:

Lilliehorn nr 318

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga och friherrliga ätterna Lilliehorn nr 1671 B och 318 †

Uppflyttad i dåvarande riddareklassen 1790-11-22. Friherrlig 1800-06-14. Introducerad 1801. Utdöd 1856-01-03.


Johan Fredrik Lilliehorn, friherre Lilliehorn (son av Samuel Carl Lilliehorn, se adliga ätten Lilliehorn, Tab. 2), född 1745-07-24 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1757 (Blr.). Styckjunkare 1757 (Blr.). Page vid hovet (SAB.) 1758-12-30. Kammarpage hos konung Adolf Fredrik 1762-12-30. Stabskornett vid Bohusläns dragonregemente 1764-03-08. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1769-09-05. Stabskapten 1771-08-07. Kapten med kompani 1771-10-23. Sekundmajor (Blr.) 1774-04-13. Ryttmästare vid livregementet till häst 1774-05-03. Sekundmajor vid livregementet till häst (Blr.) 1772-04-20. Premiärmajor (Blr.) 1781-02-07. Överstelöjtnant i armén (Blr.) 1783-04-30. Landshövding i Älvsborgs län 1785-08-20. RNO 1787-11-26. Generalintendent vid västra armén 1788-10-03. Ledamot av konungens hemliga krigsberedning samt av utredningskommissionen 1789. KNO 1790-11-22 och till följd därav uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1671, B.. Friherre 1800-06-14 med succession av värdigheten på äldsta son, son efter son (introducerad 1801-12-05 under nr 318). Landshövding i Västmanland 1809-02-17. Död 1811-08-27 i Västerås. Gift 1772-09-29 med sin syssling Maria Elisabet Virgin, född 1748-06-23, död 1800-02-27 i Vänersborg, dotter av kammarherren Claes Virgin, och Augusta Vilhelmina Kunckel.

Barn:

  • Aurora Vilhelmina, född 1773-09-05, död 1858-09-19. Gift 1809-06-24 i Vänersborg med sin morbroder, överstelöjtnanten Claes August Virgin, född 1766, död 1834.
  • Gustaf, friherre tillsammans med fadern 1800-06-14. , född 1775-06-11 Holma s socken, Göteborgs och Bohus län. Volontär vid livregementet till häst 1776-09-06. Korpral 1776-09-10. Extra kornett vid regementet 1784-10-18. Löjtnant vid Västgötadals vargering 1790-05-01. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1790-11-10. Stabskapten vid Västgötadals regemente 1793-08-04. Överadjutant hos konungen och major i armén 1801-10-26. Överstelöjtnant i armén 1810-05-01. Major vid Västgötadals regemente 1810-05-29. RSO 1814-08-25. Överste i generalstaben 1815-08-18. Avsked 1817-06-03. LLA 1842-12-10. Död barnlös 1856-01-03 i Uppsala och slöt dessa ätter på svärdssidan. Gift 1817-06-03 Frötuna med Carolina Lovisa Tottie i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1791 med lagmannen Lars Fredrik Dahlson, född 1756, död 1805-06-15 på Älvkarleö bruk, Upps.) , född 1772-11-29, död 1846-09-26 i Stockholm, dotter av bruksägaren Tomas Tottie och Sara Lovisa Wittfoth.
  • Fredrika Maria, född 1781-08-02. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-09-17 i Lidköping.
  • Carl Ulrik, född 1784-10-28. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad (Hc.) 1801-09-22. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1801-10-06. Adjutant vid Västgöta linjedragonregemente 1802-12-16. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1807-04-16. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1808-02-15. Ryttmästare i armén 1810-05-08. Kapten vid Västgöta regemente 1812-03-03. RSO 1814-08-25. Majors avsked 1818-06-02. Död ogift 1822-11-14. Han bevistade alla under sin tjänstetid varande fälttåg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: