:

Leijonhufvud nr 26

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Leijonhufvud nr 26

Urgammal frälsesläkt. Introducerad 1625 under nr 33 i dåvarande riddarklassen. Friherrlig 1651-06-17, introducerad 1652.

Genom Sten Erikssons upphöjelse i friherrligt stånd vid konung Erik XIV:s kröning 1561 delades den ursprungliga släkten i tvenne grenar, en adlig och en friherrlig, av vilka den senare nämndes till Gräfsnäs och sedermera erhöll grevlig värdighet 1568 (se grevliga ätten Lewenhaupt). Av den adliga ätten hade en medlem, Abraham Leijonhufvud (tab 5), redan före riddarhusets inrättande blivit upphöjd i friherrligt stånd med Nynäs och Monnois gårdar i Finland till friherreskap, men denna friherrliga ätt utdog med stiftaren själv,


Leijonhufvud F2600.png

Leijonhufvud F2601.jpg

Leijonhufvud F2601.jpg


TAB 1

Kristiern till Brunsberg i Ytterselö socken, Södermanlands län. Köpte jord i Medel-Valla på Selaön 1356-10-28. Var landsdomare i Södermanland 1365-11-06 då han köpte jord i övre Valla och Ytter Äleby i Södermanland. Förekom såsom fastevittne 1373-02-10, 1379-10-18 och 1380-10-26. Var vidervaruman 1379 och 1380-10-25.

Barn:

 • Greger till Brunsberg. Nämnes 1413-09-07 såsom jordägare i Valla på Selaön.

Barn:

 • Kristiern Gregersson till Brunsberg. Erhöll fasta på jord i Ytter-Valla 1425-05-10. Var 1427-03-30 fogde på Oppenstens slott och över dess län. Erhöll gården Gollagaryd och kvarnen Skima i pant av Ragnvald Andersson 1430-11-03 och vistades då på Oppensten. Köpte 1438-03-23 jord i Kvicksta i Toresunds socken, Södermanlands län och var då väpnare. Levde 1439. Gift med [Märta] Pedersdotter, troligen död töre 1436, dotter av Peder Eriksson till Grevsjö, som i vapnet förde ett svart bockhorn i guld, och Kristina Toresdotter (tjurhuvud).

Barn:

 • Greger Kristiernsson. Sålde, tillika med sina syskon, halva Bårarp i Revinge socken, Hallands län till Åke Axelsson (Tott) 1462. Sålde Vestatorp i Floby socken, Skaraborgs län 1462-05-09 och Medel-Valla i Ytterselö socken, Södermanlands län 1463-07-09.
 • Abraham Kristiernsson. Väpnare och riksråd. Död 1499. Se Tab. 2.
 • Kristina Kristiernsdotter. Hon gav tillsammans med sin andra man gårdar för deras sons själ 1484-10-04 och, med sin mans samtycke, Gudmunderyd i Ölmestads socken, Jönköpings län till Vadstena kloster 1485-05-22. Gift 1:o 1453-01-21 med väpnaren Nanne Kärling, född 1432, död före 1460-03-04. Gift 2:o före 1462-05-09 med väpnaren Karl Erengislesson (liljehök) i hans 1:a gifte (gift 2:o före 1493-05-03 med Ingrid Pedersdotter, dotter av Peder Magnusson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck och Benkta Pedersdotter).

TAB 2

Abraham Kristiernsson, (son av Kristiern Gregersson, tab 1), till Brunsberg, Elleholm (Ellholmen) i Arboga landsförs, som han fick med sin hustru, Ekeberg i Lillkyrka socken, Örebro län, och Kvicksta i Toresunds socken, Södermanlands län. Sålde jämte sina medarvingar sin mödemegärd Bårarp i Revinge socken, Hallands län till Åke Axelsson (Tott) 1462. Gav 1471-07-01, till sin hustru i stället för 600 mark, som hon förut fått i morgongåva, en gård i Brunsberg, huvudgården Kvicksta, en gård i Valla mm. Fick 1472-02-12 av Sten Sture för välvillig tjänst, som han Sveriges rike troligen gjort hade, försäkran att få behålla till evärdlig ägo de gods, som herr Broder Svensson och Klas Niclisson till hans behov hade köpt. Fick Ellholmen 1479-02-24. Var närvarande vid en syn 1485-04-29 och beseglade i Arboga ett köp 1488-03-24. Nämnes bland rikets råd 1491-06-20. Tillbytte sig Ekeberg 1492-12-21 av sin hustrus systerson Jöns Jönsson (vingat svärd). Var väpnare 1493-06-19, då han bland riksens råd i Telge stadfäste den 1488 i Reval slutna förlikningen med livländska orden. Deltog 1494-08-12 i Stockholm i svenska riksrådets förbund och förening att fullgöra Kalmar recess. Stadfäste 1494-08-29 bland riksens råd konventionen med Danmark av 1494-05-17 och 1494-05-18. Gav med sin hustru en gård i Arboga till gråbrödraklostret i Arboga 1496. Deltog i förlikningen mellan Sten Sture och svenska riksrådet 1499-02-16 och utfäste bland riksens råd drottning Kristinas morgongåva 1499-02-20, men var död 1499-10-31. Begraven i Arboga kloster. Gift efter 1470-10-07, men före 1471-07-01 då han bekräftade sin morgongåva, med Birgitta Månsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1504-04-14 med väpnaren Anders Persson [vingat svärd], till Ekeberg och Svansholmen), död troligen före 1511-05-18, säkert före 1512-01-19 och begraven i Arboga kloster, dotter av riddaren och riksrådet Magnus Bengtsson (Natt och Dag) och Märta Klausdotter Platå.

Barn:

 • Erik Abrahamsson. Riddare och riksråd. Död 1520. Se Tab. 3.
 • Sten Abrahamsson, till Ekeberg. Var riddare 1499-10-31, då han jämte brodern köpte halva Hagaby i Hjälstads socken, Skaraborgs län. Omnämnes i broderns morgongåvobrev 1512-01-19. Var vittne vid Johan Månssons (Natt och Dag) morgongåvobrev 1514-07-17 och fasteman å Knut Bengtssons morgongåvo 1515-10-22. Död 1516-07-13

TAB 3

Erik Abrahamsson, (son av Abraham Kristiernsson, tab 2), till Ekeberg samt Loholmen i Erska socken, Älvsborgs län. Förekommer som riddare 1499-10-31. Satt i riksrådet vid en dess dom i Stockholm 1509-06-15. Sändes 1509 av Svante Nilsson Sture med viktiga brev till Jakob Ulfsson. Deltog i Borgholms belägring 1510. Var hövidsman på Örebro slott 1511. Var fasteman å herr Sten Stures morgongåva 1511-11-17 i Stockholm. Ståthållare över Västergötland 1512. Hövidsman över Västergötland 1513-01-07. Förekommer under de följande åren bland riksens råd. Var ännu 1518-09-29 hövidsman på Örebro och i Västergötland. Övergick efter Sten Sture den yngres död till konung Kristian och tillfångatogs av den Sturevänliga allmogen, men blev lösslåppt före Stockholms dagtingan. Undertecknade 1520-03-06, bland riksens råd fredsfördraget med Danmark, 1520-09-05 med Sveriges och Danmarks råd konung Kristians försäkran till fru Kristina (Gyllenstierna) och 1520-09-07 med svenska riksrådet Stockholms slotts överlämnande till konung Kristian. Kallas lagman i Värmland och Dalarne, då han 1520-09-07 underskrev rådets förklaring, att riket tillhörde konung Kristian på grund av arv. Halshuggen 1520-11-08 på Stockholms Stortorg. Gift 1512-01-18 i Söderköping med Ebba Eriksdotter (Vasa), död 1549-11-21 i Vreta kloster och begraven i Linköpings domkyrka, dotter av riddaren och riksrådet Erik Karlsson (Vasa) till Norrby och Anna Karlsdotter (av Vinstorpasläkten). Fru Ebba erhöll i morgongåva 1,000 mark örtuger i fasta jordagods. Erhöll 1532-05-06 förläning på alla konungssaker av sina egna lantbor. Erhöll 1536-02-19 Långared och Bergsten i Västergötland i förläning och fick 1536-02-24 tillstånd att återbörda de gärdar, som av hennes föräldrar skänkts till Långareds kyrka. Erhöll 1536-10-06 Glanshammars socken och Vreta kloster i förläning samt 1538-05-24 Bobergs fiärding och 1539-10-11 hela Bobergs härad. Erhöll 1546-10-11 tillåtelse att återbörda de gods biskop Kettil skänkt till Linköpings domkyrka.

Barn:

 • Abraham Eriksson, född 1512 el. 1513. Riksråd och ståthållare. Död 1556. Se Tab. 4.
 • Brita Eriksdotter, född 1514, död 1572-03-25 på Brånäs. Gift 1531-09-00 med riddaren och riksmarsken Gustaf Olofsson Stenbock Stenbock (grevl. ätten Stenbock), född 1504, död 1571.
 • Anna Eriksdotter, född troligen 1515. Föll och slog ihjäl sig på Örebro slott.
 • Margareta Eriksdotter (drottning Margareta Leijonhufvud), född 1516, före 1516-01-25 på Ekeberg, död 1551-08-26 på Tynnelsö och begraven 1560-12-21 på samma gång som sin gemål i Uppsala domkyrka i Gustavianska gravkoret i Uppsala domkyrka förmäld 1536-10-01 i Uppsala med sin moders syssling konung Gustaf I i hans 2:a gifte, född 1496-05-12 (?1497-05-03), död 1560-09-29.
 • Anna Eriksdotter, född troligen 1517, död 1540 på Örebro slott och begraven i Vadstena klosterkyrka. Gift med riksrådet Axel Eriksson (Bielke), i hans 1:a gifte, född omkring 1500, död 1559.
 • Sten Eriksson, friherre och greve född 1518. Se grevliga ätten Lewenhaupt nr 2, tab 1.
 • Märta Eriksdotter, kallad Kung Märta, född posthuma 1520-12-24 på Ekeberg, död 1584-01-15 på Stegeholm och begraven i Sturegraven i Uppsala domkyrka. Gift 1538-03-03 på Nyköpings slott med riddaren och riksmarsken Svante Stensson Sture, greve Sture (Natt och Dag), född 1517, död 1567.

TAB 4

Abraham Eriksson, (son av Erik Abrahamsson, tab 3), till Ekeberg, född 1512 eller 1513. Fick förläning på Hovs län, Östergötlands län 1536-10-06 samt på Skänninge stad och biskopssakerna i Hovs län 1538-06-05. Erhöll förläningsbrev på alla konungssakerna med hans och hans hustrus landbor i riket 1539-01-01 samt på Glanshammars och Lillkyrka snr med all konungslig ränta 1539-02-21. Riksråd i slutet av 1539. Ståthållare på Stockholms slott 1540-07-04. Fick 1542 befallning att försvara Östergötland mot Nils Dacke. Underhandlade med småländska allmogens ombud enligt fullmakt 1542-09-06. »Lutinant» eller närmaste befälhavare över krigsfolket efter riksmarsken 1542-10-12. En av anförarna för krigsfolket på östgötasidan under Dackefejden 1543-03-10. Erhöll förläningsbrev på Varnhems kloster med därunder lydande landbor 1543-05-31 Och på Glanshammars härad med all kunglig ränta 1543-06-01. Förseglade 1544-01-13 såsom väpnare Västerås arvsförening. Lagman i Västergötland 1544. Erhöll förläningsbrev på Skara stad 1550-04-12 och på Segersjö gård i Lännäs socken, Örebro län 1550-04-18. Överste för allt krigsfolket i Viborg 1555-10-27. Tillika ståthållare i Viborg 1556. Död 1556 av slag efter endast fyra timmars sjukdom och skulle enligt konungens önskan begravas i Åbo domkyrka, men gravsattes i Viborg. [G I r.] 'Såsom befallningshavande i Östergötland mot Däcken nedgjorde han en gång i Haddetorps by i Slaka socken 300 man av dennes parti. Höll 1547 jämte sin broder Sten och tvenne andra av riksens råd på konung Gustafs befallning en särskild herredag i Västergötland. Fick 1544-02-17 av sina syskon utan lott och byte Ekebergs gård. Gift 1:o 1538-02-22 i Stockholm med Anna Tott, som fick i morgongåva 1,000 mark örtug i fasta jordagods och 200 gulden till förbättring, död 1552-06-04 på Ekeberg och begraven i Glanshammars kyrka, Örebros län, dotter av riksrådet och hövidsmannen på Kronoberg Åke Göransson Tott, till Eka, Stäringe och Tidön, och hans 2:a fru Märta Bengtsdotter Ulf af Ekolsund. Gift 2:o 1555-02-24 i Arboga med Emerentia Gera, levde 1566, men var död 1568, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Holger Karlsson, till Björkvik och Ållonö, och Beata Nilsdotter Grip.

Barn:

 • 1. Märta levde möjligen 1565.
 • 1. Brita levde möjligen 1565.
 • 1. Erik Abrahamsson Leijonhufvud, född 1551. Riksråd. Född 1616. Se Tab. 5.
 • 2. Ebba, levde möjligen 1565.

TAB 5

Erik Abrahamsson Leijonhufvud, (son av Abraham Eriksson, tab 4), till Ekeberg och Götarsvik i Lillkyrka socken, samt Ådö i Lossa socken, Uppsala län, Lagmansholm i Fullestads socken, Älvsborgs län och Hjälmarsberg i Almby socken, Örebro län. Född i Stockholm 1551 söndagen näst före Mårtensmässan (1551-11-08). Blev vid 11 års ålder jämte sin farbroder och förmyndare, riksrådet, friherre Sten Eriksson på en konung Eriks beskickning till Hessen kvarhållen i Danmark 1563-02-20 samt blev, sedan Sten Eriksson fått resa vidare och erhållit pass till Slesvig 1565-01-20, sänd till herr Peder Bilde samt erhöll undervisning tillsammans med dennes barn. Utväxlad 1568-10-24 mot Mandrup Holck. Blev vid återkomsten till Sverige strax antagen i konung Johan III:s hov, men vistades 1572-02-14–1573-01-10 hos sin kusin hertig Carl på Höjentorp. Var väpnare 1580. Lagman i Närke 1584. Föreslogs till hovråd i mars 1585 (Hra.). Riksråd 1589 (Hra.). Avskedad från dessa ämbeten 1592. Var åter riksråd 1592-12-31. Häradshövding i Närke 1594-06-19. Befalldes 1612-05-25 att till tredjedag jul för angelägna ärenden begiva sig till Stockholm, dit andra rådsherrar voro kallade. Kallas riksråd 1615 och inbjöds att bevista Johan Casimirs bröllop 1615. Död Hastigt och under häftigt nysande 1616-04-27 på Hjälmarsberg och begraven 1615-07-28 i Ekebergsgraven i Glanshammars kyrka, där ock hans båda fruar samt tre döttrar och en son ligga. 'Han följde 1589 jämte flera andra riksens råd med konung Johan III till Reval. Avrådde jämte flera konung Sigismunds återresa till Sverige, för vilket han och de sedermera föllo i konungens högsta onåd, vadan han ock blev avskedad från sina ämbeten. Ledde dock såsom riksråd vid konung Johans bisättning konungens syster, hertiginnan Sofia 1592-12-31. Ingick 1593-01-08 jämte flera riksens råd en inbördes förening med hertig Carl av Södermanland och underskrev 1593 Uppsala mötes beslut. Tog dock sedan, 1598, konung Sigismunds parti och anklagades därför 1600 vid Linköpings riksdag, men anhöll om och fick nåd, dock med villkor, att tills vidare hållas fängslad. Var fri 1604 och bevistade Norrköpings riksdag 1604. Vistades mestadels på sina gårdar och bebyggde Götarsvik och Ådö till säterier.' Han gav på 1580-talet ett halvt hemman Blyberga till prästbord åt kyrkoherden i Lillkyrka, Örebro län. Gift 1:o med Carin Åkesdotter, född 1554-07-17 död 1594-05-00, dotter av riddaren och riksrådet Åke Haraldsson (Soop) och Brita Posse. Gift 2:o 1596-03-00 på Ekeberg med Elisabet Gyllenhorn, född 1573-11-17, död 1648-08-16 och begraven 1648-12-03 i Ekebergsgraven i Glanshammars kyrka. Hon gav två altarkläden och en mässhake till Glanshammars kyrka. Dotter av fänriken Arent Jonsson Gyllenhorn, och Anna Björnsdotter (Bååt).

Barn:

 • 1. Brita, död före fadern och begraven i Ekebergsgraven i Glanshammars kyrka
 • 1. Abraham, friherre Leijonhufvud, friherre till Nynäs i Nousis socken och Monnois i Lemo socken, båda i Finland, samt herre till Ekeberg, vilket han ägde redan 1612. Född 1583-03-22 på Ekeberg. Page hos hertig Carl till år 1600, då han reste till Holland och Frankrike. Hemkom 1604 före 1604-10-18 och antogs åter i dåmera konung Carl IX:s tjänst. Ståthållare 1607-12-08 över Arboga och Köpings län med Lindes och Noraskoga bergslager såsom ock gamla Noreberg och Väster Silverbergslagen. Legat till Frankrike 1610-03-19. Friherre 1610-04-22 med Nynäs och Monnois gårdar till friherrskap samt med ett vapen helt olika det nuvarande friherrlig Leijonhufvudska eller, förutom hjärtskölden med de tre lejonhuvudena, fyra sköldar eller tält med i första och flärde skölden en björn i naturlig färg i vitt fält och i andra och tredje en vit oxe med en röd ros och två gröna blad i munnen i blått fält samt två hjälmar med förgyllda kronor, den ena med ett gult lejonhuvud mellan tvenne gula och blå buffelhorn och den andra med ett björnhuvud i naturlig färg mellan svarta och vita dylika horn. Var legat till England och Skottland. Lagman i Närke 1614. Kommissarie 1615-01-25 till Älvsborgs lösens uppbärande i hertig Carl Filips furstendöme. Riksråd 1617-01-31. Utskrivningskommissarie i Jönköpings län 1617-02-01. Mönstringsherre i Kalmar län 1618-03-05. Död barnlös 1618-10-07 Sundby, etter mycken sjuklighet och slöt således själv sin ointroducera friherrlig ätt samt begraven 1619-01-06 i en dyrbar kopparkista i familjegraven under Lillkyrka kyrka, Örebro län, där ett monument år uppfört över honom. Gift 1612-12-08 på Stockholms slott, då konung Gustaf II Adolf höll bröllopet, med Beata Sparre i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1624 med riksrådet och guvernören Carl Bonde, friherre Bonde, i hans 2:a gifte, född 1581, död 1652), född 1584-08-29 på Sundby, död 1655-11-04 i Stockholm och begraven i en dyrbar kopparkista i familjegraven i Lillkyrka kyrka, dotter av rikskansleren Erik Sparre (Sparre af Rossvik) och grevinnan Ebba Brahe, (nr 1). Beata Sparre förordnade i sitt testamente att efter hennes död Ekeberg med underlydande skulle tillfalla hennes 1:e mans halvbror Gustafs son Abraham.
 • 1. Åke, född efter 1583-03-22, död före 1610-12-10. 1. En son, död ung före fadern och begraven i Ekebergsgraven i Glanshammars kyrka
 • 1. Två döttrar, döda unga före fadern och begraven i Ekebergsgraven i Glanshammars kyrka
 • 2. Erik, född 1596, död före fadern.
 • 2. Gustaf, friherre Leijonhufvud, född 1597. Landshövding. Född 1658. Se Tab. 6.
 • 2. Sten, död ung, troligen på Hjälmarsberg, och begraven 1622-09-15 i Ekebergsgraven i Glanshammars kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Johan, född 1605-05-19. Var extra ordinarie hovjunkare hos konungen 1623 och 1624. Hovjunkare hos drottningen 1625. Var 1625 fänrik vid Gustaf Horns regemente. Död 1625 i Reval och begraven i Reval.

TAB 6

Gustaf, friherre Leijonhufvud, (son av Erik Abrahamsson Leijonhufvud, tab 5), herre till Ådö, Lagmansholm och Hjälmarsberg samt Hökerum i Vings socken, Älvsborgs län, Hageby i Svenneby socken, Skaraborgs län, Brunnby i Irsta socken, Västmanlands län och Hulteby i Småland. Född 1597 på Ekeberg. Uppvaktande hos drottningen och hennes moder 1621, medan konungen var utom riket. Blev 1625 under nr 23 (näst före nr 17) introducerad i dåvarande riddarklassen, varefter han bevistade flera riksdagar. Utskrivningskommissarie 1633-04-00, vilken befattning han innehade flera gånger. Landshövding i Närke och Värmland 1634-10-04 och i Örebro län allena 1639-03-16 och 1640-04-17. Avsked 1648-02-29. Friherre 1651-06-17 och skulle skriva sig friherre till Ekeberg (introducerad 1652 under nr 26). Död 1658-01-06 troligen på sin gård Kärrtorp i Västergötland och begraven 1659-08-20 i det av honom uppförda gravkoret i Almby kyrka, Örebro län, där hans båda fruar äro begravna och där hans vapen ses och sorgefanor efter honom uppsattes. Han gav vid sin moders begravning 1648-12-08 till Glanshammars kyrka en silverkanna och en förgylld silverkalk med patén samt skänkte 1656-01-13 till Almby kyrka en mässingsljuskrona. Ägde förutom ovannämnda gårdar tomter i Örebro, Arboga och Torshälla samt över 229 lantgårdar. Gift 1:o 1618-07-12 Sundby med sin broders svägerska Catharina Sparre, född Sundby 1588-12-25, död 1652-06-28 på Hjälmarsberg och begraven 1653-02-20 i Almby kyrka, dotter av rikskansleren Erik Sparre (Sparre af Rossvik) och grevinnan Ebba Brahe. Gift 2:o 1656-05-15 Säby med Catharina Posse, död i barnsäng 1657-03-05 på Hjälmarsberg och begraven 1657-08-16, dotter av kaptenen Nils Posse, och Anna Stake.

Barn:

 • 1. Erik, född 1621. Överste. Död 1662. Se Tab. 7
 • 1. Ebba, född 1622-03-03 på Hjälmarsberg, död 1651-01-04 och begraven 1651-03-09. Gift 1643-08-13 på Örebro slott med sin mosters styvson, riksrådet och presidenten, friherre Christer Bonde, i hans 1:a gifte, född 1621, död 1659.
 • 1. Elisabet, född 1623-05-09 på Hjälmarsberg, död ogift.
 • 1. Margareta, född 1625-05-22 på Hjälmarsberg, död 1645-08-30 och begraven (At (KrAB).) 1645-11-16 i Badelunda kyrka, Västmanlands län. Gift 1643-08-13 på Örebro slott med riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, i hans 1:a gifte, född 1618, död 1693.
 • 1. Beata, född 1626-07-11 på Ådö, död 1692-02-16 och begraven 1692-05-29 i Linköpings domkyrka. Gift 1655-10-16 i Stockholm med landshövdingen, friherre Ture Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg, i hans 2:a gifte, född 1614, död 1669.
 • 1. Abraham, född 1627. Landshövding. Död 1676. Se Tab. 53
 • 1. Catharina, född 1628-10-28 på Hjälmarsberg, död 1659. Gift 1652-05-16 på Hjälmarsberg med riksrådet Johan Mauritz Wrangel, friherre Wrangel af Lindeberg, i hans 2:a gifte, född 1616, död 1665.
 • 1. Brita, född 1630-03-25 på Hjälmarsberg, död ogift 1650-08-10.
 • 2. Anna Catharina, född 1657 på Hjälmarsberg, död späd före modern.

TAB 7

Erik, (son av Gustaf, friherre Leijonhufvud, tab 6) 'den starke kallad' till Ådö. Född 1621 "Vi på Ådö. Student i Uppsala 1637-02-22. Utländska resor 1640–1644. Var kammarherre 1645–1647. Överstelöjtnant vid Henrik Horns regemente Tavastehus ryttare 1648-06-28–1651-03-20. Överstes grad och lön 1651-05-27. Tjänstgjorde vid hovet 1656. Överste för ett regementet till häst i Skåne 1658-04-29. Överste först för ridderskapet och adelns rusttjänst i Finland och Ingermanland 1659-01-22, sedan för samma rusttjänst i Sverige och Finland 1661-03-02. Död 1662-10-04 på Ådö, begraven 1663-07-12 i Storkyrkan (At (So.).) i Stockholm samt sedan förd till familjegravkoret i Almby kyrka. Han gav altartavla och predikstol till Blidö kapell. Gift 1647-07-27 i Stockholm med Christina DoroteaBanér, friherrinna Banér, född 1626-02-01 i Stockholm, död i Stockholm 1696-10-02 och begraven i Banérska graven Uppsala domkyrka, dotter av riksmarskalken Axel Gustafsson Baner (nr 17) och hans 1:a fru Barbro von Saletta.

Barn:

 • Christina Maria, född 1648-03-03 i Leipzig, död 1724. Gift 1677-06-00 med sin mosters mans svåger, riksrådet och presidenten, friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, i hans 3:e gifte, född 1617, död 1690.
 • Catharina, född 1649, död 1649
 • Axel Gabriel, född 1650. Landshövding. Död 1732. Se Tab. 8.
 • Gustaf Carl, född 1651-11-25 i Stockholm, död 1652 och begraven 1652-02-08 i Riddarholmskyrkan
 • Anna Margareta, född 1653-06-18 i Stockholm, död 1657-12-02 på Ådö.
 • Sigrid Catharina, född 1654-07-18 i Stockholm, död 1744-08-00 Vasa och begraven 1744-08-30. Gift 1703-07-23 på Vasa med manrichtern i Estland Gustaf Lode från Livland, i hans 2:a gifte, född 1633, död 1705.
 • Carl Gustaf, född 1655-07-31 på Blidö, död 1662-11-23 och begraven i Almby kyrka
 • Abraham Johan, född 1657-08-19 på Blidö, död 1660 före 1660-12-16 och begraven i Riddarholmskyrkan
 • Barbro Christina, född 1658-09-18 på Ådö. Död 1676-10-00 i Stockholm (själaringning 1676-10-30 i Jakobs kyrka ).
 • Ebba Margareta, född 1662-06-13 i Stockholm, död 1662 och begraven i Almby kyrka

TAB 8

Axel Gabriel, (son av Erik, tab 7), till Ådö samt Hammarskog i Dalby socken och Vasa i Skepptuna socken, (båda i Sth.). Född 1650-11-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1665-08-09 och i Heidelberg 1669. Återkom från sina utländska resor 1671. Kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1672. Assessor i kommerskollegium 1673-06-07. Tjänstlös (Ak.) 1679-06-23. Landshövdings karaktär 1720-04-12. Död 1732-12-01. Han försålde Ådö m fl fastigheter. Har skrivit sin självbiografi, tryckt i Anekdoter om märkvärdiga svenska män (1770). Gift 1:o 1673-08-05 i Riddarholmskyrkan i Stockholm med friherrinnan Elsa Ebba Bielkenstierna, född 1652-07-15 i Stockholm, död i Stockholm 1675-12-11 efter barnsäng och begraven 1676 i Erstaviksgraven i Riddarholmskyrkan, där numera Bernadotteska konungagraven är tillredd, dotter av riksrådet och amiralen Claes Hansson, friherre Bielkenstierna, och friherrinnan Barbro Natt och Dag. Gift 2:o 1677-07-24 i Stockholm med sin systers styvdotter, friherrinnan Maria Christina Gyllenstierna af Lundholm, född 1649-03-25 i Stockholm, död 1709-03-10 på Ådö och begraven 1709-09-10 i Possegraven i Dalby kyrka, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, och hans 1:a fru, friherrinnan Anna Maria Posse af Hedensund.

Barn:

 • 1. Knut, herre till Erstavik. Född 1674-07-16 i Stockholm (At (L.).). Student i Uppsala 1685-10-17. Reste 1693 till Holland för att fortsätta studierna och i början av 1694 till Paris. Kapten reformé vid generallöjtnanten Greders tyska infanteriregemente i fransk tjänst 1694. Fänrik vid svenska livgardet 1695-06-18. Löjtnant vid svenska livgardet 1696-02-07. Korpral vid livdrabanterna 1700-04-03. Adjutant vid livdrabanterna 1696-09-14. Generaladjutant 1696 Konfirmationsfullmakt 1696-11-18. Död ogift 1700-11-20 i slaget vid Närvä vid konung Carl XII:s sida och medelst ett skott i huvudet. Begr. 1700-11-20 på konungens bekostnad i Riddarholmskyrkan. Fadern uppsatte där över honom ett marmorepitafium med latinsk inskrift och Leijonhufvudska vapnet samt lät över honom slå en skådepenning, på vars ena sida ses hans bröstbild med namn och titel och på den andra, förutom en devis ('perenne virebit virtutis decus') jämte födelse och dödstid, ett lejon hållande ett svärd i högra och en lagerkrans i vänstra tassen. 'Under sina utrikes resor blev han en gång i Flandern överfallen av ett spanskt rövarparti. Deltog med utmärkelse i flera krigsföretag, så i utländsk som svensk tjänst.'
 • 1. Christina Ebba, född 1675-12-00 i Stockholm, död 1727-08-17 Traneberg s socken, Skaraborgs län. Hon ägde jämte fadern Säby i Järfälla socken, Stockholms län. Gift 1:o 1700-07-08 på Ådö med livdrabanten Fredrik von Preutz, född 1675, död 1701. Gift 2:o 1704 med hovrättsrådet, friherre Hans Georg Strömfelt i hans 1:a gifte, född 1676, död 1733.
 • 2. Anna Elisabet, född 1678-07-29, död 1680-12-09.
 • 2. Catharina Ingeborg, född 1679-06-19, död 1685-04-22.
 • 2. Erik Gustaf, född 1681-11-19 på Hammarskog,
 • död 1689-05-05 i Stockholm och begraven i Possegraven i Dalby kyrka.
 • 2. Johan Abraham, född 1683-03-15, död 1684. 2. Axel Gabriel, född 1684. Överste. Död 1739. Se Tab. 9
 • 2. Carl Leonard, född 1686. Överstelöjtnant. Död 1643. Se Tab. 23.

TAB 9

Axel Gabriel, (son av Axel Gabriel, tab 8), till Hammarskog i Dalby socken, Stockholms län. Född 1684-11-12 Ådö. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1697. Avsked 1701-12-18. Student i Uppsala 1702-11-10. Volontär vid bremiska regementet 1703. Gefrejter vid bremiska regementet 1703. Furir och förare 1704. Fänrik 1705-01-15. Kapten vid pommerska infanteriregementet 1707-05-03 och vid bremiska dragonregementet 1708 -07-00. Tillika generaladjutant hos generalmajor Krassow. Ryttmästare vid bremiska kavalleriregementet 1710-05-06. Generaladjutant vid Nils Gyllenstiernas armékår 1710 och vid Bohuslänska armén 1711-08-23. Överstelöjtnant vid halländska infanteriregementet 1712-01-29. Konfirmationsfullmakt 1712-04-30. Tillförordnad kommendant i Halmstad 1712. Överste för halländska infanteriregementet regemente 1717-12-07. Avsked före 1721. Var 1723–1737 överste på exspektans vid Upplands regemente. Död 1739-01-20 på Hammarskog och begraven i Dalby kyrka. Gift 1714-11-09 med grevinnan Eleonora Wachtmeister af Johannishus, född 1686-04-10, död 1729-01-06, dotter av kunglig rådet och generalamiralen friherre Hans Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Johannishus, och grevinnan Sofia Lovisa von Ascheberg.

Barn:

 • Axel Gabriel, född 1715. Kapten. Död 1781. [[#TAB 10. Sofia Lovisa, född 1717-07-12 i Karlskrona, Död 1759-12-00 Johannesberg. Gift 1743-07-22 på Vittskövle i likan, socken, Kristianstads län med kaptenen, friherre Johan Adolf Makeléer (Maclean), född 1694, död 1761|Se Tab. 10. Sofia Lovisa, född 1717-07-12 i Karlskrona, Död 1759-12-00 Johannesberg. Gift 1743-07-22 på Vittskövle i likan, socken, Kristianstads län med kaptenen, friherre Johan Adolf Makeléer (Maclean), född 1694, död 1761]]
 • Hans, född 1718-10-30. Student i Uppsala 1732-11-10. Furir vid Upplands regemente 1736-01-20. Livdrabant 1737-04-30. Konfirmationsfullmakt 1741-08-15. Vice korpral vid drabantkåren 1744-12-21. Avsked 1749-11-22. Intagen på krigsmanshuset (At (KrAB).) 1756-08-05. Död ogift 1791-10-30, i Vadstena och begraven i Vadstena 1791-11-08. Sålde jämte sina bröder Hammarskog 1743.
 • Erik Rutger, född 1720. Kapten. Död 1769. Se Tab. 19
 • Eva Eleonora, född 1725-09-22, död ogift 1781-08-15 i Stockholm och begraven på Riddarholmens kyrkogård.

TAB 10

Axel Gabriel, (son av Axel Gabriel, tab 9), född 1715-12-30 i Halmstad. Volontär vid Västmanlands infanteriregemente 1731-09-08. Förare vid Upplands regemente 1733-12-06. Fänrik 1736-12-15. Sekundlöjtnant 1742-04-02. Premiäriöjtnant 1743-05-18. Avsked 1748-12-14. Var 1750 kaptenlöjtnant vid. Nylands infanteriregemente. Död 1781-03-25 på Kårböle kaptensboställe i Helsinge socken. Han bevistade fälttåget i Finland på 1740-talet. Ägde Sundsberg i Kyrkslätts socken, i Finland Gift 1741-06-07 på Isnäs (Pernu kyrkoarkiv.) i Pernå socken med Lovisa Taube, född 1721-10-26, död 1774-06-25 på Sundsberg och begraven i Kyrkslätts kyrka, dotter av överstelöjtnanten Otto Ernst Taube, och hans 2:a fru Johanna Aminoff.

Barn:

 • Gustaf, begraven 1759 i Kyrkslätts kyrka. Eva, född 1752-04-10 på Sundsberg, död på Sundsberg 1761-02-22 och begraven i Kyrkslätts kyrka
 • Erik Abraham, född 1753. Överstelöjtnant. Död 1807. Se Tab. 11.

TAB 11

Erik Abraham, (son av Axel Gabriel, tab 10), till Kerisalo i Jorois socken, samt Haga och Rehakka i Janakkala socken. Född 1753-12-11 Sundsberg Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1760. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1765-06-15. Fanjunkare vid den då i Finland uppsatta lätta dragonkåren 1770-08-04. Kornett lätta dragonkåren 1772-01-15. Löjtnant vid samma kår eller livgardet till häst 1773-08-23. Genom byte kapten vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1774-08-11. Premiärmajor vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1783-08-19. Överstelöjtnant 1786-05-31. Tjänstfri efter krigets slut 1791 och bodde sedan på Mustiala i Tammela sn. Död 1807-01-28 i Åbo och begraven på Tammela kyrkogård. 'Han bevistade hela 1788–1790 års krig och anförde då regementet såsom chef, 1789 till lands och 1790 till sjöss, samt erhöll 1790 efter stora sjöbataljen 1790-05-00 månad för Fredrikshamn den större medaljen för tapperhet tul sjöss.' Gift 1781-05-03 Hedvigsberg Burghausen, född 1763-12-23, död 1838-12-06 Haga

Barn:

 • Lovisa Juliana, född 1782-10-22 i Rautalampi, död 1851-03-23, i Tavastehus och begraven på Janakkala kyrkogård. Gift 1807-01-03 Mustiala
 • Axel Gabriel, född 1784-05-19 i Savolaks. Student i Åbo (Köpings kyrkoarkiv.) 1798-06-16 och i Uppsala 1799-10-29. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1802-02-24. Kapten i armén 1808-08-23. Avsked 1809-10-10. Död ogift 1809-10-17 i Åbo.
 • Helena Margareta, född 1789-01-21 på Mustiala, död ogift 1811-03-17 i Stockholm.
 • Erika Elisabet, född 1790-07-28 på Mustiala. Stiftsjungfru. Död ogift 1874-06-08 på Haga och begraven på Janakkala kyrkogård.
 • Hedvig Eleonora, född 1793-03-05 på Mustiala. Stiftsjungfru. Död 1878-12-20 på Haga och begraven på Janakkala kyrkogård. Gift 1812-09-17 på Haga med kaptenen, friherre Gustaf Reinhold Boije af Gennäs, född 1784, död 1852.
 • Herman Bernt, född 1794-06-11 på Mustiala, död 1795-05-01 på Mustiala och begraven i Tammela.

TAB 12

Axel Gabriel, (son av Axel Gabriel, tab 10), född 1755-05-16 Sundsberg Volontär vid änkedrottningens livregemente 1763-09-24. Rustmästare 1763-10-03. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1763-09-24. Stabsfänrik 1770-10-31. Löjtnant 1776-03-27. Stabskapten 1782-10-07. Stabsadjutant hos kommenderande generalen i Finland 1783-04-30. Kapten vid regementet 1785-12-14. Major i armén samt överadjutant hos generalen en chef i Finland 1787-06-30. Major vid änkedrottningens livregemente 1792-12-12. Överstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente 1796-08-21. RSO 1797-11-01. Tillförordnad landshövding i Nylands och Tavastehus län 1801. Tillförordnad kommendant på Sveaborg tre månader 1807. Överste och chef för Sveaborg regemente 1808-02-25. Fången vid Sveaborgs kapitulation 1808-05-03 Överste vid Hälsinge regemente med exspektans lön 1812-02-04. Riddarhusdirektör 1815-07-00. Ledamot av frimurarebarnhusets direktion 1817-05-17 och av krigshovrätten 1819–1823. RCXIII:sO 1819-01-28. Död 1826-11-09 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. Han bevistade 1788–1790 finska kriget. Ägde hus i Stockholm. Gift 1:o 1787-05-06 i Helsingfors med Lovisa Fredrika Sohlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1775-04-25 i Karlskrona med överstelöjtnanten Jakob Sahlstedt, adlad Salsvärd, född 1736, död 1785), född 1756-06-04, död 1798-03-22 i Helsingfors, dotter av skeppsbyggmästaren Harald Sohlberg och Catharina Lind. 2:o 1806-06-12, i Stockholm med Maria Fredrika von Spången, född 1773-11-25 Hertonäs

Barn:

 • 2. Lovisa Fredrika, född 1807-04-28 på Sveaborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-04-22 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård Stockholms län.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1808-07-13 i Helsingfors, död 1809-07-17 Mustiala
 • 2. Margareta Sofia, född 1810-11-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död i Stockholm 1867-04-03 och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1830-12-18 i Solna med kammarherren Axel Åke Belfrage, från vilken hon 1849 blev skild, född 1796, död 1885,
 • 2. Axel Gabriel, född 1812. Kabinettskammarherre. Död 1897. Se Tab. 13.

TAB 13

Axel Gabriel, (son av Axel Gabriel, tab 12), född 1812-09-17 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1827-06-01. Utexaminerad 1831-12-16. Fänrik i Svea livgarde 1832-01-20. Fänrik vid Svea livgarde 1836-08-10. Löjtnant i Svea livgarde 1842-02-23. Löjtnant 1842-04-20. Åtföljde gardesfältbataljonen till Skåne och Fyen såsom brigadadjutant vid reservbrigaden 1848. Kapten i regementet 1851-04-22. Adjutant hos konung Oskar I 1854-11-14. Uppvaktande hos prins Napoleon vid dennes besök i Sverige 1856. RFrHL 1856-09-16. Kabinettskammarherre 1857-04-23. Ledamot av arméns fullmäktige 1857–1865. RSO 1859-04-28. Överstelöjtnant 1859-05-04. Tjänstgjorde hos generalguvernören i Finland, fältmarskalken, greve von Berg vid dennes besök i Sverige 1860. RRS:tAO2kl m kr 1860-04-01. Överste och sekundchef för ovann livgarde 1862-04-08. RSOmbr. 1863-06-06. KSO1kl 1867-06-04. Generalmajor i armén 1867-07-05. StkDDO 1869-07-28. Avsked från livgardet 1873-01-14. Ordförande i föreningen för frivillig sjukvård i fält 1873–1883. Banérförare vid KMO 1878-12-01. KNO1kl 1878-12-01. KmstkNO 1887-04-25. Avsked från banérförarbefattningen 1887-11-30. Avsked från armén 1891-03-13. Död 1897-07-11 På sin egendom Örnäs i Västra Ryds socken, Uppsala län och ligger Jämte sin fru begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm. Ägde dessutom del i Elvestorps bruk i Grythytte socken, Örebro län och hus i Stockholm. Gift 1845-12-04 i Stockholm med friherrinnan Christina Johanna Eva Emerentia Rålamb, född 1825-01-01 i i nämnda stad, död 1901-12-20 på Örnäs, dotter av kammarherren, friherre Claes Gustaf Rålamb, och friherrinnan Emerentia Charlotta Augusta von Lantingshausen.

Barn:

 • Eva Fredrika Emerentia, född 1848-03-04 i Stockholm. Död 1940-01-26 i Oscars förs, Stockholm (db nr 25). Gift i Stockholm 1867-10-22 med godsägaren, greve Carl Johan Trolle-Bonde, född 1843, död 1912.
 • Axel Gabriel, född 1849. Ryttmästare. Död 1925. Se Tab. 14.
 • Anna Sofia Margareta, född 1851-06-17 och död 1854-05-01 i Stockholm samt begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm.
 • Erik Gustaf, född 1853. Domänintendent. Se Tab. 17
 • Märta Christina Lovisa, född 1854-07-17 Sundby, död 1924-06-08 i Stockholm och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm. Gift 1885-04-14 i Stockholm med ryttmästaren, greve Carl August Fersen Gyldenstolpe, född 1846, död 1891.
 • Sten Abraham, född 1856-09-13 på Sundby, död 1858-03-14 i Stockholm och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm.
 • Carl Greger, född 1859-10-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Beskewska skolan i Stockholm 1878-05-24. Volontär vid Svea livgarde 1879-03-31. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-11-01. Underlöjtnant i Svea livgarde 1880-11-12 och vid detsamma 1881-06-03,. Genomgick krigshögskolan 1882–1884. Aspirant i generalstaben 1885–1887. Löjtnant 1887-07-04. Repetitör vid skjutskolan vid Rosersberg 1888. Ordonnans officer i 4. fördelningens och militärdistriktets stab 1890-08-15–1894-11-01. Uppvaktande hos prins Christian av Danmark under dennes besök i Stockholm 1891. RDDO 1891-04-18. 2. lärare vid ovann. skjutskola 1894. Kapten i Svea livgarde 1899-04-07. RSO 1901-11-30. Överadjutant och major vid generalstaben 1903-01-27. Militärattaché vid beskickningen i S:t Petersburg 1903-06-30. Överstelöjtnant i armén 1905-08-07 och vid 2. livgrenadjärregementet 1906-02-02. Återkallad från militärattachébefattningen i S:t Petersburg 1907-10-14. RRS:tAO2kl m br 1908-05-26. OffFrHL 1908-09-25. Tillförordnad chef för Norrbottens regemente 1908-11-27. Överste och chef för Norrbottens regemente 1908-12-12. Avsked 1911-03-11. Souschef i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1911. Död ogift 1918-06-10 i Kungsholms förs, Stockholm ]] och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm.
 • Broder Knut, född 1863-07-04 i Stockholm. Död 1936 i Grennaforsa i Moheda socken, begraven i Västra Ryds socken, Stockholm (db nr 10)

TAB 14

Axel Gabriel, (son av Axel Gabriel, tab 13), född 1849-12-29 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-03-16. Utexaminerad 1872-03-30. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1872-04-05. Tjänstgjorde vid generalstabens militärstatistiska avdelning 1876–1878. Löjtnant 1880-05-28. SiamVEO5kl 1887. Ryttmästare 1890-04-18. RSO 1892-10-07. Avsked 1902-06-13. Död 1925-05-16 på Norra Grennaforsa i Moheda socken, Kronobergs län (Kungsholms förs, Stockholm, db) och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm. Ägde Sjöberg i Sollentuna socken, del i Lindö i Vallentuna socken och i Harg i Skånella socken (alla i Sth.), Orrhammar i Flens socken, Södermanlands län och Norra Grennaforssa i Moheda socken, Kronobergs län. Gift 1886-02-13 i Stockholm med grevinnan Ebba Wachtmeister af Johannishus, född 1858-12-29 i Karlskrona, död 1941-12-29 i Hornsö i Långemåla förs, Kalmar län (Fliseryds förs, Kalmar län, db nr 24), Jordfäst och begraven i Stockholm, dotter av landshövdingen, greve Hans Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Ebba De Geer af Finspång.

Barn:

 • Hans Valter, född 1890. Extra jägmästare. Se Tab. 16

TAB 15

Axel Gabriel, (son av Axel Gabriel, tab 14), född 1887-11-12 Skällnora. Mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1906-05-18. Studentexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1906-05-18. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1908. Utexaminerad 1910-10-20. Arrenderade Stav i Floda socken, Södermanlands län 1913–1917. Förvaltare vid Bredsjö säteri i Järlåsa socken, Uppsala län 1917–1918. Assistent vid Johannishus skogsförvaltning 1919. Ägde Snapparp i Laholms landsförs 1920–1923. Anställd vid Johannishus fideikommissegendoms skogsförvaltning Blekinge län sedan 1924-10-01. Assistent hos statens läantbruksingenjör i Östergötlands län. Se Biografica. Gift 1920-07-03 i Ronneby (Nättraby förs Blekinge, vb) med Anna Elsa Augusta Kruse, född 1898-06-16 på Göholm i Listerby socken, Blekinge län, dotter avgodsägaren Ludvig Magnus Kruse och Anna Amalia Lilienberg.

Barn:

 • Axel Gabriel, född 1921-04-28 i Karlskrona, liksom systern (Nättraby förs, Blekinge, fb) Banktjänsteman.
 • Anna Margaretha , född 1923-03-23 i Karlskrona (Nättraby förs, Blekinge, fb).
 • Sten Erik Magnus, född 1929-05-10 i Karlskrona (Hjortberga förs, Blekinge, fb). Lantmästare. Äger och bebor Restad (Söderköping).

TAB 16

Hans Walter, (son av Axel Gabriel, tab 14), född 1890-08-29 Harg. Mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1908-05-18. Studentexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1908-05-18. Officersvolontär vid Södermanlands regemente 1909-04-01. Reservofficersvolontär 1910-05-09. Korpral 1910-05-14. Distinktionskorpral 1910-10-01. Student vid Uppsala universitet 1910-10-17–1912. Reservofficersexamen 1911-08-29. Fanjunkare 1911-09-15 gift Underlöjtnant i Södermanlands regementes reserv 1911-12-30. Elev vid Klotens skogsskola 1912-10-01. Utexaminerad 1913-08-30. Elev vid skogsinstitutet 1913-10-02. Utexaminerad 1916-01-10. Extra jägmästare i Ume distrikt 1916-05-30. Extra skogsingenjör i Ume skogsvårdsområde 1916-06-01–1916-11-30. Löjtnant 1917-02-09. Amanuens hos domänstyrelsen 1917-01-13–1917-05-07. Assistent i Kalix revir 1917-05-18–1817-12-31, i Frostvikens revir 1918-05-27 och i Jönköpings m fl revir 1921 Avsked ur krigstjänsten 1919-08-29. Skogsindelningsassistent i Smålands och Södra distrikten 1923. Gift 1919-04-02 i Engelbrekts förs Stockholm, med Anna Dyberg, född 1896-05-08 i Stockholm, dotter avjustitierådet Vilhelm Dyberg och Malin Gunilla Åberg. Utexaminerad från Anna Sandströms högre läarinneseminarium och innehade sedan lärartjänst till 1919.

Barn:

 • Carl Axel Vilhelm, född 1920-01-01 i Strömsund i Ströms socken, Ströms förs, Jämtlands län. era Trygg-Hansa. Se Biografica.
 • Ebba Ulrika (Ulla), född 1923-07-16 i Bankeryds förs, Jönköping.
 • Eva Gunhilda, född 1925-05-20 i Växjö stadsförs. Leg. sjukgymnast.
 • Lennart Walter, född 1929-07-12 i Växjö.
 • Anna Barbro, född 1932-08-01 i Växjö stadsförs. Vävlärarinna.


TAB 17

Erik Gustaf (son av Axel Gabriel, tab 13), född 1853-03-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1874-05-23. Student i Uppsala 1874-09-15. Jur. prelliminärexamen 1875-09-14. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1876–1878. Förvaltare Örnäs 1879–1880 och Kjesäter 1880 –1882. Arrenderade Örnäs 1883–1903. Kontrollör vid maltdryckstillverkningen i Uppsala län 1903–1905. Domänintendent i Uppsala län 1905-10-131926. RVO 1913-06-06. RNO 1926-07-15. Ägde en tid genom sitt gifte del i hemman i Ludgo socken, Södermanlands län. Gift 1888-04-11 Granhammar med sin kusin friherrinnan Louise Emerentia Ottilia Rålamb, född 1861-12-14 på Granhammar, dotter avgodsägaren, friherre Erik Axel Rålamb, och hans 1:a fru Lovisa Carolina Ottilia Adelborg.

Barn:

 • Eva Ottilia, född 1895-02-16 i Stockholm, stiftsjungfru.
 • Carl Axel Sigfrid, född 1896-10-06 på Örnäs. Studentexamen i Uppsala 1917-05-22. Reservofficersaspirant vid Upplands artilleriregemente 1918-10-20. Student i Uppsala 1918–1919. Reservofficersexamen 1920-08-25. Elev vid skogshögskolan 1920. Fänrik i Upplands artilleriregementets reserv 1920-12-31. Underlöjtnant Upplands artilleriregementet 1923-01-13. Utexaminerad från skogshögskolan 1923-05-07 Löjtnant i Upplands artilleriregementets reserv 1927-11-11 och i Bodens artilleriregementets reserv 1928-01-01. Se Tab. 18 1/4.
 • Stig Abraham, född 1900-11-27 på Örnäs. Studentexamen i Uppsala 1920-05-27. Elev vid tekniska högskolan 1921-08-20 och vid bergshögskolan 1923-09-10. Utexaminerad bergsingenjör 1926-06-30. Efter studieresor anställd hos ingenjörsfirman Hytterberg & Tillberg 1928. Se tab 18 1/2
 • Louise Sofie, född 1904-09-10 i Uppsala.

TAB 18

Erik Gabriel, (son av Erik Gustaf, tab 17), född 1893-01-14 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1911. Reservofficers volontär vid Upplands artilleriregementet 1911. Student i Uppsala 1912. Elev vid krigsskolan 1913–1914. Underlöjtnant i Upplands artilleriregementets reserv 1914-12-31. Jur. kand. 1918. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1918. Löjtnant 1918-10-25. Biträde hos domhavandena i Kalix domsaga 1918–1919 och i Västerbergslags domsaga 1919–1921. Vice auditör vid truppförbanden i Boden 1919-04-04. Avsked därifrån 1919. Förste notarie 1919. Tillförordnad domhavande första gången 1920. Extra ordinarie notarie och fiskal i Göta hovrätt 1921. Assessor i nämnda hovrätt 1924-11-05. Fiskal vid nämnda hovrätt 1928-11-26. Avsked från fiskalsbefattningen 1930-07-04. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1930-07-14. T.f. revisionssekreterare 1932-12-30 från och med 1933-01-01 till och med 1933-06-30. Kapten i Norrlands artilleriregementes reserv 1933-09-16. Ord. revisionssekreterare 1933-09-16. Förordnad till häradshövding i Västra Göinge domsaga 1936-04-24 från och med 1936-07-01. Inspektor för Samrealskolan i Hässleholm 1938. FFrK5kl m sv. FMM. Gift 1920-08-07 i Uppsala domkyrkoförs ]] med Helene Adelheid Neovius från Finland född 1898-09-16 i Helsingfors, dotter av ingenjören och fabriksidkaren Teodor Neovius och Matilda Adelheid Trüstedt.

Barn:

 • Sigrid Louise Mathilde , född 1921-07-04 i Uppsala domkyrkoförs. Medarbetare hos IM.
 • Eva Märta Helena, född 1922-10-30 i Sofia förs, Jönköping.
 • Gundborg Anna Fransiska, född 1925-01-19 i Sofia förs, Jönköping.
 • Erik Gustaf Otto Teodor, född 1926-07-19 i Jönköping.
 • Stig Axel Bengt, född 1933-09-06 i Stockholm.

TAB 19

Erik Rutger, (son av Axel Gabriel, tab 9), född 1720-11-05 Hammarskog. Student i Uppsala (Um.)1732-11-10. Volontär vid Upplands regemente 1736-02-21. Furir vid Upplands regemente 1736-06-09. Adjutant 1737-11-04. Tjänte sedan vid franska armén i fem år. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1743-05-18. Premiärlöjtnant vid Upplands regemente 1744-09-08. Kaptenlöjtnant 1745-08-27. Stabskapten 1752-06-11. Kapten 1753-05-17. RSO 1755-01-13. Avsked 1762-04-02. Död 1769-06-19 På St. Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län. Gift på St. Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län 1751-12-29. Med grevinnan Margareta Hedvig Creutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1774-08-00 med prosten och kyrkoherden i Säby pastorat av Linköpings stift Anders Sefvelin i hans 1:a gifte, född 1741-10-29 i Borås, död 1816-06-02), född 1725-04-05, död 1793-07-31 i Säby prästgård, Jönköpings län, dotter av krigsrådet, greve Svante Creutz, och hans 1:a fru Märta Johanna Gyllengrip.

Barn:

 • Svante, född 1753. Kunglig hovpredikant. Död 1815. Se Tab. 20
 • Margareta, född 1754, död 1754-09-06.
 • Erik, född 1755-09-26 på St. Apelnäs. Volontär vid Skaraborgs regemente 1762-12-19. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1768-12-19. Avsked 1775-06-08. Volontär vid Psilanderhielmska regementet 1777-12-00. Förare vid Psilanderhielmska regementet 1778-03-02. Fänrik vid Blixens regemente 1778-04-01. Livdrabant 1779-08-23. Löjtnant vid adelsfanan 1789-05-10. Avsked 1803-03-30. Död Barnlös 1831-07-12 Åbonäs och begraven på Säby kyrkogård. Gift 1790-06-28 på Säby med Sofia Charlotta Laurin, född 1745-03-01, död 1823-02-02 på Åbonäs och begraven på Säby kyrkogård, dotter av stabskaptenen Edvard Laurin och Christina Catharina Cavallia.
 • Axel, född 1756-11-20 på Dalby i likan, socken, Uppsala län volontär vid Upplands regemente 1775. Sergeant 1775-03-14. Sergeant vid artilleriet 1779-05-01. Underlöjtnant vid artilleriet 1779-11-23. Artilleriexamen 1780-03-29. Stabslöjtnant 1789-11-21. Stabskapten 1794-02-28. Kapten vid Göta artilleriregemente 1800-09-08. RSO 1809-07-03. Kommendant på Varbergs fästning 1807–1816. Major i artilleriet 1807-02-04. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i artilleriet 1816-05-28. Död barnlös 1816-06-13 i Varberg. Han blev 1788-09-00 i träffningen vid Kvistrum illa sårad i låret, men serverade det oaktat sin kanon, stående på knä, och fången. Gift 1811-12-26 Ebbetorp med friherrinnan Charlotta Fredrika Falkenberg af Trystorp, född 1779-12-18 på Säckestad i Fägre socken, Skaraborgs län, död 1874-06-10 i Varberg och begraven i Varberg, dotter av majoren, friherre Melker Falkenberg af Trystorp, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Magdalena Fleetwood.
 • Eleonora, född 1759-02-10, död 1759-08-05 på Dalby.
 • Vilhelm, född 1760-03-07, död 1761-10-12.
 • Märta, född 1762-08-10 på Dalby, död 1777-06-26 i Säby prästgård, Östergötlands län.
 • Knut, född 1764-06-23 Gråboholm

TAB 20

Svante, (son av Erik Rutger, tab 19), född 1753-02-08 Salaholm. Idkade först studier, synnerligast i de lärda språken och filosofi, till 1769. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1767. Kadett vid artilleriet i Stockholm 1771-11-05. Page hos änkedrottningen 1771-11-05. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1771-12-31. Kammarpage hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1772-12-12. Livdrabant 1774-04-21. Löjtnant i armén 1779-10-19. Avsked ur krigstjänsten 1786-04-23. Student i Uppsala 1786. Ordinarie hovpredikant 1787-07-17. Pastoralexamen 1788-04-25. Prästvigd 1788-04-27. Kyrkoherde i Odensåkers förs av Skara stift 1795-05-15. Död 1815-01-23 i Kärrtorp och begraven på Odensåkers kyrkogård, Skaraborgs län. 'Han försvarade 1788-04-18 i Skara gymnasiesal tretton dels teologiska, dels filosofiska teser'. Gift 1776-04-14 Arnäsholm med Fredrika Juliana Björnberg, född 1755-01-23 i Kinnarumma socken, Älvsborgs län, död 1822-04-07 på Kärrtorp, dotter av kaptenen Fredrik David Björnberg, och Anna Elisabet Aréen.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1795-04-23 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1849-07-24 i Hjo. Gift 1:o 1817-12-07 i Odensåkers kyrka med kaptenen Adam Sebastian Lagerberg, född 1783, död 1823. Gift 2:o 1835 med sin kusin, lantbrukaren Gustaf Adolf Björnberg, född 1800, död 1869.

TAB 21

Abraham, (son av Erik Rutger, tab 19), född 1757-12-22 På Dalby i likan, socken, Uppsala län. Volontär vid livgardet 1768-04-09. Förare vid Älvsborgs regemente 1775-02-21,. Livdrabant 1778-05-06. Stabsfänrik vid Upplands regemente 1779-04-23. Löjtnant vid Upplands regemente 1781-11-21. Stabskapten 1789-09-09. RSO 1790-07-22. Major vid adelsfanan 1796-04-29. Död 1806-03-21 På Gunnarsgärde i Bälinge socken, Uppsala län och begraven i Skuttunge socken, Uppsala län. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och erhöll för deltagande i sjöslagen vid Fredrikshamn och Svensksund Svensundsmedaljen 1791. Gift 1792-06-17 i Enköping med Johanna Lovisa Christiernin, från vilken han 1802 blev skild, född 1775-08-20, Död 1846-12-13 i Malmö och begraven i S:t Petri förs i Malmö, dotter av hovkamreraren Johan Danielsson Christiernin (av samma släkt som adliga ätterna von Christiersson, och af Cristiernin) och hans 2:a hustru Lovisa Ulrika Vernon.

Barn:

 • Erik Ludvig, född 1793-06-05 i Enköping. Volontär vid Upplands regemente 1793-08-15–1805-04-01. Volontär vid Värmlands fältjägare 1811 och ännu 1814-11-04. Sedan i engelsk sjömilitär tjänst. Död ogift på 1830-talet.
 • Sten, född 1796. Kammarherre. Död 1869. Se Tab. 22

TAB 22

Sten, (son av Abraham, tab 21), född 1796-12-20 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1810-07-04. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1814-05-14. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1820-03-30. Avsked 1825-05-31. Kammarherre 1827-07-04. Död 1869-05-30 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård, Stockholms län. Ägde Malstanäs i Forssa socken, Södermanlands län. Gift 1821-10-18 Hörningsholm med grevinnan Anna Magdalena Elisabet Malin Mörner af Morlanda, född 1802-04-19 i Jönköping, 11866-10-29 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård i Stockholm, dotter av generallöjtnanten, greve Hampus Elof Mörner af Morlanda och grevinnan Magdalena Margareta Bonde af Björnö.

Barn:

 • Anna Magdalena (Anne-Madelaine), född 1822-09-10 på Malstanäs, död 1898-01-03 i La Condamine i Monaco och begraven i Löwenska familjegraven på Järna kyrkogård, Södermanlands län. Ägde Kallfors i ÖverJärna socken, Stockholms län. Gift 1849-07-27 på Malstanäs med kammarjunkaren, greve Axel Löwen, född 1807, död 1875.
 • Margareta Charlotta, född 1824-08-01, död 1836-04-07 i Stockholm.

TAB 23

Carl Leonard, (son av Axel Gabriel, tab 8), född 1686-06-17. Student i Uppsala 1702-11-10. Musketerare vid svenska värvade livregementet till fot 1704. Var sergeant 1707. Fänrik vid Erik Sparres tyska värvade regemente i fransk tjänst 1707. Löjtnant vid Erik Sparres tyska värvade regemente 1708. Kapten vid dalregementet 1709-10-21. Major vid dalregementet 1712-09-29. Konfirmationsfullmakt 1716-04-16. Överstelöjtnant 1716-06-13. Avsked 1733-02-22. Död 1743-01-06 i Stockholm och begraven 1743-01-14 i Oxenstiernska graven i Österåkers kyrka, Stockholms län. Ägde Eklunda i Simtuna socken, Västmanlands län 1725 till slutet av 1730-talet. 'Han var en utmärkt tapper samt lärd man. Blev 1708 vid Oudenarde illa skjuten i huvudet samt av fienden plundrad och fick i slaget vid Gadebusch 1712 sin vänstra armpipa av en muskötkula sönderskjuten.' Gift 1716-01-05 med grevinnan Elsa Barbro Oxenstierna af Croneborg, född 1694-02-07, död 1764-08-02 Tuna, dotter av guvernören, greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg, och friherrinnan Elsa Barbro Sparre.

Barn:

 • Axel Gabriel, född 1717. President. Död 1789. Se Tab. 24
 • Elsa Maria, född 1718-11-10, död 1786-03-27 Gräsa Gift 1746-12-04 eller 1747-11-04 med översten, friherre Herman Fleming af Liebelitz, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1769.
 • Charlotta Leonharda, född 1719-10-24, död 1804-05-11 Sundsberg Gift 1745-12-04 med överstelöjtnanten Reinhold Johan Lode från Livland född 1716, död 1793.
 • Erik Gustaf, född 1721-03-22. Student i Uppsala. Volontär vid Västmanlands regemente 1737-08-22 och vid livgardet 1739-06-07. Furir 1739-11-13. Avsked 1742-01-30. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregementet 1745-01-15. Stabsadjutant vid fästningsarbetena i Finland 1747. Premission 1747 att gå i fransk tjänst. Slutligen kapten vid Tavastehus läns infanteriregementet död ogift 1749-08-00 i Kolmar i Elsass.
 • Christina Charlotta, född 1722-08-05 död 1728-01-08.
 • Abraham Johan, född 1724-05-18, död 1724-10-14 på Tibble majorsboställe i Leksands socken, Kopparbergs län.
 • Ulrika Beata, född 1726-01-28 på Eklunda, död 1796-08-23 på Sundsberg under besök på Sundsberg Gift 1748-12-25 med sin systers svåger, överstelöjtnanten Otto Vilhelm Lode från Livland, i hans 2:a gifte, född 1704, död 1776.
 • Carl Niklas, född 1727-04-26 på Eklunda, död 1727-06-10.
 • Carl Vilhelm, född 1728. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 25.
 • Johan Nils, född 1729-10-02 på Eklunda, död 1730-02-01.
 • Knut Henrik, född 1730. Kammarherre. Död 1816. Se Tab. 26
 • Ebba Gustava, född 1732-07-18, död ogift 1812-11-05 på Sundsberg och begraven i Kyrkslätts socken.
 • Eleonora Catharina, född 1735-06-10, på Eklunda död 1797-09-12 i Stockholm, över henne lät hennes man 1805 slå en skådepenning av tionde storleken med orden 'Longum testetur amorem' inom en cypresskrans. Gift 1759-06-26 i Åbo med bankokommissarien Fredrik Silfverstolpe, född 1732, Död 1812.

TAB 24

Axel Gabriel, (son av Carl Leonard, tab 23), född 1717-09-13 i Säter. Student i Uppsala 1730-11-09. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1734-02-00. Volontär vid livgardet 1736-11-14. Rustmästare vid livgardet 1737-07-31. Förare 1738-04-06. Sergeant 1739-10-29. Fänrik 1741-08-08. Genom byte kaptenlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1744-12-21. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1746-07-08. Genom byte kapten vid Västerbottens regemente 1752-05-28. Kavaljer hos kronprinsen, sedermera konung Gustaf III 1756-09-16–1762-04-05. Major vid vid Västerbottens regemente 1757-01-21. RSO 1757-03-28. Överstelöjtnant i armén 1763-01-11. Avsked 1766-10-02. Hovmarskalk 1766-09-14. Överkammarherre hos prinsessan Sofia Albertina 1767, med kammarherres lön 1768-06-27. Avsked därifrån 1770-09-18. Lantmarskalk vid 1771–1772 års riksdag. Riddarhusdirektör 1772. KNO 1772-11-30. President i Åbo hovrätt 1775-01-30. Avsked 1780-12-13. Var dessutom LVHA och LMA. Död 1789-06-19 Lindö och begraven 1789-06-19 i Hendelögraven i Johannes kyrka i Norrköping. Han bevistade 1741 och 1742 fälttågen i Finland. Har bl a av trycket utgivit Tanke-val i anledning af sön- och högtidsdagsevangelier, uti vers (1790). Ägde Tuna i Skå socken, Stockholms län. Gift 1:o 1742-02-07 på Koskis med friherrinnan Anna Renata Yxkull, född 1714-08-12, död 1745-12-02, i Åbo (Åbo.), dotter av generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, och hans 2:a fru Anna Magdalena Apolloff. Gift 2:o 1754-09-10 Sjunda med Christina Magdalena Silfversparre, född 1725-06-18 i Jönköping, död 1769-01-15 Tuna, dotter av landshövdingen Carl Gustaf Silfversparre, och friherrinnan Hedvig Ulrika Lilliecreutz. Gift 3:o 1771-12-28 i Stockholm med grevinnan Christina Anna Dohna, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1753-08-21 med överstelöjtnanten, friherre Conrad Falkenberg af Trystorp, född 1726, död 1766), född 1729-07-26, död 1792-05-14 i Stockholm, dotter av generalmajoren, greve Carl August Dohna, och friherrinnan Hedvig Ulrika Christina Soop af Limingo.

Barn:

 • 1. Elsa Magdalena, född 1743-08-01, död 1743-09-25 i Åbo.
 • 1. Carl Otto, född 1744-09-23, död 1745-09-22 i Åbo (Åbo.).
 • 2. Carolina Gustava, född 1755-07-29 i Stockholm, Död 1832-03-29 i Jönköping. Gift 1775-03-11 med hovjunkaren Isak Georg de Besche, från vilken hon blev skild, född 1748, död 1825.
 • 2. Hedvig Margareta, född 1760-12-15 på Tuna, död ogift 1836-02-18 i Växjö och begraven i Växjö.

TAB 25

Carl Vilhelm, (son av Carl Leonard, tab 23), född 1728-09-06 Eklunda. Student i Åbo. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1746-09-09. Korpral, furir och fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente. Volontär vid fortifikationen 1749. Fältväbel vid Cronhielmska värvade regementet 1752-11-00. Fänrik vid Cronhielmska värvade regementet 1753-10-25. Löjtnant 1760-04-19. Död 1760-10-27 På Sveaborg. Gift 1759-11-20 i Helsingfors med Sofia Juliana Nordenskiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1767-12-20 i Sibbo socken, i Finland med majoren Anders Erik von Köhler, naturaliserad von Köhler, i hans 1:a gifte. Född 1728, död 1800), född 1734-06-06 Savijärvi

Barn:

 • Carl August, född 1760-09-24 i Finland. Volontär vid livgardet 1773. Sergeant vid Nylands infanteriregementet 1773-12-01. Kammarpage hos konungen 1775. Fänrik vid livgardet 1777-05-27. Löjtnant 1782-05-15. Stabskapten vid Svea livgarde 1790-10-28. Kompanichef 1791-05-16. Avsked 1795-04-20. Död barnlös 1841-02-03 i Stockholm och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård. Gift 1798-02-22 i nämnda stad med Christina Ekestubbe, född 1749-10-09 På Norrål i Västerfärnebo socken, Västmanlands län, död 1804-06-10 i Stockholm och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård, dotter av kaptenen Sven Ekestubbe, och Gertrud Charlotta Söderhielm.

TAB 26

Knut Henrik, (son av Carl Leonard, tab 23), född 1730-11-28 Eklunda. Student i Åbo. Var volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1746. Avsked därifrån 1746-09-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1747-05-00. Notarie hos upphandlingsdeputationen för fästningsbyggnaden 1747-12-00. Hantlangare vid artilleriet i Finland 1749-01-15. Lärfyrverkare 1749-06-01. Överfyrverkare 1753-12-25. Styckjunkare vid artilleriet 1754-01-01. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1754-11-09. Löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1763-05-09. Kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina 1766-05-09. Avsked från regementet 1766. Tjänstfri från hovtjänsten 1769-10-00. RrSO 1770-04-28. RCXIII:sO 1813-01-28. Död 1816-10-19 i Norrköping och ligger jämte sin fru begraven i Hendelögraven i Johannes kyrka i Norrköping. Ägde Lindö och Händelö i S:t Johannes socken, Östergötlands län. 'Över honom lät Coldinuorden, till vilken han var en av stiftarne i Sverige, slå en skådepenning av 8:e storleken 1817. Han var ordens stormästare från 1790. Han har bl a från franskan översatt Tronchins tal om partiandan, tryckt 1767.' Gift 1770-07-03 på Hendelö med grevinnan Catharina Gustaviana Sperling, född 1742-07-10, död 1819-04-19 Smedstad, dotter av kammarherren, greve Carl Göran Sperling, och hans 2:a fru Eva Catharina Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Eva Carolina, född 1771-05-02 på Lindö, död 1855-02-17 i Växjö och begraven i Blädinge socken, Kronobergs län. Gift 1792-03-18 Hösterum med en av rikets herrar, presidenten, greve Carl Stellan Mörner af Morlanda, född 1761, död 1834.
 • Elsa Maria Gustava Eleonora, född 1772-08-12 död ogift 1791-10-28 Lindö och begraven i Händelögraven i Johannes kyrka i Norrköping.
 • Carl, född 1773-08-19 Långdunker. Sergeant vid Hälsinge regemente 1780-12-11. Fänrik 1781-01-29. Avgången från regementet 1785. Student i Uppsala 1789-09-30. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1792-06-12. Kanslist vid justitiekanslersexpeditionen 1794-02-19. Auskultant i Göta hovrätt 1796. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1801-02-01. Assessor i Göta hovrätt 1801-10-12. Hovrättsråd 1816-05-08. RNO 1826-06-11. Vice president i nämnda hovrätt 1834-03-08. Avsked 1838-09-21. Död barnlös 1843-03-09 i Jönköping. Gift 1817 "Vi, Spellinge med Vilhelmina Gyllenskepp i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1798-04-09 i Fridlevstads socken, Blekinge län, med direktören Johan Nikolaus Kugelberg i hans 2:a gifte [gift 1:o 1762-08-12 i Stockholm med Anna Fredrika Kugelberg, född 1736-08-12 i Stockholm, död 1781-10-05 i Jönköping, dotter av handlanden Johan Kugelberg och hans 1:a fru Christina Lind], född 1734-10-26 i Jönköping, död i Jönköping 1815-12-08), född 1772-05-12 i Fridlevstads prästgård, död 1851-10-25 i Jönköping och begraven på östra kyrkogården i Jönköping, dotter av hovpredikanten, prosten och kyrkoherden Vilhelm Magnus Gyllenskepp, och Engel Sofia Sundin.
 • Knut Axel, född 1775. Överstelöjtnant. Död 1833. Se Tab. 27.
 • Gustaf, född 1778-05-31 på Lindö. Sergeant vid Tavastehus läns regemente 1783 1711. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1784-10-18. Var fänrik vid livregementetsbrigadens lätta infanterire 1793. Fänrik vid Sprengtportska regementet 1794-04-18. Stabsfänrik vid Sprengtportska regementet 1794-06-23. Död 1794-11-24 på Hösterum och begraven i Händelögraven i Johannes kyrka i Norrköping.
 • Abraham Leonard, född 1779-11-03 i S:t Johannes förs, Östergötlands län. Fänrik vid arméns flotta 1786-12-14. Fänrik vid Sprengtportska regemente 1795-01-12 Stabsfänrik 1799. Kornett vid adelsfanan 1805-04-16. Löjtnants namn (efter 1832). Död ogift 1839-08-30 i Linköping. 'Han blev 1796-09-00, då han passerade graderna vid livregements infanteri i Stockholm av förkylning kontrakt i båda benen.'
 • Erik Gabriel, född 1782. Överstelöjtnant. Död 1848. Se Tab. 45.
 • Catharina Charlotta, född 1783-11-21 på Lindö. Död 1825-01-20 Årup s län och begraven på Trolle-Ljungby kyrkogård, Kristianstads län. Gift 1811-05-14 på Långdunker med en av rikets herrar, greve Hans Gabriel (Trolle-)Wachtmeister af Johannishus, i hans 2:a gifte, född 1782, död 1871.
 • Fredrik Georg, född 1787-01-14 i S:t Johannes socken, död 1794-12-24 på Hösterum och begraven i Hendelögraven i Norrköping.
 • Hedvig Sofia, född 1788-09-24, på Hösterum. Stiftsjungfru. Död 1858-04-10 Regnaholm och begraven på kyrkogården i Regnaholm i Regna socken, Östergötlands län Gift 1806-10-30 på Långdunker med majoren Johan Göran Gyllenkrok, född 1775, död 1859.

TAB 27

Knut Axel, (son av Knut Henrik, tab 26), född 1775-10-25 Lindö. Sergeant vid Nylands infanteriregemente. Fänrik vid livgardet. Stabsfänrik vid änkedrottningens livregemente 1784-09-28. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1784-09-28. Löjtnant 1791-10-25. Premiärlöjtnant och premiäradjutant vid livregementsbrigadens värvade infanteri 1793-06-30. Stabskapten vid änkedrottningens livregemente 1799-12-18. Regementskvartermästare vid finska gardesregementet 1806-11-23. Kapten vid finska gardesregementet 1808-03-16. RSO 1808-06-30. Major i armén 1809-06-20. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1810-05-08. Död 1833-06-08 i Nyköping och ligger jämte sin andra fru begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård, Södermanlands län. [KrAB.]. Ägde Hagbyberga i Björkviks socken. 'Han bevistade finska kriget och var 1809-01-00 med bland dem, som kommenderades att avbränna Kumlinge öar vid Åland'. Gift 1:o 1810-04-29 i Stockholm med stiftsjungfrun Johanna Sofia Freidenfelt, född 1781-08-28 i Uleåborg, död 1813-10-02 Förlösa, dotter av majoren Georg Fredrik Freidenfelt, och Johanna Psilanderhielm. Gift 2:o 1817-07-09 Hovsta med friherrinnan Johanna Gustava Jeanette Ribbing af Koberg, född 1794-01-12 på Hagbyberga. Död 1877-01-07 på Hagbyberga. Dotter av majoren, friherre Bengt Ribbing af Koberg, och friherrinnan Catharina Görvel Örnfelt.

Barn:

 • 1. Knut Georg, född 1811-01-18 på Tveta Södregård i Gårdsby socken, Kronobergs län, död på Tveta Södregård i Gårdsby socken 1811-01-31.
 • 1. Catharina Johanna Alexiana, född 1812-04-27 på Förlösa, död ogift 1862-02-11 på Hagbyberga och begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård.
 • 1. Knut Sperling, född 1813. Kammarherre. Död 1864. Se Tab. 28.
 • 2. Görvel Gustava, född 1818-01-16, på Hagbyberga, död på Hagbyberga 1823-04-01 och begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård.
 • 2. Bengt Carl Fredrik, född 1820. Major. Död 1864. Se Tab. 31.
 • 2. Axel Leonard, född 1822-02-02 på Hagbyberga, död på Hagbyberga 1823-04-04 och begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård.
 • 2. Mechtild Margareta Eva Julia, född 1823-02-16 på Hagbyberga, död ogift 1887-04-16 i Enköping och begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård. Ägde del i Hagbyberga.
 • 2. Sebastian Axel Leonard, född 1824. Underlöjtnant. Död 1891. Se Tab. 33.
 • 2. Sten Erik Gabriel, född 1826. Överstelöjtnant. Död 1908. Se Tab. 37.
 • 2. Sofia Charlotta (Lotten), född 1828-12-28 på Hagbyberga, död 1914-07-20 på Stora Lövhulta i Hammarby socken, Södermanlands län (Gävle stadsförs, db). ÄgdeVedeby i Björkviks socken och del i Hagbyberga. Gift 1856-09-06 på Hagbyberga med majoren, friherre Carl Otto Wrangel af Lindeberg, född 1811, död 1891.
 • 2. Broder Abraham, född 1830. Trafikdirektör. Död 1913. Se Tab. 41.

TAB 28

Knut Sperling, (son av Knut Axel, tab 27), född 1813-06-27 Förlösa. Kadett vid Karlberg 1828-03-01. Utexaminerad 1832-04-28. Kornett vid livregementets husarkår 1832-05-26. Löjtnant vid livregementets husarkår 1840-11-23. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1842-04-20. Kammarherre 1858-11-15. Död 1864-07-07 Vilsta och begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård. Ägde del i Vilsta. Gift 1841-02-15 på Hagbyberga med stiftsjungfrun, friherrinnan Hedvig Juliana Ulrika Johanna Gustava (Hedela) Ribbing af Koberg, född 1813-10-01 Halvardsbyn, död 1899-05-29 i Nyköping och begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård, Södermanlands län, dotter av kaptenen, friherre Carl Fredrik Ribbing af Koberg, och hans 2:a fru Fredrika von Qvanten.

Barn:

 • Hedvig Johanna Fredrika (Jeanette), född 1841-11-19 Stjärnsund, död 1905-05-28 i Stockholm och begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård. Gift 1876-04-05 i Lybeck med sin faders halvbroder, överstelöjtnanten, friherre Sten Erik Gabriel Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1826, död 1908.
 • Knut Axel Sperling, född 1843-10-06 På Stjärnsund, död på Stjärnsund 1848-11-17 och begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård.
 • Märta, född 1846-07-08 på Stjärnsund, död 1908-08-07 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm Gift 1867-08-20 på Hagbyberga med löjtnanten, friherre Claes Edvard Cederström, född 1841, död 1914.
 • Carl Axel Knut Sperling, född 1849-08-22 Edö
 • Sten Erik Abraham, född 1850. Major. Död 1915. Se Tab. 29.

TAB 29

Sten Erik Abraham, (son av Knut Sperling, tab 28), född 1850-08-30 Edö. Kadett vid Karlberg 1869-01-15. Utexaminerad 1871-12-15. Underlöjtnant i Södermanlands regemente 1871-12-21 och vid regementet 1872-09-06. 2. Regementsadjutant 1874-02-20. 1. Regementsadjutant 1875-05-14. Löjtnant i regementet 1878-07-04 och vid regementet 1886-03-05. Vaktbefälhavare å Gripsholms slott vid konungens av Portugal besök på Grimsholms slott 1886. RPKrO 1886. Kapten 1888-08-29. RSO 1893-12-01. Major 1896-08-07. Avsked med skyldighet att kvarstå i regementets reserv 1908-08-07. Död 1915-04-27 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] och ligger jämte sin 1:a fru begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm Arrenderade på 1880-talet Åkra i Bettna socken, Södermanlands län. Ägde jämte sina syskon del i Hagbyberga. Gift 1:o 1880-02-15 Åkerö med Johanna Charlotta Skjöldebrand, född 1845 25711 på Tynnelsö i Överselö socken, Södermanlands län, död 1902-09-23 i Stockholm, dotter av majoren Fredrik Vilhelm Skjöldebrand, och hans 2:a fru, friherrinnan Johanna Lovisa Wrangel af Lindeberg. Gift 2:o 1913-09-27 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Marta Hedvig Matilda Sandberg, född 1869-12-01 Slädene. Död 1922-03-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av kaptenen Mauritz Alexis Sandberg och Ida Gustava Matilda Norström. Barn:

 • 1. Barbro Hedda Lovisa Stensdotter, född 1880-12-10 på Åkra. Stiftsjungfru. Gift 1902-09-17 i Stockholm med kammarrådet friherre Casten Fredrik von Otter, född 1866.
 • 1. Knut Sperling Stensson, född 1882. Före detta kapten. Se Tab. 30.

TAB 30

Knut Sperling Stensson, (son av Sten Erik Abraham, tab 29), född 1882-12-09 Åkra. Mogenhetsexamen i Nyköping 1901-06-01. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1901-06-05. Sergeant vid 1. Svea artilleriregemente. 1902. Kadett vid Karlberg 1902-10-02. Styckjunkare 1903. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant i 1. Svea artilleriregemente 1903-12-11 och vid regementet 1904-04-29. Löjtnant vid 1. Svea artilleriregemente 1907-01-18. OffFrIP 1908-08-18. Kapten 1916-12-12. Avsked 1921-03-18. Gift 1:o 1910-06-21 på Enskede i Brännkyrka socken Stockholms län med Ida Maria Vilhelmina Odelberg, från vilken han 1924-02-07 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1878-08-08 i Vantörs förs, Stockholm , dotter av landshövdingen Albrekt Teodor Odelberg och Ida Barbara Croneborg. Gift 2:o 1933 i Argentina med sin frånskilda fru Ida Maria Vilhelmina Odelberg

Barn:

 • Ida Marianne, född 1914-06-11 på Gröndal på Djurgården vid Stockholm. Gift 1:o 1936-03-11 i Enskede förs, Stockholm med godsarrendatorn Per Gustaf Sörensson.
 • Märta Ebba Johanna, född 1917-08-23 i K. Svea art. reg. ]], Stockholm. 1937-05-18 avlagt studentexamen. Gift 1941-06-21 i Seglora kyrka, Stockholm (Oscars förs, Stockholm, vb nr 237) med civilingenjören Stig Seth Eskil Gyllensvärd nr 240, född 1912-11-23.

TAB 31

Bengt Carl Fredrik, (son av Knut Axel, tab 27), född 1820-07-18 Hagbyberga. Furir i Södermanlands regemente 1836-06-27. Furir vid regementet 1839-11-05. Officersexamen 1840-02-19. Underlöjtnant i Södermanlands regemente 1840-07-03 och vid regementet 1841-08-11. Löjtnant 1844-09-03. Kapten i armén 1858-08-31. Kapten vid ovann. regemente 1859-07-03. Major vid 2. livgrenadjärregementet 1862-09-18. Död 1864-08-26 i Karlsbad och begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård. Ägde Hjortsberga i Vårdinge socken, Stockholms län samt del i Hagbyberga. Gift 1:o 1845-08-18 på Täckhammar i Bärbo socken, Södermanlands län med grevinnan Anna Elisabet Johanna Hamilton, född 1826-04-07 Danbyholm, död 1858-11-09 på Täckhammar och begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård, dotter av justitierådet, greve Gustaf Wathier Hamilton, och hans 2:a fru grevinnan Hedvig Carolina Beata Hamilton. Gift 2:o 1862-02-06 i Nancy i Frankrike med grevinnan Matilda Carolina Lovisa Stackelberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1842-05-03 Adelsnäs, med kabinettskammarherren, friherre Erik Set Adelswärd, från vilken hon 1852 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1813, död 1868), född 1820-05-16 Almnäs, död 1893-08-28 på Leonardsberg vid Norrköping och begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård, dotter av överstekammarjunkaren, greve Carl Adolf Ludvig Stackelberg, och friherrinnan Eva Sofia Adelswärd. Grevinnan Leijonhufvud, född Stackelberg, var verksam såsom ivrare för nykterhetsrörelsen.

Barn:

 • 1. Hedvig Johanna (Hedda), född 1847-02-09 på Täckhammar, död 1921-05-14 på Hälla vid Falun. Gift 1873-04-17 i Stockholm med häradshövdingen Fabian Vilhelm von Koch, född 1837, död 1922.
 • 1. Anna Elisabet, född 1848-05-27 på Täckhammar, död 1919-12-09 i Stockholm och begraven i Björnlunda socken, Södermanlands län. Gift 1868-06-10 i Stockholm med kammarherren Axel Wattrang, född 1839, död 1911.
 • 1. Knut Sperling, född 1850. Direktör. Död 1923. Se Tab. 32.
 • 1. Görvel Margareta (Görel), född 1854-08-12 på Hjortsberga, död 1927-09-17 på Ulricehamns sanatorium. Gift 1882-10-31 i Stockholm med kaptenen Carl Hugo Adelborg, född 1848.

TAB 32

Knut Sperling, (son av Bengt Carl Fredrik, tab 31), född 1850-03-30 på Täckhammar i Bärbo förs, Södermanlands län. Mogenhetsexamen 1871-05-17. Student vid Uppsala universitet 1871–1873. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1873–1875. Förvaltare vid Gottenvik i Jonsbergs socken, Östergötlands län 1875–1877. Verkställande direktör i livförsäkringsaktiebolag Victoria i Stockholm 1887-02-01–1907-05-30. RVO 1902-12-01. Arrenderade Ekebyhov i Ekerö socken, Stockholms län 1878–1883 och Åsvik i Östra Eds socken, Kalmar län 1883–1889. Ägde del i Hagbyberga. Död 1923-06-20 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1878-09-12 i Uppsala med Amalia Mathilda Carolina Helena Nisbeth, född 1855-04-23 Tisslinge, död 1927-02-13 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av kammarherren Carl Gustaf Nisbeth, och Beata Mathilda Elisabet von Post.

Barn:

 • Carl Axel Knutsson, född 1879-10-23 Ekebyhov Genomgick Althins målarskola i Stockholm 1902 –1907 och målarskolor i Paris och Geneve 1907–1908. Artist (målare).
 • Eva Anna Matilda, född 1881-09-21 på Ekebyhov i Ekerö förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1911-03-08 i Tyska kyrkan, Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, vb) med kaptenen på reservstat vid intendenturkåren, vice verkställande direktören i aktiebolag Bergenström & Co, RSO, Kaptenen vid Dalregementet Fritz Viktor Gabriel Ryman, född 1877-12-11 i Stockholm.
 • Knut Ove Knutsson, född 1883-12-14 Åsvik Mogenhetsexamen i Stockholm 1903-05-20. Officersvolontär vid Svea livgarde 1903-05-30. Sergeant vid Svea livgarde 1904. Kadett vid krigsskolan Karlberg 1904-10-05. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1906-07-16. Utexaminerad från Chalmers högre tekniska läroanstalt 1909-06-09. Genomgick akademiens för de fria konsterna arkitekturskola 1909–1912. Anställd vid professor Tengboms arkitektkontor i Stockholm 1913-01-00. Arkitekt i byggnadsstyrelsen 1921-10-00. Anställd vid Slottsarkitektkontoret 1922. GV:sJmt 1928. Slottsarkitekt på Roserbergs slott 1931. RVO 1932-06-06. T. f. slottsarkitekt på Ulriksdals slott 1933. Intendent vid slottsbyggnaden Stockholms slott 1936. Ledde restaureringen av Jakobs kyrka i Stockholm 1936–1937. RNO 1937-03-22. KNO 1942-06-06. LSTF från 1915.

TAB 33

Sebastian Axel Leonard, (son av Knut Axel, tab 27), född 1824-06-03 Hagbyberga. Kadett vid Karlberg 1839-03-04. Utexaminerad 1847-12-18. Underlöjtnant i Smålands grenadjärbataljon 1847-12-28 Och vid nämnda bataljon 1851-06-12. Avsked 1852-05-19. RNO 1884-12-01. Död 1891-12-27 Vilsta och ligger jämte båda sina fruar begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård. Ägde Vilsta och del i Hagbyberga. Gift 1:o 1851-08-22 Täckhammar med grevinnan Hedvig Eva Sofia Hamilton, född 1823-12-04 i Stockholm, död 1855-05-23 Hjortsberga, dotter av justitierådet, greve Gustaf Wathier Hamilton, och hans 2:a fru grevinnan Hedvig Carolina Beata Hamilton. Gift 2:o 1866-09-24 i Stockholm med grevinnan Sigrid Elisabet Sparre af Söfdeborg, född 1840-11-09 i Stockholm, död i Oscars förs, Stockholm, 1917-12-04 dotter av en av rikets herrar, greve Gustaf Adolf Vive Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Sofia Bonde af Björnö.

Barn:

 • 1. Mechtild Hedvig Johanna, född 1854-03-04 i Nyköping, död 1903-10-14 Barsebäck. Gift 1873-08-05 i Stockholm med godsägaren, greve Adolf Gustaf Wathier Hamilton, född 1839, död 1889.
 • 2. Sofia Johanna, född 1867-10-21 på Vilsta. Stiftsjungfru. Död 1942-06-20. Gift 1899-12-29 på Vilsta med rektorn vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm, KNO2kl, fil. doktor John Olof Gerhard Kjederqvist, född 1863-09-24 Lund. Död 1934-07-07 å Stora Kålltorp i Västra Gerums socken, Skaraborgs län (Matteus förs, Stockholm, db 305) och begraven i Västra Gerums socken.
 • 2. Sigrid Charlotta (Lotten), född 1868-11-07 på Vilsta. Stiftsjungfru.
 • 2. Carin Elisabet, född 1870-07-31 på Vilsta. Stiftsjungfru. Död på Vilsta. 1877-03-31 och begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård.
 • 2. Anna Margareta, född 1873-02-02 på Vilsta. Stiftsjungfru. Kommissionär i Livgedingets domsaga 1919-06-01–1925-10-01. Gift 1902-12-17 i Eskilstuna kyrka med kaptenen friherre Karl Axel Karlsson Leijonhufvud, född 1865.
 • 2. Knut Gustaf Axel, född 1874. Överstelöjtnant. Se Tab. 34.
 • 2. Mechtild Vivika, född 1876-06-15 på Vilsta, död på Vilsta 1877-04-16 och begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård.
 • 2. Gustaf Sperling, född 1877. Trafikchef. Se Tab. 35
 • 2. Ebba Elisabet, född 1879-10-08 på Vilsta. Stiftsjungfru.

TAB 34

Knut Gustaf Axel, (son av Sebastian Axel Leonard, tab 33), född 1874-10-11 Vilsta. Mogenhetsexamen i Nyköping 1895-06-08. Volontär vid Södermanlands regemente 1895-06-11. Korpral 1896-07-31. Sergeant 1896-08-19. Elev vid krigsskolan 1896-09-24. Fanjunkare 1897-08-17. Utexaminerad 1897-11-29. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1897-12-10. Kompaniofficer å Karlsborg 1901–1902. Tredje Regementsadjutant 1901-07-18. Löjtnant i regementet 1902-09-12 och vid regementet 1904-02-05. Andra regementsadjutant 1906–1907. Kapten 1908-06-04 RSO 1918-06-06. Major i armén 1922-04-28. Major vid Vaxholms grenadjärregementet 1922-06-09. Major vid Södermanlands regemente 1923-05-04. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1927-06-03. Tillförordnad regementschef 1927-10-23–1928-03-16. Avsked 1929-11-29 från och med 1930-01-01. Domänofficer vid Östra arméfördelningens stab 1930. Överste löjtnant i Södermanlands regementes reserv. Sekreterare i föreningen Pensionerade officerare. GM. SM. Förvaltade Vilsta 1904–1905. Ägde Ekegården i Strängnäs. Överste i armén 1942-10-09. Gift 1903-06-20 Susegården med Anna Charlotta Augusta Tham nr 1508, född 1881-07-18 i Östersund, dotter avgodsägaren Fredrik August Sebastian Tham, och hans 2:a fru Fredrika Emilie Juliana Kuylenstierna.

Barn:

 • Ebba Margareta Knutsdotter, född 1904-06-28 i Malmköping. Studentexamen vid Åhlinska skolan i Stockholm 1923-05-14. Anställd vid Stockholms ensk. bank och sedan 1926 vid försäkringsaktiebolag Fylgia i Stockholm.
 • Barbro Knutsdotter, född 1905-10-23 på Vilsta i Klosters förs, Södermanlands län. Gift 1928-08-21 i Strängnäs domkyrka med kaptenen vid flottan Gösta Otto Rudolf Axelsson von Schoultz, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1915-10-28 med Anna Wennersten, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1922-11-06, född 1898-03-03), född 1889-11-02 i Karlskrona. Kadett vid Sjökrigsskolan 1904. Löjtnant vid flottan 1910. Kapten vid d:o 1919. Kommendörkapten av 2:a gr. 1937 och av 1:a gr. 1938.
 • Märta Knutsdotter, född 1907-12-31 Vilsta. Gift 1931-10-10 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 209) med löjtnanten vid Svea livgarde Gustaf Ivar Scheffer, född 1904-08-01 i Stockholm,
 • Axel Sebastian Knutsson, född 1909-10-28 i Strängnäs. Realskoleexamen i Nyköping 1909-06-01. Elev vid Chalmers tekn. läroanstalt 1909.
 • Svante Knutsson, född 1911-11-03 på Ekegården.
 • Karin Knutsdotter, född 1914-03-18 på Ekegården vid Strängnäs, Strängnäs stadsförs. Gift 1937-04-10 i Oscarskyrkan, Stockholm (vb nr 71) med notarien Rolf Hugo Ferdinand Klinteberg född 1912-05-13 i Stockholm.
 • Knut Gustaf Erik Knutsson, född 1917-04-15 Ekegården

TAB 35

Gustaf Sperling, (son av Sebastian Axel Leonard, tab 33), född 1877-10-26 Vilsta läroverket i Nyköping 1890–1895. Elev vid Chalmerska tekniska läroanstalten i Göteborg 1895. Utexaminerad därifrån 1901-06-10. Ritare hos arkitektfirman Hallberg & Leth, Eskilstuna 1901. Elev vid Göteborg–Särö järnvägsbyggnad 1902. Nivellör vid Göteborg–Särö järnvägsbyggnad 1903. Schaktmästare vid Västra Centralbanans järnvägsbyggnad 1904. Avdelningsingenjör vid Västra Centralbanans järnvägsbyggnad 1904–1906. Avdelningsingenjör och baningenjörsassistent vid Nora–Karlskoga järnvägsombyggnad 1907. Baningenjör vid Nordmark–Klarelfvens och Karlstad–Munkfors m fl järnvägar 1907-12-30–1921-09-30. Verkställande direktör och trafikchef vid Härnösand–Sollefteå järnväg sedan 1921-10-01–1932. Ledamot av styrelsen för Tekniska gymnasiet i Härnösand 1923. Tillika tillförordnad trafikchef för Ostkustbanans norra del 1925-12-17–1927-09-30. Ledamot av Drätselkammaren i Härnösand 1926–1928. Ledamot av Hamnstyrelsen därst. 1926–1931 Ledamot av direktion för Gådeå sjukhus därs. 1929. Ordförande i Tekniska föreningen därst. 1931–1932 och 1936. RVO 1932-06-06. Vägrättningsman 1933. LSTF 1915–1932. Gift 1:o 1908-01-30 i Oscars förs Stockholm med Gerd Säve, född 1878-10-29 i Karlstad, död 1933-07-09 i Ängelholm (Härnösands förs, db), dotter av rektorn, filosofie doktor Teofron Adolf Säve och Anna Christina Malmsten. Gift 2:o 1936-07-30 i Bosjöklosters förs, Malmöhus län (Härnösands vb nr 62) med Greta Maria Fürst, född 1888-05-15 i Söderdala förs, Gävleborgs län. Teckningslärarinna. Dotter avingenjören Oskar Fredrik Fürst och Jenny Maria Tinnerholm.

Barn:

 • 1. Erik Axel Gustafsson, född 1908-11-12 vid Hagfors i Råda socken, Värmlands län.
 • 1. Greger Gustaf Gustafsson, född 1909-12-01 vid Hagfors i Råda socken, Värmlands län.
 • 1. Nils Teofron Gustafsson, född 1914-09-08 vid Hagfors i Råda socken, Värmlands län.
 • 1. Karl Sperling Gustafsson, född 1917-11-18 vid Hagfors i Råda socken, Värmlands län.

TAB 36

Erik Torsten (son av Sebastian Axel Leonard, tab 33), född 1883-12-26 på Vilsta. Mogenhetsexamen i Nyköping 1901-06-01. Volontär vid fortifikationen 1901-06-17. Sergeant vid fortifikationen 1902-08-23. Kadett vid Karlberg 1902-10-02. Fanjunkare i fortifikationen 1903-08-25. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant i fortifikationen 1903-12-11. Och vid fortifikationen 1904-05-06. Avslutade allmänna fortifikationskursen vid artilleri och ingenjörhögskolan 1907-07-13. Löjtnant vid fortifikationen 1907-08-07. Avslutade högre fortifikationskursen vid artilleri och ingenjörhögskolan 1908-07-27. Kapten vid fortifikationen 1915-05-28. RSO 1924-06-06. Lärare vid sjökrigshögskolan 1924–1933. Fortifikationsstabsofficer 1926-10-29. 1931-11-01 entledigad såsom fortifikationsofficer. 1932-12-03 major i armén. 1933-09-22 avsked från och med 1933-12-27. 1938-08-15 transporterad och förordnad att vara kapten i fälttygkårens reserv. Gift 1912-01-31 i Uppsala domkyrka (K. Uppl. art. regemente, vb) med friherrinnan Brita Larsdotter Sparre, född 1891-09-19 i Stockholm, dotter avgenerallöjtnanten, friherre Ulf Lars Sparre, och Dagmar Sandströmer (adlad ätten Sandströmer).

Barn:

 • Sten Eriksson, född 1913-03-04 i Uppsala.
 • Dagmar Eriksdotter, född 1918-09-06 i K. Svea. ing. kår.

TAB 37

Sten Erik Gabriel (son av Knut Axel, tab 27), född 1826-05-24 Hagbyberga. Volontär vid Södermanlands regemente 1844-01-30. Furir 1845-01-30. Studentexamen i Uppsala 1845-06-15. Officersexamen 1845-12-18. Avsked från Södermanlands regemente 1846-05-13. Furir vid Svea livgarde 1846-05-14. Underlöjtnant i regementet 1846-05-22 och vid regementet 1846-08-03. Löjtnant 1849-10-09. 1. Regementsadjutant 1855-09-21. Kapten 1858-07-17. RSO 1866-06-30. Major 1868-06-11. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1872-04-19. Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1875–1884. Avsked med tillstånd att kvarstå som överstelöjtnant i armén 1879-02-28. KVO1kl 1887-12-01. Avsked ur armén 1888-10-26. Ledamot av riksdagens första kammare 1889–1894. Död 1908-09-27 på villan Almnäs vid Gripsholm i Kärnbo socken, Södermanlands län (Jacobs förs, Stockholm, db) och ligger jämte båda sina fruar begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård. Ägde Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län och del i Hagbyberga. Gift 1:o 1859-12-08 i Stockholm med friherrinnan Maria Charlotta Emma Teresia (Theresine) Cederström, född 1839-04-08 i Stockholmstad. Död i Stockholm 1869-12-27 dotter av översten, friherre Olof Rudolf Cederström, och Maria Helena Teresia Arfwedson. Gift 2:o 1876-04-05 i Lybeck med sin halvbroders dotter, friherrinnan Hedvig Johanna Fredrika (Jeanette) Leijonhufvud, född 1841-11-19 Stjärnsund, död 1905-05-28 i Stockholm, dotter av kammarherren, friherre Knut Sperling Leijonhufvud, och friherrinnan Hedvig Juliana Ulrika Johanna Gustava Ribbing af Koberg.

Barn:

 • 1. Carin Charlotta Johanna Teresia, född 1860-10-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1862-08-17 på Åkerö och begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård.
 • 1. Märta Hedda Margareta, född 1861-08-29 på Åkerö. Stiftsjungfru. Död 1924-05-03 i Nyköping och begraven på nya kyrkogården i Nyköping. Gift 1887-07-20 på Åkerö med godsägaren, RVO, Bernhard Alexander Weinberg, född 1858-03-26 i Göteborg, död 1937-07-11 å Blacksta sn, Södermanlands län (Engelbrekts förs, Stockholm, db 194).
 • 1. Elsa Barbro, född 1862-12-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1934-11-10 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 246) och begr i Forsa sn, Södermanlands län. Gift 1889-08-21 på Åkerö med före detta översten friherre Conrad August Falkenberg af Trystorp, född 1856, död 1934-08-02 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 179).
 • 1. Johanna Charlotta Teresia (Theresine), född 1864-04-24 i Stockholm. Död 1932-05-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 123) och begraven å Gamla kyrkogården i Björkviks sn, Södermanlands län.
 • 1. Anna Teresia, född 1867-01-08 i Stockholm, död 1879-02-02 på Åkerö och begraven i familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård.
 • 1. Bo Knut Sten Rudolf, född 1868. Justitieråd. Se Tab. 38.
 • 2. Hedda Johanna Teresia, född 1877-03-11 på Åkerö. Stiftsjungfru.
 • 2. Knut Sperling Stensson, född 1879. Kapten. T 1916. Se Tab. 39.

TAB 38

Bo Knut Sten Rudolf, (son av Sten Erik Gabriel, tab 37), född 1868-12-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Nyköping 1886-06-01. Student vid Uppsala universitet 1886-09-17. Jur. fil. examen 1888-01-30. Jur. utr. kand. 1893-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1893-06-06. Extra ordinarie kanslist i Nedre justitierevisionen 1894-06-06. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1894-06-06. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1894-06-26. Tingstjänstgöring 1895–1897. Tjänstg, i Justitierevisionen 1898. Vice notarie i Stockholms rådhusrätt 1898-06-10. Till förordnad fiskal i Svea hovrätt 1899-11-03. Adjungerad ledamot av hovrätten 1901–1903. Fiskal i hovrätten 1903-08-31. Ledamot av styrelsen för kunglig teatrarnas pensionsinrättning 1903–1908. Assessor 1904-11-25. Till förordnad revisionssekreterare 1905-07-29–1905-12-10 och 1906-01-01–1906-09-27. Till förordnad kansliråd och chef för utrikesdepartementets rättsavdelning 1906-09-28–1907-10-31. KPKO 1907-04-11. Ledamot och sekreterare i arbetsavtalslagstiftningskommittén 1907-10-18–1909-09-12. Ombudsman hos vetenskapsakademien 1908-01-22–1911-09-13. Konstituerad revisionssekreterare 1908-10-02 Kontrollant hos Stockholms ensk. bank 1909-05-011911-08-31. Biträdande i Justitiedepartmentet vid behandling av frågan om lagstiftning angående arbetsavtal m m 1909-09-12–1910-04-08 och 1910-06-12–1911-02-28, Hovrättsråd i Svea hovrätt 1909-12-17. Sekreterare hos ett riksdagens särskilda utskott 1910-04-09–1910-06-11 och 1911-02-29–1911-05-15. Revisionssekreterare 1910-05-21. RNO 1910-06-06. Biträdande i Justitiedepartementet vid beredningöav lagstiftningsfrågor 1911-05-16–1911-08-13. Justitieråd 1911-08-11. KNO1kl 1914-09-30. KmstkNO 1921-06-06. Avsked från justiterådsämbetet 1938-12-09 från och med 1938-12-15. Biogr. i: "Vem är det?" Gift 1905-04-12 i Stockholm med Catharina Adèle Elisabet (Kate) von Post nr 687, född 1877-06-29 Kusta, dotter avunderlöjtnanten vid livregementets grenadjärkår Ernst Gustaf Axel von Post, och grevinnan Claudia Adèle Rosina Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Birgitta Bosdotter, född 1906-06-20 i Stockholm liksom brodern.
 • Bo Sten Bosson, född 1908-01-11 i Stockholm.

TAB 39

Knut Sperling Stensson (son av Sten Erik Gabriel, tab 37), född 1879-12-25 Åkerö. Mogenhetsexamen i Ny köping 1898-06-26. Volontär vid Södermanlands regemente 1898-06-07. Korpral 1899-09-25. Sergeant 1899-08-16. Elev vid krigsskolan 1899-09-25. Fanjunkare 1900-08-13. Utexaminerad 1900-11-26. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1900-12-07. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1903-08-12. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1906–1908. 1. Regementsadjutant 1908. Tjänstgjorde vid generalstaben 1908–1910 och vid statens järnvägar 1910–1912. Militärassistent vid statens järnvägar 1910-11-01. Ordonnansofficer hos hertigen av Södermanland 1911-05-19. Kapten vid regementet 1913-06-04. Adjutant hos nämnda hertig 1913-06-04. KSAO1kl 1913. Tjänstgjorde i generalstaben 1915. Död 1916-03-10 i Oscars förs, Stockholm ]] och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm Gift 1909-10-24 i Heds kyrka, Västmanlands län (skinnskattebergs förs, Västmanlands län, vb) med Lina Vilhelmina Vera Frestadius, född 1886-11-17 i Karlskrona, dotter avkaptenen Artur Vilhelm Frestadius och Maria Carolina Seidi Lindberg.

Barn:

 • Seidi Hedda Vera Margareta Knutsdotter, född 1911-02-03 i Oscars förs, Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 40

Sten Carl Stensson, (son av Sten Erik Gabriel, tab 37), född 1882-07-23 Åkerö. Mogenhetsexamen i Nyköping 1901-06-01. Volontär vid Södermanlands regemente 1901-06-05. Korpral vid Södermanlands regemente 1902-08-04. Sergeant 1902-08-27. Elev vid krigsskolan 1902-10-02. Fanjunkare i regementet 1903-08-26. Utexaminerad 1903-12-02. Underlöjtnant i Södermanlands regemente 1903-12-11 och vid regementet 1904-02-26. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1906-06-08. Andre Regementsadjutant 1915–1917. Kapten 1917-12-21. RSO 1924-06-06. SkmG. Major i armén 1932-07-24. Avsked 1932-07-24. Kapten i Södermanlands läns regementes reserv. Gift 1915-06-05 Uttersberg (Skinskattebergs förs, Västmanlandslän, vb) med sin broders svägerska Margit Frestadius, född 1890-01-03 på Kvistrum i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av kaptenen i Andra livgrenadjärregementets reserv Artur Vilhelm Frestadius och Maria Carolina Seidi Lindberg.

Barn:

 • Sten Knut Artur Carlsson, född 1916-05-19 i Stockholm.

TAB 41

Broder Abraham, (son av Knut Axel, tab 27), född 1830-08-03 på Hagbyberga. Kadett vid Karlberg 1845-03-06. Utexaminerad och sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1850-04-13. Anställd vid handelsflottan 1851 –1852. Premiäriöjtnant 1858-05-01 batteriofficer på ön S:t Barthélemy 1862-11-28–1865-08-26. Överlyttad till flottans nya reservstat 1866. Tjänsteman vid statens järnvägstrafik 1866-07-01. Stationsinspektor vid Tenhult 1866 och vid Hallsberg 1866–1872. Kaptenlöjtnant vid nyssn. reservstat 1869-07-06. Överflyttad till flottans indragningsstat 1869-08-16. Trafikdirektörsassistent i första trafikdistriktet 1872-06-01. Trafikdirektör 1876. RVO 1881-12-01. RSO 1882-12-01. KPKrO 1883. RSAO 1888-08-16. RSiamKrO 1890. RNO 1891-12-01. KSOVF 1893. Assadirektör i ränteoch kapitaltörsäkringsanstalen 1896–1911. KBLeopO1kl 1897-07-22. KBadZLO 1kl 1897-10-22. Statens ombud för norra Södermanlands järnväg 1898–1911. Avsked från trafikdirektörsbefattningen 1908-04-01. Död 1913-11-25 i Skeppsholms förs, Stockholm ]] och begraven i familjegraven på Björkviks gamla kyrkogård. Ägde Vappersta i Vagnhärads socken, del i Hagbyberga i Björkviks socken, båda i Södermanlands län, hus i Stockholm. Gift 1866-09-22 i Stockholm med Sofia Charlotta (Lotten) Brauerhielm, född 1842-11-06 på Lundås i Edebo socken, Stockholms län, död 1925-01-21 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], jordfäst 1925-01-26 i Engelbrekts kyrka i Stockholm samt därefter förd till familjegraven i Björkvik, dotter av kammarherren Samuel August Braunerhielm, och hans 2:a fru, revinnan Sofia Eleonora Fredrika Taube.

Barn:

 • Eva Charlotta, född 1873-08-13 i Stockholm. Gift 1899-07-17 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med före detta översten Hans Ludvig von Dardel, född 1857, död 1932-03-18 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 63).
 • Hedvig Cecilia, född 1876-08-28 i Malmö. Tjg. å RH:ts gen. avd. Se företal till Elgenstiernas Ättartavlor.

TAB 42

Carl Sperling, (son av Broder Abraham, tab 41), född 1867-06-27 i Hallsberg i Kumla socken, Örebro län. Volontär vid livgardet till häst 1885. Sergeant vid livgardet 1888. Avsked 1888. Lantbrukselev 1889. Genomgick Trälleborgs lantbruksskola 1891–1892. Förvaltare på Vappersta 1895–1899. Bokhållare och inspektor på olika gårdar i Närke och Södermanland. Ägde Tjouls i Lummelunda socken, Gotlands län 1904–1912 och hus i Stockholm 1912–1920. Ägde villa vid Järna station i Överjärna socken, Stockholms län. Gift 1904-12-27 i Stockholm med Agda Annie Bessie Charlotta Ehrenhoff, född 1869-11-24 i Visby domkyrkoförs, dotter avmajoren i armén Carl Gustaf Axel Ehrenhoff, och Anna Catharina Lindström.

Barn:

 • Axel Abraham Ehrenhoff, född 1907-08-17 Tjouls Lantbrukselev vid Jakobsberg i Jörnlunda socken, Södermanlands län 1927.
 • Gustaf Bertil Ehrenhoff, född 1911-02-08 på Tjouls i Lummelunda förs, Gotland.

TAB 43

Knut August, (son av Broder Abraham, tab 41), född 1869-02-20 i Kumla förs, Hallsberg, Örebro län. Mogenhetsexamen vid norra latinläroverket i Stockholm 1888-05-17. Student vid Uppsala universitet 1888-09-14. Teol. fil. examen 1890-05-27. Dimissionsexamen 1894-01-31. Praktisk teol. examen 1894-12-13. Prästexamen i Strängnäs 1895-01-04. Prästvigd 1895-01-06. Patorsadjunkt i överoch Ytterjärna försar av Strängnäs stift 1895-01-07. Vice pastor i Strängnäs stift 1896-06-15. Pastorsadjunkt i Stigtomta pastorat av i Strängnäs stift 1896-07-28. Vice pastor i Strängnäs stift 1896-12-17. Predikant och religionslärare vid åkerbrukskolonien Hall 1900-02-26. Kyrkoherde i Mörkö pastorat av Strängnäs stift 1900-06-25. Kontraktsprost i Södertälje kontrakt 1905-12-28. Tjänstgörande extra ordinarie hovpredikant 1908-10-26. Kyrkoherde i Södertälje stads- och landsförsar samt Tveta förss pastorat 1911-03-24. LNO 1921-06-06. Avsked från kontrakspostbefattningen 1935-12-00. Kyrkoherde emer. GV:sJmt. Biorg. i: "Vem är det?" Gift 1900-08-14 Brandalsund med stiftsjungfrun, friherrinnan Gerda Ulrika Lovisin nr 88, född 1874-06-18 på Brandalsund i Ytterjärna förs, Stockholm, dotter avgodsägaren f.d. underlöjtnanten vid Livregementets dragonkår friherre Gerhard Adolf Ulrik Lovisin, och Edla Ulrika von Post.

Barn:

 • Ingegerd Knutsdotter, född 1901-08-24 på Mörkö prästgård i Mörkö förs, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Genomgick socialpolitiska institutet 1923–1925. Barnavårdsman i Lund 1926. Gift 1930-09-26 i Södertälje stadsförs ]] med med. licentiat Sjögren född 1898-08-14 i Södertälje.
 • Gunborg Knutsdotter, född 1902-09-19 i Mörkö prästgård i Mörkö förs, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Gift 1931-07-04 Göksholm (Södertälje stads förs vb) med löjtnanten på övergånsstat vid Livregementets husarer, auktoriserade revisorn Bo Ringborg, född 1901-09-11 i Norrköping, civilekonom.
 • Tage Knutsson, född 1905-03-31 i Mörkö prästgård i Mörkö förs, Södermanlands län. Studentexamen i Södertälje 1924-06-11. Reservofficersaspirant vid Smålands husarregemente 1924-03-10. Korpral i regementet 1925-06-29. Furir 1925-09-03. Reservofficersexamen 1926-04-29. Fanjunkare i regementet 1926-09-03. Fänrik i Smålands husarregementets reserv 1926-12-30. Ägare Göksholm i St. Mellösa socken, Örebro län sedan 1914.
 • Hans Knutsson, född 1906-05-11 i Mörkö prästgård. Studentexamen i Södertälje 1925-05-16 Sjökadett 1925-06-29. Korpral 1926-04-01. Flaggkorpral 1926-10-08. Flaggkadett 1927-10-13. Fänrik vid flottan 1928-10-26.
 • Gustaf Knutsson, född 1914-10-15 i Södertälje landsförs. E.o. tjänsteman i Statistiska centralbyrån. Se Biografica.
 • Viveca Knutsdotter, född 1917-04-11 i Södertälje stadsförs.

TAB 44

Carl Axel Abraham, (son av Broder Abraham, tab 41), född 1872-07-08 Lövholmen. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-12-09. Volontär vid Svea livgarde 1893-01-04. Sergeant i Svea livgarde 1894-07-16. Elev vid krigsskolan 1894-08-16. Fanjunkare i Svea livgarde 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant 1895-11-29. Löjtnant 1898-12-09. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementet 1905-04-13. Åter löjtnant vid regemente 1905-09-06. OffBenSvStjO 1908. RPrRÖO4kl 1908-12-22. Kapten 1911-02-24. Avsked med tillstånd att inträda såsom kapten i regementets reserv 1912-09-18. RSO 1919-06-06. Ägde Mellby i Mellby socken, Västra Göinge härad, Kristianstads län. Gift 1905-01-17 i Stockholm med stiftsjungfrun, friherrinnan Ebba Matilda Barnekow nr 128, från vilken han blev skild genom Västra Göinge häradsrätts utslag 1935-04-29 (1935-04-08), född 1882-04-09 Strö s län, ordf. i Sösdala Röda korskrets, dotter avgodsförvaltaren, friherre Louis Casimir Fabian Ernst Barnekow, och Matilda Ulrika Augusta Montgomery B.

Barn:

 • Carl Christer Abraham, född 1908-06-25 i Svea livgardes förs, Stockholm. Förvaltare. Gift 1936-06-06 i Norra Mellby kyrka Norra Mellby förs, Kristianstads län (Kungsholms förs, Stockholm, vb nr 145) med Märta Charlotta Neiglick, född 1906-06-07 i Stockholm, dotter av ingenjören Carl Axel Neiglick och Anna Charlotta Tegnér.
 • Carl Fabian Christian Abraham, född 1910-12-17 Mellby län.
 • Carl Knut Rudolf Abraham, född 1912-08-24 på Mellby gård i Norra Mellby förs, Kristianstad län. Lantmästare.
 • En odöpt son, född 1920-07-20 på Mellby, död på Melby 1920-07-22.

TAB 45

Erik Gabriel, (son av Knut Henrik, tab 26), född 1782-10-14 Lindö. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1784-12-30. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1785-01-04. Kornett 1785-05-02. Löjtnant 1794-04-02. Officersexamen 1800-06-16. Kapten 1810-06-26. Konstit. major i armén 1814-05-22. Konfirmationsfullmakt 1814-07-12. RSO 1815-06-20. 2. major vid 2. livgrenadjärregementet 1821-06-19. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1823-12-10. Död 1848-05-11, Manhem. Bevistade kriget i Pommern 1805 –1806, varunder han blev fången i Lubeck 1806 och hemkom ur fångenskapen 1810, samt 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge. Ägde Helgerum i Västrums socken, Kalmar län. Gift 1820-09-30 Hällinge med Sofia Emerentia Hoppenstedt, född 1800-01-26 på Kristineberg vid Kalmar, död 1870-07-28 i Stockholm och begraven i Norrköping, dotter av bergsrådet Baltzar Hoppenstedt och Margareta Sofia Wallenstråle.

Barn:

 • Knut Erik, född 1821. Överstelöjtnant. Död 1873. Se Tab. 46.
 • Carin Sofia, född 1823-07-06 på Helgerum. GMiqml 1894-12-00. Död 1895-06-27 på Ström vid Södertälje och begraven å flottans begravningsplats på Djurgården. Utgav under signaturen »Esselde» ett stort antal uppsatser och utgav »Tidskrift för hemmet» 1859–1867 i förening med fru R. Olivecrona och ensam 1868–1885 samt tidskriften »Dagny» 1886 –1888. Bidrog verksamt till stiftandet av Röda korset. Handarbetets vänner, Stockholms läsesalong och Fredrika Bremer-förbundet. Ägde hus i Stockholm. Gift 1869-12-26 i nämnda stad med kommendören Axel Adlersparre, i hans 2:a gifte, född 1812, död 1879.
 • Axel Hjalmar, född 1824. Överste. Död 1908. Se Tab. 47.
 • Eva Amalia, född 1825-09-09 på Helgerum. Död ogift 1849-11-22 i Stockholm och begraven i Norrköping.
 • Knut Gottfrid, född 1827-11-11 på Helgerum, död på Helgerum 1829-03-11 och begraven pA Vastrums kyrkogård.

TAB 46

Knut Erik (son av Erik Gabriel, tab 45), född 1821-07-24 på Helgerum. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1838-01-24. Studentexamen i Uppsala 1838-02-20. Officersexamen 1839-02-27. Avsked 1839-03-26. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1839-04-02. Artilleriofficersexamen 1839-05-24. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente regemente 1839-09-14. Större artmeriofficersexamen 1846-03-14. Löjtnant 1847-10-08. Lärare vid militärskolan i Göteborg 1849–1854. Kapten i regementet 1856-04-03. Artilleristabsofficer 1856-04-16–1858-07-28. Kapten vid regementet 1858-07-17. RSO 1864-01-28. Major i artilleriet och chef för artilleristaben 1867-12-31. Ledamot av vapen- och befästningskommittén 1868. RNS:tOO 1868-10-02. Ledamot av svensk-norska artillerikommittén 1869. Major vid regementet 1870-11-11. Överstelöjtnant i armén 1871-11-28. Överstelöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1872-12-06. Död 1873-11-09 i Stockholm och begraven å norra kyrkogården. Gift 1856-06-28 i Stockholm med friherrinnan Elmira Aurora von Knorring, född 1830-02-11 i Stockholm, död i Oscars förs, Stockholm ]] 1914-02-12. Dotter av friherre Carl August von Knorring, och Antonia Ulrika Eleonora Lovisa Lind af Hageby.

Barn:

 • Carl Erik Gustaf, född 1859-08-12 i Göteborg. Volontär vid Svea artilleriregemente 1876-04-15. Konstapel 1877-12-18. Mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1878-05-24. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Kanunarpage hos drottningen 1878-11-15. Utexaminerad 1879-10-31. Underlöjtnant i Svea artilleriregemente 1879-11-14 och vid regementet 1880-05-21. Genomgick artilleri och ingenjörhögskolan 1883–1885. Löjtnant 1886-04-02. Transporteras som löjtnant till Vaxholms artillerikår 1888-12-31. Kapten 1892-02-04. Regementskvartermästare vissa tider 1893–1895. Placemajor och kommendantsadjutant å Vaxholms och Oskar Fredriksborgs fästningar 1893-03-07–1895-05-17. Död 1898-01-05 i Stockholm och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm Gift 1885-03-26 i Stockholm med Emma Augusta Matilda Heijkenskjöld, född 1864-12-22 Ursvik, död 1897-07-18 i Södertälje och begraven på Solna kyrkogård, dotter av översten Selim Lennart Heijkenskjöld och Anna Emelie Augusta Constantia Boy.
 • Elmira Antonia Johanna Sofia, född 1865-01-23 i Göteborg. Gift 1888-09-15 i Stockholm med kaptenen vid 1. Svea artilleriregemente, RSO, Johan Rezelius, född 1859-07-21 Medhamra, död 1906-11-07 i Djursholm.

TAB 47

Axel Hjalmar (son av Erik Gabriel, tab 45), född 1824-09-12 på Helgerum. Kadett vid Karlberg 1838-10-16. Utexaminerad 1846-03-28. Underlöjtnant i 2. livgrenadjärregit 1846-04-01 och vid regementet 1849-06-27. Adjutant hos överståthållaren 1850-03-041856. Löjtnant 1853-05-25. Transporterad till Svea livgarde 1853-12-06. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1858-09-04. Kammarherre hos kronprinsen-regenten 1859-02-24. Kammarherre hos drottningen 1859-08-05. Överflyttad till konungens stat som ordonnansofficer utan tjänstgöringsskyldighet 1859-08-06. Kapten i regementet 1860-03-06. Adjutant hos konungen 1861-03-09. Kapten vid regementet 1861-04-25. Underceremonimästare vid KMO och RNO 1862-01-28. Avsked från underceremonimästarämbetet 1868-06-03. RSO 1868-06-03. Tjänstfri som kammarherre 1869. Avsked från adjutantsbeställningen 1869-12-23. Major 1872-04-26. Överstelöjtnant 1873-01-24. Sekundchef för livregementets grenadjärkår 1879-03-21. LKrVA 1880-11-01. Överste och chef för Södermanlands regemente 1881-04-13. Deltog i krigsbefälets sammanträde 1883. KSO1kl 1886-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå som överste i armén 1887-09-30. Avsked ur armén 1902-01-24. Död 1908-11-23 i Adolf Fredriks förs, Stockholm och ligger jämte sin fru begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm. Har gjort sig känd som militär författare. Gift 1859-09-05 i Stockholm med grevinnan Ebba Ulrika Sparre af Söfdeborg, född 1833-08-13 Vibyholm, död 1920-02-24 i Johannes förs, Stockholm ]], dotter av en av rikets herrar, riksmarskalken, greve Gustaf Adolf Vive Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Sofia Bonde af Björnö.

Barn:

 • Ebba Sofia Ulrika, född 1860-08-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Hovfröken hos änkehertiginnan av Dalarne 1888-03-28–1914-11-09. OII:sJmt 1897-09-18. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1937-02-08 i K. Hovförs, Stockholm (db 2).
 • Sigrid Amalia, född 1862-07-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Stockholm 1883-05-17. Student i Uppsala 1885-05-29. Fil. kand. 1888-01-31. Lärarinna i Åhlinska flickskolan i Stockholm 1892 –1909. Bibliotekarie vid Vitterhetsakademien 1901 –1926. LSkS 1907. Medlem av samfundet De nio 1918. LetA 1922-06-06. Författarinna. Har utgivit ett flertal historiska och personhistoriska arbeten. 1937-05-31 promoverad till hedersdoktor i Lund. Biogr. i Väd? Död 1937-11-14 i S:t Görans förs, Stockholm (db 409).
 • Eva Erika Gabriella, född 1864-05-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Anställd hos Handarbetets vänner 1889–1897. Tjänstgörande hovfröken hos kronprinsessan Viktoria 1897-06-06–1907-07-22. OIIJmt 1897-09-18. GVSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. Anställd på riddarhusets kansli 1907-08-01. Död ogift 1927-09-29 i Johannes förs, Stockholm ]] och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm.
 • Carl Gustaf Erik, född 1866. Statskommissarie. Död 1935. Se Tab. 48.
 • Anna Carin, född 1867-12-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död i Stockholm 1871-01-24 och begraven på norra kyrkogården.
 • Axel Gustaf Adolf (Gösta), född 1869. Generalmajor. Död 1938. Se Tab. 50.
 • Knut Erik Gabriel, född 1873-10-10 i Stockholm, död 1881-11-18 i Nyköping och begraven på östra kyrkogården i Nyköping
 • Sten Sperling, född 1875. Direktörsassistent. Se Tab. 52.
 • Märta Sofia, född 1878-04-04 i Clara förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Skrivbiträde vid statens historiska museum 1901–1909. Gift 1:o 1909-09-21 i Ersta kyrka i Stockholm (Adolf Fredriks förs vb) med antikvarien vid Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, RNO, RVO, LHA, fil. doktor Per Emil Cornelius Eckhoff i hans 2:a gifte, född 1846-03-30 i Stockholm, död 1923-10-06 i Djursholm. Gift 2:o 1930-09-04 i Djursholm, Danderyds förs (vb 29) med filosofie dr. antikvarien i Vitterhetsakademien Otto Teodor Janse, född 1867-09-10 i Ringarums förs, Östergötland,

TAB 48

Carl Gustaf Erik (son av Axel Hjalmar, tab 47), född 1866-04-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1885-05-16. Student i Uppsala 1885-05-21. Jur. fil. examen 1886-12-14. Jur. utr. kand. 1891-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1891-06-05. Notarie i Mellersta Roslags domsaga 1891–1893. Extra ordinarie tjänsteman i statskontoret 1893-04-05. Vice häradshövding 1893-10-02. Extra ordinarie amanuens i statskontoret och kommerskollegium 1893-10-25 samt i finansdepartementet 1894-04-26. Kanslist i statsutskottet under riksdagarna 1895–1897. Registrator i finansdepartementet 1898–1908. Extra ordinarie tjänsteman i riksgäldsfullmäktiges kansli 1897-06-30. Registrator och kanslist i riksgäldskontoret 1900-04-28. Till förordnad ombudsman i statskontoret 1900-06-01, ordinarie 1911-12-22. Avsked från registratorsbefattningen 1900-07-05. Extra byråchef i statskontoret 1909-09-01. RVO 1910-06-06. Ledamot av lotsverkets löneregleringskommitté 1912–1914. Fullmäktig i civilstatens änke- och pupillkassa 1912. Statskommissarie och byråchef i statskontoret 1913-11-21. Ledamot av direktionen för allmän änke- och pupillkassan sedan 1912. RNO 1916-06-06. KNO2kl 1923-09-15. 1933-10-07 beviljad afsked från och med 1933-11-01. 1933-10-25 KNO. Biogr. i Väd? Död 1938-12-18 i Bromma förs, Stockholm (db 248). Gift 1896-12-19 i Stockholm med Hedvig Carolina Fischerström, född 1874-11-24 i Norrtälje, dotter avkommendören vid flottan Nils Axel Fischerström och Lovisa Elisabet Hybinette.

Barn:

 • Axel Gustaf Carlsson, född 1898. Extra jägmästare. Se Tab. 49.
 • Hedvig Margareta, född 1900-03-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1926 i Engelbrektskyrkan, Engelbrekts förs, Stockholm ]] med kaptenen i Göta livgardes reserv Sven Claes Qvennerstedt i hans 2:a gifte, född 1892-05-02 i Stockholm, dotter av klädeshandlaren i Stockholm Per August Sundström och Ebba Sofia Augusta Charlotta Ankarcrona), född 1886-12-18 i Stockholm.
 • Ebba Märta Matilda Carlsdotter, född 1911-11-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1938-11-12 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 468) med Mariningenjör Sigvard Frans Hjalmar Samzelius, född 1910-08-31 i Stockholm. Övering.

TAB 49

Axel Gustaf Carlsson, (son av Carl Gustaf Erik, tab 48), född 1898-07-06 i Stockholm. Studentexamen vid högre realläroverket Östermalm Officersaspirant vid Svea artilleriregemente 1917. Avsked 1918. Elev vid Stockholms högskola 1918–1919. Elev vid förberedande jägmästarekursen vid Garpenbergs skogsskola 1920-07-05–1921-05-25. Extra kronojägare i Stockholms–Gävle distrikt 1921-06-01–1921-10-01. Elev vid Skogshögskolan 1921. Utexaminerad 1924-06-00. Assistent vid Högskolans sommarövningar 1925. Assistent vid Nordmalings ångsågsaktiebolagets skogsförvaltning 1926. Civiljägmästare. Skogschef vid Nordmalings ångbåtsaktiebolag. Landstormskapten. Verkst. dir i forskningsstiftelsen. SDA. RJohO. LandstGM. LSLA. LIVA. Gift 1927-04-21 i Engelbrektskyrkan Engelbrekts förs, Stockholm med Hedvig Sofia Louise (Lisa) Virgin, född 1906-03-01 i Stockholm, dotter avöverdirektören vid Statens järnvägar Ivar Virgin, och hans 1:a fru grevinnan Elin Sofia Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Gunilla Axelsdotter, född 1928-06-20 i Umeå
 • Carl Ivar Axelsson, född 1929-08-28 i Nordmalings förs
 • Erik Gustaf Axelsson, född 1934-08-22 vid Rundviksverken i Nordmalings förs,
 • Sten Axel Axelsson, född 1942-08-22 i Stockholm

TAB 50

Axel Gustaf Adolf (Gösta), (son av Axel Hjalmar, tab 47), född 1869-10-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Nyköping 1888-06-01. Volontär vid Västgöta regemente 1888-06-06. Sergeant i regementet 1889-05-28. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Kammarpage hos drottningen 1889-07-17. Utexaminerad. 1890-10-27. Underlöjtnant vid Andra livgardet 1890-11-14. Repetitör vid Infanteriskjutskolan vid Rosersberg 1894. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1894–1896. Löjtnant vid Göta livgarde 1895-05-03. Aspirant vid generalstaben 1897 –1899. Tjänstgjorde vid statens järnvägar 1899–1901. Stabsadjutant och löjtnant vid Generalstaben 1901-09-27. Stabsadjutant och kapten i generalstaben 1903-09-10 och vid densamma 1903-12-31. Kapten i Göta livgarde 1905-07-07. Förste Militärassistent och byrådirektör i järnvägsstyrelsens militärbyrå 1905–1908. RDDO 1908-01-27. RBadZLO1kl 1908. Kapten vid Södermanlands regemente 1908-10-09 RRS:tStO2kl 1909-06-26. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1910-11-03. Stabschef vid Västra arméfördelningen 1910–1915. RSO 1911-06-06. Överadjutant och major vid generalstaben 1911-12-30. OffItSMLO 1913-07-07. RVO 1914-09-30. Överadjutant och överstelöjtnant vid samma stab 1914-12-24. Överstelöjtnant vid Gotlands infanteriregemente och tillförordnad chef för regementet 1915-02-26. Överste i armén 1917-04-14. Överste och chef för Värmlands regemente 1917-12-21. KSO2kl 1920-06-06. LKrVA 1922-10-27. KSO1kl 1923-06-06. SkytteGM 1925. Chef för 10. infanteribrigaden 1926-08-24. Brigadchef vid Östra brigaden samt generalmajor i armén 1927-05-20. Avske 1931-10-17. Generalmajor i Generalitetets reserv. TRKHt2kl. SM. Biogr. i: “Vem är det?” Död 1938-05-16 i Oscars förs, Stockholm (db nr 146). Gift 1899-10-02 i Stockholm med Ethel Sigrid Lagercrantz nr 1011, född 1876-04-18 i Stockholm, dotter avöversten och sekundchefen för Svea livgarde Carl Adolf Lagercrantz, och grevinnan Alethe Madeleine Elisabet Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1900-06-17 i Stockholm, liksom syskonen. Studentexamen i Karlstad 1920-05-19. Reservofficersaspirant vid Upplands artilleriregemente 1920-06-15. Konstapel 1921. Furir 1921. Student vid Uppsala universitet 1921-10-10. Reservofficersexamen 1922-08-26. Styckjunkare 1922. Fänrik i Upplands artilleriregementes reserv 1922-08-26. Underlöjtnant vid Upplands artilleriregemente 1924-12-03. Jur. kand. examen 1926-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Notarie vid Mellansysslets domsaga 1926-12-22. Löjtnant i Norrlands regementes reserv 1928-08-04. Kapten i samma reserv 1942-03-06. Aktuarie vid Pensionsstyrelsen. Förordnad att vara byråchef i pensionsstyr.
 • Ebba Christina Elisabet, född 1902-08-10 i Stockholm. Gift 1934-12-19 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 276) med kaptenen vid Kustartilleriet Rudolf Kolmodin, född 1896-01-17 i Bromma förs, Stockholm, generallöjtnant. Se Biografica och VÄD.
 • Axel Greger Gustafsson, född 1909-01-30 i Stockholm. Studentexamen i Karlstad 1927-05-00. Officersaspirant vid Svea artillerireg 1927-06-19. Konstapel 1928-07-01. Transport till Smålands artilleriregemente 1928-08-01. Furir vid Smålands arméartilleriregementet 1928-09-07. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1928-10-15. Utexaminerad 1930-04-16. Fänrik i sistn. regemente 1930-04-25. Löjtnant i regementet 1934-08-28. Aspirant vid Generalstabskåren 1939-10-01. Kapten vid regementet 1940-02-09.

TAB 51

Knut Axel (son av Axel Hjalmar, tab 47), född 1871-09-24 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid högre realläroverket i Stockholm 1892-05-18. Elev vid tekniska högskolan 1892-09-12. Civilingenjör 1895-09-12. Extra ritare vid järnvägsstyrelsens maskinbyrå 1896–1897. Tillika extra biträdande ingenjör i patent- och registreringsverket 1897. Extra lokmästare å II. distriktet av statens järnvägar 1899. Underingenjör å II. distriktet av statens järnvägar 1899. Ritare vid järnvägsstyrelsens maskininspektionsbyrå 1901–1904. Tillförordnad maskininspektör i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1905–1907. Byråingenjör av 3 klass vid statens järnvägar 1908. Byrådirektör 1911-12-22. RVO 1914-09-30. RNO 1922-06-06. Förordnad att deltaga i besiktningen och avsyningen av nyanlagda nuconcessionerade ensk. järnvägar och spårvagnar 1911–1934. Besiktningsman för spårvägsmateriel inom Stockholm från 1911. Gift 1905-04-19 i Malmö med grevinnan Ebba Cecilia Margareta Lewenhaupt, från vilken han 1924-04-02 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1924-05-29 i Stockholm med professorn vid universitetet i Uppsala, fil. doktor Filip Åkerblom, född 1869-09-02 i Örnsköldsvik, död 1942-07-24 i Abisko), född 1878-08-05 i Örebro, dotter avöversten greve Sixten Oskar Cecile Charles Emil Lewenhaupt, och friherrinnan Julie Aurore De Geer af Finspång.

Barn:

 • Ebba Cecilia Axelsdotter, född 1906-01-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, liksom syskonen. Elev vid konsthögskolan. Gift 1935-01-25 i Uppsala domkyrkoförs (vb 1) med filosofie licentiat Carl Adam Nordenfalk född 1907-12-13 i Stockholm.
 • Erik Sixten Axelsson, född 1907-07-31 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1925-05-18. Student i Uppsala 1925-09-02.
 • Åke Sixten Axel Axelsson, född 1909-01-22 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1928-05-21. Student i Uppsala 1928-08-22.
 • Carl Gustaf Axel Axelsson, född 1914-10-25 i Stockholm.

TAB 52

Sten Sperling, (son av Axel Hjalmar, tab 47), född 1875-11-17 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Södermalms högre allmäna läroverk 1894-05-18. Student i Uppsala 1894-09-18. Filosofie kandidat 1900-01-31. Extra ordinarie amanuens i statistiska centralbyrån 1900-02-05. Tillförordnad amanuens i statistiska centralbyrån 1903-01-02–1905-07-15. Extra ordinarie tjänsteman å kommerskollegii statistiska avdelning 1905-03-14. Ordinarie amanuens i statistiska centralbyrån 1905-07-16. Avsked därifrån 1906-05-05. Aktuarie vid Stockholms stads statistiska kontor 1905-09-01. Bibliotekarie i civil (social-)departementet 1906-02-00–1907-04-00. Förste aktuarie vid Stockholms stads statistiska kontor kontor 1911-07-01 med titel direktörsassistent från 1921-08-01. Bibliotekarie i kommunikationsdepartementet 1920-07-01–1921-09-30. RVO 1928-06-16. Gift i Solna förs 1921-04-24 med Anna Gustava Maria Svensson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1908-12-10 i Stockholm med köpmannen Erik Turesson Essen, från vilken hon 1921-03-07 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1873-08-06), född 1878-03-18 i Hagby socken, Kalmar län, dotter avlantbrukaren Per Gustaf Svensson och Julia Antonia Carlsson.

Barn:

 • Stig Axel, född 1906-08-31 i Undenäs socken, Skaraborgs län.
 • Anna'' Märta Stensdotter, född 1922-01-13 på Lill-Sveden vid Stocksund

TAB 53

Abraham, (son av Gustaf, friherre Leijonhufvud, tab 6), friherre till Ekeberg i Lillkyrka socken, samt herre till Hjälmarsberg i Almby socken, Götarsvik i Lillkyrka socken och Frösvidal i Kils socken, alla i Örebro län, samt Knopsholm i Asige socken, Hallands län. Född 1627-08-14 Hökerum. Student i Uppsala 1637-02-22–1649. Kammarjunkare 1650. Assessor i bergskollegium 1652-10-25. Tillika kammarherre 1653 och ännu 1655. Tillika landshövding i Närke och Värmland samt Nora och Lindes bergslager samt ståthållare på Örebro slott 1658-05-18. Avsked från assessorsämbetet 1669-04-03. Kommissarie 1674-11-12 till ett bergsregementes till fot upprättande i Närkes, Nora och Lindes bergslager. Död 1676-07-20 på Örebro slott, jordfäst 1677-09-02 i Örebro kyrka och ligger jämte sin fru i kopparkistor i familjegraven under Lillkyrka kyrka. Han erhöll 1655 i testamente Ekeberg med underlydande efter sin faders halvbroder Abrahams fru Reata Sparre. 'Han lät allraförst förbättra landsvägarna i Närke och Värmland. Upprättade dessutom kartor över nämnda provinser samt karta över den delen av sjön Hjälmaren, som ligger i Örebro län. Skänkte 1672 en orgel till Lillkyrka kyrka och en predikstol till Almby kyrka' Gift 1658-09-18 i Örebro med sin svågers systerdotter, friherrinnan Brita Kagg, född 1641-10-12 i Stettin, död 1678-11-11 på Ekeberg, dotter av guvernören Nils Kagg, friherre Kagg, och friherrinnan Margareta Bonde.

Barn:

 • Catharina, född 1661-04-06 i Örebro, död 1736-12-29 Mo. Gift 1685-11-26 i Stockholm med löjtnanten Johan. Lilliehöök af Fårdala, född 1662, död 1694.
 • Margareta, född 1662-08-22 i Örebro, död 1720-04-18. Gift 1690-09-29 i Vists socken, Östergötlands län med generalmajoren Gustaf Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, född 1634, död 1710.
 • Abraham, född 1663. Överstelöjtnant. Död 1702. Se Tab. 54.
 • Beata Christina, född 1665-05-14 i Örebro. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora 1688-03-05. Död 1737-03-27 Skattmansö och begraven jämte sin man i Vittinge kyrka. Gift 1689-06-16 Karlberg med översten, friherre Lage Meijendorff von Yxkull, född 1662, Död 1730.
 • Brita, född 1666-11-14, Död 1712 Ulvåsa och begraven 1712-06-04. Gift 1683 med majoren, friherre Jakob Casimir Sparre, död 1701.
 • Ebba, född 1668-04-12 i Örebro, levde 1703-08-28, men var död 1704-06-02. Gift 1694-10-00 med översten Erik Gyllengrip, född 1667, död 1736.
 • Carl Gustaf, född 1669-06-25 i Örebro. Student i Uppsala 1679-11-17. Menig vid livgardet 1684–1687. Sergeant 1687-10-10). Löjtnant vid Nils Bielkes regemente till fot i Stettin 1688-06-30. Transporterad till Mellins regemente i Pomern. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1700-12-17. Konfirmationsfullmakt 1702-09-01. Ryttmästare vid livregementet till häst 1705-07-27. Död barnlös 1710-09-09 i en förstad till Bender. Han fick vid arvskiftet efter föräldrarna 1685 Götarsvik mm, vilket förpantades för skuld. Gift 1699-09-13 med Eriana Körning i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715-07-10 på Ekhult i Björsäters socken, Östergötlands län, med överstelöjtnanten Johan Reuter af Skälboö, i hans 3:e gifte, född 1644, död 1722), född 1671, död 1727 på Ekhult och begraven 1727-02-17, dotter av ryttmästaren Erik Körning, och Maria Ribbing.
 • Hedvig Eleonora, född 1670-10-21 i Örebro, död 1746-09-11 Utål. Gift 1698-10-08 med majoren Melker Wernstedt född 1670, död 1739.
 • Nils Christer, född 1673. Menig vid livgardet 1689-11-22. Sergeant vid livgardet 1691-04-20. Degraderad till menig 1693-09-20. Åter sergeant 1694-02-18. Fänrik vid livgardet 1695-01-11. Livdrabant 1700-04-03. Korpral vid livdrabantkåren 1700-09-14. Död ogift 1708-08-00. Fick vid arvskiftet efter föräldrarna 1685 Frösvidal mm, vilket han sålde 1696. Var med vid Närvä, Klissov, Duna, Poltusk och Punitz. Han flydde 1693-04-26 i ur riket för duell, men fick lejd och pardon året därpå.
 • Barbro, född 1674-06-01 i Örebro, död 1729-03-23 Maryd. Hon fick vid arvskiftet efter föräldrarna Knopsholm. Gift 1699-09-19 Jönsarbo med sin systers svåger, kaptenen Gabriel Gyllengrip, i hans 1:a gifte, född 1668, död 1747.
 • Elsa Christina, född 1677-01-05 i på Ekeberg, död 1721-03-08 Markeby och begraven i Håtuna kyrka. Gift efter 1702-01-04 med överstelöjtnanten Carl Svinhufvud af Qvalstad, i hans 2:a gifte, död 1708.

TAB 54

Abraham, (son av Abraham, tab 53), till Ekeberg. Född 1663-11-12 i Örebro. Student i Uppsala 1675-10-05–1680. Volontär vid livgardet 1680-11-12. Sergeant vid livgardet 1681-06-11. Fänrik 1681-07-19 kapten vid Västmanlands infanteriregemente 1685-03-13. Tjänstgjorde 1693 vid franska armén, som låg i Brabant. Major vid Västmanlands regemente 1694-02-03. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1700-03-07. Avsked 1701-07-17 för sjukdom. Död 1702-12-09 på Ekeberg och begraven i familjegraven under Lillkyrka kyrka. Vid arvskiftet etter föräldrarna 1685 fick han utan lott och byte Ekeberg med underlydande. Han var bland annat med vid övergången av Dünaströmmen och bevistade fälttåget i Brabant. Gift 1:o 1686-08-25 Ulvåsa med sin systers svägerska, friherrinnan Catharina Maria Sparre, döpt 1663-04-15 i Stockholm, död i barnsäng 1695-07-21 på Ulvåsa och begraven 1696-05-03 i Lillkyrka kyrka, dotter av generalen Carl Larsson Sparre, friherre Sparre, och hans 2:a fru Catharina Lucia von Minningerode. Gift 2:o 1697-01-12 i Stockholm med friherrinnan Christina Horn af Åminne, född 1671, död 1714-04-10, dotter av översten, friherre Gustaf Adolf Horn af Åminne, och Maria Elisabet Österling.

Barn:

 • 1. Brita Charlotta, född 1695-07-21 på Ulvåsa, död 1696-05-08 Ryd
 • 2. Abraham, född 1698. Överstelöjtnant. Död 1756. Se Tab. 55.
 • 2. Catharina Margareta, född 1699-04-16 på Ekeberg, död på Ekegerg 1699-12-22 och begraven 1699-12-22 i Lillkyrka kyrka.
 • 2. Gustaf, född 1701. Generalmajor. Död 1794. Se Tab. 56

TAB 55

Abraham, (son av Abraham, tab 54), till Ekeberg. Född 1698-02-02 på Strö (Köpings kyrkoarkiv.) i Köpings landsförs, Västmanlands län. Musketerare vid livgardet 1715-09-12. 2. Förare vid livgardet 1715-12-08. Sergeant 1716-08-12. Fänrik 1717-10-01. Löjtnant 1719-07-04. Stabskapten 1741-07-21. Kapten 1741-08-07. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1750-04-25. Död 1756-06-27 på överstelöjtnantsbostället Munstorp i Skånings-Åsaka socken, Skaraborgs län och begraven 1756-07-09 i Skånings-Åsaka kyrka. 'Han bevistade fälttågen i Norge 1718 och i Finland 1741 och 1742. Försålde den gamla Leijonhufvudska familjeegendomen Ekeberg till en Svedenstierna för 75,000 daler kopparmynt'. Gift 1720-02-24 i Stockholm med friherrinnan Margareta Fredrika Ulfsparre af Broxvik, född 1693, död 1729-12-30 och begraven 1730-01-15 i familjegraven under Lillkyrka kyrka, dotter av majoren friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, och Catharina Elisabet von Münchhausen.

Barn:

 • Abraham, född 1721-11-18 i Stockholm. Page vid kunglig hovet 1732-06-00. Volontär vid livgardet 1740-05-01 Förare vid livgardet 1741. Sergeant 1741. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1742-02-06. Kaptenlöjtnant 1751. Avsked med majors n. h. o. v. 1752-06-03. Konstituerad att förrätta kaptenstjänst vid Västerbottens regemente 1757-10-23 och majorstjänst vid Västerbottens regemente 1760-12-30. Död ogift 1761-10-00 i Pommern. 'Han bevistade fälttåget i Finland 1742 och 1743 och tjänade åren 1757 och 1758 såsom volontär vid svenska armén i Pommern'.
 • Åke, född 1725-01-03 på Ekeberg, död på Ekeberg 1725-03-18.
 • Brita, född 1726-07-24 på Ekeberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1767-02-10 i Torstuna socken, Västmanlands län och begraven 1767-03-04 i Yxkullska graven i Vittinge socken, Västmanlands län.
 • Christina Catharina, född 1729-04-24 på Ekeberg, död 1770-03-05 Brunna Gift 1753-01-29 med sin syssling, generalmajoren, friherre Axel Didrik Meijendorff von Yxkull, född 1720, död 1798.

TAB 56

Gustaf, (son av Abraham, tab 54), till Värsta i Viby socken, Örebro län, vilket han köpte 1736. Född 1701-08-03 troligen på Ekeberg. Musketerare vid livgardet 1715-09-12 förare vid livgardet 1716-01-31. Sergeant 1716-08-12. Fänrik 1717-10-01. Löjtnant 1719-07-04. Kapten à la suite i greve de la Mareks tyska infanteriregemente i fransk tjänst 1724-10-03–1729. Adjutant vid livgardet 1728-01-05. Löjtnant vid livgardet 1728-12-06. Korpral vid livdrabantkåren 1733-03-06. Generaladjutant av flygeln 1743-06-16. Avsked från korpralsbeställningen i livdrabantkåren 1746-03-11. Överstes karaktär 1747-11-12 med tur från 1748-03-17. RSO 1748-09-26. Generalmajor i armén 1757-07-11 och beordrad att tjänstgöra vid armén i Pommern, men begärde till följd av försvagad hälsa om avsked. Avsked ur krigstjänsten 1757-07-26. Död 1794-03-18 på Värsta och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven under Lillkyrka kyrka, där en minnestavla är uppsatt över honom. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och var bland dem, som hemförde konung Carl XII:s lik. Gift 1735-08-03 på Öjared i St. Lundby socken, Älvsborgs län. Med Elisabet Tham, född 1718-08-12, död 1797-06-04 i Mariefred, dotter av kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham, och hans 3:e fru Elisabet Cronström.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1736-05-21 i Göteborg, död 1737-05-07 på Ryholm.
 • Abraham, född 1737-07-01 på Värsta, död på Värsta 1740-04-29 och begraven 1740-05-05 i Viby kyrka
 • Sebastian, född 1738. Överste. Död 1818. Se Tab. 57
 • Gustaf, född 1739-08-25 och död 1740-04-30 på Värsta samt begraven 1740-06-05 i Viby kyrka
 • Beata Magdalena, född 1741-01-06 på Värsta, död ogift 1843-12-02 i Vadstena, nära 103 år gammal och begraven 1843-12-02 i Vadstena.
 • Gustaf, född 1742-03-02 på Värsta. Student i Uppsala 1757-03-09–1760. Volontär vid Hessensteinska regementet i Göteborg 1760. Sergeant vid Hessensteinska regementet i Göteborg 1760-06-04. Sergeant vid Hamiltonska regementet i Stralsund 1761-10-15). Fänrik vid Hamiltonska regementet i Stralsund 1762-05-26. Sekundadjutant 1762-12-14. Premiäradjutant 1764-05-08. Löjtnant 1772-06-17. Kapten i armén 1772-09-25. Stabskapten 1774-03-09. RSO 1779-01-24. Kapten med kompani 1781-04-20. Sekundmajor 1783-09-17. Premiermajor 1785-04-20. Överstelöjtnant i armén 1792-10-25. Avsked 1793-06-17. Död barnlös 1814-01-10 Asa och begraven 1814-02-13 i eget gravkor Asa. Köpte nämnda egendom 1795 och lät bebygga den. Han kommenderades 1772 under regementsförändringen att bevaka Malmö slott. Gift 1783-02-25 Bjärsgård s län med Ingeborg Catharina Ehrenborg, född 1746-11-15, död 1826-08-11 på Asa och begraven i familjegravkoret på Asa, dotter av ryttmästaren Casper Ehrenborg, och Elisabet Eufrosyne von Conowen.
 • Erik, född 1743-10-01 på Värsta, död på Värsta 1744-09-16 och begraven 1744-09-22 i Viby kyrka
 • Erik, född 1745-01-01 på Värsta. Volontär vid livgardet 1764-06-16. Rustmästare på Värsta 1764-10-23. Sergeant 1765-11-18. Fänrik 1766-04-22. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livgardet 1773-03-31. Stabskapten vid livgardet 1777-04-03. Kompanichef 1780-05-20. Avsked 1789-03-05. Död ogift 1790-06-18.
 • Carl, född 1746-09-01 på Värsta, död på Värsta 1747-01-02 och begraven 1747-01-08 i Viby kyrka
 • Christina, född 1748-08-23 på Värsta, död 1820-07-04 Kåsäter och begraven i Götlunda kyrka, Gift 1771-12-15 på Värsta med majoren Jakob Herman Danckwardt-Lillieström, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1825.
 • Abraham, född 1750. Överstelöjtnant. Död 1842. Se Tab. 66.
 • Elisabet, född 1755-03-01 på Värsta, död 1779-04-05 på Sveaborg. Gift 1777-08-26 på Värsta med översten, friherre Fredrik Fleming af Liebelitz, i hans 1:a gifte, född 1735, död 1800.

TAB 57

Sebastian, (son av Gustaf, tab 56), till Nykvarn och Ströppsta, båda i Turinge socken, Stockholms län. Född 1738-08-02 Värsta. Student i Uppsala (Um.)1752-09-01. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1756-10-17. Rustmästare vid garnisonsregementet i Göteborg 1757-08-21. Förare 1758-03-06. Konstituerad fänrik 1758-06-30. Konfirmerad fänrik med indelning 1758-07-17 och vid livgardet 1760-06-23. Löjtnant vid livgardet 1766-12-19. RSO 1772-09-12. Major i armén 1772-09-13. Stabskapten vid förutnämnda garde 1774-04-21. Kompanichef 1776-12-20. Överstelöjtnant i armén 1780-06-12. Överste för Österbottens regemente 1781-12-12. Avsked 1788-07-22. Död 1818-06-20 på Nykvarn och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka. 'Han bevistade hela pommerska kriget och därunder blockaden av Stralsund, intagandet av Demmin, då han blev fången, staden Prentzlows återtagande samt affärerna vid Fiedersdorf, Neu-Brandenburg och Neu-Kahlen. Konstituerades 1772-08-18 att förrätta överadjutantstjänsten vid den armé, som i Skåne skulle sammandragas under riksrådet Funcks befäl.' Erhöll 1781 av sin morbroder Alexander Tham i gåva Nykvarn och Ströppsta i Turinge socken, Stockholms län, vilka såldes av hans arvingar 1823. Ägde dessutom gårdar i Mariefred och hus i Norrköping. Gift 1782-03-08 i Stockholm med sin svågers svägerska, stiftsjungfrun, grevinnan Eva Charlotta Cronstedt, född 1760-01-16, död 1843-04-02 i Stockholm, dotter av presidenten, greve Carl Johan Cronstedt, och grevinnan Eva Margareta Lagerberg.

Barn:

 • Gustaf Alexander, född 1782. Överstelöjtnant. Död 1859. Se Tab. 58.
 • Elisabet Margareta Charlotta, född 1784-04-04 på Nykvarn. Stiftsjungfru. Död ogift 1835-10-17 i Stockholm och begraven i familjegraven under Lillkyrka kyrka.
 • Carl Greger, född 1786. Överste. Död 1857. Se Tab. 62
 • Eva Beata, född 1787-07-29 på Nykvarn, död ogift 1862-02-06 i Stockholm och begraven i familjegraven under Lillkyrka kyrka.
 • Kerstin, född 1793-02-28 på Nykvarn, död ogift 1877-04-13 i Stockholm och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka.
 • Sofia Aurora, född 1794-09-01 på Nykvarn, död 1871 "Vn i Vimmerby och begraven i familjegraven under Lillkyrka kyrka. Gift 1822-04-11 i Stockholm med sin kusin, ryttmästaren, friherre Carl Edvard Leijonhufvud, född 1793, död 1870.
 • Sara Augusta, född 1797-04-13 på Nykvarn, död ogift 1830-07-31 i Stockholm i Klara förs, Stockholm och begraven i familjegraven under Lillkyrka kyrka.
 • Carin, född 1798-07-14 på Nykvarn, död ogift 1817-02-26 på nämnda egendom och begraven i familjegraven under Lillkyrka kyrka.

TAB 58

Gustaf Alexander, (son av Sebastian, tab 57), född 1782-12-22 på Nykvarn. Sergeant vid Österbottens regemente 1784-07-21. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1800-09-29. Fänrik vid Västmanlands regemente 1800-06-12. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1808-03-29. Kapten i armén 1809-06-29. Stabskapten vid Västmanlands regemente 1810-03-06. Kompanichef 1812-02-25. 2. Major 1815-02-21. RSO 1815-08-12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1822-03-26. Överstelöjtnant i armén 1822-04-03. Avsked ur krigstjänsten 1833-02-25. CXIVJoh:s medalj 1855-10-27. Död 1859-04-20 i Mariefred och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka, Örebro län. Ägde Kvista i St. Skedvi socken, Kopparbergs län 'Bevistade 1806 och 1807 fälttåget i Pommern och därunder träffningarna vid Anklam och Ückermunde, 1808 års fälttåg i Finland och drabbningarna vid Kalajoki och Sandbacka samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814 och slagen vid Grossbeeren, Dennewitz samt Ingedalen'. Gift 1820-02-10 Vikmanshyttan med Johanna Charlotta Christina Angerstein i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1810-08-20 på Vikmanshyttan med kammarherren, friherre Gustaf Adolf von Friesendorff, född 1781, död 1814), född 1794-01-13 på Vikmanshyttan, död 1868-07-01 i Stockholm. Dotter av bruksägaren Fredrik Angerstein och hans 1:a fru Gunilla Johanna Brandenburg.

Barn:

 • Gustaf Sebastian, född 1821-01-03 i på Vikmanshyttan. Student i Uppsala 1834. Död 1837-02-09 i Stockholm och begraven i familjegraven i Lillkyrka
 • Carl Viktor Gustafsson, född 1822. Generallöjtnant. Död 1900. Se Tab. 59.
 • Eva Charlotta Margareta, född 1824-01-12 på Vikmanshyttan. Stiftsjungfru. Hovfröken hos kronprinsessan Lovisa 1851-07-04. Tillförordnad hovmästarinna hos henne 1851 1711. Hovfröken hos drottning Lovisa 1859-07-18. Kammarfröken 1859-08-05. Avsked 1861-10-08. Död ogift 1899-07-04 i Stockholm och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka.
 • Knut Abraham Erik Gustafsson, född 1827-12-07 på Vikmanshyttan. Furir vid dalregementet 1844-08-07. Officersexamen 1846-05-08. Underlöjtnant vid dalregementet 1846-05-22. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1848–1849. Tjänstgjorde vid topografiska kåren 1850–1851. Löjtnant 1852-12-11 Kommenderad på gränsbevakning vid Grisslehamn 1852. Stationsingenjör vid Gävle–Dala järnvägsbyggnad 1855–1859. Distriktsingenjör vid Borås–Herrljunga järnväg 1860 –1863. RVO 1863-07-30. Distriktsingenjör vid Ystad–Eslövs järnvägsbyggnad 1863-10-011866-09-01. Kapten 1865-01-17. RNO 1866-10-23. Styresman för Höganäs stenkolsverk 1867-01-01–1872-04-01. Stabsadjutant vid 1. militärdistriktet 1869-04-20. RSO 1870-06-11. Avsked från regementet och ur krigstjänsten 1871-01-26. Överingenjör och verkställande direktör för Bergslagernas järnvägsbyggnad 1872-03-05–1879-12-31. LVVS 1878-09-02. RNS:tOO 1879-12-01. Styrelseledamot i Bergslagernas järnvägsbyggnad 1880-01-01–1882-12-31. Bosatte sig utomlands 1884. Återflyttade till Sverige 1896. Död ogift 1897-04-23 i Stockholm och begraven i familjegraven i Lillkyrka

TAB 59

Carl Viktor Gustafsson, (son av Gustaf Alexander, tab 58), född 1822-08-21 på Vikmanshyttan. Extra sjökadett 1834-06-08–1834-08-31. Officersexamen vid läroverket för linjeofficerare i Stockholm 1838-02-28. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1839-02-22 Officersexamen vid Svea artilleriregemente regementets informationsverk 1839-04-18. Underlöjtnant 1840-09-10. Löjtnant 1845-07-12. Tjänstgjorde som kavaljer hos hertigen av Dalarne 1848. Kavaljer hos arvfurstarna 1852-10-18. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1854–1856. Generalstabs officer 1855-05-24. Kapten i regementet 1855-06-20 och vid regementet 1857-02-06. Avsked från kavaljersbeställningen 1858-03-30. Adjutant hos konungen 1858-07-04 Tjänstgörande kammarherre hos drottningen 1859-04-15. Hovmarskalk hos änkedrottning Josefina 1859-04-15. Major i armén och stabschef vid livgardesbrigaden 1862-06-03. RSO 1859-07-06. Avsked från stabschefsbefattningen 1864-12-31. KMexGuadO 1865-03-27. RNS:tOO 1865-06-25. Fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde 1865. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1865–1874. Major vid regementet 1866-08-07. Överstelöjtnant i armén 1866-10-09. Expeditionschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1866-10-11. LKrVA 1868-04-28. Överste i armén 1868-09-15. Åtföljde såsom föredragande i kommandoärenden konungen till Norge 1868. KNS:tOO1kl 1868-10-15. KDDO1gr 1869-07-28. Vice ordförande i direktionen över Stockholms hospital 1870-07-01. tillförordnad ledamot av krigsundervisningskommissionen 1871-12-23–1874-09-17. Överste i regementet med chefs makt och myndighet 1871-12-29. KNO1kl 1872-01-28. Överste och chef för regementet 1872-03-27. Avsked från expeditionschefsbefattningen 1872-05-11. Förordnad att förvalta generalfälttygmästar- och chefstjänsten vid artilleriet 1873-02-18. Tillförordnad generaltälttygmästare och chef för artilleriet 1873-03-07. Ledamot av kommittén angående granskning av förslag till ny härordning åren 1873, 1874, 1882 och 1890. Generalmajor och generalfälttygmästare och chef för artilleriet 1874-08-14. KSO1kl 1875-01-21. Ledamot av kommittén ang. landets fasta försvar åren 1876 och 1878. Ordförande i kommittén angående artillerimateriel 1876. Ordförande i stiftelsen Oskar I:s minne 1877-02-19–1897-05-31. Utomordentligt sändebud till italienska hovet med anledning av konung Viktor Emanuels död och konung Humbert I:s uppstigande på tronen 1878. StkItKrO 1878-02-24. Uppvaktande hos storfursten-tronföljaren av Ryssland under dennes besök i Stockholm 1879. RRS:tAO1kl m br 1879-02-24. KmstkSO 1880-12-01. Deltog i krigsbefälets sammanträde 1883. Uppvaktande hos ryske storfursten Mikael vid dennes besök i Stockholm 1884. Generallöjtnant i armén 1887-01-14. Ledamot av kommittén angående inskrifter å fanor och standar 1888. Uppvaktande hos kejsaren av Tyskland under dennes besök i Sverige 1888. RPrRÖO1kl 1888-07-27. Ledamot av arméns fullmäktige 1888. Avsked från generalfälttygmästar- och chefsämbetet vid artilleriet med tillstånd att kvarstå som generallöjtnant i generalitetets reserv 1890-09-12. Ledamot i direktionen över konungens militärhospitals- och medaljfonder 1890-09-30. RoKavKMO 1892-03-14. Avsked ur generalitetets reserv 1898-10-07. Död 1900-03-08 i Stockholm och jordfäst i Östermalms kyrka 1900-03-13 samt ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka, Örebro län. Gift 1860-05-29 i Stockholm med sin kusin, friherrinnan Eleonora Carolina Sofia Leijonhufvud, född 1828-02-29 på Haga militieboställe i Arbrå socken, Gävleborgs län, död 1919-04-29 i Stockholm, dotter av översten, friherre Carl Greger Leijonhufvud, och hans 1:a fru Eleonora Ulrika Silfverstolpe.

Barn:

 • Gustaf Carlsson, född 1861-07-11 i Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1880-11-04. Avsked därifrån 1883-05-23. Mogenhetsexamen i nya elementarskolan i Stockholm 1884-12-12. Student i Uppsala 1884-12-16. Fil. kand. 1890-05-28. Extra ordinarie amanuens i fångvårdsstyrelsen 1891-03-23. Extra ordinarie kanslist i riksmarskalksämbetet 1892-02-15. Extra ordinarie amanuens i generalpoststyrelsen 1893-02-08. Amanuens generalpoststyrelsen 1897-12-31. Revisor 1909-11-09. Registrator 1911-01-13. Avsked 1928-08-01. Gift 1900-04-21 i Örebro med Hedvig Ulrika Carolina af Burén, född 1871-10-03 Falkenå, dotter av ryttmästaren Claes Fredrik Buren (se adliga ätten af Burén) och Emma Ulrika Hallberg.
 • Erik Oskar Carlsson, född 1863. Häradshövding. Se Tab. 60.
 • Karl Axel Karlsson, född 1865. Kapten. Se Tab. 61

TAB 60

Erik Oskar Carlsson (son av Carl Viktor Gustafsson, tab 59), född 1863-06-28 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1876-10-01–1878-05-01. Volontär vid Svea artilleriregemente 1881-05-03. Avsked därifrån 1882-05-22. Mogenhetsexamen i nya elementarskolan i Stockholm 1882-05-17. Student i Uppsala 1882-09-18. Jur. fil. kand. examen 1884-01-29. Jur. utredning kand. 1888-10-01. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1888-10-04. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1888-10-30. Vice häradshövding 1891-10-01. Amanuens i finansdepartementet 1892-12-27. Häradshövding i Jämtlands norra domsaga 1904-12-08. Inspektor för Östersunds arbetarinstitut 1907–1911 och sedan 1917. Ledamot av styrelsen för Jämtslöjd 1908–1923, i dess arbetsutskott 1908–1912. Vice ordförande i styrelsen för tuberkulossjukhuset Solliden 1909–1921 och i länets fångvårdsstyrelse sedan 1910. RNO 1915-06-06. Ställföreträdande delegerad för frivilliga sjukvårdsväsendet inom VI. området 1917–1925. Initiativtagare till stiftandet av Jämtlands och Härjedalens naturskyddsförening och dess ordförande 1916–1923. Ledamot av styrelsen för Jämtlands bibliotek 1917–1921. Stadsfullmäktig i Östersund 1917–1919. Vice ordförande i direktionen för länslasarettet 1920–1921 och i styrelsen för Jämtlands läns premiumförening 1921–1923. Ordförande i länets förening mot tuberkulos sedan 1921. Vice ordförande i föreningen Heimbygda och ordförande i dess fornminnesoch naturskyddsnämnd sedan 1923. Biogr. i Väd. Gift 1:o 1890-08-19 i Stockholm med Emmy af Klint, från vilken han 1895-12-18 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1903-11-14 i Stockholm med marinläkaren, med. lic. Claes Axel Widstrand, från vilken hon även blev skild, i hans 1:a gifte, född 1866-08-26 i Stockholm), född 1864-12-24 på Östra Boråkra i Nättraby socken, Blekinge län, död 1924-11-00 i Stockholm, dotter av översten Otto Samuel Gustaf af Klint, och Elise Adelaide Rappe. Gift 2:o 1902-09-29 i Stockholm med Helga Christina (Dina) Malmros, född 1876-11-11 i Skurups socken, Malmöhus län, dotter avingenjören August Malmros och Carolina Dorotea Nissen.

Barn:

 • 1. Kerstin, född 1891-06-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1940-09-22 i Västerledskyrkan i Bromma förs, Stockholm (vb 349) med lägenhetsägaren Jonas Forsell, född 1884-09-18.

TAB 61

Carl Axel Karlsson, (son av Carl Viktor Gustafsson, tab 59), född 1865-07-25 i Svea artilleriregementes förs, Stockholm . Mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1884-12-11. Volontär vid Södermanlands regemente 1885-05-05. Sergeant vid Södermanlands regemente 1886-06-01. Elev vid Krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-03. Underlöjtnant i regementet 1887-10-31 och vid regementet 1890-12-05. Extra adjutant i arméförvaltningens intendentsdepartement under en del av åren 1889, 1890 och 1891. Löjtnant 1893-10-06. Genomgick gevärsbesiktningskurs vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori 1894-11-01–1895-03-01. Kapten 1904-12-02. RSO 1907-12-01. Avsked med skyldighet att kvarstå i regementets reserv 1916-09-23. Vice ordförande i Strängnäs systembolag sedan 1919. Kontrollör vid maltdryckstill verkningen i Södermanland 1919 och kontrollombud sedan 1923. Redaktör för Södermanlands fornminnesförenings tidskrift sedan 1923 och för Södermanlands museiförbunds tidskrift 1927. Ordförande i Strängnäs stads hembygdsnämnd 1926. Föreståndare för Södermanlands fornminnesförenings profana museum 1927. Biografisk, historisk och kulturhistorisk skriftställare. Har bl a utgivit Svensk Adelskalender (1899–1906), Ny svensk släktbok (1906) och Södermanlands regementes historia (1914–1919). Biogr. i: "Vem är det"? Gift 1902-12-17 i Eskilstuna kyrka med stiftsjungfrun, friherrinnan Anna Margareta Leijonhufvud nr 26, född 1873-02-02 Vilsta, dotter avföre detta underlöjtnanten vid Smålands grenadjärbataljon, friherre Sebastian Axel Leonard Leijonhufvud och grevinnan Sigrid Elisabet Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Abraham Carlsson , född 1903-10-14 på Åängen under Hedensö i Näshulta socken, Södermanlands län, liksom bröderna. Korpral vid Södermanlands regemente 1925. Reservofficersaspirant 1925-05-21 Furir 1925-09-10. Reservofficersexamen 1926-04-29. Fanjunkare 1926-08-30. Fänrik i regementets reserv 1926-12-30. Aspirant vid brandkåren i Stockholm 1927-04-01–1928-04-01.
 • Karl-Axel Karlsson, född 1905-05-31 på Åängen under Hedensö i Näshulta socken, Södermanlands län. Målerielev.
 • Krister Karlsson, född 1909-03-20 på Åängen under Hedensö i Näshulta förs, Södermanlands län. Studentexamen i Strängnäs 1927-05-16. Reservofficersaspirant vid Svea artilleriregemente 1927-06-14. Konstapel 1928-07-01. Furir 1928-09-07.

TAB 62

Carl Greger, (son av Sebastian, tab 57), född 1786-06-09 Nykvarn. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Avgången därifrån före 1800. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1803-04-27. Mindre artilleriexamen 1805-01-29. Större artilleriexamen 1807-03-05. Stabslöjtnant vid Svea artilleriregemente 1811-03-19. GMtf 1813-11-02. Kapten vid Hälsinge regemente 1816-05-21. Stabskapten 1816-07-30. 2. Major vid Hälsinge regemente 1823-03-04. RSO 1823-07-04. Överstelöjtnant och 1. major 1831-03-05. Överste i armén 1839-01-26. Postmästare i Köping 1851-04-29. CXIVJoh:s medalj 1855-10-27. Död 1857-05-27 i Köping och begraven i familjegraven under Lillkyrka kyrka. 'Han bevistade fälttågen 1808 och 1809 mot Norge och Finland samt expeditionen till Västerbotten. Bevistade krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Blesserades i slaget vid Leipzig i bröstet och vänstra handen'. Gift 1:o 1817-01-19 i Stockholm med sin farfars sysslings dottersons dotter, stiftsjungfrun Eleonora Ulrika Silfverstolpe, född 1797-01-19 i Stockholm, död 1834-04-03 Säversta och begraven på Arbrå kyrkogård, Gävleborgs län, dotter av kammarherren och riddarhussekreteraren Axel Gabriel Silfverstolpe, och hans 1:a fru Hedvig Charlotta Brakel. Gift 2:o 1841-01-14 i Gävle med Johanna Amalia Lundberg, född 1810-01-07 i Göteborg, död 1855-04-11 i Köping och begraven på Köpings kyrkogård.

Barn:

 • 1. Catharina Ulrika Charlotta, född 1817-11-10 i Gävle. Stiftsjungfru. Död i Gävle 1821-07-13 och begraven 1821 i familjegraven i Lillkyrka kyrka, Örebro län.
 • 1. Axel Christer Gregersson, född 1819. Överste. Död 1904. Se Tab. 63.
 • 1. Märta Christina Eleonora, född 1821-04-14 i Gävle, död 1825-10-10 på Haga militieboställe i Arbrå socken, Gävleborgs län och begraven på Arbrå kyrkogård.
 • 1. Knut Erik Otto, född 1823-04-27 i Gävle. Furir vid Hälsinge regemente 1839-08-30. Student i Uppsala 1840-10-30. Officersexamen 1841-05-04. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1841-05-04. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1844-04-02. Löjtnant 1845-05-23. Gick 1848-05-00 såsom frivillig i dansk tjänst och anställdes vid 2. lätta infanteribataljonen. Stupade 1848-06-05 i slaget vid Dybböl, träffad av en kula i bröstet samt ligger jämte flera tappra svenskar begraven på Ulkebölle kyrkogård på ön Als, varest över honom är av 2. lätta infanteribataljonens officerare upprest ett vackert monument. Kommittén för resandet av minnesstenar över de fallna i Slesvigkrigen reste 1925-06-14 en minnessten på den plats, där han stupade.
 • 1. Hedvig Margareta Gabriella, född 1825-03-10 i Gävle, död i Gävle 1825-07-30 och begraven på Arbrå kyrkogård.
 • 1. Märta Charlotta Gabriella, född 1826-06-08 på Haga militieboställe, död 1906-07-30 i Stockholm och begraven i Mörnerska graven i Ringkarleby socken, Örebro län. Gift 1861-09-10 i Stockholm med presidenten, greve Carl Göran Detlof Mörner af Morlanda, född 1808, död 1878.
 • 1. Eleonora Carolina Sofia, född 1828-02-29 på Haga. Hovfröken hos drottningen 1852-10-18 och hos änkedrottning Josefina 1859. Död 1919-04-29 i K. Svea art. regemente, Stockholm ]] och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka. Gift 1860-05-29 i Stockholm med sin kusin, generalfälttygmästaren och hovmarskalken, friherre Carl Viktor Gustafsson Leijonhufvud, född 1822, död 1900.
 • 1. Beata Elisabet Augusta, född 1830-05-09 på Haga, Död 1915-01-18 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm och begraven i von Ehrenheimska familjegraven i Kungs-Husby socken, Uppsala län. Gift 1853-07-26 i Stockholm med universitetskanslern, f. v. statsrådet Per Jakob von Ehrenheim, född 1823, död 1918.
 • 2. Eva Margareta Amalia Fanny, född 1842-08-31 på Säversta, död ogift 1917-07-08 på Grönsö i Kungs-Husby socken, Uppsala län (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db) och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka.

TAB 63

Axel Christer Gregersson, (son av Carl Greger, tab 62), född 1819-05-14 i Gävle. Volontär vid Hälsinge regemente 1836-10-29. Furir 1836-12-05. Student i Uppsala 1837-06-12. Underofficersexamen vid Svea livgarde 1837-11-28 och officersexamen 1838-05-08. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1838-08-17. Löjtnant 1843-05-29. Examen från gymnastiska centralinstitutet 1848-04-08. Besiktningsofficer vid Huskvarna gevärsfaktori under en del av åren 1848 och 1849. Kapten 1851-05-20. 3. Major 1856-05-07. Ledamot av Gävleborgs läns hushållningssällskap 1858-03-20. RSO 1860-05-05. 2. Major 1860-05-09. Överste och chef för Hälsinge regemente 1864-01-26. Ledamot av krigsbefälet 1865. Tillförordnad generalbefälhavare i 5. militärdistriktet 1866-07-20–1866-12-01. Överste och chef för Närkes regemente 1868-05-20. KSO1kl 1873-05-14. Med en bataljon av Närkes regemente närvarande vid Carl X IV Johans statys avtäckande i Kristiania 1875. Ledamot i arméns fullmäktige 1878: KNS:tOO 1 kl 1878-07-06. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som överste i armén 1882-04-14. RCXIII:sO 1883-01-26. Avsked ur armén och krigstjänsten 1884-04-18. Död 1904-12-09 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka, Örebro län. Ägde del i Söderfors bruk i likan, socken, Uppsala län Gift 1852-07-22 i Stockholm med (finska friherrinnan) Emilie Jacquette von Troil, född 1832-07-22 i nämnda stad, död 1913-05-01 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av ministerresidenten (finske friherren) Uno von Troil, och grevinnan Gustava Charlotta Jacquette Aurora Gyldenstolpe.

Barn:

 • Carl Erik Axelsson, född 1853. Överstelöjtnant. Död 1921. Se Tab. 64.
 • Margareta Charlotta Jacquette Eleonora, född 1858-04-22 i Gävle, död 1928-11-09 i Stockholm. Gift 1880-11-30 i Örebro med översten, friherre Carl Herman Vilhelm Leuhusen, född 1841, död 1916.

TAB 64

Carl Erik Axelsson, (son av Axel Christer Gregersson, tab 63), född 1853-05-15 i Gävle. Kadett vid Karlberg 1871-02-01. Utexaminerad. 1874-03-31. Underlöjtnant i Södermanlands regemente 1874-04-10 och vid regementet 1877-04-13. Bevistade IV och XII tyska armékårernas höstmanöver 1876. Löjtnant 1881-08-06. 2. Adjutant 1882-02-03. Adjutant vid infanteriet volontärskola å Karlsborg 1883–1884. Brandchef i Nyköping 1885 –1889. 1. Adjutant 1886-03-05 Stadsfullmäktig i Nyköping 1887-07-11–1889-10-14. Ordonnansofficer vid 4. fördelningens och militärdistriktets stab 1889-10-01–1890-08-15. Adjutant vid 4. fördelningens och militärdistriktets stab 1890-08-15–1895-07-31. Kapten i regementet 1892-08-05 och vid regementet 1893-08-11. Adjutant hos kronprinsen 1893-12-18. RSO 1896-12-01. RDDO 1897-02-03. RNS:tOO1kl 1897-09-07. OIIsJmt 1897-09-18. RPrKrO3kl 1899-09-24. Major vid vid 4. fördelningens och militärdistriktets stab 1900-04-06. Överstelöjtnant i armén 1903-12-11 och vid Vaxholms grenadjärregemente 1904-01-01. LSkS 1906-03-31. GVSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. Adjutant hos konungen 1908-01-10–1910-12-10. KinDO 2kl, 3gr 1908-03-02. Avsked 1910-11-11. Överstelöjtnant i Södermanlands regementets reserv 1910-11-25. Befälhavare för Stockholms östra landstormsområde 1913-01-01–1919-09-30. Tillförordnad krigsarkivarie 1918-05-00. Död 1921-03-12 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka, Örebro län. Krigshistorisk författare. Gift 1884-08-20 i Åbo i Finland med sin kusin, friherrinnan Maria Johanna Emilia (Mimmi) von Troil, född 1859-12-11 i Åbo, död 1941-11-06 i Oscars förs, Stockholm (db nr 340) dotter av senatorn, finske friherren Samuel Verner von Troil, nr 24, och (finska friherrinnan) Charlotta Emilina von Troil.

Barn:

 • Axel Verner Carl Eriksson, född 1885. Legationsråd. Se Tab. 65.
 • Eva Charlotta Emilia Margareta (Lotten), född 1886-06-23 på Kuova vid Åbo. Stiftsjungfru. Biträde i patent- och registreringsverket 1919-12-24. Anställd vid Patent- och registreringsverket 1919. Sedermera kansliskrivare. Efter pens. tjänstgjorde 1/2-tid på patentverket intill sin död.

TAB 65

Axel Verner Carl Eriksson, (son av Carl Erik Axelsson, tab 64), född 1885-08-31 i Nyköping. Mogenhetsexamen vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1904-05-16. Student vid Uppsala universitet 1904-09-13. Jur. kand. 1909-05-16. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1909-06-07. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium 1909-07-07. Attaché i utrikesdepartementet 1909-11-03, i Kristiania 1910-09-14. RSpICO 1910-07-20. Attaché i utrikesdepartementet 1910-11-12 i Köpenhamn 1911-02-06, i Antwerpen 1911-03-08 och i Berlin 1912-02-28. Till förordnad andre sekreterare 1913-04-18. RPrKrO4kl 1913-05-05. Andre sekreterare 1913-12-31. RDDO 1914-11-23. Tillförordnad förste sekreterare 1916-12-22. Särskilt uppdrag i London 1917. Tillförordnad legationssekreterare i Petrograd 1917-09-18–1918-01-26. Extra förste sekreterare 1917-12-31. OffÖFrJO 1918. Tillförordnad legationssekreterare i Helsingfors 1918-08-20. Legationssekreterare 1918-12-31. Tillförordnad chargé d'affaires under skilda tider av år 1919. KFinlVRO2kl 1919-02-12. Andre legationssekreterare i utrikesdepartementet 1919-09-12. Tillförordnad förste legationssekreterare 1919-09-12. Biträdande sekreterare vid nordiska minis termötet i Köpenhamn 1920-08-00. KDDO2gr 1920-08-29. KNedONO 1920-07-10. Härold vid KMO 1921-03-12–1924-07-01. Förste legationssekreterare 1921-09-26. Legationsråd 1921-12-16. KPolOPolRest 1923. RNO 1924-06-06. Legationsråd vid beskickningen i Peking 1924-06-27. GV:sPostJubM 1924-08-16. Tillförordnad chargé d'affaire i Peking sedan 1924. Ombud vid internationella tulltariffkonferensen i Peking 1925. Legationsråd vid beskickningen i London 1930-11-01. KNO2kl 1935-06-06. Ministre plénipotentiaire i disponibilitet 1938-04-30. GV:sJmt. FKrMM. StbMM. StbKrönMM. Biogr. i:" Vem är det?" Gift 1919-01-15 i Jönköpings västra med stiftsjungfrun friherrinnan Anna Sofia Clara Helena Elisabet Wrede af Elimä, född 1896-02-01 i Jönköping, dotter avhovrättsrådet i Göta hovrätt, friherre Ernst Johan Henrik Lars Wrede av Elimä och Ingrid Hay.

Barn:

 • Carl Greger Henrik Carlsson, född 1919-11-24 i Jönköpings västra förs. Död 1931 i Storkyrko förs, Stockholm' och begraven i Sofia förs, Jönköping.
 • Broder Christer Carlsson, född 1933-04-10 i Lund

TAB 66

Abraham, (son av Gustaf, tab 56), född 1750-02-19. På Värsta i Viby socken, Örebro län. Antagen i krigstjänst 1765. Sergeant vid Hessensteinska, sedermera Stedingkska och kronprinsens eget värvade regemente 1765-05-20. Fänrik i regementet 1769-07-18 och vid regementet 1772-09-16. Löjtnant 1773-11-18. Kapten och regementskvartermästare 1776-05-01. Kompanichef 1785-03-02. Sekundmajor 1788-04-30. RSO 1788-07-21. Premiärmajor 1795-04-13. Överstelöjtnant 1798-03-25. Avsked 1800-06-12. Död 1842-11-08 i Växjö och begraven i Växjö Han bevistade på örlogsflottan slaget vid Hogland den 17 juli 1788. Gift 1:o 1781-06-05 Uddarp s län med Sara Christina Löfvenskjöld, född 1763-02-12 på Uddarp, död 1795-11-30 i Kristianstad, dotter av överkommissarien Samuel Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld, och friherrinnan Johanna Beata Raab. Gift 2:o 1799-06-17 Yxkullssund med friherrinnan Anna Beata Gyllengranat, född 1753-05-08 i Stockholm, död 1835-03-08 i Växjö och begraven i Växjö 1835-03-15, dotter av generalmajoren, friherre Hans Gustaf Gyllengranat, och friherrinnan Anna Beata Wrede af Elimä.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1782. Kammarherre. Död 1848. Se Tab. 67
 • 1. Beata Elisabet, född 1784-10-15 i Kristianstad, död i Kristianstad 1786-08-26 och begraven 1786-08-30.
 • 1. Samuel Abraham, född 1785. President. Död 1843. Se Tab. 72.
 • 1. Margareta Charlotta Johanna, född 1788-03-27 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död ogift 1847-05-28 i Växjö och begraven i Växjö.
 • 1. Henrietta Christina Lovisa, född 1789-07-17 i Kristianstad, död ogift 1886-01-20 i Växjö och begraven i Växjö
 • 1. Erik, född 1791-06-11 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1805-09-30. Utexaminerad 1811-03-25. Fänrik vid 2. livgardet 1811-04-10 och vid norra skånska infanteriregementet 1813-01-26. Löjtnant 1813-12-20. Kapten i regementet 1824-05-18. Avsked 1825-12-06. Död ogift 1830-06-14 Lidhem genom drunkning i en trädgårdsdamm.
 • 1. Axel, född tvilling 1793-03-31 i Kristianstad, död i Kristianstad 1794-03-00.
 • 1. Carl Edvard, född 1793. Ryttmästare. Död 1870. Se Tab. 74.

TAB 67

Gustaf, (son av Abraham, tab 66), född 1782-04-26 Uddarp s län. Sergeant vid konungens regemente 1787-09-22. Stabsfänrik vid konungens regemente 1788-04-30. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1801-09-23. Sekundadjutant vid konungens regemente 1803-07-20. Premiäradjutant vid konungens regemente 1805-10-22. Löjtnant vid livregementetsbrigadens grenadjärbataljon 1810-02-27. Kammarherre 1810-10-11. Adjutant vid livregementetsbrigadens grenadjärbataljon 1811-01-15. Kapten och regementskvartermästare vid livregementetsbrigadens grenadjärbataljon 1813-02-23. RSO 1814-11-16. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementet 1818-03-17. Avsked ur krigstjänsten 1820-09-21. Död 1848-11-22 På sin egendom Östanå i Gränna landsförs och begraven i Gränna. Köpte 1827 Asa i Asa socken, Kronobergs län. Bevistade 1806 och 1807 års krig samt fälttågen 1813 och 1814 i Tyskland och Norge. Gift 1818-07-14 på Östanå med Ulrika Sofia Elisabet Freijtag, född 1797-01-18 Sjötuna, död 1880-04-16 i Jönköping och begraven i Gränna, dotter av majoren Johan Gustaf Freijtag, och grevinnan Beata Sofia Lewenhaupt. Ägde Asa 1848–1859.

Barn:

 • Beata (Lovisa) Augusta (Louise), född 1819-04-02 i Växjö, död 1906-09-09 i Gränna och begraven på nya kyrkogården i Gränna Ägde gård i Gränna och del i Östanå. Gift 1846-07-28 Asa med kaptenen, friherre Carl Salomon von Otter, född 1819, död 1883.
 • Catharina Sofia Margareta, född 1820-11-10 i Växjö, död 1876-01-15 i Jönköping och begraven i Jönköping. Gift 1851-07-10 på Asa med sin systers svåger, vice häradshövdingen, friherre Casten Filip von Otter, född 1812, död 1871.
 • Gustaf Abraham Edvard, född 1824. Godsägare. Död 1899. Se Tab. 68.
 • Emma Charlotta, född 1830-03-30 på Asa, död 1924-07-01 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården i Gränna. G. 1854-09-28 på Asa med kammarherren Carl Peter Vilhelm Ramsay, född 1827, död 1879.

TAB 68

Gustaf Abraham Edvard, (son av Gustaf, tab 67), född 1824-10-11 Asa. Studentexamen i Uppsala 1845-05-09. Student vid därvarande universitet 1845–1850. Död 1899-07-17 i Växjö och begraven vid Asa. Köpte 1853 Asa av sin moder samt ägde Hallsnäs i Ramkvilla socken, Jönköpings län och innehade fideikommissen Nissafors bruk och Källeryd i öreryds och Källeryds socknar, Jönköpings län, Fåleberg i Hassle socken, Skaraborgs län samt gård i Jönköping sedan 1892. Gift 1859-08-30 Lidhem med friherrinnan Hedvig Aurora Evertina Hildegard Taube af Odenkat, född 1839-07-10 Lidhem

Barn:

 • Sigrid Elisabet Carolina, född 1861-04-07 i Växjö. SMbg 1880-03-12. Död 1924-12-02 Bergkvara. Gift 1881-10-04 i Växjö med godsägaren, greve Knut Arvid Posse, född 1855, död 1916.
 • Erik Gustaf Evert, född 1862. Godsägare. Död 1943. Se Tab. 69.
 • Anna Eleonora Sofia, född 1869-08-07 på Asa. Gift 1888-10-15 i Hälsingborg med överhovjägmästaren, friherre Nils Axel Arvid Trolle, född 1859, död 1930-07-05.

TAB 69

Erik Gustaf Evert, (son av Gustaf Abraham Edvard, tab 68), född 1862-09-04 på Asa. Mogenhetsexamen 1881. Student i Lund 1881 och i Uppsala 1882-09-22. Medlem av geografiska sällskapet i London 1905-05-08. VA:s Wahlbergsmed. Inneha sedan faderns död fideikommissegendomarna Nissafors bruk, Källeryd och Fåleberg och gård i Jönköping samt ägde villa i London. Känd som tilatelistisk samlare och naturforskare.Död 1943. Gift 1:o 1887 i London med Mary Ellen Shearman, från vilken han 1891-11-24 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1861 i Amerika, död 1913-06-13 i Detroit Michigan, U.S.A., dotter av artisten J. A. Shearman. Gift 2:o 1892-04-03 i England med Mary Anne Lunn, född 1864-10-23 i Heys, Melthen, England , dotter avJohn Lunn.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1887. Hovrättsnotarie. Se Tab. 70
 • 2. Mildred, född 1897-02-06 i S:t Petri förs i Malmö
 • 2. Gwendolen (Gwen), född 1900-04-08 i S:t Petri förs i Malmö

TAB 70

Gustaf, (son av Erik Gustaf Evert, tab 69), född 1887-09-05 i Brighton i England. Mogenhetsexamen i Växjö 1907-06-18. Studentexamen i Växjö 1907-06-18. Student vid universitetet i Lund 1907-09-20–1909-10-12 och vid Stockholms högskola 1909-10-121915-01-30. Jur. kandidat examen 1915-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1915-02-12 och i Göta hovrätt 1915-02-19. Anställd på advokatkontor i Hörby 1916–1917. Förste notarie i Ångermanlands domsaga 1919-01-01–1919-09-20. Notarie vid Stockholms rådhusrätt 1919-09-00–1920-10-05. Förste notarie i Melleruds domsaga 1920-10-05–1921-06-30. Notarie vid Göta hovrätt 1925-04-27. Avsked 1937-04-15. Innehar fideikommisskapital (Nissafors).

Barn:

 • 1. Hilda Mary Elisabet Märta, född 1925-06-18 i Kristine förs, Jönköping
 • 1. Gustaf Axel Edvard, född 1928-01-01 i Jönköping.
 • 1. Axel Gustaf Artur, född 1929-03-20 i Jönköping.


TAB 72

Samuel Abraham, (son av Abraham, tab 66), född 1785-11-08 Uddarp s län. Student i Lund 1800. Hovrättsexamen 1803-05-16. Auskultant i Göta hovrätt 1803-10-27. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1807-10-00. Häradshövdings fullmakt 1810-05-07. Kammarjunkare 1812-02-05. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1812-10-00. Lagman i Ångermanlands och Västerbottens lagsaga 1813-09-07 och i skånska lagsagan 1814-06-14. Tillförordnad revisionssekreterare 1815. Tillförordnad landshövding i Kronobergs län 1820-06-30–1820-08-30. Hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-03-20. RNO 1824-01-28. President i Göta hovrätt 1826-10-19. KNO 1829-03-08. Avsked från presidentsämbetet 1836-04-23. Revisor över stats-, banko- och riksgäldsverken 1839. Död 1843-11-27 i Stockholm och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård. Gift 1830-02-25 i Stockholm med stiftsjungfrun Malvina Harriet von Rehausen, född 1805-08-23 i London, död 1890-03-29 i Stockholm och begraven i St. Mellösa kyrka Örebro län, dotter av ministern Gotthard Mauritz von Rehausen, friherre von Rehausen, och Harriet Lovisa Bulkeley. Friherrinnan Leijonhufvud, född von Rehausen ägde Göksholm i St. Mellösa socken.

Barn:

 • Knut, född 1836-04-08 i Jönköping, död 1837-02-22 i Stockholm och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård,

TAB 73

Gustaf, (son av Samuel Abraham, tab 72), född 1831-02-12 i Jönköping. Död 1866-04-11 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i St. Mellösa kyrka, Örebro län. Gift 1863-02-12 i Florens med Rosette Juliette Kantzow, född 1832-10-29 i Paris, död 1903-02-09 på Göksholm i St. Mellösa socken, Örebro län, dotter av chargé d'aftaires, friherre Carl Adolf S:t George de Kantzow, och Emma Bosanquet.

Barn:

 • Emma Malvina Carolina, född 1864-02-24 i Pau i Frankrike, död 1912-02-11 i Stockholm och begraven i St. Mellösa kyrka. Ägde Göksholm från 1890. Gift 1902-08-05 i St. Mellösa prästgård med komministern i St. Mellösa och Norrbyås försar Gustaf Adolf Timoteus Nyrén, född 1861-03-10 i Sköllersta socken, Örebro län, död 1914-05-21 på Göksholm och begraven i St. Mellösa kyrka. Ägde efter hustruns död Göksholm, som han skänkte 1914 till Tage Knutsson Leijonhufvud (tab 43)
 • Samuel Gustaf, född 1866-01-12 på Göksholm, död 1866-04-06 i Stockholm och begraven i St. Mellösa kyrka

TAB 74

Carl Edvard, (son av Abraham, tab 66), född tvilling 1793-03-31 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1805-09-30. Utexaminerad 1809-03-28. Kornett i Västgöta dragonregemente 1809-04-09. Kornett vid livregementets husarer 1811-08-13. 2. Adjutant vid livregementets husarer 1811-08-13 och 1. adjutant 1812-05-09. Löjtnant i regementet 1815-03-14 och vid regementet 1816-03-19. Ryttmästare i armén 1822-08-28 och i regementet 1822-12-20. RSO 1829-08-31. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1830-02-27. Avsked ur armén 1833-04-27. CXIV Joh:s medalj 1855-10-27. Död 1870-03-06 i Vimmerby och begraven i Vimmerby Ägde hus i nämnda stad. Gift 1822-04-11 i Stockholm med sin kusin, friherrinnan Sofia Aurora Leijonhufvud, född 1794-09-01 Nykvarn, död 1871-11-20 i Vimmerby och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka, dotter av översten, friherre Sebastian Leijonhufvud och grevinnan Eva Charlotta Cronstedt.

Barn:

 • Broder Abraham, född 1823. Generallöjtnant. Död 1911. Se Tab. 75.
 • Broder Carl'' Gustaf, född 1824-06-30 i Örebro. Studentexamen i Lund 1839-12-16. Disp. pro exercitio 1841-06-22. Filol. kand. examen 1842-06-20. Fil. kand. 1843-12-20. Disp. pro gradu 1844-05-25. Promov. fil. doktor 1844-06-22. Student i Uppsala 1844. Jur. kand. 1847-03-24. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1847-09-29 Vice notarie 1849-01-10. Vice häradshövding 1851-09-29. Extra fiskal 1853-05-31. Fiskal i Svea hovrätt 1855-12-31. Assessor 1858-04-27. Ledamot av tryckfrihetskommittén 1860-03-22. Konstituerad revisionssekreterare 1861-09-17. Revisionssekreterare 1863-02-17. Riddarhusdirektör 1863. RNO 1864-01-28. Ledamot av skattekommittén 1864-12-30. Byråchef 1867-09-07 och revisionssekreterare i justitiestatsexpeditionen 1867-09-24. Tillförordnad justitiekansler 1869-09-17. Justitiekansler 1869-12-22. KNO 1873-05-14. Jur. hedersdoktor vid Uppsala universitets 400-åriga jubelfest 1877-09-06. Avsked från justitiekanslersämbetet 1886-06-04. Död Ogift 1905-12-19 i Stockholm och begraven i Leijonhufvudska graven å Lillkyrka kyrkogård. Ägde hus i Stockholm.
 • Eva, född tvilling 1825-05-07 i Örebro, död 1825-05-09 och begraven jämte sina fyra följande syskon i familjegraven under Lillkyrka kyrka.
 • Sofia, född tvilling 1825-05-07, död 1825-05-07.
 • Christina Eva Margareta, född 1827-07-31 i Örebro, död 1833-12-17.
 • Lovisa Augusta, född 1828-06-14 i Örebro, död 1825-06-14.
 • Broder Sebastian, född 1829-09-19 i Örebro, död 1829-09-19.
 • Broder Axel Edvard, född 1831-03-02 Vederslöv. Kadett vid Karlberg 1844-11-01. Utexaminerad 1849-10-31. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1849-11-13. Löjtnant 1855-04-12. 1. Adjutant 1856-09-07. Kapten 1865-06-09 gift RSO 1874-12-01. Avsked från regementet och ur krigstjänsten 1881-04-22. Död 1885-01-12 i Davos i Schweiz och begraven i Davos i Schweiz. Gift 1868-09-10 i Skövde med Maria Henriette Malmborg, född 1844-06-10 på Våxnäs i Karlstads landsförs, Värmlands län, död 1893-03-15 i Skövde och begraven i familjegraven i Lillkyrka kyrka, dotter av generallöjtnanten Otto August Malmborg, adlad Malmborg, och Sara Augusta von Gertten.
 • Broder Knut Greger, född 1832-04-28 på Vederslöv. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1849-10-18. Avsked 1852-04-10. Bokhållare vid Regnaholm i Regna socken, Östergötlands län 1854–1855. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1855. Avgången 1857. Förvaltare vid Husby i Skatelövs socken, Kronobergs län 1865–1866, vid Ängaholm i Aringsås socken, Kronobergs län 1866–1868 och vid Karlsnäs i Nättraby socken, Blekinge län 1869–1872. Arrenderade Jöt i Jöts socken, Kronobergs län 1872–1877. Förvaltare vid Jakobsberg i Järfälla socken, Stockholms län 1877–1878. Kassör i Skaraborgs läns enskilda bank i Falköping 1881-12-08. Död i Falköping 1889-05-03 och begraven i Vimmerby.
 • Märta Anna Augusta, född 1833-09-29 Toranäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-02-09 i Vimmerby och begraven i Vimmerby.
 • Eva Sofia Alexandra, född 1835-07-07, på Toranäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1907-06-06 i Vimmerby och begraven i Vimmerby.
 • Broder Sten, född 1836-08-11 på Toranäs, död 1846-02-03 i Vimmerby och begraven i Vimmerby.

TAB 75

Broder Abraham, (son av Carl Edvard, tab 74), född 1823-03-31 i Örebro. Kadett vid Karlberg 1836-10-06. Utexaminerad 1842-02-15. Underlöjtnant vid ingenjörkåren 1842-03-09. Fortifikationsbefälhavare å Dalarö skans sommaren 1846. Utexaminerad från högre artilleriläroverket 1848-02-29. Löjtnant 1848-03-17. Kapten 1855-12-03. Ledamot av arméns fullmäktige 1857, 1865, 1875, 1878 och 1883 samt ordförande bland dem 1888. Studieresor i Tyskland, Österrike, Frankrike och Italien under 1858 och 1859. LKrVA 1859. Fortifikationsbefälhavare i Karlskrona 1859. Under utländsk resa i Belgien, Frankrike, England, Italien och Rhentrakterna bevistat belägringen av Ancona 1861-09-00. Ledamot av lantförsvars-, befästnings- och härordningskommittéerna 1861, 1864, 1867, 1868, 1876, 1878 (ordförande), 1882, 1884, 1890 (ordförande). RSO 1863-05-03. Ordförande i statsrevisionen 1866. Major i armén 1867-05-17. Överstelöjtnant i armén 1868-03-24. Generalmajor och chef för fortifikationen 1868-07-04. KSO 1869-07-29. Ledamot av svensk-norska artillerikommittén 1869. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1870-01-14. HLÖS 1872. KmstkSO 1873-05-14. Avsked från statsrådsbefattningen 1874-12-23. Ledamot av riksdagens andra kammare 1875–1884. Ordförande i styrelsen för Atlas och Stockholms nya spårvägsbolag 1876. Ordförandesuppleant i direktionen för arméns pensionskassa 1878. Revisor i Stockholms enskilda bank 1879. Ordförande i direktionen över gymnastiska centralinstitutet 1880-09-03–1893-12-31. StkDDO 1881-04-30. Inspektör för militärläroverken 1881-08-06–1888-09-21. Generallöjtnant i armén 1881-09-26. Militär ledamot i högsta domstolen 1881-12-08–1893-12-31. Ledamot av riksdagens första kammare 1885–1893. Var ett av riksdagens första kammare ombud vid jubelfesten i Uppsala 1893-09-00. Ledamot av kommittén för granskning av inskriptioner å fanor och standar 1888. Ordförande i arméns pensionskassa 1890-09-17. Avsked från chefsbefattningen vid fortifikationen med tillstånd att kvarstå såsom generallöjtnant i generalitetets reserv 1891-04-14. RoKavKMO 1891-05-15. Avsked ur generalitetets reserv 1900-02-23. Död 1911-08-31 på Lidingön (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db) och ligger jämte sin fru begraven i Leijonhufvudska graven på Lillkyrka kyrkogård. Ägde hus i Stockholm. Militär författare. Gift 1851-07-20 Ekensberg med Margareta Jacquette af Forselles, född 1826-06-20 på Kolsva bruk i Bro och Malma socknar, Västmanlands län, död 1903-12-10 i Södertälje, dotter av kammarherren Adam Magnus Filip af Forselles, och Charlotta Amalia Adlercreutz A.

Barn:

 • Broder Sten Abrahamsson, född 1852. Överste. Död 1928. Se Tab. 76.
 • Eva Margareta Amalia, född 1854-05-29 på Karlsborgs fästning. Äg. villa i Lidingö.
 • Märta Eleonora, född 1861-12-15 i Karlskrona. Tjänstgjorde som hovfröken hos drottningen under en del av åren 1889 och 1890. Ordförande i föreningen Handarbetets vänner.

TAB 76

Broder Sten Abrahamsson, (son av Broder Abraham, tab 75), född 1852-04-17 på Karlsborgs fästning. Volontär vid Pontoniärbataljonen 1869-07-06. Avsked från Pontoniärbataljonen 1869-07-06. Kadett vid krigsskolan Karlberg 1869-12-01. Utexaminerad 1871-12-21. Underlöjtnant i fortifikationen 1871-12-29 och vid fortifikationen 1875-12-17. Genomgick krigshögskolan 1872-07-14–1876-05-05. Löjtnant 1876-05-26. Assistentexamen vid telegrafverket 1883-04-30 Kapten 1888-08-08. RSO 1893-12-01. Lärare vid krigshögskolan 1894. Major i armén 1899-09-22 och vid Fortifikationen 1902-10-24. LKrVA 1899-10-17. Överstelöjtnant 1904-11-04. Chef för Telegrafkåren 1907-10-01–1912-10-31. Överste i fortifikationen 1908-12-11 och vid fortifikationen 1910-03-08. Medlem av Riddarhusdirektionen 1908–1917. RRS:tStO2kl m kr 1909-06-30. KSO2kl 1911-06-06. GV:s OlM 1912-07-27. Chef för fortifikationens huvudstation 1912 1710. Avsked med skyldighet att kvarstå i reserven 1915-04-10. KSO1kl 1915-06-06. Avsked ur reserven 1917-04-14. Har ägt Lidhem i Väckelsångs socken, Kronobergs län samt äg. hus i Stockholm. Biogr i: "Vem är det?" Död 1928-12-24 i Kungsholms förs, Stockholm och begraven i Lillkyrka förs, Örebro län. Gift 1887-09-08 Orrefors med grevinnan Hanna Elisabet Hedvig Charlotta Lewenhaupt nr 2, född 1865-05-31 Skye, död 1922-02-13 i Kungliga fälttelegrafkåren, Stockholm och begraven i Lillkyrka förs, Örebro län, dotter av f.d löjtnanten vid Värmlands fältjägarregemente, greve Axel Emil Lewenhaupt, och friherrinnan Ida Anna Maria Henrietta Carolina Taube af Odenkat.

Barn:

 • Märtha Ida Margareta, född 1888-09-12 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1918-03-15 i Rom och begraven i Rom (Engelbrekts förs, Stockholm, db). Gift 1:o 1911-04-20 i Stockholm med godsägaren Alexander Georg (Alex) Seton, från vilken hon 1912 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1916-08-25 med Marie Anne Kaiser från Frankrike, född 1882-06-29), född 1882-05-03 Ekolsund, Gift 2:o 1917-12-27 i Bern med envoyén, kammarherren Harald Knut Clarence Bildt, född 1876-08-31 i Torquay i England,
 • Broder Abraham Axel Stensson, född 1894-07-06 på Monte Cavallo vid Kalmar. Studentexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1913-12-06. Student vid Stockholms högskola 1914. Jur. kandidat examen 1920-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1920. Tjänstgjorde hos domhavanden i Jösse härad 1920-10-01. Andre notarie hos domhavanden i Jösse härad 1921-01-01. Anställd vid svenska legationen i Haag 1923. RNedONO. Kammarjunkare 1928-12-31. Tjänstg. kammarjunkare 1935-12-31. Kammarherre 1940-12-31. Äg. Lidhem i Småland och hus i Stockholm.

TAB 77

Erik, (son av Abraham, tab 53), till Hjälmarsberg i Almby socken, Örebro län. Född 1672-01-18 i Örebro. Student i Uppsala 1680-05-23. Fänrik vid Vellingks regemente i Stade 1688-10-20. Löjtnant vid Vellingks regemente i Stade 1694-03-29. Avsked 1697-05-04. Livdrabant 1700-04-03. Korpral (major) vid livdrabant kåren 1700-09-14. Död 1700-11-20 i slaget vid Närvä. Fick vid arvskiftet efter föräldrarna 1685 Hjälmarsberg mm, som han försålde 1695. Gift efter 1696-04-05 men före 1698-10-29 med grevinnan Anna Elisabet Windiseh-Grätz, av en gammal tysk ätt, i hennes 3:e gifte, född i Brabant, död 1745-10-15 på Strömsholms kungsgård, jordfäst 1745-10-22 i Kolbäcks kyrka och begraven i Askersunds landsförs, änka 1:o efter en Pflug och 2:o efter överstelöjtnanten von Grisheim.

Barn:

 • Abraham Viktor, född 1699. Var page hos riksänkedrottningen 1713–1716. Ryttare vid livregementet. Kvartermästare. Gick i utländsk tjänst 1720. Major. RSO 1748-11-07. Död Ogift.
 • Carl Erik, född posthumus 1700-12-00. Volontär vid livgardet 1715. Kvartermästare vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1715. Page hos riksänkedrottningen 1716. Kornett vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1718-06-26 och vid livregementet till häst 1721-05-12. Löjtnant vid livregementet till häst 1733-12-28. Död 1735-12-11 Klastorp. Gift 1735-05-23 med Catharina Charlotta Lilliehöök af Fårdala i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1739-10-03 med amiralen och presidenten, greve Carl Hans Sparre af Söfdeborg, född 1704, Död 1770), född 1708 i Holland, död 1782-12-26 på Klastorp, dotter av majoren Carl Magnus Lilliehöök af Fårdala, och hans 2:a fru, friherrinnan Charlotta Catharina Hamilton af Hageby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: