:

Gyldenhoff nr 84

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Gyldenhoff nr 84 †

Friherrlig 1687-12-24 introd. 1689. Utdöd på 1800-talet. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Riga under nr 112.

Något samband mellan nedanstående ätt och den ännu i Sverige levande släkten Gyllenhoff, vars äldste kände stamfader var kornetten Johan Lorens Gyllenhoff, född 1715, död 1769, gift med Eva Mariana Tallberg, har icke kunnat påvisas.


TAB 1

Baltasar Thile. Postmästare i Halle i Sachsen. Gift med Catliarina N. N., begraven 1668-05-05 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm.

son:

Baltasar Thile, adlad Gyllenhof, friherre Gyldenhoff, friherre till Malmvik i Lovö socken Stockholms län, herre till Lindhov i Botkyrka socken Stockholms län, Göstad i Vånga socken Östergötlands län samt Götemåla och Seskarö. Född 1626-03-25 i Halle. Kammarskrivare i krigskollegium 1645. Kassör vid legationen till Moskva 1647. Aktuarie i nyssn. kollegium 1648. Artilleribokhållare 1650-06-28. Kommissarie i förutn, kollegium 1651. Krigskamrerare vid armén 1659. Änkedrottning Hedvig Eleonoras hauptman över Vadstena slott och län samt Drottningholm 1661. Adlad 1662-10-13 (ej introd.). Krigskommissarie 1668. Krigsråd 1674-10-02. Stadfästelse på adelskapet 1677-11-19. Landshövding i Västmanland 1683-07-03 samt i denna egenskap tillika ståthållare på Västerås slott och assessor i bergskollegium. Friherre 1687-12-24 (introd. 1689 under nr 84). Död 1689-03-04 i Stockholm och begraven s. å. 15/7 i Riddarholmskyrkan samt därefter förd till Lovö kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han har gjort en beräkning, att Sverige under danska kriget 1676–1680 förlorade 80,000 man.'. Gift 1:o 1651-01-06 på Bergsbrunna i Danmarks socken Uppsala län med Vendela Valentin, född 1633-08-12 i Stockholm, död där 1668-12-18 och begraven 1669-12-25 i Storkyrkan, dotter av rådmannen i nämnda stad Valentin Nilsson och Margareta von der Linde, samt syster till överstelöjtnanten Erik Valentin, adlad von Löwenburg. Gift 2:o 1669-10 med den första fruns kusin friherrinnan Christina von der Linde, döpt 1645-05-18 Djulö, död 1697 och begraven i Lovö kyrka s. å. 26/9, dotter av assessorn Jakob von der Linde, friherre von der Linde, och Carin Gyllenhorn.

Barn:

 • 1. Agnes Margareta, född 1653-12-12 på Johannisberg vid Västerås, död 1703-05-25 i Dorpat och bisatt s. å. 16/12 i Riga samt följande år förd till Sverige och begraven i fädernegraven i Lovö kyrka. Gift 1675-10-24 i Stockholm med sin moders kusin, översten Johan Herman von Campenhausen, född 1641, död 1705.
 • 1. Hans, född 1656, död ung.
 • 1. Vendela Juliana, född 1657, död ung.
 • 1. Eva, född 1658, död 1735-09-29 och begraven s. å. 3/10 i Halmstads kyrka. Gift med generalmajoren och landshövdingen Hans Dellingshausen, adlad von Dellingshausen, född 1640, död 1705.
 • 1. Baltzar, född 1660. Överstelöjtnant. Död 1743. Se Tab. 2.
 • 1. Lorens, född 1661-08-23, död 1666-03-04 och begraven i Lovö kyrka .
 • 1. Carl, född 1663-02-04, död s. å. 19/3 och begraven i Lovö kyrka .
 • 1. Catharina, född 1665, död 1703-12-08. Gift 1676-09-17 med kommerserådet Daniel Young, adlad Leijonancker, i hans 3:e gifte, född 1627, död 1688.
 • 1. En son, död späd.
 • 2. Jakobina, född 1671, död ogift 1691.
 • 2. Lorens Gustaf, född 1672. Kvartermästare vid livregementet till häst 1700-09-12. Sekundkornett därst. 1701-06-04. Sekundlöjtnant 1702-07-19. Sårad 1703-07-29 vid Lautenburg i Polen och död ogift s. å. 1/8 [Lk].
 • 2. Christina, född 1674-11-01 i Stockholm, död 1733-01-05. Gift 1694-08-16 med hauptmannen Mårten Törnhjelm, nr 852, född 1663, död 1723.
 • 2. Charlotta Gustava, född 1675, död ung.

TAB 2

Baltzar (son av Baltasar Thile, adlad Gyllenhof, friherre Gyldenhoff, Tab. 1), döpt 1660-01-07 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm. Page vid hovet 1670. Fänrik vid Campenhausens värvade regemente i Livland 1676-04-27. Konduktör vid estländska fortifikationsstaten1 s. å. 18/7. Löjtnant vid nämnda regemente 1677-01. Kapten därst. s. å. 15/12. Fången av danskarna 16782. Utväxlad s. å. 2. Sekundlöjtnant vid ett ökningskompani av livregementet till häst 16793. Kapten vid Österbottens regemente2 1680-02-15. Konfirm.fullm.2 1684-12-16. Sekundmajor därst. 1701. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Återkom ur fångenskapen 1722-05 och placerad som major vid Österbottens regemente s. å. Överstelöjtnants avsked 1723-08-22. Död 1743-03. Han vistades under fångenskapen i Kostroma. Gift med Catharina Sofia von Reichow.

Barn:

 • Jakob Ernst, född 1688. Lantråd. Död 1761. Se Tab. 3.
 • Sigrid Christina, född 1689, död 4 1754-02-15. Gift4 1724-03-04 med kaptenen vid Västerbottens regemente, sedermera kammarjunkaren hos hertig Carl Fredrik av Holstein Jakob Gustaf Clodt von Jürgensburg, född omkr. 1687, död 1757-02-15, brorson till generallöjtnanten Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt.
 • Juliana Charlotta, född 1691, död 1733. Gift 1731 med majoren Andreas Evald von Drenteln, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1746.
 • Baltzar, född 1692. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente. Stupade 1709-06-23 i slaget vid Poltava.
 • Carl Reinhold, född 1693. Löjtnant i engelsk tjänst. Ogift ihjälstucken i England.
 • Sofia Amalia, född 1695 död död 1710 i pesten.
 • Louisa Aurora, född 1696 död död 1710 i pesten.
 • Axel Gustaf, född 1697 död död 1710 i pesten.

TAB 3

Jakob Ernst (son av Baltzar, Tab. 2), till Fehgen i Erla socken och Fehsen i Festens socken, båda i Livland. Född 1688-08-16 i Riga4. Kom i tjänst 1705. Premiärfänrik vid Södermanlands regemente 1708-03-16. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom ur fångenskapen 1722-09-08. Löjtnants titel 1725-06-03 med tur från 1722-06-26. Kaptens avsked 1727-10-07 och flyttade till Livland. Hovrättsråd därst. Död 1761-04-24. Han vistades under fångenskapen i Tobolsk. Gift 1727-05-14 Värsta med friherrinnan Görvel Susanna Lybecker, född 1706-12-27, död 1763-01-15, dotter av generallöjtnanten Georg Lybecker, friherre Lybecker, och Susanna Christina Modée.

Barn:

 • Christina Sofia, född tvilling 1728-06-07, död 1731-06-26 [4]. Juliana Jakobina, född tvilling 1728-06-07. Gift 1765-01-22 med överstelöjtnanten N. N. Gewecke [4]. Aurora Amalia, född 1730-05-08, död 1731-01-16 [4]. Christina Sofia, född 1732-02-12. Gift 1:o 1755-08-04 med assessorn Carl Reinhold von Tiesenhausen. Gift 2:o med kaptenen Christian Gottlieb von Hildebrandt [4].
 • Görvel Margareta, född 1733-10-30, död 1782-10-14. Gift 1765-08-19 med ryttmästaren Heinrich von Nauendorff [4].
 • Catharina (Magdalena?), född 1734-11-22, död 1740-02-27 [4]
 • Ernst Vilhelm, född 1736. Major. Död 1794 ell. 1795. Se Tab. 4.
 • Herman Reinhold, född 1737-05-11, död 1742-11-25 [4]. Baltzar Adolf, född 1739. Major. Död 1786. Se Tab. 5.
 • Charlotta Gustava, född 1742-08-10, död 1820-09-16. Gift med ordnungsgerichtsadjunkten Peter Burchard Stiernstråle [4].
 • Helena Catharina, född4 1744-03-28. Gift med pastor primarius i Wolmar i Livland Martin Gottlieb Agapetus Loder.
 • Christoffer Albrekt, född 1747-12-30. Ryttmästare i rysk tjänst. Död barnlös 1827. Ägde godset Weidenhof vid Wolmar. Gift 1800-05-04 med major Vosbecks änka [4].

TAB 4

Ernst Vilhelm (son av Jakob Ernst, Tab. 3), arvherre till Fehgen. Döpt 1736-02-01. Major i rysk tjänst. Död före febr. 1795. Gift 1770-01-31 i Kegels socken5 i Estland med Maria Juliana von Hastfer, död 1817-08-05. Dotter av lantrådet i Estland Otto Johan von Hastfer.

Barn:

 • Otto Fredrik Ernst, född 1772-10-15. Elev vid ryska kadettkåren.
 • Baltsar Peter Vilhelm, född 1773-11-23. Major i rysk tjänst.
 • Charlotta Natalia Susanna, född 1775-01-30 i Reval [RHH].
 • Catharina Sofia Juliana, född 1776-02-08, död 1824-02-06 i Reval6
 • Anna Margareta Veronika, född 1778-04-03, död 1850-02-09 i Reval.6. Gift där6 1798-06-11 med Carl Georg von Baranoff.
 • Henriette, född 1780, död 1845-02-22 i Reval.6
 • Ottiliana Maria Gustaviana, född 1781-11-04. Gift 1801-08-23 i Michaelis socken5 i Estland med Detloff Christoffer von Baranoff, till Keblas, född5 1774-07-24, död 1852-12-06.

TAB 5

Baltzar Adolf (son av Jakob Ernst, Tab. 3), född 1739-10-09. Major i rysk tjänst. Död 1786-03-14. Han köpte 1775-12-07 godset Koddiack i Allendorfs socken i Livland. Gift 1772-07-20 med Maria Helena von Sievers, av huset Bauenhof, född 1751, död 1782.

Barn:

 • Baltsar Carl, född 1773-08-31. Major i rysk tjänst. Död barnlös.
 • Peter Christoffer Vilhelm, född 1774-11-16, död 1776-06-03.
 • Joakim Jakob, född 1777-08-22, död barnlös.
 • Anna Charlotta, död 1779-08-23 död 1829-03-25. Gift 1808 med ryska hovrådet N. N. von Ramm.
 • Johan Adolf, till Koddiack, som han ärvde. Född 1782, död barnlös.

TAB 6

Gustaf Johan (son av Baltasar Thile, adlad Gyllenhof, friherre Gyldenhoff, Tab. 1). Student i Åbo 1677 och i Uppsala7 1680-06-13. Levde utan tjänst. Död 1692 före 27/4, då själaringning efter honom ägde rum i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift med Anna Sofia von Sternthal, dotter av kaptenen Gert von Sternthal (Sterndal), av en 1674-08-14 adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • Baltzar Gottfrid, döpt 1689-07-25 på Kronobäck i Mönsterås socken Kalmar län. Antagen i krigstjänst 1706. Korpral vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1707-05-29. Kvartermästare därst. s. å. 30/12. Löjtnant 1709-12-16. Ryttmästare 1711-11-06. Död ogift 1713-06-06 och begraven s. å. 9/6 i Halmstads kyrka .
 • Carl August. Page vid hertigl. Braunschweig-Wolffenbüttelska hovet 1700. Fältpage hos hertig Ferdinand Albrekt av Woltfenbüttel 1709. Fänrik vid hertigens regemente i kejs. romersk tjänst 1713. Sedermera överste för regementet. RSO 1749-02-20. Död 17538. 'Han bevistade femton fälttåg och därunder åtta fältslag, två drabbningar och sex belägringar.'

Källor

1Mf. 2Lk. 3Blr. 4Riga. 5Ha. 6RHH. 7Um. 8At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: