:

Wrangel von Brehmer nr 268

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Wrangel VON Brehmer nr 268

Friherrlig 1765-02-26, introd. 1776.

TAB 1

Johan Vilhelm Wrangel af Sage och Waschel, friherre Wrangel von Brehmer, (son av Otto Vilhelm Wrangel, natural. Wrangel af Sage och Waschel nr 1850, Tab. 1), till Skeinge i Verums socken, Kristianstads län. Född 1724 på Östra Bennbäck i Möklinta socken, Västmanlands län. Volontär vid Västmanlands regemente 1733-09-28. Förare därst. 1734-05-27. Sergeant 1737-06-11. Fänrik 1741-10-14. Löjtnant 1743-09-21. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745. RSO 1751-12-04. Stabskapten vid förutn. svenska regemente 1752-06-11. Kapten med kompani 1753-03-22. Överstelöjtnant vid Nassau-Usingska regementet 1757. RPrRÖO s. å. Överstelöjtnants avsked från Västmanlands regemente 1758-09-11. Friherre 1765-02-26 (introd. 1776 under nr 268). Död 1786-11-09 på Skeinge och begraven s. å. 17/11 i Verums kyrka. Han fick 1754 för sig och avkomlingar Skeinge (1812 utbytt mot Hyby) till fideikommiss av sin moders morbroder, landshövdingen friherre Joh. von Brehmer med villkor att jämte sitt eget namn och sköldemärke även nyttja det von Brehmerska, samt tillträdde fideikommisset enl. k. resolution av den 4 dec. 1754. Gift 1:o 1758-08-28 med Elisabet Tersmeden, född 1724-06-08, död 1765-12-19 på Skeinge och begraven 1766-01-22, dotter av bergsrådet Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden, C, och Elisabet Gangia. Gift 2:o 1769-10-03 på Bosjökloster i likanämnd socken, Malmöhus län med Barbara Wittrup Beck-Friis, född 1736-09-20 på Lilla Torup i Bara socken, Malmöhus län, död 1810-06-11 på Möllegården vid Kristianstad, dotter av majoren Corfitz Ludvig Beck, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, och Maria Sofia Skogh.

Barn:

 • 1. En dödfödd son 1761-07-29 på Skeinge och begraven s. å. 2/8 i Verums kyrka
 • 1. Otto Vilhelm, född 1762-11-25 på Skeinge, död där 1763-04-11.
 • 2. Vilhelmina Elisabet, född 1770-07-28 på Skeinge, död ogift 1816-07-20 Osaby
 • 2. Maria Sofia, född 1771-09-10 på Skeinge, död 1841-09-20 på Osaby. Gift 1:o 1793-10-08 på Skeinge med sin syssling, överstelöjtnanten Joakim Stiernblad, född 1742, död 1794. Gift 2:o 1800-09-09 Markie med generallöjtnanten Erland Hederstierna, född 1770, död 1856.
 • 2. Otto Ludvig, född 1772-09-23 på Skeinge, död s. d.
 • 2. Voldemar Vilhelm, född 1774. Hovmarskalk. Död 1829. Se Tab. 2.
 • 2. Beata Margareta, född 1774-11-27 på Skeinge, död där 1785-02-04 och begraven s. å. 12/2 i Verums kyrka.
 • 2. Axel Ulrik, född 1776-03-01 på Skeinge, död där 1783-08-10, krossad av en överfallande kaminsten och begraven s. å. 16/8 i Verums kyrka
 • 2. Johanna Barbara, född 1777-08-25, död ogift 1838-08-28 på Silvåkra i likanämnd socken, Malmöhus län och begraven i Silvåkra kyrka

TAB 2

Voldemar Vilhelm, (son av Johan Vilhelm Wrangel af Sage och Waschel, friherre Wrangel von Brehmer, Tab. 1), till Skeinge. Född där 1774-02-12. Volontär vid Södermanlands regemente 1780-10-14. Fänrik därst. 1781-05-02. Transp. till Svea livgarde 1792-11-06. Kapten vid Kronobergs regemente 1796-07-24. Sekundmajor därst. 1803-01-30. RSO 1809-01-29. 1. Major 1810-06-15. Överstelöjtnant s. å. 27/11. Avsked 1811-05-14. Hovmarskalk 1815. Död 1829-08-22 i Köpenhamn. Bevistade finska kriget 1808–1809. Han inköpte 1812 Hyby i likanämnd socken, Malmöhus län, till vilken egendom fideikommissrätten överflyttades från Skeinge, som han försålde. Gift 1799-10-01 på Bosjökloster med sin kusin, friherrinnan Vilhelmina Beck-Friis, född 1775-09-17 på nämnda egendom, död 1859-04-09, dotter av generalmajoren Corfitz Ludvig Beck-Friis, friherre Beck-Friis, och (friherrinnan) Maria Stiernblad.

Barn:

 • Corfitz Vilhelm, född 1800-11-26 på Skeinge, begraven s. å. 30/11.
 • Carl Gustaf, född 1803. Major. Död 1872. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Gustaf, (son av Voldemar Vilhelm, Tab. 2), född 1803-01-17 på Bosjökloster i likanämnd socken, Malmöhus län. Kornett vid livregementetsbrigadens husarkår 1820-12-20. Löjtnant därst. 1826-05-09. Ryttmästare 1829-07-24. Avsked med majors n. h. o. v. 1837-02-10. Död 1872-02-28 på Hyby. Innehade sistnämnda fideikommiss samt ägde Häckeberga och Toppeladugård i Genarps socken och Eserup i Esarps socken (båda i Malmöhus län). Gift 1835-09-25 i Genarps kyrka med Augusta Hellevig Petronella Wollmar, född 1812-09-23 i Malmö, död 1873-06-13 på Hyby, dotter av auditören Johan Andreas Wollmar och Annika Charlotta Adlerbaum.

Barn:

 • Johan Volmer, född 1836. Överstekammarjunkare. Död 1907. Se Tab. 4.
 • Tönnes Vilhelm, född 1838. Ryttmästare. Död 1903. Se Tab. 5.
 • Gustaf Helmuth, född 1843. Hovjägmästare. Död 1917. Se Tab. 9.

TAB 4

Johan Volmer, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1836-06-15 Häckeberga. Student i Lund 1854. Tjänstgörande kammarherre hos drottning Lovisa 1865-08-17. Åtföljde konungen och drottningen på resan i Tyskland och Holland 1867. KLEkkrO s. å. 5/8. RPrKrO2kl s. å. i aug. Tjänstfri vid hovet 1871. RNO 1882-01-21. Tjänstgörande överstekammarjunkare 1889-01-21. Ledamot av riksdagens första kammare s. å. 1/10. KVO1kl 1890-12-01. Landstingsman för Malmöhus län 1896. OII:sJmt 1897-09-18. KNO1kl 1898-12-01. KmstkNO 1902-12-01. StkDDO 1906-09-11. Död 1907-06-05 på Hyby. Innehade nämnda fideikommiss och ägde Eserup i Esarps socken, Malmöhus län. Gift 1877-12-08 i Göteborgs domkyrka med grevinnan Henriette Eleonore Ingeborg Ehrensvärd, född 1853-08-22 i Stockholm, död 1939-08-07 på Tosterup. Begr. i Hälsingborg, Tosterup förs., Kristianstad län (db nr 3). OII:s Jmt. Dotter av förutvarande ministern för utrikes ärendena greve Albert Carl August Lars Ehrensvärd, och Ingeborg Hedvig Vogt.

Barn:

 • Augusta Elisabet, född 1879-01-10 på Hyby. Gift 1901-09-25 i Hyby kyrka med majoren friherre Carl Erik von Essen, från vilken hon 1922-12-20 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1874.
 • Carl Gustaf Tönnes, född 1886-05-23 och död 1891-01-29 på Hyby.
 • Ingeborg Margareta Barbara, född 1888-01-05 på Hyby. Gift 1908-10-15 med översten Hugo Montgomery Cederschiöld, född 1878. General.

TAB 5

Tönnes Vilhelm, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1838-03-28 på Hyby. Student i Lund 1855-12-13. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1856-01-07. Officersexamen s. å. 18/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1857-06-22. Löjtnant därst. 1864-09-07. Ryttmästare i armén 1872-04-05. Avsked s. d. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1889–1902. RNO 1894-12-01. KVO2kl 1900-12-01. Död 1903-02-21 på sin egendom Häckeberga. Gift 1870-11-01 i Göteborg med Olga Lang, född 1850-08-01 i nämnda stad, domkyrkoförs., dotter av med. doktorn Fritz Lang och Hilda Eleonora Bergman.

Barn:

 • Carl'' Gustaf, född 1871-08-17 på Bramstorp under Häckeberga. Mogenhetsexamen 1889-06-03. Student i Lund s. å. Jur. filosofie examen 1890-04-16 och examen till rättegångsverken 1893-01-31. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten s. å. 17/2. Förvaltare på Häckeberga 1897. Arrenderade Kullaröd under nämnda egendom. Död 1920-03-14 i Genua och jordfäst s. å. 18/5 i Genarps kyrka. Gift 1904-03-23 med stiftsjungfrun friherrinnan Elsa Sofia Bonde, född 1879-12-03 Gimmersta, dotter av överstekammarjunkaren friherre Carl Carlsson Bonde, och friherrinnan Ulrika Sofia Beck-Friis.
 • Helmuth Fredrik, född 1874-07-28 på Bramstorp. Mogenhetsexamen i Lund 1891-05-30. Student i Lund s. å. 20/10. Jur. filosofie examen 1893-11-08. Död ogift 1928-02-15 i New York.
 • Olga, född 1878-07-07 på Häckeberga. Gift 1906-10-24 med majoren friherre Carl Emil Teodosius von Blixen-Finecke, i hans 2:a gifte, född 1874, död 1940-04-14.
 • Tönnes Herman, född 1879. Före detta ryttmästare. Död 1940. Se Tab. 7.
 • Hans Jurgen, född 1881. Konstnär. Se Tab. 8

TAB 6

Volmer, (son av Tönnes Vilhelm, Tab. 5), född 1873-05-20 på Bramstorp under Häckeberga. Mogenhetsexamen 1891-05-30. Volontär vid skånska husarregementet s. å. 11/6. Sergeant därst. 1892-07-02. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 17/11. Anställd vid Garde Reiter Regiment i Dresden 1897. RSAO2kl 1898. Löjtnant i skånska husarregementet s. å. 7/10. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1907-08-16. Avsked 1908-08-21. Återinträdde såsom löjtnant i regementets reserv 1914-08-28. Ryttmästare därst. 1915-09-03. RSO 1924-06-06. Innehar Hyby fideikommiss sedan farbroderns död och äg. Araslöv i Färlövs socken, Kristianstads län. Död 1940-02-13 i Malmö (Hyby förs., Malmöhus län, db nr 8). Gift 1901-11-27 Ovesholm s län med grevinnan Anna Christina Hamilton, född 1878-10-26 på sistnämnda egendom, dotter av godsägaren greve Raoul Gustaf Hamilton, och friherrinnan Christina Lovisa Beck-Friis.

Barn:

 • Margareta, född 1902-11-28 i Hälsingborg. Gift 1924-06-04 i Färlövs kyrka med ryttmästaren friherre Otto Bror Ramel, född 1896.

TAB 7

Tönnes Herman, (son av Tönnes Vilhelm, Tab. 5), född 1879-12-16 på Häckeberga. Mogenhetsexamen 1897-05-26. Volontär vid kronprinsens husarregemente s. å. 5/6. Sergeant därst. s. å. 28/6. Elev vid krigsskolan s. å. 26/9. Fanjunkare 1899-08-15. Utexaminerad s. å. 25/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1903-05-01. Ryttmästare 1914-11-13. RSO 1920-06-06. Avsked med inträde i regementets reserv s. å. 97/9. Äg. Häckeberga. Död 1940-04-08 i Malmö (Genarps förs., Malmöhuslän, db nr 7). Gift 1904-06-02 Vasatorp med stiftsjungfrun friherrinnan Ulla Jacquette Louise Bennet, född 1879-06-30 på sistnämnda egendom, dotter av godsägaren friherre Kjell Otto Bennet, och friherrinnan Margareta Louise Bennet.

Barn:

 • Ulla Dorotea, född 1905-03-14 i Malmö. Gift 1931-05-31 med löjtnanten Sten Vilhelm Sebastian Tham.
 • Olga Louise Barbara, född 1907-02-03 i Malmö. Gift 1936-09-03 i Köpenhamn med plantageägaren Anthony Peto, född 1907-07-01.
 • Elsa Marianne Cecilia, född 1913-09-29 i Malmö, garnisonsförs., Gift 1939-11-25 i Genarp med löjtnatnten vid Svea livgarde friherre Åke Valdemar Gösta Thott född 1908.
 • Ulla, född 1919-04-26 i Malmö, garnisonsförs. Gift 1942-06-20 i Genarps kyrka Malmöhus län med löjtnanten vid skånska kavalleriet Gert Treschow
 • Agneta Beatrice Sofia, född 1920-09-29 Skoggård, död där 1931-07-15.

TAB 8

Hans Jurgen, (son av Tönnes Vilhelm, Tab. 5), född 1881-10-29 Häckeberga. Studerade konst i Paris 1901–1913. Resor i Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Tyskland. RVO 1934-06-06. Framstående grafiker och freskomålare. Bokkonstnär. Gift 1:o 1905-04-01 i Düsseldorf med Anna Margareta Fachte, från vilken han 1917 blev skild, född 1876-06-09. Porträttmålarinna. Död 1941-06-15 i Landskrona. Gift 2:o 1940-03-14 på Norska legationen i paris med Ella Bjurstedt, från Norge, född 1908-08-04, dotter av ryttmästaren i norska kavalleriet Benedikt Bjurstedt och hans hustru född Amundsen.

Barn:

 • Johan, född 1906-07-07.
 • Lena, född 1908-10-19 i Paris, Boulogne sur Seine
 • Anna Isabella, född 1911-01-18 i Paris, Boulogne sur Seine.

TAB 9

Gustaf Helmuth, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1843-10-03 på Hyby i likanämnd socken, Malmöhus län. Student i Lund 1861. Hovjägmästare 1878-10-05. KDDO2gr 1884-09-17. Ledamot av riksdagens första kammare 1886–1889. KDDO1gr 1891-09-12. RRS:tAO2kl s. å. RVO s. å. 1/12. Ledamot av Malmöhus läns nötboskaps premieringsnämnd 1892. OII:sJmt 1897-09-18. Död 1917-02-24 i Växjö. Ägde Toppeladugård i Genarps socken, Malmöhus län. Gift 1872-05-26 på nämnda egendom med Ingrid Charlotte Christopherson, född 1847-05-11 på Sallerup i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1921-12-11 i Växjö ]], dotter av Christoffer Christopherson och Elina Smidt.

Barn:

 • Gustaf, född 1872-09-21 i Vevey i Schweiz. Volontär vid skånska dragonregementet 1891-06-15 mogenhetsexamen i Lund 1892-05-30. Sergeant 1893-06-19. Elev vid krigsskolan s. å. 1/8. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 6/12. Löjtnant därst. 1902-01-04. Död ogift 1907-02-23 i Stockholm.
 • Augusta, född 1874-04-22 på Toppeladugård, död 1910-04-25 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift 1894-08-30 på Toppeladugård med generalmajoren i generalitetets reserv, före detta generalmajoren i finska armén, KSO1kl, RJohO, m. m., Ernst Linder, finska adliga ätten nr 193, från vilken hon 1905 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1905-09-13 i Jakobs kyrka i Stockholm med friherrinnan Märta Johanna Fredrika Cederström i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1892-10-20 Lövsta, med kammarherren friherre Louis De Geer af Leufsta, från vilken hon blev skild, född 1866, död 1925], född 1873-11-13 på Lövsta, död 1925-07-15 i Djursholm, dotter av löjtnanten friherre Claes Edvard Cederström, och friherrinnan Märta Leijonhufvud. Gift 3:o 1927-05-06 med Ylva Viveka Trolle i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1912-10-08 Trollenäs, med kommendörkaptenen Erik Valdemar Hermansson Wrangel, från vilken hon 1927-02-10 blev skild, född 1884, död 1927], född 1868-04-25 Åminne

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: