Carpelan nr 310

Från Adelsvapen-Wiki

F 310.jpg

Friherrliga ätten Carpelan nr 310 †

Friherrlig 1790-05-15, introducerad 1792. Utdöd 1842-12-10.

TAB 1

Simon Vilhelm Carpelan, friherre Carpelan (son av Maximilian Carpelan, se adlad. ätten Carpelan nr 38, Tab. 10), född 1733-08-12 på Metsäkylä i Resö socken i Åbo län. Student i Åbo 1745. Volontär vid Österbottens regemente 1751-11-01. Förare vid Österbottens regemente 1752-02-20. Sergeant 1753-01-01. Bataljonsadjutant 1754-03-09. Sekundlöjtnant 1757-01-21. Stabsfänrik 1757-01-21. Stabsadjutant hos generalmajoren Carpelan 1759-10-01. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1761-02-14. Stabskapten vid Västerbottens regemente (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1770-01-26. Sekundmajor 1778-01-28. RSO 1779-01-24. Premiärmajor 1779-04-23. Överstelöjtnant 1785-04-20. Vice landshövding i Kuopio län 1785–1791-05-05 (14/11) (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Landshövdings n. h. o. v. (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1788-03-13. Brigadchef i Karelen 1788-11-15. Friherre 1790-05-15 tillika med yngste brodern Johan Fredrik (introducerad 1792 under nr 310). Generalmajor 1795-09-30. Kommendant på Sveaborg 1795–1797 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Landshövding i Kuopio län 1809 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Avsked (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1811-02-03. RRS:tAO1kl. Död 1814-01-04 Vilhelmsdal ättegren. Gift 1764-01-16 Juttila

TAB 2

Johan Fredrik Carpelan, friherre Carpelan (son av Maximilian Carpelan, se adlad ätten Carpelan nr 38, Tab. 10), född 1745-12-14 på Meisala i Halikko socken i Åbo län. Student i Åbo 1759-12-00. Volontär vid Västerbottens regemente 1759-12-14. Furir vid Västerbottens regemente 1762-12-30. Auskultant i Åbo hovrätt 1763 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Sergeant 1764-07-31. Livdrabant 1766-04-09. Livdrabants lön 1767-02-17. Löjtnant i armén 1769-02-20. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1773-04-22. Kapten i armén 1774-07-28. Kapten vid Österbottens regemente 1775-11-22. Transportera till Västerbottens regemente 1776-05-01. Direktör vid Nasa silververk 1776–1785 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). RSO 1779-01-24. Major 1779-08-10. Tillförordnad landshövding i Uleåborgs och Kajana län (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1785-01-12. Ordinarie landshövding (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1785-07-27. Brigadchef 1789 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Friherre 1790-05-15. Tillika med brodern Simon Vilhelm (introducerad 1792 under nr 310). Generalmajor (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1790-08-23. KSO 1799-11-16. Överkommendant i Göteborg 1800-05-08 landshövding i Göteborgs och Bohus län 1800-06-11. LVVS 1800 (ordf. 1802 (Medd. av frih. Tor Carpelan.)). Överkommendant för fästningarna på rikets västra gräns (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1802-06-12–1807-01-00. KmstkSO 1802-12-09. HedLÖS1804 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Ordförande i karantänskommissionen 1804-11-27. Befälhavare över västra armén 1807 (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Generallöjtnant i armén (KrAB.) 1808-02-15. Död 1808-12-27 i Göteborg och begraven på Majorna kyrkogård. Gift 1776-08-27 i Stockholm med Magdalena Maria Noræus, född 1759-02-05 i sistnämnda stad, död där 1824-08-30, fosterdotter till sidenfabrikören Jonas Norin och Magdalena Maria Elfving.

Barn:

 • Vilhelm, född 1778. Överpostdirektör. Död 1829. Se Tab. 3.
 • Sofia Magdalena, född 1779-03-01 i Piteå (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Stiftsjungfru. Död 1847-11-21 Häringe. Gift 1796-04-02 med landshövdingen Adolf Meinander, adlad Edelsvärd, född 1762, död 1804.
 • Lovisa Eleonora, född 1780-02-29 i Piteå (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Stiftsjungfru. Död 1849-07-16 Odensaari. Gift 1804-08-09 med sin kusin, hovjägmästaren friherre Carl Maximilian Carpelan, född 1777, död 1857.
 • Carl Mauritz, född 1781-03-19 i Piteå. Sergeant vid Västerbottens regemente 1785-01-03. Fänrik därstädes 1785-04-20. Löjtnant 1795-07-08. Löjtnant vid Kajana bataljon 1795-12-20. Stabsadjutant och kapten i armén 1802-09-22. RSO 1808-04-28. Major i armén och överadjutant hos konungen (ZU) 1809-01-14. Major vid Bohusläns regemente (ZU) 1809-10-14. Överstelöjtnant i armén (ZU) 1812-01-14. Avsked med pension 1813-02-02. tulldistriktschef på Gotland 1825. Avsked därifrån. Död 1842-12-10 Värnberg, och utgick med honom frih. ätten Carpelan, på svärdssidan. Gift 1821-08-08 i Flisby socken, Jönköpings län med Helena Johanna Fredrika von Baumgarten i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1811-12-24 med godsägaren friherre Carl Axel Fleetwood, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1789, död 1865). Född 1792-12-29, död 1862-04-20 i Stockholm, dotter av kaptenen Adolf Reinhold von Baumgarten och friherrinnan Christina Charlotta Bielke.
 • Maria Fredrika, född 1782-05-17 i Skellefteå (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Stiftsjungfru. Död ogift 1844-10-26 på Odensaari och begraven i Villnäs kyrka. (Medd. av frih. Tor Carpelan.)
 • Carolina Vilhelmina, född 1787-12-03 i Uleåborg (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Stiftsjungfru. Död ogift 1820-07-05 Anneberg .
 • Johanna Apollonia, född 1793. Stiftsjungfru. Död 1793-07-15 i Uleåborg.
 • Christina Charlotta, född 1797-03-05 i Uleåborg (Medd. av frih. Tor Carpelan.). Stiftsjungfru. Död där 1798-11-14.

TAB 3

Vilhelm (son av Johan Fredrik Carpelan, friherre Carpelan, Tab. 2). född 1778-04-06 i Piteå. Fänrik vid Tavastehus regemente 1785-03-04. Löjtnant vid Kajana bataljon 1790-04-14. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1791-04-04. Avsked 1795-12-20. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen. Kopist vid krigsexpeditionen 1799-07-13. Kanslist 1801. Kammarjunkare (KrAB.) 1805-03-01. Protokollssekreterare 1808-01-26. Härold vid KMO 1808-04-28. Ordinarie statssekreterare (Medd. av frih. Tor Carpelan.) 1809-05-07. Expeditionssekreterare (Skp.) 11/6. Tillförordnad statssekreterare för krigsärendena 1810-03-19. RNO 1810-05-04. Överpostdirektör 1812-11-12. RPrRÖO2kl 1823. KNO 1829-08-21. Död 1829-11-14 i Stockholm. Trolovad med Anna Christina Smedberg, född 1794-02-21 i Stockholm, död där 1833-12-06.

Barn:

 • Maria Vilhelmina Elisabet, född 1815-01-17 i Stockholm, död ogift 1901-12-01, i Nyköping.
 • Sofia Lovisa, född 1816-09-25 i Stockholm, död där 1895-03-06 och begraven i Jönköping. Gift 1841-04-03 på Samset vid Jönköping med assessorn i Göta hovrätt Birger Viktor Stridbeck, född 1808-08-17, i Halmstad, död 1853-10-24, i Jönköping.
 • Carolina Christina, född 1818-12-12 i Stockholm, död 1903-05-18 i Nyköping. Gift 1842-08-17 i Jönköping med sparbankskamreraren i Nyköping, bergsfogden Johan Fritz August Ågren, född 1810-08-17, död 1880-09-10 i Nyköping.
 • Fredrika Charlotta, död 1823-09-15 i Stockholm, död 1911-11-07 i Jönköping. Gift 1845-10-10 i Jönköping med presidenten i Göta hovrätt, KNO1kl mm Johan Åke Lemchen, född 1808-06-16 i Jönköping, död där 1896-09-14.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.