:

Gripenstierna nr 244

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Gripenstierna nr 244

Friherrlig 1755-11-04, introd. 1770. Utdöd 1843-01-21.


TAB 1

Joel Gripenstierna, friherre Gripenstierna (son av Carl Gripenstierna, se adl. ätten Gripenstierna nr 620, Tab. 3), till Kersö i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1726-09-21 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist vid inrikes expeditionen 1743-09-06. Ministcrsekreterare i Petersburg 1750-09-24. Kommissionssekreterare därst. 1752-12-11. Tillika e. kanslijunkare 1753. Friherre 1755-11-04 jämte brodern (sonen 1770 introd. under nr 214). Död 1758-06-23 i Stockholm och begraven i Gripenstiernska familjegraven i Ekerö kyrka. Han efterskänkte 1755 sin kronofordran efter farfadern. Gift 1754-04-28 Ugglebol med Christina Margareta von Numers i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1761-09-27 vice presidenten Johan Olof Rudbeck, i hans 2:a gifte, född 1711, död 1790), född 1731-11-17, död 1779-05-19 i Stockholm, dotter av lagmannen Carl von Numers, och Brita Christina Lundstedt.

Barn:

  • Carl, född 1755. Protokollssekreterare. Död 1817. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl (son av Joel Gripenstierna, friherre Gripenstierna, Tab. 1), till Kersö. Född 1755-07-21 på Ugglebol. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1774. Kopist därst. 1775-09-01. Kanslist 1778. Avsked 1780. Protokollssekreterares titel 1781-02-07. Död 1817-06-26 på Kersö och begraven i Ekerö kyrka. Han ägde även huset nr 13 vid hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan i Stockholm samt Skälby och Barkarby, båda i Järfälla socken, Stockholms län. Gift 1781-01-28 Görväln friherre Rudbeck, och hans 1:a fru, friherrinnan Sigrid Eva Strömberg.

Barn:

  • Eva Christina Carolina, född 1782-01-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1815-11-14 i Stockholm. Gift där 1802-10-15 med presidenten Josua Sylvander, adlad (och friherre) Sylvander, i hans 2:a gifte, född 1769, död 1833.
  • Johan Adolf, född 1786-02-23 i Stockholm, död där 1796-08-17 och begraven i Bromma socken, Stockholms län.
  • Joel, född 1796-03-29 i Stockholm. Student i Uppsala 18113. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Sköt sig under en jakt av vada så illa, att han därav dog 1814-12-29 på Kersö, samt ligger begraven i familjegraven i Ekerö kyrka .

TAB 3

Fredrik Gripenstierna, friherre Gripenstierna (son av Carl Gripenstierna, se adl. ätten Gripenstierna, Tab. 3), till Valla i Vårfrukyrka socken, Uppsala län. Född 1728-12-15 på Signildsberg2 i Håtuna socken, Uppsala län. Volontär vid livgardet 1746-02-22. Vice korpral därst. s. å. 3/10. Rustmästare s å. 30/12. Sergeant vid artilleriet 1747-11-19. Styckjunkare därst. 1748-02-22. Livdrabant 1752-07-14. Friherre 1755-11-04 jämte brodern (introd. 1770 under nr 214). Hovjägmästare 1762-02-04. Avsked från livdrabantkåren s. d. Död 1804-02-25 i Stockholm. Gift 1:o 1759-07-17 Signildsberg med Fredrika Eleonora Ehrenstam, från vilken han 1771-09-10 blev skild1, döpt 1740-07-19 i Stockholm, död 1781-07-16 i Norrköping, dotter av hovrättsrådet Lars Eneroth, adlad Ehrenstam, och Catharina Elisabet Radhe, adlad Gripenstedt. Gift 2:o 1773-09-12 i Vårfrukyrka socken, med Eva Lovisa Ekestubbe i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1760-06-17 Sundby, med ryttmästaren Per Gabriel Falck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1746-09-09 Marsäter, med friherrinnan Hedvig Maria Rehbinder, född 1723-06-29 på Marsäter, död 1757-12-16 Anderstorp

Barn:

  • 1. Carl Vilhelm, född 1761-07-31 (29/7). Volontär vid livdragonregementet 1764-03-23. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1770-06-12. Transp. till Södermanlands regemente 1771-03-11. Fänrik vid Södermanlands regemente 1776-12-18. Livdrabant 1781-04-04. Löjtnant i armén 1789-05-20. Kapten i armén 1793-05-27. Vice korpral vid livdrabantkåren 1795-05-17. Major i armén 1802-12-09. Avsked från livdrabanterna 1803-03-31 och ur armén 1807-12-01. Död barnlös 1843-01-21 på Leksbergs stom nära Mariestad, och med honom utgick friherrl. ätten Gripenstierna på svärdssidan. Gift 1806-09-10 på Årås i Södra Råda socken, Värmlands län med Brita Lisette Nordberg, född 1770-10-06 på Årås2, död där2 1848-01-15, dotter av brukspatronen Per Nordberg och Maria Elisabet Schagerström.
  • 1. Catharina Charlotta, född 1763-10-08, död 1854-08-29 i Stockholm. Gift där 1795-12-01 med krigsrådet Samuel Gustaf Staare, adlad och adopt. Ehrenstam, född 1768, död 1834.
  • 2. Mariana Carolina, född 1775-04-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1851-12-19.

Källor

1At (RA). 2A. Noreen, Släkten Noreen (1917). 3At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: