:

Von der Lancken Wakenitz nr 353

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna VON DER LANCKEN WAKENITZ nr 2239 och 353

Naturaliserad 1816-03-26, friherrlig 1816-04-02 enligt 37 § R.F. Introducerad 1816. Avskriven 1926.

Trenne orter å ön Rügen bära namnet Lanken. En av dessa är belägen i närheten av Putbus och efter denna har Pridbor de Lancka, som nämnes i ett brev av 1285-10-10 och 1316 förde denna ätts vapen, sannolikt tagit sitt namn. Huruvida denne samt en Mattias von der Lancken, vilka uppträda 1316, förande en kluven sköld, till höger en halv Örn, till vänster trenne strömmar (hans avkomlingar lämnade 1577 Rügen och nedsatte sig i Holstein), voro av samma stam som den här ifrågavarande gamla vitt utgrenade ätten, som städse fört en delad sköld, i övre fältet ett halvt lejon, i nedre fältet stjärnor, är obekant. De första medlemmarna av Wakenitz, vilken sannolikt är av vendiskt ursprung, bära slaviska förnamn. Tessemer – tre olika personer, varav den ena kallas »Parvus» eller »Lutteke», Grymeslaf, Pribe (Pribislaf) och Darsit (Dargeslaf) – underskrevo alla det 1316-01-05 mellan Rügens ridderskap och staden Stralsund slutna fördraget. Efternamnet Lancken, som ej förekommer vid deras underskrifter, men väl i omskrifterna å sigillen, kan hava tagits från ett annat Lanken, som är beläget å halvön Wittow på Rügen. Ättemedlemmarna innehade under följande århundraden betydande jordagods å Rügen. Utom den å svenska riddarhuset introducerade grenen finnas där ännu i dag linjerna till Zürckwitz och Woldenitz, till Plüggentin med mera samt till Lanckensburg. – Carl Fredrik Bernhard von der Lancken, vilken 1816 naturaliserades som svensk adelsman och 1816 upphöjdes i friherrlig värdighet, tillhörde linjen Wostewitz-Lanckensburg. Vid hans introduktion fogades till familjenamnet även hustruns familjenamn. Hans ättlingar, som aldrig varit bosatta i Sverige, erhöllo 1886-09-24 av preussiske konungen utvidgad friherrlig värdighet. – Från Carl Fredrik Bernhards broder Carl Ehrenfried härstammar en å riddarhuset icke introducerad, i Sverige fortlevande gren av ätten.


TAB 1

Sulizlaus von der Lancken. Nämnes 1335–1358. Död före 1361.

son:

 • Ricquinus. Riddare. Nämnes 1363 och 1388.

son:

 • Friedrich, herre till Wittow på Rügen 1401. 1406. Köpte Lützitz.

son:

 • Ricquen, 1410.

son:

 • Heinrich, herre till Rattelwitz, Borow och Wostewitz. Levde 1455–1479.

son:

 • Ricquen, herre till Sagard och Wostewitz. Levde 1486–1524.

son:

 • Bernd, herre till Borchtitz. Död före 1560-09-13. Gift med Margareta von Rhaden.

son:

 • Rickmann, herre till Wostewitz, Reetz och Ranzow. Död 1582-08. Gift med Emerentia von Krakevitz.

son:

 • Rickmann, herre till Borchtitz och Ranzow. Levde 1644-06, men var död 1647-01. Gift med Margareta von der Osten.

son:

 • Christoffer, herre till Wostewitz, Reetz, Ranzow och Lubitz. Levde 1654–1680. Gift med Ursula von Kahlden.

son:

 • Carl Ludvig, herre till Woldenitz, Wostewitz och Zürkwitz 1706. Död 1743-01-13. Gift 1:o med Maria von Grubbenfeld, dotter av ryttmästaren Didrik Persson Grubb, adlad Grubbenfelt, och Anna Dorotea von Gosen. Gift 2:o med Ilsabe Margareta von Platen, död 1715-08-08 på Wostewitz. Gift 3:o 1721-11-26 på Sagard med Maria Sofia von Krassow, död 1755-02-22 på Sagard.

son:

 • Henning Rickmann, herre till Wostewitz, Presenske, Zützitz (nu Lanckensburg), Beyervitz och Varnkevitz. Kapten. Död 11777-02-24 på Wostewitz. Gift med Maria Anna Christina von Ehrenstein i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Johan Christoffer von Platen), född 1695, död 1780-12-11 på Wostewitz.

son:

 • Christian Fredrik, herre till Presenske. Född 1737-01-01 på Bohlendorf. Svensk kammarherre köpte Lanckensburg 1775 och Boldevits 1780. Död 1784-02-22 på Boldevitz. Gift 1762-07-16 på Velgast med Maria Antoinetta Margareta von Plåten, född 1741-03-18 på Belfast, död 1787-06-04 på Boldevitz.

son:

 • Carl Fredrik Bernhard von der Lancken, naturaliserad von der Lancken och friherre von der Lancken Wakenitz, född 1778-09-08 på riddargodset Lanckensburg på ön Rügen. Volontär vid livhusarregementet 1795-11-01. Fanjunkare vid livhusarregementet 1796-04-26. Stabskornett 1796-05-15. Löjtnant vid Mörnerska husarregementet 1797-09-09. Stabsryttmästare vid Mörnerska husarregementet 1802-06-05. RSO 1807-02-07. Fången vid Ückermünde 1807-04-17. Major i armén 1812-01-14. 2. Major vid regementet 1812-07-28. Överstelöjtnant i armén 1813-12-29. GMtf 1814-09. Överste i armén 1815-11-07. 1. Major vid regementet 1816-02-27. Naturaliserad svensk adelsman 1816-03-26. Friherre 1816-04-02 enligt 37 § R.F. (introducerad 1816-05-22 såsom adelsman under nr 2239 och såsom friherre under nr 353, allt med bibehållande av sitt förra namn och med tillägg av sin frus släktnamn). Överste i arméns generalstab 1816-07-30. Avsked 1818-07-24. Ånyo överste i generalstaben med förut innehavd tur 1818-12-19. Generaladjutant i generalstaben 1819-06-24. KSO 1829-08-31. Avsked 1835-07-14. Död 1837-06-11 på Boldevitz på Rügen. Han bevistade fälttågen i Pommern 1805–1807, varunder han 1807-04-16 i affären vid Ückermünde blev fången av fransmännen och ej återkom förrän 1810, kriget i Tyskland 1813 och därunder slagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig samt slaget vid Bornhöft, ävensom fälttåget i Norge 1814. Gift i Norge 1816-10-03 med Emelie Christina Dorotea von Wakenitz, född 1801-03-16 på Clevenow i kretsen Grimmen i Pommern, död på Clevenow i kretsen Grimmen i Pommern 1888-05-24, dotter av Frans Carl Ludvig von Wakenitz och Christina Elisabet Fredrika von der Lancken.

Barn:

 • Ulrika Fredrika Hilda Carolina, född 1817-11-11 i Malmö, död 1892-02-15 i Stettin. Gift 1840-05-01 på Boldevitz med preussiske ryttmästaren, friherre Adolf Ludvig Christian Otto Teodor von Schimmelmann, född 1812-12-16 på Setzlingen, död 1880-03-05 på Bruchsal.
 • Maria Antonia Vilhelmina Amalia, född 1819-01-31, död 1891-02-21 i Stockholm. Gift 1:o 1836-07-08 med godsägaren Malte Carl Adolf von Platen zu Granskevitz, född 1810-07-08, död 1837-12-20. 2:o 1839-09-16 med godsägaren, friherre Johan Banér, född 1817, död 1863.
 • Carl Magnus Rickman, född 1820-02-08 på Boldevitz, död på Boldevitz 1833-05-13.
 • Malte Fritz, född 1821-04-11 på Boldevitz, död på Boldevitz 1830-05-03.
 • Louise Carolina Fransiska, född 1823-01-01. Gift 1844-08-15 med preussiske majoren Gustaf von Luck, död 1866-12-29.
 • Fredrik, friherre vid faderns död 1837. Född 1824. Kammarherre. Död 1866. Se Tab. 2.
 • Hilda, född 1826-01-19, död 1843-09-19.
 • Natalia Julie Axeline Elisabet, född 1829-01-25. Gift 1852-09-21 i Stockholm med portugisiske ministerresidenten i Stockholm, sedermera envoyén vid österrikiska hovet José Soarés de Leal, vicomte de Santa Quiteria, död 1872.
 • Malte Fredrik, född 1830. Major. Död 1911. Se Tab. 3.
 • Oskar Carl, född 1833-04-29 på Boldevitz, död 1838-11-10 i Stralsund.
 • Gustaf August Emil, född 1835. Ryttmästare. Död 1872. Se Tab. 6.
 • Asta Louise, född posthuma 1838-01-18, död 1851-06-15.

TAB 2

Fredrik (son av Carl Fredrik Bernhard, Tab. 1), friherre vid faderns död 1837. Född 1824-05-22 på Boldevitz. Preussisk kammarherre och ryttmästare. Död 1866-07-05 i Nechanitz i Böhmen av blessyrer erhållna i slaget vid Königgrätz 1866-07-03. Innehade efter sin morbroders död fideikommissegendomarna Clevenow, Lüssow, Passow, Wüstenie, Dönnie och Boltenhagen i Pommern. Gift 1848-06-02 på Loventitz med Maria Johanna von Dycke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1868-06-16 med preussiske kammarherren och lantrådet, greve Ernst August Kewenbrinck, preussisk greve Keffenbrinck-Griebenow, född 1824-07-14, död 1900-03-15 på Griebenow), född 1829-12-02, död 1914-05-02 i Greifswald, dotter av regeringsrådet Otto Magnus von Dycke zu Loventitz och Matilda Picht.

Barn:

 • Ottonie, född 1850-01-08 på Clevenow, liksom syskonen. Gift på Clevenow 1873-10-02 med preussiske majoren Georg von Braunschweig, död 1888-12-20 på Görbersdorff.
 • Margot, född 1852-02-02 på Clevenow, död före 1918. Gift 1888-02-21 på Griebenov med preussiske överstelöjtnanten Tello Ulrik Wichard von Wilamowitz-Mællendorf i hans 3:e gifte (gift 1:o 1874-09-24 i Altona med Anna Donner, född 1850-10-05 i Altona, död i Altona 1876-11-08. Gift 2:o 1880-10-19 med grevinnan Anna von Baudissin, född 1857-11-26 i Pinneberg, död 1884-10-22 på Wandsbek), född 1843-03-15 på Markovitz, död 1903-07-02 i Weimar.
 • Marie, född 1854-01-21 på Clevenow, död 1860-04-17.
 • Carl Fredrik Malte Ernst, friherre vid faderns död 1866. Född 1855-05-15 på Clevenow, död före 1912. Innehade fideikommissset Clevenow med mera.
 • Malte Ehrenfried, född 1856-11-11 på Clevenow, död 1865-04-28.
 • Josefa Natalia Axeline Vilhelmine, född 1858-12-13 på Clevenow. Gift 1879-05-26 Griebenow med baierska kammarherren och generalmajoren Friedrich Vilhelm Sebastian von Kobell, född 1845-02-26 i München, död i München 1910-09-23.
 • Carola Emilie Gustava Antoinette, född 1860-08-11 på Clevenow. Gift 1880-12-15 på Griebenov med preussiske kaptenen Friedrich Carl Alexander Albert von Heyden-Linden zu Gehmkow, född 1843-09-24 i Dresden, död 1904-11-30 på Gehmkov.
 • Magdalene Julie, född 1862-05-21 på Clevenow, död före 1912.

TAB 3

Malte Fredrik (son av Carl Fredrik Bernhard, Tab. 1), friherre vid brorsonens död. Född 1830-11-15 på Boldevitz. Major i preussisk tjänst. RPrJohO. Död 1911-11-05 på Boldevitz. Innehade fideikommiset Boldevitz på Rügen samt efter brorsonens död Clevenov i Pommern. Gift 1:o 1863-05-01 i Halberstadt med Clotilda Augusta Emilie von Usedom, född 1845-08-14, död 1887-08-03, dotter av godsägaren Christof von Usedom zu Glutzow och Vilhelmina von Bagevitz. Gift 2:o 1897-03-02 i Wien med Hermine Rosine Eva Bichler i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1879-07-23 i Steyr, Österrike, med preussiske löjtnanten Carl Emil Henning von Heyden, född 1848-12-01 i Buschmühl, död 1889-02-20 i Nervi), född 1855-01-24 i Steyr.

Barn:

 • 1. Malte Fritz Leopold, friherre vid faderns död 1911. Född 1864. Ryttmästare, död 1911. Se Tab. 4.
 • 1. Adele Natalie Emilie Willy Marie, 1865-10-07 på Boldevitz. Priorinna vid adliga jungfrustiftet i Bergen på Rügen.
 • 1. Oskar Hans Emil, född 1867-10-05 på Boldevitz. Major i reserven av preussiska gardes du corps. Preussiskt sändebud och minister. RPrJohO. Innehar Boldevitz med Kl.-Lipsitz, Muglitz och Neuendorf, samt Mönkvitz och Bussvitz, alla på Rügen. Gift 1894-05-26 på Friedenthal-Giessmannsdorff med Rena Trostreich Beata Carola Rudolfine Friedenthal, född 1868-11-10 i Berlin, dotter av preussiske statsministern Carl Rudolf Friedenthal och Fanny von Rosenberg.
 • 1. Frida Vilhelmina Viktoria, född 1870-09-22 på Boldevitz. Gift 1894-01-12 i Berlin med regeringsrådet, reservkaptenen i 1. gardesregementet till fot, greve Georg Fredrik Carl von Stosch, från vilken hon 1907 blev skild, född 1866-06-11, stupade 1914-10-12 vid Ivangorod.
 • 1. Carolina Franciska Clotilda Elise Marie, född 1877-03-23 på Boldevitz, död på Boldevitz 1922-08-25. Gift 1897-01-25 i Berlin med generalmajoren Heinz von Albedyll.

TAB 4

Malte Fritz Leopold (son av Malte Fredrik, Tab. 3), friherre vid faderns död 1911. Född 1864-09-22 på Boldevitz. Ryttmästare vid preussiska gardeshusarregementet. E-RPrJohO. Död 1911-11-17 i Stralsund. Innehade fideikommisset Clevenow med Lussow och Passow, med mera. Gift 1893-06-12 på Rathmannsdorf med Frida von Krosigk, född på Rathmannsdorf 1872-04-28, dotter av anhaltske kammarherren och slottshauptmannen Erik von Krosigk zu Rathmannsdorf och Sidonie von Veltheim.

Barn:

 • Malte Erik Oskar, friherre vid faderns död 1911. Född 1894. Löjtnant. Se Tab. 5.
 • Clotilde Louise Sidonie Herma, född 1898-06-30 i Potsdam Gift i Potsdam 1918-10-25 med tyska marinöversten Adolf Fredrik Otto von Dewitz, född 1892-07-07 i Neu-Strelitz.
 • Frieda Ehrengard Anna, född 1900-03-06 i Potsdam. Gift 1917-08-11 i Berlin med ryttmästaren i preussisk tjänst Frans Albrecht Werner von Veltheim, född 1872-02-08 Schönfliess
 • Malte Jurgen Ludvig, född 1903-04-07 i Potsdam. Adele Ehrengard Lilli, född 1906-10-31 på Clevenov. Malte Heinrich Rickwan, född 1909-10-03 på Clevenov.

TAB 5

Malte Erik Oskar (son av Malte Fritz Leopold, Tab. 4), friherre vid faderns död 1911. Född 1894-06-08 på Clevenow. Löjtnant i preussisk tjänst. Innehar efter faderns död fideikommisset Clevenow med Lüssow, Passow, med mera. Gift 1921-05-10 i Berlin med Margareta Fredrika Minna Maria Ester Emma Elisabet von Witzleben, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1912-02-06 Medrow

Barn:

 • Malte Frans Erik, född 1922-06-23 på Clevenow.

TAB 6

Gustaf August Emil (son av Carl Fredrik Bernhard, Tab. 1), född 1835-07-11 på Boldevitz. Preussisk ryttmästare. Död 1872-04-08 i Putbus på Rügen. Innehade fideikommisset Gross-Lipsitz. Gift 1863-04-12 i Putbus med Anna Biese, född i Putbus 1839-06-01, död 1900-11-20 på Boldevitz, dotter av professorn Franz Biese.

Barn:

 • Frans Fredrik Emil, född 1865. Ryttmästare. Död 1909. Se Tab. 7.
 • Gustaf Fredrik Malte Ludvig, född 1872. Ryttmästare. Se Tab. 8.

TAB 7

Frans Fredrik Emil (son av Gustaf August Emil, Tab. 6), född 1865-04-13 på Lipsitz. Ryttmästare i reserven av preussiska gardeskyrassiärregementet. Död 1909-05-09 i München. Innehade fideikommisset Gross-Lipsitz med Ramitz. Gift 1887-11-29 i Wien med friherrinnan Adelaide Josefine Georgine von Löwenstern, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1913-07-28 på Ober-Alm med konstnären (målaren) Raoul Frank), född 1868-10-23) på Ober-Alm, Österrike, dotter av preussiske majoren, friherre Friedrich Sebastian von Löwenstern, av en 1650-11-14 adlad men ej introducerad svensk ätt (Rigeman von Lejonstierna, sedan von Löwenstern) och Josefine Robert.

Barn:

 • Hans Malte Friedrich Frans, född 1889-04-24 i Berlin. Löjtnant vid preussiska 10. jägarregementet till häst. Ordonnansofficer vid en infanteridivision. Stupade ogift 1917-12-10, vid vonziers. Innehade efter faderns död fideikommisset Gross-Lipsitz.
 • Dietrich Malte Axel Gustaf, född 1891-07-20 på Carnitz. Löjtnant i preussiska kyrassiärregementet nr 3. Innehar efter broderns död fideikommisset GrossLipsitz.

TAB 8

Gustaf Fredrik Malte Ludvig (son av Gustaf August Emil, Tab. 6), född posthumus 1872-05-14 på Putbus. Ryttmästare vid preussiska ulanregementet nr 9. Major. Före detta förste ridlärare vid krigsakademien. E-RPrJohO. Gift 1900-03-30 i Hannover med Mildred Mary Caroline von Negelein, född 1881-06-11 i Havelberg.

Barn:

 • Anna Luise Caroline Herma, född 1901-02-23 i Demmin.

Källor

8Gothaisches geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser 1903 och Gothaisches geneal. Taschenbuch der freiherrlichen Häuser.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: