:

Gyllensköld nr 365

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Gyllensköld nr 365 †

Adlad och adopterad 1805-05-17, introducerad 1807. Friherrlig 1817-01-28. Introducerad 1817. Utdöd 1819-02-18.

TAB 1

  • Nils Mattsson. Arrendator av Kjällebräcka (nu Carlberg) i Grums socken, Värmlands län, efter vilket ställe sonsönerna kallade sig Bräckselius, som sedermera förkortades till Brelin.

Barn:

  • Johan Nilsson. Arrendator av Kjällebräcka. Gift med Margareta Andersdotter.

Barn:

  • Nils Bräckselius, sedan Brelin, född 1690 på Kjällebräcka. Student i Uppsala 1717. Stadsnotarie i Karlstad 1718. Fil. mag. i Uppsala 1725-06-08. Prästvigd i Karlstad 1726-03-21. Skolpräst i Karlstad 1727. Konsistorienotarie 1732. LVA 1739-08-11 och dess arkivarie. Kyrkoherde i Bolstads, Grimstads, Gestads och Erikstads församlingars pastorat av Karlstads stift 1743. Teol. lic. 1749. Teol. doktor 1750. Död 1753-07-05 i Bolstads prästgård. 'Han reste flera gånger utrikes och utstod därunder mångahanda besvärligheter, bl a att bli pressad till soldat i preussisk tjänst. Gift med Anna Maria Kyronia, död 1776-03-16 i Vänersborg, dotter av prosten och kyrkoherden i Björklinge pastorat av Uppsala ärkestift, hovpredikanten Nils Kyronius (farfar till Nils Holmberg, adlad Holmberg de Beckfelt) och Catharina Beckerfelt.

Barn:

  • Per Brelin, född 1728-12-00. Antagen i krigstjänst 1749-04-18. Lärkonduktör vid fortifikationen. Löjtnant vid amiralitetet 1756-11-06. Lärare vid amiralitetskadettkåren i Karlskrona. Kapten i armén 1764-06-26. Kapten vid Kalmar regemente 1770-10-16. RSO 1772-05-28. Major vid Kalmar regemente 1776-12-12. Död 1795-02-16 i Karlskrona. Gift där 1765-11-14 med Eva Henrietta Spalding, född 1736 i Karlskrona, död där 1789-11-04, dotter av kommendören Mikael Spalding, och hans 2:a fru Eva Charlotta Rosenström.


Barn:

  • Carl Edvard Brelin, adlad och adopterad Carlheim-Gyllensköld, friherre Gyllensköld. Se Tab 2.

TAB 2

Carl Edvard Brelin, adlad och adopterad Carlheim-Gyllensköld, friherre Gyllensköld, (son av Per Brelin, Tab. 2) född 1768-04-23 i Karlskrona. Kadett där 1779. Fänrik vid örlogsflottan 1782. Undergick sjö- o. lantofficersexamen 1783. Informationsofficer vid kadettkåren i Karlskrona 1783. LÖS 1788. Löjtnant 1788-07-17. Stabsadjutant hos hertig Carl och kapten vid storamiralens regemente 1789-05-15. Överadjutant och major. Legationssekreterare vid portugisiska hovet 1792. Chargé d'affaires vid portugisiska hovet. Rappellerad 1794. Adjutant av örlogsflottan vid generaladjutantsexpeditionen för flottorna 1797. Styresman för dramatiska teatern 1798. Överadjutant hos konungen 1800. RSO 1801-04-28. Överstelöjtnant i flottorna och generaladjutant av eskadern 1802. Adlad 1805-05-17 och adopterad på sin moders styvfaders, majoren Svante Carlheim-Gyllenskölds adlad namn och nummer (intruod. 1807-01-09). Generaladjutant för flottorna 1813-01-26. RRS:tAO2kl och PrMilO 1814. Konstituerad konteramiral 1814 i mars. Konfirm.fullm. 1814-05-03. Friherre 1817-01-28, då han bortlade namnet Carlheim och blott kallade sig Gyllensköld (introducera 1817-11-15 under nr 365). KSO 1817-06-04. Ordförande i konvojkommissariatet 1818-02-25. Död 1819-02-18 i Augsburg utan söner och med honom utgick således på svärdssidan adopterad ättegrenen av adlad släkten Carlheim-Gyllensköld samt friherrlig ätten Gyllensköld. Han var bl a med i sjöslagen vid Hogland och Svensksund. Gift 1814-06-13 i Stockholm med Maria Aurora Ehrengranat, född 1788-02-21 på Hallkved i Funbo socken, Stockholms län död 1860-10-06 Hovra, dotter av översten Carl Adam Ehrengranat, och Maria Aurora Uggla.

Barn:

  • Henrietta Maria Aurora, född 1815-09-03, död 1887-06-05 på Hovra. Gift 1835-08-30 (30/7) i Umeå med majoren friherre Carl Johan Georg af Schmidt, född 1813, död 1897.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: