:

Hierta nr 381

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Hierta nr 121 och 381

Introd. 1627. En gren friherrlig 1832-01-28 enligt 37 § R.F., introd. 1833.

(Ätten uppgives härstamma från Norge, där den skall hava varit bosatt i närheten av Trondhiem, varifrån den över Danmark inkommit till Halland och Sverige.) Ingressen utgår. se SoH:1964 sl98f

Hierta F38100.png

TAB 1

Ragvald (ej Mattsson Hierta, allt rörande honom och hans giften utgår), av dansk börd, trol. ingift i den svenska ätten Kafle.

Barn:

Lars Ragvaldsson, till Ölmanäs i Ölmevalla sn (Hall.), väpnare, domare i Fjäre hd 1552-53, (stupade ej vid Varbergs intagande 1565), g. 1:o eller enda gång­ en m. Elin N.N. i hennes 2:a gifte (g. 1:o m. N.N.), dotter till N.N. till Ölmanäs och Karin Knutsdotter (Ribbing), ev. g. 2:o m. N.N.

Barn:

 • Jöns Larsson (Hierta), skrevs till Korpegården i Vedums sn i Kållands härad (Skarab.) från 1590, † 1609 och bg i Järpås kyrka (Skarab.), förde i skölden tre balkvis ordnade hjärtan (med hjälmprydnad den­ samma som den introducerade ättens), g. senast 1590 m. Ingeborg Joensdotter (Oxe) i hennes 2:a gifte (g. l:o m. ryttmästaren Gustaf Eriksson (Roos af Hjelmsäter), † 1587), levde 1628.
 • Bengt. Ryttmästare. Se Tab. 2.

(Torsten, utgår.)

[SoH:1964 sl99ff,210; SoH:1969 sl71ff; EÄ:VI s409a]

TAB 2

Bengt, (son av Lars, tab 1),skrevs till Halla i Jungs sn (Skarab.) från 1586 och till Tubbetorp i Österbitterna (nuv. Bitterna) sn (Skarab.) från 1600, känd från 1574, ägde landbohemman i Björketorps sn (Göt. o. B.) och Nittorps sn (Älvsb.) 1579, var löjtnant vid Västgöta reg. 1579 (ej -1597), ryttmästare 1590-98, löjtnant vid Adelsfa­ nan 1600-01, häradshövding i Kåkinds härad åtmins­tone 1594-1602, † tidigast 1602, g. senast 1586 m. Maria Grijs, † före 1606, dotter av Torkel Arildsson Grijs och hans 1:a fru Brita Krumme.

Barn:

 • Elin. Gift med Henrik Jönsson Lilliebielke, född 1577, död 1652.
 • Helge, skrevs till Halla i Jungs sn (Skarab.) 1618-22, kan vara identisk med den Helge Bengtsson som 1600-01 var svensk fogde på Wesenberg i Estland.
 • (?)Hans Bengtsson, gav Halla i Jungs sn (Skarab.) till sin hustru, vilket enl. prof. J. E. Almquist omnämns i Skånings härads dombok 1659, g. m. Maria Olofsdotter i hennes 1:a gifte (g. 2:o m. Carl Claesson Hård af Torestorp, g. 3:o m. Anders Blome till Halla), bg 1680 S. Unnaryds sn (Jönk.), dotter till ståt­ hållaren Olof Hård (af Segerstad) och Cathari­na Vogt von Fronhausen.

[EÄ:III s717b; SoH:1964 sl97ff; SoH:1969 sl77,181; SoH:1995 s377; HG; AlmqLagsrl s2,248, 257]

TAB 3

Torsten, (son av Bengt, tab 2), till Bolby (Bosebo) i Bosebo sn (Jönk.), känd där från 1613, kallar sig Grijs 1622-23. Blev 1627 introd. på ättens vägnar under nr 93, vilket sedan ändrades till 1212. Levde ännu 1647, men var död 1650. Han köpte 1622-03-30 Gulbrandsbo17 i Tranemo socken, Älvsborgs län. Gift med Kerstin Eriksdotter Krabbe, levde ännu 1664, troligen dotter till Erik Olsson Krabbe till Råö i Danmark och Karin Gullbrandsdotter.

Barn:

 • Isak, till Emteshult i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län. Bevistade riksdagarna 1650–1660. Ihjälslagen av en skogvaktare 166417. Begraven 1665-01-15 i Tranemo kyrka. Gift före 1652 med Marina Lake, död 1668-02-27 på Emteshult.
 • Metta.
 • Elin, levde 1667.
 • Brita, levde 1641[17].

(Anna, utgår.)

[EÄrätt; SoH:1964 s200ff; SoH:1969 sl75]

TAB 4

Lars, (son av Bengt, tab 2), till Kålsholmen i Essunga socken, Skaraborgs län. Skrevs till Halla i Jungs sn (Skarab.) från 1606. Var fänrik vid Västgöta ryttareregemente 16231. Löjtnant därst. 16271. Ryttmästare 16331. Död 1642-06-24 och begraven i Essunga kyrka, där hans gravsten samt vapen, liknande hans farfaders ses. Kallas i samtida handlingar även Grijs. Gift 1:o med sin systers svägerska Anna Lilliebielke, död 1634-05-21 och begraven i Essunga kyrka11, dotter av Jöns Henriksson (Lilliebielke, nr 273) och Metta Lilliehöök. Gift 2:o med Ingeborg Lindelöf af Kedom, levde 1656, men var död 1661, dotter av Hans Joensson af Rylanda och Häggetorps-släkten eller Lindelöf af Kedom, och Margareta Kafle.

Barn:

 • 1. Märta. Ligger jämte sin man begraven på Härene kyrkogård Älvsborgs län. Gift med löjtnanten Nils Gunnarsson Haal, adlad Gyllenhaal, död omkr. 1681.
 • 1. Per, född 1613. Generalmajor. Död 1693. Se Tab. 12
 • 1. Jöns, född 1619. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 29.
 • 1. Måns, född 1623. Löjtnant. Död 1701. Se Tab. 33
 • 2. Elin. Gift före 1654 med guldsmeden Bengt Bengtsson (ej Bengt Hök).
 • 2. Metta, född 1641 på Kålsholmen, död 1679-02-06. Gift 1661-10-26 med Bengt Carlsson Lilliestielke i hans 1:a gifte, född 1628, död 1706.
 • 2. Anna (tidigare felaktigt upptagen som dotter till Bengt i Tab. 5), g. m. ryttmästaren Lars Larsson Silfverswärd, † 1676.

[SoH:1964 sl99,205,210; VFT sl25; NB; PhT:1947 s80; Barne hd 1654]

TAB 5

Bengt, (son av Lars, tab 4), till Barne-Åsaka i likanämnd socken, i Västergötland. Var löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1636. Löjtnant därst.1. Ryttmästare 1642-01-23. Död 1644-06-03 (sotdöd) i Skrävlinge socken, Malmöhus län1 och ligger jämte sin fru begraven å Vedums kyrkogård Skaraborgs län. Han kallas även i regementets handlingar Bengt Larsson Grijs. Gift med sin styvmoders syster Anna Lindelöf af Kedom, levde änka 1676. Dotter av Hans Joensson af Rylanda och Häggetorpssläktén eller Lindelöf af Kedom, och Margareta Kafle.

Barn:

 • Hans, till Ginkalunda i Kinna socken, och Deragården i Öxnevalla socken, (båda i Älvsborgs län. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1664 och ännu 16691. Konfirm. fullm.1 1670-02-17. Löjtnant därst.1 1673-06-16. Ryttmästare 1677-01-23. Svårt sårad i slaget vid Landskrona 1677-07-14 och död strax därefter (Död ogift s. å. 16/6 enl. vapnet11 i Vinköls kyrka Skaraborgs län.)
 • Bengt, född 1638. Ryttmästare. Död 1696. Se Tab. 6
 • Jöns. var inte ryttmästare vid Västgöta kavalleri (ej återfunnits i KrA:s rullor).
 • Anna (tidigare felaktigt upptagen som dotter till Torsten i Tab. 3), gift 1661 med Leonard (Lennart) Lake, nr 53, f. 1639, † 1689. (Anna g. m. Lars Larsson Silfverswärd är i stället dotter till Lars (Tab. 4).)

EÄrätt; SoH:1964 s205,210; RKrA; NB; VFT sl56f

TAB 6

Bengt, (son av Bengt, Tab 5) till Åsaka samt Ginkalunda i Kinna socken, Älvsborgs län. Född 1638-02-21. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1655. Kornett därst. 1658 i sept. Löjtnant 1672-02-23. Kaptenlöjtnant 1676-02-18. Ryttmästare 1677-01-23. Avsked för sjukdom 16781. Död 1696-09-27. Gift 1:o 1659 med Anna Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, dotter av Peder Christoffersson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och hans 2:a fru Christina Drake af Intorp. Gift 2:o 1667 med Christina Stierna, dotter av assessorn Göran Stierna, och Virginia Rytter (Reuter af Skälboö). Gift 3:o 1687 med Anna Margareta Stake i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Jakob Udd, adlad Mannerstierna, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1705. Gift 3:o med ryttmästaren Bengt Rutensköld), född 1664, död 1737, dotter av kaptenen Göran Stake, och Brita Oxe.

Barn:

 • 1. Elisabet, död 1723-07-20 Sjötorp och begraven s. å. 26/7 i Larvs kyrka. Gift med kornetten Axel Kafle, född 1649, död 1708.
 • 2. Anna Christina, född 1667, död 1752. Gift 1691 med majoren Carl Lake, död 1716.
 • 2. Bengt. Kapten i fransk tjänst. Död ogift 1699 vid belägringen av Namur.
 • 2. Catharina. född på Åsaka i Barne-Åsaka sn gift där 1689-01-16 med sin kusin, ryttmästaren Hans Silfverswärd, född omkr. 1665, död 1717.
 • 2. Margareta, död 1743-12-28 Björsgården. Gift 1713-05-31 på Kjällstorp i Örslösa socken, Skaraborgs län med kaptenen Olof Hjerpe, adlad Stierngranat, i hans 2:a gifte, född 1661, död 1737.
 • 2. Metta, död ogift 1742-08-00.
 • 3. Hans, född 1688. Överste. Död 1754. Se Tab. 8
 • 3. Brita Christina, född 1690, död 1740. Gift med överstelöjtnanten Mårten Blomensköld, född 1682, död 1740.
 • 3. Per, född 1693. Ryttmästare. Död 1773. Se Tab. 11

[EÄrätt; SoH:1996 s46]

TAB 7

Göran, (son av Bengt, tab 6), till Möllentorp i Önums socken, Skaraborgs län. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente, 1699-09-01. Kornett därst. 1703-09-25. Löjtnant3 1709-12-09. Avsked 1710 i aug.1. Sekundryttmästare 17111. Gift 1703-06-26 i Floby socken, Skaraborgs län med sin syssling Metta Magdalena Frölich i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1718-08-24 med kornetten Anders Björnberg, född 1695, död 1731), född 1682-03-12, död 1752-04-09 (28/4) Almeåsen, dotter av översten Hans Fredrik Frölich, natural. Frölich, och Anna Margareta Silfverswärd.

Barn:

 • Bengt, till Möllentorp, född 1704-09-19. Furir vid Älvsborgs regemente 1723. Fänriks avsked 1741-09-05. Död barnlös 1776-09-13 Långås s socken, Älvsborgs län. Gift 1774-11-24 på Långås med sin kusin Anna Margareta Frölich, född 1734-05-17 i Gökhems socken, Skaraborgs län, död 1789-05-16 på Långås, dotter av löjtnanten David Frölich, och hans 1:a fru Annika Gyllenhaal.
 • Carl Gustaf, döpt 1707-01-08 i Bergs socken, Skaraborgs län. Underofficer. Död ogift.
 • Ulrika Eleonora, född 1708, död 1796-06-26. Gift 1738-03-12 på Långås med fänriken Axel Johan Belfrage, född 1716. död 1742.
 • Christina Magdalena, född 1709, död 1740-03-00 i barnsäng Fräckestad och begraven s. å. 26/3. Gift 1732 i maj med löjtnanten Anders Stråle af Sjöared, i hans 1:a gifte, född 1697, död 1778.
 • Elisabet Catharina, född 1712-02-18 i Horns socken, Skaraborgs län.
 • Charlotta Catharina, född 1714-08-01 i Horns socken, död 1781-05-25. Gift 1744-09-16 Svinåsen med sin faders syssling, kaptenen Lars Hård af Torestorp, nr 60, född 1714, död 1786.

TAB 8

Hans, (son av Bengt, tab 6), till Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län. Född 1688-05-03 (13/5). Volontär vid Kronobergs regemente 1705. Sergeant därst, s. å. Fältväbel 1706-02-25. Sekundfänrik 1707-04-13. Premiärfänrik3 1708-05-15. Fänrik vid livgardet s. å. 13/8. Löjtnant därst. 1711-04-12. Kammarherre 1722-05-04. Avsked från gardet 1732-06-21. RSO 1748-11-07. Avsked från kammarherrebeställningen med överstes karaktär 1749. Död 1754-01-27 på Högbo bruk och ligger jämte sin fru begraven i egen byggd grav i Ovansjö kyrka Gävleborgs län. 'Han fick 1706 vid Fraustadt en kula i högra låret, vilken sedermera icke kunde uttagas, blev vid Holovzin 1708 illa kväst av en kula i livet samt slutligen vid Poltava fången, varefter han måste utstå en svår 13-årig fångenskap i städerna Moskva, Petersburg, Volodga, Tobolsk och Solvytjegodsk varifrån han hemkom 1722-03-06.' Gift 1727-09-27, med friherrinnan Catharina Cederström, född 1708-09-01 i Stockholm, död 1791-10-00 på Högbo, dotter av riksrådet Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, och hans 1:a fru Christina Margareta Silfverklou.

Barn:

 • Hans, född 1728. Kammarherre. Död 1779. Se Tab. 9
 • Catharina Margareta, född 1730-01-25, död 1789-06-09 på Högbo bruk. Gift 1753-07-08 med överstelöjtnanten Teodor Nordenadler, född 1717, död 1772.
 • Olof, född 1731-05-31. Student i Uppsala4 1742-10-04. Löjtnant i fransk tjänst 1748. Underlöjtnant vid artilleriet i Sverige 1749-04-05. Död s. å. 10/7 i Stockholm.
 • Charlotta Christina, född 1732-04-12, död 1807-03-25 på Högbo. Gift 1759-09-18 med revisionssekreteraren Daniel Plaan, född 1719, död 1783.
 • Bengt, född 1737-12-20, död 1738-03-04.
 • Bengt, född 1740-05-03. Kadett vid artilleriet 1749. Student i Uppsala4 1753-03-08. Volontär vid svenska armén i Pommern 1757. Löjtnant vid fribataljonen 1758. Avsked 1759. Död barnlös 1769-06-12 på Högbo. Gift 1765-05-14 med Carolina Sofia Rademine, född 1740-09-17, död 1821-02-06 i Stockholm.
 • Beata, född 1742-05-28, död 1743-06-22.
 • Per, född 1745-06-28. Död 1747-02-23.

TAB 9

Hans, (son av Hans, tab 8), född 1728-07-08. Student i Uppsala4 1742-10-04. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen och auskultant i Svea hovrätt 1749. Hovjunkare 1758-02-18. Kammarherre. Död 1779-06-11 på Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län. Gift 1:o 1759-01-06 med friherrinnan Christina Elisabet Siöblad, född 1740-01-18, död 1769-01-22 på Högbo bruk, dotter av generalfälttygmästaren, friherre Per Siöblad, och friherrinnan Anna Helena Cronstedt. Gift 2:o 1771-01-06 på överstebostället Näs Kungsgård i Husby socken, Kopparbergs län med sin faders sysslings sondotter, friherrinnan Charlotta Eleonora Hierta, född 1747-09-26, död 1778-12-16 på Högbo bruk, dotter av generallöjtnanten Carl Hierta, friherre Hierta, och hans 1:a fru friherrinnan Fredrika Johanna Rosenhane.

Barn:

 • 1. Hans, född 1759-10-15, död 1762-08-31.
 • 1. Per, född 1760-12-15, död 1762-08-16.
 • 1. Carl, född 1762-01-05, död s. å. 16/8.
 • 1. Catharina Ebba, född 1764-03-20, flyttade till Stockholm 1780.
 • 1. Maria Charlotta, född 1765-04-22, flyttade till Stockholm 1780.
 • 1. Anna Helena, född 1767-05-24, död 1768-06-13.
 • 2. Edla Ulrika, född 1771-10-09, död 1818-05-20. Gift 1:o 1791-02-15 på Högbo bruk med sin kusin, kaptenen Adolf Fredrik Nordenadler, född 1763, död 1804. Gift 2:o 1806-04-07 i Ovansjö kyrka med sin broders svåger och sin svågers kusin, brukspatronen Johan Fredrik af Uhr, i hans 1:a gifte, född 1769, död 1843.
 • 2. Fredrika Eleonora, född 1773-04-17, död 1856-11-23. Gift 1795-12-28 på Hammarby bruk i Ovansjö socken, Gävleborgs län med bergmästaren i Uppland Peter Nils Uhr, född 1765-12-06, död 1824-04-17, brorson till brukspatronen David Uhr, adlad af Uhr.
 • 2. Carl, född 1776-06-22, död 1777-03-05.

[EÄKrA; SoH:1962 sl84]

TAB 10

Hans, (son av Hans, tab 9), född 1774-05-08 i Gävle. Volontär vid Hälsinge regemente 1776. Fänrik därst. 1785-04-20. Löjtnant 1795-12-20. Stabskapten 1799-12-18. Död 1805-05-15 på Säversta boställe i Bollnäs socken, Gävleborgs län. Gift 1801-01-01 på Kungsgården i Ovansjö socken, Gävleborgs län med sin svågers kusin Maria Christina af Uhr, född 1777-03-23, död 1863-05-29 i Gävle, dotter av brukspatronen David Uhr, adlad af Uhr, och Justina Catharina Restelius.

Barn:

 • Hans David, född 1801-10-25, död 1802-01-08.
 • Carl Mortimer, född 1803-06-11, död 1804-02-25.

TAB 11

Per, (son av Bengt, tab 6), till Åsberg i Färnebo socken, Västmanlands län. Född 1693-01-15. Sergeant vid Kronobergs regemente 1709-12-10. Fältväbel därst. 1710-02-07. Sekundfänrik 1712-04-14. Konfirm.fullm. 1715-06-03. Premiärfänrik3 1717-08-08. Löjtnant vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30. Sekundkapten vid Kronobergs regemente s. å. 25/10. Premiärkapten därst., 1719-12-29. Ryttmästare vid adelsfanan 1727-05-16. Livdrabant 1740-08-22. Avsked 1751-06-25. RSO 1755-01-13. Död 1773-01-13 på Åsberg. Gift 1733 med Elisabet Margareta Stiernmarck, född 1718-08-17, död 1748-04-28, dotter av häradshövdingen Lars Stiernmarck, och Catharina Tilas.

Barn:

 • Elisabet Margareta, född 1733 i Österfärnebo, död 1811-01-20 på Åsberg. Gift 1762-07-13 på Högbo bruk med kanslirådet Anders Schönberg, född 1737, död 1811.
 • Bengt, född 1734-09-19, död samma dag.
 • Per
 • Per Chrispin, född 1743-09-01 död samma år.
 • Carl Fredrik, född 1739 på Åsberg. Student i Uppsala4 1749-03-16. Volontär vid livregementet 1753-07-00. Korpral därst. 1754-11-00. Sergeant vid Hälsinge regemente 1757. Död 1758-04-14 i Pommern.

[SoH:1962 s64; EÄrätt; kb]

TAB 12

Per, (son av Lars, tab 4), till Häggatorp i Vedums socken, Främmestad i likanämnd socken (som han tillbytte sig emot släktens arvegods Ölmanäs mm i Hallands län, Tumleberg i Essunga socken, och Halla (alla i Skaraborgs län.). Född 1613-03-16. Kornett vid Smålands kavalleriregemente1 1642 (29/3?). Löjtnant därst, s. å. 1. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1645-02-28. Major därst. 1655. Överstelöjtnant 1658-02-09. Överste för regementet 1665. Generalmajor av kavalleriet 1677-07-30. Död 1693 och begraven s. å. 12/3 i Vedums kyrka. Han blev blesserad i slaget vid Lund. Gift med sin styvmoders syster och sin broders svägerska Maria Lindelöf af Kedom. död 1681, dotter av Hans Joensson af Rylanda och Häggetorpssläkten eller Lindelöf af Kedom, och Margareta Kafle.

Barn:

 • Lars, född 1648. Generalmajor. Död 1711. Se Tab. 13
 • Anna, född 1651, död 1732-03-26 på Skämningsfors i Brandstorps socken, Skaraborgs län. Gift med överjägmästaren Adolf Hård af Segerstad, född 1642, död 1697.
 • Metta, född 1653, död 1733-04-18 Rangeltorp. Gift 1685-03-06 med ryttmästaren Abraham Reenstierna, född 1656, död 1693.

TAB 13

Lars, (son av Per, tab 12), till Häggatorp i Vedums socken, Främmestad i likanämnd socken. Spakås i Grevbäcks socken, och Borrud i Bäcks socken (alla i Skaraborgs län.) samt Kilsby i Kils socken, Värmlands län. Född 1648-10-28 Tumleberg. Student i Uppsala4 1644-12-05. Var först i kurpfalzisk tjänst. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente1 1671-11-23. Kaptenlöjtnant därst. 1675-01-05. Ryttmästare 1676-02-17. Major 1678-08-10. Överstelöjtnant 1695-04-04. Överste för Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-03-12, och för Västgöta kavalleriregemente 1708-03-20. Generalmajors avsked 1710-05-25. Död 1711-02-14 och ligger jämte båda sina fruar begraven (s. å. 5/3) i familjegraven i Vedum. Han bevistade slaget vid Hälsingborg med utmärkt tapperhet. Gift 1:o 1673-10-08 Påarp med Magdalena Uggla, död 1693, dotter av majoren Sven Uggla, och Margareta Katle, nr 70. Gift 2:o 1698-02-07 Fituna med Maria Christina Bonde, född 1670-06-20, död 1736-05-20 på Främmestad, dotter av vice presidenten Filip Bonde, och friherrinnan Ebba Fleming af Lais.

Barn:

 • 1. Claes, född 1674-11-15. Student i Uppsala4 1692-02-28. Volontär vid livgardet 1694. Gick i nederländsk tjänst 1695 och i fransk 1696. Kornett vid livregementet till häst s. å. 21/8. Livdrabant 1700-04-03. Korpral vid drabanterna 1702-08-23. Generaladjutant 1706-08-08. Adjutant vid livdrabantkåren s. å. 8/11. Stupade 1708-07-04 i slaget vid Holovzin.
 • 1. Margareta, född 1676-01-09, död 1740. Gift 1698 med överstelöjtnanten, friherre Lars Fägerskiöld, född 1664, död 1719.
 • 1. Magdalena, född 1677-01-10, död 1745-06-10. Gift 1697-08-28 med majoren Bengt Staffansson Wohlberg, adlad Wohlberg, född 1646. död 1729.
 • 1. Metta, född 1679-12-14, död 1749. Gift med sin faders kusin överstelöjtnanten Sven Kafle, död 1709.
 • 1. Per, född 1680, död 1695.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1681-07-12 Asstorp, död 1761-10-09 på Hjärtared i Tvärreds socken, Älvsborgs län och ligger jämte sin man begraven i Tvärreds kyrka. Gift 1706-10-09 med översten Johan Abraham Lillie af Aspenäs, friherre Lillie, född 1675, död 1738.
 • 1. Anna Brita, född 1683-12-20, död 1738. Gift 1721-04-19 i Härlunda socken, med överstelöjtnanten, friherre Erik Ulfsparre af Broxvik, född 1683, död 1738.
 • 1. Märta Christina, född 1685-08-25, död ogift 1741-04-27. Hon ägde Hölteberg Jönköpings län.
 • 1. Lars, född 1688. Kammarherre. Död 1732. Se Tab. 14
 • 1. Agneta Elisabet, född 1689-09-16 på Asstorp, död 1758-05-07. Gift 1716-02-22 på Främmestad med sin syssling, majoren Leonard Adolf Gyllenhaal, född 1690, död 1752.
 • 1. Hedvig Johanna, född 1691-01-04 på Asstorp, död 1771-08-03 Tideberg. Gift 1713-01-13 med ryttmästaren Johan Hammarhjelm, född 1677, död 1719.
 • 1. Eva, född 1693-04-01, död 1708.
 • 2. Per Filip, född 1698. Hovmarskalk. Död 1784. Se Tab. 15
 • 2. Ebba Magdalena, född 1701-06-03 på Häggatorp, död 1761-04-00. Gift 1727 på Borrad med presidenten Carl Gustaf Wennerstedt, friherre Wennerstedt, född 1692, död 1778.
 • 2. Carl, född 1702. Generalmajor. Död 1766. Se Tab. 20
 • 2. En dotter, dödfödd 1704-02-04.
 • 2. Filip, född 1705-03-31, död s. å. 26/5.

TAB 14

Lars, (son av Lars, tab 13), till Kopparhult i Brandstorps socken, och Spakås i Grevbäcks socken, båda i Skaraborgs län. Döpt 1688-09-05 Asstorp. Student i Uppsala4 1706-01-24. Sekundfänrik vid livgardet 1707-10-23. Premiärfänrik därst. 1708 i febr.3. Löjtnant 1711-04-12. Kapten 1714-10-06. Sekundöverstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1719-06-22. Överstes karaktär 1720-03-23. Kammarherre3 s. å. 1/10. Överste i hessisk tjänst. Sköt sig själv till döds med en pistol 1732-10-19 Gärdesboda 'Han bevistade slagen vid Holovzin och Poltava samt var med till Bender, var 1712-12-00 med ibland de svenska officerare, som i Moldau bortsnappade en polsk kurir och vartill han, såsom tartariska språket mäktig och klädd till tartar, det mesta bidrog.' Gift 1716-10-22 Moholm med friherrinnan Emerentia Sparre, född 1695-10-14 på Moholm, död 1733-01-23 på Gärdesboda, dotter av kammarherren friherre Carl Sparre, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Ebba Horn af Marienborg.

Barn:

 • Lars, friherre Hierta, född 1718, död 1778. Se friherrliga ätten Hierta nr 250, tab 1.
 • Carl, friherre Hierta, född 1719, död 1793. Se friherrliga ätten Hierta nr 250, tab 11.
 • Anna Magdalena, döpt 1720-01-26 på Spakås, död 1802-09-06 i Lidköping. Gift 1745-07-21 i Bellefors socken, Skaraborgs län med kaptenen Claes Fredrik Uggla, född 1716, död 1778.
 • Ulrika Eleonora, döpt 1721-08-29 Spakås, död 1797-04-10 Alebäck. Gift 1754-08-10 med majoren friherre Samuel Åkerhielm af Blombacka, född 1722.
 • Fredrik, döpt 1723-01-23 i Stockholm. Page vid hovet14 1733-12-11. Ridpage14 vid k. stallet 1740-05-05. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1745-08-27. Löjtnant därst. 1747-03-10. Regementskvartermästare 1749-06-06. Ryttmästare 1750-09-19. Död barnlös 1756-06-04 Upplanda. Gift 1750-08-24 med Hedvig Eleonora Rothlieb i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759-04-20 på Bjurvik i Nävelsjö socken, Jönköpings län, med ryttmästaren Magnus Ljungfelt, i hans 2:a gifte, född 1714, död 1760. Gift 3:o 1761-06-02 med majoren Henrik Rikard Riddersköld, född 1726, död 1816), född 1724-09-26, död 1799-12-05 i Stockholm och begraven på Jakobs kyrkogård därst., dotter av landshövdingen Gustaf Fredrik Rothlieb, och hans 2:a fru friherrinnan Catharina Eleonora Faltzburg.
 • Maria Christina, född 1724, död 1731-04-08 på Gärdesboda.
 • Per, döpt 1725-07-26 på Spakås. Död 1731-05-01 Mengsholm
 • Bengt, döpt 1726-10-11 på Gärdesboda, död s. å. 30/10.
 • Metta, döpt 1728-09-11 på Gärdesboda, död ogift 1773-02-11 Hålltorp
 • Erik, till Hålltorp, döpt 1730-03-18 på Gärdesboda. Död ogift 1759-07-26 på Hålltorp.

TAB 15

Per Filip, (son av Lars, tab 13), till Häggatorp i Vedums socken, och Källstorp i Örslösa socken, båda i Skaraborgs län., samt Vårby i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1698-11-16. Student i Uppsala4 1717-11-07. Hovjunkare14 1720-06-20. Kammarherre 1731-07-05. Hovmarskalk 1749. Död 1784-04-01 på Källstorp. Gift 1:o 1726-05-03 med friherrinnan Helena Kagg, född 1701-11-07, död 1732-03-06 på Källstorp och begraven s. å. 16/3 i Kaggska graven i Örslösa kyrka, dotter av överstelöjtnanten friherre Lars Kagg, och Helena Stake. Gift 2:o 1734-06-04 Vårby med (friherinnan) Agneta Maria Cederbielke, född 1710, död 1773-01-01 på Källstorp, dotter av justitiekanslern och landshövdingen Jonas Rudberus, adlad (och friherre) Cederbielke, och hans 1:a fru Brita Strobill.

Barn:

 • 1. Lars, född 1727-01-24, död 1743-08-24 på Källstorp.
 • 1. Elsa Ebba, född 1728-03-16 på Källstorp, död 1764-06-29. Gift med överstelöjtnanten Nils Bleckert Lilliehöök af Fårdala, född 1719, död 1788.
 • 1. Maria Helena, född 1729-05-13 på Källstorp, död 1796-04-25 i Skara. Gift 1750-11-16 med majoren Magnus Hederstierna, född 1723, död 1776.
 • 1. Fredrika, född 1730-08-03 på Källstorp, död 1812. Gift 1753-01-15 på Vårby med sin faders kusin, översten Filip Bonde, född 1720, död 1789.
 • 1. Per, född 1731, död ung.
 • 1. Claes Filip, född 1732. Hovjunkare. Död 1802. Se Tab. 16
 • 2. Ulrika Emerentia, död späd.
 • 2. Ulrika Johanna, död ogift 1805-06-07 på Källstorp.
 • 2. Elin, född 1740 i april, död ogift 1831-03-17 på Källstorp.
 • 2. Eva Juliana, döpt 1741-04-01 i Stockholm, död ogift 1829-09-02 på Kjällstorp.
 • 2. Johan Adam, född 1749-02-00. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen. Kopist därst. 1769. Kanslist 1773. Protokollssekreterare 1776. Lagman i Västergötland 1782-04-15. Landshövdings titel 1793-02-22. Landshövding i Skaraborgs län 1796-03-08. RNO 1807-06-23. Landshövding i Älvsborgs lån 1810-05-14. Avsked s. å. 20/12. Död barnlös 1816-04-24 i Lidköping. Gift 1786-08-03 Mariedal med grevinnan Ebba Maria Ekeblad, född 1752-01-05 i Stockholm, död 1839-04-20 i Lidköping, dotter av riksrådet och kanslipresidenten greve Claes Ekeblad, och grevinnan Eva De la Gardie.

TAB 16

Claes Filip, (son av Per Filip, tab 15), till Möllentorp i Önums socken, Skaraborgs län. Född 1732-02-17 Källstorp. Student i Uppsala4 1749-03-14. Hovjunkare 1757. Död 1802-04-23 Tohaga. Gift 1762 med Johanna Catharina Hård af Segerstad, född 1745-03-18, död 1785-06-13 på Möllentorp, dotter av majoren Carl Gustaf Hård af Segerstad, och Märta Beata Cederholm von Schmalensée.

Barn:

 • Agneta Beata, född 1764-04-18 Storegården, död där s. å. 29/4.
 • Maria Beata, född 1765-06-07 på Støregarden, död 1816-01-12 på Bråtorp. Gift 1793-04-18 Blomberg med löjtnanten Sven Christian de Frese B, född 1760, död 1822.
 • Filip Gustaf, född 1766-12-22 på Storegården. Major vid Pleskovska dragonregementet i Ryssland. Död där 1786. Gift i S:t Petersburg med N. N. Parsjov.
 • Elin Johanna, född 1768-02-09 på Storegården, död 1841-12-05. Gift 1794-03-05 med löjtnanten Daniel Reinhold Virgin, född 1768, död 1799.
 • Catharina Ebba, född 1769-01-22 på Storegården, död 1822-03-19 i Lidköping. Gift 1798-10-07 med löjtnanten greve Svante Vilhelm Creutz, född 1760, död 1824.
 • Lars Adolf, född 1770-12-29 på Storegården.
 • Märta (Marta) Agneta, född 1773-07-23, död 1774-05-27 på Storegården.
 • Carl, född 1775-11-18 på Storegården, död 1783-10-02 Månslunda
 • Claes Adam, född 1778-07-06 och död s. å. 1/10 på Månslunda.
 • Agneta, född 1780-12-06 och död 1781-08-29 på Månslunda.

TAB 17

Per, (son av Claes Filip, tab 16), född 1772-05-28 Storegården. Volontär vid Västgötadals regemente 1786-06-19. Furir därst. 1788-09-12. Adjutant 1791-03-07. Premiäradjutant vid Bohusläns regemente 1795-04-07. Löjtnant därst. 1799-06-03. Kaptens avsked 1806-08-11. Död 1834-09-25 på Ulriksdals slott. Bevistade kriget mot Ryssland 1788–1790. Gift 1806-01-19 Instön med Johanna Catharina (Christina?) Meijer, född 1788-09-23, död 1861-06-26 i Vadstena, dotter av handlanden i Marstrand Johan Christian Meijer och Catharina Lannerstierna.

Barn:

 • Carl, född 1810-07-18 och död s. å. 20/8 i Lycke socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Carl'' Johan, född 1812. Kommendörkapten. Död 1875. Se Tab. 18.
 • Emilia Vilhelmina, född 1814-07-10, död 1815 i sept.
 • Emilia Vilhelmina, född 1816-07-19 i Borås, död ogift 1874-05-03 i Uppsala.
 • Per Filip, född 1821. Skolföreståndare. Död 1890. Se Tab. 19.

TAB 18

Carl'' Johan, (son av Per, tab 17), född 1812-11-23 i Marstrand. Sjöofficersexamen 1834. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. å. 30/5. Anställd i engelsk örlogstjänst 1838-10-24–1841-04-30. Deltog därunder i syriska kriget vid S:t Jean d'Acre. Premiärlöjtnant 1840-08-10. Erhöll turkisk tapperhetsmedalj 1842. Kaptenlöjtnant 1852-12-11. Erhöll engelsk silvermedalj s. å. Kapten 1857-10-23. RSO 1860-05-05. Kommendörkapten 1862-03-11. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-08-16. Död 1875-02-06 Dåderö och jämte sin fru begraven i eget gravkor (numera rivet och kistorna jordade) på Ytterjärna kyrkogård. Köpte 1853 nämnda egendom. Gift 1852-02-28 med Hedvig Rosalina (Hedda)Ribbing, född 1825-09-03 Stockholm, död 1878-04-11 i Neapel.

Barn:

 • Hedvig Maria, född 1853-02-19, död s. å. 5/9.
 • Augusta Catharina (Nini), född 1854-08-08 Tärnö, död ogift 1924-11-27 i Stockholm. Ägde Dåderö (Ytter-Järna förs, Stockholms län, db).

TAB 19

Per Filip, (son av Per, tab 17), född 1821-05-27 i Borås. Skollärare vid diakonskolan på Lugnet Sicklaö 1856 och blev sedan föreståndare för samma skola. GM. Död 1890-05-17 i Uppsala och ligger jämte sin första hustru begraven på Danviks kyrkogård. Gift 1:o 1855-08-31 i Stockholm med Marta Elisabet Svensdotter, född 1807-12-11 i Fröderyds förs, Jönköpings län. , död 1882-08-26 på Lugnet ]], dotter av Sven Lotz och Anna Lisa Persdotter. Gift 2:o 1884-01-27 på Lugnet med Edla Matilda Uhr, född 1851-03-14 i Gävle, död 1929-01-14 i Brännkyrka förs, Stockholms län. Dotter av bruksdisponenten Johan Niklas Vilhelm Uhr och Matilda Charlotta Christiansson.

Barn:

 • 2. Maria Elisabet, född 1884-11-16 på Lugnet, liksom brodern. Stiftsjungfru.
 • 2. Fredrik Filip, född 1886-03-21. Sjökadett 1901-10-01. Utexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. 31/12. Avsked 1913-12-31. Kapten vid persiska gendarmeriet s. å. Stupade 1915-08-20 vid Machegine (nära Kazvin) i Persien. Jordfäst 1916-01-04 på södra begravningsplatsen i Stockholm och gravsatt i Skövde (Skövde förs, db).

TAB 20

Carl, (son av Lars, tab 13), till Borrö (nu Borrud) i Bäcks socken, och Främmestad i likanämnd socken, (båda i Skarab.). Född 1702-12-05 Häggatorp. Student i Uppsala 1717-11-07. Volontär vid livgardet 1719. Förare därst. 1720. Sergeant 1722. Fänrik s. å. 10/11. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1730-08-12. Kaptenlöjtnant därst. 1740-07-10. Ryttmästare 1743-03-29. Majors titel 1747-08-18. Major vid regementet s. å. 2/12. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant 1749-10-24. Överste i armén 1760-04-22. Generalmajors avsked 1762-05-13. Död 1766-02-18 på Borrud. Gift 1738 med sin svågers systerdotter Fredrika Ulrika Eleonora von Braunjohan, född 1722-05-23, död 1809-05-14 i Lidköping, dotter av kammarherren Carl Rutger von Braunjohan, och hans 1:a fru Margareta Helena Wennerstedt.

Barn:

 • Maria Margareta, född 1740-02-11 på Främmestad15, död 1806-11-20 i Vasa. Gift 1764-10-07 med översten, friherre Sebastian von Otter, född 1737, död 1805.
 • Carl Fredrik, född 1741-02-02. Student i Uppsala. Död där 1757-03-26.
 • Beata Christina, född 1742-04-07 på Främmestad15, död 1792-07-13 på Borrud. Gift där 1766-04-20 med majoren friherre Carl Åke Posse af Säby, född 1738, död 1809.
 • Anna Fredrika, född 1743-07-12 på Främmestad15, död ogift 1825-09-24 i Lidköping.
 • Adolf Ulrik, född 1744-07-20. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1760-01-24, frös ihjäl vid Züssow under pommerska kriget.
 • Carl Filip, född 1746-01-08 på Främmestad, död där s. å. 20/1 [15].
 • Lars Filip, född 1747. Överstelöjtnant. Död 1791. Se Tab. 21.
 • Gustaf, född 1749-10-20. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Död 1769-03-05 på Borrud.
 • Lovisa.

TAB 21

Lars Filip, (son av Carl, tab 20), född 1747-10-11, Borrud. Volontär vid Skaraborgs regemente 1763-08-10. Sergeant därst. 1763-09-20. Livdrabant 1764-11-07. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1768-12-27. Genom byte fänrik vid Upplands regemente1 1772-07-08. Löjtnant i armén s. å. 25/9. Stabslöjtnant 1775 22. Kapten vid Upplands regemente s. å. 20/12. Stabskapten 1777-02-19. Major vid Savolaks fotjägare. RSO 1772-09-12. Överstelöjtnant vid nämnda jägare 1779-11-16. Reste ur riket till Holland 1783-09-03 och vistades en tid i Ryssland. Död 1791 på Goda hoppsudden. Gift 1778-11-29 Björnarbo med Vilhelmina Troil, adlad von Troil, född 1756-09-27, död 1821-10-05 på Björnarbo, dotter av ärkebiskopen doktor Samuel Troilius i Uppsala och hans 2:a fru Elisabet Silfverstolpe.

Barn:

 • Brita Eleonora, född 1779-08-27. Stiftsjungfru. Död ogift 1859-05-28 i Stockholm.
 • Gustaf Adolf, friherre Hierta, född 1781, död 1847. Se Tab. 22.

TAB 22

Gustaf Adolf, friherre Hierta, (son av Lars Filip, tab 21), till Strömsnäs i Simtuna socken, Västmanlands län, Skälby i Breds socken, Uppsala län och Mellingeholm i Frötuna socken, Stockholms län. Född 1781-05-07 Björnarbo. Volontär vid livregementets kyrassiärkår 1797-08-02. Premiäradjutant därst. 1798-08-27. Löjtnant 1808-02-19. Ryttmästare i armén 1809-06-29. Ryttmästare i kåren. RSO 1810-03-04. Adjutant hos kronprinsen s. å. 4/11. Major 1813-03-23. Överstelöjtnant i armén 1814-01-19. RPrOPlemér s. å. i mars. Överste i armén 1818-05-11. 1. major vid livregementets dragoner 1820-12-20. Generaladjutant 1824-03-14. Överste och sekundchef för nämnda dragoner 1826-04-18. Generalmajor 1827-06-24. HLKrVA s. å. KSO 1829-08-31. Friherre 1832-01-28 enl. 37 § R.F. (introd. 1833 under nr 381). KmstkSO 1838-01-28. RRS:tAO 1 kl s. å. 12/6. Generallöjtnant 1843-02-06. Generalbefälhavare i 3. militärdistriktet 1845-06-11. Död 1847-03-15 i Uppsala. Gift 1811-09-12 Tidö med hovfröken hos änkedrottningen Sofia Magdalena, friherrinnan Hedvig Ulrika Ridderstolpe, född 1788-05-05, död 1853-09-26 i Kjula socken, Södermanlands län, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Fredrik Vilhelm Ridderstolpe, greve Ridderstolpe., och grevinnan Eleonora Lovisa Antoinetta Dohna.

Barn:

 • Lovisa Elisabet Vilhelmina (Mimmi), född 1813-08-18 i Stockholm, död 1873-12-29 i Eskilstuna. Gift 1842-03-28 i Stockholm med majoren Per Ernst Ludvig von Post, född 1812. död 1885.
 • Fredrik Filip, friherre vid faderns död 1847. Född 1815-12-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1829 i dec. Kadett vid Karlberg 1830-08-01. Teol. examen 1831 i maj. Avgången från krigsakademien s. å. 24/10. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1833-06-13. Kornett s. å. 21/12. Officersexamen 1834-03-19. Avsked 1841-03-30. Genomgick Degebergs lantbruksinstitut. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps beredningsutskott 1849-08-06–1859 och av dess förvaltningsutskott 1863-08-08–1867. Redaktör och ansvarig utgivare av tidningen »Väktaren» 1865–1878. Ledamot av kyrkomötena 1868, 1873, 1878 och 1883. Ledamot av svenska kyrkans missionsstyrelse 1874. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1878–1885. RNO 1879-12-01. Död 1889-06-09 på Främmestad, som han arrenderade till 1845, då han köpte det av konung Oskar I. Gift 1847-07-12 i Frötuna kyrka Stockholms län med Amalia Bernhardina (Dina) Nordström, född 1825-09-01 i Stockholm, död 1912-01-12 på Främmestad ]], dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden, teol. doktorn Abraham Nordström och Sofia Emilia Lindgren. Friherrinnan Hierta, född Nordström, ägde Främmestad.
 • Hedvig Eleonora, född 1819-09-22 Uddboö, död ogift 1847-04-15 i Uppsala.
 • Carl'' Gustaf, friherre vid äldre broderns död 1889. Född 1818. Kapten. Död 1893. Se Tab. 23.
 • Carolina Gustava, född 1821 på Mellingeholm, död 1822-05-25.
 • Knut Teodor, född 1825-07-20 på Mellingeholm. Studentexamen 1844-06-13. Furir vid Södermanlands regemente s. å. 14/9. Underlöjtnant 1847-12-03. Lantmäteriexamen. Lantmäteriauskultant 1849. Löjtnant 1854-06-01. Vice kommissionslantmätare i Södermanlands län 1855-07-09. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1859-04-12. Avsked ur krigstjänsten med kaptens n. h. o. v. 1861-09-17. Kommissionslantmätare i ovann. län 1862-02-07. Avsked 1876-06-16. Död ogift 1885-01-31 på Främmestad.
 • Per Alfred, född 1829. Lantbrukare. Död 1868. Se Tab. 24.

TAB 23

Carl Gustaf, (son av Gustaf Adolf Hierta, friherre Hierta, tab 22), friherre vid äldre broderns död 1889. Född 1818-03-08 Vittsjö. Kadett vid Karlberg 1832-02-03. Utexamen 1838-01-30. Underlöjtnant vid 2:a livgrenadjärregementet s. å. 16/2. Ordonnansofficer hos konungen 1843-02-06. E. lärare i de matematiska vetenskaperna vid krigsakademien å Karlberg 1843–1845. Löjtnant i armén 1849-06-05. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén s. d. Lärare i ovann. ämnen vid nyssn. akademi 1849–1850. Löjtnant vid ingenjörkåren 1850-05-22. Kapten 1856-03-12. Avsked ur kåren med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1859-07-30. Riksgäldsfullmäktig 1863–1879. Ledamot av Sveriges allmänna hypoteksbanks styrelse 1865. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1865–1871. RNO 1869-01-28. Vice ordförande bland fullmäktige i riksgäldskontoret 1873. Ledamot av riddarhusdirektionen 1874-09-09. KVO1kl 1881-12-07. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag ang. byggnadsplatser för nytt riksdagshus och ny riksbank 1883-06-29. Död 1893-02-20 i Stockholm. Gift 1846-03-14 Brunna med Sofia Charlotta Blomstedt, född 1821-06-13 på Taxhuvud i Tillinge socken, Uppsala län, död 1899-02-11 i Stockholm, dotter av översten Hans Reinhold Blomstedt. och grevinnan Christina Charlotta Amalia Cronhielm af Hakunge.

Barn:

 • Hedvig Sofia Charlotta, född 1846-12-22 Björnsnäs. Hovfröken hos hertiginnan av Östergötland 1865-10-16. Statsfru hos drottningen 1883-11-15. OIIJmt 1897-09-18. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1924-05-20 i Stockholm. Gift där 1869-10-20 med generallöjtnanten Carl Bror Munck af Fulkila, född 1836, död 1905.
 • Anna Augusta Lovisa, född 1848-10-22 på Björnsnäs. Hovfröken hos hertiginnan av Östergötland 1869-10-09 och hos drottningen 1872-10-21. OIIJmt 1897-09-18. Statsfru hos drottningen 1905-01-28. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1922-05-02 i Stockholm. Gift där 1872-11-05 med regementsskrivaren Carl Fabian Edelstam, född 1832, död 1897.
 • Maria Eleonora Vilhelmina, född 1850-07-01 på Karlsborgs fästning, död ogift 1925-05-18 i Glemminge socken, Kristianstads län.

TAB 24

Per Alfred (son av Gustaf Adolf, friherre Hierta, tab 22), född 1829-05-21 i Stockholm. Lantbrukare. Död 1868-04-07 på Främmestad. Gift 1860-07-18 i Gävle med sin broders svägerska Maria Dorotea (Thea)Nordström, född 1829-04-06 i Stockholm, död 1913-01-19 på Främmestad ]], dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden, teol. doktorn Abraham Nordström och Sofia Emilia Lindgren.

Barn:

 • Per Gustaf Abraham, född 1864. Godsägare. Död 1924. Se Tab. 25.

TAB 25

Pehr Gustaf Abraham, (son av Per Alfred, tab 24). Friherre vid farbroderns död 1893. Född 1864-10-25 på Främmestad i förs, med samma namn, Skaraborgs län. Mogenhetsexaminerad i Stockholm 1883. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat examen 1886. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1887. Förvaltare på Främmestad 1889 och ägare av nämnda egendom 1912. Nämndeman i Viste härad Skaraborgs län 1903. Landstingsman i Skaraborgs län 1912. Verkst, direktör i Öjemossens torvströförening. RVO 1916-06-06. RNO 1919-06-06. Död 1924-07-22 på Främmestad genom olyckshändelse och begraven s. å. 29/7 i Främmestads kyrka. Framstående bibliofilosofie Gift 1894-09-27 Edsberg med friherrinnan Sigrid Gustava Reinholdina Rudbeck, född 1873-01-31 på nämnda egendom, dotter av hovmarskalken friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck, och hans 2:a fru friherrinnan Ida von Essen. Äg. Främmestad.

Barn:

 • Elsa, född 1897-04-27 på Främmestad, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1924-10-20 i Främmestads kyrka med kaptenen vid Västerbottens regemente Nils Ivarsson Hæggström född 1885-10-04 i Stockholm.
 • Bengt, född 1906-06-14 på Främmestads i förs, med samma namn, Skaraborgs län. Studentexamen vid Lundsberg 1925-06-13. Student vid Uppsala universitet 1925-09-14. Student vid Stockholms högskola 1928.
 • Ida, född 1912-06-25 på Främmestads i förs, med samma namn, Skaraborgs län. Stiftsjungfru.

TAB 26

Hans, (son av Pehr Gustaf Abraham, tab 25). Friherre vid faderns död 1924. Född 1895-10-02 på Främmestad i förs, med samma namn, Skaraborgs län. Realskoleexamen 1912. Studerade vid Chalmerska institutet 1912–1915. Arméflygare 1917. Ingenjör vid Fordfabrikens laboratorier i Dearborn, Mich., U. S. A. Död 1942-09-09 i Dearborn, U.S.A. Gift 1918-03-21 i S:t Petri kyrka i Malmö, S:t Johannes förs, med Anna Ebba Elisabet Aschan, född 1892-12-02, död 1941-11-02 i Dearborn, Mich., U.S.A., dotter av översten i första arméfördelningens reserv Emil Rudolf Aschan och friherrinnan Anne-Madeleine Sofia Charlotta Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • Margareta, född 1919-09-12 Malmö. Gift 1939-10-11 med ingenjören Harold Bullard, född 1918-07-09 i USA.
 • Ebba'' Ingegerd, född 1920-10-26 i Malmö, S:t Petri förs, död 1921-06-29 i S:t Gilzen, Österrike .
 • Hans'' Magnus, född 1922-09-02 i New York.
 • Lars'' Johan, född 1926-06-10 i Dearborn.

TAB 27

Fredrik, (son av Pehr Gustaf Abraham, tab 25), född 1900-05-26 på Främmestad. Agronom. Arrenderade Noreborg, Anneborg, Berg och By i Eda socken, Värmlands län 1922–1924 samt förvaltar sedan faderns död 1924 Främmestad i förs, med samma namn, Skaraborgs län. Gift 1925-06-27 i Tådene kyrka i förs, med samma namn Skaraborgs län med Harriet Elisabet Kjellberg, född 1904-06-01 på Frielsberg i Friels socken, Skaraborgs län. Dotter av godsägaren Jonas Roland Kjellberg och Hedvig Elisabet Skjöldebrand.

Barn:

 • Eva Harriet Elisabet, född 1926-03-06 på Främmestad
 • Brita Sigrid Elisabeth, född 1927-10-01 på Fämmedstad
 • Ulla Hedvig Elisabeth, född 1935-01-17 på Främmestad

TAB 28

Adam, (son av Carl, tab 20), född 1755-12-29 i Mariestad. Antagen till krigstjänst 1766. Rustmästare vid Skaraborgs regemente s. å. Underofficer därst. 1768. Förare 1773-06-21. Livdrabant 1775-08-09. Sekundlöjtnant vid Rautalampi bataljon 1777-01-21. Premiärlöjtnant därst. 1779-04-19. Placerad på Björneborgs regemente 1781. Kapten därst. 1783-05-28. RSO 1789-06-28 efter striden vid Uttismalm. Major i armén s. å. 10/3. Chef för Kymmenegårds lätta infanteribataljon 1790-08-22. Överstelöjtnant och sekundchef för Nylands jägare 1794-10-19. Avsked såsom överstelöjtnant i armén 1801-02-16. Överste i armén s. å. 30/6. Avsked ur krigstjänsten 1808-01-18. Död 1818-07-19 (19/6) i Stockholm. Gift 1:o 1790-10-26 på Joakimsberg vid Heinola i Finland med Eva Sofia Colliander, född 1768-01-10, död 1794-06-04 på Kungsböle kaptensboställe i Strömfors socken, i Finland, dotter av majoren Sigfrid Joakim Colliander och hans 2:a hustru Ottiliana Lovisa Tandefelt, samt syster till majoren Otto Johan Colliander, adlad och adopt. Wadenstierna. Gift 2:o 1795-05-06 i Stockholm med Anna Elisabet Stenhammar, född 1773-02-00, död 1800-03-12 Ovanmalm 3:o 1801-09-06 på Ryholm i Beatebergs socken, Skaraborgs län med grevinnan Charlotta Ulrika Lagerberg, född 1756-12-06 Sveneby s socken, Skaraborgs län, död 1827-04-07 på Säckestad i Trästena socken, Skaraborgs län, dotter av landshövdingen, greve Adam Otto Lagerberg, och friherrinnan Beata Sparre.

Barn:

 • 1. Ottiliana Eleonora, född 1791-10-17 på Kungsböle, död 1823-12-06. Gift 1:o 1809-04-02 på Sparresäter i Lerdala socken, Skaraborgs län med majoren Johan Reinhold Kuhlefelt, född 1778, död 1814. Gift 2:o 1816-04-21 med kaptenen, friherre Jakob Miles Fleetwood, i hans 1:a gifte, född 1790, död 1849.
 • 1. Eva Sofia, född 1793-02-17 på Kungsböle, död där 1794-02-09.

TAB 29

Jöns, (son av Lars, tab 4), till Entorp i Synnerby socken, Stensberga och Stacketorp, båda i Norra Vånga socken (alla i Skaraborgs län.) samt Hvittene i Lena socken, Älvsborgs län. Född 1619. Ryttare vid rikstygmästaren Lilhehööks livregemente. Tjänade sig upp från 1644 i danska kriget vid Älvsborgs regemente, där han var major 1667. Överstelöjtnant vid ett tyskt regemente i Stettin. Död 1708. Gift före 1649 med Maria Stårck, född tvilling, död 1692-09-08 på Entorp, dotter av ryttmästaren Jon Persson Stårck och Kerstin Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Anna, död 1732 på Dal. Gift med kornetten Bengt Dufva i Västergötland, nr 183, död 1711.
 • Christina, född 1649, död 1738 på Entorp och begraven s. å. 20/1 i Rehbinderska graven på Synnerby kyrkogård. Gift med Anders Soop, född 1656, död 1720.

TAB 30

Lars, (son av Jöns, tab 29) till Stacketorp och Hvittene. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente1 1675-08-17. Kvartermästare därst. 1676-01-001. Kornett1 s. å. 10/10. Löjtnant 1677-01-23. Kaptenlöjtnant1 1710-01-28. Avsked1 s. å. 1/8. Gift med Helena Hård af Segerstad, född 1656, död 1732-07-05 Krabbelund s socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 14/7 i Floby kyrka Skaraborgs län, dotter av jägmästaren Erik Hård af Segerstad, och Anna Krabbe af Svaneby.

Barn:

 • Adolf. Löjtnant. 'Sköt sig till döds av våda, då han skulle krypa efter änder'.
 • Johan. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1703-03-16. Fänrik därst. 1705-10-08. Löjtnant 1709-12-09. Kaptenlöjtnant 1711-03-09. Sekundkapten3 s. å. 21/8. Premiärkapten3 1712-05-02. Stupade barnlös 1712-12-09 i slaget vid Gadebusch. Gift 1710-08-18 Kläcklingeholm med friherrinnan Elsa Elisabet Ulfsparre af Broxvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700-10-13 med kaptenen Göran Rosenbielke, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1709. Gift 3:o 1714-04-15 med majoren Philip Joakim Eberhard von Ebbertz, natural, von Ebbertz, född 1673, död 1745), född 1675-04-06 på Jonsberg i likanämnd socken, Östergötlands län, död 1748-02-29 Skorteby och begraven i Jonsbergs kyrka, dotter av landshövdingen friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Stake.
 • Hans. Korpral vid livgardet 1705-10-12. Sergeant därst. s. å. Sekundfänrik 1707-10-23. Fänrik 1708-08-13. Blesserad vid Poltava och undkom till Bender, död där 1712 i dec.
 • Anna, död ogift.
 • Per. Student i Uppsala, död 1710 i Reval av pesten.
 • Gustaf. Reste 1710 från Göteborg till sjöss.
 • Hans. Hovjunkare. Död ogift.

TAB 31

Lennart, (son av Lars, tab 30), född 1688. Volontär 1705. Sekundfänrik vid livgardet 1708. Kapten vid Västgötadals regemente 1722-12-20. Avsked 1742-05-15. Död 1758-07-06 Gilanda. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solvytjegodsk, därifrån han hemkom 1722-05-10. Gift med Hamfrid Juliana Belfrage, född 1708, död 1788-07-14 på Gilanda, dotter av kaptenen Carl Belfrage, och Helena Hård af Torestorp.

Barn:

 • Harald, född 1728. Fanjunkare. Död 1796. Se tab 32
 • Anna Märta, född 1730, var död vid bouppt. efter modern 1788. Gift 1754 med sergeanten Lorentz Peter Höökenberg, född 1721.
 • Lars Gustaf, född 1731, död ung.
 • Johan Adolf, född 1732. Fänrik. Levde 1788 vid bouppt. efter modern.
 • Carl, född 1733. Ägde Ekholmen i Gunnarsnäs socken, Älvsborgs län. Död barnlös 1810. Gift efter 1764 med sin moders kusin Maria Ulrika Belfrage, född 1728-06-28 Forshaga, död 1792-12-01 på Ekholmen, dotter av löjtnanten Hans Jakob Belfrage, och Ester Catharina Funck.
 • Hans, född 1734-10-25. Sergeant vid Västgötadals regemente. Fänrik. Levde 1788.5
 • Bengt, född 1736, död ung.
 • Elisabet Helena, född 1738, död 1769-07-17. Gift 1:o med kyrkoherden i Rölanda pastorat av Karlstads stift Daniel Ruderberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Tingelholm, dotter av kyrkoherden Andreas Tingelholm och Elisabet Hedman)6, född 1711, död 1763-03-22. Gift 2:o 1765-06-30 Berg med löjtnanten Henrik Leonard Svinhufvud i Västergötland, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1774.
 • Magdalena, född 1740-01-02, död 1804-10-12 på Ekholmen. Gift 1:o med löjtnanten Henrik Gustaf von Wolcker, född 1731-10-18 i Örs socken, Älvsborgs län, död 1786-12-20 på Ekholmen. Gift 2:o 1791-09-25 med bruksägaren Anders Utterholm, död 1806.
 • Lennart, född 1742, död ung.
 • Fredrik, född 1743. Se tab 32B
 • Per, född 1745, död ung.

TAB 32

Harald, (son av Lennart, tab 31), född 1728-10-04. Fanjunkare(?). Bodde en tid Gilanda. Död 1796-03-20 Stakelund, Gunnarsnäs socken. Han sålde 1790 sistnämnda egendom till sin systerson kaptenen Daniel Svinhufvud. Gift med Charlotta Wallenbeck, född 1718 (enl hf), levde 1790 (enl hfl) dotter av Berndt (Bernhard) Wallenbeck och Sara Fjellman

Barnlös?

TAB 32 B

Fredrik (son av Lennart, tab 31), född 1743, död 1815. Lantbrukare. Levde 1788. Gift 1:o med sin moders kusin Magdalena Anna Belfrage, född 1740-07-22 Bollsbyn. död 1787-02-11 på Berg i Gesäter socken, dotter av löjtnanten Georg Belfrage, och hans 1:a fru Ulrika Eleonora Ahlefelt. Gift 2:o med Margareta Elisabeth Wallenbeck, dotter av majoren vid Västgötadals regemente Christian Wallenbeck och Margareta Elisabet Nordberg.

Barn:

 • 2. Magdalena Christina, född 3 mars 1789 i Berg, Gesäter, Dalsland. Gift med lantbrukaren Lars Wallstedt, född 1790-01-17 i Ödskölt, Ivägsholm och död 1880-05-28 i Gesäter. (meddelat av Annelie Tjernström, samt Bou Vedbo-häradsrätt 1815-sid-311)
 • 2. Juliana Margareta, född 19 maj 1791 i Berg, Gesäter, Dalsland. död 1847. Gift 1813-12-26 med fänriken vid Bohusläns regemente Peter Jakob Fehman, född 1785-12-09, död 1814-02-12 Solbräcke (meddelat av Annelie Tjernström, samt Bou Vedbo-häradsrätt 1815-sid-311)

TAB 33

Måns, (son av Lars, tab 4), till Lunnabol i Främmestads socken, Skaraborgs län. Född 1623-09-28 på Kålsholmen i Essunga socken, Skaraborgs län. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 16451. Löjtnant därst. 1655-11-00. Avsked 1658-09-00.1. Död 1701-10-06 på Lunnabol och begraven s. å. 1/11 i egen inköpt grav i Kyrkås (nu Sandbäcks) kyrka Skaraborgs län. Gift med sin kusins dotter Anna Stålman, född 1626, död 1709-01-20 Geneved och begraven s. å. 5/2 i Kyrkås kyrka, dotter av majoren Sven Bengtsson, adlad Stålman, och Brita Lilliebielke.

Barn:

 • Bengt, född 1653-11-00., död ung.
 • Anna, född 1655-12-08, död 1755, 100 år gammal. Gift med ryttmästaren Paul Bertram Örnflycht.
 • Sven, född 1661. Ryttmästare. Död 1737. Se Tab. 34
 • Margareta, född 1663-02-21, död 1700 Velanda och begraven s. å. 24/10. Gift med sin moders kusin, ryttmästaren Henrik Lilliebielke, nr 273, född 1655, död 1737.
 • Lars, född 1665-03-21, död ung.
 • Maria, född 1667-08-02, död 1710-06-21 Ingelstorp å. 23/6 i föräldrarnas grav i Kyrkås kyrka. Gift 1:o 1693-05-26 med kyrkoherden i Mellby pastorat av Skara stift Esaias Næzenius i hans 2:a gifte [gift 1:o med Kerstin Svensdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1646 med kyrkoherden i Mellby Gudmund Siggonis, född 1604, död 1664-02-16), död 1692, dotter av kyrkoherden i Mellby Sveno Benedicti]6, död 17056. Gift 2:o 1706-11-28 i Mellby socken, med sin kusin Bengt Lilliestielke, nr 120, född 1678, död 1710.
 • Ingeborg, född 1670-08-25, död ogift.

TAB 34

Sven, (son av Måns, tab 33), till Svaneby (nu Svenneby) i Svenneby socken, Esstorp i Vilske Kleva socken, och Torrvalla i Sörby socken, (alla i Skaraborgs län.). Född 1661-08-07. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Kvartermästare därst. 1683 i maj. Korpral vid Skyttes dragonregemente. Kaptenlöjtnant vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1700-09-06. Ryttmästare därst. 1703-08-31. Avsked 1710-06-27. Död 1737-11-07 på Svenneby. Gift 1:o 168(7) med Catharina Krabbe af Svaneby, † omkr 1696, dotter av assessorn Johan Krabbe af Svaneby, och Anna Lake. Gift 2:o 1699-04-23 i Gökhems socken, Skaraborgs län med Anna Christina Wäsenberg, född 1680, död 1748-11-18 på Svaneby, dotter av ryttmästaren Johan Wäsenberg och Anna Rosendufva, nr 190

Barn:

 • 1. Johan, född 1688 i Äggby socken.
 • 1. Måns, född 1690-04-04 i Äggby socken.
 • 1. Ingeborg, döpt 1691-10-02 i Äggby socken.
 • 1. Johan Lorentz, döpt 1692-11-25 i Äggby socken, död ung.
 • 1. Gustaf, död 1692 i Äggby socken.
 • 1. Bengt, född 1693-10-22, död 1694 i Äggby socken.
 • 1. Magdalena, född 1695, död 1771-08-06 i Gökhems socken. Gift med korpralen vid Smålands tre- och femmänningsinfanteriregemente Arvid Bredberg.
 • 2. Catharina, född 1700-11-03, död ogift 1782-06-06 Asstorp
 • 2. Johan Magnus, född 1702-07-30. Volontär vid Älvsborgs regemente 1717. Livdrabant 1734-11-09. Konfirm. fullm. 1741-08-15. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1747-10-20. Stabskapten därst. 1752-10-30. Kapten 1761-09-14. RSO. Avsked 1767-11-18. Död ogift 1777-02-12 på sin gård Stenarsbön i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län. Han bevistade belägringen av Fredrikshall 1718 och kampanjen i Roslagen 1721.
 • 2. Carl, född 1705. Löjtnant. Död 1772. Se Tab. 35
 • 2. Ingeborg Maria, född 1706-06-22 på Torrvalla, död där 1792-01-11. Gift 1:o 1722-12-28 med majoren Carl Georg Pilefelt, född omkr. 1677, död 1735. Gift 2:o 1750-08-14 i Gökhems socken, med ryttmästaren Anders Gustaf Silfverswärd, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1786.
 • 2. Anna Brita, född 1707-10-02 på Torrvalla, död ogift 1783-07-08 Asstorp
 • 2. Claes, född 1709. Arklimästare. Död 1773. Se Tab. 38
 • 2. Lars, född 1711. Kaptenlöjtnant. Död 1779. Se Tab. 40
 • 2. Johan Lorentz, född 1713. Kommendörkapten. Död 1784. Se Tab. 44.
 • 2. Metta Elisabet, född 1716-05-06 och död 1717-08-06 på Torrvalla.
 • 2. Per, född 1720-11-29. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Löjtnant. Död barnlös 1787-08-24 Esstorp. Gift 1760-06-24 i Vilske-Kleva socken, med Ebba Johanna Friedenreich, född 1730-05-06 på Tågerup i Saxtorps socken, Malmöhus län, död 1815-06-14, dotter av landshövdingen Melkior Friedenreich, adlad Friedenreich, och Maria Elisabet Wilckens.

[EÄrätt; SoH:1966s41; RhKaps]

TAB 35

Carl, (son av Sven, tab 34), till Skeberga i Torsö socken, Skaraborgs län. Född 1705-03-19 Torrvalla. Soldat vid Älvsborgs regemente 17211. Rustmästare därst, s. ål. Furir 17241. Sergeant vid Västerbottens regemente 17301. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 17341. Kvartermästare därst. 1739-09-04. Kornett därst. 1741-08-07 löjtnant1 1743-06-25. Regementsadjutant1 1747-05-28. Avsked1 s. å. 29/7. Död 1772-12-17 på Skeberga. Gift 1739-05-08 Kilsbyn med sin sysslings dotter Barbro Helena Gyllenhaal, född 1716-12-04 på Kilsbyn, död 1780-06-25 på Skeberga, dotter av majoren Leonard Adolf Gyllenhaal, och Agneta Elisabet Hierta.

Barn:

 • Anna Maria, född 1740-09-03, död 1746-07-17.
 • Margareta Elisabet, född 1744-07-04, död 1826-08-07 Mariefors. Gift 1763-12-27 på Skeberga med landssekreteraren i Skaraborgs län, assessorn Jonas Beckman, född 1729, död 1811-09-11 på Anola gård8 i Ulvsby socken, i Åbo och Björneborgs län.
 • Märta Ulrika, född 1745-04-03, död 1746-02-02.
 • Adolf Leonard, född 1747. Löjtnant. Död 1813. Se Tab. 36.
 • Beata, född 1748-05-31, död 1797-01-02 i Stockholm. Gift 1772-02-22 på Skeberga med sin fasters styvson och sin systers svåger, majoren Carl Silfverswärd, född 1742, död 1827.
 • Anna Christina, född 1749-06-01, död 1822-01-25 i Vasa stad. Gift 1:o 1768-07-24 på Skeberga med sin lasters styvson, kornetten Johan Gustaf Silfverswärd, född 1740, död 1798. Gift 2:o 1817-09-10 Rekois, lantmäteridirektören Isak Tillberg, född 1763, död 1830-08-01.

TAB 36

Adolf Leonard, (son av Carl, tab 35), född 1747-03-24. Antagen i krigstjänst 1766. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1767 i febr. Livdrabant s. å. 22/6. Avsked från livdrabantkåren 1775-05-22. Löjtnant i armén. Död 1813-01-29 Åna. Gift 1775-02-05 på ryttmästarbostället Hinsberg i Leksbergs socken, Skaraborgs län med Ulrika Maria Riben, född 1748-10-21, död 1801-02-10 på Sötåsen i Björkängs socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Mattias Adolf Riben, och Catharina Charlotta Tornérhielm.

Barn:

 • Charlotta Ulrika, född 1778-03-15 Holmen, död där 1784-10-20 och begraven s. å. 28/10. Carl Anders (Adolf), född 1781-02-28 på Holmen.
 • Beata Sofia, född 1782-01-21 på Holmen, död 1863-12-05 i Skara. Gift 1802-06-22 på Sötåsen med inspektören Carl Johan Werdenhoff, född 1773, död 1827.
 • Mattias Adolf, född 1783-06-21 och död s. å. 12/9 på Holmen.
 • Sven Fredrik Gustaf, född 1784. Possessionat. Död 1869. Se Tab. 37.

TAB 37

Sven Fredrik Gustaf (son av Adolf Leonard, tab 36), född 1784-06-06 Holmen. Lantbrukare. Död 1869 på sin egendom Sötåsen i Björkängs socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1806-02-26 på Sötåsen med Brita Beata Bogren, född 1779, död 1809-04-03 på Sötåsen. Gift 2:o 1809-12-26 på Såtenäs i Tuns socken, Skaraborgs län med Elisabet Maria Örn, född 1774-10-09, död 1839-05-06, dotter av förste lantmätaren Gustaf Vilhelm Örn och hans 1:a hustru Christina Catharina Dahl. Gift 3:o 1840-05-28 med Agnes Charlotta Möller, född 1807, död 1878-01-26 i Yllestads socken, Skaraborgs län, dotter av regementsskrivaren och fältbokhållaren vid skånska krigskommissariatet Carl Möller och Johanna Rönström.

Barn:

 • 1. Beata'' Maria, född 1807-01-28 på Sötåsen, död 1881-06-10 i Stockholm och begraven på Norra begravningsplatsen därst. Gift 1829-02-27 på Sötåsen med godsägaren Johan Gabriel Anrep, född 1799, död 1887.

TAB 38

Claes, (son av Sven, tab 34), till Långås i Morups socken, Hallands län. Född 1709-06-07 Torrvalla. Arklimästare vid amiralitetet. Avsked. Död 1773-04-22. Gift 1748-06-16 i Hjälstads socken, Skaraborgs län med sin broders svägerska Eleonora Maria Zengerlein, född 1728-05-25 Ekedal, död 1773-01-01 Trustorp, dotter av översten Georg David Zengerlein, adlad Zengerlein, och hans 2:a fru Maria Wennerstierna.

Barn:

 • Maria Christina, född 1749-07-19. Gift 1771-11-05 på Trustorp med rustmästaren vid Björneborgs regemente Peter Kindberg.
 • Ulrika Catharina, född 1751-01-07, död s. å. 4/2.
 • Sofia Dorotea, född 1753-01-04, död 1755-03-10 på Långås.
 • Ingeborg, född 1754-01-18, levde 1773.
 • Sven David, född 1755-03-09 på Långås. Rustmästare vid Saltzaska värvade regementet (garnisonsregementet i Göteborg). Furir därst. 1777-07-31. Förare 1778. Sergeant 1780-05-01. Degraderad till gemen under sexmånader. Ånyo sergeant därst.1 1781-06-07. Avsked 1783-10-14.
 • Carl Magnus, född 1756-03-04 på Långås, död där 1757-04-27.
 • Lars Georg, född 1757. Kofferdikapten. Död 1805. Se Tab. 39
 • Anna Brita, född 1758-05-16, död 1760.
 • Anna Ulrika, född 1761-04-15 i Alvshögs socken, Hallands län, död där s. å. 12/8.
 • Clara Eleonora, född 1762-09-16 i Alvshögs socken, död där 1764 och begraven s. å. 27/2.
 • Ingeborg Maria, född 1764, död 1821 i Karlstad. Gift med director musices i nämnda stad Johan Westman, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1823 med Sara Christina Hedenström, född 1796, död 1865), född 1760-12-24, död 1840-02-04 i Karlstad. [18]
 • Ragvald, född 1765-11-28, levde 1773.

TAB 39

Lars Georg, (son av Claes, tab 38), född 1757-03-07 Långås. Rustmästare vid von Saltzas regemente. Kofferdikapten. Död 1805-12-02 i Plymouth. Gift 1795-10-25 i Stockholm med Christina Catharina Grip i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kofferdikaptenen Peder Wahl), född 1774-04-24, död 1815-01-30 i Stockholm, dotter av tullinspektören Johan Jakob Westin, sedermera Grip (fader till statssekreteraren Carl Gabriel Grip, adlad Grip), och hans 1:a hustru Maria Mellberg.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1796-07-16 i Stockholm. Rustmästare vid Upplands regemente 1815-05-05. Fänrik därst. 1818-04-24. Förare 1821-02-16. Död ogift 1825-08-28 Tibble

TAB 40

Lars, (son av Sven, tab 34), till Gunnarstorp i Flakebergs socken, Skaraborgs län. Född 1711-07-16 Torrvalla. Volontär vid amiralitetets volontärregemente 1728. Arklimästare 1735. Konstapel 1738. Löjtnant vid amiralitetet 1740-05-23. Kaptenlöjtnant 1747-04-29. Avsked 1753-02-06. Död 1779-04-30 på sin gård Gunnarstorp. Gift 1745-03-25 med Catharina Zengerlein, född 1721-08-10, död 1781-04-28 i Lidköping, dotter av översten Georg David Zengerlein, adlad Zengerlein, och hans 2:a fru Maria Wennerstierna.

Barn:

 • Anna Maria, född 1746-06-30 Ekedal. död 1840-11-06 på Sandbäcken vid Mariestad. Gift 1775-09-27 med handelsmannen David Madsen, född 1749-01-31 i Göteborg, död 1814-05-15 på Hindsbo vid Skara. [SoH: 1981 s437]
 • Sven Georg, född 1747-10-28 och död s. å. 5/12 på Ekedal.
 • Beata Charlotta, född 1749-06-30, död s. d.
 • Fredrik Gustaf, född 1752. Ryttmästare. Död 1814. Se Tab. 41.
 • Ulrika Catharina, född 1754-01-28, död s. d.
 • Ulrika, född 1755-06-27, död s. d.
 • Beata, född 1756-06-20, död s. d.
 • Lars, född 1757-07-07, död s. d.
 • Carl Didrik, född 1758. Akademiräntmästare. Död 1816. Se Tab. 42.
 • Lars David, född 1760-01-24. Kadett i ostindiska kompaniets tjänst. Lärstyrman. Död ogift 1782-07-30 i Göteborg efter sin 5:e resa på Ostindien.
 • Beata Catharina, född 1761-05-12, död änka 1821-10-29 i Skara. Gift där 1787-03-19 med superkargören Johan Dassau i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Beata Lindström, född 1752, död 1785-10-22).

TAB 41

Fredrik Gustaf, (son av Lars, tab 40), född 1752-05-29 Gunnarstorp. Volontär vid Västgötadals regemente 1770 i mars. Furir därst, s. å. 19/4. Sergeant därst. 1773-03-20. Livdrabant 1775-08-19. Löjtnant i armén 1789-05-20. Avsked 1796-06-27 med vice korprals (ryttmästares) karaktär. Död 1814-02-26 i Skara. Gift 1785-09-28 Gunnarstorp med Magdalena Lovisa Cederholm von Schmalensée i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1763 med löjtnanten Bernt Vilhelm Starck, född 1730, död 1782), född 1746-11-22 på Korpegården i Hjärpås socken, Skaraborgs län, död 1818-01-22, dotter av löjtnanten Casper Adolf Cederholm von Schmalensée och hans 3:e fru friherrinnan Margareta Fägerskiöld.

Barn:

 • Lars Adolf, född 1787-04-29. på Gunnarstorp i Flakeberg sn. [Säre- stad C:3] Furir vid Bohusläns regemente 1799-07-19. Sergeant vid Västgötadals regemente 1803-06-01. Fänrik därst, s. å. 5/7. Löjtnants avsked 1810-02-20. Död ogift 1877-07-03 Bölaholm

TAB 42

Carl Didrik, (son av Lars, tab 40), född 1758-09-16 Gunnarstorp. Intogs i Tuns skola 1768 och i gymnasiet i Skara 1772. Student i Uppsala 1776. Disp. 1781. Filosofie magister därst. 1782. Kemie laborator vid Uppsala akademi 1785-04-11. Akademiräntmästare därst. 1798-05-26. RVO 1816-01-22. Död s. å. 29/7 vid Sätra hälsobrunn i Kila socken, Västmanlands län[9]. Gift 1797-09-14 i Fundbo kyrka Uppsala län med Hedvig Johanna Schméer, född 1766, död 1804-11-20 i Uppsala, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Baltzar Schméer och Anna Elisabet Lundberg.9

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1798-07-16 i Uppsala. Stiftsjungfru. Död 1872-08-11 Björnholmen. Gift 1822-05-30 i Fundbo kyrka med grosshandlaren i Stockholm, RNO Gottlob Fredrik Smerling, född 1783-05-06 i Stockholm, död 1856-07-16 i Norrtälje.
 • Lars'' Johan, född 1801. Filosofie doktor. Död 1872. Se Tab. 43.
 • Carolina Ulrika, född 1803-02-10. Stiftsjungfru. Död 1804-08-18 i Uppsala.
 • Carl Peter Henrik, född 1804-10-20. Notarie i rikets ständers bank 1843-12-14. Kassör därst. 1849. Död ogift 1865-06-28 i Stockholm.

TAB 43

Lars Johan, (son av Carl Didrik, tab 42), född 1801-01-23 i Uppsala. Student därst. 1814. Filosofie kandidat 1820. Auskultant i bergskollegium 1821-01-29. Promov. filosofie magister s. å. 14/6. Jur. kandidat s. å. 10/12. Auskultant i kommerskollegium 1822-04-01. Riddarhuskanslist 1823. Vice notarie i bergskollegium 1824-12-23. Konstit. notarie därst. 1825-06-30. T. f. sekreterare under längre och kortare tider 1826-02-22–1830-11-30. Boktryckare i Stockholm 1828–1851. Utgivare av tidningen »Aftonbladet» 1830–1851. Avsked från bergskollegium 1833-06-13. Riksdagsman i borgarståndet 1859–1865. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1863–1871. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1867–1872. Död 1872-11-20 i Stockholm och begraven på Norra kyrkogården. Ägde Barnängen sedan 1846 och hus i Stockholm. Framstående publicist och riksdagsman. Hans staty restes i Stockholm 1927. Om honom se vidare »Lars Hierta, Riksdagsmotioner och anföranden», utg. av Gustaf A. Aldén (1913–1917). Gift 1833-12-07 i Göteborg med Vilhelmina Fröding, född 1805-03-13 i nämnda stad, död 1878-09-07 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Göteborg Anders Pettersson Fröding och Johanna Elisabet Minten. Fru Hierta, född Fröding, stiftade »Lars Hiertas Minne» 1877-12-11. [SBL:19 s21f]

Barn:

 • Hedvig Elisabet, född 1834-01-17 i Stockholm, liksom systrarna. Stiftsjungfru. Grundade »Hemmet för ögonsjuka» i Stockholm 1894. Död ogift 1910-02-24 i nämnda stad. Ägde 1/3 i huset nr 110 Drottninggatan och 1/2 i huset nr 21 Stora Nygatan i Stockholm.
 • Berta Amalia, född 1836-08-11. Stiftsjungfru. Död 1926-12-08 i Stockholm (Oscars förs,. Gift 1856-06-12 med grosshandlaren Johan Gustaf Carl Pontus Kleman, född 1817-05-14, död 1903-09-09 i London.
 • Clara Virginia, född 1839-02-22. Stiftsjungfru. Död 1863-05-14 i Stockholm Jakobs förs,. Gift 1862-05-16 med registratorn, friherre Carl Ludvig Gustaf von Platen, i hans 1:a gifte, född 1824, död 1904.
 • Ebba Cecilia, född 1840-03-23. Stiftsjungfru. Medlem av styrelsen för stiftelsen »Lars Hiertas minne». Ordförande i den av henne 1888 grundade föreningen för sjukvård i fattiga hem. Död 1908-01-22 i Stockholm. Ägde 1/3 i huset nr 110 Drottninggatan i Stockholm, före detta Franska värdshuset å Djurgården samt sommarstället Berghem vid Drottningholm. Gift 1864-04-12 i Stockholm med sjökaptenen August Fredrik Ludvig Lind af Hageby, född 1830, död 1888.
 • Anna Vilhelmina, född 1841-08-24. Ledamot av styrelsen för stiftelsen »Lars Hiertas minne» 1877 och vice ordförande därst. 1911. Ordförande i centralkommittén för Stockholms arbetsstugor för barn 1886–1906 och hedersordförande därst. 1906. Ordförande i styrelsen för Adolf Fredriks arbetsstuga 1886–1893. Vice ordförande i Föreningen för gift kvinnas äganderätt 1886–1893. Ordförande i svenska kvinnornas nationalförbund 1899–1909. Vice ordförande i internationella kvinnoförbundet 1904–1909. Hedersledamot i båda dessa föreningar 1909. GMiqml 1907. OffFrIP. Död 1924-12-21 i Stockholm Adolf Fredriks förs,. Ägde huset nr 3 Villagatan och 1/3 huset nr 110 Drottninggatan i Stockholm. Gift 1876-11-28 i Stockholm med professorn i anatomi vid Karolinska institutet i Stockholm, en av de aderton i Svenska akademien, KNO1kl, med mm doktorn, jur. och filosofie hedersdoktorn Magnus Gustaf Retzius, född 1842-10-17 i nämnda stad, död där 1919-07-21.

TAB 44

Johan Lorentz, (son av Sven, tab 34), född 1713-04-09 Torrvalla. Volontär vid amiralitetet 1729. I holländsk tjänst 1730–1739. Medelstyrman vid amiralitetet 1738-04-29. Löjtnant därst. 1741-07-11. Kaptenlöjtnant 1749-08-09. Kapten 1758-04-25. Kommendörkapten 1766-12-19. RSO 1772-05-28. Död 1784-07-24. Deltog i 1741–1742 års krig. Gift 1746-04-04 i Karlskrona med Christina Elisabet von Stauden, född 1731-04-17 i Karlskrona, död 1793-03-26 i Göteborg, dotter av schoutbynachten Claudius Stauden, adlad von Stauden, och hans 1:a fru Anna Barbro Sjöhierta.

Barn:

 • Anna Christina, född 1748-12-15 i Karlskrona, liksom syskonen, död 1790-02-21 i nämnda stad. Gift där 1783-10-20 med löjtnanten vid arméns flotta Carl Christian Ek, född 1753-01-12 i Lund16, död 1789-02-26 i Karlskrona.16
 • Claes, född 1753-03-10, död 1756-07-10 i Karlskrona.
 • Ebba Elisabet, född 1754-09-05, död 1756-01-03 i Karlskrona.
 • Ulrika Lovisa, född 1755-11-20, död 1759-01-03 i Karlskrona.
 • Carl Johan, född 1757. Överstelöjtnant. Död 1834. Se Tab. 45.
 • Fredrika Amalia, född 1762-02-02, död ogift 1843-03-19 i Skara.
 • Ulrika, född 1763-05-14, död 1854-03-31 i Stockholm. Gift 1795-01-16 med kammarherren och överstelöjtnanten friherre Fredrik Carl Boije af Gennäs, född 1773, död 1857.
 • Gustava, född 1764-07-30, död ogift 1853-07-08 i Skara.
 • Christoffer, född 1766-11-19, död 1767-04-02 i Karlskrona.

TAB 45

Carl Johan, (son av Johan Lorentz, tab 44), född 1757-08-17 (14/8) i Karlskrona. Kadett vid amiralitetets kadett kår 1769. Medelstyrman vid amiralitetet 1775-10-27. Löjtnant därst. 1778-01-14. Kapten 1789-10-13. Transp. till Göteborgseskadern 1790. RSO s. å. 26/3. Major och tillika lotsdistriktschef 1795-02-08. Ledamot av karantänskommissionen i Göteborg 1804-11-27. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1809-06-29. Död 1834-08-15 i Göteborg. Han bevistade ryska kriget 1788–1890. Gift 1:o 1790 i dec. i Göteborg med Anna Maria Rosén, född 1767-04-04, död 1801-06-09 i Masthugget vid Göteborg, dotter av lektorn vid gymnasium i nämnda stad, teol. doktorn Johannes Rosén och Anna Hammar. Gift 2:o 1802-02-14 i Göteborg med Hedvig Charlotta Munck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren J. O. Otterdahl), född 1760, död 1823-09-23.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1791. Överstelöjtnant. Död 1859. Se Tab. 46.
 • 1. Anna Elisabet, född 1792-11-19 i Göteborg. Stiftsjungfru. Innebränd 1856-03-25 vid en eldsvåda i nämnda stad.
 • 1. Carl Eberhard, född 1794-01-24 i Göteborg. död där s. å. 28/2.
 • 1. Christina Ulrika, född 1795-11-25 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död där 1803-11-22.

TAB 46

Johan Gustaf, (son av Carl Johan, tab 45), född 1791-10-25 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1808-04-11. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1808-04-21. Löjtnant därst. 1816-08-19. Kapten i generalstaben s. å. 13/8. Major vid Västgötadals regemente 1818-01-21. RSO 1819-08-24. Bataljonschef vid livbeväringsregementet 1821-05-08. Överstelöjtnant i armén s. å. 9/10. Fullmäktig i rikets ständers bank 1823–1832. LKrVA 1827. Avsked från regementet 1829-02-04 och ur armén 1830-06-19. Död 1859-12-16 i Stockholm. Var boktryckare och tidningsutgivare i nämnda stad samt bekant skriftställare. Gift 1:o 1847-03-31 i Stockholm med Christina Söderström, född 1805-04-20, död 1852-07-02 i Stockholm Maria förs, i Stockholm, dotter till torparen Jo­han Andersson och Maria Olofsdotter. Gift 2:o 1859-04-21 i Stockholm med Hedvig Sofia Ottiliana (Hedda) von Röök, född 1819-12-24 Åkerby, död 1889-01-18 i Stockholm, dotter av lagmannen Gustaf von Röök, och Ulrika Talena Boij. [SBL:19 s i 9]

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1833-07-09. En tid handelsbokhållare i Stockholm. Död ogift 1857-09-10 i Rio de Janeiro.

TAB 47

Erik, (son av Bengt, tab 2), till Önnarp och Bodanäs, båda i Sandsjö socken, Jönköpings län. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1623. Ryttmästare därst. 1628. Regementskvartermästare 1629. Major 1635. Död 1646 och begraven i Sandsjö kyrka Jönköpings län, där hans vapen uppsattes.11 Han kallas i regementets handlingar under de första åren Erik Bengtsson Grijs. [10] Gift med Elsa Lilliesparre af Fylleskog, som levde änka11 1665-09-08, dotter av assessorn Jöns Göransson Lilliesparre (af Fylleskog) och Anna Jönsdotter Rosenbielke.

Barn:

 • Brita11. Gav konfirm.111665-09-08 på jord i Runtuna by i likanämnd socken, Södermanlands län. Levde ännu 1687. Gift 1:o med Gift med majoren Johan Nieroth, adlad von Nieroth. Gift 2:o med fänriken Gustaf Olofsson Stråle af Ekna.

Utan känt samband

 • Carl Hierta, född i Lerbäcks socken, Örebro län. Förare vid Östgöta infanteriregemente. Död 1725-04-21 i Norrköping.
 • Christina Hierta. Gift med kaptenen Johan Göran Irving, död 1696.
 • Anna Hierta. Gift 1749-01-27 med jägmästaren Ernst August Sandberg, född 1721, död 1749.
 • Anna Elisabet Hierta, död 1776-01-01 i Stockholm. Gift med översappören vid artilleriet Engelbrekt Didrik Walter.
 • Ingeborg Maria Hierta. Gift 1790-11-07 i Segerstads socken, Skaraborgs län med organisten i Vänersborg Johan Westman.
 • Sven Hierta, f. 1684, var menig vid Östra skånska reg. till fot 1715.
 • Johan Eriksson Hierta, löjtnant 1684.

[EÄSSA; EÄKrA]

Källor

1 KrAB. 2 Ridd. o. Adelns prot. 3 Lk. 4 Um. 5 Nh. 6 Hm. 7 RHG. 8 San. 9 Skara stifts matrikel år 1809. 10 I. Hult, Karlskrona grenadierregemente (Smålands ryttare). 11 At (Sch). 12 M. 13 Da. 14 SAB. 15 RHHj. 16 Ssn. 17 Db (HF). 18 Medd. av kaptenen C. E. Nygren, Karlstad.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: