:

Ribbing af Koberg nr 216

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Ribbing af Koberg nr 216 †

Friherrlig 1731-07-05, introd. 1752. Utdöd 1883-06-06.


TAB 1

Bengt Ribbing, friherre Ribbing af Koberg (son av Johan Ribbing, se adliga ätten Ribbing nr 15, Tab. 26), friherre och herre till Koberg i Lagmansereds m. fl. snr Älvsborgs län, vilken egendom han köpte 1738. Född 1686-06-07 i Stockholm1. Förare vid livgardet 1703-09-01. Sergeant därst. 1704-01-20. Fänrik s. å. 28/3. Löjtnant 1706-07-21. Kapten vid livdragonregementet 1708. Kapten vid livgardet 1711-04-11. Generalmajor därst. s. å. 10/11. Överste för bremiska regementet till fot 1715-11-09 och för Västgöta tremänningsregemente till fot 1716-11-13. Vice kommendant i Göteborg 1719-12-04. Överste för garnisonsregementet därst. Generalmajor av infanteriet 1730-01-22. Landshövding och överkommendant i Göteborgs och Bohus län s. å. 1/12. Friherre 1731-07-05 (äldsta sonen på ättens vägnar introd. 1752 under nr 216 och fick ätten namnet Ribbing af Koberg). Död 1741-03-29 i Göteborg. 'Han åtföljde konung Carl XII på alla dess krigsäventyr och kom med honom till Bender. Kallades 1738 av konung Fredrik till riksråd, men undanbad sig detta höga ämbete.'. Gift 1718 med grevinnan Ulrika Eleonora Piper, född 1698-10-26, död 1754-02-27, dotter av k. rådet och överstemarskalken Carl Piper, adlad, friherre och greve Piper, och Christina Törnflycht. Efter hennes död såldes Koberg 1757 av arvingarna till direktören Niklas Sahlgren.

Barn:

 • Carl, född 1718-10-18 på Högestad i likanämnd socken Malmöhus län. Student i Lund2 1735-10-11. Volontär vid fortifikationen 1733-06-11. Konduktör vid Stockholmsbrigaden 1735-12-12. Löjtnant vid Kalmarbrigaden 1742-01-13. Kapten vid fortifikationen 1747-08-18. Major 1754-04-05. RSO 1757-12-04. Överste och kommendant i Landskrona 1762-02-09. Kommendant i Kalmar 17652. Envoyé extraordinaire till Ryssland 17662. Landshövding i Nylands och Tavastehus län2 1773-04-22. Generalmajor2 s. å. 29/4. Död ogift s. å. 2/12 i S:t Petersburg.
 • Johan, född 1719. Hovmarskalk. Död 1788. Se Tab. 2
 • Fredrik, greve Ribbing, född 1721, död 1783. Se grevliga ätten Ribbing.
 • Christina, född 1723-05-20 i Göteborg, död 1773-03-02 i Malmö. Gift 1756-10-17 med generallöjtnanten och landshövdingen, greve Johan Cronhielm af Flosta, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1782.
 • Margareta, född 1726-11-27, död späd.
 • Maria, född 1728-07-06 död späd.
 • Sten, född 1729-07-13 i Göteborg. Student i Lund 1744. Kom i tjänst 1749. Sergeant vid hessensteinska regementet s. å. Fänrik därst. 1750-08-21. Transp. till kronprinsens regemente 1758-04-25. Kapten vid fribataljonen i Pommern 1759-04-11. Kapten vid drottningens livregemente s. å. 7/12. RSO 1760-04-28. Död 1761-12-12 i Stockholm. 'Han ådagalade 1759 mycken tapperhet vid Fehrbellin, där han blev blesserad.'
 • Axel, född 1730-12-14 i Göteborg. Underofficer vid hessensteinska regementet 1740-06-16. Student i Lund 1744. Fänrik därst. 1749-06-30. Löjtnant 1750-07-09. Kapten vid Västgötadals regemente 1761-12-22. RSO 1770-04-28. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1776-12-18. Överstelöjtnants avsked 1781-04-04. Död barnlös 1791-07-03 på bostället Alebäck i Sävare socken Skaraborgs län. Gift 1776-09-03 på Stora Bjurum i Bjurums socken Skaraborgs län med Maria Christina Lillie af Aspenäs, född 1754-03-01, död 1835-03-23 Stockaryd, dotter av majoren Carl Georg Lillie af Aspenäs, och hans 1:a fru, grevinnan Margareta Stenbock.
 • Charlotta, född 1732-04-06, död ogift 1778-06-06 i Norrköping.
 • Eva, död späd.
 • Sofia, född 1735-09-10, död 1780-02-01. Gift 1765-07-11 Eka med kammarherren, friherre Axel Johan Kurck, född 1719, död 1773, som förut varit gift med hennes kusin.
 • Hedvig Sofia, död späd.
 • Conrad, född 1738-02-03 i Göteborg. Student i Uppsala3 1755-10-24. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1755. Fänrik vid fribataljonen 1756-12-18. Löjtnant därst. 1758-05-07. Kapten 1761-09-14, placerad vid greve Cronhielms värvade regemente i Stralsund 1762. Placerad vid kronprinsens regemente 1767-04-01. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 18/8. RSO 1779-01-24. Vice korpral vid livdrabantkåren s. å. 10/2. Regementskvartermästare vid Östgöta infanteriregemente 1782-05-15. Avsked med majors n. h. o. v. 1783-05-28. Död ogift 1801-10-25 på Hackstads rusthåll i Uppland.

TAB 2

Johan (son av Bengt Ribbing, friherre Ribbing af Koberg, Tab. 1), till Hagbyberga i Björkviks socken Södermanlands län. Född 1719-12-04 i Göteborg. Student i Lund2 1735-10-11. Hovjunkare4 1741-10-27. Tjänstg. hos konungen4 1751-05-08. Kammarherre hos drottningen4 1753-05-14. Hovmarskalk4 1763-03-12. Död 1788-10-24 på Hagbyberga. Gift där 1753-08-13 med Johanna Catharina Gyllenkrok, född 1734-09-17, död 1792-10-09 på Hagbyberga, dotter av hovjunkaren Axel Gyllenkrok, och Lovisa Vilhelmina De Geer.

Barn:

 • Axel, född 1760-08-26 på Hagbyberga. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1762-04-21. Sekundadjutant vid Jämtlands dragonregemente 1771-06-05. Löjtnant därst. 1775-03-22. Genom byte löjtnant vid Södermanlands regemente 1777-05-13. Död ogift 1780-04-25 på Hagbyberga.

TAB 3

Bengt (son av Johan, Tab. 2), till Hagbyberga samt Marieberg och Hovsta, alla i Björkviks socken Södermanlands län och Hults bruk i Kvillinge socken Östergötlands län. Född 1754-07-15 på Hagbyberga. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1763-12-01. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1770-01-26. Löjtnant därst. s. å. 15/10. Genom byte löjtnant vid Södermanlands regemente 1774-12-20. Kapten därst. 1776-10-22. Major 1781-12-19. RSO 1790-07-29. Avsked 1791-04-11. Död 1811-04-21 i Nyköping. Han deltog i finska kriget 1788–1790, varunder han vid Keltis baracker med utmärkt tapperhet anförde regementet. Gift 1792-11-25 Kåreholm Östergötlands län med friherrinnan Catharina Görvel Örnfelt, född 1767-08-20, död 1797-06-12 på Hagbyberga, dotter av överstelöjtnanten och vice landshövdingen, friherre Fredrik Bengt Örnfelt, och Catharina Gustava von Meijerhelm.

Barn:

 • Johanna Gustava (Jeanette), född 1794-01-12 på Hagbyberga, död där 1877-01-07 och begraven på Björkviks gamla kyrkogård. Gift 1817-07-08 Hovsta
 • Johan Fredrik, till Hagbyberga. Född där 1794-12-30. Kornett vid livgardet till häst 1812-11-05. Konfirm. fullm. 1813-02-12. 2. Löjtnant 1815-01-17. Död ogift 1817-12-18 i Stockholm och begraven 1818-01-00 med militärisk ståt i Klara kyrka
 • Görvel Juliana, född 1796-12-23, död 1836-10-30 i Norrköping. Gift 1816-11-15 med hovmarskalken Axel Ludvig Schildt, född 1781, död 1846.

TAB 4

Ture (son av Bengt Ribbing, friherre Ribbing av Koberg, Tab. 1), född 1725-07-29 i Göteborg. Furir vid Zanders värvade garnisonsregemente 1742. Livdrabant s. å. 16/10. Student i Lund2 1744-02-01. Regementskvartermästare vid garnisonsregementet i nämnda stad 1750-03-30. Stabskapten vid Hessensteins värvade regemente s. å. 25/4. Kapten därst. s. å. 19/9. Major 1765-09-30. RSO 1767-11-23. Avsked 1768-06-07. Död 1790-10-25 Västergården. Gift 1:o 1760-10-12 med friherrinnan Hedvig Juliana Roos, född tvilling 1733-10-06 Kastellgården, död 1781-09-19 på Lövås i Gestads socken Älvsborgs län, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Axel Erik Roos, och hans 2:a fru, grevinnan Hedvig Charlotta Cronhielm af Flosta. Gift 2:o 1788-06-20 på Södra Skåne i By socken Värmlands län med friherrinnan Ebba Christina Uggla, född 1750-04-02, död 1835-01-01 Säverud

Barn:

 • 1. Ulrika Charlotta, född 1761-07-25, död 1826 15/?? Lindhult. Gift 1788-05-10 på Lövås med kaptenen Carl Johan Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, nr 66, född 1758, död 1829.
 • 1. Axel, född 1762-08-24 på Lövås. Sergeant vid hessensteinska regementet 1766-08-14. Fänrik vid Västgötadals regemente 1777-10-22. Löjtnant därst. 1781-09-25 9. Kapten 1788-04-22. Avsked 1796-04-30/4. Var chef för en bataljon av Älvsborgs lantvärn 1808. RSO 1809-07-03. Död barnlös 1819-05-01 på Sunnanå i Holms socken Älvsborgs län. Gift 1795-06-30 på Qvantensburg i Bolstads socken Älvsborgs län med friherrinnan Charlotta Magdalena von Scheiding i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1779-05-08 med översten Carl Jakob von Qvanten, född 1734, död 1789), född 1758, död 1835-01-27 på Sunnanå, dotter av kaptenen, friherre Jakob Johan von Scheiding, och Anna Beata Roos af Hjelmsäter.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1763-10-07, död 1809-07-16 Skönnebol. Gift 1788-06-10, på Lövås med löjtnanten Johan Gustaf von Eckstedt, i hans 1:a gifte, född 1763, död 1815.
 • 1. Christina Sofia, född 1767-01-10, död 1795-07-05 på Järn i östads socken Älvsborgs län. Gift 1793-09-22 Toverud med överstelöjtnanten Carl Adam Silfverhielm, i hans 1:a gifte, född 1760, död 1829.
 • 1. Bengt, född 1768-01-02, död s. å. 10/4.
 • 1. Juliana, född 1770-05-10, död 1833-03-20. Gift 1792-08-24 på Västergården med majoren Carl Fredrik Uggla, född 1766, död 1830.
 • 1. Maria Elisabet, född 1771-07-02.
 • 1. Carl Fredrik, född 1772. Kapten. Död 1828. Se Tab. 5
 • 1. Conrad, född 1775-07-27 på Lövås. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1784-10-12. Stabsfänrik därst. s. å. 7/12. Stabslöjtnant 1792-08-10. Stabskapten 1799-12-18. Död 1805-05-26 på Slädene i likanämnd socken Skaraborgs län. 'Han bevistade bl. a. kriget 1788 på örlogsflottan och därunder sjöslaget vid Hogland den 17 juli s. å.'
 • 1. Johanna Henrika, född 1778-11-26, död 1845-10-25 i Göteborg och ligger jämte sin man begraven på nya kyrkogården därst. Gift 1800-08-31 på Skönnebol med generallöjtnanten och landshövdingen, greve Axel Pontus von Rosen, född 1773, död 1834.
 • 1. Gustava Turinna, född 1779, död 1838-03-24 på majorsbostället Lind i Askersunds landsförsaml. Örebro län. Gift 1803-08-07 på Toverud med generalmajoren Christer Mörner, född 1776, död 1855.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Ture, Tab. 4), född 1772-07-03 Lövås s socken Älvsborgs län. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1783-01-03. Stabskornett därst. s. å. 19/3. Konstit. löjtnant vid Västgötadals vargering 1790-01-27. Löjtnants konfirm. fullm. s. å. 10/11. Stabslöjtnant vid Västgötadals regemente 1792-11-23. Stabskapten därst. 1796-04-30. RSO 1809-02-02/6. Avsked 1810-09-13. Postinspektör i Vänersborg 1825-12-30. Död 1828-08-12. Bevistade kriget i Pommern 1806 och 1807. Gift 1:o 1808-09-11 i Råda socken med Johanna Erika Braun, född 1783, död 1810-04-26 på kaptensbostället Halvardsbyn i Örs socken Älvsborgs län, dotter av hovsekreteraren Norra Braun. Gift 2:o 1811-08-12 Berg med sin broders styvdotter, stiftsjungfrun Fredrika von Qvanten, född 1782-03-14 Qvantensburg s socken Älvsborgs län, död 1864-05-21 Vilsta, dotter av översten Carl Jakob von Qvanten, och friherrinnan Charlotta Magdalena von Scheiding.

Barn:

 • 1. Axel, född 1806-08-14, död ogift 1866-07-17 på Högsäter Värmlands län.
 • 1. Conrad, född 1808-08-29 i Gestads socken. Sergeant vid Västgötadals regemente 1823-01-10. Kadett vid Karlberg 1825-02-24. Kammarpage hos konungen 1826. Utexaminerad 1830-01-28. Fänrik vid Södermanlands regemente 1830-03-13. Löjtnant därst. 1834-05-30. Avsked ur krigstjänsten 1839-07-05. Död 1883-06-06 i Stockholm och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1832-10-09 på Rånäs bruk i Fasterna socken Stockholms län med Eva Aurora Reuterskiöld, född 1808-06-13 på nämnda egendom, död 1893-01-17 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld, friherre Reuterskjöld, och hans 1:a fru Maria Gustava Le Febure, nr 1989.
 • 1. Turinna, född 1810-03-12, död s. å. 7/12 på Halvardsbyn.
 • 2. Axiana Charlotta, född 1812-08-21 på Halvardsbyn. Stiftsjungfru. Död 1848-02-08. Gift 1838-02-06 med sin faders kusins frus systerson, löjtnanten, friherre Mauritz Posse af Säby, född 1808, död 1848.
 • 2. Hedvig Juliana Ulrika Johanna Gustava, född 1813-10-01 på Halvardsbyn. Stiftsjungfru. Död 1899-05-29 i Nyköping. Gift 1841-02-15 på Halvardsbyn med sin sysslings styvson, kammarherren, friherre Knut Sperling Leijonhufvud, född 1813, död 1864.
 • 2. Ebba Carolina Fredrika, född 1817-11-23 Vena s socken Älvsborgs län. Stiftsjungfru. Död ogift 1868-01-20 i Stockholm.

Källor

1At (So). 2At (P). 3Um. 4SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: