:

Ollonberg nr 185

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Ollonberg nr 185 †

Friherrlig 1720-03-22, introd. s. å. Utdöd 1818-02-03.


TAB 1

Carl Ollonberg, friherre Ollonberg (son av Tore Olofsson, adlad Ollonberg, se adliga ätten Ollonberg nr 416, Tab. 1), till Haneström i Fuxerna socken, Älvsborgs län. Född 1677-06-06 i Västergötland. Student i Uppsala1 1696-12-05. Volontär vid livgardet 1700. Sergeant vid bergsbataljonen s. å. Fänrik därst. 1701-09-25. Löjtnant 1702-03-06. Kapten vid Smålands femmänningsregemente 1703-07-08. Konfirm. fullm. 2 s. å. 30/12. Major vid upplands femmänningsinfanteriregemente 1709-10-04. Generaladjutant vid skånska armén 1711-04-26. Överstelöjtnant vid östra skånska infanteriregementet s. å. 26/3. Konfirm. fullm. 1712-02-22. Överste för samma regemente 1718-11-15. Friherre 1720-03-22 (Introd. s. å. under nr 185). Överste för Västgötadals regemente 1735-05-22. Död 1745-08-21 och begraven på Fuxerna kyrkogård i en grav, som han året förut låtit bygga. 6Han lät år 1720 uppföra stenhuset på Haneström enligt den latinska inskriften med vapnet därå samt gav s. å. en förgylld kalk med patén till nämnda kyrka.' Gift 1703-08-21 med Helena Spole, död 1757-02-26 på Haneström och begraven hos sin man, dotter av professorn i Uppsala Andreas Spole och Märta Lindelia samt syster till generalkvartermästarelöjtnanten Lars Spole, adlad Rosenborg, och majoren Anders Spole, adlad Rosenborg. 'friherrinnan Helena Ollonberg gav 1747 en altarduk och 1748 altartavlan till förutnämnda kyrka.'

Barn:

 • Elisabet, född 1706-01-29, utdöd 1776-08-13 på Häverö i Jäla socken, Skaraborgs län. Gift 1733-03-13 med översten Hans Henrik Fock B, född 1699, död 1759.
 • Anders, född 1707. Vice häradshövding. Utdöd 1746. Se Tab. 3.
 • Johan Carl, född 1708-01-20 på Haneström.

TAB 2

Ture (son av Carl Ollonberg, friherre Ollonberg Tab. 1), till Haneström. Född 1704-09-16. Häradshövding i Södra Inlands och Torpe härader i Bohuslän 1733-10-12. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1736-12-03. Häradshövding inom Skåne 1738. Kammarherres karaktär 1744-01-04. Förordnades 1749-10-22 att hava inseende över Trollhätte slussverks byggnad. RNO 1751-12-04. Lagmans fullm. 1752-03-12. Lagman i Västergötland och på Dal 1758-12-07. Död 1761-04-14 på Haneström. Gift 1738-09-08 Rösjöholm s län med Christina Maria Silfverskiöld, som gav ett kapital av 100 rdr specie till Fuxerna sns fattiga och en mässhake till kyrkan och som 1761 fick av riksens ständer för mannens befattning med Trollhätte slussverk 600 daler silvermynts pension, född 1719-09-23, död 1787-02-11 i Alingsås, dotter av landshövdingen Nils Silfverskiöld, och friherrinnan Christina Maria Lilliecreutz.

Barn:

 • Christina Maria född 1739-09-11 på Rösjöholm, död 1764-12-20 i Alingsås. Gift 1760-08-15 med kommerserådet Patrik Alströmer, friherre Alströmer, i hans 1:a gifte, född 1733, död 1804.
 • Carl, till Haneström. Född 1740-09-13 Pilshult. Student i Uppsala1 1755-11-07. Volontär vid Västgötadals regemente 1754. Sergeant därst. 1758. Konstit. fänrik s. å. 12/7. Sekundadjutant 1760-01-23. Löjtnant 1762-05-26. Premiäradjutant 1763-05-09. Kapten 1774-02-23. Major 1778-06-01. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant 1785-03-02. Överste i armén 1789-09-02. Avsked 1792-08-11. Död 1818-02-03 i Alingsås och begraven s. å. 8/2 samt slöt ätten. Han blev 1759 den 22 jan. under pommerska kriget fången hos preussarna vid Anklams övergång.
 • Helena Sofia, född 1742-07-10 i Hälsingborg, död 1813-10-06 i Alingsås. Gift 1764-07-24 med hovjunkaren Johan Gripenstedt, född 1735, död 1791.
 • Nils, döpt 1745-01-27 i Kristianstad, död späd.
 • Nils, född 1746-07-25 i Hälsingborg. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1763. Löjtnant vid amiralitetet 1768-12-10. Kapten vid arméns flotta 1774-07-22. Avsked med majors karaktär 1783-09-17. Död barnlös 1805-12-08 i Alingsås. Han bevistade Gävle riksdag. Gift 1:o 1779-12-00 i Göteborg med Margareta Elisabet von Schoting, född 1756-08-09, död 1780-06-05 i Hälsingborg, dotter av kaptenen och ekipagemästaren vid svenska ostindiska kompaniet Paul Roland von Schoting och Gertrud Tham, samt av samma släkt som adl. ätten von Schoting. Gift 2:o 1788-07-06 på Värhulta4 i Västermo socken, Södermanlands län med sin svågers halvbroders änka Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1783-12-17 på Värhulta med direktören Johan Alströmer, född 1742, död 1786), född 1762-04-23, död 1837-07-27 Hälltorp, dotter av kammarherren Johan Niklas Danckwardt-Lillieström, och Anna Margareta Rosenstam.
 • Anna Hedvig Elisabet, döpt 1747-11-01 i Hälsingborg, död där 1748 och begraven s. å. 25/1.

TAB 3

Anders (son av Carl Ollonberg, friherre Ollonberg, Tab. 1), född 1707-02-25 på Haneström. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Död 1746-09-17 på Tysslanda i Fuxerna socken, Älvsborgs län. Gift 1742-03-17 med Brita Magdalena Hök i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen i Flundre härad3 Carl Gustaf Beckman), född 1713, död 1765-08-03 på Tysslanda, dotter av destillatorn Hök i Stockholm.

Barn:

 • Metta Sofia, född 1742-05-16, död 1743-08-29.
 • Carl, född 1743. Student i Uppsala1 1757-11-15. Död 1758.

Källor

1Um. 2Lk. 3Sgn. 4At (Sch.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: