Horn af Rantzien nr 265

Från Adelsvapen-Wiki

F 265.jpg

Adliga och friherrliga ätterna Horn af Rantzien nr 1910 (B) och 265 †

Natural. 1751-11-06, introd. 1752. Friherrlig 1763-06-14, introd. 1776. Utdöd 1782-01-03.

Jakob Fredrik Horn af Rantzien, natural. och friherre Horn af Rantzien (son av Carl Johan Horn af Rantzien, se grevl. ätten Horn af Rantzien nr 70, Tab. 3), född 1707-09-07 i Pommern. Volontär vid Jämtlands regemente 1720. Förare vid livgardet 1726. Sergeant därst. s. å. Fänrik 1729-03-08. Löjtnant vid generalmajoren Per Adlerfelts värvade regemente 1730-12-29. Kapten därst. 1740-07-10: RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant och major vid volontärregementet i Karlskrona 1749-05-01 natural. svensk adelsman 1751-11-06 (introd. 1752 under nr 1910). Överste i armén 1760-04-22, överste för Nylands infanteriregemente 1762-02-25. Friherre 1763-06-14 (sönerna 1776 introd. under nr 265). Generalmajor 1763-07-03. Avsked 1769-07-17. Död 1769-07 i Nyköping och begraven i Husby-Oppunda kyrka Södermanlands län. Gift 1742-12-17 med grevinnan Elisabet Lovisa Wachtmeister af Johannishus, född 1718-03-14, död 1765-07-22 i Karlskrona, dotter av amiralen, greve Carl Hans Wachtmeister af Johannishus, och hans 2:a fru baronessan Sofia Dorotea Henrietta Philippina Metsch från Braunschweig.

Barn:

  • Carl Fredrik, född 1743-09-15 död 1748-04-21.
  • Axel Gustaf, född 1746-10-26, död s. å. 30/10.
  • Sofia Elisabet, född 1748-08-15 i Varberg, död 1814-05-24 i Kristianstad och begraven s. å. 28/5 i Vittskövle kyrka Kristianstads län. Gift 1774-04-29 i Karlskrona med överstelöjtnanten, friherre Fredrik Georg Hierta, född 1746, död 1798.
  • Carl Gustaf Fredrik, född 1751-01-28 i Karlskrona. Yngling vid volontärregementet i Karlskrona 1758-01-19. Kadett vid kadettkåren därst. 1765-10-02. Underofficer vid kadettkåren 1766-12-20. Sergeant vid livgardet 1769-08-25. Sergeant vid Kalmar regemente s. å. 22/12. Fänrik därst. 1770-01-26. Fänrik vid Södermanlands regemente 1771-07-30. Löjtnant därst. 1776-10-22. Kammarherre hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1779-02-18. Skall stuckit sig själv och dog därav 1782-01-03 Håtunaholm barnlös samt slöt ätten på svärdssidan. Gift 1779-03-07 med Florentina Ulrika Hildebrand i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1783-12-11 i Bysta bruks kyrka med kaptenen, friherre Carl Gustaf Armfelt, född 1751, död 1825), född 1760-02-18 på Håtunaholm, död i barnsäng tillika med barnet 1785-05-21 Bysta ), dotter av ryttmästaren David Henrik Hildebrand, och hans 2:a fru Agneta Sofia Schönström. 'Hon lärer skendött och således blivit levande begraven.'
  • Jakob Vilhelm, född 1753-08-12. Yngling vid amiralitetet 1761-06-22. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1770-06-19. Löjtnant därst. 1774-03-09. Död ogift 1775-12-08 på Hagbyberga i Björkviks socken Södermanlands län.

Källor

1910.jpg

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.