:

Coyet nr 363

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Coyet nr 363 †

TAB 1

Gustaf Julius, friherre Coyet, (son av Johan Gustaf Coyet nr 473, tab 18), till Rönneholm samt Torup i Bara socken, Malmöhus län. Född 1775-10-04 på Herrevadskloster. Antagen till krigstjänst 1781. Kornett 1782-05-15. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1791-04-24. Kammarj unkare. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1799-04-22. Avsked 1799-06-03. Kammarherre. Friherre 1815-08-10 enligt 37 § R.F. (introducerad 1817-11-05 under nr 363). Hovmarskalk 1827-07-04 OffBLeopO 1858. RDDO. Död 1862-04-05 i Marseille (Bara förs, Malmöhus län) och utgick med honom friherrliga ätten Coyet nr 363. Han testamenterade Rönneholm och Torup till sin brorsons båda yngre söner Carl Salomon och Gustaf Johan. Han hade med Elina Ahlberg under äktenskapslöfte nedanstående

Barn:

  • Julius Carl August, född 1811-01-22 i Munkarps socken, Malmöhus län. Student i Lund 1828 (Sgn.). Jur. examen 1831 (Sgn.). Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge. Kammarjunkare 1838-03-14. Död ogift 1858-09-03 på Rönneholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: