:

Örnfelt nr 165

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Örnfelt nr 165 †

Friherrlig 1719-06-18, introd. 1720. Utdöd 1795-03-08.


TAB 1

Jonas Fredrik Örnfelt, friherre Örnfelt (son av Henrik Schultze, adlad Örnfelt nr 892), till Herrestad i Toresunds socken, Södermanlands län. Född 1674-04-25 i Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1690. Medelskeppare därst. 1696-08-02. Artillerilöjtnant och kapten i engelsk och venetiansk tjänst. Överlöjtnant vid amiralitetet 1704-01-27. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Amiralitetskapten 1709. 13/9. Schoutbynacht 1712-12-29. Vice amiral 1716-06-28. Chef för Roslags sjögastregemente och Södermanlands äntergastbataljon 1717. Amiral 1719-06-18. Friherre s. d. (introd. 1720 under nr 165). Direktör vid generalkommissariatet i Karlskrona 1729-02-25. Landshövding i Södermanlands län 1732-10-31. Död 1733-09-23 på Nyköpings slott och begraven i Toresunds kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1712-06-24 i Karlshamn med Eva Catharina Schaeij i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1701-12-29 med råd- och handelsmannen Tore Christophers i hans 2:a gifte, född 1655, död 1710, fader till herrarna Christophers, adlade Ankarcrona, nris 1534 och 1965. Gift 3:o 1736-05-05 i Toresunds socken med översten Bengt Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1738), född 1684-09-11, död 1767-10-19 Tärnö, dotter av borgmästaren i Karlshamn Peter Schaeij (farbroder till vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij) och Elisabet Broome.

Barn:

  • Henrik Teodor, till Tärnö i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län. Född 1715-07-12 i Karlshamn. Student i Lund 1735-11-17. Auskultant i Svea hovrätt 1734-05-25. Hovjunkare. Kammarherre1 1738-09-28. Död 1758-08-30 på Tärnö. Gift 1740-05-27 i Toresunds socken med sin styvsyster, friherrinnan Görvel Charlotta Horn af Rantzien, född 1723-05-18, död 1758-12-17, dotter av översten Bengt Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien, och hans 1:a fru grevinnan Ulrika Elisabet Lewenhaupt.

Barn:

  • Fredrika Eleonora, född 1741-03-29 i Stockholm, död där 1810-04-05. Gift 1760-09-18 med ryttmästaren Johan Adolf von Meijerhelm, född 1729, död 1770.
  • Fredrik Bengt, född 1742. Överstelöjtnant och vice landshövding. Död 1795. Se Tab. 2.
  • Adolf, född 1743-10-12 på Tärnö. Student i Uppsala2 1758-03-14. Volontär vid Södermanlands regemente 1754. Fältväbel därst. 1757. Fänrik vid kronprinsens regemente 1758-12-07. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1763-09-20. Kammarherre hos kronprinsen, sedermera konung Gustaf III 1766-08-18. Löjtnant 1768-09-27. RSO 1772-09-12. Ryttmästare i armén s. å. 13/9. Död ogift 1773-04-26 på Ulriksdals lustslott. Han ärvde jämte brodern Fredrik Bengt Tärnö, vilken egendom de försålde 1768.
  • Carl Gustaf, född 1744-12-27 på Eriksberg, död s. d. och begraven s. å. 31/12 i Toresunds kyrka .
  • Eva Ulrika, döpt 1746-03-24 på Tärnö.

TAB 2

Fredrik Bengt (son av Henrik Teodor, Tab. 1), född 1742-08-22 i Stockholm. Student i Uppsala2 1758-03-14. Fänrik vid Cronhielmska regementet 1758-10-13. Transp. till Östgöta infanteriregemente 1765-09-30. Avsked 1767-09-01. Överstelöjtnants titel. Vice landshövding i Södermanlands län 1783, 1784, 1791-05-17. Entledigad därifrån. Död 1795-09-08 på Kåreholm i Rönö socken, Östergötlands län och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1765-04-30 med sin systers svägerska Catharina Gustava von Meijerhelm, född 1734-07-17 Vämlinge, död 1807-03-29 på Kåreholm, dotter av översten Gustaf Adolf von Meijerhelm, och Catharina Gyllenkrok.

Barn:

  • Catharina Görvel, född 1767-08-20, död 1797-06-12 Hagbyberga. Gift 1792-11-25 på Kåreholm med majoren friherre Bengt Ribbing af Koberg, född 1754, död 1811.
  • Gustava Eleonora, född 1771-02-20, död 1828-12-08 i Norrköping, den sista av namnet. Gift 1796-07-05 på Kåreholm med löjtnanten friherre Gustaf Mauritz Posse af Säby, född 1775, död 1842.

Källor

1SAB. 2Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: