:

Maydell nr 102

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Maydell nr 102 †

Friherrlig 1693-06-26, introducerad 1693. Utdöd 1814-07-13.

Urkundligt framträder namnet Maydell i landskapet Wierland i Estland som släktnamn först 1389 med Hinke Maydell, Hennekens son, som 1404 förlänades med Luggenhusen by i Luggenhusens socken i landskapet Wierland i Estland, vilken dock under namnet Maidelae namnes redan 1250 i den sk liber census Damae. Släkten är en av de till medlemsantalet talrikaste och mest förgrenade av de förra ryska baltiska provinsernas släkter. Förutom de i Sverige naturaliserade grenarna fortlevde en kurländsk gren, härstammande från överste Georg Maydells (tab 1) broder, polske kammarherren och starosten av Pilten Herman Maydell, till år 1711, då densamma utdog, och från Georgs äldste son, ryttmästaren och mannrichtern i Wieck Jurgen Maydell, härstammade ännu talrikt fortlevande estländska och livländska grenarne. Även en tysk gren av släkten har funnits, som härstammade från kaptenen i hannoveransk tjänst Andreas Maydell, en son till majoren Otto Johan Maydell (tab 2). Denna gren utslocknade 1869. Släkten, som i Östersjöprovinserna för barontitel, är inskriven på riddarhusen i Estland, Livland och Kurland.


TAB 1

Herman Maydell, till Sutlem i Haggers socken, i Estland. Gift med N. N. von Rosen.

Barn:

 • Henrik, arvherre till Sutlem. Överste i polsk tjänst. Gift med Anna von Schwartzhoff.

Barn:

 • Johan, arvherre till Sutlem. Ryttmästare i svensk tjänst vid estländska adelsfanan 1571. Död 1586. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Gift med Eufemia von Nieroth i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Johan von Wrangell till Reps), (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.), dotter av (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) mannrichtern Johan von Nieroth till Kappel och Gertrud von Hastfer.

Barn:

 • Tönnes, till Sutlem, Wredenhagen i Haggers socken och Tockumbeck i Goldenbecks socken, alla i Estland. Ävensom (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.) Reps och Toickfer i Livland. Hopman Lode av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Amiral över flottan på Peipussjön 1591– 1593. Ridderskapets hauptman och lantråd i Estland 1593–1598. Tygmästare i konung Sigismunds här och tillfångatagen i slaget vid Stångebro 1598. Förordnad amiral över några av Sigismunds skepp i Östersjön, ämnade att undsätta polska besättningen i Kalmar 1599-06-02. Död 1600-09-25 i Pernau [Zf]. Gift med Catharina von Schnideck, som sedan blev drottning Maria Eleonoras hovmästarinna, dotter av Andreas von Schnideck och Margareta von Oertzen.

Barn:

 • Georg, arvherre till Wredenhagen och Tockumbeck. Ståthållare på Lode slott i Livland och över dess län 1614-06-28. Ryttmästare vid estländska adelsfanan (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Lantråd i Estland 1617-01-17. En av estländska ridderskapets deputerade till Stockholm 1629 och 1634 (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Överste för estländska adelsfanan. Gjorde sitt testamente (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1637-02-20. Död 1637-07-22. Gift med Margareta Wrangel, dotter av lantrådet i Estland Mauritz Mauritzson Wrangel, till Koil, och Agneta Hermansdotter Anrep, av huset Hähl.

Barn:

TAB 2

Tönnes (son av Georg, tab 1), till Wredenhagen samt Sompäh i Jewe socken i Estland. Ryttmästare vid fältmarskalken Gust. Horns regemente. Död före 1657. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) Gift 1:o med Elisabet Dorotea von Treiden, av huset Sompäh, dotter av ryttmästaren och ståthållaren på Augdow Johan Wolmarsson von Treiden och Elisabet Didriksdotter von Tiesenhausen, till Kongtal. Gift 2:o med (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.) N. N. von Paykull, död 1653, dotter av Didrik von Paykull.

Barn:

 • 1. Tönnes Fredrik, till Sompäh och Karnal. Löjtnant i svensk tjänst 1662. Kapten 1676 (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Major 1679 (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Hakenrichter i Wierland (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Levde 1684, men död (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.) före 1700-02-16. Gift 1676-03-17 i Reval (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.) med Hedvig Dorotea Wrangel, dotter av lantrådet i Estland Fabian Mauritzson Wrangel, till Wrangel, Mönnikorb och Mehntack, och Hedvig Dorotea Tuvesdotter Bremen, av huset Lechts.

Barn:

 • Georg Johan, naturaliserad Maydell, född 1675. Överste. Död 1737. Se adelsätten Maydell nr 1847.

TAB 3

Otto Johan (son av Georg, tab 1), till Wredenhagen och Tockumbeck. Major vid Douglaska kavalleriregementet. Stupade 1648 på ett parti under tyska kriget. Gift med Anna Maria von Offen, överhovmästarinna hos hertiginnan av Mecklenburg, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mecklenburgska ministern, friherre N. N. von Wördt), dotter av lippiska drosten Jobst Bernhard von Offen, till Eutrup, och Hedvig von Werpap av huset Ullenhausen.

Barn:

 • Georg Johan, friherre Maydell, friherre till Wredenhagen, herre till Fähna i Kegels socken, Estland, och Sköldvik i Borgå socken, Finland. Född 1648, tio veckor före faderns död. Page hos fältmarskalken Helmfelt 1658. Musketerare vid garnisonsregementet i Narva 1661-01-03. Förare vid von Gerttens skånska regemente 1661-07-01. Fänrik vid Åbo läns kavalleriregemente 1662-09-03. Fänrik under översten Georg Daurers regemente i spanska nederländerna 1665-06-05. Kaptenlöjtnant vid översten Georg Daurers regemente 1667-01-14. Kapten 1668-12-15. Avsked 1675-05-06. Överstelöjtnant i svensk tjänst vid von Sydows regemente i Stade 1676-05-19 och vid Wittenbergs regemente 1677-09-20. Överste för Tavastehus läns infanteriregemente 1686-02-09. Friherre 1693-06-26 (introducerad 1693 under nr 102). Förestod landshövdingämbetet i Helsingfors 1696. Generalmajor 1700-03-07. Generallöjtnant av infanteriet 1703-04-05 och överbefälhavare i Finland 1703-08-00(Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). General 1706-01-05. Avsked 1707-01-02. Begraven (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.) 1709-06-12 i Reval. Han köpte av sin svåger Otto Johan Taube 1698 godset Etz i Jewe socken i Estland samt erhöll med sin senare fru Pepot, Sköldvik och Näse i Borgå socken i Finland. (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) Han var en framstående krigare. Deltog med stor utmärkelse i danska kriget särskilt i slaget vid Halmstad 1676 och försvarade 1677–1678 med framgång Öland. Kommenderades med sitt regemente till Livland vid krigets utbrott 1700 och blev där överbefälhavaren, general Vellingks närmaste man samt anförde i slaget vid Narva vänstra flygelns högra avdelning. Utsågs 1703 till överbefälhavare i Finland efter Cronhjort och befriade 1706 Viborg, som belägrades av tsar Peter med 15,000 man. Gift 1:o 1680-07-00 i Reval med Hedvig Helena Taube, död 1690, några dagar före 01-22 i Reval, dotter av Fromhold Taube, till Fähna och Margareta von Löwen. Gift 2:o med friherrinnan Helena Creutz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1681-07-19 i Stockholm med lagmannen, greve Fredrik Stenbock, död 1699), född 1657-11-18 i Falun, död 1730-06-01 i Stockholm, dotter av riksrådet och amiralgeneralen Lorentz Creutz, friherre Creutz, och friherrinnan Elsa Duwall.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, till Fähna. Döpt 1681-04-27 i Reval, död 1767-04-22 på sin gård Brollsta i Össebygarns socken, Stockholms län. Gift 1696-07-06 i Reval med fältmarskalken Bernt Otto Stackelberg, friherre Stackelberg, född 1662, död 1734.
 • 1. Otto Johan, född 1682. Generalmajor. Se Tab. 4.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 168(6). Major. Död före 1744. Se Tab. 6.
 • 1. Carl Johan. Löjtnant. Begraven 1743-11-14 i Reval [ (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.)).
 • 1. Hedvig Helena, född 1688-12-00, död 1758-01-05 i Stockholm och begraven 1758-01-10 i Klara kyrka. Gift 1707-08-20 Pepot

TAB 4

Otto Johan (son av Georg Johan, friherre Maydell, tab 3), döpt 1682-04-05 i Reval. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1698. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1700. Sekundlöjtnant 1700. Kapten vid ingermanländska dragonregementet 1700. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1700-12-03. Major vid Tavastehus läns infanteriregemente 1705-03-27. Konfirmationsfullmakt 1705-05-13. Överstelöjtnant 1706-11-02. Konfirmationsfullmakt 1707-11-07. Överste för Österbottens infanteriregemente 1711-01-07. Kommendant i Tavastehus 1712-07-30. Överste för Tavastehus läns infanteriregemente 1712-11-28. Generalmajor 1719-06-18. Avsked 1727-08-30 och bosatte sig på sitt gods Kegel i Estland (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Inträdde i rysk tjänst som generalmajor vid Ukrainska lantmilisen (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1736-03-19. Gift 1:o med grevinnan Ernesta Augusta de S:t Pol. Gift 2:o med Johanna Charlotta von Tiesenhausen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Bengt Joel Gyllenström, död 1713), död 1726-06-28. Gift 3:o 1728-02-25 med friherrinnan Amalia Charlotta von Scheiding i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1702-07-13 med översten, friherre Mauritz Fredrik Wrangel af Lindeberg, född 1641, död 1715), död barnlös och begraven 1760-04-06 i Goldenbecks socken (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.), dotter av lantrådet Otto von Scheiding, friherre von Scheiding, och Elisabet Dorotea Wrangel.

Barn:

 • 1. Fransisca Helena, döpt 1709-04-03 i Tyska församlingen, Stockholm, levde änka 1771 i Tyskland. Begraven 1778-02-08 i Reval. (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.) Gift 1731-02-14 på Kegel (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.) med kornetten, baron Johan Fredrik Liebesberg.
 • 1. Georg Augustin Josef Fransiskus, född 1710-01-01 i Hameln [ (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.)].
 • 1. Beata, levde änka 1771 i Tyskland. Gift med bibliotekarien Christian Ludvig Scheid, född 1761.
 • 1. En dotter, levde vid moderns död.
 • 2. Johanna Maria, döpt 1724-05-17 på Kegel. (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.)
 • 2. Jakob Johan, döpt 1726-06-05 på Kegel (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.), död ogift Reval.

TAB 5

Carl Johan (son av Otto Johan, tab 4). Major. Död 1743 och begraven 1743-11-14 i Reval. Gift med baronessan Anna Julianavon Tiesenhausen, arvfru till Loop och Lesna i Halljalls socken, Estland, döpt 1723-04-06 i Reval (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.), död 1795-08-19 på Loop (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.), dotter av (Medd. av baron W. Wrangell, Reval.) lantrådet, baron Jakob Johan von Tiesenhausen, till Wesenberg, och Gertruda Vilhelmina von Bistram.

Barn:

 • Woldemar, döpt 1740-07-16 i Reval, död i Reval 1741 och begraven 1741-03-20.
 • Jakob Johan, till Loop och Lesna. Döpt 1742-10-02 i Reval. Ryttmästare vid tsar Peter III:s holsteinska trupper. Död ogift 1814-07-13 Kemba

TAB 6

Fredrik Vilhelm (son av Georg Johan, friherre Maydell, tab 3), arvherre till Etz i Jewe socken, Estland. Född omkring 1686. Kom i tjänst 1702. Kornett vid skånska stånddragonregementet 1702-08-01. Konfirmationsfullmakt 1703-06-01. Löjtnant vid skånska stånddragonregementet 1703-12-27. Konfirmationsfullmakt 1704-08-11. Kapten 1706-03-01. Konfirmationsfullmakt 1706-12-13. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Hemkom 1722-05-00. Majors karaktär 1722-06-26 med placering vid norra skånska kavalleriregementet. Avsked 1727-08-25. Levde 1731 på Etz, men var död före 1744 [Lk]. Gift 1726-06-09 i Reval med Barbara Helena von Ulrich, född 1690 (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.), död 1766-03-23 på Rosenhof (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) i Livland, dotter av Ebert Gustaf von Ulrich, till Ruil, och Agneta von Löwen.

Barn:

 • Hedvig Helena, döpt 1727-03-21 i Reval, död 1768-02-00 i S:t Petersburg. Gift 1743 med majoren baron Otto Gustaf von Rosen, från vilken hon blev skild, född (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1716-09-06, död 1761. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.)
 • Georg Gustaf, arvherre till Etz. Född 1730-12-04 på Etz. Överste i holsteinsk tjänst. Författare (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Död ogift (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1766-08-29 på Rosenhof.

Källor

Das freiherrliche Geschlecht von Maydell av baron Karl Maydell (Helsingfors 1868) med fortsättning 1868–1894 af Bogdan, baron Maydell (Reval 1895).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: