:

Clerck nr 82

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Clerck nr 82 †

Friherrlig 1687-12-24, introducerad 1689. Yngre grenen adopterad 1707-09-16. Utdöd 1738-12-27.


TAB 1

Hans Clerck, friherre Clerck (son av Hans Clerck, adlad Clerck, se adlade ätten Clerck, Tab. 2), till Väster Lagnö i Ljusterö socken, Stockholms län samt Kristineholm socken, Stockholms län och Bällsta i Vallentuna socken, Stockholms län. Född 1639-06-03 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1647-02-00. Ambassadjunkare till England 1661. Löjtnant vid amiralitetet 1663-11-25 amiralitetskapten 1666-07-17. Holmmajor 1671-06-03–1676. Kommendant på Vaxholm 1673-04-29. Amirallöjtnant 1673-09-17. Amiralitetsråd 1674-12-10. Vice amiral i 1. eskadern av Stenbocks flotta i okt. 1675. Vice amiral i Lorentz Creutz flotta i maj 1676. Amiral 1676-06-13 och fortfarande amiralitetsråd. Chef för 2. eskadern i Henrik Horns flotta i juni 1677. Befälhavare över flottan i Dalarö och vid försvaret i Stockholms skärgård juli–okt. 1677 och juni–aug. 1678. Landshövding i Västerbottens län och lappmarkerna 1680-01-07. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1683-08-20, friherre 1687-12-24 (introducerad 1689 under nr 82). Landshövding i Södermanlands län 1693-06-26. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1710. Kungl. råd samt president i Göta hovrätt 1710-01-11. Död 1711-04-18 i Arboga, dit senaten för pestens skull flyttat, och ligger jämte sin fru begraven i Klingsporska graven i Vallentuna kyrka, samt slöt själv sin friherrlige ättegren. Han var en tapper och skicklig sjöhjälte och bevistade bland annat flera sjödrabbningar i Medelhavet emot turkarna under holländska amiralen Tromps befäl [Zf]. Gift 1672-12-29 i Stockholm med Anna Christina Bure, född 1650, död 1708 i Stockholm, dotter av assessorn Jonas Bure nr 126 (den yngre) och Märta Bonde.

Barn:

 • Märta, född 1674-12-01 i Stockholm, död i Stockholm 1747-11-29 och jämte sin man begraven i Vallentuna kyrka. Gift 1713-05-31 i Stockholm med Erik Geete, i hans 3:e gifte, född 1658, död 1733.
 • Brita Christina, född 1675-10-30 i Stockholm, död i Stockholm 1757-03-03. Gift 1:o 1697-02-28, med amiralen Anders Appelbom, friherre Appelbom, i hans 2:a gifte, född 1652, död 1721. Gift 2:o 1725-03-20 med sin faders kusins styvson, överdirektören Hans Ehrenpreus, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1740.
 • En dotter, född och död 1676 i Stockholm och begraven 1676-11-15 i Jakobs kyrka .
 • Anna Elisabet, född 1678-08-05 i Stockholm, död 1738-02-13 och begraven i Ludgo kyrka, Södermanlands län. Gift 1699-01-15 i Nyköping med ryttmästaren Johan Christoffer Drakenhielm, född 1667, död 1713.
 • Magdalena Catharina, född 1679-12-03 i Stockholm, död i Stockholm 1758-06-23. Gift 1711-06-11 i Stockholm med landshövdingen Otto Magnus Wolffelt, i hans 3:e gifte, född 1663, död 1743.
 • Beata Johanna, född 1682-05-19 i Umeå död 1758-05-18 på Lagnö och begraven i Ljusterö kyrka. Gift 1714 med amiralen Olof Wernick, adlad Wernfelt, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1731.
 • Hans, begraven 1684-01-06 i Knutby socken, Stockholms län.
 • Carl, född 1685-08-22 i Kalmar. Student i Uppsala (Um.) 1701-10-24. Förare vid livgardet 1704. Sergeant vid livgardet. 1705-02-10. Fänrik 1706-01-15. Löjtnant 1708. Ogift dödsskjuten 1709-06-28, vid Poltava.
 • Hedvig Sofia, född 1687-08-18. Gift 1718-02-06 med majoren Gustaf Johan Silfverhielm, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1730.
 • Ulrika Eleonora, född 1689-02-10 i Kalmar, död 1744-10-06 i Stockholm och begraven i Klingsporska graven i Vallentuna kyrka. Gift 1715-05-29 med majoren friherre Casper Wrede af Elimä, född 1688, död 1725.
 • Johan, född 1690-06-05 i Kalmar, död ung före fadern.
 • Två söner med namnet Hans, döda som späda.

TAB 2

Lorentz Clerck, adopterad friherre Clerck (son av Hans Clerck, adlad Clerck, se adlada ätten Clerck, Tab. 2), till Hunnerstad i Höreda socken, Jönköpings län samt Norrby i Asby socken, Östergötlands län. Född 1653-05-14. Student i Uppsala 1659-10-00. Kom i tjänst 1670. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1672-12-05. Löjtnant vid Kalmar regemente 1674. Kapten vid Kalmar regemente 1675-01-08. Major 1677-10-10. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1693-12-31. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1696-02-03 överste och chef för Björneborgs regemente 1698. Överste för Jönköpings regemente 1700-01-14. Generalmajor 1706-06-25. Landshövding i Österbotten 1706-06-25. Friherre 1707-09-16 och adopterad på sin broders friherrliga nr. Generallöjtnant 1720-03-11. Död 1720-03-16 på Hunnerstad och begraven i Höreda kyrka, där hans vapen uppsattes och till vilken han givit en silveroblatask, m. m. Gift 1686 med friherrinnan Beata Mörner af Morlanda, född 1748-02-00, dotter av generallöjtnanten och guvernören Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, och Beata Schulman.

Barn:

 • Beata, född 1687-10-02, död 1762-12-23 på Hunnerstad och begraven 1762-12-20 i Höreda kyrka. Gift 1719-05-31 på Hunnerstad med generallöjtnanten Eberhard von Bildstein, adopterad friherre Bildstein, född 1673, död 1758.
 • Hans, född 1688-05-00. Sergeant vid Jönköpings regemente. Fänrik vid Jönköpings regemente 1704-08-30. Löjtnant 1706-03-29. Stupade ogift 1708-08-31 vid Meskovitz (Lk.).
 • Brita Maria, född 1689-09-29, död 1707 på Hunnerstad och begraven 1707-02-17.
 • Carl, född 1697-08-16. Löjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1716-03-27. Kapten vid Södermanlands regemente 1716-08-28. Stabskapten vid livgardet 1718-11-20. Placerad till regementskvartermästares indelning 1723 och till kaptens 1728-12-06. Kapten och kompanichef (KrAB.) 1735-06-02. Död ogift 1738-12-27 i Stockholm, och utgick med honom friherrliga ätten Clerck på svärdssidan. Han ärvde Hestra i Torpa socken, Östergötlands län, men sålde det sedan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: