:

Wallenstierna nr 269

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Wallenstierna nr 269 †

Friherrlig 1766-10-06, introd. 1776. Utdöd 1796.

TAB 1

Bernt Wallenstierna, friherre Wallenstierna (son av Olof Wallenstierna, se adliga ätten Wallenstierna nr 1034, Tab. 3). Till Seglinge i Almunge socken, som han köpte1 1759-01-04, och Ora i Faringe socken, som han köpte1 1767-06-13 (båda i Sth.). Född 1707-08-29. Volontär vid livdragonregementet 1722. Rustmästare vid livgardet 1730-10-28. Furir därst. 1731-01-27. Löjtnant vid konung Stanislai livdragonregemente 1733-09-15. Kapten därst. 1734-06-03. Fänrik vid livgardet 1735-04-15. Löjtnant därst. 1741-07-30. Livdrabant 1745-04-13. Genom byte major vid Västmanlands regemente s. d. Överstelöjtnant därst. 1747-12-08. RSO 1748-11-07. Löjtnant vid livdrabantkåren och överste i armén 1756-10-26. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren och generalmajor av kavalleriet 1762-06-07. Direktör för arméns pensionskassa 1763–1766. Friherre 1766-10-06 (sonen 1776 introd. under nr 269). KSO 1766-11-24. Avsked 1772-01-09. Död s. å. 10/6, i Stockholm och begraven s. å. 12/7 i Klara kyrka. 'Han bevistade under sin tjänst hos konung Stanislaus Danzigs belägring 1734. Trädde 1738 med vederbörligt tillstånd i fransk tjänst och bevistade emot österrikarna fälttågen i Böhmen, Bayern och Mähren samt belägringen av Prag och fransmännens märkvärdiga reträtt därifrån under marskalken de Belle-Isle. Klagade vid 1771 års riksdag över prejudice och att han ej blivit nämnd till generallöjtnant, men då han ej vann, tog han i harmen avsked.’. Gift 1745-12-05 med Margareta Elisabet Wattrang, född 1722-06-22, död 1768-10-10 Seglinge, dotter av lagmannen Carl Wattrang, och hans 1:a fru Anna Margareta Blixenstierna.

Barn:

  • Carl Bernhard, född 1748-07-10 på Kungsgården i Folkärna socken Kopparbergs län inskriven i krigstjänst 1750. Sergeant vid Cronhielmska, sedan Björnbergska regementet 1759-09-09. Livdrabant 1762-03-09. Löjtnant i armén 1766-11-19. Vice korpral vid drabantkåren 1775-02-16. Korpral därst. 1782-03-20. Avsked 1784-12-24 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Avsked ur armén 1789-04-16. Död barnlös 1796 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 20/5 i Klara kyrka, men sedan flyttad till Almunge kyrka, där ett epitatium över honom finnes. Han blev efter konung Gustaf III:s mord häktad men befanns genast oskyldig och lösgavs. Gift 1792-09-21 Värhulta med Brita Magdalena Danckwardt-Lillieström, från vilken han blev skild, född 1760-12-31, död 1833-05-06 Källtorp, dotter av kammarherren Johan Niklas Danckwardt-Lillieström, och Anna Margareta Rosenstam.
  • Anna Margareta, född 1749-12-05, död 1809-01-21 (25/4) Altuna. Gift 1770-12-16 i Stockholm med hovjunkaren friherre Carl Gustaf von Danckwardt, född 1738, död 1782. 'Hon gav juldagen 1805 en präktig predikstol till Lunda kyrka samt testamenterade till Skepptuna, Lunda och Bladåkers församlingars fattigkassor vardera 1000 rdr.’
  • Christina Ulrika, född 1754-05-10, död 1779-06-18. Gift 1773, efter lysning 3:e gången 11/4 i Almunge socken, med ryttmästaren Håkan Meck. Född 1740, död 1777.

Källor

1Närdinghundra härads lagfartsprotkoll 15 jan. 1757 och 3 febr. 1768 (O.A.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: