:

Cronstierna nr 51

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Cronstierna nr 51 †

Friherrlig 1653-07-12, introducerad 1655. Utdöd 1752-08-28.


TAB 1

Mårten Struberg. Rådsherre i Riga. Gift med Catharina Weidemeier.

son:

 • Henrik Struberg, adlad och friherre Cronstierna, friherre till Kroneburg och herre till Jungferhof. Född 1602 i Riga av en förnäm släkt. Antog 1633 svensk tjänst. Fältkommissarie i Livland 1635-08-22. Adlad 1637-08-05 (ej introducerad). Kommissarie i Livland 1643-08-22. Generalkommissarie i Livland 1647-12-11. Lantråd 1650. Friherre 1653-07-12 (introducerad 1655 under nr 51). Generalkrigskommissarie i Livland 1655-06-22. Överste för livländska adelsfanan 1676-11-12. President i överkonsistorium i Livland 1676-04-13. Fick därå ånyo fullmakt 1677-07-26. Död 1678-05-05 i Riga (KrAB.). Gift med Ursula Probsting från Kurland.

Barn:

 • Abraham. Överste.
 • Märta Catarina, död 1695-01-12. Gift med överstelöjtnanten Henrik Nassokin, död 1690.
 • Margareta. Gift med överstelöjtnanten och lantrådet, friherre Carl Fredrik Schultz von Ascheraden, i hans 1:a gifte, född 1656, död 1728.
 • En dotter. Gift med översten Engelbrecht Vilhelm Meck.
 • En dotter. Gift med översten Jakob Scott.

TAB 2

Mårten (son av Henrik Struberg, adlad och friherre Cronstierna, Tab. 1), till Håtunaholm i Håtuna socken, Uppsala län. Överstelöjtnants titel 1667-11-09. Överste. Var död 1689. Begraven tillika med sin fru i Berendeska graven i Håtuna kyrka. Gift 1671-05-29, brudens moder ovetande, men dock i hennes hus, med friherrinnan Gertrud Berendes, född 1643-07-29, död 1696-05-08 i Stockholm, dotter av generalmajoren Fabian Berendes, friherre Berendes, och Catharina Sparre, friherrinna Sparre.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1673 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1684-09-27. Volontär vid livgardet 1689. Sergeant vid Bielkes kavalleriregemente i Stettin 1690. Fänrik vid änkedrottningens livregemente till fot 1691. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1695-03-15. Kapten 1700-08-31. Överstelöjtnant vid konung Stanislai garde 1707. Överste och kommendant i Kristianstad 1710-10-21. Överste för Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712-02-05. Konfirmandfullmakt 1712-04-30. Död 1717-06 i Medevi i Västra Ny socken, Östergötlands län. Gift 1716-11-11 på Tisslegård (At (Sch).) i Forshems socken, Skaraborgs län med grevinnan Märta Beata Posse i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1721-10 med riksrådet Herman Tersmeden, adlad, friherre (och greve) Cedercreutz, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1754], född 1691-07-12, död 1738-03-30 och begraven i Söderbärke kyrka Kopparbergs län, dotter av kungliga rådet och överståthållaren Knut Posse, friherre och greve Posse, och hans 2:a fru Anna Christina Natt och Dag.
 • Mårten, född 1682. Generalmajor. Död 1752. Se Tab. 3.
 • Catharina Juliana, död 1756-03-14. Gift 1700 med kaptenen Otto Johan Stiernhielm, död 1713.

TAB 3

Mårten (son av Mårten, Tab. 2), till Håtunaholm och Hammarby, båda i Håtuna socken, Uppsala län. Född 1682-02-20 i Stockholm. Page hos konung Carl XI 1696. Var 1701 volontär. Grenadjär i fransk tjänst. Slutligen kapten i fransk tjänst. Avsked därifrån 1709. Kammarherre hos konung Stanislaus i Polen och överstelöjtnant vid hans garde 1710-06-29. Svensk kammarherre 1716-06-09 men kvarblev i Stanislai tjänst till 1718. Kavalleriöverste i Frankrike 1725. Överstes titel samt kommendant på Varbergs fästning 1729-06-02. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1730. Överste vid adelsfanan 1732. Generalmajor 1746-09-09. KSO 1748-04-16. Död 1752-08-28 på Håtunaholm och utslocknade med honom friherrliga ätten Cronstierna på svärdssidan, samt begraven 1752-10-02 i Håtuna kyrka, då vapnet krossades av kammarjunkaren friherre Axel Reuterholm. 'Friherre Cronstierna var en oförskräckt och förfaren krigsman. Under sin tjänstgöring i Frankrike blev han i aktionen vid Eckeren svårt sårad i huvudet och, såsom död ansedd, kastad bland övriga döda i ett dike, där han blev liggande till efter stridens slut, och i fältslaget vid Oudenarde fick han ett skott tvärt igenom livet, blott två finger under hjärtat, att han länge svävade i dödsfara.' Gift med Margareta Elisabet von Sturtz, död 1756 (själaringning 1756-03-17 i Uppsala) (Uppsala kyrkoarkiv.) på Håtunaholm och begraven i Håtuna kyrka, dotter av regeringsrådet i Zweibrücken Johan Reinhold von Sturtz och Elisabet Zeigler.

Barn:

 • Fredrika Eleonora, född 1722-12-29 Gåvetorp, död 1754-02-11. Gift 1739-06-07 i Håtuna socken med ryttmästaren David Henrik Hildebrand, i hans 1:a gifte, född 1712, död 1791.

TAB 4

Henrik (son av Henrik Struberg, adlad och friherre Cronstierna, Tab. 1). Var 1664 landrichter i Livland. Överste i svensk tjänst. Avsked 1678-06-31. Lantråd 1686 (At (P).). 'Han var invecklad i Patkullska saken.'

Barn:

 • Ursula. Gift med kaptenen vid överstelöjtnanten von Krudeners värvade bataljon Ernst Johan von Mengden, född 1651, av samma släkt som friherrliga ätten von Mengden.
 • Anna Catharina. Gift med sin kusins mans brorsson, kaptenen Erik Stiernhielm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: