:

Sperling nr 43

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Sperling nr 43 †

Natural. 1632, introd. 1634. Friherrlig 1653-07-08. Utdöd 1708-10-13.

Ätten har utgrenat sig i grevliga ätten Sperling.


TAB 1

Jesper Sperling, till Rübow och Slagesdorf i Mecklenburg. Furstl. Mecklenburgskt lantråd. Han förde i sitt vapen tre sperlingar eller gråsparvar i blått fält. Gift med Catharina von Örtzen, av huset Wüstrow, Gemelin och Möllenbeck.

Barn:

 • Jürgen Sperling, till Rübow och Slagesdorf. Furstl. Pommersk marskalk. Gift med Eva von Plessen, av huset Ganterbecken och Grotenhausen i Mecklenburg, dotter av mecklenburgska stallmästaren Johan von Plessen, till Devernhagen och Goldbeck, och Sofia Lützow, av huset Hillsdorf.

Barn:

 • Henrik Sperling, till Rübow och Slagesdorf. Furstl. Mecklenburgsk hauptman på Gadebusch. Gift med sin fränka Anna von Plessen, av huset Parin och Hökendorf, dotter av furstl. holsteinska rådet Bude Henriksson von Plessen, till Demeshagen, Ertshagen och Goldbeck, och Armgard Petersdotter von Both, av huset Kalkhorst och Rankendorf i Mecklenburg.

Barn:

 • Jesper Sperling, till Rübow och Slagesdorf. Furstl. Mecklenburgiskt råd samt hauptman på Nieukloster. Gift med sin fränka Catharina von Plessen, av huset Demeshagen och Goldbeck, dotter av mecklenburgska geheimekrigsrådet och översten, riddaren Bernt Joakimsson von Plessen, till Demeshagen, Lebshagen och Goldbeck, och Elsa Henriksdotter von Bülow, av huset Zihulle och Hoheinpeitz i Mecklenburg.

Barn:

 • Jürgen Sperling, till Rübow och Zernsdorf. Utan känd tjänst. Gift på 1590-talet med Anna Catharina von Blucher, av huset Waschow och Lesen, dotter av Samson Jurgensson von Blücher, till Waschow och Wibendorf, och Margareta Ulriksdotter von Schack, av huset Gultzow, Wasendal och Wendewisch.

Barn:

 • Casper Otto Sperling, natural. och friherre Sperling, friherre till Nehringen i Vorpommern, herre till Rådmansö i likanämnd socken och Ösbyholm i Frötuna socken, (båda i Stockholm), samt Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län, vilket sistnämnda han bebyggde och efter sig uppkallade. Född 1596-05-31 i Mecklenburg. Inkom 1612 med sin äldre broder Henrik till Sverige. Musketerare vid Setons regemente s. å. Var 1619–1621 fänrik vid hovregementet. Kaptenlöjtnant vid Jakob Setons regemente 1621-05-18. Kaptenlöjt- nant vid hovregementet 1622-08-011624-05-01. Fick 1623 kaptens beställning och fullm. att i Tyskland värva ett kompani soldater. Kapten vid dalregementet 1625. Var s. å. kommendant på fästningen Bauske i Kurland. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1627. Överste för sistnämnda regemente 1629. Natural. svensk adelsman 1632 (introd. 1634 i svenneklassen och erhöll, på grund av rikets råds förklaring, att han skulle införas i det ställe, som tillsagts honom 1630, sitt rum näst efter ätten Forbes med nr 146 enl. d. v. nummerordning). Guvernör 1635, törst i Höft, sedan i Marienburg. Överste för livgardet 1638-01-03 och tillika ånyo för Södermanlands regemente s. å. 5/1. Konfirm. på överstebeställningen vid livgardet 1640-03-05. Generalmajor av infanteriet vid armén i Skåne 1644-01-30. Generalkrigskommissarie vid armén i Skåne 1645-06-21. Guvernör på Halmstads slott och över dess län s. å. 7/9. Guvernör över hela Halland 1646-01-10. Avsked 1651-12-18. Friherre 1653-07-08 (introd. 1654 under nr 43). Död 1655-10-06 och begraven i Frötuna kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han var med i preussiska och tyska krigen. Reste 1643 omkring i riket såsom prestav för hertig Carl av Mecklenburg. Fick 1625-09-19 godsen Seltinghof i Marieberg socken, samt Kronenhof och Sellgowski i Sesswegens gebit i Livland under allodialrättighet samt 1650 Nehringen i Pommern till vederlag för det mecklenburgska godset Warlitz, som han avstod.' Gift med Elin Ulfsparre af Broxvik, född 1596-02-21 Broxvik, död 1684 och begraven s. å. 6/7, dotter av riksrådet och ståthållaren Hans Eriksson Ulfsparre af Broxvik, och Elin Tott.

Barn:

 • Helena Christina, död 169(2). Gift 1:o med assessorn Axel Tott af Skedebo, död 1669. Gift 2:o med kommendören friherre Carl Oxenstierna af Eka och Lindö, nr 1, född 1647, död 1675.
 • Gustaf, född 1630. Amirallöjtnant. Död 1660. Se Tab. 2.
 • Göran, greve Sperling, född 1630. Fältmarskalk. Död 1691. Se grevliga ätten Sperling nr 28, Tab. 1.
 • Anna Margareta, född 1635-10-03 i Königsberg, död 1699-07-29 i Trehörna socken, Östergötlands län. Gift 1651-05-11 på Halmstads slott med översten Arvid Ribbing, född 1620, död 1678. Hon försvarade efter mannens död rättigheten till jus patronatus i Trehörna socken.
 • Ebba, död späd.
 • Åke. Student i Uppsala1 1656-11-05. Död ung. Ebba, född2 1649-05-12, levde 1707-02-12 i Stockholm. Gift med hovmarskalken Joakim Vilhelm Lützow, natural. Lützow, i hans 2:a gifte, född 1636, död 1699.

TAB 2

Gustaf (son av Casper Otto Sperling, natural. och friherre Sperling, Tab. 1), till Nehringen och Rådmansö. Född 1630-01-02 på Rådmansö. Student i Uppsala1 1639-08-29. Kapten vid amiralitetet 1652-03-24. Chef för Roslags kompani 1654-06-24–1660. Major vid amiralitetet 1657-01-13. Kryssade med fyra skepp åt Pillau och Danzig i april–juni 1657. Befäl över elva skepp i maj–sept. 1658. Förde skeppet Merkurius i C. Gift Wrangels flotta i okt. s. å. samt Scepter jämte två andra skepp i juni 1659. Befäl över fem skepp i aug. s. å. Amirallöjtnant 1660-02-23. Låg med tretton skepp på redden vid Köpenhamn mars–april s. å. Död s. å. 20/4 i Landskrona och begraven s. å. 23/9 i Riddarholmskyrkan samt sedan troligen nedsatt i familjens grav i Frötuna kyrka, där hans vapen uppsattes. [3]. Gift 1659-02-06 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, då han gav i morgongåva sin sätesgård Rådmansö jämte 24 hela hemman och 1,500 dukater, med Märta Posse i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1661-11-12 i Stockholm, Nik., med guvernören Per Fleming), var död 1704-07-30, då arvskifte förrättades efter henne, dotter av landshövdingen Christer Posse, och Christina Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Carl Gustaf, till Rådmansö. Född 1660. Student i Uppsala1 1669-06-19. Fänrik vid livgardet 1678-01-10. Löjtnant därst. 1681. Erhöll 1684 tillstånd att gå i ungersk tjänst, bevistade fälttågen under Nils Bielkes befäl. Kapten vid livgardet 1688-05-22. Erhöll 1693 åter tillstånd att resa utrikes, bevistade fälttåget i Brabant 1695 vid de allierades armé, kom sedan till den kungliga armén och bevistade belägringen av Namur. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Wismar och kommendant därst. 1696-06-22. Överste för nämnda regemente 1706-06-12. Död ogift 1708-10-13 och slöt friherrliga ätten Sperling.

Källor

 • Carl Szabad: Supplement 2008 till Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • 1Um. 2At (Sch). 3Zf.


: