:

Kruuse af Verchou nr 76

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Kruuse af Verchou nr 76

Friherrlig 1679-11-14, introducerad 1680.

Denna urgamla mecklenburgska adelssläkt ägde i närheten av Stavenhagen godsen Varchow och Varchentin. Ej långt från Varchow ligger Ankershagen, vilket under medeltiden och långt därefter innehafts av den gamla och ansedda släkten von Holstein, som ännu blomstrar i Tyskland och Danmark (Holstein-Rathlou, länsgrevarna Holstein-Holsteinborg och Holstein-Ledreborg). Samma vapen föres av båda dessa släkter. Riddaren Reineke Kruse var 1306-03-10 vittne vid ett köp mellan staden Waren och furstarna av Mecklenburg-Werle. 1326-07-12 Skrevo sig Eckhard, Reiner och Diethrich Kruse herrar till Varchow och stiftade jämte släkten von Gottbeck ett kapell i Leisten vid Deven. Tillsammans med släkten von Holstein innehade ätten Kruse godset Ziertzowvid Neu Brandenburg såsom län av klostret Broda till 1342, och 1337-01-26 kallade Heyne Holste uti en handling Joakim Holste (von Holstein) samt Reyneke och Thideke »brodere, gheheten Krusen » för »myne vedde'n» (kusiner). Släkterna Kruse och von Holstein hava nog ej blott vapnet utan, på grund av alla här ovan anförda omständigheter, även ursprunget gemensamt. Under 14:e, 15:e och 16:e århundradena förekommo ofta medlemmar av släkten Kruse i mecklenburgska handlingar: En gren av ätten ärvde efter 1579 den gamla pommerska släkten von Drakes mecklenburgska länegods Borgfeld och Krisow, en annan kom till Hessen, kanske redan under 30-åriga krigets dagar. Den sista medlemmen av ätten i Tyskland, August von Kruse, avled 1848. – Av den till Sverige överflyttade ättegrenen återvände under 1700-talets senare hälft en medlem till Mecklenburg, men denna linje är numera utdöd. I Sverige har ättens namn alltid skrivits Kruuse af Verchou, ehuru stamgodsets namn ännu i dag är Varchow, ej Verchou.

Kruuse af Verchou F7600.jpg

TAB 1

Henning Kruse (översiktstab 1), av huset Varchow och Varchentin. Levde 1489-11-27.

Barn:

 • Achim (Joakim), till Varchow. Levde 1500–1537. Gift med Eva Babezin, som i vapnet förde en rutig Sparre i vitt fält.

Barn:

 • Henning, till Varchow. Född omkring 1518. Namnes under åren 1555–1597. Gift med Sofia Joakimsdotter von Vierech, som i vapnet förde tre röda jägarhorn i vitt fält.

Barn:

 • Abraham, till Varchow. Levde ännu 1613. Gift med Elisabet von Prene, som i vapnet förde tre röda viggar i guldfält, dotter av Georg Prene och Eva Lewitzow.

Barn:

 • Henning, till Varchow och Bredenfelde. Född 1593. Lantrichter i Mecklenburg. Levde ännu 1671. (At (KrA)). Gift med Anna Margareta von Krassow, dotter av Hans von Krassow, till Pansewitz, och Ilsa von Rotermund, samt faster till Ernst Detlof och Adam Filip von Krassow, friherrar von Krassow och 315.

Barn:

 • Hans Abraham, friherre Kruuse af Verchou, friherre till Varchow, herre till Lagnö i Ljusterö socken och Snäckstavik i Grödinge socken (båda i Sthockholms län). Född 1626-06-09 på Varchow (Huvudbaneret i Grödinge kyrka (medd. av greve R. Stenbock).). Gemen vid franska armén 1645. Fänrik vid franska armén. Följde 1648 med drottning Maria Eleonora på hennes återresa till Sverige och blev strax hovjunkare. Kapten vid dalregegementet 1654 . Major vid dalregementet 1657 . Överstelöjtnant 1660-02-00. Överste och chef för regementet 1673-10-00. Generalmajor 1674 . Friherre 1679-11-14 (introducerad 1680 under nr 76). Landshövding i Västerbottens län 1683-07-21. Död 1688-11-14 (1688-11-13) (Huvudbaneret i Grödinge kyrka (medd. av greve R. Stenbock).) i Umeå och begraven 1689-05-26 i Jakobs kyrka, Stockholm, men synes sedan hava blivit förd till Grödinge kyrka, varest hans vapen finnes (där kallas han herre till Mäshult och Sundby). 'Han ådagalade utmärkta prov av tapperhet, särdeles i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Gift 1:o med Brita Strömfelt, dotter av landshövdingen Johan Fegræus, adlad Strömfelt. nr 224, och Christina Törnsköld. Gift 2:o 1682 med Birgitta Clerck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1668-01-19 med assessorn Johan Hartman, adlad Adlerhielm, född 1624, död 1679), död 1701-09-07 och begraven i Grödinge kyrka, Stockholms län, dotter av holmamiralen Hans Clerck den äldre, adlad Clerck, och hans 1:a fru Brita Svan.

Barn:

 • 1. Henning Adolf, född 1654. Överste. Död 1712. Se Tab. 4.
 • 1. Carl Gustaf, född 1655. Överste. Död 1710. Se Tab. 5.
 • 1. Christina Charlotta, död 1716 Höglunda. Gift 1680 med kaptenen Johan Bratt af Höglunda, född 1645, död 1698.
 • 2. Hedvig, överflyttade till Livland. Död ogift.

TAB 2

Johan, (son av Hans Abraham, friherre Kruuse af Verchou, tab 1), till Eka i Hagby socken Uppsala län. Kammarpage. Var 1669 fältväbel vid dalregementet. Fänrik vid dalregementet 1670-09-06. Löjtnant 1674-10-30. Kapten 1677-01-23. Avsked 1700-07-01, kallas major. Död 1705 på Eka och begraven 1705-05-01. Gift 1:o med Dorotea Sofia Lillieström, dotter av regeringspresidenten Johannes Nikodemi Ahus, adlad Lillieström, och Regina Elisabet Hagemeister. Gift 2:o efter 1698 med sin moders kusin Brita Dorotea Törnsköld, dotter av landshövdingen Jakob Törnsköld, och hans 2:a fru Brita Appelgren.

Barn:

 • 1. Christina Eleonora, döpt 1684-02-17 på Eka, död på Eka 1684 och begraven 1684-04-27.
 • 1. Carl Gustaf, döpt 1686-07-06 på Eka, död på Eka 1688 och begraven 1688-06-04.
 • 1. Sofia, död 1737 på Eka och begraven 1737-03-04. Gift med krigskommissarien Israel Krook, född 1664, död 1741 Vallby
 • 1. Juliana Charlotta, död 1737-06-03. Gift 1720-09-15 i Nikolai förs, Stockholm, med hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Wester, död 1744-11-16.
 • 1. Helena Elisabet, född 169(5), död 1736-08-20 i Kullerstads socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1714-09-12. Hult, med löjtnanten och inspektören Göran Roxberg, född 1682, död 1728-05-14 Lundby s socken. Gift 2:o 1729-05-21 i Kullerstads socken med löjtnanten vid Österbottens regemente Carl Galleer, född 1699, död 1746. (At (P.).)
 • 1. Jakob Johan. Uppgives hava varit fänrik vid livgardet eller Jönköpings regemente och stupat 1709-06-28 vid Poltava.
 • 1. Brita Vendla, född 1696, levde 1728 på Sinclairsholm i Gumlösa socken, Kristianstads län.
 • 1. Carl, född 1698. Ryttmästare. Död 1757. Se Tab. 3
 • 2. Elsa Christina, född 1700. Död 1772-05-19. Gift 1731 Olivehult

TAB 3

Carl, (son av Johan tab 2), född 1698. Student i Pernau (At (P.).) 1709-12-20. Rustmästare vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1715. Förare vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1716. Fänrik 1717-11-25. Kornett vid livregementet till häst 1718-03-31. Avsked 1722-01-25. Åter i tjänst (Blr.) 1723-07-19. Ryttmästares avsked 1729-08-20. Flyttade till Mecklenburg. Död i Mecklenburg 1757. Gift med N. N. von Winterfeld.

 • Barn:
 • Hans Didrik, döpt (At (KrA).) 1732-09-28 på Varchow. Förare vid Spensiska regementet i Stralsund 1755. Fänrik vid Spensiska regementet i Stralsund 1758-07-17. Bevistade 1758 års fälttåg i Pommern och blev vid Demmins intagande av preussarna fången 1759-01-19. Lösgavs efter fredsslutet 1762-04-07. Transporterad till drottningens livregemente 1762-09-13. Avförd ur regementets rulla 1763-12-30. Levde ännu 1780 (At (KrA).) i svenska Pommern.
 • Två döttrar.

TAB 4

Henning Adolf, (son av Hans Abraham, friherre Kruuse af Verchou, tab 1), till Bredsjö i Järlåsa socken, Uppsala län. född 1654-01-12. Fänrik vid dalregementet 1677. Avsked 1677-12-00. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1678. Transporterad till livregementet till häst 1682-11-09. Major vid svenska och finska adelsfanan 1697-04-03, överstelöjtnant vid svenska och finska adelsfanan 1701-08-07. Avsked 1704-05-10. Överstelöjtnant vid skånska tremänningskavalleriregementet 1705-01-04. Överste för svenska och finska adelsfanan 1709-10-13. Konfirmationsfullmakt 1710-11-22. Död 1712-03-05 i Skåne och begraven i Järlåsa kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1681-01-01 Slevringe, med friherrinnan Virginia Spens, död 1722-12-14 på Bredsjö och begraven 1722-12-29. I Järlåsa kyrka, dotter av majoren, friherre Axel Spens, och Sofia Rytter (Reuter af Skälboö).

Barn:

 • Johan Abraham. Student i Uppsala 1694-12-10. Kornett. Blev i Polen sårad i ena foten och dog därav ogift 1706.
 • Axel. Student i Uppsala 1694-12-10. Ryttare vid livregementet till häst. Korpral vid livregementet till häst 1700-04-06. Kornett 1701-06-04. Löjtnant 1703-12-29. Sekundryttmästare 1705-07-27. Stupade ogift 1708-07-04, i slaget vid Holovzin.
 • Adolf. Student i Uppsala 1694-12-17.
 • Carl. Student i Uppsala 1694-12-17. Löjtnant vid ett dragonregemente. Död ogift.
 • Virginia Christina, död 1747-12-24 Borrby s län. Gift 1:o 1710-06-26, på Bredsjö med överstelöjtnanten, greve Anders Gyllenborg, född 1686, död 1728. Gift 2:o 1733-05-31 Lindsta
 • Sofia Charlotta, född 1688, död 1746-03-29 på Bredsjö och begraven 1746-06-11. Gift 1719-07-14 med majoren, friherre Sven Duwall, född 1696, död 1743.
 • Henning Adam, född 1695-12-11 på Bredsjö. Ryttare vid livregementet till häst. Kvartermästare vid livregementet till häst 1711-06-19. Sekundkornett 1711-11-27. Premiärkornett 1712-01-19 sekundryttmästare vid upplands femmänningskavalleriregemente 1717-10-25. Död Ogift 1717-11-12 i Skåne av kopporna.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Hans Abraham, friherre Kruuse af Verchou, tab 1), född 1655-01-28. Student i Uppsala 1662-01-17. Musketerare vid Grothusens regemente i Narva 1670-03-01. Fänrik vid Grothusens 1673. Löjtnant 1675. Avsked 1678-03-19. Kapten vid Skåne-Bohusläns dragonregemente 1678-10-03. Konfirmationsfullmakt 1695-08-13. Major vid Västgöta stånddragonregemente 1703-05-28. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Överstelöjtnant och chef för Bohusläns dragonbataljon 1709-09-30. Konfirmationsfullmakt med överstes karaktär 1710-11-22 men var då redan avliden. Död 1710-08-15, bisatt 1711-03-09 i Göteborg och begraven i Uddevalla. Han bevistade slaget vid Fehrbellin och belägringen av Wollgast. Gift 1672 med Anna Sinclair, född 1652, död 1743 och begraven 1744-01-25 i Göteborg, dotter av översten David Sinclair, naturaliserad Sinclair, och Catharina Makeléer.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1680, död 1715 och begraven i Åsaka kyrka, Älvsborgs län. Gift 1701-03-05 på Bråland i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, med översten Ingel Casper Weinholtz, i hans 1:a gifte, född 1669, död 1734.
 • David Malkolm, född 1686. Förare vid Bohusläns dragonregemente 1700. Fänrik vid bergsregementet 1701-09-25. Löjtnant vid bergsregementet 1701-09-26. Sekundlöjtnant vid Kalmar regemente 1708-05-03. Kapten vid Kalmar regemente 1709-04-01. Majors karaktär 1723-08-26. Major vid regementet 1727-05-16. Överstelöjtnant vid regementet 1747-12-11. RSO 1748-09-26. Död barnlös 1750-10-25 på sitt boställe Skramstad i Gamleby socken. Han blev fången vid Czernovitz 1700-09-24 och hemkom först vid fredsslutet 1722-05-00. Gift 1723-10-30 i Kalmar med Anna Helena Rothlieb, född 1682-09-22 i Kalmar, död i Kalmar 1730-06-19 jordfäst 1730-08-11 på samma gång som modern i Kalmar domkyrka, men sedan förd till Kläckeberga kyrka, Kalmar län, dotter av översten Filip Fredrik Rothlieb, och, Anna Engel Skyttenhielm.
 • Margareta Beata, född 1687, död ogift 1776-02-11. Hovgården
 • Anna Charlotta, född 1689-04-14, död 1766-08-30 Hökälla och begraven 1766-10-31 i Göteborg. Gift 1715 med generalmajoren och landshövdingen Jakob Ludvig von Saltza, friherre von Saltza, född 1685, död 1763.
 • Catharina, döpt 1691-04-07, död ogift 1762 på Råda i Råda socken, Göteborgs och Bohus län och begraven 1762-04-16 i Göteborg.
 • Johan Gustaf, döpt 1693-08-12 på Bråland, död ung.
 • Hans Jakob, född 1696. Kapten. Död 1742. Se Tab. 6
 • Vilhelmina Johanna, döpt 1694-12-09 på Bråland, död ogift.

TAB 6

Hans Jakob, (son av Carl Gustaf, tab 5), döpt 1696-12-04 på Bråland. Sergeant vid skånska ståndsdragonregementet 1709-05-08. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1710-06-20. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1711-08-18. Sekundkapten 1716-04-06. Premiärkapten 1717-06-03. Kapten vid livdragonregementet 1718-06-26. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1728-05-23. Avsked 1742-04-03. Död 1742-12-18 Vartofta. Gift 1727-09-24, Klastorp med Brita Johanna Lilliehöök af Fårdala, född 1704-06-30 på Klastorp, död 1773-10-31 Kungslena, dotter av majoren Carl Magnus Lilliehöök af Fårdala, och hans 2:a fru, friherrinnan Charlotta Catharina Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1729-03-26 på Klastorp, död 1795-03-12 Kavlas. Gift 1750-07-08 med kammarherren, friherre Fredrik Ulrik von Essen, född 1721, död 1781.
 • Beata Vilhelmina, född 1731-07-22 på Klastorp, död 1812-07-25 Hökälla, vilken egendom hon 1803-01-28 testamenterade till sin mans brorssöner. Gift 1751-06-18 med sin kusin, generalmajoren, friherre Hugo Herman von Saltza, greve von Saltza, född 1726, död 1785.
 • Hedvig Carolina, född 1733-09-00 på Klastorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1797-01-16, Borg och begraven 1798-01-05. Hon gjorde 1797-11-12, av en fjärdedels hemman Rotebo i östra Tollstads socken en stiftelse till förmån för kapellansänkor.
 • Carl Magnus, född 1739. Generalmajor. Död 1804. Se Tab. 7
 • Johanna Jakobina, född 1741-04-23 på Vartofta, död 1802-05-09 På Gunillaberg i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Gift 1764-08-25 med ryttmästaren, friherre Carl Axel Christoffer Lilliecreutz, född 1734, död 1810.

TAB 7

Carl Magnus, (son av Hans Jakob, tab 6) till Gimmened i Vättaks socken, Skaraborgs län. Född 1739-02-18 Hökälla. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1750-12-20. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1752-01-03. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1753-12-03. Fänrik i fransk tjänst vid regementet Royal Pologne 1753–1760. Löjtnant vid regementet Royal Pologne 1756-07-21. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1758-07-24. Stabsryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1764-12-07. Transporterad till Västgöta kavalleriregemente 1767-11-13. RSO 1772-05-28. Ryttmästare på stat 1774-12-14. Major 1776-05-22. Överstelöjtnant 1785-07-17. Generaladjutant och överste i armén 1788-06-10. Avsked från regementet 1795-05-04. Generalmajor i armén 1795-11-02. Avsked 1803-03-09. Död 1804-12-12 På Gimmened. Han bevistade under Iranska tjänsten bataljerna vid Rossbach och Münden samt i svensk tjänst fälttåget i Pommern 1760. Gift 1803-05-24 på Gimmened med Helena Sandberg (Löfgren ?), född 1760-10-13, död 1842-10-28.

Barn:

 • Charlotta, född 1785-01-05 på Gimmened, liksom syskonen, död 1866-12-22 i Borås. Gift 1809-10-01 i Valstads socken med kaptenen och livdrabanten Carl Johan Stensson Alsing, född 1787-04-28 Berga
 • Carl, född 1786-07-27 på Gimmened, död ung.
 • Gustaf, född 1787 på Gimmened. Fänrik. Död 1858. Se Tab. 8.
 • Hedvig, född 1789-06-23 på Gimmened. Gift 1811-07-08 med handlanden L. W. Dassau.
 • Lovisa Ulrika, född 1791-02-03 på Gimmened, död 1872-11-10 i Göteborg. Gift 1811-11-14 Sandhems socken, Skaraborgs län, med handlanden och bryggaren i Göteborg Carl Johan Roempke, född 1787-04-20 i Ödsmåls prästgård, Göteborgs och Bohus län, död 1849-06-29 i Göteborg.
 • Hans Fredrik, född 1792 på Gimmened. Kapten. Död 1880. Se Tab. 14.
 • Sofia Maodalena, född 1794-01-07 på Gimmened, död 1864-08-16 i Kungälv. Gift 1822-09-24 med sin systers svåger, kaptenen vid Bohusläns regemente Olof Peter Roempke, född 1794-08-03 i Ödsmåla socken, Göteborgs och Bohus län, död 1884-12-18 i Kungälv.
 • Henning Otto, född 1795 på Gimmened. Kanslist. Se Tab. 20
 • Adolf Vilhelm, född 1796 på Gimmened. Underlöjtnant. Död 1852. Se Tab. 21.
 • Fredrika, född tvilling 1796-10-12 på Gimmened, död 1863-01-23 Simmatorp. Gift 1831-08-26 Trästena med hovkamreraren Per Drös, död 1844.
 • David Malkolm, född 1798-09-19 på Gimmened, död 1799-02-21 på Gimmened.
 • Jeanna Vilhelmina, född 1800-03-22 på Gimmened, död 1800-03-27, på Gimmened.
 • Johan Henrik, född 1802 på Gimmened. Godsägare. Död 1881. Se Tab. 24.

TAB 8

Gustaf, (son av Carl Magnus, tab 7), född 1787-08-09 på Gimmened. Student i Lund. Teol. examen i Lund 1804 (At (P.).). Sergeant vid Skaraborgs regemente 1804-10-16. Fänrik vid Bohusläns regemente 1805-01-28. Avsked 1810-09-06. Död 1858-01-20 Bränneberg. Gift 1826-03-14 med Catharina Carlsdotter Sandberg, född 1790 i Daretorps socken, Skaraborgs län, död 1875-02-15 i Råda socken, Skaraborgs län.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1827. Kronojägare. Död 1888. Se Tab. 9.
 • Fritz Vilhelm, född 1830. Kronojägare. Död 1913. Se Tab. 11.

TAB 9

Carl Gustaf, (son av Gustaf, tab 8), född 1827-03-21 i Yllestads socken, Skaraborgs län. Furir vid Skaraborgs regemente 1846-10-10. Avsked 1848-03-21. Kronojägare. Död 1888-06-12 i Lidköping. Gift 1849-07-29 med sin kusin, friherrinnan Henrika Charlotta Kruuse af Verchou, född 1829-05-12 Slöta socken, Skaraborgs län, död 1900-12-12 i Ledsjö socken, Skaraborgs län, dotter av underlöjtnanten, friherre Adolf Vilhelm Kruuse af Verchou och Anna Maria Dahlgren.

Barn:

 • Amanda, född 1849-10-16) på Spårhult, liksom syskonen. Gift på Spårhult 1869-08-13 med kronojägaren Carl Ryberg, född 1838-09-20, Jonsbolet
 • Alma Hortensia, född 1852-11-27, Spårhult, död 1853-02-08.
 • Carl Oskar Vilhelm, född 1854 Spårhult. Styckjunkare. Död 1905. Se Tab. 10.
 • Alma, född 1858-03-13 Spårhult. Död 1929-04-10 i Östersund. Gift 1883-05-06 på Spårhult med majoren i armén, kaptenen i Jämtlands fältjägarregementes reserv, RSO, Carl Axel Svensson, född 1852-07-23 i Östersund, död i Östersund 1915-11-15.
 • Axel Ture Reinhold, född 1860-08-27 Spårhult. Överflyttade till Chicago i Nordamerika.
 • Gustaf Adolf Sixten, född 1863-03-27 Spårhult. Överflyttade till Chicago. Död i Chicago 1893.
 • Fritz Leonard Knut, född 1869-12-05 Spårhult. Överflyttade till Chicago.
 • Fredrik Napoleon Hjalmar, född 1874-01-27 Spårhult. Överflyttade till Chicago.

TAB 10

Carl Oskar Vilhelm, (son av Carl Gustaf, tab 9), född 1854-08-16 Spårhull. Artillerist vid Göta artilleriregemente 1875-08-24. 2. Konstapel vid Göta artilleriregemente 1876-09-29. 1. Konstapel 1877-09-27. Sergeant 1879-08-30. Tygunderofficer 1885-08-31. Styckjunkare 1885-08-31. Svärdsman 1904-01-21. Död 1905-05-28 i Göteborg. Gift i Göteborg 1:o 1881-04-05 med Maria Charlotta Abrahamsson, från vilken han 1889-07-10 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Frank Smith), född 1861-10-24 i Göteborg, död 1910-04-17 i New York, dotter av styckjunkaren Peter Abrahamsson och Carolina Wetterqvist. Gift 2:o 1892-03-02 i Göteborg med Hedvig Matilda (Mattis) Blomqvist, född 1863-03-30 i Stockholm, dotter av bokhållaren Josef Blomqvist och Hedvig Matilda Sundgren.

Barn:

 • 1. Inez Eleonora, född 1888-07-18 i Göteborg. Telefonist. Gift 1918-10-28 i Sundals Ryrs socken, Älvsborgs län med hemmansägaren Johan Valfrid Dragstedt, född 1882-03-13 i Tölö socken, Hallands län.

TAB 11

Fritz Vilhelm (son av Gustaf, tab 8), född 1830-01-28 Svenstorp. Kronojägare 1860-05-19. Som sådan anställd å kronoparken Råda Ås i Råda socken, Skaraborgs län 1870-04-19 och i Kållands distrikt 1890-02-20. Erhöll silvermedalj med inskrift »för nit och redlighet i rikets tjänst» 1897-05-21. Avsked 1897-05-21. Död 1913-12-21 på sin ägande lägenhet Södra Åsledet i Råda socken, Skaraborgs län. Gift 1871-04-21 Torp ]], död 1931-09-23 i Råda förs, Skaraborgs län (db 10), begraven i Råda, dotter av lantbrukaren Anders Särnmark och Inga Maria Öberg.

Barn:

 • Gustaf, född 1872. Före detta egendomsägare. Se Tab. 12
 • Anna, född 1873-03-27 på Södra Åsledet i Råda förs, Skaraborgs län. Sjuksköterska å Lidköpings lasarett 1897-05-01. Rödakorssyster.

TAB 12

Gustaf, (son av Fritz Vilhelm, tab 11), född 1872-01-01 på Södra Åsledet i Råda förs, Skaraborgs län. Elev vid Lidköpings läroverk och Skara högre allmänna läroverk 1882–1889. Ägde Ebbarp i Svenljunga socken, Älvsborgs län 1892–1917. Kommunalman. Äger villa Bergsäter i Svenljunga sedan 1917. Gift 1:o 1910-10-19 i Göteborg (Svenljunga förs, Älvsborgs län vb) med Ebba Justina Lindqvist, född 1876-08-15. Död 1918-01-29 Ebbarp ]], dotter av skräddarmästaren Sven Lindqvist. Gift 2:o 1920-11-25 i Villa Björksta vid Fritsla järnvägsstation i Fritsla socken, Älvsborgs län med Ingrid'' Nelson, född 1884-08-04 i Fritsla socken, Älvsborgs län. Död 1928-03-25 på Villa Bergsäter i Svenljunga förs, Älvsborgs län ]], dotter av grosshandlaren Frans Edvard Natanael Nelson och Ida Helgoldine Håkansson.

Barn:

 • 1. Fritz Gösta, född 1911-11-16 på Ebbarp.
 • 1. Curt Vilhelm, född 1914-01-23 på Ebbarp i Svenljunga förs, Älvsborgs län.
 • 2. Sigrid Anna, född 1921-08-24 på Villa Bergsäter i Svenljunga förs, Älvsborgs län.

TAB 13

Vilhelm, (son av Fritz Vilhelm, tab 11), född 1876-02-21 på Södra Åsledet i Råda förs, Skaraborgs län. Inspektor Nykvarn 1899-04-24–1902 och på Almnäs i Fågelås socken, Skaraborgs län 1902–1904. Inspektor vid Linders trävaruexport i Varberg 1904–1915. Trävaruaffär i Varberg 1915–1919. Disponent i trävarufirman Linder & Kruuse 1919–1923. Inneh. trävaruagentur sedan 1923. Gift 1:o 1905-10-29 i Torups förs Kinnareds socken, Hallands län med Selma Amalia Samuelsson, född 1875-01-13 i Torups socken, Hallands län, död 1926-10-27 i Varbergs förs, dotter av lantbrukaren Anders Samuelsson. Gift 2:o 1930-09-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Karin Amalia Eklund, född 1882-10-02 i Västra Stenby förs, Östergötlands län.

Barn:

 • 1. Fritz Wilhelm, född 1906-09-14 i Varberg.
 • Alf Gustaf Valfrid, född 1908-06-21 i Varberg. Anställd vid Varberg–Borås järnväg.
 • Carl Gustaf, född 1912-01-03 i Varbergs förs.

TAB 14

Hans Fredrik, (son av Carl Magnus, tab 7), född 1792-12-03 Gimmened. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1807-09-30. Utexaminerad (Hc.) 1812-09-20. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1812-03-24. Löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1813-02-12. Stabskapten 1822-02-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1828-02-27. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-26. Carl XIV Johans medalj 1855. Död 1880-08-23 i Göteborg. Han deltog i 1813 och 1814 års krig i Norge. Gift 1823-03-09 på Hammar i Bro socken, Värmlands län med stiftsjungfrun Augusta Maria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1801-02-20. På Hammar, död 1875-08-23 i Göteborg, dotter av majoren Bengt Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Magdalena Justina von Eckstedt.

Barn:

 • Carl Benediktus Fredrik, född 1824. Löjtnant. Död 1884. Se Tab. 15.
 • Fritz Gustaf Julius, född 1826. Ångbåtsbefälhavare. Död 1899. Se Tab. 17.
 • Augusta Justina Gustava, född 1830-09-09 Rasten, död 1912-04-01 i Göteborg. Gift i Göteborg 1:o 1863-05-24 med sjökaptenen Otto Fredrik Roempke, född 1827-06-15 i Göteborg, död i Göteborg 1876-06-08. Gift 2:o 1878-04-18 i Göteborg med sin svåger, grosshandlaren i Göteborg Robert Edvard Alexander Roempke, född 1827-10-29 i Göteborg, död i Göteborg 1904-09-28.
 • Hedda Sofia Charlotta, född 1837-05-18 på Rasten, död 1927-10-14 i Göteborg. Gift i Göteborg 1869-09-21 med handlanden i Göteborg Lorentz Mortimer Roempke, född 1830-01-08 i Göteborg, död i Göteborg 1901-04-12.

TAB 15

Carl Benediktus Fredrik, (son av Hans Fredrik, tab 14), född 1824-03-19 på Rasten. Furir vid Närkes regemente 1839-06-16. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1845-08-12. Löjtnant 1852-07-02. Avsked 1857-04-23. Död 1884-12-09 i Hjo. Gift 1856-01-28 Hammar, med sin moders kusin Turinna'' Matilda Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1821-12-22 Tamstorp, död 1905-07-09 i Stockholm, dotter av kornetten Ture Gabriel Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Johanna Carolina Stuart.

Barn:

 • Carl Fredrik Julius, född 1856. Bankkassör, död 1909. Se Tab. 16.
 • Amalie Turinna Augusta, född 1858-07-16 född, Siltorp, död ogift 1892-01-31 på Annebergs sjukhem vid Göteborg.
 • Carl Axel Henning Julius, född 1861-11-08 på Smedstad å Värmlandsnäs. Volontär vid 2. livgardet 1881-03-22. Mogenhetsexamen i Norrköping 1883-05-26. Korpral 1883-12-31. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring 1884-05-26. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Kammarpage hos drottningen 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-05. Underlöjtnant 1885-10-30. Tjänstgjöring som bevakningsbefälhavare vid västra kronoarbetsstationen å Nya varvet i Göteborg 1890-03-01–1895-03-01. Löjtnant 1894-11-30. Tillförordnad bevakningsbefälhavare vid centralfängelset i Malmö 1895-03-01. 1. Regementsadjutant 1902. Regementskvartermästare 1904. Kapten i armén 1905-07-07. RSO 1905-12-01. Kapten vid Gotlands infanteriregemente 1908-05-01. Major i armén 1914-10-16. Avsked från beställning på stat 1914-10-16. Befälhavare för Tingstäde rullföringsområde 1914–1927. Död 1937-05-22 i Lund.
 • Sofia Vilhelmina Hilma Turinna, född 1864-11-16 på Smedstad. Anställd å olycksfallsförsäkringsaktiebolag Skandinaviens kontor i Stockholm sedan 1888. Död 1940-03-01 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 53)

TAB 16

Carl Fredrik Julius (Carl-Julius), (son av Carl Benediktus Fredrik, tab 15), född 1856-11-03 Siltorp inträdde i Göteborgs enskilda banks tjänst 1872-12-24. Bokhållare på Göteborgs enskilda bank. Kassör 1897. Död 1909-01-16 i Vasa förs, Göteborg. Gift 1888-11-03 i Göteborg med Thomine Laurentze (Mina) Wleügel, född 1864-06-22 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Cornelius Peter Wieugel, av dansk adlig ätt, och Tomine Laurentze Schanche.

Barn:

 • Sigrid Carin Torborg, född 1889-08-21 i Göteborg, liksom syskonen. Gift 1911-08-21 i Visby domkyrka Visby förs med kaptenen på reservstat vid Gotlands artillerikår Fritz Hugo Kylberg, född 1887-05-17 i Stockholm. Sedan 1919 hotell- och restaurangman, först inom Rosenbadskoncernen 1919–1926. Chef för Snäckgärdsbaden i Visby. Chef för Ystad Saltsjöbad. Chef för Hindås Turisthotell. Han var i broder till konstnären Carl Kylberg.
 • Dagmar Elsa Ingrid, född 1891-06-08 i Göteborg. Gift 1:o 1914-06-26 i Açuncion i Paraguay Sydamerika, med affärsmannen Ludvig Hartmann, från vilken hon blev skild, född 1884-10-10. Gift 2:o 1920-04-25, i Klinta prästgård i Bosjöklosters socken Malmöhus län med godsägaren, agronomen Georg Alexander Carlheim Müller, född 1891-09-30 Sjögård.
 • Margit Amelie Valborg, född 1894-01-03 i Göteborg. Gift 1914-06-20 i Visby domkyrka Visby med tjänstemannen i aktiebolaget Stockholmssystemet, kaptenen i Gotlands artillerikårs reserv Svante Folke Emanuel Kronvall, född 1887-01-18 i Falköping.
 • Astrid Karin Ingeborg, född 1900-07-03 i Göteborg. Gift 1929-02-23 i Visby domkyrkoförs (vb 8) med lantbrukaren Nils Gustaf Engelhart född 1901-08-04. Tjänsteman i arméförvaltn.

TAB 17

Fritz Gustaf Julius (son av Hans Fredrik, tab 14), född 1826-04-24 Rasten. Bruksförvaltare i Värmland 1852–1860. Anställd vid Fryksta järnväg 1863–1868. Ångbåtsbefälhavare 1871–1887. Skrivbiträde vid statens järnvägar 1889. Död 1899-11-24 i Norrköping. Gift 1867-03-25 Bredsjö bruk i Hjulsjö socken, Örebro län med Flora Julin, född 1841-06-13, på Bredsjö bruk ]], död 1922-02-03. i Norrköping, dotter av trädgårdsdirektören Israel Julin och Carolina Thunander.

Barn:

 • Alina Augusta (Alma), född 1867-09-26 i Frykeruds socken, Värmlands län, död 1869-02-06 Äng
 • Adolf Fredrik, född 1869-02-13 på Äng. Konstapel vid Vendes artilleriregemente. Avsked. Överflyttade till Nordamerika. Död i Frösö Tännäs förs, Jämtlands län (db nr 20). Gift 1923-06-08 med Fanny Elisabeth Middleton, född 1888-12-06. Utflyttad till England
 • Carl-Gustaf (EÄ Carl Gustaf), född 1874-01-31 i Kils socken. Överflyttade till Nordamerika. Död i Nordamerika.
 • Knut Otto, född 1875-03-09, död 1875-08-19.
 • Bror Henning, född 1878. Förste bokhållare. Se Tab. 19

TAB 18

Axel Julius, (son av Fritz Gustaf Julius, tab 17), född 1871-12-25 Kil. Kontorist i Norrköping. Agent i Norrköping 1892. Anställd hos J. G. Swartz aktiebolag 1902–1920. Reseinspektör för Svenska grynkvarnarnes försäljningsaktiebolag, Göteborg, sedan 1920. Död 1931-02-17 i Matteus förs, Stockholm. Gift 1900-02-11 i Hälsingborg med Anna Amalia Vilhelmina (Amelie) Stenberg, född 1875-07-26 Stensjö Malms socken, Södermanlands län, dotter av godsägaren Claes Teodor Stenberg och Anna Justina Kjellgren.

Barn:

 • Anna Greta, född 1900-03-08 i Hälsingborg. Telegrafistexamen 1920. Gift 1929-02-26 i Kungsholms förs, Stockholm med direktören Ivar Emil Nilsson i hans andra gifte, född 1892-04-27.
 • Hans, född 1901-06-13 i Halmstad. Kontorist. Gift 1942-12-16 i Härnösands förs, Västernorrlands län med hushållerskan Henny Kristina (Kerstin) Norman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Fällström), född 1897-10-09.
 • Nils, född 1902-05-05 i Halmstad, död 1902-09-11 i Halmstad.
 • Gunnar, född 1903-04-28, död 1904-04-14 i Norrköping.
 • Karl '''Axel, född 1905-02-11 i Norrköping.
 • Anna Märta, född 1907-01-30 i Norrköping. Gift 1930-11-20 i Matteus förs, Stockholm med direktören Arne Henrik Holst-Sande, född 1907-08-09.
 • Anna Amelie, född 1910-11-02 i Norrköping, född 1910-11-02 i S:t Olai förs, Norrköpings län. Gift 1939-10-21 i Kungsholms förs, Stockholm med telegrafassist. Erik Gustaf Alexander Hagvall, född 1914-07-04.

TAB 19

Bror Henning, (son av Fritz Gustaf Julius, tab 17), född 1878-11-22 vid Finspång i Risinge socken, Östergötlands län. Kontorsskrivare å järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1901. Bokhållare å järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1917-12-31. Förste bokhållare vid Statens järnvägar 1926-11-25 fr. o. m 1926-12-01. Medaljen i guld av åttonde storleken "För nit och redlighet i rikets tjänst" 1935-06-06. Kontrollör i Järnvägsstyrelsens kontrollkontor. Gift 1903-07-27 i Stockholm med Magnhild Hedvig Fredrika Stanzén född 1880-08-16 i Stockholm, dotter av kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren Oskar Teobald Vilhelm Stanzén och Clara Hedvig Ulrika Söderhielm.

Barn:

 • Carl Fredrik Julius, född 1903-11-17 i Sollentuna socken, Stockholms län, död 1903-11-19 därst.
 • Sten Erik Henningsson, född 1906-04-18 i Stockholm, död 1906-09-18.
 • Stig Ragnar Henningsson, född 1907-11-14 i Rotebro i Sollentuna socken, Stockholm.
 • Carl-Fredrik Henningsson, född 1911-02-07 i Sollentuna förs, Stockholm.

TAB 20

Henning Otto, (son av Carl Magnus, tab 7), född 1795-07-27 Gimmened. Kanslist. Död på 1820-talet. Gift 1820-03-28 i Bjurbäcks socken, Skaraborgs län, med friherrinnan Eva Charlotta Ottiliana Amalia von Schwerin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1831-04-15 Ekered, med Österrikiske konsulatsekreteraren Mattias Klow Rosenlundh, född 1788-05-28 i Hällestads socken, Malmöhus län, död 1834), född 1793-01-04, död 1865-01-31 Starbäck, dotter av kaptenen, friherre Adam Otto Johan von Schwerin, och Christina Amalia Björnström.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1820-05-25, död 1820-09-00.

TAB 21

Adolf Vilhelm, (son av Carl Magnus, tab 7), född tvilling 1796-10-12 Gimmened. Sergeant vid Värmlands fältjägarregemente 1812-07-17. Konstituerad underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1814-10-07. Underlöjtnant 1814-11-08. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1819-10-12. Död 1852-09-28. Gift 1818-10-25 På Dannäs i Dannäs socken, Jönköpings län, med Anna Maria Dahlgren, född 1798, död 1872-08-24 Segloraberg, dotter av Per Dahlgren och Johanna Winge.

Barn:

 • Johanna Maria Helena, född 1819-04-13 i Habo socken, Jönköpings län, död 1890-02-05 i Odensala i Brunflo socken, Jämtlands län. Gift 1839-04-16 med häradshövdingen i Jämtlands södra domsaga Carl Fredrik Hessling, född 1812-10-30 i Västervik, död 1876-07-05 i Östersund.
 • Carl Magnus, född 1822. Kustsergeant. Död 1894. Se Tab. 22.
 • Per Adolf, född 1824-02-28 på Nackebo Skattegård i Bottnaryds socken, Jönköpings län, död utomlands.
 • Bernhardina Josefina Albertina, född 1826-10-11 på Nackebo Skattegård, död 1894-12-28 i Fritsla socken, Älvsborgs län. Gift 1861 med godsägaren Anders Johansson Stubbe, född 1838-12-12 i Seglora socken, död 1887.
 • Henrika Charlotta, född 1830-05-12 i Slöta socken, Skaraborgs län, död 1900-12-14 i Ledsjö socken, Skaraborgs län. Gift 1849-07-29 med sin kusin, kronojägaren, friherre Carl Gustaf Kruuse af Verchou, född 1827, död 1888.
 • Aurora Augusta, född 1835-07-03, död 1842-04-07.

TAB 22

Carl Magnus, (son av Adolf Vilhelm, tab 21), född 1822-02-18 Ingemarstorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1847. Underofficer 1848. Deltog i kommenderingen till Fyen 1848. Avsked 1850. Kustvakt 1853. Gränssergeant i Haparanda 1855. Transporterad som kustsergeant till Ystads fördelning 1856 och till Hälsingborgs fördelning 1857. Överflyttad på indragningsstat 1875. Åter utnämnd till kustsergeant 1879. Avsked 1882. Död 1894-07-28 i Eslöv i Västra Sallerups socken, Malmöhus län. Gift 1859-06-08 i Remmarslövs socken Malmöhus län med Maria Ulrika Broomé i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1852-01-00 i Remmarslövs socken med fanjunkaren Carl Magnus Brinck, född 1814-02-14 i Kullaberg, Malmöhus län. Död 1857-07-27 i Ängelholm), född 1830-01-11 i Västra Sallerups socken, död 1887-02-22 i Eslöv, dotter av vice pastorn Johan Ludvig Broomé och Christina Apollonia Schönbeck.

Barn:

 • Carl Gustaf Adolf Edvard, född 1860-08-31 i Raus socken, Malmöhus län. Överflyttade till Nordamerika och har icke avhörts sedan 1893.
 • Axel Vilhelm Ludvig, född 1863-02-08 i Raus socken. Överflyttade till Nordamerika och har icke avhörts sedan 1893.
 • Ludvig Svante Erik, född 1867. Bokhandlare. Död 1913. Se Tab. 23.

TAB 23

Ludvig Svante Erik, (son av Carl Magnus, tab 22), född 1867-12-25 i Hälsingborg. Anställd i Olof Lundgrens bokhandel i Trälleborg 1883-06-11–1887-02-28, i Ernst Anderssons bokhandel i Trälleborg 1887-03-01–1888-12-31, i Ernst Bergs bokhandel i Östersund 1889-01-011891-05-30 och i Hjalmar Möllers bokhandel i Kristianstad 1891-06-01–1894-12-31. Medhjälpare i Olof Lundgrens bokhandel i Karlshamn 1895-01-01. Delägare i Olof Lundgrens bokhandel 1898-10-00–1909. Innehade tillika Karlshamns ättiksfabrik 1898–1913. Död 1913-12-27 i Linköpings domkyrkoförs. Gift 1901-04-20 i Karlshamn med Signe Maria Helena Limnell, född 1868-12-20 i Domkyrkoförs, Linköping. Dotter av fabrikören och kardmakaren Frans Oskar Limnell och Charlotta Amalia Johansson.

Barn:

 • Carl''-Magnus, född 1902-06-15 i Karlshamn. Bosatt i Chicago. Gift 1923-07-21 i Chicago med Lilian Ruth Elisabet Rydberg, född 1900-03-29 i Chicago. Dotter av affärsmannen Nils Rydberg och Anna Ingemansson.
 • Karin Signe Maria, född 1908-02-12 i Karlshamns förs. Död 1933-12-13 i Domkyrkoförs, Linköping. Gift 1932-07-02 i Köpenhamn med landsfiskalen i Nyköpings fögderi Iwar Harald Ljungqvist, född 1898-07-08.

TAB 24

Johan Henrik, (son av Carl Magnus, tab 7), född 1802-12-20 Gimmened. Ägde Dykärr i Habo socken, Skaraborgs län. Död på Dykärr 1881-04-02. Gift 1829-06-08 med Johanna Johansdotter, född 1806-02-06 Julared

Barn:

 • Carl Johan, född 1828. Kommissionslantmätare. Död 1915. Se Tab. 25.
 • Gustaf Alfred, född 1830-06-29 på Dykärr. Förvaltare på Dykärr. Död på Dykärr 1863-03-13.
 • Henrik Malkolm, född 1833. Ingenjör. Död 1919. Se Tab. 26.
 • Emma Charlotta, född 1835-03-10 på Dykärr, död 1926-02-15 i Jönköping. Gift 1854-07-04 på Dykärr med komministern i Eriksbergs förs av Skara stift Johan Adolf von Zweigbergk, född 1824-12-13 i Grolanda prästgård Skaraborgs län, död 1862-09-24 i Eriksbergs prästgård.
 • Axel Reinhold, född 1837. Major och kommissionslantmätare. Död 1929. Se Tab. 28.
 • Adolf, född 1839-06-21, död 1839-06-22.
 • Adolf Fredrik, född 1840. Jägmästare. Död 1928. Se Tab. 30.
 • Hedvig Augusta Olivia, född 1842-10-06 på Dykärr. Död 1936-03-17 i Huskvarna (Gustaf Adolfs förs, Skaraborgs län db 3). Gift på Dykärr 1864-01-02 med kronolänsmannen i Slättängs tingslags östra distrikt i Skaraborgs län Fredrik Rikard Bruno, född 1831-02-01 Kåmparp, död 1911-04-29 i Habo socken.
 • Josef Herman, född 1845-01-28 Vi på Dykärr, död 1857-09-08, i Jönköping.
 • Johanna Henrika (Jenny), född 1847-11-04 på Dykärr. Död 1932-04-03 i Habo socken. Gift 1875-12-21 i Jönköping med grosshandlaren i Jönköping Carl Bäckdahl, född 1835-04-25 Hulu, död 1914-01-09 i Stockholm.
 • Fredrika Josefina, född 1850-08-13 på Dykärr. Död 1930-05-18 i Värnamo. Gift på Dykärr 1878-06-10. Med folkskoleinspektören inom Växjö stift, vice komministern i Jönköping, teol. och fil. kand. LVO, Johan August Franzén, född 1851-08-27 i Gustav Adolfs socken, Skaraborgs län, död 1921-08-10 i Värnamo.

TAB 25

Carl Johan, (son av Johan Henrik, tab 24), född 1828-02-12, Julared. Lantmäterielev 1848-02-04. Lantmäteriexamen 1851. Lantmäteriauskultant 1851-05-31. Vice kommissionslantmätare i Västmanlands län 1855-09-10. Extra ordinarie ingenjör i generallantmäterikontoret 1862-12-18. Kommissionslantmätare i Skaraborgs län 1864-01-15 och i Västmanlands län 1864. Justerare i Uppsala län 1876–1879. Stadsingenjör i Härnösand 1877-11-19. Stadsfogde i Härnösand 1878-11-25. Kommissionslantmätare i Västernorrlands län 1879-02-04. Avsked från kommissionslantmätaretjänsten 1894-12-31. Död i Härnösand 1915-08-24. Gift 1867-06-21 i Härnösand med Carolina Vilhelmina (Mina) Horneij, född 1812-06-27 i Sundsvall, död 1913-12-27 i Härnösand, dotter av grosshandlaren Olof Vilhelm Horneij och Anna Högström.

Barn:

 • Anny Bernhardina, född 1868-04-01 i Västerås. Stiftsjungfru. Extra ordinarie postexpeditör 1886-09-18. Extra biträde vid Härnösands postkontor 1891-09-291894-09-08. Extra ordinarie postexpeditör 1894-08-21. Tillförordnad postexpeditör 1905-12-28 i Härnösand. Postexpeditör i Härnösand 1907-12-14. Gift 1894-09-22 i Härnösand med sysslomannen vid Härnösands länslasarett, assistenten vid statens kemiska station i Härnösand, ingenjören Carl Otto Ernst Apelgren, född 1862-12-12 i Stockholm, död 1905-01-21 i Härnösand.
 • Gerda Carolina, född 1869-06-11 i Västerås. Stiftsjungfru. Död 1940-12-04 i Matteus förs, Stockholm. Gift 1:o 1891-07-16 med godsägaren Erik Johan Westlinder, född 1865-11-14, från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1900-03-03 i Härnösand med rektorn och föreståndaren för dövstumsinstitutet i nämnda stad Erik Adolf Åsard, född 1865-10-14, i Örebro. Död 1937-10-31 i Matteus förs, Stockholm.
 • Sigrid Johanna, född 1871-08-14 i Västerås, död i Västerås 1875-10-20.
 • Carl Olof, född 1872-11-08 i Västerås. Elev vid sjökrigsskolan 1888-10-01. Underofficer av 2. graden i flottan 1892-10-15). Utexaminerad 1894-10-30. Underlöjtnant i flottans reserv 1894-11-02. Underlöjtnant vid Norrlands trängbataljon 1895-08-30. Löjtnant 1896-06-27. Kapten vid Norrlands trängkår 1905-10-06. RSO 1915-06-06. ÖRKHt2kl m krigsdek. Avsked från regementet 1918-05-21. Kapten på reservstat vid trängen 1919-11-12. Avsked med skyldighet att inträda i trängens reserv 1922-11-03. RJohO. Gift 1898-09-08 i Hälsingborg med Alma'' Charlotta Sylvan född 1874-02-02 i Hälsingborg i Maria förs, Malmö, dotter av varvsdisponenten Carl August Sylvan och Charlotta Eufrosyne Scherber.
 • Elsa Vilhelmina, född 1873-11-20 i Västerås, död i Västerås 1874-08-25.
 • Sigrid Matilda, född 1880-01-12 i Härnösand. Stiftsjungfru. Kommissarie vid telegrafverket 1907-11-29. Gift 1917-12-08 i Sollefteå med stationsinspektoren i Mariefred Carl Johan Martin Larsson född 1881-07-26 i Eskilstuna.

TAB 26

Henrik Malkolm, (son av Johan Henrik, tab 24), född 1833-01-26 Julared. Lantmäterielev 1849-07-31. Lantmäteriexamen 1855-06-21. Lantmäteriauskultant 1855-06-21. Tillförordnad ingenjör i generallantmäterikontoret 1860-02-29. Vice kommissionslantmätare i Gävleborgs län 1861-05-02. Ingenjör i generallantmäterikontoret 1865-04-24. RVO 1897-09-18. Avsked 1900-10-05. Död 1919-08-17 i Stockholm. Ägde en tid villan Rönn vid Sundbyberg i Bromma socken, Stockholms län. Gift 1870-04-07 i Tyska förs, Stockholm med Emma Aurora Schlaaf, född 1845-02-15 i Tyska förs, död 1907-08-21 i Stockholm, dotter av skeppsklareraren Johan Christian Fredrik Peter Schlaaf och Maria Charlotta Östberg.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1872. Läroverksadjunkt. Se Tab. 27.
 • Elsa Maria Johanna, född 1873-02-22. i Stockholm, död i Stockholm 1873-03-20.
 • Elsa Charlotta, född 1874-02-16 i Stockholm. Död 1929-05-11 i Uppsala hospitalförs (db 30). Jordfäst och begraven i Stockholm.

TAB 27

Erik Gustaf, (son av Henrik Malkolm, tab 26), född 1872-03-06 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1890-05-13. Student vid Uppsala universitet 1890-09-00. Första avdelningen av fil. kand. examen 1895-05-30. Fil. kand. 1895-12-14. Efterprövning till fil. kand.examen 1896-05-29 och 1898-12-14. Extra lärare i Filipstad 1901-1907. Adjunkt vid högre allmäna läroverket i Umeå 1907-03-27. Adjunkt vid realskolan i Arvika 1910-08-12. Adjunkt vid högre allmän läroverket i Kalmar 1920-07-02. Avsked från sistn. befattning 1936-08-28. Död 1939-05-20 i Växjö landsförs, Kronobergs län (db nr 26). Gift 1910-06-20 vid Åmmeberg i Hammars socken, Örebro län, med Anna'' Maria Sjöstedt, född 1881-01-31 vid Åmmeberg i Hammars förs, Örebro län. Dotter av arbetaren Gustaf Hjalmar Sjöstedt och Selma Maria Lundberg.

Barn:

 • Magnus, född 1911-09-07 vid Åmmeberg i Hammars förs, Örebro län.

TAB 28

Axel Reinhold, (son av Johan Henrik, tab 24), född 1837-05-15 Dykärr. Furir vid Jönköpings regemente 1857-05-19. Studentexamen i Lund 1857-12-12 och officersexamen i Kristianstad 1859-04-30. Lantmäterielev 1859. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1860-01-31. Löjtnant 1861-02-26. Lantmäteriexamen 1861. Kapten 1872-02-09. Vice kommissionslantmätare 1876-05-01. RSO 1882-12-01. Major 1884-07-10. Kommissionslantmätare i Gotlands län 1886-05-06. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i dess reserv 1895-05-10. Kommissionslantmätare i Stockholms län 1898-02-25. RVO 1906-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1903 och från kommissionslantmätartjänsten 1916. Död 1929-07-15 i Matteus förs, Stockholm (db 347). Gift 1864-06-23 i Stockholm med Maria Emilia Fredrika Wall, född 1843-07-04 i Stockholm. Död 1931-12-03 Matteus förs, Stockholm (db nr 548). Dotter av protokollssekreteraren Håkan Wall och Amalia Fahlroth.

Barn:

 • Gabriella Maria Amalia, född 1865-05-23 i Visby. Gift i Visby 1886-08-14 med överstelöjtnanten i armen, majoren i Gotlands infanteriregementes reserv, kamreraren i försäkringsaktiebolaget Skandia, RSO, Rolf Alarik Lindbohm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1874-11-19 i Gävle med Laura Maria Bergqvist, född 1850-01-27 i Örebro, död 1882-05-12 i Stockholm, dotter av Lars Erik Bergqvist och Maria Beata Hagman), född 1844-11-19 i Köping, död 1917-07-26 i Södertälje.
 • Carl-Axel Emil, född 1866-10-17 i Visby. Mogenhetsexamen i Visby 1886-06-12. Student i Uppsala 1886-09-16. Jur. preliminärexamen 1887-09-14 och kansliexamen 1895-01-31. Extra ordinarie amanuens i arméförvaltningen 1895-04-07–1899. Extra ordinarie postexpeditör 1899–1901. Massör i Stockholm 1901–1911. Lantmäteribiträde 1912–1914. Död 1936-05-19 i Matteus förs, Stockholm (db 258). Gift 1900-09-30 i Lena kyrka Uppsala län med Ebba Carolina Ester Löfdahl, född 1867-05-25 i Harbo prästgård, Västmanlands län. Massös. Dotter av kyrkoherden i Lena pastorat av Uppsala ärkestift Carl Gustaf Adolf Löfdahl och Ottiliana Gyberg.
 • Henrik Reinhold Fredrik, född 1867-10-27, död 1868-03-26 i Stockholm.
 • Jenny Emilia Teresia, född 1869-10-08 i Skövde. Anställd i försäkringsaktiebolaget Skandinavien i Stockholm.
 • Hans Gustaf Erland, född 1871-01-27 i Skövde. Kontorsbiträde vid statens järnvägar. Stationsskrivare vid femte trafikdistriktet 1895-01-18. Förste stationsskrivare vid Krylbo station 1905-01-01. Avsked ur statens järnvägars tjänst 1905-10-18. Kontorsskrivare vid statens järnvägsbyggnader 1909. Död 1928-03-00 i Porjus. Gift 1919-10-17 i svenska kyrkan i Köpenhamn med Signe Gunhild Ingeborg Möller i hennes 2:a gifte, född 1883-12-30 i Söderåkra socken Kalmar län, dotter av handlanden Harald Ludvig Birger Möller och Johanna Charlotta Olsson.
 • Ernst Henrik Hjalmar, född 1873-01-09, död 1873-06-15 på Gotland.
 • Ester Anna Matilda, född 1878-03-14 i Visby. Gift 1907-03-05 i Stockholm med praktiserande läkaren i Stockholm, med. lic. Johan Alfred Ljung, född 1871-10-24 i Övre Ulleruds socken, Värmlands län.

TAB 29

Nils Herman, (son av Axel Reinhold, tab 28), född 1874-03-31 i Skövde. Mogenhetsexamen i Visby 1894-06-11. Volontär vid Gotlands infanteriregemente 1894-06-12. Sergeant 1895-08-13. Elev vid krigsskolan 1895-09-25. Fanjunkare 1896-03-12. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant vid vid Gotlands infanteriregemente 1896-12-09. Löjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1898-12-22. Kapten 1911-12-01. RSO 1917-06-06. Avsked med skyldighet att inträda i regementets reserv 1924-06-18. Befälhavare för Bollnäs rullföringsområde 1924-10-01. Gift 1904-05-30 i Stockholm med Clara Elfrida Laura Frida Ahlström, född 1878-06-08 i Stockholm. Dotter av godsägaren Johan Ahlström och Caroline Brodin.

Barn:

 • Johan Axel Hilding, född 1905-03-24 i Visby. Studentexamen i Visby 1924-05-20. Officersaspirant vid Göta livgarde 1925-05-11. Elev vid krigsskolan 1925. Officersaspirant vid Hälsinge regemente 1926-04-01, fanjunkare 1926. Utexaminerad 1926-04-01. Fänrik vid Hälsinge regemente 1927-06-09. Död 1938.
 • Nils Sigvard, född 1907-05-27 i Visby.

TAB 30

Adolf Fredrik, (son av Johan Henrik, tab 24), född 1840-06-27 på Dykärr. Student i Uppsala 1859-09-12. Lantmäterielev 1860-07-09. Utexaminerad från skogsinstitutet 1862-06-11. Extra överjägare i Västmanlands län 1863-01-16. Lantmäteriauskultant 1866-07-14 Tillförordnad överjägare i Gällivare revir av Västerbottens län 1866-06-30. Överjägare inom Norrbottens län 1867-03-22. Jägmästare i Gällivare revir 1869-12-10. Avsked från lantmäteriet 1869-01-24. Ägde gård i Gislaved 1874–1886. Jägmästare i Västbo revir av Jönköpings län 1870-03-31 och i Tjusts revir i Kalmar län 1885-02-25. RVO 1892-12-01. Avsked 1905-08-25. Länsjägmästare, sekreterare och kassaförvaltare hos skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns norra landstingsområde 1904–1914. Död 1928-05-30 i Västervik. Gift 1866-09-27 i Stockholm med Amelie Sofie Wahlbom, född 1847-09-27 i Stockholm, död 1923-02-09 i Västervik, dotter av fabrikören Anders Wahlbom och Andréetta Sofia Arfvidson.

Barn:

 • Lilly Maria, född 1870-03-18 i Över-Kalix. Död 1928-11-07 å Akademiska sjukhuset i Uppsala (Enköpings moderförs db 67). Gift 1894-11-27 i Västervik med rådmannen och magistratssekreteraren i Enköping Carl Gunnar Samuel Söderberg, född 1859-07-01 i Österåkers socken, Stockholms län.
 • Ingeborg Amalia, född 1871-06-09 i Gislaved i Båraryds socken, Jönköpings län. Kassörska.
 • Jenny Elisabet, född 1874-06-23 i Gislaved. Gift 1899-10-18 i Västervik med godsägaren Adolf Sixten Teodor Kernell född 1855-05-27 i Gärdserums socken, Kalmar län. Död 1931-09-20 i Västervik.
 • Amelie Fredrika (Amy), född 1878-04-13 i Gislaved, död i Gislaved 1883-03-25.
 • Vera Cecilia, född 1880-11-02 i Gislaved. Postexpeditör 1906-12-11. Gift 1:o 1910-11-15 i Västervik med postexpeditören Ture Eskil Hagström, från vilken hon blev skild 1912-04-17 genom Linköpings domkapitels skiljobrev, född 1883-06-12 i Nyköping. Gift 2:o 1918-12-18 med godsägaren Karl Martin Elltorp, född 1885-11-02 Eldstorp.
 • Axel Fredrik, född 1885-10-02 på Reginelund vid Västervik, död 1922-08-06 i Västerviks förs, Kalmar län.

TAB 31

Carl-Fredrik , (son av Adolf Fredrik, tab 30), född 1872-10-14 i Båraryds förs, Jönköpings län. Genomgick Norrköpings tekniska skola 1890–1894 och Institut für Zucherindustrie, Berlin, 1905. Kemist vid sockerfabriken Neuteich, Västpreussen 1905-09-01–1906-05-31. Assistent vid sockerfabriken i Hasslarp 1906-06-01–1913-07-31. Förste assistent vid sockerfabriken i Arlöv 1913-08-01. Patriotiska sällskapets lilla GM 1921. Gift 1909-02-26 i garnisonskyrkan i Köpenhamn med Laura Jensine Mortensen född 1881-03-28 i Helsingör. Dotter av bryggmästaren Laurits Sinnis Mortensen och Sofie Frederikke Matsen.

Barn:

 • Stina Fredrika, född 1910-06-23 i Kattarps socken, Malmöhus län. Husmor vid Hotell Lysekil. Gift 1932-03-18 i Burlövs förs Malmö med köpmannen Gösta Albert Holmquist, från vilken hon blev skild genom Malmö rådhusrätts utslag 1938-02-10, född 1906-09-02 i Trälleborg.
 • Carl'' Olof Alvar, född 1916-09-09 i Arlöv i Burlövs socken, Malmöhus län. Tjänsteman vid sockerfabriken i Arlöv.
 • Carl'' Magnus Vilhelm, född 1918-03-30 i Arlöv, Burlövs förs, Malmöhus län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: