:

De Geer af Tervik nr 271

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten De Geer af Tervik nr 271 †

Friherrlig 1766-11-06, introd. 1776. Utdöd 1855-10-18.

Ätten upphöjdes 1809-07-18 i finskt grevligt stånd och immatrikulerades på riddarhuset i Finland under nr 3 bland grevar med namnet De Geer till Tervik.


TAB 1

Otto Vilhelm De Geer, friherre De Geer af Tervik (son av Jean De Geer, se adl. ätten De Geer nr 291, Tab. 36), till Tervik i Pernå socken i Finland. Född 1710-12-25 på Godegård i likanämnd socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1723-10-23. Volontär vid livgardet 1729-04-10. Rustmästare därst. s. å. 4/10. Förare 1730-10-03. Fänrik 1732-06-21. Löjtnant 1739-10-25. Kapten med löjtnants lön 1743-06-27. Stabskapten 1744-04-12. Kapten med kompani 1747-05-27. RSO 1749-01-13. Överstelöjtnant vid dalregementet s. å. 8/8. Landshövding i Kymmenegårds och Savolaks' län 1757-02-03. Riksråd 1765-09-11. KmstkSO s. å. 25/11. Friherre 1766-11-06 (sonen introd. 1776 under nr 271). Död 1769-03-24 i Stockholm. Gift 1745-10-22 med Anna Dorotea Muhl, född 1728-10-08, död 1778-01-20 på Tervik, dotter av generallöjtnanten Robert Muhl, och grevinnan Anna Charlotta Taube.


 • Anna Charlotta, född 1747-12-27 i Stockholm, död 1796-11-23 Perheniemi Gift 1766-08-21 på Tervik med sin syssling, överstelöjtnanten Georg Brunow, född 1735, död 1809.
 • Christina Vilhelmina, född 1749-01-22, död s. å. 18/2.
 • Robert Vilhelm (finsk greve De Geer till Tervik), född 1750. Geheimeråd. Död 1820. Se Tab. 2.
 • Dorotea Christina, född 1752-07-28 i Stockholm, död där 1784-12-03. Gift 1776 på Tervik med hovrättsrådet Johan Gabriel Anrep, född 1712, död 1781.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1753-09-16 på Tervik, död 1776-03-15. Gift 1774-12-08 på Tervik med överstelöjtnanten Otto Christer Boife af Gennäs, nr 16, i hans 1:a gifte, född 1745, död 1823.
 • Ottiliana Ulrika, född 1760-06-03 på Tervik, död 1798-10-26 Ratula. Gift 1780-03-13 i Pernå socken med majoren och ståthållaren, friherre Bernt Magnus Stackelberg, i hans 1:a gifte, född 1755, död 1815.

TAB 2

Robert Vilhelm (son av Otto Vilhelm De Geer, friherre De Geer af Tervik, Tab. 1), till Tervik. Finsk greve, född 1750-07-15 (15/6) på Tervik. Kadett vid örlogsflottan 1764. Fänrik vid livgardet 1768-07-12. Kapten vid Savolaks fältjägarekår 1771-09-18. Major därst. 1778-01-28. Kavaljer vid ambassaden till ryska hovet s. å. Överstelöjtnants avsked 1783-05-26. Överstes karaktär och t. f. landshövding i Kymmenegårds län s. å. 28/5. Landshövdings n. h. o. v. 1785-07-18. Entledigad från landshövdingeförordnandet 1789-05-18. RRS:tAO1kl 1809-01-13. Lantmarskalk vid lantdagen i Borgå s. å. Finsk greve s. å. 18/7 (introd. 1817-03-22 på riddarhuset i Finland under nr 3 bland grevar). Främste ledamot i regeringskonseljens ekonomidepartement och chef för dess militieexpedition s. å. 18/8. Geheimeråds titel 1817-01-27. Avsked från chefsbefattningen för militieexpeditionen 1820-02-15. Ordförande i ekonomidepartementets 2. avdelning s. d. Död 1820-11-04 i Helsingfors. Gift 1785-09-06 på Kuustö med friherrinnan Vivika Eleonora Hastfer, född 1769-12-02 i Stockholm, död där 1797-06-09, dotter av översten, friherre Bernt Johan Hastfer, och grevinnan Fredrika Brigitta Bonde af Björnö.


 • Vivika Dorotea Brigitta, finsk grevinna, född 1788-07-01 på Tervik. Rysk hovfröken 1811-04-17. Överflyttade till Sverige 1827. Död ogift 1849-10-18 på Stävie i likanämnd socken, Malmöhus län.
 • Otto Bernt, född 1789-08-29 på Tervik. Kadett vid Haapaniemi 1802-11-02. Utexaminerad 1806-09-01. Fänrik vid Svea livgarde 1807-03-16. Död 1808-10-02, drunknade på Ålandshav utanför Limön vid transportfartyget Margaretas förolyckande och begraven i familjegraven vid Pernå kyrka .
 • Robert Arvid, född 1791-10-15 på Tervik, död där 1792-05-12.
 • Robert Fredrik, finsk greve, född 1797. Kapten. Död 1847. Se Tab. 3.

TAB 3

Robert Fredrik (son av Robert Vilhelm, Tab. 2) till Tervik. Finsk greve, född 1797-05-09. Student i Uppsala 1815 och i Åbo 1816-03-19. Sergeant på extra stat vid 3:e finska jägareregementet 1816-05-18. Underlöjtnant vid 1. finska jägare-, senare infanteriregementet 1817-03-14. Löjtnant därst. 1819-03-17. Adjutant hos chefen för den i Finland förlagda armékåren och tillika transp. till Viborgska infanteriregementet s. å. 20/7. Transp. till livgardets Paulovska regemente 1820-01-21. Ingick i tjänstgöring därst. s. å. 13/10. Adjutant hos divisionschefen för finska militären 1823-04-01. Stabskapten vid nämnda gardesregemente 1826-02-09. Avsked med kaptens rang 1830-11-02. Död 1847-09-22 på Radelma i Piikkis socken. Gift 1828-06-03 Saustila


 • Vivika Lovisa Francisca, finsk grevinna, född 1829-03-21 i S:t Petersburg, död 1884-05-05 i Helsingfors. Gift 1850-09-03 på Tervik med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Johan Alfred af Björksten, finska adl. ätten nr 216, född 1823-11-22 i Helsingfors, död 1873-03-24 i Åbo.
 • Sofia Gustava Lovisa Hedvig, finsk grevinna, född 1832-04-02 på Tervik. död 1857-11-24 i Åbo. Gift 1850-09-03 på Tervik med finske prokuratorn (finske friherren) Frans Richard de la Chapelle, i hans 1:a gifte, född 1818, död 1871.
 • Vilhelmina Ottiliana Lovisa, finsk grevinna, född 1834-09-12 i Lovisa, död 1916-06-29 på Tervik. Gift där 1853-09-12 med generallöjtnanten Gustaf Robert Ehrnrooth Å, född 1821, död 1911. De ägde Tervik.
 • Robert Otto Vilhelm, finsk greve, född 1836-12-07 i Lovisa. Student i Helsingfors 1852-10. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1854. Porte-épée-fänrik därst. 1855-10-21. Åtföljde 1854–1855 bataljonen på dess marsch till Polen. Död 1855-10-18 i köpingen Deretzin i Polen, och utgick med honom denna ätt på svärdssidan.
 • Lovisa Fredrika Brita, finsk grevinna, född 1838-04-14 på Tervik, död där s. å. 15/4.
 • Lovisa Fredrika Adelaide, finsk grevinna, född 1844-11-01 på Tervik. Gift 1:o 1862-05-22 Håkansböle Gift 2:o 1878-09-30 i Helsingfors med skriftställaren, hovrättsauskultanten Konni Viktor Zilliacus, från vilken hon 1889 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1855-12-18 i Helsingfors.

Källor

E. W. Dahlgren, Ätten De Geer.

1

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: