:

Von Düben nr 139

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Düben nr 139

Friherrlig 1719-05-21, introducerad 1719.

TAB 1

Anders Düben, adlad och friherre von Düben (son av Gustaf Düben, se friherrliga ätten von Düben, tab 3), född 1673-06-28 i Stockholm. Kapellist vid hovkapellet. Kapellmästare vid hovkapellet 1698-11-05. Adlad 1707-10-11 jämte brodern Joakim och systern Emerentia (ej introducerad). Kammarherre 1711. Upphöjd i friherrliga stånd jämte syskonen Joakim och Emerentia 1719-05-21 (jämte dessa introducerad 1719 under nr 139). Hovmarskalk 1721-01-07. Död 1738-08-23 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1:o 1700-05-10 med Ulrika Friedenreich, född 1684-01-10, död 1715-02-26, dotter av hovapotekaren Julius Fredrik Friedenreich och Justina Sofia Jung samt syster till landshövdingen Melker Friedenreich, adlad Friedenreich. Gift 2:o 1715-11-24 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Ulrika Fleming af Liebelitz, född 1694 i Stockholm, död i Stockholm 1717-06-19 i kopporna och barnsäng och begraven 1717-07-23 i Jakobs kyrka, dotter av kammarrådet friherre Johan Casimir Fleming af Liebelitz, och friherrinnan Charlotta Bielkenstierna. Gift 3:o 1718-01-19 i Romfartuna socken, Västmanlands län med Christina Sparfvenfeldt, född 1695-12-29, död 1780-02-26 i Stockholm, dotter av överceremonimästaren Johan Gabriel Sparfvenfeldt, och Antoinetta Sofia Hildebrand.

Barn:

 • 1. Justina Sofia, född 1703-04-05, levde 1785 men var död 1787. Gift 1:o 1725-06-08 i Stockholm med majoren Johan Hård af Segerstad, född 1684, död 1746. Gift 2:o med sekreteraren Mattias Hellén, levde 1785-04-22 men var död 1787-03-12.
 • 1. Emerentia, född 1705-05-02, död 1706.
 • 1. Carl Gustaf, född 1707-04-14. Hovjunkare. Drottningens handsekreterare, tillika kammarherre 1731-09-18. Död ogift 1733-06-04.
 • 1. Joakim, född 1708. Riksråd och president. Död 1786. Se Tab. 2.
 • 1. Fredrika Ulrika, född 1711-11-10 (1711-11-22). Hovfröken. Död 1784-12-07 Riksten. Gift 1734-02-28 i Stockholm med kanslirådet och statssekreteraren Anders Skutenhielm, född 1688, död 1753.
 • 2. Fredrik, född 1717, död 1717.
 • 3. Fredrik Ulrik, född 1719-01-28 i Stockholm, död 1728-01-17.
 • 3. Johan Gabriel, född 1722. Kammarherre. Död 1797. Se Tab. 3
 • 3. Maximilian, född 1723. Hovstallmästare. Död 1798. Se Tab. 6.
 • 3. Antoinetta Sofia, döpt 1727-05-16 i Stockholm, död ogift 1797-04-10 Fullersta. 'Hon var ett insiktsfullt och vittert fruntimmer och både samlat ett ansenligt och utvalt bibliotek.'
 • 3. Georg, döpt 1729-07-30 i Stockholm, död 1735.
 • 3. Anders Vilhelm, döpt 1731-02-21 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1746-12-11. Volontär vid fortifikationen 1748. Konduktör vid fortifikationen 1750-08-25. Löjtnant 1755-04-14. Ihjälskjuten 1757-12-11 (1757-08-10) i Anklam i Pommern av Christian Barnekow.
 • 3. Henrik Jakob, född 1733. Hovmarskalk. Död 1805. Se Tab. 7
 • 3. Gustaf, döpt 1734-05-02 i Stockholm, död 1734.

TAB 2

Joakim, (son av Anders Düben, adlad och friherre von Düben, tab 1), till Riksten i Botkyrka socken, Stockholms län. Född 1708-10-21 i Stockholm. Kanslist i kungliga kansliet 1724-05-21. Kommissionssekreterare i Haag 1731-06-28. Kammarherre 1731-09-19. Kabinettssekreterare hos drottningen 1733-06-30. Assessor i kommerskollegium 1739-12-31. Kommerseråds titel 1747-08-18. Kommerseråd 1753-04-09. RNO 1754-11-25. Statssekreterare vid inrikes civilexpeditionen 1759-12-31, sekreterare vid KMO. Riksråd 1766-10-07. Entledigad därifrån 1769-05-27. Överofficiant vid KMO 1770-04-28. Åter riksråd 1772-03-27. President i kanslikollegium 1772-04-22. Efter revolutionen entledigad från alla sina ämbeten 1772-08-22. Död 1786-01-27 på Riksten och ligger jämte sina fruar begraven i Botkyrka kyrka. Gift 1:o 1738-01-26 med Catharina Eleonora Temminck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1734-07-11 i Haag med generalguvernören i Surinam Jacques Alexander Henry de Cheusses, född 1704-01-14 i Köpenhamn, död 1735-01-26 i Surinam), född 1714-06-08 i Holland, död 1749-02-03 i Stockholm, dotter av holländska generalguvernören i Surinam, överste Henrik Temminck och Machteld van Wouw. Gift 2:o 1751-12-16 med Cornelia Florentina Hildebrand i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737-06-09 i Stockholm med kanslirådet Joakim Neresins, adlad von Nerés, nr 1844, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1748), född 1715, död 1768-08-06 Haneberg, dotter av assessorn Jakob Henrik Hildebrand, och Florentina van Roeden tot Drakenstein. Gift 3:o 1774-01-18 på Riksten med Ulrika Rozelia, adlad von Rosenheim, född 1729-06-27, död barnlös 1787-09-07 på Riksten, dotter av assessorn Olof Rozelius och Catharina Margareta von Kraft.

Barn:

 • 1. Fredrika Eleonora, född 1738-12-17. Hovfröken hos drottningen (SAB.) 1757-04-04. Överhovmästarinna hos änkedrottning Lovisa Ulrika. Död 1808-01-03 i Linköping. Gift 1759-04-09 i Stockholm med riksrådet och överstemarskalken, greve Nils Adam Bielke, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1792.
 • 1. Anders, född 1739-12-17. Student i Uppsala (Um.) 1754-06-12. Volontär vid fortifikationen 1755-03-25. Volontär vid livgardet 1756. Förare vid livgardet 1756-10-10. Fänrik 1757-10-10. Död 1758-12-02.
 • 1. Sara Margareta, döpt 1742-07-15 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen (SAB.) 1759-12-09. Statsfru (SAB.) 1778-02-28. Död 1814-03-01 Hällekis. Gift 1765-11-12 på Stockholms slott med en av rikets herrar, överstekammarherren, friherre (greve) Nils Posse af Säby, född 1739, död 1818.
 • 1. Fredrika Magdalena, döpt 1743-11-19 i Stockholm, död i Stockholm 1765-02-17. Gift 1761-08-00 på Riksten med kammarherren, friherre Lage Meijendorff von Yxkull, född 1736, död 1762.
 • 1. Lovisa Amalia, född 1745-08-14, död 1773-02-25 i Lund och begraven 1773-03-04 i Brunnby kyrka, Malmöhus län. Gift 1765-04-16 i Stockholm med sin styvkusin, kanslirådet, friherre Christoffer von Kocken, nr 206, född 1726, död 1809.
 • 1. Ulrika, född 1749-01-26, död 1777-01-18. Gift 1768-07-28 på Riksten med sin faderns kusin, riksrådet och presidenten, greve Carl Vilhelm von Düben, född 1724, död 1790.
 • 2. Henrietta Jakobina, född 1752-04-22 på Haneberg, död 1780-09-09 Normestorp. Gift 1779-02-18 på Riksten med kommissionssekreteraren, friherre Herman von Lingen, i hans 1:a gifte, född 1748, död 1820.

TAB 3

Johan Gabriel, (son av Anders Düben, adlad och friherre von Düben, tab 1), döpt 1722-02-09 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1736-10-12. Auskultant i Svea hovrätt. Hovjunkare (SAB.) 1744-09-13. Kammarherre (SAB.) 1761-12-15. Död 1797-08-09 i Stockholm. Gift i Stockholm 1:o 1753-01-17 med Christina Aurora Lilliemarck, från vilken han 1765 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1765 med majoren Fredrik Vilhelm Taube, född 1739, död 1795), född 1736, död 1812-09-05, dotter av löjtnanten Johan Lilliemarck, och Eva Helena Starling. Gift 2:o 1768 med friherrinnan Hedvig Pfeiff, född 1734-04-08, död 1809-04-09 på Älvgärde i Uppland, dotter av generallöjtnanten Per Gustaf Pfeiff, friherre Pfeiff, och friherrinnan Ulrika Eleonora Palmqvist.

Barn:

 • 1. Anders Gustaf, född 1753-11-27 Örby. Löjtnant. Död ogift 1822-03-30 på Tureholm i Trosa landsförs, Södermanlands län.
 • 1. Johan Alexander, född 1757-09-27 på Örby. Förare vid änkedrottningens livregemente 1776-06-22. Fänrik i armén 1778-06-01, placerad vid garnisonsregementet i Stralsund 1778-08-00. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1786-04-12. Löjtnants lön 1787-12-19. Erhöll 1791-03-13 Svensksundsmedaljen. Stabskapten 1792-07-30. Kapten 1796-10-26. Major i armén 1802-03-24. Sekundmajor vid regementet 1805-02-09. Premiärmajor 1808-02-16. Överstelöjtnant i armén. Avsked 1815-12-20. RSO. Död 1833-04-15 i Stralsund. Gift med E. Wolckman, som överlevde mannen. De hade en dotter, som levde vid faderns död.
 • 1. Sofia Christina, döpt 1759-12-19 på Örby, död 1822-05-21 Dversätt. Gift 1781-12-30 Råby
 • 2. Peter Ulrik, född 1769-10-06 Mellingeholm. Sergeant vid Västerbottens regemente (KrAB.) 1779-09-14. Fältväbel vid Västerbottens regemente (KrAB.) 1790-06-02. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1791-05-16. Kornett vid adelsfanan 1800-06-09. Död ogift 1808-12-16.
 • 2. Joakim, född 1771. Levde utan tjänst. Död 1838. Se Tab. 4
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1772, död 1772-10-19 på Mellingeholm.

TAB 4

Joakim, (son av Johan Gabriel, tab 3), född 1771-03-03. Levde utan tjänst. Död 1838-08-02 på Älvgärde i Rasbo socken, Uppsala län. Gift på Älvgärde 1834-10-17 med Maria Margareta Collin, född 1773, död 1836-01-26, dotter av en underofficer.

Barn:

 • Johanna Ottiliana, född 1801-06-23, död 1885-06-14 i Uppsala. Gift 1825-04-30 med kaptenen vid Upplands regemente, RSO Abraham Bring, född 1793-01-27 på Össjö prästgård, Kristianstads län, död 1865-05-20 i Uppsala och begraven 1865-05-29 i Knutby socken, Stockholms län.
 • Henrik, född 1817. Possessionat. Död 1889. Se Tab. 5
 • Lovisa, född 1818-03-30 på Älvgärde, död 1894-12-29 Solberga. Gift 1841-04-20 med ryttmästaren vid Jämtlands hästjägarekår, RSO Carl Fredrik Ahlgren, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Johanna Gustava Jonsson), född 1806-06-28, död 1895-12-01 i Stockholm.

TAB 5

Henrik, (son av Joakim, tab 4), född 1817-01-22 på Älvgärde. Possessionat. Styrelseledamot i Uppsala. Lenna järnvägsaktiebolag. Död 1889-08-27 i Stockholm. Gift 1:o med Hedvig Christina Sandgren, från vilken han 1864-12-14 blev skild, född 1830-02-17 i Västerås domkyrk. förs, död 1898-10-31 i Stockholm, dotter av kronomagasinsdränden Johan Sandgren och Christina Nordström. Gift 2:o 1865-07-07 med Amalia Matilda (Löfgren) Hellgren, född 1833-07-12 i Stockholm, död 1918-03-01 i Djursholm, dotter av murarverksgesäll Gustaf Löfgren och Lovisa Lindvall. Efter moderns och styvfadern Carl Gustaf Pemmers död i tät följd 1839 (hennes far hade avlidit 1837) var hon några år fosterdotter hos urfabrikör Carl Hellgren, Västerås, och hans hustru Anna Lovisa Ekman.

Barn:

 • 1. Hedvig Ottilia, född 1853-10-12 i Uppsala, RHD protokoll 1871-02-02. Lärarinna. Död ogift 1912-07-11 i Stockholm Gustaf Vasa förs.
 • 1. Gustaf Henrik, född 1856-11-07 i Uppsala, RHD protokoll 1871-02-02. Volontär vid Upplands regemente 1877-02-07. Mogenhetsexamen 1877-05-29. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-25. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1878-11-15. Transporterad till enahanda beställning vid Vendes artilleriregemente 1879-01-17. Löjtnant 1884-05-23. Kassör vid Landskrona–Eslövs järnvägsaktiebolag och vid Landskrona–Hälsingborgs järnvägar 1888. Kapten 1893-09-15. Transporterad till kapten vid Vendes trängbataljon, sedermera skånska trängkåren 1895-05-03. RSO 1898-12-01. Kapten vid Östgöta trängkår 1905-12-30. Avsked med tillstånd att inträda i kårens reserv 1907-11-29. Tillförordnad regementsintendent vid skånska husarregementets avdelning i Landskrona 1908-08-01 1909-12-31. Kapten i skånska trängkårens reserv 1913-08-29. Avsked ur krigstjänsten 1921. Död 1939-01-18 i Landskrona (db 14). Gift 1889-04-15 i Landskrona med friherrinnan Ellen Åkerhielm af Margretelund, född i Landskrona 1862-12-27. Död 1932-09-14 (Landskrona förs db nr 148). Dotter av borgmästaren i Landskrona friherre Bror Christian Alexander Bonde Åkerhielm af Margretelund, och Charlotta Lovisa Beata Styff.
 • 2. Henrietta Augusta (Harriet), född 1866-04-18 på Älvgärde i Rasbo socken, Uppsala län, liksom de yngre systrarna. Postexpeditör hos generalpoststyrelsen 1909-12-28. 1. postexpeditör 1921-03-30.
 • 2. Maria Matilda, född 1867-12-01. Död 1931-05-02 i Djursholm och begraven i Rasbo förs (Danderyds förs db).
 • 2. Augusta Joakima, född 1869-04-02. Studentexamen v. Lyceum f. flickor i Sthlm 1888. Extra ordinarie telegrafist 1889-05-00. Telegrafist 1902-12-19. Kontorsskrivare hos telegrafstyrelsen 1907-12-23. Föreståndare för katalogexpeditionen hos telegrafstyrelsen 1910-10-04. Kommissarie av 6. lönegraden hos telegrafstyrelsens styrelse 1919-01-14. Telegrafkommissarie i Djursholm 1920-06-30. GMn och r 1922. Avsked 1933-05-01.
 • 2. Margareta Louise (Isen) (EÄ Lovisa), född 1871-06-09. Utexaminerad från Lyceum för flickor i Stockholm 1889. Extra ordinarie telegrafist 1890-12-19–1899. Gift 1899-07-01 i Stockholm med linjedirektören vid telegrafverket Carl Tomas Bennet, född 1869-11-13 i Ulvsunda i Bromma socken, Stockholms län.

TAB 6

Maximilian, (son av Anders Düben, adlad och friherre von Düben, tab 1), döpt 1723-06-22, i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1736-10-12. Sergeant vid livgardet. Hovstallmästare. Död 1798-05-18 Dåvö. Gift 1755-04-29 i Stavby socken, Uppsala län med stiftsjungfrun Magdalena Christina Strömsköld, född 1718-06-29 i Sibirien, död 1801-05-13 på Dåvö, sedan hon gjort testamente till sin mans kusins dotter Emerentia von Düben m fl, dotter av majoren Anders Strömsköld, och Maria Hjernstedt.

Barn:

 • Anders Joakim, född 1756-10-03 i Stavby socken, död före föräldrarna.
 • Fredrika Augusta, född 1762-08-01 på Dåvö, död före föräldrarna.

TAB 7

Henrik Jakob, (son av Anders Düben, adlad och friherre von Düben, tab 1), döpt 1733-05-31 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1746-12-11. Vice ceremonimästare (SAB.) 1757-10-03. Vice ceremonimästares lön 1761-03-12 och ceremonimästares n. h. o. v. (SAB.) 1761-05-08. Envoyé till Polen 1767-08-00. RRS:tStO 1769. Rappellerad 1772. RPolskaVÖO 1778 (At (Sch).). Hovmarskalk (SAB.) 1778-05-20. Avsked 1781-10-28. RNO 1781-11-26. En av herrar ett hundrade män i Stockholms stads brand- och försäkringscontoir 1787 och ledamot av kontorets direktion 1791. Död 1805-03-25 i Stockholm. Gift i Stockholm 1:o 1781-11-22 med Julie Petersén, adlad af Petersens, född 1765-03-24, död 1791-02-24 i Stockholm, dotter av grosshandlaren och direktören Herman Lorentsson Petersen och hans 2:a hustru Charlotta Bedoire. Gift 2:o 1795-08-16 med sin kusins sondotter, friherrinnan Gustava Charlotta von Düben i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-07-04 Lund

Barn:

 • 1. Johan Henrik, född 1782. Fänrik. Död 1826. Se Tab. 8.
 • 1. Carl Joakim, född 1783. Generaladjutant. Död 1834. Se Tab. 9.
 • 1. Anders Gustaf, född 1785. Major. Död 1846. Se Tab. 11
 • 1. Charlotta Fredrika, född 1788-01-07, död 1842-05-09 Hestra. Gift 1807-06-21 med löjtnanten, greve Gabriel Filip von Seth, född 1781, död 1843.
 • 2. Joakim Ulrik, född 1797. Godsägare. Död 1843. Se Tab. 17

TAB 8

Johan Henrik, (son av Henrik Jakob, tab 7), född 1782-09-09. Fänrik vid Svea livgarde 1785-05-20. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1800-09-19 och inträdde 1800 i tjänst vid regementet. Avsked 1805-03-23. Död 1826-09-20 på Gustavsberg i Torups socken, Hallands län. Gift 1:o 1811-05-16 med stiftsjungfrun Catharina Lovisa Lagerheim, B., född 1785-05-29, död 1815-06-12 Hjuleberg, dotter av presidenten Olof Elias Weidman, adlad och friherre Lagerheim, och hans 1:a fru Catharina Apiarie. Gift 2:o 1819 på Lindhult i Stavsinge socken, Hallands län med stiftsjungfrun Juliana Lilliehöök af Gälared Kolbäck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1830-02-20 Ribbingstorp, med majoren Henrik Ludvig Hammarberg, från vilken hon blev skild, född 1803, död 1882), född 1790-09-19 Halvarsbyn, död 1871-12-13 i Klara förs, Stockholm, dotter av kaptenen Carl Johan Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och friherrinnan Ulrika Charlotta Ribbing af Koberg.

Barn:

 • 1. Julie Louise, född 1812-05-27 på Gustavsberg, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1895-08-18 i Skövde. Gift 1840-06-22 i Stockholm med danske godsägaren, RVO Jens Ville Malling i hans 2:a gifte, född 1810-05-02 i Langenfelde, Danmark, död 1891-06-23 i Skövde.
 • 1. Henriette, född 1814-04-09. Stiftsjungfru. Död 1902-04-20 i Skövde. Gift 1844-01-31 Norsholm s socken, Östergötlands län med sin kusin, civilingenjören, friherre Gustaf Henrik August von Düben, från vilken hon 1854 blev skild, född 1813, död 1867.
 • 2. Henrik, född 1820-05-17. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1836-07-13. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1837-05-13. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1841-07-27. Avsked 1846-05-08. Död ogift 1855-04-13 i Stockholm.
 • 2. Charlotta, född 1822-07-06, död ogift 1907-01-04 i Stockholm.
 • 2. Carl, född 1825-03-17 (1825-03-19). Sergeant vid Kronobergs regemente 1841-02-20. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägareregemente 1845-04-10. Transporterad till Skaraborgs regemente 1846-06-12. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1850-07-18. Död ogift 1860-01-05 i Stockholm.

TAB 9

Carl Joakim, (son av Henrik Jakob, tab 7), född 1783-12-06 (1783-12-12). Fänrik vid Stackelbergska regementet 1786-12-14. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad. (Hc.) 1801-09-22. Kornett vid lätta livdragonregementet 1801-10-06. Löjtnant vid lätta livdragonregementet 1804-12-17. Ryttmästare i Västgöta dragonregemente (KrAB.) 1809-03-01. Ryttmästare vid regementet (KrAB.) 1809-08-15. 2. Major vid regementet (KrAB.) 1810-09-18. RSO 1813-11-28. Överstelöjtnant i armén 1814-05-22. Överstelöjtnant i generalstaben 1818-05-11. överste i generalstaben 1821-11-05. Adjutant hos konungen 1823-03-18. Överstelöjtnant vid Västgöta regemente 1824-11-09. Överste och chef för Västmanlands regemente 1825-01-19. Generaladjutant 1832-01-28. Död 1834-11-17 på Frövi översteboställe i Skultuna socken, Västmanlands län. Han deltog i fälttåget mot Norge 1808, i kriget i Tyskland 1813 och 1814 såsom chef för generalstaben och åter mot Norge 1814. Gift 1807-02-15 i Stockholm med Christina Sofia Silfversparre, född 1782-05-12 Stensnäs, död 1844-10-12, Önsta, dotter av överjägmästaren Fredrik Gustaf Silfversparre, och friherrinnan Anna Maria Von Rosen, nr 290.

Barn:

 • Carl Gustaf Henrik, född 1807. Löjtnant. Död 1840. Se Tab. 10.

TAB 10

Carl Gustaf Henrik, (son av Carl Joakim, tab 9), född 1807-04-11 Lund. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Avgången 1824-08-30. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1825-04-15. Fänrik vid Västmanlands regemente 1826-10-05. Löjtnant 1833-05-04. Död 1840-05-07. Gift 1837-07-20 på Norra Gisslarbo bruk i Malma socken, Västmanlands län med Cecilia Charlotta Bäck i Finland, född 1815-03-11, död 1881-01-11 Strömsberg

Barn:

 • Carl Joakim Peregrinus, född 1838-05-16 i Köping. Kadett vid Karlberg 1853-04-18. Utexaminerad 1858-03-11. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1858-03-23. Död 1861-12-11 i Algier.
 • Cecilia Augusta Christina Esbjörna, född 1839-05-10, död ogift 1879-02-17 på Strömsborg vid Arboga.

TAB 11

Anders Gustaf, (son av Henrik Jakob, tab 7), född 1785-06-02. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad. (Hc.) 1803-09-22. Fänrik vid Svea livgarde 1803-12-23. Löjtnant vid Svea livgarde 1809-06-12. GMtf 1809-07-05. Avsked från regementet 1810-05-08. Kapten i armén 1815-04-18. Majors n. h. o. v. 1817-07-15. Död 1846-10-04 i Stockholm. Han bevistade kriget i Finland 1808 och därunder affärerna vid Lemo, Lokalaks, Viais och Helsinge. Blev för högmålsbrott (att hava underhållit förbindelse med prinsen av Wasa, det sk Vegesack-Dübenska målet) 1833-03-30 dömd till landsflykt, men erhöll genom den amnesti, som 1834-10-20 utfärdades för alla politiska förbrytare, rättighet att återkomma till fäderneslandet. Gift 1810 i Greifswald med Carolina Eckhardt, född 1794-10-18. Död 1861-02-27 i Stockholm, dotter av boktryckaren i Greifswald J. H. Eckhardt.

Barn:

 • Elvina Carolina, född 1810-10-23 i Stockholm, död ogift 1896-08-02 i Stockholm.
 • Gustaf Henrik August, född 1813. Maskiningenjör. Död 1867. Se Tab. 12.
 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1816. Sjökapten. Död 1897. Se Tab. 13.
 • Henrik Viktor Knut, född 1818. Löjtnant. Död 1867. Se Tab. 15.
 • Cesar, född 1819. Godsägare. Död 1888. Se Tab. 16
 • Augusta Teresia Vilhelmina, född 1822-10-26 på Bollstanäs i Fresta socken, Stockholms län, död ogift 1907-11-03 i Stockholm.

TAB 12

Gustaf Henrik August, (son av Anders Gustaf, tab 11), född 1813-01-13 i Stockholm. Student. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1830–1831. Civilingenjör. Maskiningenjör vid maskinavdelningen och förrådet i 1. distriktet av statens järnvägstrafik 1860. RVO 1866-07-03. Död 1867-03-19 i Stockholm. Gift 1:o 1844-01-21 Norsholm s socken, Östergötlands län med sin kusin, friherrinnan Henriette von Düben, från vilken han 1854 blev skild, född 1814-04-09 Gustavsberg, död 1902-04-20 i Skövde, dotter av fänriken, friherre Johan Henrik von Düben och hans 1:a fru Catharina Lovisa Lagerheim B. Gift 2:o 1859-12-21 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Eugenia Adamina von Vegesack, född 1831-02-24 i Stockholm, död i Stockholm 1910-03-10 Ötra Eneby förs, Östergötlands län ]], dotter av majoren, friherre Johan Fredrik Ernst von Vegesack, och hans 1:a fru Catharina Gunilla Arenander.

Barn:

 • 1. Julie Carolina Charlotta, född 1844-11-24 i Paris, död i Paris 1910-10-18. Hon erhöll 1871 det särskilda hederstecken, som av franska regeringen tilldelades dem, vilka visat prov på oegennyttig uppoffring vid ambulanserna under Paris belägring. Gift 1878-08-06 i Paris med jur. kand. Julius Ludvig Gustaf Gravenhorst Löwenstierne, av dansk adlig släkt, från vilken hon 1902 blev skild, född 1847-12-16, död 1907-09-12 i Paris.
 • 2. Gunilla Antoinetta, född 1862-02-17 vid Liljeholmen i Brännkyrka socken, Stockholms län. Stiftsjungfru. Utexaminerad från högre lärarinneseminariets 4. avd. 1896-05-30. Död ogift 1923-05-04 i Stockholm, Matteus förs.
 • 2. Joakim Akilles, född 1864-01-03 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1877-09-29. Underlöjtnant vid flottan 1883-10-19. Löjtnant 1888-06-22. Genomgick den högre minkursen 1885–1886 och specialkurs vid tekniska högskolan 1888–1890. Informationsofficer 1890-10-01. RRumSO 1895. Kapten vid flottan 1895-11-29. Död ogift 1902-05-21 vid Tärnö och begraven på galärvarvets kyrkogård i Stockholm.

TAB 13

Carl Gustaf Vilhelm, (son av Anders Gustaf, tab 11), född 1816-10-08 i Eds socken, Uppsala län. Sjökapten. Tjänstgjorde i svenska och amerikanska örlogsflottorna. Inträdde i tullverkets tjänst 1852-04-30. Tulluppsyningsman i Ljusne 1860-09-26, i Landskrona 1867-08-24. Avsked från tullverkets tjänst. Disponent för Södra Sveriges litografiska anstalt. Död 1897-02-13 i Landskrona. Gift 1857-02-14 på Stora Hornsberg vid Stockholm, Kungsholms förs ]] med Amelie Elisabet Westerberg, född 1819-06-30 i Stockholm, död 1897-03-12 i Köpenhamn, dotter av grosshandlaren Fredrik August Westerberg och Amalia Gustava Engelhart.

Barn:

 • Harriet Elisabet, född 1859-04-05 i Söderhamn, död 1919-05-09 i Trälleborg. Gift 1896-05-16 i Landskrona med ingenjören Carl Axel Oskar Olin i hans 2:a gifte, född 1860-03-15.
 • August Bror Carl, född 1861-09-27. Arkitekt i Köpenhamn. Gift 1:o 1895-06-20 i Odense kyrka i Danmark med Gertrud Boletteline Danielsen, född 1869-02-28 i Odense. Död 1926-03-31. Dotter av grosshandlaren Fredrik Danielsen och Anne Margrete Slengerick. Gift 2:o 1930-07-08 m. Jacobine Bang Garlin, född 1874-04-12 i Køge. Död 1931-11-24.
 • Augusta Amalia, född 1864-01-03 i Söderala socken, Gävleborgs län.

TAB 14

Edvard Vilhelm (Eden), (son av Carl Gustaf Vilhelm, tab 13), född 1865-08-16 i Ljusne. Friherre. Löjtnant i brasilianska armén. Innehavare av ett boktryckeri i Sorocaba i Brasilien. Avsked ur armén. Apotekare och innehavare av kemisk-teknisk affär först i Salina Cruz, sedan i San Geronimo, båda i provinsen Oaxaca i Mexiko. Svensk vice konsul i Salina Cruz 1910-02-01. Avsked därifrån 1923-12-28. Död 1930-03-04 på amerikanska hospitalet i huvudstaden Mexico. Gift 1917-10-12 i Salina Cruz, Oaxaca, distr. Tehuantepec, Mexico (Salina Cruz civilregemente) med Raymunda Sánchez, född 1897-11-13 Jalapa del Marques, distr. Tehuantepec, Oaxaca & Salina Cruz civilregemente). Dotter av Secundido Flores och Dominga Sánchéz.

Barn:

 • Edén (Edvard), född 1914-01-10 i Salin Cruz, Oaxaca, distr. Tehuantepec, Mexico (Tehuantepec, Oaxaca civilregemente)
 • Augusta, född 1915-08-03 (1915-10-03 och 1915-10-04 i AK, buden är många) i Salina Cruz, Oaxaca, distr Tehuantepec, Mexico. Gift 1935-04-07 i Tehuantepec, Oaxaca (Juchitan) med ranchägaren Bernardo Maya Diaz, född 1919-12-12 i Salina Cruz, Oax, Mexico. Farmare i Tehuantepec.
 • En dotter, född 1917-09-13 i Salina Cruz, distr. Tehuantepac, Mexico (Tehuantepec, Oaxaca civilregemente).
 • Raymunda, född 1919-12-12 i San Geronimo, Ixtepec, Oaxaca, Mexico (Juchitan, Oaxaca civilregemente). Gift med Fernando Juárez Boguer, född 1921-05-30 i Mexico. Nextlalpan fd mexikansk kapten. Mekaniker, Salina Cruz, Oaxaca, Mexico.
 • Carlos, född 1922-07-22 i San Geronimo, Ixtepec, Oaxaca, Mexico (Juchitan, Oaxaca civilregemente).
 • Gustavo, född 1924-11-14 i Salina Cruz, Oaxaca, Mexico (Juchitan, Oaxaca civilregemente).
 • Luis, född 1927-07-01 i Salina Cruz, Oaxaca, Mexico (Juchitan, Oaxaca civilregemente).
 • Oscar, född 1930-01-06 i Salina Cruz, Oaxaca, Mexico (Juchitan, Oaxaca civilregemente).

TAB 15

Henrik Viktor Knut, (son av Anders Gustaf, Tab, 11), född 1818-10-23 Bollstanäs. Kadett vid Karlberg 1834-07-18. Utexaminerad (Hc.) 1844-02-23. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1844-03-06. Löjtnant vid Upplands regemente 1849-02-23. Avsked 1854-02-12. Död 1867-08-21 Kägleholm. Ägde Kägleholm. Gift 1849-08-18 Medinge med stiftsjungfrun Hedvig Charlotta (Lotten) Tersmeden, född 1826-06-29 på Medinge, död 1892-01-21 på Kägleholm, dotter av ryttmästaren Carl Reinhold Tersmeden C, och Gustava Charlotta Tersmeden C.

Barn:

 • Carolina Charlotta Augusta, född 1850-11-13 på Kägleholm, död 1907-11-14 i Örebro. Gift 1872-10-11 i Stockholm med godsägaren Jakob Henning Lallerstedt, född 1848-04-16 i Starby, S:t Pers socken, Östergötlands län, död 1905-06-27 på sin egendom Kägleholm.
 • Hedvig Gustava Elisabet, född 1852-08-19 på Kägleholm, död 1911-04-24 i Stockholm. Gift i Stockholm 1872-10-11 med lantbrukaren Axel Vilhelm Lokrantz, född 1839-02-26 på Glättestorp i Vånga socken, Skaraborgs län, död 1910-08-02 i Stockholm i Matteus förs.
 • Fredrik Henrik, född 1854-12-09, död 1857-04-18.
 • Julia Emerentia Knutsdotter, född 1858-07-03 på Kägleholm. Död 1931-02-16 (Brunnby förs, Malmöhus län, db nr 6). Gift 1887-05-03 i Örebro med förvaltaren vid Krapperup i Brunnby socken, Malmöhus län Knut Adolf Claréus, född 1856-06-12 Läggesta
 • Louise Charlotte, född 1859-11-21 på Kägleholm, död 1869-12-04 på Kägleholm.

TAB 16

Cesar, (son av Anders Gustaf, tab 11), född 1819-11-24 i Stockholm. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1836-02-20. Avgången därifrån (Hc.) 1841-05-23. Godsägare. Död 1888-09-18 i Skövde. Har utgivit åtskilliga reseskildringar, bland vilka märkes: »Minnen från Ostindien» (1885). Ägde Stora Lundby i Överselö socken, Södermanlands län. Gift 1860-06-18 i Stockholm med Ingeborg Augusta Lilliestråle, född 1836-05-21 på Stora Sundby i Kärnbo socken, Södermanlands län, död 1919-10-09 på Ribbagården vid Gränna ]], dotter av ryttmästaren Otto Lilliestråle, och Maria Augusta Svinhufvud i Västergötland.

Barn:

 • Augusta Catharina Isabella (Ella), född 1861-06-08 på Stora Lundby. Stiftsjungfru. Sjuksköterska i New York. Död ogift 1901-05-05 i Gränna (mördad av sinnessvag person).
 • Carolina Ingeborg Emerentia, född 1862-12-06 på Stora Lundby. Stiftsjungfru. Missionär i Zululandet, Södra Afrika. Död 1943-03-17 (Gränna db nr 5). Gift 1897-10-05 på Ekutuleni missionsstation i Zululandet med svenska kyrkans missionär vid Ekutuleni missionsstation i Zululandet. Erik Gustaf Walberg, född 1859-06-06 i Norrbärke socken, Kopparbergs län, död 1915-08-30 i Dannemora socken, Uppsala län.
 • Herta Lovisa, född 1864-09-17 på Stora Lundby. Stiftsjungfru. Död ogift 1916-04-15 å Ribbagården.
 • Adrian Cesar, född 1866-07-17 på Stora Lundby. Sjukgymnast i London. RVO 1913-06-06. Gift 1915-06-19 i Westfield Sussex, England med Mary Isabel Kemble Lambert, född 1870-01-08. Dotter av kommendören i engelska flottan Robert C. Lambert och N. N. Hamilton.
 • Dagmar Cecilia, född 1868-06-01 på Stora Lundby. Stiftsjungfru. Död 1928-02-05 i Gränna (db nr 3).
 • Vilhelmina Ester, född 1871-03-18 på Stora Lundby. Stiftsjungfru. Död ogift 1903-08-03 på Ribbagården.

TAB 17

Joakim Ulrik, (son av Henrik Jakob, tab 7), född 1797-05-01 i Stockholm. Godsägare. Död 1843-06-30 på sin egendom Marielund i Funbo socken, Uppsala län. Gift 1820 på Marielund med friherrinnan Antoinetta Eleonora Sture, född 1798-10-08, på Marielund, död på Marielund 1865-09-08, dotter av översten, friherre Sten Sture, och Charlotta Florentina Beata Ingelotz.

Barn:

 • Charlotta Antoinetta (Lotten), född 1821-04-20 på Marielund, död 1881-04-18 i Stockholm. Gift 1840-09-11 på Marielund med översten, greve Carl Fredrik Ludvig af Ugglas, född 1814, död 1880.
 • Lovisa Carolina, född 1822-08-22 på Marielund, död 1861-09-23 på Stora Torp vid Göteborg och begraven i Langska familjegraven på Örgryte kyrkogård invid Göteborg. Gift 1848-05-11 på Marielund med konsuln, Kmstk NO m m Johan Oskar Ekman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1872-05-15 i Stockholm med Maria Amelie Albinia Lavonius i hennes 2:a gifte, född 1846-01-24 i Stockholm, död 1915-05-31, dotter av guvernören Alexander Lavonius, av finska adlad ätten nr 224, och Sofia Rosina von Haartman, av finska adlade ätten nr 168, samt förut gift 1865-05-31 med godsägaren Christoffer Alexander Emil Linder, av finska adlade ätten nr 93, född 1838-01-01, död 1868-05-13 i Pojo socken, Finland), född 1812-12-16 i Göteborg, död 1907-05-14 i Stockholm.
 • Alfred, född 1827. Ryttmästare. Död 1907. Se Tab. 18

TAB 18

Alfred, (son av Joakim Ulrik, tab 17), född 1827-04-11 på Marielund. Furir 1844-09-14. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1848-05-23. Transporterad till livregementets dragonkår 1848-09-22. Löjtnant 1853-08-04. Ryttmästare 1863-03-10. Avsked 1864-01-12. Död 1907-12-06 i Uppsala. Ägde Marielund i Funbo socken, Uppsala län samt innehade fideikommissegendomarna Hallandsberg i Trästena socken, Skaraborgs län och Nyrud i Trästena socken, Skaraborgs län, vilka egendomar han tillträdde efter sin moders kusin, friherre Sten Sture. Gift 1856-08-19 i Björsäters kyrka, Östergötlands län med sin kusin Elisabet Rosenstierna, född 1834-09-07 Ekhult död 1906-09-02 på Hallandsberg, dotter av ryttmästaren Nils Mauritz Rosenstierna, och friherrinnan Lovisa Fredrika Sture.

Barn:

 • Elsa, född 1857-11-04 på Marielund, död 1926 på Hallandsberg. Gift på Hallandsberg 1879-07-24, med majoren Adolf Erland Hjalmar von Hofsten, i hans 2:a gifte, född 1837, död 1912.
 • Louise Antoinette, född 1859-05-26 på Marielund, död ogift 1920-03-14 i Mariestad och jordfäst 1920-03-21 i Trästena kyrka ]] o Uppsala dk förs.

TAB 19

Emerentia Düben, friherrinna von Düben (översiktstab 1, dotter av Gustaf Düben, se friherrliga ätten von Düben, tab 3), född 1669-05-24. Drottning Ulrika Eleonora den yngres kammarpiga och gunstling. Adlad 1707-05-02 jämte sina bröder Joakim och Anders. Kammarjungfru, hovfröken och sist 1717 kammarfröken hos bemälta drottning, vilken drottning hon tjänade i 51 år. Upphöjd 1719-03-21 jämte förutnämnda sina bröder i friherrliga stånd. Död ogift 1743-03-22 i Adolf Fredriks förs, Stockholm och begraven i en med svart sammet överdragen och med silverbeslag prydd ekkista, innesluten i en större av gråsten huggen, i egen år 1734 inköpt grav i koret i Riddarholmskyrkan, till vilken kyrka hon gjort stora föräringar, varjämte hon till Ulrika kyrka, Östergötlands län givit altartavlan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: