:

Adlersparre nr 337

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Adlersparre
Friherrliga ätten Adlersparre

Adlad 1757-12-01, introducerad 1773. Friherrlig 1809-06-29 enligt 37 § RF., introducerad 1811, och grevlig 1816-10-07, likaledes enligt 37 § RF., introducerad 1818. I denna värdighet utgången 1908-10-21.

Se adliga ätten Adlersparre nr 1988 och Grevliga ätten Adlersparre nr 130 för genealogi

: