:

Törnflycht nr 153

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Törnflycht nr 153 †

Friherrlig 1719-05-26, introd. s. å. Utdöd 1738-08-20.

Mikael Törnflycht, friherre (och greve) Törnflycht (son av Olof Hansson Törne, adlad Törnflycht, se adliga ätten Törnflycht nr 1356, tab 6), till Hässelbyholm i Fogdö socken Södermanlands län och Gersta (nu Gerstaberg) i Ytterjärna socken Stockholms län, vilka han erhöll genom sitt gifte, samt Trollebo i Lemnhults socken Jönköpings län. Född 1683-11-00 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm och döpt där 1684-01-12. Student i Uppsala1 1696-11-08. Förare vid livgardet 1702. Fänrik därst. 1703-09-02. Löjtnant 1706-07-21. Ryttmästare vid livregementet till häst s. å. 12/8. Major därst. 1710-05-18. Konfirm. s. å. 11/11. Major vid livgardet 1711-11-10. T. f. chef för Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1712-02-05, men erhöll s. å. 26/3 tillstånd att kvarbliva vid livgardet. Överste för Närkes och Värmlands regemente s. å. 30/4. Fullmakt på majorsbeställningen vid livgardet s. å. 8/8. Överstes rang s. å. 27/10. Överstelöjtnant vid nämnda livgarde 1713-10-26. Överste därst. 1717-12-07. Generalmajor av infanteriet 1719-04-18. Friherre s. å. 26/5 (introd. under nr 153). Överkammarherre 1720-12-31. Landshövding i Södermanlands län 1727-08-14. Greve 1731-12-06 (ej introd.). Överståthållare i Stockholm 1732-11-02. Död 1738-08-20 på Hässelbyholm och slöt själv sin friherrliga ätt samt ligger jämte sin fru begraven i eget gravkor i Fogdö kyrka, till vilken hans fru skänkt en silverkanna. Gift 1714-08-26 med grevinnan Magdalena Lewenhaupt, född 1680-03-15, död 1756-09-06 i Stockholm, dotter av översten greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt, och hans 2:a fru friherrinnan Görvel Sparre.

Barn:

  • Eva Görvel, född 1722, död 1732-05-07 på Nyköpings slott och begraven s. å. 11/5 i Ösmo kyrka .
  • Ännu tre döttrar, döda späda och begraven i Hässelbyholmsgraven vid Fogdö kyrka. [2]

Källor

1Um. 2 At (L).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: