:

Tegensköld nr 196

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Tegensköld nr 196 †

Friherrlig 1727-08-04, introd. s. å. Utdöd 1742.


Carl Fredrik Tegensköld, friherre Tegensköld (son av Gustaf Tegman, adlad Tegensköld, se adliga ätten Tegensköld nr 928), född 1665. Student i Greifswald 1677-08-14. Volontär vid Upplands regemente 1678. Sergeant därst. s. å. Fänrik 1679-10-16. Löjtnant 1691-06-08. Livdrabant 1700-09-03. Kvartermästare vid livdrabantkåren s. å. Korpral därst. 1701-11-19. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1711-01-31. Sekundöverste för dalregementet 1716-07-31 och överste för regementet 1719-04-23. Generalmajor av infanteriet 1722-06-00. Friherre 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 196). Död 1735-04-24 på överstebostället Näs i Husby socken Kopparbergs län och begraven i Husby kyrka. 8Han blev 1678 den 4 dec. fången av de danske efter skeppsbrottet vid Bornholm. Var 1712 bland dem, som i Moldau bortsnappade den polska legationssekreteraren, om vilken kan läsas i Nordbergs historia, D. 2, s. 298, och 1714 en bland dem, vilka beledsagade konung Stanislaus till Zweibrücken.'. Gift 1:o m, Catharina Elisabet Murck, av dansk ätt, död 1710. Gift 2:o 1716-01-19 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Maria Lagerstedt, död 1747-10-06 i Stockholm, dotter av kommissarien Jakob Gavelius, adlad Lagerstedt, och Maria Adlersköld.

Barn:

  • 1. En dotter, begraven 1684-06-17 i Hammarby socken Stockholms län.
  • 1. Maria Elisabet, döpt 1683-10-08 Väsby å. 5/6 i Askersunds landsförsamlings kyrka.2. Gift 1:o med löjtnanten vid svenska adelsfaneregementet Edvard de Malsy. Gift 2:o med löjtnanten vid dalregementet Carl Gustaf Schulman, död 1740-02-13 i Finland.
  • 1. Gustaf Fredrik, född 1688-10-23 på Väsby. Kornett vid ett livregemente. Död 1708-10-28 i Habach och begraven i fästningskyrkan i Neumünde.1
  • 1. Anna Sofia, född 1690-05-26 på Väsby.
  • 1. Carl, född 1692-12-25 på Väsby.
  • 2. Fredrik. Förare vid dalregementet 1737. Livdrabant 1739-06-05. Konfirm.fullm. 1741-08-15. Följde s å. Södermanlands regemente ut i finska kriget. Död ogift 1742 och slöt ätten på svärdssidan.
  • 2. Maria Sofia, död ogift 1746-11-09 i Stockholm.
  • 2. Fredrika Charlotta, född 1721, död ogift 1783-05-10 Värnberg .

Källor

1Lk. 2 H. Söderstéen, Askersunds landsförsamlings kyrka (1916).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: