:

Horn af Rantzien nr 163

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Horn af Rantzien nr 163 †

Friherrlig 1719-05-28, introd. 1720. Utdöd 1775-02-27.

TAB 1

Magdalena Sofia Horn af Rantzien, friherrinna Horn Rantzien (dotter av Carl Gustaf Horn af Rantzien, se grevliga ätten Horn af Rantzien nr 70, Tab. 6), född 1689. Jämte sina syskon upphöjd i friherrl. stånd 1719-05-23. Död 1729-01-12 Sigridsholm och begraven s. å. 19/1 i Skepptuna kyrka Stockholms län. Gift 1715-04-05 med överstelöjtnanten Carl Falkenberg af Trystorp, i hans 1:a gifte, född 1685, död 1754.

TAB 2

Bengt Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien (son av Carl Gustaf Horn af Rantzien, se grevliga ätten Horn af Rantzien nr 70, Tab. 6), döpt 1692-03-15 Haneberg. Volontär vid Nils Gyllenstiernas infanteriregemente 1706. Förare därst. s. å. 1. Fänrik1 1707-07-11 löjtnant vid Dahlsdorffs Upplands rekryter 17081. Löjtnant vid livregementet till häst 1709-10-18. Sekundryttmästare därst. 1710-09-05. Premiärryttmästare1 1711-07-17. Transp. till kapten vid livgardet 1713-06-23 (enl. fullm. dat. Bender1 1711-11-10). Överstelöjtnant vid Smålands femmänningsregemente till fot 1718-05-29. För faderns förtjänster upphöjd 1719-05-23 i friherrl. stånd jämte sina syskon (introd. 1720 under nr 163). Överstes karaktär 1720-02-04. Överste för det oindelta garnisonsregementet i Halland 1729-12-29. Överste för Jönköpings regemente 1736-12-21. Död 1738-11-06 i Herrestad, begraven i Herrestadsgraven i Toresunds kyrka s. å. 19/11 och slöt själv på svärdssidan sin friherrl. ättegren. Gift 1:o 1712 med grevinnan Ulrika Elisabet Lewenhaupt, född 1691-03-15, död 1734-11-19 Tärnö, dotter av översten greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt, och hans 2:a fru friherrinnan Görvel Sparre. Gift 2:o 1736-05-02 i Toresunds socken med Eva Catharina Schaeij i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1701-12-29 med råd- och handelsmannen Tore Christophers i hans 2:a gifte, född 1655, död 1710, fader till herrarna Christophers, adlade Ankarcrona. Gift 2:o 1712-06-24 med amiralen och landshövdingen Jonas Fredrik Örnfelt, friherre Örnfelt, född 1674, död 1733), född 1684-09-11 död 1767-10-19 på Tärnö och begraven s. å. 31/10 i Örnfeltska graven i Toresunds kyrka, dotter av borgmästaren i Karlshamn Peter Schaeij (farbroder till vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij) och Elisabet Bromée.

Barn:

  • 1. Magdalena Gustaviana, född 1713, död 1770-06-23 Grimstorp. Hon ägde först Sjöberga i Björsäters socken, sedan Sätra i Kumla socken (båda i Östergötlans län). Gift 1732-10-17 med överstelöjtnanten Casper Erik Rosenacker, född 1698, död 1753.
  • 1. Carl Gustaf, döpt 1715-10-17 och död 1716 på Tärnö samt begraven s. å. 25/1.
  • 1. Fredrik, döpt 1718-12-11 i Göteborg, död 1720.
  • 1. Görvel Charlotta, född 1723-05-18. Död 1758-12-17. Gift 1740-05-27 i Toresunds socken med sin styvbroder, kammarherren, friherre Henrik Teodor Örnfelt, född 1715, död 1758.

TAB 3

Sofia Christina Horn af Rantzien, friherrinna Horn af Rantzien (dotter av Carl Gustaf Horn af Rantzien, se grevl. ätten Horn af Rantzien, Tab. 6), född 1705, död 1754-01-13. Gift 1726-06-26 med sin kusin, kaptenen, greve Jurgen Rudolf Horn af Rantzien, död 1746.

TAB 4

Gustaf Jakob Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien (son av Carl Gustaf Horn af Rantzien, se grevliga ätten Horn af Rantzien nr 70, Tab. 6), till Riseberga i Edsbergs socken (or.). Född 1706. För faderns förtjänster upphöjd i friherrl. Stånd 1719-05-23 jämte sina syskon (introd. 1720 under nr 163). Student i Halle2 1728-09-16. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Kammarherre 1731-07-03. Hovmarskalk 1744 hos d. v. kronprinsessan, sedermera drottning Lovisa Ulrika. RNO 1751-12-04. Halshuggen 1756-07-23 Riddarholmen fl. för stämplingar till konungamaktens utvidgande. Gift 1750-06-28 i Stockholm med grevinnan Eva Margareta Gyllenstierna af Björksund och Helgo, född 1730-01-08, död 1753-04-07 i nämnda stad, dotter av riksrådet och generallöjtnanten, greve Nils Gyllenstierna af Björksund och Helgö, och grevinnan Ulrika Juliana Brahe.


  • Lovisa Ulrika, född 1751-10-12, död 1823-02-05 Björksund. Gift 1772-09-15 Torönsborg med hovmarskalken, greve Carl Gabriel Mörner af Morlanda, född 1737, död 1828.
  • Carl Gustaf, född 1753-03-14 och döpt s. d. i Stockholm. Volontär och korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1768. Livdrabant 1769-05-03. Stabskornett vid Bohusläns dragonregemente 1770-05-03 stabslöjtnant därst. 1772-04-01. Död ogift 1775-02-27 i Hamburg och begraven 1776-02-20 i Bälinge kyrka Södermanlands län samt slöt på svärdssidan yngsta ättegrenen ävensom hela friherrliga ätten Horn af Rantzien.

Källor

1Lk. 2At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: