:

Forbus nr 35

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Forbus nr 35 †

Naturaliserad 1638, introducerad 1638. Friherrlig 1652-06-04, introducerad 1652. Utdöd 1665-05-29.

Arvid Forbes, naturaliserad Forbes och friherre Forbus (son av Ernald Forbes, se adliga ätten Forbes, Tab. 1), friherre till Kumo i Satakunda, herre till Fransberg och Sabeldorf i Pommern, Jackarby, Artsjö och Eda i Finland samt Friberg i Kulla socken, Uppsala län. Född 1598-01-15 på sin mödernegård Ånäs i Borgå socken. Tjänte sig upp från soldat vid svenska krigsmakten i konung Gustaf II Adolfs tid och var löjtnant vid östra Nylands infanteriregemente 1623 och 1624 samt kapten vid Björneborgs regemente 1626–1630. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente (KrAB.) 1630-05-22. Överste för ett värvat regemente. Naturaliserad, svensk adelsman jämte brodern (introducerad 1638 under nr 249). Överkommendant i Vorpommern och kommendant i Stralsund 1641-08-14 samt överste för ett värvat regemente i Wismar. Överste för Västerbottens regemente (Bv.) 1642–1646-05-30. Generalmajor av infanteriet 1646-05-26. Vice guvernör i Pommern 1648-04-08. Krigsråd 1650. Friherre 1652-06-04 och skulle skriva sig friherre till Kumo (introducerad 1652 under nr 35). Riksråd 1653-10-03. General 1658-11-07. Död 1665-05-29 i Stettin och slöt själv sin friherrliga ätt. Han ligger jämte sin fru begraven i Riddarholmskyrkan i präktiga kopparkistor, prydda med deras vapen. Gift 1639-05-05 i Åbo med Margareta Boije af Gennäs i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1625-05-29 i Åbo med överstelöjtnanten Henrik Horn af Kanckas nr 12, död 1629), född 1604-08-06 Växjö, dotter av Översten Hans Boije af Gennäs och Anna Hordeel.

Barn:

  • Jakob Henrik, född (At (P).) 1640-12-20. Student i Leipzig 1649 i Uppsala 1654-12 (Um.) och i Strassburg (At (P).) 1662-03-18. Död 1664-01-19 'därav att presidenten Kleihes häst skenade på en resa till Skokloster och stötte fimmerstången i livet på honom'.
  • Johan Mattias, född 1642-03-28, död 1642-05-14.
  • Anna Catharina, född 1644-03-12, död 1644-03-26.
  • Sofia Juliana, född 1649-07-01, död 1701-07-24 och ligger jämte sin man begraven i Förbuska graven under altaret i Riddarholmskyrkan. Gift 1664-12-15 i Nikolai församling (Wn.), Stockholm med riksrådet, fältmarskalkslöjtnanten och generalguvernören, greve Axel Julius De la Gardie, född 1637, död 1710. De gåvo 1688 predikstolen till Fittja kyrka Uppsala län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: