:

Örnsköld nr 284

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Örnsköld nr 284 †

Friherrlig 1771-10-15, introd. 1776. Utdöd 1926-06-20.


TAB 1

Per Abraham Löth-Örnsköld, friherre Örnsköld (son av Johan Löth, adlad Löth-Örnsköld, se adliga ätten Löth-Örnsköld nr 1644,) född 1720-11-13. Student i Uppsala1 1728-12-14. Auskultant i bergskollegium 1736-10-14. Extra ordinarie notarie därst. 1741-01-26. Tillika auskultant i Svea hovrätt 1742. Ord. notarie i nyssn. kollegium 1746-04-14. Bergmästares n. h. o. v. 1747-05-19. Stipendiat i kemien 1750-09-17. Sekreterare i förutn. kollegium 1751-03-05. Assessor därst. 1756-04-07. Bergsråd 1759-05-21. Landshövding i Medelpad, Ångermanland och Jämtland 1762-06-29. RNO 1767-11-23. Landshövding i Södermanlands län 1769-10-18. Friherre 1771-10-15 jämte sina bröder Mårten Ludvig och Carl Daniel (introd. 1776 under nr 284). KNO 1772-11-30. Död barnlös 1791-04-16 i Nyköping och slöt således själv sin friherrliga ättegren samt begraven i Nyköpings östra kyrka. 'Han var sin tids yppersta hövding samt gjorde mycket för sina norrländska län, varför länsinnebyggarna läto slå en minnespenning över honom, varjämte Örnsköldsviks stad fått namn efter honom.'. Gift 1759-04-00 med Ulrika Eleonora von Berchner, född 1739-10-15. Statsfru hos drottningen. Död 1809-05-06 i Nyköping, den sista av von Berchnerska namnet, dotter av kammarherren Georg Tomas von Berchner, och hans 2:a fru, friherrinnan Ulrika Eleonora Ridderstolpe.

TAB 2

Mårten Ludvig Löth-Örnsköld, friherre Örnsköld (son av Johan Löth, adlad Löth-Örnsköld, se adliga ätten Löth-Örnsköld nr 1644), till Eknö i Björskogs socken Västmanlands län. Född 1725-03-31 (11/4 nya stilen). Student i Uppsala1 1739-06-15. Auskultant i Svea hovrätt 1743-03-15. Amanuens därst. 1745-02-00. Volontär vid fortifikationen 1746-11-00. Underkonduktör därst. 1747. Livdrabant s. å. 14/4. Premiärlöjtnant vid Västmanlands regemente 1749-02-07. Avsked 1757-07-00 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Avsked ur krigstjänsten 1759-09-00. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1762-08-00. RSO 1770-04-28. Friherre 1771-10-15 jämte sina bröder Per Abraham och Carl Daniel (introd. 1776 under nr 284). Död 1791-06-24 vid Medevi hälsobrunn Östergötlands län. Gift 1756-11-23 med Alleta Maria Söderhielm, född 1733-07-07 på Ängelsbergs bruk i Västervåla socken Västmanlands län, död 1794-01-18 på Eknö och begraven s. å. 31/1 i Örnsköldska gravkoret på Heds kyrkogård Västmanlands län, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Niklas Söderhielm, och Alleta Maria Cederberg.

Barn:

 • Sara Maria, född 1757-10-18 på Ängelsberg, död ogift 1814-10-17 på Eknö.
 • Ulrika Charlotta, född 1759-05-16 på Ängelsberg, död 1819-12-02 på Svenneby i likanämnd socken Skaraborgs län. Gift 1783-10-23 Karmansbo med sin kusin, majoren friherre Gustaf Johan Mannerheim, född 1754, död 1826.
 • Johan Vilhelm, född 1760-10-25 på Eknö. Volontär vid livregementet till häst 1770-11-21. Korpral därst. 1771-10-14. Kvartermästare 1774-12-26. Stabskornett 1775-12-20. Stabslöjtnant 1781-04-04. Stabsryttmästare 1785-09-27. Premiärmajor vid livregementets lätta dragonkår 1792-09-17. Överstelöjtnant i armén 1794-03-30. Avsked från kåren 1796-10-28. Överste i armén s. å. 29/10. RSO 1815-08-12. Död ogift 1817-05-02 i Örebro.
 • Nils August, född 1764. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 3.
 • Carl Reinhold, född 1766-01-04 på Eknö, död där s. å. 14/2.

TAB 3

Nils August (son av Mårten Ludvig Löth-Örnsköld, friherre Örnsköld, Tab. 2), född 1764-04-16 Eknö. Volontär vid livgardet 1770. Volontär vid livregementet till häst 1775-03-21. Korpral därst. s. å. 20/12. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1776-05-01. Kornett därst. s. å. 22/5. Stabslöjtnant 1783-12-18. Löjtnant vid Lifregementet till häst 1785-06-18. Avsked 1790-03-25. Död 1809-01-14 på Strö i Köpings socken Västmanlands län. Gift 1791-11-29 med Magdalena Catharina Jönsson, född 1767, död 1810-05-14 i Köping, dotter av borgmästaren i Karlskrona, kommerserådet Johan Jönsson och Johanna Maria Borgh, syster till Johan och Erik Otto Borgh, adlade Adelborg.

Barn:

 • Johan Ludvig August, född 1792-09-21 på Strö. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1809-09-01. Fänrik därst. 1812-04-22 löjtnant 1815-11-07. Kapten 1821-10-09. Avsked från regementet 1827-07-11 med tillstånd att kvarstå i armén. Död ogift 1840-12-09 Stinggården .
 • Maria Sofia Magdalena, född 1793-08-25 på Strö. Stiftsjungfru. Död ogift 1850-12-24 Skälby .
 • Carl Vilhelm Abraham, född 1795-01-12 på Strö, död där 1809-01-04.
 • Christina Charlotta Fredrika, född 1796-08-22 på Strö. Stiftsjungfru. Död ogift 1821-04-05 i Stockholm.
 • Anna Gustava Amalia, född 1797-11-18 på Strö. Stiftsjungfru. Död 1850-07-31 på Skälby. Gift 1817-11-02 i Svedvi socken med sekreteraren och hemmansägaren, fullmäktigen i riksgäldskontoret Erik Norberg, född 1795-06-04, död 1840-01-18.
 • Johanna Carolina Augusta, född 1799-07-21 på Strö, död där s. å. 2/8.
 • Gustaf Reinhold Fredrik, född 1801-03-30 på Strö. Furir vid Kalmar regemente 1817-11-14. Fänrik därst. 1823-03-04. Avsked 1828-06-14. Död ogift 1845-05-16 Näringe .
 • Axel Otto Fabian, född 1802. Kapten. Död 1877. Se Tab. 4.
 • Lovisa Albertina Augusta, född 1805-03-10 på Strö. Stiftsjungfru. Död 1828-07-19 Edesta. Gift 1827-11-15 med brukspatronen Gustaf Ludvig Tisell, född 1797, död 1845.

TAB 4

Axel Otto Fabian (son av Nils August, Tab. 3), född 1802-05-13 Strö. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1820-05-10. Sergeant vid Västgötadals regemente s. å. 19/7. Fänrik därst. 1821-10-09. Löjtnant 1831-02-26. Kapten 1846-05-15. RSO 1853-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1859-07-30. Död 1877-05-02 i Göteborg. Gift 1827-10-30 Marieberg med Margareta Vilhelmina (Mina) Wennerholm, född 1809-11-17 i Göteborg, död där 1893-04-13, dotter av grosshandlaren i nämnda stad Peter Wennerholm och Catharina Maria Bratt.

Barn:

 • Vilhelmina Catharina Augusta, född 1828-09-01 Karstorp, död 1829-11-18.
 • Axiana Matilda Ida Augusta, född 1829-11-07 på Karstorp, död 1893-02-14 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Gift 1:o 1856-09-21 Sotlanda med kammarskrivaren Johan Adolf Fredrik Grell, född 1829-06-22. Död 1861-10-10 Göteborg. Gift 2:o 1863-04-20 i nämnda stad med lantbrukaren August Vilhelm Edholm, född 1821, död 1875.
 • Maria Amalia Charlotta Albertina, född 1831-04-12 Möllentorp, död 1908-03-22 i Göteborg, Haga förs. ]]. Gift 1:o 1853-11-10 Marieberg med järnkramhandlaren i Göteborg Daniel Arvid Valerius Palmborg, född 1823-11-18, död 1859-06-07 i nämnda stad. Gift 2:o 1861-01-11 i Göteborg med sin svåger, järnkramhandlaren därst. Carl Johan Palmborg, född 1814-06-01 i Marstrand, död 1892-01-06 i Göteborg.
 • Hanna Henrietta Emma Petronella, född 1832-10-27 på Möllentorp, död 1911-01-16 i Göteborg, domk. förs. ]]. Gift 1861-04-03 i nämnda stad med kronolänsmannen i Inlands Södre härad i Göteborgs och Bohus län Johan Reinhold Maximus Hammarstrand, född 1834-11-18 i Lundby socken Göteborgs och Bohus län, död 1874-12-24 på länsmansbostället Tunge i Ytterby socken Göteborgs och Bohus län.
 • Peter August Constantin Axel, född 1834-01-13 på Möllentorp. Anställd på skeppsmäklarkontor i slutet av 1860-talet. Kustvakt i Göteborgs tullkammardistrikt, sedermera kustsergeant. Död 1894-04-28 i Knivsund i Öckerö socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1884-11-07 i Göteborg med Augusta Lovisa Franck, född 1865-02-19 i nämnda stad Gift 2:o 1905-03-25 i Göteborg, Oscar Fredriks förs.,/vb/med verkmästaren Alfred Viktor Nordgren, född 1853-12-04 i Wexiö, död 1908-08-13 i Göteborgs domk. förs./db/), född i Kristine förs. (fb. fr. Landsarkivet) död 1936-08-26 i Göteborg, Oscar Fredriks förs. ]] dotter av tullvaktmästaren August Herman Frank o. Inger Lovisa Andersdotter.
 • Josefina Margareta Oktavia Fredrika, född 1836-10-09 Helleberg. Död 1911-02-02 i Göteborg, Annedals förs. ]]. Gift 1862-04-29 i Göteborg med lantbrukaren Anders'' Sjöstedt, född 1812-01-09 Sjötetorp, död 1892-04-26 i nämnda stad.
 • Nils Gustaf Vilhelm Emil, född 1839. Egendomsägare. Död 1926. Se Tab. 5.
 • Knut Alfred Rudolf Fabian, född 1841-01-06 Kampegården. Furir vid Västgötadals regemente 1857-01-20. Avsked 1858-03-08. Student i Uppsala 1860-02-02. Sergeant vid Göta artilleriregemente s. å. 19/4. Officersexamen 1862-01-31. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 2/12. Anställd såsom sekundlöjtnant vid 18. danska infanteriregementet 1864-03-25. Deltog såsom sådan i striden om Dybbölställningen till och med s. å. 18/4 och i försvaret av ön Als s. å. 29/6. Avsked ur danska armén s. å. 23/8. RDDO s. å. 8/10. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1866-03-06. DFM 1876-10-00. Kapten vid sistnämnda regemente 1884-05-02. RSO 1887-05-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1894-01-26. Avsked ur regementets reserv med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1901-03-30. Avsked ur armén s. å. 22/11. Dannebrogsmännens hederstecken 1914-04-23. Död 1915-11-10 i Jönköping. Ägde del i huset nr 18 vid Klara södra kyrkogata i Stockholm. Gift 1871-08-12 Ruda med hovfröken, grevinnan Catharina Ebba Cecilia Horn'' af Åminne, född 1839-09-30 Näs, död 1872-05-11 i Gränna, dotter av kammarherren greve Arvid Sigismund Horn af Åminne, och Anna Fredrika Sofia Arnell.
 • Johan Löth Harald, född 1842-08-06 på Kampegården. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut i Göteborg 1863. Bokhållare å skeppsmäklarkontor i Göteborg. Död ogift 1872-11-27 i nämnda stad.
 • Carl Erik Teodor Reinhold, född 1844-07-08 på Kampegården, död där 1846-03-13.
 • Carl Gustaf Reinhold Fredrik, född 1846-04-30 på Kampegården. Handelsbokhållare i Göteborg 1863. Stadsmäklare i nämnda stad 1872-12-20. Död ogift 1916-02-02 i Göteborg, domk. förs. ]].
 • Johan Erik Ludvig Abraham, född 1847-12-20 Sotlanda, död där 1850-05-22.
 • Amalia Elvira Magdalena Carolina, född 1850-04-03 på Sotlanda, död där 1852-04-06.
 • Hilma Sofia Catharina Valleria, född 1851-10-15 på Sotlanda. Död 1937-12-13 i Landvetters förs., Göteb. Gift 1883-04-07 i Göteborg med kontorschefen i nämnda stad Fredrik Bernhard Kullgren, född 1841-07-04 i Uddevalla, död 1897-01-23 i Göteborg.
 • Oskar Mauritz Edvard Julius, född 1853-01-04 på Sotlanda. Överflyttade till Port Natal i Afrika. Grosshandlare därst. Död ogift 1912-05-00 i Port Shepstone i Natal.
 • Hilda Alexandra Jenny Christina, född 1854-07-31 i Annedals förs. o. dbu. (EÄ 1854-08-01 på Sotlanda). Död 1935-11-16 i Västerlanda förs., Älvsb ]]. Gift 1874-12-29 i Göteborg med handlanden i nämnda stad Carl Robert Friberg, född 1839-06-10 i Kristianstad, död 1900-03-19 (EÄ 1900-03-21) i Göteborg, Karl Johans förs. ]].

TAB 5

Nils Gustaf Vilhelm Emil (son av Axel Otto Fabian, Tab. 4), född 1839-01-03 i Ljungs prästgård Älvsborgs län. Överflyttade 1855 till Sydamerika. Egendomsägare därst. Död 1926-06-20 i Portedo de Chascomus, Argentina, och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1864 med Angela Figueroa, död 1867. Gift 2:o 1868 med Tomasa Romero.

Barn:

 • 1. Angela, född 1864-12-24. Gift 1881 med egendomsägaren Firman Orbe.
 • 2. Catalina, född 1874-04-01. Gift 1892 med handlanden i La Passancuso i Argentina Viktor Einar Linton, född 1870-10-02.

TAB 6

Carl Daniel Löth-Örnsköld, friherre Örnsköld (son av Johan Löth, adlad Löth-Örnsköld, se adliga ätten Löth-Örnsköld nr 1644), född 1726-09-19 i Heds socken Västmanlands län. Volontär vid livregementet till häst 1742-02-15. Korpral därst. 1743-06-29. Löjtnant vid elsassiska regementet till fot i fransk tjänst 1744. Adjutant vid förutn. svenska regemente 1746-10-08. Kornett därst. 1747-11-09. Löjtnant 1750-09-19. Konstit. ryttmästare 1758. Ryttmästares fullm. 1760-02-29. Stabsryttmästare vid regementet 1761-03-05. Ryttmästare s. å. 14/9. RSO s. å. 23/11. Friherre 1771-10-15 jämte sina bröder Per Abraham och Mårten Ludvig (introd. 1776 under nr 284). Överstelöjtnant i armén 1772. Ryttmästare vid Bohusläns dragonregemente 1774-05-02. Avsked s. å. 13/7 med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén. Fullmäktig i jernkontoret. Riddarhusdirektör 1788-09-29. Död s. å. 3/10 i Stockholm och slöt själv på svärdssidan sin friherrliga ättegren. Gift 1754-03-26 på Eknö i Björskogs socken Västmanlands län med sin halvkusin Anna Maria Schönström, född 1721, död 1804-05-11 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Peter Schönström, och Agneta Skogh.

Barn:

 • Agneta Sofia, född 1754-04-16 på Eknö, död 1812-12-20 i Norrköping. Gift 1792-05-13 i Stockholm med överstelöjtnanten Carl Gustaf Reuterskiöld, född 1758, död 1815.
 • Carl Albrekt, född 1762-10-07 Väsby

Källor

1 Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: