:

Faltzburg nr 120

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Faltzburg nr 120 †

Friherrlig 1710-08-30, introducerad 1719. Utdöd 1753-10-21.

TAB 1

Axel von Faltzburg, friherre Faltzburg (son av Johan Faltz, adlad von Faltzburg, se adlade ätten von Faltzburg nr 438, Tab. 1), född 1645-06. Hovjunkare 1670-06. Vice introduktör för främmande sändebud 1675-03. Regementskvartermästare vid livgardet 1676-02-22. Kapten vid livgardet 1676-12-09. Kammarherre 1677. Major (KrAB.) 1686-05-12. Överste för drottningens livregemente till fot 1693-12-30. Tillika kommendant i Malmö 1694-01-03. Vice guvernör i Skåne 1700–1707. Landshövding i Älvsborgs län (Lk.) 1708-12-04. Landshövding i Hallands län 1710-08-30. Generalmajors karaktär 1710-08-30 (Lk.). Friherre 1710-08-30 jämte brodern Gustaf (introducerade 1719 under nr 120). Död 1728-09-18 i Halmstad. 'Han bevistade slaget vid Lund och uppsändes med de där erövrade segertecknen till Stockholm.' Gift 1682-05-31 i Stockholm med Sofia Örnestedt, döpt 1662-12-19 i Stockholm, levde 1712, dotter av hovkansleren Fransiscus Joel, adlad Örnestedt, och Anna von der Deilen.

Barn:

 • Frans Johan, född 1682-12-01 i Stockholm. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1699-06-12. Fänrik vid livgardet 1701-10-30. Stupade (Lk.) ogift 1702-12-26 vid Opatoff i Polen.
 • Axel, född 1684-04-22 i Stockholm, död strax efter dopet.
 • Axel, född 1685-10-05 i Stockholm. Förare vid svenska livregementet till fot 1702. Fältväbel vid svenska livregementet 1703. Transporterad till livgardet 1703. Adjutant vid livgardet 1704-05-30. Fänrik 1704-11-23. Löjtnant 1707-08-14. Kapten vid livdragonregementet (Lk.) 1708-03-04. Död 1709-07-10 av sina sår på vägen till Bender. (Lk.)
 • Anna Sofia, född 1686 i Stockholm, död 1686-11-04.
 • Anna Sofia, född 1688-09-19 i Stockholm, död i Stockholm 1756-03-15. Gift 1721-01-01. på Halmstads slott med överinspektören Magnus Gabriel Arbin, adlad Stiernsparre, född 1679, död 1757.
 • Carl, född 1690-01-21 i Stockholm, död 1690-03-30.
 • Carl Gustaf, född 1691-01-19 i Stockholm. Musketerare vid svenska livregementet 1704. Förare vid svenska livregementet 1704. Fänrik 1706-03-04. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1707-03-22. Kornett vid livdragonregementet 1707-06-04. Löjtnant vid livdragonregementet 1708-08-08. Sekundkapten 1717-01-17. Generaladjutant och ryttmästares indelning vid södra skånska kavalleriregementet 1720-04-04. Avsked (Lk.) 1729-07-14. Död ogift 1753-10-21 (1754-10-20 enligt epitafiet i Torpa kyrka. Hall.) (Hm.) på kungsladugården Lindhof i Lindbergs socken, Hallands län och begraven 1754-11-17 i Varbergs kyrka. Med honom utgick på svärdssidan friherrliga ätten Faltzburg. 'Han testamenterade sin egendom till välgörande ändamål.'
 • Maria Beata, född 1692-07-10 i Stockholm, död 1748-12-23. Gift 1720-03-29 i Halmstad med överstelöjtnanten Peter Tholijn, adlad von Tholijn, i hans 3:e gifte, född 1678, död 1742.
 • Hedvig Eleonora, född 1693-09-16 i Stockholm, död 1760-04-20 Boserup. Gift 1725-11-12 i Halmstad med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Adolf Stackelberg, död 1742.
 • Christina, född 1695-08-13 Skottorp, död strax efter dopet.

[EÄrätt; SBL:15 s330]

TAB 2

Gustaf von Faltzburg, friherre Faltzburg (son av Johan Faltz, adlad von Faltzburg, se adlade ätten von Faltzburg, Tab. 1), född 1650-11-25 i Stettin. Student i Leipzig 1673 (De Brun, Holmiana et Alia.). Hovjunkare 1676. Assessor i exekutionskommissionen 1687-02-15 och i Svea hovrätt 1688-12-02. Vice president i Svea hovrätt 1696-04-15. Landshövding i Kronobergs län (Hm.) 1701-08-06. Friherre 1710-08-30 jämte brodern Axel (introducerade 1719 under nr 120). President i Wismarska tribunalet 1710-11-11. Död 1719-10-11 i Stockholm och begraven i Nyköpings S:t Nikolai kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift med Christina Skyttehielm, född 1660, död 1734-12-11 Lundby och begraven 1735-01-05, dotter av kammarrådet Joakim Skytte, adlad Skyttehielm, och Catharina Riese.

Barn:

 • Juliana, född tvilling 1685-12-03, död ung.
 • Gustaf, född tvilling 1685-12-03, död ung.
 • Johan Joakim, född 1686-04-22. Musketerare vid garnisonsregementet i Malmö 1701 och vid livgardet 1702. Fältväbel vid Kronobergs infanteriregemente 1704-01-11. Fänrik vid Kronobergs infanteriregemente 1704-05-06. Sekundlöjtnant 1704-12-29. Kapten vid Upplands regemente 1707-01-02. Överstelöjtnants titel 1722-08-29. Avsked 1732-06-21. RSO 1750-04-17. Död barnlös 1753-09-28 Lundby Han blev vid Fraustadt blesserad i halsen och vid Poltava fången och förd till Saranski, därifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Gift 1723-08-22 i Lids socken med Maria Elisabet Tunderfelt, född 1693, död 1757-10-15 på Lundby, dotter av översten Gustaf Johan de Rodes, adlad Tunderfelt, och Lucia Sofia Tunderfelt.
 • Catharina Eleonora, född 1688-04-04 i Stockholm, död 1748-05-15 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförsamling. Gift 1716-09-02 i Stockholm med landshövdingen Gustaf Fredrik Rothlieb, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1758.
 • Juliana, född 1689-08-15, död 1758-05-24 Renstad och begraven i Svanhals kyrka, varest på orgelläktaren hennes och hennes mans vapen målades. Gift 1719-04-02 på Lundby med majoren Zacharias Rehnberg, född 1685, död 1756.
 • Gustaf, född 1691. Underofficer vid Kronobergs regemente (Lk.). Sekundfänrik vid Kronobergs regemente (Lk.) 1704-08-11. Löjtnant 1709-12-30. Avsked 1711-11. Reste 1718 till Ostindien, där han dog.
 • Axel, född 1694-03-01, död barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: