Von Danckwardt nr 191

Från Adelsvapen-Wiki

F 191.jpg

Friherrliga ätten von Danckwardt nr 191 †

Friherrlig 1726-09-07, introducerad 1726. Utdöd 1822-04-24.


TAB 1

Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt (son av Peter Danckwardt, se adliga ätten Danckwardt, Tab. 4), till Brunnsholm i Näs socken, Uppsala län samt Normestorp i Slaka socken och Ulljeberg i Viby socken, båda i Östergötlands län. Född tvilling 1662-06-04 i Norrköping. Kammarskrivare i kammarkollegium 1685. Landskamrerare i Östergötland 1689-09-01. Adlad 1692-01-23 (ej introducerad). Kamrerare vid generalavräkningskontoret 1704. Krigskommissarie 1708. Krigsråd vid armén i Skåne 1710. Statskommissarie 1710-08-30. Kammarråd 1712-09-30. Landshövdings titel 1720-03-23. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1723-09-16. Friherre 1726-09-07 (introducerad 1726 under nr 191). Död 1732-04-20. Gift 1:o 1693 med Anna Catharina Gyllenadler, född 1659, död 1710 och begraven 1710-02-24, dotter av biskopen i Linköping mag. Samuel Enander, adlad Gyllenadler, och hans 2:a fru Brita Nilsdotter. Gift 2:o 1711 med Christina Maria Gyllenanckar, född 1683-05-28 i Stockholm, död 1741-04-28 på Brunnsholm, dotter av vice presidenten Bengt Gyllenanckar, och Christina Magdalena Sack.

Barn:

 • 1. Catharina Maria, född 1694-07-16, död 1742-04-28 på Ulljeberg och begraven 1742-06-04, i Linköping6. Gift 1718-02-24 med kommendören Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1764.
 • 1. Peter Henrik, till Kappersta och Krångsta i Gammalkils socken, Östergötlands län. Född 1695-10-04 i Linköping. Fältsekreterare vid värmländska armén. Bevistade norska fälttåget. Överauditör 1719-11-09. Förrättade sedan häradshövdingetjänst i Södermanland och erhöll 1721-05-19 kungligt brev att bliva uppförd på förslag till ordinarie häradshövding. Död ogift 1777-04-17 i Stockholm och begraven i Gammalkils kyrka .
 • 1. Samuel Magnus, född 1697-07-26 och död 1701-01-07 i Linköping.
 • 1. Carl Gustaf, född 1699-03-03 och död 1700-03-20 i Linköping.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1700. Hovjägmästare. Död 1768. Se Tab. 2.
 • 1. Christina Margareta, född 1703-10-03 i Linköping, död 1737-10-02 på Normestorp. Gift 1721-06-13 i Stockholm med hovintendenten Anders Flygare, adlad von Flygarell, född 1668, död 1734.
 • 2. Carl Magnus, född 1712. Ryttmästare. Död 1763. Se Tab. 3.
 • 2. Bengt Gabriel, döpt 1713-03-05 i Jakobs församling, Stockholm, död som barn.
 • 2. Christina Sabina, född 1715-02-01, död 1764-06-23. Gift 1734-07-25 på Brunnsholm med överstelöjtnanten Carl Adolf Grubbe, född 1696, död 1774.
 • 2. Bengt Gabriel, född 1718-05-07 i Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1726. Student i Uppsala1 1731-02-23. Lärstyrman 1733. Konstapel vid artilleriet 1735-01-07. Sergeant vid artilleriet 1735-05-07. Överminör 1739-03-29. Löjtnant vid artilleriet på Gotland 1741-08-14. Kapten vid artilleriet på Gotland 1747-05-07. RSO 1759-04-28. Major 1759-09-29. Överstelöjtnant 1764-06-26. Avsked 1771-11-20. Död barnlös 1771-11-22 i Stockholm. Gift 1744 med Susanna Margareta von Hökerstedt, född 1713-10-16. Död 1791-11-24, dotter av landshövdingen Jakob Olofsson Hökerstedt, adlad von Hökerstedt, och Hedvig Eleonora von Bleichert.
 • 2. Ulrika Beata, döpt 1719-09-29 i Jakobs församling, Stockholm, död 1745-06-11 och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1738-01-10 på Brunnsholm med kaptenen Daniel Gyldenstolpe, nr 504, född 1689, död 1745.

TAB 2

Gustaf Adolf (son av Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, Tab. 1), till Sigridsholm i Lunda socken, Stockholms län. Född 1700-12-23 i Linköping. Student i Uppsala 1707–17172. Kanslist i kammarkollegium 1718-12-02. Kanslist vid riksrådet och fältmarskalken Erik Sparres ambassad till Frankrike 1719. Kanslijunkare i kungliga kansliet 1720-02-11. Kunglig jaktjunkare 1728. Vice överjägmästare i Uppsala, Stockholms och Svartsjö län2 1729-05-03. Ordinarie överjägmästare2 1731-07-01. Hovjägmästare 1744-01-20. Död 1768-10-26. Gift 1735-09-30 på Sigridsholm med Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp, född 1716-03-14 Fårdala, död 1768-06-01 på Sigridsholm och begraven 1768-06-08 i Skepptuna kyrka, Stockholms län, dotter av överstelöjtnanten Carl Falkenberg af Trystorp, och hans 1:a fru Magdalena Sofia Horn af Rantzien, friherrinna Horn af Rantzien.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1736-03-16, död 1819-08-30 Kråkerum. Gift 1761-07-02 på Sigridsholm med konteramiralen Per Lilliehorn, nr 1671 A, född 1729, död 1798.
 • Carl Gustaf, till Sigridsholm. Född 1738-04-28. Student i Uppsala1 1749-06-15. Antagen till krigstjänst 1754. Sergeant vid Upplands regemente 1758-11-13. Livdrabant 1760-10-07. Avsked 1765-11-27. Hov- och jaktjunkare5 1768-11-07. Död barnlös 1782-08-28 på Sigridsholm och begraven 1782-09-03 i Skepptuna kyrka. Gift 1770-12-16 i Stockholm med friherrinnan Anna Margareta Wallenstierna, född 1749-12-05, död 1809-01-21 (1809-04-25) Altuna, dotter av generalmajoren Bernt Wallenstierna, friherre Wallenstierna, och Margareta Elisabet Wattrang. 'Friherrinnan von Danckwardt, född Wallenstierna, gav juldagen 1805 en präktig predikstol till Lunda kyrka, Stockholms län och testamenterade till Skepptuna, Lunda och Bladåkers församlingars fattigkassor vardera 1,000 r:dr.'
 • Anna Sofia, född 1741-03-29, död 1768-05-07. Gift 1765-12-26 på Sigridsholm med kammarherren och hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1813.

TAB 3

Carl Magnus (son av Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, Tab. 1), till Brunnsholm i Näs socken, Uppsala län. Döpt 1712-02-09 i Jakobs församling, Stockholm. Student i Uppsala1 1731-02-23. Korpral vid livregementet till häst 1733-10-22. Löjtnant vid konung Stanislai i Polen livdragoner 1733. Kaptens avsked 1735. Kvartermästare vid livregementet 1739-03-26. Kornett vid livregementet 1741-08-06. Avsked med ryttmästares karaktär3 1744-12-19. Drunknade 1763-02. Gift 1747-02-19 med Inga von Heijne, född 1721-05-13, död 1758, dotter av översten Georg Heijne, adlad von Heijne, och Inga Maria Adlerberg.

Barn:

 • Inga Christina, född 1748-06-28, på säteriet Salta i Teda socken, Uppsala län, död på säteriet Salta i Teda socken, Uppsala län 1759-11-25.
 • Carl Göran, till Brunnsholm. Född 1749-06-16 på Salta. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1760-05-05. Kadett vid artilleriet 1764-12-13. Styckjunkare vid artilleriet. 1766-08-20 (1766-10-10). Livdrabant 1766-10-22. Löjtnant i armén 1772-01-22. RSO 1772-09-22. Vice korpral vid livdrabantkåren 1777-08-19. Korpral vid livdrabantkåren 1784-12-20. Premiäradjutant 1787-05-30. Överste i armén 1794-01-02. Generalmajors4 n. h. o. v. 1816-03-11. Död ogift 1822-04-24 i Stockholm och utgick med honom denna friherrliga ätt.
 • Ulrika Lovisa, född 1750-07-23 på Salta.
 • Inga Maria, född 1751, död som ung.
 • Sofia Margareta, född 1752-02-06 på Salta, död 1767-12-17 i Stockholm.

Utan känt samband:

 • »Vice häradshövdingen, friherre» Gustaf Johan Dankwardt, död 1736-01-04 i Nikolai församling, Stockholm. Kan måhända vara densamma som jaktjunkaren Gustaf Henrik Danckwardt, Tab. 1.

Källor

1 Um. 2 Sj. 3 Blr. 4 KrAB. 5 SAB. 6 At ( P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.