:

Fleming af Lais nr 39

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Fleming af Lais nr 39 †

Friherrlig 1654-05-12, introducerad 1654. Utdöd 1786-07-29.

TAB 1

Erik Fleming, friherre Fleming af Lais (son av Henrik Fleming, se adliga ätten Fleming nr 4, tab 23), friherre till Lais i Livland, herre till Svedja och Pukkala i Sjundeå socken i Finland, Fituna i Sorunda socken, Stockholms län och Riksten i Botkyrka socken, Stockholms län, Ekeby i Ryttems socken, Västmanlands län och Strömsnäs i Simtuna socken, Västmanlands län, samt Edeby i Helgarö socken, Södermanlands län. Född 1616-02-19 på sin mödernegård Edeby, troligen i Salems socken, Stockholms län. Åtföljde ambassaden till Ryssland 1634. Började göra tjänst i generalbergsamtet 1635. Assessor i generalbergsamtet 1637. Gjorde en vetenskaplig resa till en stor del av Europas länder 1639–1643. Kommissarie i bergskollegium och rikets bergslager 1643. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1651-04-30. Tillika president i bergskollegium samt kammarråd 1652. Friherre 1654-05-12 med Lais till friherrskap (introducerad 1654 under nr 39). Lantmarskalk vid riksdagen i Uppsala 1654. Åter lantmarskalk vid 1655 års riksdag. Riksråd 1655-09 med bibehållande av sitt presidentsämbete. Avsked från landshövdingämbetet 1655. Kommissarie i reduktionskollegium 1655. Avsked därifrån 1678 [Ab]. Död 1679-04-19 på Riksten och begraven 1680 i Nikolai kyrka i Stockholm, varifrån hans lik sedan fördes till Fleminggraven i Sorunda kyrka, varest ett kostbart marmorepitafium över honom uppsattes. Gift 1:o 1643-07-16 på Lindö i Kärrbo socken, Västmanlands län, med Maria Eleonora Soop, född 1621-11-26 på Lindö [? i Vallentuna socken, Stockholms län], död 1651-01-12 och begraven 1652-09-13 i Kärrbo kyrka, dotter av kammarherren Bengt Soop, och Brita Sparre. Gift 2:o 1653-05-24 med Christina Cruus af Edeby, död 1701 på Riksten och begraven 1701-07-26 i Grödinge socken, Stockholms län, dotter av landshövdingen Jesper Cruus af Edeby, och Ingeborg Ryning.

Barn:

 • 1. Johan, född 1646-07-10 på Lindö, död på Lindö 1652-08-23 och begraven i Flemingska familjegraven i Sorunda kyrka.
 • 1. Brita, född 1647-06-29, död 1648-01-08 och begraven i Sorunda.
 • 1. Ebba, född 1649-03-24, död 1705-04-25 och begraven 1705-07-16 i Flemingska graven i Sorunda kyrka. Gift 1668-01-15 på Fituna med vice presidenten Filip Bonde, född 1633, död 1680.
 • 1. Erik, född 1650-06-29 på Lindö, död 1655-11-25 på Edeby och begraven i Sorunda.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1654-10-28 i Stockholm, död 1688 (själaringning 1688-02-15 i Jakobs kyrka ). Gift 1680-11-18 med översten, friherre Åke Rålamb, i hans 1:a gifte, född 1651, död 1718.
 • 2. Axel, född 1655. Vice president. Död 1714. Se tab 3.
 • 2. Ingeborg, född tvilling 1657-07-25 i Stockholm, död 1725-03-14 och begraven 1725-05-12 i Säby socken, Jönköpings län. Gift 1682-07-25 med kornetten, friherre Carl Adolf Wrangel af Lindeberg, nr 41, född 1655, död 1721.
 • 2. Per, till Lundby i Tillinge socken, Uppsala län. Född tvilling 1657-07-25 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.)1664-09-28,. Kapten i svensk och major i venetiansk tjänst. Död ogift 1730-03 och begraven 1730-04-12 i Sorunda.
 • 2. Maria Christina, till Edeby samt Nolinge i Grödinge socken, Stockholms län och Jordanstorp i Gryts socken, Södermanlands län. Född 1658-09-22 på Fituna, död ogift 1743-01-24 på Nolinge och begraven 1743-03-08 i Sorunda. 'Hon skänkte 1735 altartavlan till Helgarö kyrka Södermanlands län, prydd med hennes föräldrars eller Fleming- och Cruusvapnen.'
 • 2. Helena Margareta, född 1660-06-30 i Stockholm, död 1693 och ligger jämte sin man begraven i Sorunda. G. 1690-10-05 med ryttmästaren Erik Gustafsson Natt och Dag, född 1655, död 1693.
 • 2. Sigrid Märta, till Strömsnäs. Född 1663-01-19, död ogift 1732-09-08 och begraven i Sorunda.
 • 2. Claes, född 1664-05-16 på Riksten, död 1665-02-17 och begraven i Sorunda.
 • 2. Elsa Ebba, född 1667-08-02 på Piikkala, död 1734-09-10 Lagnö och begraven 1734-11-15 i Aspö kyrka. Gift 1696-05-21 på Drottningholms slott med sin fasters svåger, hovmarskalken Peder Bagge af Berga, född 1636, död 1712.

TAB 2

Henrik (son av Erik Fleming, friherre Fleming af Lais, tab 1), till Lindö, Edeby, Marieberg, Nederänge och Tuna. Född 1644-11-23. Student i Uppsala (Um.) 1654. Kapten vid amiralitetet. Han reste 1673 till England och skall, enligt hustruns uppgift, hava omkommit 1675 på våren med ett engelskt fartyg. Gift 1671-05-09 i Stockholm med grevinnan Christina Lewenhaupt, född 1650, död 1716-04-18 i Stockholm och begraven 1716-04-29 i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och fältmarskalken greve Gustaf Adolf Lewenhaupt, och grevinnan Christina Catharina De la Gardie.

Barn:

 • Gustaf Adolf, till Edeby och Lindö. Född 1672-02-16 i Strängnäs. Student i Åbo 1684 (Lå.) och i Uppsala (Um.) 1685-12-04. Död 1692-08-04 Hesselbyholm och begraven 1693-02-22 i Kärrbo kyrka, Västmanlands län.
 • Erik, död ung.

TAB 3

Axel (son av Erik Fleming, friherre Fleming af Lais, tab 1), till Edeby och Riksten. Född 1655-11-04 Ekeby. Student i Uppsala (Um.) 1664-09-28. Auskultant i bergskollegium 1669–1673 (Ab.). Kommissarie i reduktionskommissionen. Vice president 1710-11-11. Död 1714-11-04 och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Sorunda kyrka. Gift 1684-12-30 i Stockholm med friherrinnan Elsa Elisabet Banér, döpt 1664-03-23 i Jakobs församling, Stockholm, död 1692-03-15, dotter av riksrådet, friherre Svante Banér, och friherrinnan Margareta Sparre.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1685-12-16, död ogift 1709 och begraven i Sorunda kyrka .
 • Margareta, född 1686-09-04 död ung.
 • Maria Eleonora, född 1687-11-19, död 1691-08-30 och begraven i Sorunda.
 • Ulrika Eleonora, född 1688-10-16 och döpt 1688-11-04 i Stockholm Hovförsamlingen. Gift med sin syssling, kaptenen Göran Fleming, född 1691, död 1756.
 • Erik, född 1690. Ryttmästare. Död 1738. Se tab 4.

TAB 4

Erik (son av Axel, tab 3), till Riksten samt Sollentunaholm i Sollentuna socken, Stockholms län, Mälby och Vira bruk i Kulla socken, Stockholms län. Död. 1690-01-14. Musketerare vid garnisonsregementet i Stade 1706. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1709-12-30. Löjtnant 1710-12-30. Kapten vid wismarska garnisonsregementet 1712-01-08. Kapten vid svenska livregementet till fot 1712-07-11. Konfirmationsfullmakt 1715-06-19. Ryttmästare vid livregementet till häst 1716-07-27. Konfirmationsfullmakt 1716-10-06. Avsked 1719-05-21. DöD 1738-10-08 och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Sorunda kyrka [Lk]. Gift 1718-05-07 med sin fränka, friherrinnan Ebba Fleming af Liebelitz, född 1699-10-09, i Stockholm, död i Stockholm 1737-05-22, dotter av överstelöjt nanten, friherre Magnus Fleming af Liebelitz, och grevinnan Vendela Christina Stålarm.

Barn:

 • Fredrik Magnus, född 1719-06-19. Volontär vid livgardet 1739. Förare vid livgardet 1743. Fänrik 1747-05-07. Löjtnant 1750. Kapten. Majors avsked 1754-05-26. RSO 1761-11-23. Död ogift 1786-07-29 i Stockholm av slag på gatan och begraven i familjegraven i Sorunda kyrka. Med honom utgick på svärdssidan friherre ätten Fleming af Lais.
 • Axel, född 1720-06-08 i Stockholm. Volontär vid artilleriet 1739-08-10. Lärminör vid artilleriet 1740-04-27. Underminör 1740-07-04. Sergeant 1741-08-24. Överminör 1742-09-08. Underlöjtnant 1746-06-30. Löjtnant 1750-02-27. Kapten 1760-06-02. RSO 1760-04-28. Major 1773-04-22. Död ogift 1773-10-07 i Visby.
 • Elsa Ebba, född 1722-01-31, död ogift 1777-03-26 på Säbyholm i Lossa socken, Uppsala län och begraven i Sorunda.
 • Christina Charlotta, född 1723-03-05, död ogift 1799-11-19 i Stockholm och begraven i Sorunda kyrka .
 • Per, född 1725-08-17 på Riksten, död 1725
 • Vendela Christina, född 1727-05-10, död ogift 1776-02-11 på Säbyholm och begraven i Sorunda.
 • Lars, född 1729-07-30, död 1731 och begraven i Sorunda kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: