:

Kurck nr 16

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Kurck nr 16 †

Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625. Friherrlig 1651-04-12, introducerad 1652. Utdöd 1937-07-21.

Ätten Kurck tillhör den gamla svenska adeln och förde i vapnet två gyllene hjärtan, ett över och ett under tvenne gyllene bjälkar i blått fält. En medlem av ätten, Knut Eriksson till Näs, överflyttade i slutet av 1400-talet till Finland och ärvde genom sitt gifte den finska frälsesläkten Kurcks namn och gods, men behöll sitt fädernevapen. Den äldre släkten Kurck eller Korki, som i vapnet förde ett på tvären lagt svärd mellan tre stjärnor, härledes av äldre genealoger från Herman Svärd, som levde i mitten av 1300-talet, och genom sitt gifte eller annorledes var besläktad med lagmannen i Finland Jakob Korka, vars namn upptogs av Herman Svärds ene son, riksrådet Niklis Korke 1401–1429. Släkten utdog med dennes sonsons son biskopen i Åbo Arvid Kurck, född omkring 1464, död 1522, vars syster var gift med ovannämnda Knut Eriksson till Näs.

Kurck%20F1600.jpg

TAB 1

Axel Eriksson, till Näs. Gift med Christina Abrahamsdotter Some.

son:

Erik Axelsson, till Näs. Väpnare 1450 och 1470. Gift med Cecilia Olofsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Sven Månsson Pik, som i vapnet förde en mussla, levde 1462), dotter av väpnaren och häradshövdingen Olof Jönsson, till Erikstad, av gamla stenbocksätten, och hans (?1:a) fru Estrid Körning.

Barn:

TAB 2

Knut Eriksson (son av Erik Axelsson, Tab. 1), född i Småland. Höll 1491 ting i Digerviksholm i Österbotten och 1496 ting i Kalvola socken samt nämnes 1502 »häradshövding i Norrbotten». Riksråd 1504. Uppsatt 1506 i första rummet på förslag till lagman i Norr-Finland, men till innehavare av ämbetet utnämndes Henrik Stensson (Finne). Lagman i Satakunta och Österbotten 1511 (K. Blomstedt, Horn-suvun alkuhistoria.). Befalld 1520 av konung Christian att jämte Finlands övriga inflytelserikaste män infinna sig i Stockholm, men åtlydde icke denna befallning. Närvar i juni 1523 vid Gustaf Vasas dagtingan med Stockholms stad. Riksråd 1523. Erhöll 1523-07-10 evärdligt frälse på Kaakkila och Tondura i Vesilaks socken. Sändebud till Ryssland 1523 att underhandla om fred. Deltog i riksdagen i Västerås 1525. Erhöll 1527-09-30 Närpes socken med alla kungliga rättigheter och 1528 stadfästelse på lagmansrätten över Österbotten och Satakunta. Förestod detta ämbete till 1535-12-22, då i anseende till hans höga ålder sonen Jöns Knutsson utnämndes till hans efterträdare. Skiftade 1532-07-29 sin egendom mellan barnen. Var död 1539. Gift före (RDH.) 1489-08-04 med Elin Kurck, död före 1532, dotter av domaren Klas Korke eller Kurki och Elin Jönsdotter, av gamla stenbocksätten, samt syster till biskopen i Åbo Arvid Kurck.

Barn:

 • Jakob Kurck. Inskriven vid universitetet i Rostock 1513. Nämnes senast 1519 i ett brev från biskop Arvid Kurck till en köpman i Bremen angående 300 mark lübeckskt mynt, som denne försträckt biskopens systerson Jakob.
 • Birgitta Knutsdotter. Nunna i Nådendals kloster. Abbedissa i Nådendals kloster 1567 till sin död 1577-07-29. Begraven i Nådendals klosterkyrka.
 • Anna Knutsdotter. Gift 1:o 1509-11-11 Laukko i Vesilaks socken med Sten Jakobsson (Ille) Gift 2:o 1532 med häradshövdingen Sten Henriksson Finne, adlad 1536, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Malin Persdotter, död 1546, dotter av Per Fleming, och Elin Hansdotter Lydeke), död före 1539-08-05.
 • Christina Knutsdotter, begraven 1551-01-06 i Karis kyrka (At (Sch). Gift 1:o 1515-01-22 på Laukko med ståthållaren Arvid Eriksson (Stålarm), död 1529. Gift 2:o 1530-07-18 på Grabbacka med hövidsmannen på Viborg Nils Månsson Grabbe, av finsk frälsesläkt, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elin Claesdotter), död 1549 på Grabbacka och begraven i Karis kyrka.
 • Jöns Knutsson Kurck, född 1503. Lagman. Död omkring 1577. Se Tab. 3.

TAB 3

Jöns Knutsson Kurck (son av Knut Eriksson, Tab. 2), till Laukko. Född 1503. Ärvde 1525-04-01 Allt det gods som tillhört hans morbroder, biskop Arvid Kurck. Erhöll 1529-07-05 sin faders förläning Närpes socken. Lagman i Österbotten och Satakunta 1535-12-22 efter sin fader. Var riksråd 1539. I slottsloven i Stockholms slott och stad 1542-09-07. Beseglade arvföreningen i Västerås 1544 och riksdagsbeslutet i Stockholm 1560-06-30. Innehade som förläning häradsrätten i Kumogårds län. Deltog 1563 i stridigheterna mot hertig Johan under konung Eriks parti och fick 1542 som belöning härför Salo fjärding i Sääksmäki socken, men förlorade det oaktat genom kungligt brev 1564-11-02 alla sina förläningar i Finland. Återfick ämbete och gods 1565-11-17. Död 1577 eller 1578. Gift 1:o 1531-07-05 på Laukko med sin systers styvdotter Elin Nilsdotter, som dagen efter fick Kaakkila och Nummenpää i Vesilaks socken till morgongåva, dotter av hövidsmannen på Viborg Nils Månsson Grabbe och hans 1:a fru Elin Claesdotter. Gift 2:o 1536-09-18 på Laukko med Ingeborg Tott, dotter av Tönne Eriksson Tott (Tott af Skedebo) och Carin Eriksdotter (Bielke). Hon levde änka 1581 Tottijärvi Barnen gjorde arvskifte 1584-10-28.

Barn:

 • 1. Claes, född före 1532-07-29. Levde 1559. Död ogift.
 • 2. Ingeborg, levde ogift 1622.
 • 2. Axel, skrev sig Kurke, till Anola i Nakkila socken. Född 1555. Fänrik vid finska adelsfanan 1578. Löjtnant 1581. Slottsloven på Koporie slott i Ingermanland 1582 (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Ryttmästare för finska adelsfanan 1583-05-23. Ryttmästare 1585-07-17 för de finska hovmän som Nils Olofsson före honom kommenderat. Sänd att närvara vid fredsmötet i Narva 1586. Häradshövding i övre Satakunta 1587-09-04 och tillika i Vemo härad 1590-08-07. Ståthållare i Narva 1593-03-19. Lagman i karelska lagsagan 1596. Av konung Sigismund utnämnd till krigsöverste i Finland 1598-11-20. Slagen av hertig Carls trupper 1599-08-29 i S:t Mårtens socken och vid Viborgs övergång till hertigen fången 1599-09-22 samt överförd till Sverige. Ställd inför domstol i Linköping under riksdagen i Linköping och dömd till döden 1600-03-20 jämte flera andra av konung Sigismunds anhängare men benådad på avrättsplatsen och insatt på Gripsholms slott. Frigiven 1602-09-16. Generalkrigsöverste 1602-12-09. Fick i uppdrag 1604-06-28 att i Österbotten uppbära de medel som ständerna i Norrköping beviljat. Erhöll 1607-05-01 Karleby socken i förläning. (Konfirmerad 1611-09-01), men miste den 1612 (Ash.). Fältöverste under ryska tioåriga kriget. Deltog i Helsingfors lantdag 1616. Erhöll 1625-04-25 försäkran på den förläning han dittills åtnjutit. Död 1630-05-30 enligt gravstenen i Ulvsby kyrka och begraven 1631-01-23. Han ägde mycken kunskap om finska adelns släktförhållanden och rådfrågades därför härom åren 1627 och 1629 av Åbo hovrätt. Gift 1:o efter 1580 men före 1582 med Carin Boije af Gennäs, begraven 1619-10-06) i Åbo domkyrka (?1620-02-06 i Vesilaks kyrka ), dotter av riksrådet Nils Boije af Gennäs (nr 16) och Brita Horn. Gift 2:o 1621-01-23 med Kerstin Hansdotter i hennes 2:a gifte, som levde 1632 (gift 1:o med ståthållaren Gödik Fincke i hans 3:e gifte, död 1617), dotter av guvernören i Livland Hans Björnsson (Lepasätten) och Carin Henriksdotter Horn.
 • 2. Knut Jönsson. Ryttmästare. Död 1598. Se Tab. 4.
 • 2. Elin Jönsdotter, levde 1609, men var död 1610-05-23 och begraven 1610 (SH: liber caus. vol. 96, p. 4 (O. A.). Gift 1:o 1566-01-06 på Laukko (morgongåvobrev 1566-01-07) (SH: liber caus. vol. 96, p. 4 (O. A.), med fältöversten Ivar Månsson (Stiernkors), död 1573. Gift 2:o 1576 på Kärknäs (SH: liber caus. vol. 96, p. 4 (O. A.), i Sagu socken med ryttmästaren Bertil Ivarsson (Tott), till Järppilä, död 1620 och begraven 1621-01 i Ulvsby kyrka .
 • 2. Erik Jönsson, levde 1582.

TAB 4

Knut (son av Jöns Knutsson Kurck, Tab. 3), till Laukko i Vesilaks socken. Kvartermästare vid hovfanan 1572. Ryttmästare vid hovfanan 1578. Ryttmästare för en fana ryttare i Finland 1580-01-10. I slottsloven på Viborg 1591. Erhöll häradshövdingeräntan av Övre Satakunta härad 1593-01-17 (jfr 1594-05-30). Död före 1598-06-28, vilken dag hans änka beviljades ett nådevedermäle av tvåhundra dagsverken. Gift 1588-01-21 Påtorp s socken, Älvsborgs län (Pt XV s. 164.) med Brita Gylta, som följande dag erhöll Laukko till morgongåva, hovmästarinna hos drottning Maria Eleonora, född 1560-03-05 på Påtorp, levde 1643-12 men var död 1646, då barnen förrättade arvskifte efter henne, dotter av riksrådet och översteskattmästaren Bengt Bengtsson Gylta, till Hedensö och Påtorp, och Ingeborg Jakobsdotter Krumme.

Barn:

 • Catharina, född 1589, död ogift.
 • Jöns, friherre Kurck, född 1590. President och riksråd. Död 1652. Se Tab. 5.
 • Ingeborg, död 1648. Gift 1620 (1632-06 på Hedensö)(At (Sch).) med landshövdingen Arvid Horn af Kanckas, i hans 1:a gifte, död 1653.
 • En son, omtalas 1605. Död ung.

TAB 5

Jöns, friherre Kurck (son av Knut, Tab. 4), friherre till Lempäälä i Åbo län, herre till Laukko i Vesilaks socken, Anola i Nakkila socken, Kärsämäki i S:t Marie socken, Topois i Nousis socken och tre hemman i Forsby i Pojo socken, ävensom Kjuloholm i Kjulo socken, vilket han erhöll genom sitt gifte, alla i Finland, samt Hedensö i Näshulta socken, Södermanlands län, som han ärvde efter modern, men 1651 avstod till kronan mot frälsegods i Finland, och Klakeborg i Järstads socken, Östergötlands län. Född 1590 i Finland. Ryttmästare 1619-07-23. Avsked för sjuklighet 1622 (Rf.). Ryttmästare vid adelns rusttjänst i Sverige och Finland 1624-01-19, ståthållare på Åbo slott och över dess län 1626. Ståthållare över Viborgs slott och län 1627. Ånyo ståthållare i Åbo (Rf.) 1628-03-06. President i Åbo hovrätt 1631-11-29. Riksråd 1633-01-14. Lagman i Västergötland och på Dal 1641-03-31. Mönstrade adelns rusttjänst i Finland 1644 (Rf.). Kommissarie vid fredsunderhandlingarna med Danmark i Brömsebro 1646. Friherre 1651-04-12 (introducerad 1652 under nr 16). Död 1652-05-21 i Åbo och begraven 1652-08-22 i en kopparkista i egen murad grav i Åbo domkyrka. Han blev 1625 introducerad på riddarhuset under nr 4 i riddarklassen, vilket nummer sedermera utgått ur matrikeln. 'Var en lärd man och, såsom Åbo hovrätts president, det han var till sin död, en stark befordrare av rättvisan i Finland'. Han har i manuskript efterlämnat »Censura de jure haereditario». Även torde de handskrivna finska släktböckerna av 1598 och 1640 härröra från hans farbroders Axel Kurcks och hans egna forskningar i Finlands forntid. (Rf.) Gift 1:o 1616-07-11 i Stockholm med sin faders syssling, friherrinnan Märta Oxenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o med friherre Johan Carlsson de Mornay, till Helgerum och Erikstad, född troligen 1566, död 1608 och begraven i Riddarholmskyrkan ) (SK.), död 1631-08-10 i Viborg och begraven 1633-07-07 i Kurckska familjegraven i Ulvsby kyrka vid Björneborg, dotter av riksrådet och guvernören, friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och Barbro Axelsdotter (Bielke). Gift 2:o 1634-11-30 Nikolai församling i Stockholm, med sin 1:a frus kusins dotter, friherrinnan Sofia De la Gardie, född 1615-05-08 på Åbo slott, död 1647-10-01 i Stockholm, bisatt i Jakobs kyrka i Stockholm och begraven 1648-01-23 i Ulvsby kyrka, dotter av riksrådet och guvernören, friherre Johan De la Gardie, och friherrinnan Catharina Oxenstierna. Gift 3:o 1649-07-29 i Åbo (Rf.) med sin kusins dotter Christina Horn af Kanckas i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1643-04-09 i Stettin med generalen av kavalleriet Torsten Stålhandske i Västergötland, nr 66, född 1594, död 1644) (SK.), född 1604, död 1673 och begraven 1681-06-26 i Åbo domkyrka i sin 1:a mans grav, dotter av riksrådet och ståthållaren Arvid Henriksson Horn af Kanckas och hans 2:a fru Ingeborg Ivarsdotter (Stiernkors).

Barn:

 • 1. Barbro, död 1658-02-29 i Stockholm. Gift 1644-09-29 med riksrådet, generalguvernören och fältmarskalken Gustaf Evertsson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, i hans 2:a gifte, född 1614, död 1666.
 • 1. Kerstin, till Malstanäs i Forsa socken, Södermanlands län. Född 1617-05-10 Rinkesta. Hovjungfru hos Catharina af Pfalz (Rf.). Död ogift 1688-11-08 på Malstanäs enligt inskriptionen på hennes kopparlikkista i Åbo domkyrka .
 • 1. Ingeborg, född omkring 1618, död 1654-10-05 och ligger jämte sin man begraven i Berendeska graven i Sollentuna kyrka, Stockholms län. Hon gjorde 1653-01 sitt testamente, däruti hon förordnade rikskansleren Axel Oxenstierna och hans son Erik till sina döttrars målsmän. Gift 1634-12-14 i Stockholm med riksrådet och överståthållaren Johan Joakimsson Berendes, i hans 2:a gifte, född 1603, död 1652.
 • 1. Brita, död 1671-07-25 i Stockholm och ligger troligen begraven jämte sin man i Åkers kyrka i Roslagen, som hon 1650 lät ånyo uppbygga. Hon uppförde även 1658 det stora stenhuset på Margretelund, vilket hennes man låtit bebygga till säteri. Gift 1645-03-02 i Åbo (At (RA).) med sin kusin, rikskammarrådet och presidenten, friherre Gabriel Gabrielsson Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1), född 1618, död 1647.
 • 1. Gunilla, död ogift.
 • 1. Anna Margareta, död ogift 1640-11-11.
 • 1. Knut, född 1622. Riksråd och president. Död 1690. Se Tab. 6.
 • 1. Gustaf, född 1624. Riksråd och generalguvernör. Död 1689. Se Tab. 12.
 • 1. Gabriel, född 1630. Landshövding. Död 1712. Se Tab. 13.
 • 2. Märta, född, 1636-09-04, i Tavastehus (At (RA).) död 1698-08-27 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan 1699-01-08. Gift 1659-10-09 med vice presidenten Arvid Ivarsson Natt och Dag, född 1633, död 1683.
 • 2. En son. Född kort före 1638-04-16 [Rf].
 • 2. Catharina Elisabet, född 1640-05-19 Ekholmen (At (RA).). Hovjungfru hos drottning Christina 1651. Död 1705-01-21 och begraven 1705-01-31 i en kopparkista i Fogdö kyrka, Södermanlands län, till vilken kyrka hon 1664 lät bygga sakristian samt 1682-01-01 förärade orgelverket, alltsammans prytt med hennes och hennes mans vapen. Gift 1659-05-15 i Stockholm med sin syssling, översten Axel Posse, född 1627, död 1662.
 • 2. Beata, till Pilois i Vemo socken i Finland (Rf.), före 1680. Gift med generalmajoren Johan Ribbing, i hans 1:a gifte, död 1700.
 • 2. Axel död som barn före modern.
 • 2. En dotter död som barn före modern.

TAB 6

Knut (son av Jöns, friherre Kurck, Tab. 5), friherre till Lempäälä, herre till Hedensö och Klakeborg samt Norsholm i Kimstads socken och Boxholm i Ekebyrinna socken, båda i Östergötlands län, Göksholm i Stora Mellösa socken, Örebro län, Årstad och Vändelsö, båda i Österhaninge socken, Stockholms län, Åkeshov i Bromma socken, Stockholms län samt Sjögerås i By socken, Värmlands län. Född 1622-09-08 (1622-09-12) (Gabriel Kurcks levnadsbeskrivning [At(S)].) Laukko Student i Uppsala 1634-08 (Um.) och i Leiden 1649 (Rf.). Landshövding i Västmanlands län 1651-01-10. Riksråd 1660-02-20. Tillika assessor (generalkommerseråd) i kommerskollegium 1660-06-08. President i Västmanlands län 1663-04-08. Ledamot av myntkommissionen (Ak) 1663-11-02 och av kommissionen för undersökning av Göteborgs stads tillstånd (Ak) 1665-07-22. Tillika lagman i Närke 1666-03-15. Ledamot av kommissionen för undersökning av tillståndet i Västmanland, Dalarna, Närke och Värmland (Ak) 1667-12-21. Tillika häradshövding i Gästrikland 1674-10-05. Häradshövding över Västerbotten och dess lappmarker 1676-06-15. Tillika president i Svea hovrätt 1677-08-04. Avsked från presidentskapet i kommerskollegium 1677-12-03. Avsked från presidentsämbetet i Svea hovrätt 1680-12-24. Avsked från rådsämbetet (Ak) 1681-12-24. Död 1690-06-26 (1690-06-27) (Gabriel Kurcks levnadsbeskrivning [At(S)].) på Hedensö och ligger begraven i Näshulta kyrka, Södermanlands län. 'Han och hans broder Gustaf togo under konung Carl XI:s minderårighet parti i rådet emot Magn. Gabr. De la Gardie i fråga om franska alliansen samt gjorde föreställningar mot konungens dåliga uppfostran. Var hos konung Carl XI ej väl anskriven, vartill anledningen skall hava varit hans utan konungens samtycke ingångna andra äktenskap, vilken ogunst sedan ökades, då han i hemlighet arbetade emot sin styvsons, friherre Axel Bielkenstiernas änkas, friherrinnan Maria Elisabet Bondes giftermål med landshövdingen, friherre Nils Gripenhielm, vilket konungen gynnade och genomdrev. Lät slutligen 1676 på Göksholm anteckna alla deras namn av Natt och Dagsläkten, som med brev bevisades hava varit ägare och bott på denna egendom ända från år 1320, jämte deras målade vapen, vilket arbete en senare ägare, kaptenen Lars Gust. Tersmeden, lät förstöra.' Gift 1:o före 1649-12-27, med Lucretia von Stakenbrouch i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Lamoral von der Noth, som var fader till generalmajoren Tomas von der Noth, friherre von der Noth), född 1614-03-11 i Holland, död 1664-08-28 och begraven i kopparkista i Åbo domkyrka, dotter av Tomas von Stakenbrouch. Gift 2:o 1665-01 på Hedensö, utan konungens tillstånd, med sin kusin, friherrinnan Barbro Natt och Dag i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1643-09-21 med riksrådet och amiralen Claes Hansson, friherre Bielkenstierna, född 1615 död 1662), död 1680-03-14 i Stockholm, 'barnlös med honom, ehuru hon aderton gånger skall varit havande, samt begraven i Storkyrkan 1680-12-14 efter nya förordningen utan all ståt samt därefter nedsatt i Bielkenstiernska graven i Österhaninge kyrka, Stockholms län. Deras giftermål väckte mycket buller och han dömdes att böta 2,000 daler silvermynt ad pios usus och att göra avbön, varförutom prästen, som vigde, blev avsatt, men fick i stället av friherre Kurck tvenne bondehemman på livstid'. Hon var dotter av riksrådet och riksmarskalken Åke Axelsson (Natt och Dag), friherre Natt och Dag, och hans 1:a fru friherrinnan Elsa Oxenstierna. Gift 3:o 1681-06-09 Sundby med sin sysslings dotter, friherrinnan Christina Sparre, född 1650-07-06, död 1722, dotter av riksjägmästaren och överståthållaren Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, och grevinnan Margareta Oxenstierna af Korsholm och Wasa.

Barn:

TAB 7

Knut (son av Knut, Tab. 6), till Hedensö och Norsholm. Född 1684-08-23. Student i Uppsala 1699-11-13. Kornett vid Stenbocks dragonregemente 1701-08-08. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703. Transporterad till Västmanlands regemente 1703-12-05. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1706-02-16. Kaptenlöjtnant 1707-07-11. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1707-09-14. Premiärryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1708-12-05. Majors karaktär 1723-06-26. Död 1726-02-14 på Hedensö. Han blev fången vid Poltava och förd till Kasan, därifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1716-02-12 i Kasan med Anna Berner, född 1699, död 1748-03-22 på Hedensö, dotter av ryska översten och kommendanten i nämnda stad Johan Berner, bördig från Mecklenburg.

Barn:

 • Christina Anna, född 1717-05-14 Kasan, död i Kasan 1718-04-02.
 • Anna Charlotta, född 1718-04-17 i Kasan, död 1774-08-04 på Ökna. Gift 1751-06 med kaptenlöjtnanten, friherre Paul Banér, född 1712, död 1787.
 • Axel Johan, född 1719. Kammarherre. Död 1773. Se Tab. 8.
 • Ebba Catharina, född 1720-05-12 i Kasan, död ogift 1800-01-09 Grinda .
 • Christina, född 1721-11-14. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina (SAB.) 1750-10-24. Hovmästarinna hos nämnda prinsessa (SAB.)1757-05-16. Fick vid 1766 års riksdag tillökning i hovförtäringsmedlen jämte löfte om lönens bibehållande i sin livstid. Död ogift 1769-01-30 i Stockholm och begraven 1769-02-02 å Riddarholmen.
 • Beata, född 1722-11-22 på Hedensö. Stiftsjungfru. Död ogift 1794-06-14 Hanstavik .
 • Elsa Margareta, född 1724-12-06. Stiftsjungfru. Död ogift 1779-08-17 Aronstorp .
 • Ulrika, född 1725-05-07 på Hedensö, död ogift 1748-11-02.

TAB 8

Axel Johan (son av Knut, Tab. 7), till Hedensö. Född 1719-04-09 i Kasan i Ryssland. Student i Uppsala (Um.) 1737-10-27. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1740. Ordinarie kanslist på ambassaden till hovet i Berlin 1744-04-14. Kopist i kungliga kansliet 1746. Kanslist i kungliga kansliet 1746. Kammarherre (Gabriel Kurcks levnadsbeskrivning [At(S)].) 1749-03-12. Död 1773-01-01 på Hedensö. Gift 1:o 1754-11-21 Strömsta med sin syssling, friherrinnan Maria Charlotta Sture, född 1725-09-30 på Strömsta, död i barnsäng 1761-01-26 på Hedensö, dotter av generalmajoren Sten Arvidsson Natt och Dag, friherre Sture, och grevinnan Hedvig Maria Piper. Gift 2:o 1765-07-19 Eka med den förras kusin, friherrinnan Sofia Ribbing af Roberg, född 1735-09-10, död 1780-02-01, dotter av generalmajoren och landshövdingen Bengt Ribbing, friherre Ribbing af Koberg, och grevinnan Ulrika Eleonora Piper.

Barn:

 • 1. Hedvig Margareta, född 1755-12-15) på Strömsta, död 1823-06-08 Stjärnhov. Gift 1777-05-18 på Skeppsta bruk i Gåsinge socken, Södermanlands län med krigsrådet Carl Christian Stiernefelt, född 1752, död 1820.
 • 1. Knut, född 1761. Överstekammarjunkare. Död 1831. Se Tab. 9.
 • 2. Anna Sofia Eleonora, född 1766-04-16 på Hedensö, död ogift 1853-08-19 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.
 • 2. Jöns, född 1767-06-08 på Hedensö. Fänrik vid amiralitetet 1782-08-29. RSO 1788-07-21. Löjtnant 1788-07-21. Kapten 1790-07-17. Kavaljer hos hertig Carl. Major vid örlogsflottan 1799-11-16. Död ogift 1806-06-28 på Rosersbergs kungsgård.
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1768-06-25 (1769), på Hedensö död ogift 1845-11-01 i Nyköping.
 • 2. Claes Arvid, född 1769. President. Död 1834. Se Tab. 10.
 • 2. Johan Fredrik, född 1770-11-22 på Hedensö. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1783-05-07. Fänrik vid Södermanlands regemente 1788-01-17. Kavaljer hos hertigen av Östergötland 1794. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1795-12-20. Kapten vid Jämtlands regemente 1802-06-05. Avsked 1810-05-28. Död ogift 1849-01-05 i Stockholm.

TAB 9

Knut (son av Axel Johan, Tab. 8), till Ekensholm, Björndammen, Mora och Stålboga, alla i Dunkers socken, Vilsta i Klosters socken och Rosenberg i Fors socken (alla i Södermanlands län.). Född 1761-01-20 på Hedensö. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1771-12-17. Livdrabant 1777-01-29. Elev vid krigsakademien i Berlin 1777-06–1778-12-31. Genom byte fänrik vid Södermanlands regemente 1781-04-04. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1782-08-23. Officer i fransk tjänst 1784. Avsked från Södermanlands regemente 1789-03-12. Kammarherre hos konungen 1810-05-11. RNO 1816-04-29. Hovmarskalk 1817-03-01. Överstekammarjunkare 1818-04-13. KVO 1824-01-28. Död 1831-12-08. Gift 1792-08-22 (1792-08-02) på Vilstad med (friherrinnan) Lovisa Gustava von Siegroth, född 1774-09-15, död 1842-09-23 i Stockholm, dotter av kanslirådet (friherre) Carl Ludvig von Siegroth, och Carolina Carleson B.

Barn:

 • Carolina Gustava, född 1794-10-04 på Ekensholm. Hovfröken hos drottningen 1822-03-11. Död 1873-02-27 i Stockholm. Hon försålde Ekensholm och inköpte i stället friherrliga Stierncronska godset Åkeshov i Bromma socken, Stockholms län. Gift 1823-02-25 i Stockholm med kabinettskammarherren, friherre Fredrik Ludvig Alexander von Friesendorff, född 1780, död 1847.

TAB 10

Claes Arvid (son av Axel Johan, Tab. 8), född 1769-07-20 på Hedensö. Student i Åbo 1786 (Lå.). Volontär vid Södermanlands regemente 1781-05-01. Fänrik vid Södermanlands regemente 1781-07-16. Auskultant i Göta hovrätt 1788-12-18. Extra notarie vid kriminalprotokollet 1789-06-19. Kanslist vid Göta hovrätt 1793-08-09. Häradshövdings fullm. 1794-11-27. Assessor i Åbo hovrätt 1796-03-10 och i Göta hovrätt 1796-10-20. Justitieråd 1810-12-10. RNO 1812-11-23. KNO 1825-05-11. President i kammarrätten 1832-12-14. Död 1834-09-12 i Stockholm i kolera. Han blev av sin frände, excellensen, greve Arv. Fredr. Kurck utsedd till innehavare med fideikommissrätt av det gamla finska stamgodset Laukko, vilket han sedermera 1817, med kungligt tillstånd, försålde. Gift 1820-03-07 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Eleonora Ottiliana Liljencrantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1835-10-27 på Hörle bruk i Värnamo socken, Jönköpings län med översten, greve Gustaf Carl Albert August Ehrensvärd, i hans 2:a gifte, född 1787, död 1860), född 1797-03-13 Sandbro, död 1858-01-11 Tosterup s län, dotter av landshövdingen, greve Johan Vilhelm Liljencrantz, och hans 1:a fru Johanna Beata von Engeström.

Barn:

 • Arvid Fredrik, född 1821. Ryttmästare. Död 1885. Se Tab. 11.
 • Sofia Ulrika Johanna, född 1823-11-30 i Stockholm, död 1907-04-14 på Gubbero vid Göteborg. Gift 1851-10-11 i Tosterups kyrka med kommendörkaptenen i flottan, KVO1kl, RSO, mm, Jakob Emil Ekman, född 1815-02-05 i Göteborg, död där 1900-02-21.

TAB 11

Arvid Fredrik (son av Claes Arvid, Tab. 10), född 1821-04-25 i Jakobs församling, Stockholm. Student i Lund 1837-11-18. Sergeant 1837-12-06. Officersexamen 1839-03-05. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1839-07-12. Löjtnant 1849-07-03. Ryttmästare 1859-09-20. Avsked 1864-05-17. RNO 1875-12-01. RDDO 1879-10-30. Död 1885-11-17 på sin egendom Rynge i Sjörups socken, Malmöhus län. Ägde Rynge i Sjörups socken samt Tidö i Rytterns socken, Västmanlands län 1864–1873, och Petersborg i Smedstorps socken, Kristianstads län. Gift 1846-09-22 Svaneholm med Eva Bobelina Beata Lovisa Jakobina Hallenborg, född 1826-09-11 Rydsgård, död 1900-02-05 i Köpenhamn, dotter av kammarherren Carl Johan Hallenborg, och hans 2:a fru grevinnan Eleonora Charlotta Filipina Fredrika Lovisa von Schwerin.

Barn:

 • Elin Eleonora, född 1847-09-12 Wrangelsberg s län, död 1869-01-17 på Rynge.
 • Claes Carl Gustaf, född 1849-08-26 på Wrangelsberg. Mogenhetsexamen 1871-06-09. Student i Uppsala 1871–1872 samt i Leipzig 1874. Tjänstgöring såsom extra geolog vid Sveriges geologiska undersökning 1874–1875. Ledamot av styrelsen för kulturhistoriska föreningen för södra Sverige sedan 1888. Ledamot av Kongelige Nordiske Oldskriftselskab i Köpenhamn 1889-02-19. Fil. hedersdoktor 1918-09-27. Arrenderade från 1888 en tid Petersborg i Smedstorps socken, Kristianstads län. Död 1937-07-21 i Lund och utslocknade med honom denna friherrliga ätt på svärdsidan.
 • Eva Sofia, född 1850-09-28 på Wrangelsberg, död 1913-02-05 i Engelbrekts församling, Stockholm . Gift 1873-09-05 på Rynge med överstelöjtnanten greve Gustaf Verner von Schwerin, nr 94, född 1839, död 1912.
 • Sigrid Augusta, född 1857-09-27 på Rynge.
 • Elsa Margareta, född 1865-05-17 på Tidö. Död 1939-03-18 i Köpenhamn. Begraven å Vallösa kyrkogård i Sjorups förs., Malmöhus län.

TAB 12

Gustaf (son av Jöns, friherre Kurck, Tab. 5), friherre till Lempäälä i Åbo (nu Tavastehus) län, herre till Ållonö och Näs, båda i Östra Stenby socken, Östergötlands län samt Broberg i Skönberga socken, Östergötlands län. Född 1624-10-10 Klakeborg s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala (Um.) 1634-08 och i Leiden 1642 (Rf.). Överste för Åbo läns kavalleriregemente 1649–1658 (KrAB.). Landshövding i Östergötlands län 1658. Riksråd 1664-08-18. Tillika hovrättsråd i Svea hovrätt (Ash.) 1665-02-09. Tillika häradshövding i Hammarkinds, Björkekinds och Östkinds härader 1665-05-11. Tillika krigsråd 1667-01-15. Generalguvernör över drottning Christinas underhållsländer 1669-04-02. Lagman över Kalmar län och Öland 1674-01-15. Avsked från generalguvernörsämbetet 1674-10-19. Död 1689-03-12 (1688-02) (Gabriel Kurcks levnadsbeskrivning [At(S)].) på Ållonö och begraven i egen byggd grav i Östra Stenby kyrka, varest hans eget och hans 16 anors vapen ses. Han lät tillbygga denna kyrka och skänkte till kyrkan predikstolen och en stor kyrkklocka, å vilken funnos hans och hans frus namn jämte årtalet 1668. 'Han var en stor statsman men därjämte intrigör. Tog, bland annat, drottning Christinas parti emot rådet.' Gift 1654-08-09 i Stockholm med Elsa Ebba Banér, friherrinna Banér, född tvilling 1634-05-05 i Stockholm, död i Stockholm 1682-04-11, dotter av riksrådet och riksmarskalken Axel Gustafsson Banér nr 22 och hans 2:a fru, grevinnan Ebba Brahe.

Barn:

 • Axel Johan, född 1656-06-20 i Elbingen i Preussen, död 1659-07-06 i Linköping och begraven i Östra Stenby kyrka .
 • Carl Gustaf, född 1657. Student i Uppsala (Um.) 1671-06-26. Begav sig till Frankrike och antog katolska läran. Död ogift i Frankrike.
 • Jöns, till Ållonö, Näs, Broberg, Simonstorp och Rådenö. Född 1658-09-08 i Linköping. Student i Uppsala (Um.) 1671-06-26. Fänrik vid Upplands regemente 1676-04-07. Kaptenlöjtnant vid Upplands regemente 1677-01-02. Generaladjutant. Död ogift 1678-06-13 i Stockholm och begraven i familjegraven i Östra Stenby, varest hans eget och hans 16 anors vapen uppsattes.
 • Gabriel, död 1658-09-09.
 • Märta Maria, född 1659, död 1713-06-18 på Ållonö och ligger jämte sin man begraven i Kurckska graven i Östra Stenby kyrka. Gift med översten Knut Lilliehöök af Fårdala, i hans 1:a gifte, född 1644, död 1704.
 • Knut, till Ållonö. Född 1660-03-30 på Linköpings slott. Student i Uppsala (Um.) 1671-06-26. Kammarherre bos drottning Hedvig Eleonora. Död ogift 1698-09-02 i Stockholm och begraven (Kd.) 1699-07-23 i Banérska graven i Riddarholmskyrkan, varest hans vapen uppsattes.
 • Gustaf. Student i Uppsala (Um.) 1671-06-26. Fänrik vid C. J. Königsmarcks regemente i Frankrike. Död ogift 1684-05-12 genom drunkning, sårad, i floden Ter under slaget vid Gerona i Katalonien.
 • Mätta Brita, till Näs, död ogift 1706-06-18 och begraven i familjegraven i Östra Stenby kyrka .
 • Ebba Catharina, död 1688-09-15 Västerby. Gift 1686 med danska envoyén Johan Didrik Grüner i hans 1:a gifte, stamfader för adliga ätten Grüner, född 1661, död 1712.
 • Elsa Beata, till Näs, född 1668, död 1725 på Näs och begraven 1725-05-23 i familjegraven i Östra Stenby kyrka. Hon var förlovad med översten Nils Rosenstierna, som blev dödad i träffningen vid Malatitza 1708-08-31.
 • Christina, född 1670-12-04 och döpt 1671-07-01 i Stockholm, död 1736-04-07 Ållonö 'Hon gav enligt sin mans löfte till Östra Stenby kyrka en altartavla, som var prydd på sidorna med Oxenstierna och Kurck-vapnen.' Gift 1700-11-30 på Ållonö med sin faders sysslings son, generalmajoren, greve Gustaf Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1675, död 1723.

TAB 13

Gabriel (son av Jöns, friherre Kurck, Tab. 5), friherre till Lempäälä, herre till Laukko och Tottijärvi, båda i Vesilaks socken i nuvarande Tavastehus län. Född 1630-11-14 på Viborgs slott. Student i Åbo 1641 och i Uppsala 1644-11-19–1650. Volontär i spanska armén 1652 och deltog i belägringen av Rocroy 1653. Anställd vid en holländsk ambassad till London 1654. Promov. mag. i Oxford 1654. Återvände till Nederländerna och var en tid anställd i Antwerpen som kammarherre hos drottning Christina. Blev efter återkomten till Sverige kammarherre hos konung Carl X Gustaf 1650-05. Konungens generaladjutant i slaget vid Warschau 1650-07. Ryttmästare vid arvprinsens livgarde till häst 1650 (Ckg.). Kapten för livkompaniet av konungens livgarde till fot 1650-09 (Ckg.). Major vid konungens livgarde 1657-01-31. Utsedd 1659-11-20 till legationsmarskalk vid fredsunderhandlingarna i Oliva 1660. Överste för Viborgs infanteriregemente 1660-08-20 men redan 1660-11-20 överste för Västmanlands regemente. Landshövding i Viborgs län 1667-03-06 men undanbad sig och blev i stället landshövding i Skaraborgs län 1668-06-18. Avsked 1683-06-30 och bosatte sig 1685 på Laukko. Död på Laukko 1712 och begraven i Vesilaks kyrka. 'Han talade med färdighet latin. Var en tapper krigare och nitisk hövding'. Sysselsatte sig med att sätta Davids psaltare på vers och med att därtill komponera melodier. Inalles skrev och tonsatte han 140 psalmer. Så gott som alla hans dokument gingo förlorade i den brand, som 1704-01-28 förstörde Laukko, utom manuskriptet till psaltaren, vilket tillfälligtvis var utlånat. Hans Levnadsminnen utgåvos av Finlands statsarkiv 1906. Gift 1:o 1661-03-03 i Stockholm, då drottningen gjorde bröllopet och klädde bruden, med grevinnan Christina Stenbock, född 1640-09-11 i Stockholm, död i Stockholm 1671-12-27 och begraven i Storkyrkan i närvaro av konungen, änkedrottningen, riksens råd och ständernas deputerade, dotter av riksrådet och rikstygmästaren, friherre Erik Stenbock, greve Stenbock, och hans 1:a fru Catharina von Schwerin. Gift 2:o kort efter 1674-04-21 (1674-08-09 Nyrud ) med friherrinnan Beata Kagg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1660-02-24 i Göteborg med riksrådet Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, i hans 3:e gifte, född 1616, död 1665), född 1638-07-28 på Källstorp i Örslösa socken, Skaraborgs län, dotter av guvernören Nils Kagg, friherre Kagg, och friherrinnan Margareta Bonde.

Barn:

 • 1. Erik Gustaf, född 1661-12, död späd och begraven i Vesilaks kyrka .
 • 1. Jöns, född 1662 på Laukko. Student i Uppsala (Um.) 1675-10-05. Död 1681-08-16 på Nyrud och begraven 1682 i Mariestad.
 • 1. Erik, född 1664-05-18 i Åbo. Student i Uppsala (Um.) 1675-10-05. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1687-03-17. Kaptenlöjtnant vid Älvsborgs regemente. Död 1694 i Hamburg av en hetsig feber.
 • 1. Märta Beata, född 1665-11-20 på Laukko, död 1696-05-10 (1694-05-14 enligt inskriften på likkistan (At (Sch).) Kullinge, och begraven 1697 (1699-01-08) i Linköping. Gift 1686-07-13 i Kungsholms församling, Stockholm med översten Adolf Johan Crusebjörn, nr 136, i hans 1:a gifte, född 1660, död 1703.
 • 1. Axel Gustaf, född 1668. Major. Död 1704. Se Tab. 16.
 • 1. Gabriel, född 1669-11-20 på Marieholms kungsgård i Leksbergs socken, Skaraborgs län. Levde utan tjänst. Död barnlös 1740. Gift med friherrinnan Ingeborg Horn af Åminne, dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Horn af Åminne, och Ebba Myhr.
 • 2. Christina, född 1681-09-21, död i barnsäng 1698-03-25 på Tottjärvi och begraven 1698-10 med sin späde son i Vesilaks kyrka. Gift 1697-04 på Laukko med kaptenen Bernhard Mellin, friherre Mellin.

TAB 14

Knut (son av Gabriel, Tab. 13), född 1667-01-28 på Laukko (Rf.). Student i Uppsala (Um.) 1675-10-05. Musketerare vid livgardet 1687-10. Fänrik vid Upplands regemente 1688-01-30. Fänrik vid G. Lewenhaupts regemente 1688-10-02, som då avgick till Holland. Löjtnant vid G Lewenhuaupts regemente, med fullm. av konungen av England, 1689-10-18. Kapten 1691-03-24. Hemkom 1692. Kaptenlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1692-12-01. Kapten vid Västmanlands regemente 1694-02-13. Avsked 1700-12-29 på grund av svåra blessyrer i slaget vid Narva. Död 1709. Gift 1699-06-04 Aspnäs med Catharina Stiernhöök i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1688-07-25 i Stockholm med vice presidenten Jonas Erdtman, adlad Schönberg, född 1645, död 1695), född 1670, död 1732-12-26, dotter av assessorn Andreas Stiernhöök nr 471, och Anna Lemmens.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1700-01-20 på Aspnäs, liksom syskonen, död ogift 1739.
 • Knut Carl, född 1700-09-23 på Aspnäs [Medd. av aktuarien O. Edelstam.]. Måhända den »studiosus Kurck» som begraven 1744-08-14 på Uppsala kyrkogård. (Medd. av aktuarien O. Edelstam.)
 • Knut Gabriel, född (Medd. av aktuarien O. Edelstam.) 1701-11-19 på Aspnäs. Student i Uppsala (Um.) 1720-02-05. Auskultant i Svea hovrätt. Fänrik på exspektans vid Björneborgs regemente 1726 (KrAB.). Död ogift 1732-02-27 på Ullfors bruk (Medd. av aktuarien O. Edelstam.) i Tierps socken, Uppsala län och begraven 1732-03-10.
 • Axel Gustaf, född 1704. Kapten. Död 1764. Se Tab. 15.

TAB 15

Axel Gustaf (son av Knut, Tab. 14), född 1704-06-03 på Aspnäs i Östervåla socken, Västmanlands län. Student i Uppsala (Um.) 1720-02-05. Volontär vid livgardet 1723-05-01. Underofficer vid livgardet. Livdrabant 1728-07-25. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1734-09-23. Interimskapten vid Södermanlands regemente 1743-05-07. Regementskvartermästare 1749-02-13. Avsked 1750-07-03. RSO 1751-12-04. Död 1764-08-29 Ingebo Ägde Odensfors i Tierps socken, Uppsala län. Gift 1739-10-13) med Anna Catharina Wendelin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med inspektoren vid Älvkarleby Georg Malmstedt), född 1705, död 1788-10-02 på Ingebo.

Barn:

 • Knut Gabriel, född 1740-09-13. Student i Uppsala (Um.) 1754-03-12. Fänrik. Död ogift före modern.

TAB 16

Axel Gustaf (son av Gabriel, Tab. 13), till Laukko och Tottjärvi, född 1668-06-11 i Stockholm, buren till dopet av drottningen (Rf.). Student i Uppsala (Um.) 1675-10-05. Fänrik vid Jämtlands regemente 1686-09-27. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1689-04-27. Avsked 1689. Livdrabant 1700-04-03. Korpral vid drabanterna (major) 1703-12-14. Död 1704-09-12 i Stockholm Han deltog i belägringen av Thorn och av Lemberg, men måste därefter för sjuklighet taga permission och resa hem.(Rf.) Gift med Agnes Sofia von Lützow, död 1745 på Laukko, dotter av översten August Fredrik von Lützow och Elisabet von Schack.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1695. Kapten. Död 1740. Se Tab. 17.
 • Gabriel Fredrik, född 1697-03-12. Musketerare vid livgardet 1713-02-09. Fänrik vid livgardet 1713-06-23. Löjtnant 1718-10-13. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1734-03-22. Major vid Smålands kavalleriregemente 1747-03-10. RSO 1748-11-07. Död barnlös 1754-01-04 på majorsbostället Biskopsbo i Vrigstads socken, Jönköpings län. Gift 1734-08-27 på Ållonö i Östra Stenby socken, Östergötlands län med sin syssling, grevinnan Elsa Christina Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1713-05-17 på Ållonö, levde 1759, dotter av generalmajoren, greve Gustaf Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och friherrinnan Christina Kurck,

TAB 17

Axel Gustaf (son av Axel Gustaf, Tab. 16), född 1695-04-16. Tjänade först en tid som gemen och underofficer. Sekundlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1711-10-06. Löjtnant vid Östgöta och Södermanlands tremänningsinfanteriregemente 1712-10-06. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1713-05-12. Kapten vid Östgöta och Södermanlands tremänningsinfanteriregemente 1717-11-25. Sekundkapten vid Horns garnisonsregemente i Halland 1721 (Lk.). Kapten vid Horns garnisonsregemente i Halland (Lk.) 1730-01-14. Avsked 1739-08-09. Död 1740-01-31 i Malmö och begraven i Tottska graven i Skabersjö kyrka. Gift 1732 med Margareta Tott, död 1749-12-28, dotter av kaptenen Fredrik Owesson Tott och Hedvig Sofia Sehested samt syster till ryttmästaren Otto Tott, naturaliserad och adopterad Tott.

Barn:

 • Arvid Fredrik, greve Kurck (ej introducerad), född 1735, död 1810. Se Tab. 18.
 • Knut Carl, död som barn 1738 och begraven 1738-04-22 i Skabersjö kyrka .
 • Gustaf Gabriel, född 1736-12-18 i Malmö, död som barn.
 • Margareta Sofia, född 1739-05-21, död 1824 (Rf.) på Hanaskog i Kviinge socken, Kristianstads län. Gift 1756-03-10 med sin broders svåger, förste stallmästaren, friherre Arvid Reinhold von Nolcken, född 1732, död 1802.

TAB 18

Arvid Fredrik, greve Kurck men ej introducerad (son av Axel Gustaf, Tab. 17), till Jordberga i Källstorps socken, Malmöhus län samt Laukko i Vesilaks socken i Finland, som han fick till fideikommiss av sin kusin. Född 1735-05-27 i Malmö. Student i Uppsala (Um.) 1748-02-04. Hovjunkare 1748-04-23. Auskultant i Göta hovrätt 1751 109. Notarie i Göta hovrätt 1753-05-02. Vice fiskal 1758-03-07. Assessor 1762-06-29. Generalauditör 1771-07-30. Revisionssekreterare 1774-12-16. President i Vasa hovrätt 1775-06-27. RNO 1776-11-26. KNO 1776-12-27. President i Göta hovrätt 1781-06-18. RoKavKMO 1787-11-26. Ledamot av konungens högsta domstol 1792. President i kammarkollegium 1792-11-01. En av rikets herrar 1793-05-17. Greve 1797-11-01 men tog aldrig introd. Avsked från presidentsämbetet 1801-07-07. Död 1810-04-06 på Jordberga och begraven i Källstorps kyrka 1810-06-16. Gift 1755-05-20 med stiftsjungfrun, friherrinnan Hedvig Ulrika von Nolcken, född 1735-11-11 i Stralsund, skilda åt i säng och säte, död 1801-08-26 på Östaröd och begraven 1801-10-06 i Källstorps kyrka, dotter av presidenten Erik Mattias von Nolcken, naturaliserad och friherre von Nolcken, och hans 1:a fru Christina Margareta Lode från Livland.

Barn:

 • Margareta, född 1757-02-01, död 1784-11-10. Gift 1782-09-28 på Jordberga med kaptenen Gustaf Ehrensparre, född 1749, död 1785.
 • Axel Erik, född 1758-09-28 på Jordberga, död 1758-12-06.
 • Sofia, död som barn.

TAB 19

Knut Carl (son av Axel Gustaf, Tab. 16), till Laukko och Tottjärvi. Född 1700-09-22 Aspnäs. Fänrik, först vid Upplands infanteriregemente, sedan vid Åbo läns regemente. Död 1729. Gift 1721 med Sofia Juliana Bars, begraven 1730-08 i Mussaby (Griftkväde.), dotter av häradshövdingen Claes Detlofsson Bars och Sabina Juliana Silfversvan.

Barn:

 • Axel Gustaf, till Laukko. Född 1728-06-13 i Björneborgs län. Sergeant vid Björneborgs regemente 1744-09-17. Fänrik vid Björneborgs regemente 1749-05-09. Avsked 1758-12-21.. Hovjägmästares titel. Död ogift 1800-11-22 på Laukko, som han i sitt testamente stiftat till fideikommiss för friherrlige ätten Kurck under sin kusin, presidenten greve Arv. Fredr. Kurcks disposition, men vilket sedermera 1817 av dennes utnämnde efterträdare, justitierådet friherre Claes Arvid Kurck med kungligt tillstånd försåldes. Hovjägmästaren friherre Kurck efterlämnade en naturlig dotter Sofia Juliana Roseling, som blev gift med friherre Emanuel von Düben.
 • Sofia Juliana, född 1730-03-01, posthuma, död 1763-02-18 (1762-02-18) Nokia Gift 1745-03-05 med majoren Carl Reinhold von Knorring, naturaliserad von Knorring, i hans 1:a gifte, född 1718, död 1793.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: