:

Von Segebaden nr 285

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Segebaden nr 285 †

Friherrlig 1771-10-15, introducerad 1776. Utdöd 1795-03-03.


Carl Otto von Segebaden, friherre von Segebaden (son av Henrik Gutzloff von Segebaden, naturaliserad von Segebaden, se adliga ätten von Segebaden nr 1852), född 1718-01-29 Sonstorp s socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente1732-09-05. Lärkonstapel vid artilleriet 1735-05-00. Furir vid artilleriet 1738. Sergeant 1740. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1741-07-23. Gick i fransk tjänst. Kapten vid regementet Royal Suédois 1745-10-02. Kaptenlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1746-09-16. Kompanichef 1746-11-12. Överste 1749-02-01. Stabskapten vid Hamiltonska regementet 1749-10-24. Kompanichef vid Hamiltonska regementet 1752-06-11. Sekundmajor 1757-01-21. RSO 1757-04-28. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1758-03-30. Överste i armén 1760-04-22. Överste vid Jämtlands dragonregemente 1763-03-18. Landshövding på Gotland 1765-10-28. Generalmajor 1770-01-16. Överkommendant på Gotland 1770-03-02. Friherre 1771-10-15 (introducerad 1776 under nr 285). Generallöjtnant 1775-12-18. KSO 1786-11-27. Avsked från landshövdingetjänsten 1787-08-31. Död 1795-03-03 Frötuna och slöt själv sin friherrliga ätt. Han deltog under tjänsten i Frankrike 1747 och 1748 i kampanjen i Flandern och belägringen av Maastricht m fl krigsoperationer. Var en framstående riksdagsman på sin tid samt en av de yppersta landshövdingar, som Gotland ägt, anlade förträffliga landsvägar, befordrade ett förbättrat lantbruk, uppmuntrade skogsvården och genomdrev trots allmogens häftiga motstånd, storskiftet i södra delen av länet. Gift 1756-06-24 med Maria Elisabet Danckwardt- Lillieström, född 1729-08-29, död 1811-01-18 i Kalmar, dotter av kaptenen Claes Danckwardt-Lillieström, och friherrinnan Hedvig Thegner.

Barn:

  • Hedvig Maria, född 1757-06-13, död 1839-11-18 på Gotland. Gift 1776-05-30 med biskopen i Visby, doktor Gabriel Timoteus Lütkeman i hans 2:a gifte, född 1723, död 1795. vars son i 1:a giftet Gabriel Timoteus Liitkeman blev adlad Liitkeman och introducerad under nr 2028.
  • Eva Carolina, född 1759-01-20, död 1843-12-23 på Karlslund i Längbro socken, Örebro län. Gift 1781-06-07 i Visby med en av rikets herrar, generallöjtnanten Mikael Cosswa, adlad, friherre och greve Anckarsvärd, född 1742, död 1838.
  • Nils Otto, född 1760-01-10, död 1760-04-14.
  • Carl Henrik, född 1761-02-08. Student i Uppsala (Um.) 1778-06-20. Död ogift 1782-03-16 i Stockholm.
  • Gustava Charlotta, född 1764-01-05, död 1800-11-03 i Stockholm. Gift 1792-11-11 med, justitiarien vid livdrabantkåren, lagmannen Mårten Tofftén, född 1749, död 1824-08-12 i Stockholm.
  • Claes Detlov, född 1765-03-22, död sannolikt före 1771.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: