Ehrenpreus nr 218

Från Adelsvapen-Wiki

F 218.jpg

Friherrliga ätten Ehrenpreus nr 218 †

Friherrlig 1747-11-12, introd. 1752. Utdöd 1760-02-21 (6/2).

Carl Didrik Ehrenpreus, friherre (och greve) Ehrenpreus (son av Hans Preuss, adlad Ehrenpreus, se adliga ätten Ehrenpreus nr 1313, Tab. 1.), född 1692-01-18 i Örebro. Student i Uppsala 1706-03-01. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1711. Kopist i utrikesexpeditionen 1712-04-14. Kanslist därst. 1714-01-02. Registrator vid utrikesexpeditionen 1716-09-20. Assessor i Svea hovrätt 1718-02-13. Hovrättsråd därst. 1729-12-06. Riksråd 1739-03-13. Preses i reduktions- och likvidationskommissionen s. å. 4/9. Riddarhusdirektör 1741. LVA 1746-02-01. Friherre 1747-11-12 (introd. 1752-04-29 under nr 218). Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1747. KNO 1748-04-16. BoKavKMO s. å. 17/4. President i lagkommissionen s. å. i maj. Kanslär vid Uppsala akademi 1751-04-19. Greve s. å. 22/11 (ej introd.). Död barnlös 1760-02-21 (6/2)1 i Stockholm och begraven s. å. 24/2. i Klara kyrka samt slöt således själv sin friherrl. ätt. 'Såsom tjänstgörande i utrikesexpeditionen beordrades han till konungen i Turkiet, varest han i kalabaliken i Bender 1713-02-01, ehuru ej militär, tillgrep värjan och stred så tappert, att konung. Carl XII var i begrepp att befordra honom till överstelöjtnant, vilket han dock undanbad sig.' Gift 1716-05-22 med sin halvsvägerskas brorsdotter Catharina Linroth, född 1692-03-16, död 1775-06-02, dotter av assessorn Johan Linroth, och hans 1:a fru Brita Rokes.

Källor

  • Fotnot: 1 Minnestal av B. Erondin.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.