:

Von Hylteen nr 152

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Hylteen nr 152 †

Friherrlig 1719-05-23, introd. s. å. Utdöd 1740-05-07.


Samuel Hyltéen, adlad och friherre von Hylteen (son av Lars Andersson Hylthén, se adliga ätten Silfvercrantz nr 1012, Tab. 2), till Skillinge i Munka Ljungby socken Kristianstads län. Född 1671-11-13 i Stockholm. Student i Uppsala1 1680-05-23. Auskultant i Svea hovrätt 1691-04-27. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1692. Kopist i livländska expeditionen därst. 1695-10-24. Kanslist i inrikes civilexpeditionen 1697-04-23. Registrator vid utrikes expeditionen 1705 och vid inrikes expeditionen 1707-01-14. Assessor i förutn. hovrätt 1710-09-27. Adlad 1714-03-10 (ej introd.). Lagman i Skåne och Blekinge 1716-07-19. Lagman i Kristianstads läns lagsaga 1718-07-18. Landshövding i Kristianstads län 1719-05-09. Friherre s. å. 23/5 (introd. s. å. under nr 152). Död 1738-05-08 på Skillinge. 'Han var en ärlig och för fäderneslande välmenande man. Uti ett märkvärdigt samtal med konung Fredrik vid 1723 års riksdag avstyrkte han denne ifrån att visa benägenhet för era myndighet i regeringen eller att leda tronföljden på hessiska huset, vilka råd konungen sedan följde.' Gift 1706-11-01 i Stralsund med sin 1:a styvmoders systerdotter Helena Maria König, född 1684-12-20 i Stockholm, död 1766-01-23 på Skillinge och begraven s. å. 12/2 i Munka Ljungby kyrka, dotter av kommissarien Henrik König, adlad König, och Helena Daurer.

Barn:

  • Carl Henrik, född 1707-09-05 i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt 1725-02-18. Vice notarie därst. 1732-04-29. Död ogift 1740-05-07 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
  • Samuel, född 1709, död s. å.
  • Helena Maria, född 1716-02-16 i Hamburg, död 1761-02-15 genom ett fall med vagnen. Gift 1736-03-19 på Skillinge med ryttmästaren Gustaf Horn af Rantzien, född 1686-08, död 1763-12-07, fader till Samuel Henrik Horn af Rantzien, natural. och adopt. Horn af Rantzien.
  • Anna Christina, född 1720-01-30 i Kristianstad, död 1780-05-15 Möckelsnäs. Gift 1:o 1745-12-09 på Skillinge med kammarherren Per Gudmund Lindencrona, nr 1519, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1755. Gift 2:o 1766-01-21 på Skillinge med landshövdingen Germund Abraham Falkengreen, friherre Falkengreen, i hans 2:a gifte, född 1713, utdöd 1785.
  • Amalia Vilhelmina, född 1721-09-24 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken Kristianstads län, död s. å. 14/10.
  • Amalia Charlotta, född 1723-01-24 i Kristianstad, död 1762-06-27 Hjälmslund s län. Gift 1:o 1748-09-18 på Skillinge med sin syssling, hovjägmästaren Nils Silfverskiöld, född 1708, död 1755. Gift 2:o 1757-05-05 på Skillinge med överstelöjtnanten Abraham Tornérhielm, i hans 1:a gifte. Född 1723, död 1776.
  • Eleonora Sofia, född 1725-10-08 på Skillinge, död 1798-01-11 Mariannelund, den sista av namnet. Gift 1766-05-06 med sin systers svåger. Majoren Jakob Tornérhielm, nr 1655, född 1729, död 1803.
  • En dödfödd son 1727-01-03 på Skillinge.
  • Otto Ludvig, född 1728-04-11 på Skillinge, död 1733-01-16.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: