:

Ankarstierna nr 96

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Anckarstierna nr 96 †

Friherrlig 1692-01-27, introducerad i svenneklassen 1680 (1693). Utdöd 1780-11-13.


TAB 1

Cornelius Thijsen, adlad och friherre Anckarstierna (son av Didrik Thijsen, se adliga ätten Anckarstierna nr 1142, Tab. 1), friherre till Ousbyholm i Hörby socken samt herre till Knutstorp i Kågeröds socken, båda i Malmöhus län. Född 1655-01-25 (1655-01-02) i Stockholm. Reste till sjöss 1664. Löjtnant 1669. Kapten på en komissfarare 1675. Amiralitetskapten vid Göteborgska eskadern 1676-04-22. Kommendör vid amiralitetet 1677-12-22. Major 1678-04-10. Adlad 1678-10-26 (ej introducerad). Schoutbynacht 1680-02-00. Befälhavare över flottan i Karlskrona 1680. Vice amiral 1683-04-09. Amiral 1692-01-26. Friherre 1692-01-27 (introducerad 1693 under nr 96). Avsked med amiralgenerallöjtnants titel 1712-12-29. Död 1714-04-19 på Knutstorp och begraven 1714-04-26 i Kågeröds kyrka. 'Han var en förslagen och tapper sjöhjälte, samt den förste, som utnämndes till schoutbynacht eller konteramiral.' Gift 1:o med Elisabet Kröger, född 1654, dotter av skräddaren och borgaren Kroger i Lybeck samt syster till vice amiralen Otto Kroger, adlad Siöstierna, Dr 1303. Gift 2:o med friherrinnan Margareta Elisabet Sparre, född 1671-06-10, död 1724 på Knutstorp och begraven 1724-05-12 i Kågeröds kyrka, dotter av amiralen friherre Gustaf Adolf Sparre, och friherrinnan Elisabet Anna Stiernsköld nr 24.


 • 1. Didrik, till Knutstorp. Född 1676-09-27. i Göteborg, Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant vid amiralitetet (KrAB.) 1695-11-08. Amiralitetskapten 1700-02-03. Schoutbynacht 1712-12-29. Död barnlös 1714-09-16 på Gotland genom olyckshändelse vid en skeppsbrand och begraven 1714-10-20 i amiralitetskyrkan i Karlskrona, där hans vapen uppsattes. 'Han var väl studerad och snäll musikus, disputerade på latin i sin officersuniform vid akademien i Uppsala med professor Elvins, till de närvarandes stora förundran, samt skrev ett poem på tretton språk över greve Stenbocks seger vid Hälsingborg.' Gift 1703-05-31 på Söderfors bruk i Söderfors socken, Uppsala län med Barbro Dorotea Gyllenstedt, döpt 1690-05-14, på Söderfors, död 1718-03-27 i Stockholm och nedsatt 1719-05-10 i Leijoncronska graven i Björklinge kyrka Uppsala län, dotter av bruksförvaltaren Carl Süderman, adlad Gyllenstedt nr 1116, och Catharina Elisabet Leijoncrona nr 591.
 • 1. Hans, till Knutstorp. Född 1678-11-05 i Kalmar. Antagen i tjänst vid amiralitetet 1690. Underlöjtnant vid amiralitetet 1696-05-09. Överlöjtnant 1698. Amiralitetskapten 1700-03-20. Schoutbynacht 1715-03-05. Vice amiral 1715-08-04. Kommendant i Karlskrona 1728-08-13. Vice direktör vid generalkommissariatet i Karlskrona 1729-01-23. Amirals avsked 1730-06-09. Död 1739-04-04 på Knutstorp, barnlös och begraven 1739-04-15 i Kågeröds kyrka [Lk]. Han ägde Knutstorp sedan 1724, vilket han efter sin hustrus död och sedan han träffats av ett svårt slaganfall sålde till överstelöjtnanten Otto Fredrik von Schwerin, gift med hans broder Claes' änka, grevinnan Regina Catharina Grönhjelm af Flosta, vilka tillträdde Knutstorp 1739-05-01. Gift 1711-02-21 på Fulltofta i likan. Socken, Malmöhus län med Anna Marta Cronacker, född 1672, död 1738-03-03 på Knutstorp och begraven 1738-04-26 i Kågeröds kyrka, dotter av krigskammarrådet Niklas Jonsson, adlad Cronacker nr 980, och Anna Maria Waxmouth.
 • 1. Lovisa, född 1680-12-12 i Karlskrona, död 1729-08-07, på Knutstorp. Gift 1706-05-01 i Karlskrona med amiralen och direktören Nils Ehrenskiöld, nr. 877, född 1674, död 1728.
 • 1. Gustaf, född tvilling 1682, död späd.
 • 1. Carl, född tvilling 1682, död 1682-09-11.
 • 1. Johan Gustaf, född 1684. Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant 1700-05-02. Konfirmirmationsfullmakt 1707-02-11. Kapten 1708-02-28. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Efter amiralitetskollegii resolution 1714-04-27 utesluten ur rullan, emedan man ej visste om han var levande eller död. Död omkring 1713 i Malaga utan arvingar [Lk ]. Gift 1713 med Hedvig Silfvercrantz, född 1687, död 1723, dotter av kammarrådet Johan Hyltén, adlad Silfvercrantz nr 1012, och Maria Hammarin.
 • 1. Carl, född 1685-09-11, död 1685-11-04.
 • 2. Gustaf, född 1691-05-08 på Ousbyholm, död år 1691-08-14.
 • 2. Axel, född 1693-03-05 på Ousbyholm, begraven 1696-06-15 i Karlskrona. (At(S))
 • 2. Elisabet, född 1695-12-10 på Ousbyholm, död 1697-01-25.
 • 2. Sofia Christina, döpt 1697-05-28 i Karlskrona, död i Karlskrona 1734 och begraven i Näsums kyrka Kristianstads län. Gift 1:o 1716-02-21 på Knutstorp med löjtnanten Adam Gustaf Boije af Gennäs, död 1719. Gift 2:o med överstelöjtnanten Evert von der Raab, genannt Thielen i hans 2:a gifte (gift 1:o med N. von Bildstein), född omkring 1672 i Livland, död 1734-05-00. (Lk.)
 • 2. Gustaf Adolf, född 1698, död 1702.
 • 2. Cornelia Margareta, född 1706-01-26 i Karlskrona, död 1752-10-17. Gift 1723 med överstelöjtnanten Volmar Christoffer Ridderschantz, född 1692, död 1759.

TAB 2

Claes (son av Cornelius Thijsen, adlad och friherre Anckarstierna, Tab. 1), född 1694-08-04. Ryttare vid livregementet till häst 1711-02-05. Kvartermästare vid livregementet 1711-07-19. Kornett 1711-10-11. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1716-10-06. Löjtnant 1716-10-17. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1719-04-02. Död 1730-02-05 Boarp s län och begraven 1730-02-18 i Kågeröds kyrka. Gift 1:o 1720-06-24 Sinclairsholm s län med Emerentia Beata Skytte af Sätra, född 1694-09-15 på Sinclairsholm, död 1727-03-11, dotter av översten Nils Skytte af Sätra, och friherrinnan Emerentia Horn af Marienborg. Gift 2:o 1728 med grevinnan Regina Catharina Cronhielm af Flosta i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1738-07-06 med överstelöjtnanten Otto Fredrik von Schwerin, naturaliserad von Schwerin af Spantekow, i hans 3:e gifte, född 1692, död 1741), född 1710-12-10 i Stockholm, död 1774-11-24 Holma och jordfäst 1774-12-09 i Hörs kyrka samt nedsatt 1774-12-13 i Knutstorpsgraven i Kågeröds kyrka, dotter av kungliga rådet och kanslipresidenten friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta nr 55, och hans 1:a fru grevinnan Maria Wallenstedt nr 40.


 • 1. Cornelius Didrik, född 1721-12-21 på Knutstorp. Volontär först vid norra skånska kavalleriregementet 1736, sedan vid artilleriregementet i Kristianstad och därefter vid livgardet. Avsked därifrån 1743-01-29. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1743-05-21. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1747-04-15. Avsked 1751-02-26. Död ogift 1780-11-13 på Sinclairsholm och utgick med honom ätten.
 • 1. Anna Maria, född 1726-12-03 på Boarp, död 1729-03-19 på Knutstorp och begraven 1729-03-29.
 • 1. Emerentia, född 172(8). Var död 1744.
 • 2. Amalia Hindrietta Cornelia, född 1730-09-01 posthuma på Boarp, död 1757-06-15 Kranstbo. Gift 1753-12-27 på Knutstorp med sin kusin kaptenen, greve Fredrik Cronhielm af Flosta, född 1731, död 1769.

TAB 3

Nils Henrik (son av Claes, Tab. 2). född 1725-07-18 på Boarp. Fänrik vid kronprinsens regemente. Löjtnants avsked 1753. (KrAB.) Gift med Ulrika Eleonora Laurin, född 1729, död 1755-10-20 i Slätthögs socken, Kronobergs län, dotter av kaptenen Nils Christoffersson Laurin och Sofia Elisabet Bennersten.


 • Emerentia Sofia, född 1755-09-09 i Slätthögs socken, död ogift 1841-02-18.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: