttad till Bälinge kyrka.
 • Maria, död före fadern.
 • Elisabet, till Björkvik, född 1652-10-16 i Stockholm, död 1702-06-22. Gift 1672-12-01 med riksrådet, överståthållaren och presidenten Claes Brodersson Rålamb, friherre Rålamb, i hans 3:e gifte, född 1622, död 1698. 'Hon berömdes av mannen i dess egenhändiga anteckning, såsom varande hans ljuvligaste tröst i alla hans vedervärdigheter och befallde han, att detta efter hans död skulle i personalierna införas.'
 • Catharina, född 1656 i Stockholm, död 1663.
 • Två döttrar, döda späda efter fadern.

TAB 2

Conrad (son av Erik Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Ulaborg, Tab. 1), friherre till Ulaborg, herre till Nynäs, Årås, Gimo, Rävelstad, Kurön, Johannisberg och Vartofta. Född 1638-03-25 på Viborgs slott. Student i Uppsala4 1653-05-24. Assessor i kommerskollegium 1665-03-15. Landshövding i Viborgs och Nyslotts län 1667-05-18, och i Kalmar län och på Öland 1674-09-09. Avsked5 1677-08-29. Erhöll försäkran på häradshövdingetjänsten i Lappvesi. Jääskis, Äyräpää och Stranda härader i Finland 1678-01-06. Preses i riksens ständers stora kommission 1680. Död 1684-09-11 och begraven 1685-03-25 i Riddarholmskyrkan. Gift 1:o 1669-11-18 i Stockholm med friherrinnan Märta Christina Ulfsparre af Broxvik, född 1654-08-20 Nyborg, död i barnsäng 1671-02-12 i Viborg, och begraven s. å. 20/8 i Riddarholmskyrkan, dotter av landshövdingen Göran Eriksson Ulfsparre af Broxvik, friherre Ulfsparre af Broxvik, och Christina Sparre, friherrinna Sparre. Gift 2:o 1675 på Koberg(?) i Lagmansereds socken, Älvsborgs län med grevinnan Eva Lewenhaupt, född 1657-09-09. Hovfröken hos änkedrottningen 1671-05-27. Död 1729-10-08 och begraven 1730-01-30 i Bälinge kyrka, dotter av riksrådet och generalen, greve Ludvig Wierich Lewenhaupt, och grevinnan Charlotta Susanna Maria zu Hohenlohe-Neuenstein und Gleichen.


 • 1. En son, dödfödd 1671-02-12.
 • 2. Beata, född 1676-04-14 i Stockholm och döpt s. å. 9/5 hos drottningen på Stockholms slott, död ung.
 • 2. Charlotta, född 1677-04-11 i Stockholm, död 1694 (17 år gammal).
 • 2. Erik, till Nynäs, döpt 1678-12-05 i Stockholm. Student i Uppsala4 1690-03-15. Fänrik vid livgardet 1697-06-15. Löjtnant därst. 1700-09-11. Kapten 1702-07-17. Major 1709-01-25. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • 2. Ludvig, född 1680-02-05 på Nynäs. Student i Uppsala4 1690-03-15. Fänrik vid livgardet 1697-08-16. Ihjälstucken i Stockholm 1698 natten emellan den 30 och 31 okt. av vice korpralen Johan Ehrenskiöld.
 • 2. Beata, född 1681-02-26 i Stockholm, död 1745 på Nynäs i Bälinge socken, och begraven s. å. 26/7. Gift 1:o med Fabian Reinhold von Löwen. Gift 2:o med generalmajoren friherre Axel Duwall, född 1667, död 1750.
 • 2. Sofia, född 1682-03-26 i Stockholm, död i barnsäng 1722-04-04 på Nynäs och begraven s. å. 15/12 i Bälinge kyrka. Gift 1729 med överstelöjtnanten, friherre Adolf Herman Wrangel af Lindeberg, född 1684, död 1746.
 • 2. Carl, född 1683-10-16 i Stockholm, död 8 dagar gammal.

Källor

1Ash. 2Ök. 3Wn. 4Um. 5Ak.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: