:

Cronstedt nr 136

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Cronstedt nr 136 †

Friherrlig 1718-08-03 introducerad 1719. Utdöd 1834-07-29.


TAB 1

Carl Olderman, adlad och adopterad samt friherre Cronstedt (son av Anders Olderman, se adl. ätten Cronstedt, Tab. 2), till Gäddeholm i Irsta socken och Aggarö i Kärrbo socken (båda i Västmanlands län.). Född 1672-05-20 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1679-03-03. Adlad och adopterad Cronstedt jämte sina syskon 1693-03-18. Överminör vid artilleriet 1699-11-15. Adjutant vid artilleriet 1700-04-07. Fänrik 1701-03-04. Löjtnant 1702-02-11. Regementskvartermästare 1703-06-01. Minörkapten 1706-12-06 major 1710-01-04. Överstelöjtnant vid fältartilleriet 1710-04-29. Konfirmationsfullmakt å majors- och överstelöjtnantsbeställningarna 1712-06-13 och 17/9. Överste 1713-03-27. Generalmajor av infanteriet 1715-11-09. Friherre 1718-08-03 (introducerad 1719 under nr 136). Generallöjtnant 1720-03-22. Uppfördes 1738 på riksråds förslag, men undanbad sig detta ämbete. General en chef för krigsmakten i Finland och general av infanteriet 1739-06-19. President i krigskollegium 1740-07-21. LVA 1740-06-04. KSO 1748-04-16. RoKavKMO 1748-04-17 med valspråk: Malo quam vincula flammas. Död 1750-12-13 i Stockholm och begraven i av honom uppbyggt gravkor i Irsta kyrka. Han var en utmärkt tapper och skicklig artilleriofficer och gjorde många förbättringar i det vapen, han valt. Var med vid Marva, Dunaströmmen, Holofzin, Liesna, Poltava, Hälsingborg, där han hade befälet över artilleriet och mycket bidrog till segern, Damgarten, Gadebusch, Hollingstedt, Streson, Stralsund och Fredrikshall. Gjorde Gäddeholm till fideikommiss för sin äldre son och Aggarö för en yngre'. Han erhöll 1723 på arrende Johannisbergs kungsladugård i Lundby socken, Västmanlands län, vilket arrende på grund av hans där gjorda uppodlingar och byggnader 1762-01-20 av rikets ständer överläts till barnen, vilka innehade detsamma till 1783. Gift 1709-10-12 med sin ena svägerskas systerdotter och en annan svägerskas kusin Elisabet Arnell, född 1685-03-25, död 1750-11-01 i Stockholm och begraven 1750-11-15 i Kungsholms kyrka, dotter av superintendenten i Karlstad Jonas Laurentii Arnell och Helena Swebilia, adlad Adlerberg.

Barn:

 • Jonas, född 1711. Generallöjtnant. Död 1778. Se Tab. 2.
 • Ama Helena, född 1712-04-26, död 1793-01-12 i Stockholm och begraven i Irsta kyrka. Gift 1733-12-06 med generalfälttygmästaren friherre Per Siöblad, född 1683, död 1754.
 • Charlotta Elisabet, född 1714-02-22, död 1763-07-08 Brogård. Gift 1739-02-22 med riksrådet friherre Carl Funck, i hans 1:a gifte, född 1708, död 1783.
 • Ulrika Fredrika, född 1718-12-10, död 1791-01-21 på Attu i Pargas socken i Finland. Gift 1741-01-08 med sin syssling, landshövdingen friherre Carl Cederström, född 1706, död 1793.
 • Margareta Beata, född 1720-10-29, död 1722-02-25.
 • Carl, född 1722-02-02, död 1722-12-08.
 • Fredrik, född 1723. Hovrättsråd. Död 1799. Se Tab. 3.

TAB 2

Jonas (son av Carl Olderman, adlad och adopterad samt friherre Cronstedt, Tab. 1), till Gäddeholm. Född 1711-02-07 i Husby socken, Kopparbergs län. Student i Uppsala (Um.) 1730-03-16. Överfyrverkare vid artilleriet i Malmö 1731-05-17. Flyttad till artilleriet i Stockholm 1731-07-19. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1731-07-20. Löjtnant 1732-05-04 (1734-11-04). Regementskvartermästare 1740-04-23. Kaptenlöjtnant 1740-11-13. Kapten 1741-08-13. Major 1747-05-07. Överstelöjtnant 1747-12-08. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid dalregementet 1757-09-12. Överste för Österbottens regemente 1757-12-08 och för Södermanlands regemente 1763-05-09. Generalmajor 1765-12-20. Överste för Västmanlands regemente 1771-01-10. Överste för Nylands regemente 1773-02-17. Generallöjtnant 1773-03-02. Avsked 1775-02-16. Död 1778-09-21 på Gäddeholm och ligger jämte sin fru begraven i Cronstedtska graven i Irsta kyrka. Gift 1749-10-03 i Åbo (Åbo.) med friherrinnan Helena Dorotea Yxkull i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten, friherre Carl Gustaf Palmqvist, född 1706, död 1743), född 1715-09-12 död 1783-03-13, dotter av generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, och hans 2:a fru Anna Magdalena Apolloff.

Barn:

 • Carl, född 1750-07-27 på Gäddeholm, död 1750-11-04 i Stockholm.
 • Margareta Elisabet, född 1751-08-28 på Gäddeholm, död på Gäddeholm 1760-10-25 och begraven 1760-11-01 i Irsta kyrka.
 • Anna Charlotta, född 1752-09-10 på Gäddeholm, död på Gäddeholm 1807-03-13 Örnäs. Gift 1775-02-12 på Gäddeholm med sin kusin, överstelöjtnanten, friherre Per Siöblad, född 1738, död 1817.
 • Jonas, född 1753-12-24 på Gäddeholm, död på Gäddeholm 1754-02-07.
 • En son, dödfödd 1754.
 • Fredrika Helena, född 1755-12-24 på Gäddeholm, död på Gäddeholm 1759-02-07.

TAB 3

Fredrik (son av Carl Olderman, adlad och adopterad samt friherre Cronstedt, Tab. 1), till Gäddeholm och Aggarö. Född 1723-04-05. Student i Uppsala (Um.) 1739-10-06. Auskultant i Svea hovrätt 1743-02-10. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1745-01-30. Vice notarie 1748-04. Extra ordinarie fiskal 1748-12. Kammarherre 1749-12-13. Ständig ledamot i övre borgrätten 1755. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt 1756-07-07. Assessor 1760. Hovrättsråd 1763-10-20. Ledamot av statskommissionen för statens reglerande för 1771. Ledamot i direktionen för Vadstena adliga jungfrustift 1772–1794. RNO 1773-11-22. Avsked 1793-05-30. Död 1799-03-16 på Gäddeholm [Ash ]. Han fick Aggarö till fideikommiss av fadern och tillträdde Gäddeholm efter broderns död 1778. Gift 1764-03-31 med (friherrinnan) Ottiliana Hedvig Lagerberg, född 1745-09-30 i Stockholm, död i Stockholm 1806-01-06, dotter av riksrådet och presidenten (friherre) Carl Lagerberg, och hans 1:a fru Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1765. Löjtnant. Död 1834. Se Tab. 4.
 • Jakob Otto, född 1766. Major. Död 1828. Se Tab. 5.
 • Hedvig Elisabet, född 1768-02-26. Stiftsjungfru. Död 1771-01-01.
 • Claes Gustaf, född 1769-04-04, död 1770-04-26.
 • Gustaf, född 1773-02-07, död ung.
 • Maria Charlotta, född 1774-10-27, död ogift 1850-05-04 i Västerås.
 • Claes August, född 1785-12-20, död 1786-04-27.

TAB 4

Carl Fredrik (son av Fredrik, Tab. 3), till Gäddeholm och Aggarö. Född 1765-10-03 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1775-01-10. Underofficer utan lön 1775-02-01. Fänrik vid livgardet 1777-12-10. Löjtnant 1783-04-17. Avsked 1790. Död 1834-07-29 på Gäddeholm och utgick med honom friherrlig ätten Cronstedt, på svärdssidan. Han bevistade 1788 och 1790 års krig i Finland. Gift 1801-05-31 i Östra Ljungby kyrka Kristianstads län med friherrinnan Elisabet Eufrosyne Gyllenstierna af Lundholm, född 1778-01-12, död 1833-07-28 Ymsjöholm, dotter av majoren, friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, och hans 2:a fru Maria Henrietta Ehrenborg.

Barn:

 • Ottiliana Henrietta, till Gäddeholms och Aggarö fideikommissegendomar. Född 1802-02-26 på Gäddeholm, död 1835-10-09 Ymsjöholm. Gift 1824-09-09 på Gäddeholm med majoren greve Gustaf Lewenhaupt, i hans 1:a gifte, född 1791, död 1873.
 • Fredrik Nils, född 1802-12-25 Frösåker
 • Carl, född 1804-05-29 och död 1804-05-30 på Gäddeholm.
 • Ulrika Charlotta, född 1807-11-01 på Gäddeholm, död ung.
 • Elisabet, född 1813-12-31 på Gäddeholm, död 1875-03-04 på Frösåker. Gift 1836-07-19 i Helletors kyrka Örebro län med Kaptenen Carl Rangel von Post, född 1811, död 1876.

TAB 5

Jakob Otto (son av Fredrik, Tab. 3). Född 1766-11-24. Volontär vid livregementet till häst 1775-12-16. Sergeant vid livdragonerna 1778-05-30. Kornett vid livdragonerna 1779-04-23. Kornett vid livregementets husarkår 1785-04-20. Löjtnant vid livregementets husarkår 1785-09-27. Ryttmästare i regementet 1790-08-20 och vid regementet 1792-09-17. Sekundmajor vid kyrassiärkåren 1796-10-29 premiärmajor vid husarkåren 1801-09-16. RSO 1802-12-09. Avsked 1808-02. KVO 1816-04-29. KmstkVO 1821-01-28. Död 1828-02-21 på Axbergshammar i Axbergs socken, Örebro län. Gift 1793-09-22 på Åkerby i Gräve socken, Örebro län med friherrinnan Ulrika Eleonora Wrangel af Sauss i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-10-16 på Åkerby med majoren Axel Melchior von Meijerhelm, född 1745, död 1792), född 1768-03-01, död 1829-06-18 Friggesby, dotter av generalmajoren Fredrik Ulrik Wrangel, friherre Wrangel af Sauss, och hans 2:a fru friherrinnan Brita Eleonora Barnekow.

Barn:

 • Hedvig Eleonora, född 1795-07-13, död 1849-06-05 på Ymsjöholm och begraven på Bäcks kyrkogård. Gift 1832-02-26 med sin svåger, överstelöjtnanten, friherre Ture Gustaf von Essen, i hans 2:a gifte, född 1790, död 1860.
 • Ulrika Charlotta, född 1796-06-07, död 1830-11-27 på Friggesby i barnsäng. Gift 1823-08-17 med överstelöjtnanten, friherre Ture Gustaf von Essen, i hans 1:a gifte, född 1790, död 1860.
 • Eva Augusta, född 1797-08-06 på Axbergshammar, död 1877-04-19 på Karlslund vid Västerås. Gift 1:o 1825-09-01 på Axbergshammar med kammarherren Carl Gustaf Heijkenskjöld, född 1792, död 1833. Gift 2:o 1840-05-10 på Hellefors bruk i likanämnda socken, Örebro län med majoren greve Gustaf Lewenhaupt, i hans 2:a gifte, född 1791, död 1873, som förut varit gift med hennes kusin.
 • Jakobina Fredrika, född 1802-11-23, död 1804-08-23.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: