:

Adlermarck nr 266

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Adlermarck nr 266 †

Friherrlig 1764-03-05, introducerad 1776. Utdöd 1810-06-20.

TAB 1

Carl Magnus Adlermarck, friherre Adlermarck (son av Lars Ekström, adlad Adlermarck, se adliga ätten Adlermarck nr 1409), till Hacksta i Enköpings-Näs socken, Uppsala län. Född 1708-07-15 (1708-06-24) (At (Sch).) i Malmö. Student i Lund. Auskultant i Svea hovrätt 1726-10-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1729-06-02. Kanslist och vice notarie 1733-05-13. Sekreterare i riksens ständers sekreta deputation 1734. Förordnad till vice häradshövding i Stockholms län 1740. Häradshövding i Gripsholms, Eskilstuna och Rävsnäs domsaga 1742-05-29. Vice lagman i Södermanland 1743. Vice lagman i Närke 1745. Assessor i Svea hovrätt 1747-11-05. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1756-12-14. Friherre 1764-03-05 (sonen introducerad 1776 under nr 266). Lagman i Södermanland 1765-12-14. Död 1775-04-22 (1775-01-21) (At (Sch).) i Stockholm [Ash], Han fick 1762, på sin svärfaders anhållan, Kungl. Maj:ts tillstånd att dennes friherreutnämning skulle på honom få flyttas och upptog därför, jämte sitt eget vapen, det Wulfvenstiernska. Gift 1743-07-07 med Anna Beata Wulfvenstierna, född 1721-09-16, död 1768-02-13 i Stockholm, dotter av kammarrådet (friherre) Jonas Wulfvenstierna, och hans 1:a fru Maria Gyllenkrok.

Barn:

  • Jonas Adolf, född 1745-07-14 i Stockholm. Student i Uppsala. Död 1763-05-14 i Stockholm och begraven i Enköpings-Näs kyrka.
  • Lars Fredrik, född 1746-09-17, död 1748-01-08.
  • Sofia Lovisa, född 1750-09-01 i Stockholm, död i Stockholm 1750-12-02.
  • Anna Maria, född 1752-07-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1771-12-20.
  • Johan Fredrik, född 1755-07-14, död 1757-02-19.
  • Hedvig Margareta, född 1758-06-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1825-03-05 i Stockholm. Gift 1775-09-26 på Hacksta med hovjunkaren Gustaf Silfverstråle, född 1748, död 1816.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Carl Magnus Adlermarck, friherre Adlermarck, Tab. 1) till Hacksta. Född 1747-10-12. Extra kanslist i kanslikollegium 1767 (At (Sch).) Extra ordinarie kanslijunkare 1770. Andre sekreterare. Protokollssekreterare vid utrikesexpeditionen 1774-10-00. Kansliråds titel 1776 (At (Sch).). LVA 1800-10-29. Avsked. Död 1810-06-20 på sitt fideikommiss Hacksta, och med honom utgick ätten. Gift 1:o 1773-12-05 Gottenvik med grevinnan Hedvig Elisabet Posse, född 1755-02-12, död 1774-01-22, på Gottenvik, dotter av en av rikets herrar, generalen greve Fredrik Posse, och friherrinnan Ulrika Eleonora Wrangel af Lindeberg. Gift 2:0 1776-10-17 i Stockholm med friherrinnan Anna Elisabet Boije af Gennäs, född 1752-06-17, död 1807-04-26 i Stockholm, dotter av presidenten Hans Henrik Boije af Gennäs, friherre Boije af Gennäs, och Anna Helena Hermelin.

Barn:

  • 2. Anna Charlotta Sofia, född 1784-04-29, död 1832-02-06 på Hacksta. Gift 1807-09-24 i Stockholm med ministern, friherre Göran Ulrik Silfverhielm, i hans 2:a gifte, född 1762, död 1819.
  • 2. Elisabet, född 1786-02-20, död 1786-02-20.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: