:

Von Brinkman nr 385

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Brinkman nr 2208 och 385 †

Adlad 1808-10-05, introd. 1809. Friherrlig 1835-10-28 enl. 37 § R.F., introd. 1836. Utdöd 1847-12-25.


Ätten skall leda sitt ursprung från Österrike. Och funnos, i början av 1700-talet, några av samma namn i Schlesien.

1 SAB. 2 Lk. 3 At (RA). 4 Um.

TAB 1

Anton Henrik von Brinckman, född i Ostfriesland. Major i tysk kejs. tjänst.

son:

  • Anton.

son:

  • Anton Henrik, till Sätra i Brännkyrka socken Stockholms län. Född 1690. Page hos hertigen av Holstein-Gottorp 1710. Löjtnant i holsteinsk tjänst. Gick 1712 i svensk tjänst. Korpral vid Upplands ståndsdragoner s. å. Transp. till Västgöta kavalleriregemente 1714. Adjutant därst, s. å. 1/5. Adjutant vid adelsfanan 1715. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-02-02. Löjtnant därst. 1717-10-25 regementskvartermästare 1718-06-26 kapten 1721-01-19. Avsked s. å. 27/10. Kaptenlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1730 hovkvartermästare1 1731-07-03. Majors titel. Generalmajor i hessisk tjänst och nyttjades av konungen i flera sändningar till Hessen. Död 1745 på Sätra. 'Vid belägringen av Fredrikshald i nov. 1718 fick han en kula i sidan, vilken sedermera ej kunde uttagas.' Gift 1:o 1716-02-16 i Stockholm2 med Anna Margareta Westervik, född 1689, död 1717-10-12 i Täby socken Stockholms län. Gift 2:o med Catharina Elisabet Löfling, född 1698, död 1769-07-03 på Sätra, dotter av majoren Gustaf Löfling, och hans 1:a fru Helena Elisabet Oliveblad.

Barn:

  • 2. Hans Gustaf, född 1728. Sekreterare. Död 1816. Se Tab. 3.
  • 2. Edvard Henrik, född 1736. Hovjunkare. Död 1773. Se Tab. 2.

TAB 2

Edvard Henrik (son av Anton Henrik, Tab. 1), till Sätra. Född 1736. Löjtnant i fransk tjänst. Hovjunkare. Död 1773-04-23. Gift 1:o 1759-12-16 på Skårby Salems socken Stockholms län med Elsa Margareta Klingstedt, född 1736-03-25 på Skårby, död 1763-12-17 i barnsäng på Sätra och begraven s. å. 23/12 i Botkyrka socken, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Klingstedt, och hans 3:e fru Elsa Christina Adlerberg. Gift 2:o 1768-03-24 med Christina Juliana Högberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kammarmusikus Carl Fredrik Reddewigh i hans 1:a gifte, född 1749, död 1827-12-19), dotter av kabinettskuriren Lars Högberg.3

Barn:

  • 1. Gustaf Anton, adlad af Brinkman, född 1760, död 1822. Se adl. ätten af Brinkman.

TAB 3

  • Hans Gustaf (son av Anton Henrik, Tab. 1), född 1728. Student i Uppsala4 1745-03-09. Sekreterare. Död 1816-12-25 i Göteborg. Gift 1759-02-25 på Nacka gård i Nacka kapellförs. Stockholms län med grevinnan Beata Christina Leijonstedt, döpt 1727-08-29 i Stockholm, död 1790-05-26 på Nacka, dotter av kammarherren greve Carl Jakob Leijonstedt, och Beata Ester Sparfvenfeldt.

Barn:

  • Carl Gustaf, adlad och friherre von Brinkman, född 1764-02-25 på Nacka. Elev vid brödraförsamlingens läroanstalt Nierssky (Ober-Launitz) 1775–1782 och vid seminariet i Barby 1782–1785 samt i Hernhut 1785–1786. Student i Halle 1787. Återvände till Sverige i slutet av 1790. Kansliexamen 1791-05-17 extra ordinarie kanslist i kanslikollegiet s. d. 2. Sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxl. s. å. 19/5. Legationssekreterare i Berlin 1792-04-24. Chargé d'affaires därst. 1794. Ambassadsekreterare i Paris 1797. Åter legationssekreterare Berlin 1801 i april. Chargé d'affaires därst. 1803. Regeringsråd 1805-09-26. RNO 1806-11-19. Minister vid preussiska hovet i Memel 1807-05-01. Minister i London 1808 i sept. Adlad s. å. 5/10 (introd. 1809-12-29 under nr 2208). Kammarherre 1810-09-29. T. f. hovkansler 1811, 1813 och 1815. Ledamot av uppfostringskommittén 1812. Ledamot av allmänna ärendenas beredning 1813-06-30. LHA 1814-02-15 (ordf. 1839-06-03). KNO 1815-08-12. En av de aderton i Svenska akademien 1827-02-11. HedLVS 1828. Friherre 1835-10-28 enl. 37 § R.F. (introd. 1836-05-02 under nr 385). LVA 1836-02-10. Död ogift 1847-12-25 och utgick med honom adl. och friherrl. ätterna von Brinkman [Bbl].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: