Rudenschöld nr 227

Från Adelsvapen-Wiki

F 227.jpg

Friherrliga ätten Rudenschöld nr 227

Adlad 1719-05-23. Friherrlig 1747-12-16, introd. 1752. Grevlig 1770-05-14 (ej introd.)

Rudenschöld F22700.png

TAB 1

Carl Rudén, adlad friherre (och greve) Rudenschöld, (son av Torsten Rudén, se adliga ätten Rudenhielm nr 1459, tab 2), född 1698-10-12 i Åbo. Student i Åbo och i Uppsala2 1713-09-09. Adlad 1719-05-23 jämte sina syskon och för faderns förtjänster (introd. s. å. under nr 1583). Kanslist vid svenska beskickningen till kongressen i Braunschweig 1720-07-05. Extra ordinarie kanslijunkare 1722-04-27. Ord. kanslijunkare 1729. Kommissionssekreterare till Polen s. å. 29/5. Minister därst. 1733-04-23. Minister i Berlin 1739-04-27. Kansliråds titel och fullm. som envoyé 1741-10-22. Statssekreterare i utrikesexpeditionen 1747-04-22. Friherre s. å. 16/12 (introd. 1752 under nr 227). Sekreterare vid KMO samt RNO 1748-04-17. President i kommerskollegium 1758-03-02. Riksråd 1761-04-09. RoKavKMO 1763-11-21. Entledigad ur rådet 1766-05-27. Åbo universitets kansler s. å. LVA 1769-01-25. Åter inkallad i rådet s. å. 29/5. Greve 1770-05-14 (ej introd.). Uppsala universitets kansler 1771-10-21. Avsked ur rådet 1772-05-04. För tredje gången dit inkallad s. å. 22/8, men undanbad sig då ämbetet. Ledamot av lasarettsdirektionen 1778. Död 1783-06-10 i Stockholm. [3] 9Han bevakade i Polen nästan på egen hand med så berömlig försiktighet sitt lands angelägenheter, att genom en med republiken Polen upprättad konvention freden på båda sidor återställdes. Bevistade 1733 det då förrättade polska konungavalet. Följde sedermera konung Stanislaus till Danzig, där han i sex månader uthärdade stadens belägring och bombardement. Negocierade, avslutade och undertecknade såsom minister i Berlin giftermålskontraktet mellan sedermera konung Adolf Fredrik och drotting Lovisa Ulrika. Var 1751 den 11 april en bland de herrar, som buro konung Fredrik I:s lik från kungshuset till Riddarholmskyrkan’ Gift 1756-12-14 med grevinnan Christina Sofia Bielke, född 1727-01-19, död 1803-04-05 i Stockholm, dotter av riksrådet greve Ture Gabriel Bielke, och hans 1:a fru, grevinnan Charlotta Christina Piper.

Barn:

 • Magdalena Charlotta, född 1757-08-04, död s. d.
 • Ture Gabriel, född 1759. Överstelöjtnant och kammarherre. Död 1839. Se Tab. 2.
 • Torsten, född 1760-09-29, död 1761-01-26.
 • Carolina, född 1762-08-08. Stiftsjungfru. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina5 1778-10-13. Död 1804-07-26 på Hulterstad i Mjölby socken, Östergötlands län. Gift 1783-10-20 på nämnda egendom med hovstallmästaren friherre Erik Filip Gammal Ehrencrona, född 1745, död 1803.
 • Bengt, född 1764-11-15 i Stockholm. Student i Uppsala2 1774-06-13. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1776-03-31. Kornett därst. 1777-06-06. Fänrik vid Svea livgarde 1781-01-01. Löjtnant därst. 1784-10-18. Kapten 1792-07-16. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1791-08-06. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1795-11-02. Avsked från regementet 1800-01-13 och ur generalstaben 1802-09-22. Död ogift 1824-03-31 på Kungsör. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. 'Han kommenderades till vakthållningen vid sin olyckliga systers schavottering, vilket djupt grämde och skadligt inverkade på honom.’
 • Magdalena Charlotta, född 1766-01-03 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina 1783. Död ogift 1823-03-05 i Stockholm. 'Hon är den för sin skönhet och kvickhet, sin kärleksförbindelse med den bekante friherre Armfelt samt slutligen sin schavottering på Riddarholmstorget en dag i sept. 1794 så namnkunniga fröken Rudenschöld.’
 • Ulrika, född 1771-08-06 i Stockholm, död 1772-08-16.

TAB 2

Ture Gabriel, (son av Carl Rudén, adlad, friherre (och greve) Rudenschöld, tab 1), född 1759-05-15 i Stockholm. Korpral vid livregementet till häst 1767-04-25. Livdrabant 1774-02-09. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1776-05-01. Transp. såsom fänrik till Södermanlands regemente 1780-05-30. Löjtnant därst. 1781. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1784-08-25. Major därst. 1791-05-16. Överstelöjtnant 1796-10-26. RSO 1797-11-01. Kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina 1780-11-21. Avsked ur krigstjänsten 1805-04-11. Död 1839-04-20. I Kristinehamn. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1:o 1794-04-10 Riseberga med Christina Hedengren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1787-09-13 på Riseberga med löjtnanten Olof Gabriel Nordenfelt, född 1757, död 1790), född 1769-03-18. Död 1806-12-18 på Riseberga, dotter av brukspatronen Olof Svensson Hedengren och Brita Maria von Hofsten. Gift 2:o 1810-09-23 med friherrinnan Charlotta Eleonora Fleetwood i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1807-11-30 Ryholm, med överjägmästaren Carl Johan Silfverhielm, född 1749, död 1809), född 1773-04-18 Torestorp, död 1812-02-13 Kroppfjäll och begraven i Hofstenska graven på Knista kyrkogård Örebro län, dotter av hovjunkaren friherre Carl Johan Fleetwood, och Christina Helena Belfrage.

Barn:

 • 1. Carl, född 1795. Kapten. Död 1864. Se Tab. 3.
 • 1. Christina Sofia (Stina), född 1797-11-08 på Riseberga. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-10-26 i Lund.
 • 1. Torsten, född 1798. Kapten. Död 1859. Se Tab. 9
 • 1. Ture Gabriel, född 1799. Kammarherre. Död 1878. Se Tab. 12.
 • 1. Maria Regina (Marina), född 1801-08-19 på Kroppfjäll. Stiftsjungfru. Död 1890-11-06 i Uppsala. Gift 1820-09-24 Gudhammar

TAB 3

Carl, (son av Ture Gabriel, tab 2), född 1795-04-03 Riseberga. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1814-09-28. Fänrik därst. 1815-05-27. Löjtnant i armén 1818-05-11. Och vid regementet s. å. 19/12. Kapten i generalstaben 1825-04-19. 2. Kapten vid nämnda regemente 1828-04-21. Avsked 1830-04-29. Död 1864-04-02 i Gudhems prästgård Skaraborgs län. Gift 1826-10-13 på överstelöjtnantsbostället Götala i Skara landsförsaml. med Margareta Charlotta Christina Sofia Adlercreutz, född 1806-11-09 Sveaborg s socken, Skaraborgs län, dotter av generallöjtnanten Gustaf Magnus Adlercreutz B, och Margareta Elisabet Charlotta von Arbin.

Barn:

 • Carl Ture Gustaf (Carl-Gösta), född 1827. Godsägare. Död 1908. Se Tab. 4.
 • Axel, född 1829-08-09 på Leckö. Furir vid Västgöta regemente 1847-03-08. Studentexamen s. å. 16/4 och officersexamen 1848-02-28. Avsked från regementet s. å. 15/4. Furir vid Västgötadals regemente s. å. i april. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 14/11. Löjtnant 1850-07-18. Kapten 1863-08-07. 3. Major 1869-09-02. RSO 1870-06-11. Överstelöjtnant och 1. major 1878-05-10. Transp. till Bohusläns regemente 1882-09-01. Överste i armén s. d. Överste och chef för nämnda regemente 1885-12-30. KDDO2gr 1888-10-18. KSO1kl 1889-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1890-03-28. Död 1916-12-08 i Skövde. Arrenderade Leckö kungsgård. Gift 1855-04-27 i Lidköping med Sara Eufrosyne Gunilla Wennerberg, född 1825-12-09 i nämnda stad, död 1896-08-14 på Leckö, dotter av kontraktsprosten, filosofie doktorn Gunnar Wennerberg och Sara Margareta Klingstedt.
 • Christina Charlotta (Stina), född 1830-12-07 på Leckö, död 1866-12-22 i Gudhems prästgård. Gift 1852-08-13 på förstn. ställe med kontraktsprosten och kyrkoherden i Amnehärads pastorat av Skara stift, fil. jubeldoktorn, LNO, Anders Johan Vilhelm Warholm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1868-07-02 i Skara med Sofia Mathesius, född 1843-03-22 i nämnda stad, död 1922, dotter av läroverksadjunkten, filosofie doktor Johan Mathesius och Elsa Johanna Modin), född 1817-12-22 i Skara, död 1908-10-30 i Amnehärads prästgård.
 • Torsten, född 1832-12-15 på Leckö. Student i Uppsala 1852. Examen till rättegångsverken 1859-01-25. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 14/2. Extra ordinarie notarie s. å. 14/3. Död ogift 1866-12-18 i Göteborg.
 • Marina Matilda, född 1836-08-14 på Leckö, död 1881-08-13 i Lund. Gift 1856-07-18 på Leckö med professorn i dogmatik och moralteologi vid Lunds universitet, kyrkoherden i Västra Kärrtorps församl. av Lunds stift, LNO, teol. och filosofie doktorn, Clas Warholm, född 1821-01-27 i Skara, död 1891-12-24 i Lund.
 • Ture, född 1840-12-22 på Leckö, död där s. d.

TAB 4

Carl Ture Gustaf (Carl-Gösta), (son av Carl, tab 3), född 1827-07-03 på Leckö. Student i Lund 1846-06-00. Ledamot av tredje distriktets hästpremieringsnämnd 1882–1907. RVO 1892-12-01. Död 1908-05-06 på Västanfors i likan4 socken, Västmanlands län. Ägde Närefors i Uvereds socken, Skaraborgs län 1855–1858 och arrenderade Margretelund i Lennäs socken, Örebro län 1860–1867 och Vensjö i Otterstads socken, Skaraborgs län 1867–1874. Gift 1854-06-19 i Stockholm med Amalia Vilhelmina Malla Åhrberg, född 1830-05-26 i nämnda stad, död 1902-04-27 på Västanfors, dotter av bruksägaren Claes Gotthard Åhrberg och Juliana af Geijerstam.

Barn:

 • Matilda Christina, född 1855-09-17 på Närefors, död 1899-12-17 i Stockholm. Gift 1880-08-11 i Västanfors socken, Västmanlands län med landskapsmålaren Ernst Andreas Johannes Lundström, född 1853-09-14 i Stockholm, död där 1931-01-17.
 • Carl Torsten Gotthard, född 1863. Generallöjtnant. Död 1926. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Torsten Gotthard, (son av Carl Ture Gustaf, tab 4), född 1863-03-25 Margretelund. Volontär vid livregementets dragonkår, nu livregementets dragoner, 1882-10-06. Mogenhetsexamen i Uppsala 1883-05-24. Sergeant 1884-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 21/7. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente s. å. 30/10. Löjtnant därst. 1891-10-05. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1893-12-08. Stabsadjutant och kapten vid nämnda stab 1898-05-13. Lärare vid artilleri- och ingenjörshögskolan s. å. 1/7. Ryttmästare i livregementets dragoner 1902-12-19. Stabschef hos kavalleri inspektören 1903-06-01. Överadjutant och major vid generalstaben 1904-12-31. RSO 1905-12-01. T. f. Chef för krigshögskolan 1906-09-21. Chef för nämnda högskola 1907-06-05. LKrVA s. å. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1908-10-02. RNO 1909-06-06. Kommenderad till tyska kejsarmanövrerna 1911. RPrKrO2kl s. å. i aug. RRS:tStO2kl s. å. Överadjutant och överste i generalstaben s. å. 30/12. GV:sOlM 1912. Överste och sekundchef för livregementets husarer 1913-08-15. KSO2kl 1915-06-06. Generalmajor i armén 1917-09-28. Inspektör för kavalleriet s. d. KSO1kl 1918-06-06. KNS:tOO1kl s. å. 15/9. T. f. Chef för 2. arméfördelningen 1922-04-04. Chef för nämnda arméfördelning s. å. 13/5. Generallöjtnant i armén 1924-10-24. KmstkSO s. å. 15/12. Se biogr. i Väd. Död 1926-01-12 i Linköping domk. förs. Gift 1892-12-30 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med Anna Sofia Marianne Planting-Gyllenbåga, född 1870-12-19 på Remningstorp i Istrums socken, Skaraborgs län, dotter av kaptenen Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga och Louise Vilhelmina Freundt.

Barn:

 • Märta Louise Marianne, född 1896-01-06 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Caren Elisabet Christina, född 1901-04-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1925-08-05 i Linköpings domkyrka med löjtnanten på övergångsstat vid östra brigadområdet, tjänstemannen vid livförsäkringsaktiebolag Victoria, Folke Carl Evers, född 1896-12-12 i Gräve socken, Örebro län. Kapten.

TAB 6

Hakon, (son av Carl, tab 3), född 1834-07-11 på Leckö. Furir vid Västgötadals regemente 1853-05-03. Avsked 1854-03-15. Studentexamen 1855-01-29. Ånyo furir vid nyssn. regemente s. å. 7/2. Avsked 1856-05-13. Officersexamen s. å. 18/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1857-02-06. Löjtnant därst. 1861-09-03. Kapten 1879-01-03. RSO 1880-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1885-05-01. Avsked ur reserven med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1899-07-14. Avsked ur armén 1902-01-24. Död 1909-06-06 i Skövde. Gift 1874-04-23 Dingelvik med Hanna Matilda Wannérus , född 1852-08-24 på Frösslunda i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län ]], död 1935-01-01 i Oscars förs Stockholm (db 1) och begraven i Skövde, dotter av löjtnanten Esaias Wennérus och Amalia Christina Fredrika Ahlin.

Barn:

 • Sigrid Christina (Stina), född 1875-06-08 Vensjö s socken, Skaraborgs län. Gift 1899-11-08 i Skövde kyrka med godsägaren friherre Carl Filip Sack, född 1876. Död 1931-12-23.
 • Carl-Axel Esaias, född 1878. Livförsäkringsinspektör. Se Tab. 7.
 • Hakon Magnus Ragnar, född tvilling 1886-01-11 i Skövde, död där s. å. 29/1.
 • Torsten Gustaf Gabriel, född tvilling 1886. Major. Se Tab. 8.

TAB 7

Carl'' Axel Esaias, (son av Hakon, tab 6), född 1878-05-26 Vensjö s socken, Skaraborgs län. Friherre. Elev vid Ombergs skogsskola 1901–1902. Elev vid skogsinstitutets lägre kurs 1902-07-01. Forstmästare 1903. Skogsindelare hos Mo och Domsjö aktiebolag 1904–1908. Gift 1907-06-01 på Bergshammar i Fogdö socken, Södermanlands län med Hertrud'' Stolpe, född 1883-05-03 på Karlsborg, Karlsborgs förs, Skaraborgs län, dotter av överstelöjtnanten Carl Vilhelm Lorentz Stolpe och Alma Hedvig Vilhelmina Ekeberg.

Barn:

 • Hertrud Stina Magdalena, född 1908-03-19 i Umeå landsförsaml.
 • Carl Vilhelm Hakon, född 1909-03-26 Rockesholm.
 • Hertrud Birgitta Maria (Britt-Marie), född 1911-10-01 Rockesholm.
 • Hakon Axel, född 1915-01-24 Elfvestorp.
 • Hakon Esaias, född 1916-08-27 på Elfvestorp.
 • Nora Borghild Hertrud Gunilla, född 1918-04-24 i Vikers förs, Örebro.

TAB 8

Torsten Gustaf Gabriel, (son av Hakon. tab 6), född tvilling 1886-01-11 i Skövde. Mogenhetsexamen 1904-01-15. Officersvolontär vid livregementets grenadjärer s. å. 17/6. Elev vid krigsskolan 1905-10-05. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärer s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1909-12-03. Aspirant vid generalstaben 1915-04-15. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1918-09-26. Kapten i regementet s. å. 18/10. Kapten vid Kronobergs regemente 1923-10-12. Åter till generalstaben 1926-09-23. Stabschef vid östra arméfördelningen s. å. 1/11. Överadjutant och major vid generalstaben 1927-06-03. RSO s. å. 6/6. GV:sJmt 1928-06-16. Militärattaché och major å generalstabens stat 1930-06-06. Major vid Värmlands regemente 1933-01-27. Överstelöjtnant i armén s. d. RVO 1933-11-25. Överste i armén och t. f. chef för Bohus läns regemente 1936-08-29. Överste och chef för sistnämnda regemente s. å. 1936-04-30. KSO2k1 1939-11-15. Afsked 1942-07-18. S. d. sektionschef i hemortssektionen vid V militärbefälsstaben. KSO1k1 1942-11-15. Gift 1:o i Skeppsholms förs, Stockholm ]] 1908-05-07 med friherrinnan Lucie Marie Antoinette (Nina) Lagerbielke, nr 254, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1933-10-31, född 1887-12-10 i Stockholm. Dotter av kaptenen friherre Bengt Axel Henrik Lagerbielke, och Lucie Smith. Gift 2:o 1933-12-11 i Danderyds förs, Djursholm (vb 42) med Margit Carolina Gemzell, i hennes 2:a gifte (gift 1:o Lundeberg), född 1900-04-08 i Motala. Dotter av apotekaren Charles Gemzell och Sandberg.

Barn:

 • 1. Hanna Lucie Margareta, född 1910-05-15 i Stockholm
 • 1. Ebba, född 1912-05-08 i Engelbrekts förs, Stockholm
 • 1. Eva Gabriella, född 1915-02-09 i Norra förs, Örebro.
 • 2. Eva Christina, född 1936-01-14 i Karlstad.

TAB 9

Torsten, (son av Ture Gabriel, tab 2), född 1798-03-30 Riseberga. Student i Uppsala 1811. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1816-07-01. 2. Adjutant därst. s. å. 17/12. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1824-05-11. En tid lantbrukare i Värmland, därefter förvaltare vid Stjärnsfors bruk i Råda socken, Värmlands län 1830. Folkskollärare i Otterstads socken, Skaraborgs län. Död 1859-05-27 i Uppsala. Social skriftställare. Främjare av folkundervisningen. Har bl. a. utgivit Tankar om ståndscirkulationen (1845) och Tankar om ståndscirkulationens verkställighet (1846) samt flere skrifter om folkundervisningen. Gift 1824-05-20 Ribbingsfors med sin kusin Christina Charlotta af Geijerstam, född 1806-04-02, död 1855-09-04 i Göteborg, dotter av hovjunkaren Johan Henrik af Geijerstam, och Brita Maria Hedengren.

Barn:

 • Torsten, född 1826-02-23 Kroppfjäll. Lantbrukare på Hisingen. Överflyttade till Nordamerika och deltog som volontär i dess armé under kriget på 1860-talet. Död 1865-05-04 på fältlasarettet i Newbern, Norra Carolina.
 • Ture Johan, född 1830-05-30, död 1832-05-07.
 • Christina Maria (Stina), född 1832-04-29 på Stjärnsfors bruk i Norra Råda socken, Värmlands län, död 1905-12-16 i Göteborg. Gift 1854-08-16 i Leckö slottskapell med huvudredaktören för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, filosofie kandidat Sven Adolf Hedlund, född 1821-02-24 Eldgarn, död 1900-09-16 i Göteborg.
 • Johannes Gabriel, född 1840. Stationsinspektor. Död 1879. Se Tab. 10.

TAB 10

Johannes Gabriel, (son av Torsten, tab 9), född 1840-03-30 Storegården s socken, Skaraborgs län. Bokhållare vid statens järnvägstrafik 1866–1869. Bokförare vid Nässjö–Oskarshamns järnväg 1872. Stationsinspektor vid Hultfreds station 1874. Förflyttad till Mörlunda station 1875 och till Ingatorps station, alla vid sistnämnda järnväg 1877. Död 1879-02-06 på Ingatorp i likanämnd socken, Jönköpings län. Lät 1876-01-22 i Hedvig Eleonora förs Stockholm kyrkotaga såsom sin fästekvinna Anna Christina Wikström (sedermera gift 1881-10-11 i Stockholm med grosshandlaren Ludvig Vilhelm Ström, född 1833-07-15, död 1903-01-18 i Stockholm), född 1849-04-09 i Västra Ryds socken, Stockholms län, död 1916-06-07 i Solna socken, dotter av rättaren Per Wikström och Johanna Svärd.

Barn:

 • Axel Casimir, född 1875. Kontorist. Död 1910. Se Tab. 11.

TAB 11

Axel Casimir, (son av Johannes Gabriel, tab 10), född 1875-12-12 i Stockholm. Överflyttade till Nordamerika, där han var kontorist i Filadelfia. Död där 1910-02-16. Gift 1897-03-31 i nämnda stad med Sibylla Marie Kluxen.

Barn:

 • Elsa Sadir Christina, född 1898-01-02 i Filadelfia. Gift Derr.
 • Edvard Torsten, född 1901-07-19 i Filadelfia, död där 1906-04-28.

TAB 12

Ture Gabriel, (son av Ture Gabriel, tab 2), född 1799-06-26 Riseberga. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1816-08-30. Fänrik därst. 1817-03-18. Löjtnant 1825-04-19. Kammarherre 1826-05-11. Avsked ur krigstjänsten 1829-07-18. Död 1878-03-19 i Stockholm. Gift 1827-10-16 i Hjärpås kyrka Skaraborgs län med grevinnan Augusta Charlotta Lovisa Stackelberg, född 1808-04-13 Almnäs, död 1848-08-21 Skedevi, dotter av överstekammarjunkaren greve Carl Adolf Ludvig Stackelberg, och friherrinnan Eva Sofia Adelswärd.

Barn:

 • Eva Christina Lovisa (Louise), född 1828-10-04 Hinderstorp, död 1902-06-17 i Stockholm. Gift 1858-05-29 i nämnda stad med arkitekten i överintendentsämbetet Per Ulrik Stenhammar, född 1829-02-20 i Törnvalla prästgård Östergötlands län, död 1875-02-08 i Stockholm.
 • Emma Augusta Ottilde, född 1830-08-04 på Hinderstorp, död ogift 1868-12-03 i Stockholm.
 • Adèle Marina, född 1832-10-04 på Tyresö i likan, socken, Stockholms län. Hovfröken hos prinsessan Eugenie 1866-04-24. Tjänstfri vid hovet 1889. Död ogift 1923-12-31 i Stockholm.

Källor

1Lå. 2Um. 3Ak. 4At (Sch). 6At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.