:

Von der Linde nr 38

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för friherrliga ätten von der Linde nr 38
Vapensköld för friherrliga ätten von der Linde nr 38

Friherrliga ätten von der Linde nr 38 †

Friherrlig 1651-05-14. † 1676-12-04.

TAB 1

Lorentz von der Linde, friherre von der Linde (son av Erik Larsson, adlad von der Linde). Född 1610-07-20. Generalmajor av svenska infanteriet i Tyskland 1647 samt överste för ett regemente tyska knektar. Riksråd 1651. Friherre jämte sina bröder 1651-05-14 och skulle skriva sig friherre till Lindeberg. Major vid livgardet 1653. General av infanteriet 1655. Fältmarskalk 1665. Död ogift 1671-06-25 i Stockholm.

TAB 2

Erik von der Linde, friherre von der Linde (son av Erik Larsson, adlad von der Linde). Född 1611. Landshövding i Åbo och Björneborgs län. Död 1666-01-18. Gift 1660-10-10 i Nikolai församling med friherrinnan Anna Augusta Leijonsköld i hennes 1:a gifte, dotter av kammarrådet Mårten Augustinsson, adlad och friherre Leijonsköld och Brita Larsdotter Sneckenfelt.

Barn:

  • Erik, död ung.
  • En dotter, begraven 1665-11-25 i Åbo domkyrka .
  • Vendela, döpt 1665-05-17.

TAB 3

Jakob von der Linde, friherre von der Linde (son av Erik Larsson, adlad von der Linde). Född 1612-08-24. Assessor i Svea hovrätt, tillika häradshövding i Östernärke. Död 1668-12-09 på Djulö. Gift 1637-03-26 med Carin Gyllenhorn, dotter av hovjunkaren Josua Gyllenhorn och Gertrud Mauritzdotter Laxman.

Barn:

  • Gertrud, friherrinna till Lindeborg, fru till Broby och Vegersberg. Död 1701-03-11. Gift 1657-08-11 på Djulö med generalmajoren Johan Fitinghoff i hans 3:e gifte.
  • Helena, friherrinna till Lindeborg, fru till Nästorp och Risa. Död 1692-01-00. Gift med ryttmästaren Johan Gyllenpistol.
  • Catharina, friherrinna till Lindeborg, fru till Solberga och Katrineholm. Gift med vice holmamiralen Per Rosenholm.
  • Vendela, död ogift.
  • Christina, friherrinna till Lindeborg, fru till Malmvik och Lindhof. Född tvilling 1645 och döpt 1645-05-18 på Djulö, död 1697. Gift 1669-10-00 med landshövdingen Baltasar Thile, adlad Gyllenhof och friherre Gyldenhoff i hans 2:a gifte.
  • Görvel, född tvilling 164, död som barn.
  • Gustaf, friherre till Lindeborg, herre till Djulö, Katrineholm och Vegersberg. Född 1646-12-08 på Djulö. Kornett vid kurfurstens av Pfalz trupper. Överstelöjtnant vid Mellins karelska kavalleriregemente. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund. Var ogift och slöt således på svärdssidan friherrliga ätten von der Linde.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: