Von Blixen-Finecke nr 258

Från Adelsvapen-Wiki

F 258.jpg

Friherrliga ätten von Blixen nr 258

Friherrlig 1772-05-07, introducerad 1775.

Friherre Carl Filip von Blixen erhöll 1794-02-19 k. tillstånd att såsom innehavare av fideikommisset Dallund på Fyen för sig och efterkommande kalla och skriva sig von Blixen-Finecke. I danskt friherrestånd upptogs släkten under detta namn och med tillökat vapen 1802-10-29.

TAB 1

Conrad Christoffer, natural. och friherre von Blixen (översiktstab 1, son av Conrad Christoffer, se adliga ätten von Blixen nr 1779. tab 3), friherre och herre till Klein-Zastrow och Zestelin i Pommern samt Näsbyholm i Gärdslövs socken, Malmöhus län. Född 1716-07-22 Klein-Zastrow Volontär vid svenska livgardet 1730-09-02. Furir vid svenska livgardet 1731-02-15. Förare s. å. 16/10. Sergeant 1732. Löjtnant vid konung Stanislai i Polen livgarde till fot 1733-09-15. Kapten i Polen livgarde 1734-06-26. Livdrabant 1737-10-15. Vice korpral vid livdrabantkåren 1742. Kapten vid drottningens livregemente 1747-04-07. Major vid drottningens livregemente s. å. 12/11. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant 1755-12-05. Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern 1756-04-01 och adopterad på sin frände Fredrik August von Blixens adl. nummer. Överste i armén 1764-03-23 med tur från 1761-08-03. Generaladjutant 1764-10-15. Överste för Jämtlands regemente 1765-12-23, för Tavastehus regemente 1766-03-11 och genom byte för ett värvat regemente i Stralsund s. å. 20/3. Friherre 1772-05-07 (introducerad 1775 under nr 258). Generalmajor 1772-05-12. KSO s. å. 12/9. Generallöjtnant 1776-10-16. Avsked med pension 1779-02-10. Död 1787-04-02 på Zastrow. Han var en tapper krigare och blev flera gånger blesserad, en gång mycket illa i huvudet. Gift 1743 med Margareta Catharina von Finecke, född 1724-07-08 i svenska Pommern, död 1781-09-08 på Näsbyholm, dotter av kaptenen vid danska gardet Christian Henrik von Finecke, herre till Passow och Näsbyholm, och Christina Sofia von Soltow.

Barn:

 • Conrad Christian, till Näsbyholm. Född i Näsbyholm 1745-05-10. Volontär vid Spens' regemente 1751. Förare vid Spens' regemente 1754-02-06. Fänrik 1760-12-11. Löjtnant vid Blixenska regementet 1770-12-11. Transp. till Sprengtportska regementet 1772-08-12. Kapten vid Sprengtportska regementet 1774-03-16. Majors avsked 1783-08-28. Död ogift 1819-03-11 på Näsbyholm.
 • Maria Sofia Juliana, född 1748-09-30 på Näsbyholm, död 1785-09-18 i Kristianstad. Gift 1782-03-14 på Näsbyholm med generalmajoren Niklas Peter von Björnmarck, född 1741, död 1813.
 • Carl Filip, född 1749. Generallöjtnant. Död 1829. Se Tab 2
 • Gustaf, född 1754-05-25. Hovjunkare. Död ogift 1813-10-12 i Kristianstad.
 • Lovisa Ulrika, född 1759-02-10 i Stralsund, död 1824-09-05 i Ystad. Gift 1782-09-29 med hovmarskalken Adolf Ludvig Hallenborg, född 1751, död 1826.

TAB 2

Carl Filip von Blixen-Finecke (översiktstab 2, son av Conrad Christoffer, natural. och friherre von Blixen, tab 1), friherre och herre till Sastrow, Zestlin, Göslow, Trissow och Näsbyholm samt Dallund och Anderup på Fyen. Född 1749-03-03 i Stralsund. Kadett i Karlskrona 1756. Volontär vid drottningens livregemente 1760-06-12. Förare vid drottningens livregemente 1761-04-20. Sergeant 1763-02-03. Styckjunkare vid artilleriet i Kristianstad s. å. 10/11. Överminör vid artilleriet i Stockholm 1764-01-10. Underlöjtnant vid artilleriet i Malmö s. å. 2/5. Fänrik vid Blixenska regementet 1772-11-07. Löjtnant vid Blixenska regementet 1774-03-16. Kapten i armén 1775-05-18. Genom byte kapten vid drottningens livregemente 1778-05-11. Major vid konungens eget värvade regemente 1786-04-12. Överstelöjtnant i armén 1788-02-27. Sekundmajor vid livgardet s. å. 3/4. RSO 1790-08-21. Premiärmajor vid regementet1 1791-05-05. Överste i armén1 1792-06-15. Överste för konungens eget värvade regemente1 s. å. 16/7. Generalmajors avsked 1795-04-07. KVO 1801-05-28. KmstkVO 1803-08-15. StkDDO 1809-10-28. Generallöjtnants n. h. o. v. 1810-11-27. RPrJohO 1816. RoKavKMO s. å. Död 1829-04-23 på Zastrow. Han ärvde efter en sin mors släkting, kammarjunkaren Ernst Fredrik von Finecke, fideikommissgodset Dallund på Fyen, och fick i anledning därav 1794-02-19 konungens tillstånd för sig och efterkommande att kalla och skriva sig von Blixen-Finecke. Blev 1802-10-29 även dansk friherre och i Danmark naturaliserad. Gift 1791-01-01 Kavlås med friherrinnan Sofia Magdalena von Essen, född 1767-07-23 på Kavlås, död 1837-08-02 i Greifswald, dotter av kammarherren friherre Fredrik Ulrik von Essen, och friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Conrad Fredrik Christian, född 1791. Kammarherre. Död 1829. Se Tab. 3.
 • Teodor Carl Gustaf, född 1793-06-05 fänrik (minderårig) vid Västmanlands regemente 1794-01-27. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1809-08-15. 2. löjtnant vid livgardet till häst1 1813-06-22. Född löjtnant vid livgardet1 1814-07-12. Ryttmästare 1817-12-09. Major 1821-12-18. RSO. Avsked 1823-05-06. Adjutant hos konungen1 s. å. 24/4. Död ogift 1827-01-27 i Pommern.
 • Anna Charlotta, född 1794-08-14 på Zastrow, död ogift 1853-05-04 i Greifswald.
 • Carl Filip Reinhold, född 1795-10-10. Överjägmästares titel2 1816-02-13.

TAB 3

Conrad Fredrik Christian (översiktstab 2, son av Carl Filip von Blixen-Finecke, tab 2), till Dallund och Näsbyholm. Född 1791-11-18. Fänrik (mindarårig) vid Svea livgardet 1792-12-03. Fänrik med lön vid Svea livgardet1 1810-03-30. 2. löjtnant vid livgardet till häst 1812-03-24. 1. löjtnant vid livgardet till häst1 1813. RSO 1814-04-24 avsked 1815-01-24. Kammarherre. Död 1829-10-24 på Näsbyholm. Han bevistade 1813–14 års krig i Tyskland och skickades av kronprinsen Carl Johan såsom kurir 1814-04-25 till Stockholm med underrättelse om kejsar Napoleons avsägelse. Gift 1814-12-10 i Växjö med friherrinnan Charlotta Lovisa Gyllenkrok, född 1796-03-24, död 1829-05-20 på Dallund, dotter av majoren friherre Axel Ture Gyllenkrok, och grevinnan Christina Charlotta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Carl Fredrik Axel Bror, född 1822. Hovjägmästare. Död 1873. Se Tab. 4.
 • Sofia Charlotta Magdalena, född 1823-08-21 på Dallund, död ogift 1878-12-07 Bromberg
 • Ulrika Lovisa, född 1824-09-20, på Dallund, död i barnsäng 1852-04-28 i Greifswald. Gift 1849-12-02 på Dallund med löjtnanten friherre Claes Fredrik Samuel Hermelin, i hans 1:a gifte, född 1820, död 1888.
 • Christian Henrik, född 1825 på Dallund, död på Dallund 1826-05-03.

TAB 4

Carl Fredrik Axel Bror (översiktstab 3, son av Conrad Fredrik Christian, tab 3), född 1822-08-13 på Dallund. Student 1841. Hovjägmästare i danska hovet 1842. Kammarherre där 1848-02-04. RDDO s. å. 18/10. »Befalingsmand over Herregaardsskytterne» i danska fälttåget s. å. Folketingsman 1851–1864. Avsked från hovjägmästare- och kammarherresysslorna 1856. Dansk utrikesminister och minister för hertigdömena 1859-12-03. Avsked från ministerämbetet 1860-02-24. StkDDO s. å. 19/6. Ledamot av nordiske Oldskriftselskab 1861-05-27. KmstkNO 1862-07-03. Medlem av danska riksrådet s. å. Död 1873-01-06 i Baden-Baden och begraven s. å. 1/3 på Skamby kyrkogård på Fyen. Han innehade fideikommissen Näsbyholm i Gärdslövs socken, Malmöhus län och Dallund på Fyen. Gift 1:o 1842-10-08 Runsa med Gustava Charlotta Adelaide Sofia Ankarcrona, från vilken han 1852 blev skild, född 1821-11-19, död 1890-05-05 på Näsbyholm, dotter av kammarherren Teodor Vilhelm Ankarcrona, och friherrinnan Charlotta Sture. Gift 2:o 1854-05-28 i Köpenhamn med Augusta Fredrika Maria Carolina Julia, prinsessa av Hessen-Cassel, född 1823-10-30 i Köpenhamn, död 1889-07-17, på Amalienborg, dotter av lantgreven Wilhelm av Hessen-Cassel och Lovisa Charlotta, prinsessa av Danmark.

Barn:

 • 1. Charlotte Antoinette Louisa Ulrika, född 1845-03-10 på Näsbyholm. Död 1928-12-14 å ÖvedsklosterMalmöhus län. Gift 1863-09-03 i Stockholm med ryttmästaren friherre Otto Axel Påvel Ramel, född 1833, död 1900.
 • 1. Fredrik Teodor Hans Anna Christian Wolfgang, född 1847. Dansk hovjägmästare. Död 1919. Se Tab. 5.
 • 2. Vilhelm Carl Ferdinand Christian Fredrik Hilda Rudolf Gustaf, född 1857-05-29 i Köpenhamn. Preliminärexamen i Danmark 1879-01-27. Officersaspirant i Danmark 1880-04-04. Officeraexamen 1881-09-27. Underlöjtnant vid danska livgardet s. d. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1882-03-24. RRS:t VIO4kl 1883-10-12. RDDO 1888-10-07. Ordonnansofficer hos kronprinsen s. å. 12/12. RPrRÖO4kl 1890. RPersLSO s. å. TOO3kl1891. RBadZLO1kl med eklöv s. å. Löjtnant s. å. 6/8. RRS:tStO2kl 1892-02-00. RPrRÖO3kl s. å. RSAO3kl s. å,. Ryttmästare i skånska husarregementet 1900-02-23. Adjutant bos kronprinsen s. d. RSO 1902-12-01. TMO3kl 1907-12-00. Adjutant hos konungen 1908-01-10. RPrJKrO3kl s. å. RRS:tAO2kl s. å. Död ogift 1909-01-31 i Köpenhamn (Hälsingborgs stadsförs, db).
 • 2. Vilhelm Carl Anna Otto Gunnar Axel, född 1863. Dansk kammarherre. Död 1942 (enl. Adelskal.). Se Tab. 8.

TAB 5

Fredrik Teodor Hans Anna Christian Wolfgang (översiktstab 4, son av Carl Fredrik Axel Bror, tab 4), född 1847-07-10 på Dallund. Kadett vid Karlberg 1865-01-16. Lämnade krigsskolan 1868-04-10. Hovjägmästare i danska hovet 1873. RDDO 1889-04-08. KDDO2gr 1891-04-08. RNO 1899-12-01. KVO2kl 1908-01-24. Död 1919-03-04 på Näsbyholm. Han innehade fideikommissen Näsbyholm och Dallund samt ägde Stjärneholm i Skurups socken, Malmöhus län. Gift 1873-10-07 i Hammels kyrka på Jylland med comtesse Clara Alvide Benedikte Krag-Juel-Vind-Friis, född 1855-03-21 på Friisenborg, död 1925-06-25 på Dallund. Dotter av danske länsgreven Christian Emil Krag-Juel-Vind-Friis, till grevskapet Friisenborg, och Tyra Valborg von Haffner.

Barn:

 • Carl Emil Teodosius, född 1874. Major. Död 1940. Se Tab 6
 • Ellen Sofia Tyra, född 1875-11-14 på Näsbyholm. Gift 1:o 1897-09-22 på Näsbyholm med underlöjtnanten friherre Hans Malte Troil Ramel, född 1874, död 1900. Gift 2:o 1905-04-17 å Näsbyholm med kaptenen Erland William af Kleen, i hans 2:a gifte, född 1866, död 1911.
 • Agnes Maria, född 1878-08-25 på Friisenborg. Stiftsjungfru i Vallö jungfrustift. Gift 1898-10-26 i Gärdslövs kyrka med hovstallmästaren greve Carl Clarence von Rosen, född 1867.
 • Märta Charlotta Henriette, född 1879-10-21 på Näsbyholm. Död 1934-12-05 i Häsingborgs län (Maria förs, minb. nr 294). Gift 1900-09-10 i Gärdslövs kyrka med översten friherre Claes Arvid Bror Cederström, född 1864.
 • Tyra, född 1882-01-12 på Näsbyholm. Gift 1904-05-17 i Gärdslövs kyrka med majoren greve Gustaf Henning Adolf Hamilton, född 1880. Död 1935-08-11.
 • Hans Gustaf, född 1886. Löjtnant. Död 1917. Se Tab 7
 • Bror Fredrik, född tvilling 1886-07-25 på Näsbyholm i Gärdslövs förs, Malmöhus län. Plantagedirektör. Gift 1:o 1914-01-14 i Mimbosa i engelska Ostafrika med Karen Christentza Dinesen, född 1885-04-17. Författarinna. Från vilken han blev skild genom Vemenhögs, Ljunits och Herrestads domsagas häradsrätts utslag 1925-12-29. Dotter av godsägaren kapten Adolph Wilhelm Dinesen och Ingeborg Westenholz. Gift 2:o 1928-08-01 i Hälsingborg med Jacqueline Harriet Alexander från vilken han blev skild genom Stockh. Rådhusrätts utslag 1935-05-01 (gift 1:o med Benedict Birkbech från vilken hon blev skild 1924-10-22) född 1892-06-16.

TAB 6

Carl Emil Teodosius (översiktstab 4, son av Fredrik Teodor Hans Anna Christian Wolfgang, tab 5), född 1874-09-08 på Dallund. Elev vid sjökrigsskolan i Stockholm 1889-10-01. Mogenhetsexamen 1892-05-28. Volontär vid skånska husarregementet s. å. 31/5. Sergeant vid skånska husarregementet 1893-06-23. Elev vid krigsskolan å Karlberg s. å. 1/8. Utexamen 1894-11-05. Underlöjtnant vid skånska husarregementet s. å. 23/11. Avsked 1897-04-03. Ånyo underlöjtnant vid vid skånska husarregementet efter att hava i grekisk-turkiska kriget tjänstgjort såsom frivillig i grekiska armén s. å. 1/76. RGrFrO s. å. Löjtnant i regementet 1898-11-07. RDDO 1900-11-00. Ryttmästare 1907-12-06. RSO 1915-06-06. Major i armén 1918-02-22. Major vid regementet 1919-06-27. Major på reservstat vid livregementets husarer s. å. 7/11. Inneh. Näsbyholms fideikommiss och Dallunds fideikommisskapital samt äg. Stjärneholm. Död 1940-04-14 på Lunds lasarett (Gerdslöv förs, Malmöhus län, db 1). Gift 1:o 1898-04-07 i Malmö med Ebba Rosenblad, från vilken han 1906-04-07 blev skild, född 1874-06-03 i Ystad, död 1938-04-21 i Ivetofta förs, Kristianstads län (db 22). Dotter av ryttmästaren Fredrik Eberhard Julius Rosenblad, och friherrinnan Eva Lovisa Fredrika Bennet. Gift 2:o 1906-10-24 Häckeberga med friherrinnan Olga Wrangel von Brehmer, född 1878-07-07 på Häckeberga. Dotter av ryttmästaren friherre Tönnes Vilhelm Wrangel von Brehmer, och Olga Lang.

Barn:

 • 1. Lovisa Louise Clara Margareta, född 1899-03-22 i Helsingborg. Gift 1925-12-29 på Årup med med. kandidat Björn Fritiof Waldemar Holmgren, född 1901-05-03 i Stockholm.
 • 1. Ebba, född 1900-07-04 i Hälsingborg. Gift 1920-08-01 på Trolle-Ljungby med löjtnanten Arvid Filip Stjernsvärd, född 1889.
 • 1. Carl Fredrik Gustaf, född 1903-03-29 i Gärdslövs socken.

TAB 7

Hans Gustaf (översiktstab 4, son av Fredrik Teodor Hans Anna Christian Wolfgang, tab 5), född tvilling 1886-07-25 på Näsbyholm. Friherre. Mogenhetsexamen 1906-05-29. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 31/5. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 31/12. Löjtnant skånska dragonregementet 1910. GV:sO1M 1912. Död 1917-09-26, nedstörtad under flygövning å Malmslätt (Kärna förs, Östergötlands län, db). Gift 1915-07-15 på Trollenäs med Hilla-Brita Trolle (adl. ätten Trolle) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1922-02-08 i Stockholm med löjtnanten greve Oskar Carl-Axel Fredrik Wachtmeister af Johannishus, född 1893-07-01 Årup ), född 1894-04-04 på Trollenäs i förs, med samma namn, Malmöhus län. Dotter av överhovjägmästaren, friherre Nils Axel Arvid Trolle, och friherrinnan Anna Eleonora Sofia Leijonhufvud.

Barn:

 • Hans Gustaf Nils Fredrik Bror, född 1916-07-20 i Linköping. Friherre. Officersexamen 1937-04-15. Fänrik i Livregementet till häst s.å. apr. 30. Konstituerad fänrik vid regementet s.å. maj 29. Fänrik vid regementet 1939-05-12. Löjtnant i regementet s.å. sept. 22 och vid regementet s.å. okt. 27. Löjtnant vid Pansartrupperna 1942-10-01. Löjtnant vid Kavalleriet s.å. okt 16. Gift 1942-04-04 i Seglora kyrka i Stockholm med friherrinnan Anna Karin Elisabeth Beck-Friis nr 278, född 1921-01-10 i Stockholm. Dotter av förste kanslisekreteraren i Försvarsdepartimentet friherre Joachim Christian (Jochum) Beck-Friis och Signe Maria Juliana Catharina Grenander.

TAB 8

Vilhelm Carl Anna Otto Gunnar Axel (översiktstab 3, son av Carl Fredrik Axel Bror, tab 4.), född 1863-06-21 i Köpenhamn. Underlöjtnant vid danska livgardet 1884. Kammarjunkare i danska hovet. Premiärlöjtnant 1884-10-01. Kapten 1899. Avsked 1904. Kammarherre vid danska hovet s. å. Medlem av Bestyrelsen for Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri och av Privatbankens bankråd. KNS:tOO2kl 1906-04-11. KNO2kl s. å. KDDO 1918-09-26. Dannebrogsman 1919-06-03. KmstkNO 1919. StkSAO. StkMGO. StkOldHFO. RRS:tAO3kl, S:tStO3kl o. S:tW1O 3o4kl. KGrFrO1kl. RPrRÖO2kl o. KrO3kl. RPTSvO3kl. SiamKrO3kl. DMM. ChrIXMM. Gift 1888-11-09 i garnisonskyrkan i Köpenhamn med Berta Henriette Maria Castenschiold, född 1868-07-29 Borreby Hon äg. Hesselagergaard i Danmark.

Barn:

TAB 9

Carl-August (översiktstab 3, son av Vilhelm Carl Anna Otto Gunnar Axel, tab 8), född 1889-09-20 i Köpenhamn. Friherre. Mogenhetsexamen 1907. Lantbrukskandidat 1911. Arrenderar Borreby gård i Danmark. Hovjägarmästare vid Danska hovet. RDDO. Äg. Sevedö (Danmark). Gift 1917-05-10 i Stockholm med Brita Elisabeth Ekström, född 1893-10-06 i Landskrona. Dotter av översten och chefen för Upplands art. regemente Hugo Gustaf Teodor Ekström och Elisabet Augusta Tranchell.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1918-07-18 i Köpenhann.
 • Gustaf Fredrik, född 1920-09-01 Sewedö.


Källor

1 KrAB. 2 Sj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.