:

Munck nr 309

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Munck nr 309 †

Friherrlig 1778-12-27, introducerad 1788. Utdöd 1927-01-26.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 21 bland friherrar.

TAB 1

Johan Henrik Munck af Fulkila, friherre Munck (son av Anders Erik Munck af Fulkila, se adliga ätten Munck af Fulkila nr 130, Tab. 34), född 1748-02-02 Rantakylä Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1760. Furir vid Savolaks infanteriregemente 1762-06-03. Sergeant 1764-06-25. Fänrik vid Savolaks' fotjägarregemente 1770-05-22. Sekundlöjtnant Savolaks' fotjägarregemente 1771-07-17. Stabskapten vid Tavastehus läns regemente 1776-07-29. Kapten med kompani vid Tavastehus läns regemente 1777-04-30. Friherre 1778-12-27 jämte sina yngre bröder Adolf Fredrik och Otto Magnus, dock efter den förstn. i ordningen (introducerad 1788 under nr 309). Sekundmajor vid Tavastehus läns regemente 1779-07-24 och vid änkedrottningens livregemente 1780-03-15. Premiärmajor vid änkedrottningens livregemente 1784-10-25. Överstelöjtnant 1785-12-14. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1790-10-20. RSO 1795-04-28. KSO 1801-11-22. Blev efter Finlands övergång till Ryssland fortfarande landshövding i Nylands och Tavastehus län 1808. RRS:tAO1kl 1808-02-23 Avsked 1810-03-21. Död 1817-09-16 på Hyvikkälä i Janakkala socken. Han deltog i finska kriget 1788–1790 och bevistade flera riksdagar, senast den i Gävle 1792. Gift 1:o 1780-11-23 med Sofia Gustava Taube, född 1763, död 1782-12-05, dotter av överstelöjtnanten Otto Ludvig Taube, och friherrinnan Sofia Elisabet Mellin. Gift 2:o 1792-08-02 i Villnäs socken. (Villnäs kyrkoarkiv.) med friherrinnan Catharina Sofia Fleming af Liebelitz, född 1769-12-25, död 1823-04-10 i Tavastehus, dotter av hovjunkaren, friherre Herman Fleming af Liebelitz, och hans 2:a fru. friherrinnan Anna Sofia Rehbinder.

Barn:

 • 2. Carl Adolf, född 1793-10-13 i Tavastehus liksom syskonen. Fanjunkare vid 2. livgardet 1811-01-02. Fänrik 2. livgardet 1811-03-12. Löjtnant 1815-12-12. Adjutant hos kronprinsen 1818. Kapten i armén 1819-07-04. Kapten vid 2. livgardet 1820-09-21. RSO 1823-07-04. Kammarherre hos kronprinsen 1823-10-11. Major i armén 1823-05-11. RRS:tAO2kl 1826-04-00. Erhöll samma orden i briljanter 1830. Död ogift 1833-12-19 i Stockholm.
 • 2. Johan Reinhold, född 1795 i Tavastehus. General. Död 1865. Se Tab. 2.
 • 2. Sofia Juliana, född 1796-04-09 i Tavastehus, död ogift 1861-11-18 i Hälsingborg.
 • 2. Henrietta Charlotta, född 1797-10-15 i Tavastehus, död 1881-04-13 i Hälsingborg. Gift 1816-08-06 på Hyvikkälä med generaladjutanten Achates Carl von Platen, född 1786, död 1850.
 • 2. Erik Otto,född 1800-01-31 i Tavastehus. Fanjunkare vid Cederströmska husarregementet 1816-05-12. Officersexamen 1817-05-20. Kornett vid Cederströmska husarregementet 1817-04-22. Löjtnant vid samma, då kronprinsens husarregemente 1824-02-10. Kammarherre 1838-01-26. Ryttmästare i armén 1839-11-22 och vid regementet 1841-07-15. Död ogift 1841-11-04 i Ystad.

TAB 2

Johan Reinhold (son av Johan Henrik Munck af Fulkila, friherre Munck, Tab. 1), född 1795-01-20 i Tavastehus. Kadett på Haapaniemi 1807–1808. Underlöjtnant vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Regementsadjutant 1812-10-29. Bevistade 1814 såsom kommenderad till aktiva armén en del av fälttåget i Frankrike. Var med vid intagandet av Paris och erhöll den till minne härav instiftade medaljen. Löjtnant 1815-01-13. Transporterad till livgardets Paulovska regemente 1816-11-17. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 21 bland friherrar. Stabskapten 1819-08-16. RRS:tAO3kl 1819-10-27. Kapten 1823-06-26. Överstelöjtnant 1827-05-03. Bevistade turkiska kriget 1828 och deltog därunder bl a i belägringen av Warna. RRS:tAO2kl 1828-12-18. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Överste 1830-12-18. Bataljonschef vid livgardets Paulovska regemente 1831-12-18. RRS:tStO3kl, förändrad 2kl 1833-12-18. RSO 1836-11-21. RRS:tAO2kl m kejs. kr. 1837-12-18. Generalmajor 1839-01-13. Kommendör för livgardets Preobrasjenska regemente 1839-09-11. RRS:tStO1kl 1839-09-11 och RPrRÖO2kl m kr 1842-07-12. Transporterad till undervisningsanstalterna med placering på arméinfanteriet 1843-05-28. Direktör för finska kadettkåren 1843-11-23. RRS:tAO1kl 1846-04-19 och RRS:tGO4kl 1847-01-13. Generallöjtnant 1848-04-23. RRS:tVl2kl m st k 1850-05-05. Erhöll en briljanterad gulddosa med kejsarens porträtt 1853-12-18. RRVÖO 1855-09-11. Vice kansler för universitetet i Helsingfors 1855-09-11. Erhöll åter en briljanterad gulddosa med kejsarens porträtt 1859-09-20. General av infanteriet 1862-01-29. RRS:tAlexNewO 1862-10-22. Död 1865-07-26 på sin sätesgård Erkylä i Hausjärvi kapell av Janakkala socken. Gift 1:o 1841-01-19 i Åbo med hovfröken {friherrinnan) Vendla Charlotta Vilhelmina von Willebrand, född 1821-11-18, död 1844-02-15 i Åbo, dotter av presidenten Adolf Fredrik von Willebrand (finsk friherre von Willebrand, nr 33), och (friherrinnan) Vilhelmina Albertina von Willebrand. Gift 2:o 1847-08-19 Strömsberg

Barn:

 • 1. Nikolai Adolf Reinhold, född 1842-12-15 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1862-10-10. Civilingenjör. Baningenjör vid Hangö-Hyvinge privata järnväg 1873-09-00. Död ogift 1877-08-23 på Erkylä.
 • 2. Vilhelmina Sofia Charlotta, född 1848-07-25 i Tavastehus, död. Gift 1847-01-11 med senatorn, professorn, fil. doktor Otto Donner i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1862 med Hilda Rosina Louise Malm i hennes 2:a gifte, född 1834, död 1884), född 1835-12-15, död 1909-09-17 i Helsingfors.
 • 2. Anna Maria Lovisa (Lilly), född 1850-07-10 i Fredrikshamn, död ogift 1902-03-06 i Helsingfors.
 • 2. Carl Otto Alexander, född 1853. Godsägare. Död 1927. Se Tab. 3.
 • 2. Otto Anders Johan, född 1859-06-24 på Erkylä. Student i Helsingfors 1880-05-22. Forstkonduktör. Död ogift 1885-04-18.

TAB 3

Carl Otto Alexander (son av Johan Reinhold, Tab. 2), född 1853-05-29 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1874-01-27. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1878. Utexaminerad 1880. Elev vid Gudhems kungsgård i Gudhems socken, Skaraborgs län. Förvaltare vid Innilä i Lampelä socken i Finland 1881–1889. Död 1927-01-26 Erkylä Han ägde Erkylä från 1889. Gift 1882-09-15 på Mommila Hietois i Koskis socken med Natalia Ruin, född 1859-09-12 i staden Susdal i guvern. Vladimir, dotter av översten Constantin Ruin och friherrinnan Natalie von Cronmann (adliga ätten Cronman).

Barn:

 • Rut Else Tali Minette, född 1883-11-01 på Innilä i Lempäälä socken. Gift 1905-06-27 på Erkylä med agronomen Edvard Josef Joakim Fabritius, född 1879-08-20.
 • Rut Margareta, född 1886-08-12 på Innilä. Sjuksköterska. FFKMm. RKtn. VasaM i guld. Ty RKM. Gift 1918-12-08. På Erkylä med översten Eduard Ausfeld, från vilken hon blev skild 1921.

TAB 4

Otto Magnus Munck af Fulkila, friherre Munck (son av Anders Erik Munck af Fulkila. Tab. 34), född 1764-09-09 på Leilaks' överstelöjtnantsboställe i Rantasalmi socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1770. Ridpage hos konung Gustaf III 1775-06-16. Kornett vid livregementet till häst 1777-09-10. Friherre 1778-12-27, jämte sina bröder Adolf Fredrik och Johan Henrik (introducerad 1788 under nr 309). Löjtnant vid livregementet till häst 1781-12-19. Kammarjunkare hos bemälte konung 1784-03-26. Tillika korpral vid livdrabantkåren 1784-12-20. Kavaljer hos kronprinsen (sedermera konung Gustaf IV Adolf) 1789-05-15. Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1793-05-15. Hovmarskalk i survivance hos konungen 1793-02-26. Ståthållare på Stockholms slott 1794-07-24 tillika hovmarskalk hos drottningen 1795-11-02. Avsked från livdrabant kåren 1797-12-29 och ifrån hovmarskalksbeställningen 1798-05-18. RSO 1800-06-14. Chef för hovekonomien 1804-08-21. Överste i armén 1805-03-01. Avsked från adelsfaneregementet 1810-05-15. Följde det avsatta konungaparet till Baden. Fick tillstånd att ingå i rysk tjänst 1811-07-04. Hovmästare vid ryska hovet 1811-10-14. RRS:tAO1kl 1824-12-24. Död 1853-07-09 i Karlsruhe och slöt själv sin friherrliga ättegren. Gift 1794-12-02 i Stockholm i Tyska församlingen, Stockholm med Elisabet Maria Hebbe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1789-08-02 i Stockholm, (As.) Tysk., med grosshandlaren i Stockholm Johan Filip Möller), född 1773-02-10. Statsfru hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina 1805-03-29. Död 1840-09-16, i Karlsruhe, dotter av grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet Christian Hebbe och Maria Palm.

Barn:

 • Magnus Hannibal, född 1809-08-09 på Gamla Haga vid Stockholm, död på Gamla Haga 1809-08-23.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: